Rentgen kabinetinin istismarına icazə verən sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üzrəYüklə 18,24 Kb.
tarix26.12.2016
ölçüsü18,24 Kb.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 12 noyabr 2013-cü il tarixli 35 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

6 nömrəli əlavə 

 

 

Rentgen kabinetinin istismarına icazə verənsanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üzrə

 

İNZİBATİ REQLAMENT

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Elektron xidmətin adı: Rentgen kabinetinin istismarına icazə verən sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi.1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Rentgen kabinetinin istismarına icazə verən sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üçün müraciətin və tələb olunan sənədlərin elektron formada qəbul edilməsindən və rəyin verilməsindən ibarətdir.

1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

1.3.1. “Sanitariya epidemioloji salamatlıq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 34-cü maddəsi;

1.3.2. “Əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinin 2-ci hissəsi;

1.3.3. “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanının 2-1-ci hissəsi;

1.3.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları" və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın 14.22-ci bəndi.

1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin (bundan sonra – Nazirlik) Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz).

1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: Yoxdur.

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: Elektron xidmət qismən avtomatlaşdırılmışdır.

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: 30 gün.

1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: müəssisə və təşkilatların rentgen kabinetlərinin istismarına icazə verən sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üçün elektron formada sənədlərin qəbulu və rəyin verilməsi.

 

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi2.1. Elektron xidmətin növü: interaktiv

2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: ödənişsiz.

2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: fiziki və hüquqi şəxslər.

2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:

http://www.e-gov.az; http://www.health.gov.az;

http://www.e-health.gov.az.

2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:

İnternet ünvanı: http://www.e-gov.az ; http://www.health.gov.az

Elektron poçt: office@health.gov.az, rgem@esehiyye.az

Telefon: (+99412) 422 52 85, (+99412) 431 38 282.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması:

2.6.1. Ərizə (əlavə № 1);

2.6.2. istehsalçıdan aparatların texniki pasportunun elektron formada surəti;

2.6.3. mənbələrlə işləyən şəxslərin sağlamlıqları haqqında sənədin elektron formada surəti;

2.6.4. tikinti və layihəni işləyən təşkilatdan örtülü işlərin (radiasiya şüalarından müdafiə məqsədilə baritləmə, elektrik-torpaqlama, havalandırma sistemi) aparılması barədə aktlarınelektron formada surətləri;

2.6.5. istehsalçıdan giriş qapıları və baxış pəncərəsi şüşəsinin radiasiya şülarından mühafizə olunmasını təsdiq edən sənədin elektron formada surəti;

2.6.6. müraciət edən təşkilat tərəfindən radiasiya təhlükəsizliyi üzrə cavabdeh şəxsin təyini barədə əmrin elektron formada surəti.

 

Qeyd: Ərizə forması xidmətin təqdim edildiyi internet ünvanına daxil olaraq doldurulur və bu reqlamentin 2.6-cı bəndində göstərilən sənədlərin skan edilmiş surətləri ilə birlikdə elektron formada göndərilir. 

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati proseduralar

 

3.1. Elektron xidmətlər üçün sorğu:3.1.1. sorğunun formalaşdırılması: İstifadəçi bu reqlamentin 2.4-cü bəndində göstərilən internet ünvanlarına daxil olub şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini və pin kodunu daxil edir və qeydiyyatdan keçir. Bundan sonra istifadəçi internet səhifəsində elektron ərizə formasını doldurur və bu reqlamentin 2.6-cı bəndində göstərilən sənədləri ərizəyə əlavə kimi həmin internet səhifəsinə yükləyir.

3.1.2. sorğunun qəbulu: Sorğu, internet səhifəsinə daxil olduğu gün qeydiyyata alınır və sorğunun qəbul edilməsi ilə bağlı istifadəçinin elektron poçt ünvanına dərhal bildiriş göndərilir.

3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:

3.2.1. sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları: İstifadəçi tərəfindən ərizə forması tam doldurulmadıqda, bu reqlamentin 2.6-cı bəndində göstərilən sənədlər internet səhifəsinə yüklənmədikdə, təqdim olunmuş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə və ya obyektlər müvafiq normativlərə uyğun olmadığı halda sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina edilir və imtinanın səbəbləri barədə ərizəçi 5 gün müddətində məlumatlandırılır. Elektron xidmətin göstərilməsindən imtina istifadəçinin bu elektron xidmət növünə yenidən müraciət etməsinə mane olmur.

3.2.2. sorğunun qəbulu: İmtina üçün əsaslar olmadıqda sorğunun qəbul edilməsi barədə ərizəçinin elektron poçt ünvanına bildiriş göndərilir.

3.3. Sorğunun icrası:

3.3.1. ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cümlədən məsul şəxs haqqında məlumat: Sorğu qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a uyğun olaraq dərhal qeydiyyata alınır və baxılması üçün Mərkəzin Radiasiya gigiyenası şöbəsinin müdirinə ünvanlanır.

3.3.2. hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə müddəti və/və ya maksimal yerinə yetirilmə müddəti:

3.3.2.1. istifadəçi Nazirliyə müraciət edilməsi üçün müraciət formasını doldurub, tələb olunan sənədləri ərizəyə əlavə kimi yükləyib onlayn rejimdə göndərir, müraciətin qeydiyyata götürülməsi haqqında avtomatik rejimdə istifadəçiyə bildiriş göndərilir;

3.3.2.2. avtomatik rejimdə müraciət Mərkəzinin Radiasiya gigiyenası şöbəsi üçün hazırlanmış proqram təminatına daxil olur;

3.3.2.3. Mərkəzin Radiasiya gigiyenası şöbəsi proqram təminatına düşmüş müraciəti qəbul edir, ərizəyə əlavə kimi yüklənmiş sənədləri yoxlayır. Obyektlərdə sanitariya radioloji müayinələr və ölçmələr aparılır və qeydə alınmış nəticələrə əsasən müvafiq akt tərtib olunur;

3.3.2.4. tərtib olunmuş akta əsasən sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üzrə qərar qəbul edilir və rəy (əlavə №2) ərizəçiyə birbaşa təqdim olunur və ya poçt rabitəsi vasitəsilə göndərilməsi yolu ilə verilir, həmçinin rəsmiləşdirilərək qeydiyyat zamanı göstərdiyi elektron poçt ünvanına göndərilir.

3.3.3. İnzibati əməliyyatda iştirak edən digər dövlət orqanı haqqında məlumat: yoxdur.  

3.3.4. Hər bir inzibati proseduran nəticəsi və onun verilməsi qaydası:

3.3.4.1. sorğuya və ona əlavə edilən sənədlərə baxıldığı zaman aradan qaldırılması mümkün olan və imtina üçün əsas olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə bu barədə ərizəçiyə 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra müvafiq qərar qəbul edilir.3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

3.4.1. nəzarət forması: Kargüzarlıq, daxil olan müraciətlərin avtomatlaşdırılmış rejimdə təşkil olunmuş mütəmadi monitorinqi.

3.4.2. nəzarət qaydası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”la müəyyən edilmiş qaydada. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarəti Mərkəz həyata keçirir.

3.5. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

3.5.1. istifadəçinin şikayət etmək hüququ haqqında məlumat: İstifadəçi elektron xidmətlə bağlı onu razı salmayan istənilən məsələ barədə yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilər.

3.5.2. şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiya: Şikayət kağız üzərində və elektron qaydada tərtib oluna bilər. Kağız üzərində şikayət Nazirliyin poçt ünvanına, elektron şikayət isə bu reqlamentin 2.5-ci bəndində göstərilən elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. Şikayətdə fiziki şəxsin adı, atasının adı, soyadı, ünvanı, poçt və ya elektron poçt ünvanı, işlədiyi yer göstərilməlidir.

3.5.3. şikayətin baxılma müddəti: Şikayətə “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 78.1-ci maddəsinə əsasən 1 ay müddətində baxılır və qərar verilir.

 


Rentgen kabinetinin istismarına icazə

verən sanitariya-epidemioloji rəyin

verilməsi üzrə inzibati reqlamentə

 

Əlavə 1

 

fiziki şəxslər üçün 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin

Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə

 

Rentgen kabinetinin istismarına icazə verən sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi məqsədilə________________________________________________________________________________________tərəfindən

(fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı)

 

Ə  R  İ  Z  Ə

 

Yaşayış ünvanı:

(şəhər, rayon (indeks)

küçə, ev, mənzil)


 

Telefon, faks,

elektron ünvanı

 

VÖEN-i

 

Obyektin təyinatı və ünvanı

 

 


 

 Hüquqi şəxslər üçün

 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin

Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə

 

Rentgen kabinetinin istismarına icazə verən sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi məqsədilə___________________________________________________________________________________tərəfindən

(müəssisənin rəhbəri)

 

Ə R İ Z Ə

 


Hüquqi şəxsin adı və VÖEN-i

 

Təşkilati-hüquqi forması

 

Hüquqi ünvan:

(şəhər, rayon (indeks), küçə, ev)

 

telefon, faks,

elektron ünvanı

 

Hesablaşma-hesabının nömrəsi və bankın adı

 

Obyektin təyinatı və ünvanı

 

 

 


 

 


Rentgen kabinetinin istismarına icazə

verən sanitariya-epidemioloji rəyin

verilməsi üzrə inzibati reqlamentə

 

Əlavə №2

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN

 

Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi

 

Rentgen kabinetinin istismarına icazə verən

 

SANİTARİYA-EPİDEMİOLOJİ RƏY

 

___                                                                           “___”     _________ 20     il 

 

1. İdarənin (müәssisәnin) adı ____________________________________________________________

                                                                                 (adı,  ünvanı və telefonu)

2. Tabeçiliyi      __________________________________________________________________________

 

3. Şöbə və ya bölmə  ____________________________________________________________________4. Rentgen kabinetin  ______________________________________________________ aparatı  ilə

(avadanlığın növü)

_____________________________________________________________________________________________

(tomoqrafiya, flüoroqrafiya, rentgenoqrafiya, rentgenoskopiya, rentgenoterapiya və s.

lazım olanı qeyd etməli)

 

rejimində  istismarına icazə verilir. 

5. Sanitariya-epidemioloji rəy, tərtib edilmiş «     » __________ 20      il tarixli müayinə aktına  əsasən verilmişdir.

 

Sanitariya-epidemioloji rəy       «____ » _________ 20      ilədək etibarlıdır.

 

 

Azərbaycan Respublikası baş dövlətsanitariya həkiminin müavini ________________________________________________________

                                                                                          (imza) 

MY

 Kataloq: uploads -> media -> 2014
2014 -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
2014 -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
2014 -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
2014 -> Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "01" iyul 2013-cü il tarixli
2014 -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
2014 -> Radioaktiv maddə və materialların, ionlaşdırıcı şüa mənbələri olan qurğuların, avadanlıqların və radioaktiv tullantıların daşınması üsullarının və şəraitinin sanitariya qaydalarına uyğun olması barədə sanitariya-epidemioloji
2014 -> Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyasının "15" may 2014-cü il tarixli
2014 -> Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər üçün sanitariya pasportunun verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə
2014 -> Tikinti üçün torpaq sahəsinin sanitariya-gigiyena cəhətdən yararlı olması haqqında rəyin verilməsi üzrə İNZİbati reqlament
2014 -> Tikinti və yenidənqurma layihələrinə sanitariya-epidemioloji rəyin verilməsi üzrə İNZİbati reqlament

Yüklə 18,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə