Sarkoidoz, kazeifikasyon göstermeyen granülomlarla karakterize bir immün sistem hastalığıdırYüklə 445 b.
tarix23.02.2017
ölçüsü445 b. • Sarkoidoz, kazeifikasyon göstermeyen granülomlarla karakterize bir immün sistem hastalığıdır. • % 5-10 AC grafisi normal, ekstrapulmoner hastalık

 • % 75- 90 Mediastinal- hiler LAP

 • % 25- 50 Parenkim tutulumuEvre 0: Akciğer grafisi normal %5-10

 • Evre 0: Akciğer grafisi normal %5-10

 • Evre 1: Lenf nodlarında büyüme %50

 • Evre 2: Lenf nodlarında büyüme ve %25-30 parenkimal opasite

 • Evre 3: Parenkimal opasiteler mevcut, %15

 • lenfadenopati ve fibrozis bulgusu yok

 • Evre 4: Akciğer fibrozisi • Bilateral hiler- sağ paratrakeal

 • Aortikopulmoner, subkarinal

 • Nadir: Ön mediastinal, arka mediastinal, aksiller,

 • parakardiyak, retrokurural, unilateral hiler %1-3

 • Kalsifikasyon: Punktat, amorf, egg-shell • Atipik klinik ve/veya AC grafisi bulguları

 • Akciğer komplikasyonlarının saptanması: bronşektazi, asperjilloma, pulmoner fibrozis, traksiyon amfizemi, enfeksiyon, malign patoloji

 • Akciğer grafisi normal ancak klinik olarak hastalık şüphesi varsa

 • *American Thoracic Society, the European Respiratory Society, and the World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous disordersAkciğer Grafisi

 • Akciğer Grafisi

 • %30- 60 Küçük nodüller (1- 10mm)

 • %25- 50 İrregüler, çizgisel dansiteler

 • YÇBT

 • %90- 100 NodüllerTipik olarak simetrik, bilateral, santral

 • Tipik olarak simetrik, bilateral, santral

 • Üst lobların apikal ve posterior segmentler (özellikle fibrozisde)

 • Normal YÇBT parenkim tutulumunu ekarte ettirmez.Perilenfatik küçük, keskin sınırlı nodüller, (1-5 mm)

 • Perilenfatik küçük, keskin sınırlı nodüller, (1-5 mm)

 • Peribronkovasküler düzgün veya nodüler kalınlaşma

 • İrregüler, nodüler interlobüler septal kalınlaşma (yaygın olmaz ama bazı hastalarda başlıca bulgu)

 • Büyük (>1 cm) nodüller veya konsolidasyon

 • Yama tarzında buzlu cam dansiteleriPeribronkovasküler

 • Peribronkovasküler

 • Fissürlerde

 • Kostal subplevral

 • İnterlobüler septa

 • Sentrilobüler

 • Küçük keskin sınırlı nodüller,

 • %50 hastada nodüller az miktarda, fokalGranülomların birleşmesi sonucunda sınırları keskin olmayan büyük opasiteler, konsolidasyonlar oluşur

 • Granülomların birleşmesi sonucunda sınırları keskin olmayan büyük opasiteler, konsolidasyonlar oluşur

 • %53 olguda nodüller > 1cmGranülomlar birleşerek büyük nodüler- alveolar opasiteler oluşturur.

 • Granülomlar birleşerek büyük nodüler- alveolar opasiteler oluşturur.

 • Büyük nodüller çevresinde küçük nodüller:

 • “Sarkoid Galaksisi”

 • Alveolar opasiteler:

 • 1-10 cm, sınırları belirsiz, hava bronkogramı içeren opasiteler, orta zonların periferinde saptanır, kostofrenik sinüsler korunur

 • 50 yaşından sonra presente olanlarda soliter veya multipl kitle benzeri opasiteler fazla görülür.Birleşik granulomların ortasında nekroza bağlı primer kaviter sarkoidoz nadir

 • Birleşik granulomların ortasında nekroza bağlı primer kaviter sarkoidoz nadir

 • Tek veya multipl, kalın veya ince duvarlı, düzgün veya düzensiz kenarlı olabilir

 • End stage sarkoidozda görülen büyük bül ve kistik bronşektazi ile karışabilir

 • Nekrotizan sarkoidal granülomatozis sık olur

 • Rastgele dağılmış, sayısız küçük nodüller

 • Ayrıcı tanı: Milier tb, milier fungus, hematojen metastazlarTrakea, bronş ve bronşioller etkilenebilir

 • Trakea, bronş ve bronşioller etkilenebilir

 • BT’de hava yollarında veya düzgün veya nodüler kalınlaşma saptanır

 • Endobronşial granülomlar veya LAP’lerin basısı sonucu lobular ve segmenter bronşlarda obstrüksiyon gelişir

 • Küçük hava yolu hastalığı: hava hapsi, mozaik perfüzyon

 • Pulmoner hipertansiyon: son dönem hastalıkta

 • Büyük damarlara LAP basısı

 • Süperior vena kava sendromuNodülarite, konsolidasyon ve buzlu cam dansiteleri zamanla geriler.

 • Nodülarite, konsolidasyon ve buzlu cam dansiteleri zamanla geriler.

 • İrregüler retiküler dansiteler, septal kalınlaşmalar belirginleşir.

 • Perihiler bronkovasküler demet boyunca görülürler

 • Ana bronş ve üst lob bronşlarında arkaya doğru çekilmesi ile birlikte parenkim distorsiyonu erken bulgudur.

 • Fibröz kitlelerle birlikte perihiler damar ve bronşlarda santral konglomerasyon gelişir. Fibröz kitleler içinde traksiyon bronşektazileri olur.

 • Bal peteği veya akciğer kistleri nadiren görülür.Sarkoidoz

 • Sarkoidoz

Nodüller, buzlu cam dansiteleri, konsolidasyonlar ve interlobüler septumlarda kalınlaşmalar aktif, geri dönebilir hastalığı gösterir.

 • Nodüller, buzlu cam dansiteleri, konsolidasyonlar ve interlobüler septumlarda kalınlaşmalar aktif, geri dönebilir hastalığı gösterir.

 • İrregüler çizgi ve retiküler dansiteler genellikle geri dönmez, ama bazen düzelebilir.

 • Yapısal distorsiyon ve bal peteği geri dönmeyen hastalığı gösterir.

 • Sarkoid benzeri granülomlar, vaskülit ve değişen miktarda nekroz ile karakterizedir.

 • Alveolar infiltrasyonlar (7/14) , soliter (4/14) veya multipl nodüller (3/14) , kavitasyon (2/14) görülür.

 • Hiler- mediastinal LAP’ler (5/14)

 • Sarkoidoz ile sistemik nekrotizan vaskülitler arasında yer aldığı düşünülüyor.

 • Genellikle tedaviye yanıt verir, relaps olabilir • Lenfanjitis karsinomatoza

 • Lenfoma

 • Silikozis- Kömür işçileri pnömokonyozu

 • Berilyozis
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə