Protokoll vid registrering av vårdrelaterade infektioner och riskfaktorer Avdelning: Datum för mätningen: SjukhusYüklə 79,89 Kb.
tarix26.11.2016
ölçüsü79,89 Kb.
#199
2015-01-27 Protokoll för PPM-VRIskl_word_grey.emf


Protokoll vid registrering av vårdrelaterade infektioner och riskfaktorer


Avdelning:

Datum för mätningen:

Sjukhus:


Lokala kontaktpersoner, namn, telefon och e-postadress:


Ansvarig för webbregistreringen, namn, telefon och e-postadress:PPM-VRI VT 2015 - Protokoll vid registrering av vårdrelaterade infektioner och riskfaktorer

Alla inneliggande patienter ska registreras! Registreringen gäller förhållandena klockan 08 mätdagen.

Observera att riskfaktorerna är de som föreligger kl 08. En riskfaktor som förelegat tidigare under vårdtillfället tas inte med här. Undantag är kirurgiskt ingrepp och antibiotika, se nedan. Samband mellan riskfaktor och vårdrelaterad infektion krävs inte.

1. CVK etc: Alla centrala infarter såsom CVK, subkutan venport, perifert inlagd central kateter (PICC-line, Silastic), pulmonalisartär kateter, navelven- och navelartärkateter hos nyfödda barn, dialyskateter - även för peritonealdialys.

2. Aktuellt kirurgiskt ingrepp: Som riskfaktor räknas ingrepp som redan genomförts under aktuellt vårdtillfälle. Här ingår ingrepp som kräver incision genom hud el slemhinna, men inte px, punktion eller endoskopi med px.

3. KAD etc: Alla urinavledningar såsom KAD, suprapubisk kateter, pyelostomikateter, uretärkateter etc

4. Mekanisk ventilation: Endotracheal intubering och tracheostomi med eller utan respiratorbehandling, dock inte CPAP eller liknande.

5. Immunsuppression: Behandling och kvarstående effekt av cytostatika eller immunhämmare (ciklosporin, monoklonala ak och TNFα-hämmare), steroidbehandling >1 mån motsvarande prednisolon ≥15 mg/d. Barn motsvarande prednisolon ≥0,25 mg/kg alt ≥15 mg/d, beh tid >1 mån.

6. Antibiotika: All pågående behandling mot bakterier och svamp, inkl given och planerad profylax det aktuella dygnet (00-24).

7. Definition av Typ av VRI: Den vårdrelaterade infektionen behöver inte ha uppstått på den registrerande avdelningen.

1. Postoperativ infektion: ytlig eller djup infektion i operationsområdet, debut <30 dagar efter kirurgi utan implantat eller <1 år efter kirurgi med implantat

2. Övriga ingreppsrelaterade infektioner: t.ex. KAD-, CVK- och ventrikeldrän-relaterad, VAP = ventilator associerad pneumoni, pleuradrän

3. Läkemedelsrelaterad infektion: t.ex. Clostridium difficile eller infektion vid behandling med cytostatika, immunhämmare eller kortison4. Övriga vårdrelaterade infektioner: alla andra infektioner som debuterat ≥48 timmar efter inskrivningen på sjukhus och inte kan hänföras till 1, 2, eller 3.

8. Antibiotika för VRI: All pågående behandling mot bakterier och svamp mot den aktuella VRI-diagnosen.


Diagnosgrupp, infektionsfokus, för vårdrelaterad infektion (bedöms av den ansvarige läkaren): Exempel/förklaring

CNS

CNS

infektion relaterad till ventrikeldrän/shunt

Öga

Ögon

CMV retinit

Mos

Munhåla och svalg

faryngit, tonsillit,stomatit

Öli

Övre luftvägar

ner t.o.m. stämbanden, inkl öron och sinus

Bron

Bronkit

Influensa

Pneu

Lunga, lungsäck

inkl pneumoni med sepsis/bakteriemi, VAP, ventilator associerad pneumoni

Cor

Hjärta, kärl

endokardit, flebit, infektion vid hjärtklaff op, by-pass, kärlgraft etc

GiÖ

Övre gastrointestinalkanalen till terminala ileum

CAPD-peritonit, peritonit, bukabscess

GiN

Nedre gastrointestinalkanalen

bukabscess, peritonit

GE

Gastrointestinalkanalen smittsamma sjukdomar

C. difficile, Calici/Norovirus, Rota etc

Lga

Lever/gallvägar/pancreas/mjälte

inkl virushepatit

HMi

Hud, mjukdelar

hud- och sårinfektion

LSi

Led o skelett

artrit, osteit

Cys

Urinblåsa

cystit, inkl. KAD-relaterad

Pye

Njure

pyelonefrit, febril uvi, inkl urosepsis

Gen

Genitalia, ♂ och ♀

endometrit, salpingit, prostatit

Sep

Sepsis primär

CVK-relaterad, ej endokardit, ej associerad med annat fokus

Feb

Feber, CRP-stegring, misstänkt infektion

(försök ange sannolikt infektionsfokus enligt ovan istället)


Sjukhus


AvdelningIVA


Riskfaktorer idag


Vårdrelaterad infektion idag

Personnummer

Kön


K/M

Specia-

litet

CVK

etc 1
Ja/ Nej

Aktuellt kirurgiskt

ingrepp 2
Ja/Nej

KAD

etc 3
Ja/ Nej

Mekanisk

ventilation4

Ja/Nej

Immun-

suppressiv5

terapi
Ja/Nej

Antibiotika:

behandling och

profylax6

Ja/Nej

Vård-

relaterad infektion

(VRI)

Ja/Nej

VRI

Typ7

1-4


Diagnos-

grupp

vid VRI


Antibiotika-behandling

för VRI
Ja/Nej

Patients

löpnummerProtokollet ifyllt av:

Inmatat datum/sign

Spara protokollet!
Yüklə 79,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə