Saygıdeğer meslektaşlarımızYüklə 3,42 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix03.02.2017
ölçüsü3,42 Mb.
#7351

Davet

Saygıdeğer meslektaşlarımız

Türk ye  -  Azerbaycan  Onkoloj   Günler ’n n  bu  yıl  k nc s n   20-23  Ek m  2016  tar hler  

arasında Türk Tıbb  Onkoloj  Derneğ  ve Azerbaycan M ll  Onkoloj  Merkez  önderl ğ nde 

Bakü'de  yapacağız.  Bu  toplantımızda  Azerbaycan  ve  Türk ye  dışında  Kazak stan, 

Kırgız stan, Özbek stan ve Türkmen stan’dan da katılımcılar olacaktır. Kanser hususunda 

öneml   gördüğümüz  konu  anlatımları  yanında  hasta  sunumları  ve  bu  hastaların 

tartışılması  olacaktır.  Ayrıca  bu  ülkelerde  kanser  stat st kler   ve  de  çalışma  öner ler  

tartışılacak.  Gelecekte  Türk  d ll   Ülkeler n  kanser  konusunda  b rl ktel ğ nden  hareket 

ederek öneml   şler başaracağımızı umuyor ve s zler n destekler yle daha da büyüyerek 

yolumuza devam edeceğ z.

S z değerl  meslektaşlarımızı 20 - 23 Ek m 2016 tar hler  arasında Bakü’dek  toplantımıza 

katılmanızı bekl yor ve saygılarımızı sunuyoruz.

                     

    Dr. Azad Ker ml  

 

           Dr. Necat  Alkış                              

               

   


    Azerbaycan Adına                         

               Türk ye Adına     

          

 


 

            TÜRKİYE - AZERBAYCAN

            ONKOLOJİ GÜNLERİ

20 Ek m 2016

 

Azerbaycan'a varış ve kayıt  şlemler21 Ek m 2016

08.00-08.45 

Kayıt

08.45-09.30 Açılış Tören

 

 -Saygı duruşu ve Türk ye-Azerbaycan M ll  Marşlarının okunması

 

 -Cem l Al yeva

 

 -TİKA yetk l s

 

 -Türk Tıbb  Onkoloj  Başkanı (Ahmet Özet)

 

 -Roche  laç firması yetk l s

 

 -Koçak İlaç F rma Yetk l s

 

 -Azad Ker ml

 

 -Necat  Alkış

BAŞ BOYUN KANSERLERİ OTURUMU

09.30-10.55 Oturum Başkanları: Uğur Coşkun (Türk ye)

 

  

                                                      (Azerbaycan)

09.30-09.55 

Baş boyun kanserler nde Cerrah :                    (Azerbaycan)

09.55-10.20 

Baş boyun kanserler nde Radyoterap : Mustafa Ceng z (Türk ye)

10.20-10.45 

Baş boyun kanserler nde Kemoterap : Met n Özkan (Türk ye)

10.45-10.55 

Soru - Cevap

10.55-11.10 

Kahve Molası

11.10-11.55 

Hasta Sunumları

 

 

Oturum Başkanları: Mustafa Yıldız (Türk ye) 

 

                                                (Azerbaycan)

11.10-11.20 

1.Hasta sunumu:                            (Azerbaycan)

11.20-11.30 

2. Hasta sunumu: Ahmet Taner Sümbül (Türk ye)

11.30-11.45 

Tartışmacı: Em n Tamer Elkıran (Türk ye)

11.45-11.55 

Soru - cevap

MİDE KANSERİ OTURUMU

11.55-13.20 Oturum Başkanları: Alper Sev nç (Türk ye)

 

  

                       ................... (Özbek stan)

11.55-12.20 

M de kanserler nde cerrah :                     (Azerbaycan)

12.20-12.45 

M de kanserler nde Radyoterap : Serdar Özkök (Türk ye)

12.45-13.10 

Adjuvan ve metastat k m dede Kemoterap : Cem Börüban (Türk ye)

13.10-13.20 

Soru - cevap

13.20-14.30 

Öğle Yemeğ2

.

Namiq Əmiralıyev

Əziz Əliyev

Cəlil Camalov

Şəhla Tağıyeva

Azər Əliyev 

            TÜRKİYE - AZERBAYCAN

            ONKOLOJİ GÜNLERİ

14.30-15.15 Hasta sunumları

 

 Oturum Başkanları: Necat  Alkış (Türk ye)

 

  

                                                   (Azerbaycan)

14.30-14.40 

1. Hasta sunumu:                       (Azerbaycan)

14.40-14.50 

2. Hasta sunumu: Muhammet Al   Kaplan (Türk ye)

14.50-15.05 

Tartışmacı: Sabr  Barutca (Türk ye)

15.05-15.15 

Soru - cevap

15.15-15.30 

Kahve molasıLENFOMA OTURUMU

15.30-16.30 Oturum Başkanları: İbrah m Barışta (Türk ye)

 

  

                      ........................ (Türkmen stan)

15.30-15.55 

D ffüz büyük B hücrel  lenfomada tedav : Berksoy Şah n (Türk ye)

15.55-16.20 

Kem k  l ğ  nakl nde genel prens pler: Taner Dem rer (Türk ye)

16.20-16.30 

Soru - cevap

16.50-17.35 

Hasta sunumları

 

 

Oturum Başkanları: Mustafa Yaylacı (Türk ye ) 

 

  

                           (Azerbaycan)

16.50-17.00 

1. Hasta sunumu:                       (Azerbaycan)

17.00-17.10 

2. Hasta sunumu: Nur ye Özdem r (Türk ye)

17.10-17.25 

Tartışmacı: F kret Arpacı (Türk ye)

17.25-17.35 

Soru - cevapÇALIŞMA ÖNERİLERİ OTURUMU

17.35-18.35 Oturum Başkanları: Hakan Akbulut (Türk ye)

 

  

                                            (Azerbaycan)

 

 

Çalışma öner ler  (Prospekt f, retrospekt f, ep dem yoloj k çalışmalar g b )2

.

Əflatun Kərimov

Azər Quliyev

İlqar Musayev

Tahir Tahirov

Ali Artaman 

            TÜRKİYE - AZERBAYCAN

            ONKOLOJİ GÜNLERİ

22 EKİM 2016

AKCİĞER KANSERİ OTURUMU

08.00-08.50 Oturum Başkanları: Mahmut Gümüş (Türk ye) 

 

  

                       ..........................(Kırgız stan)

08.00-08.25 

Küçük hücrel  dışı akc ğer kanser nde cerrah : İrfan Taştepe (Türk ye)

08.25-08.50 

Küçük hücrel  dışı akc ğer kanser nde radyoterap : Mustafa Ceng z (Türk ye)

08.50-09.00 

Soru - cevap

09.00-10.00 

Oturum Başkanları: Adnan Aydıner (Türk ye)

 

  

                                                    (Azerbaycan)

09.00-09.25 

Küçük hücrel  dışı akc ğer kanser nde kemoterap  :                            (Azerbaycan)

09.25-09.50 

Küçük hücrel  dışı akc ğer kanser nde hedef tedav ler: Hakan Bozcuk (Türk ye)

09.50-10.00 

Soru - cevap

10.00-10.15 

Kahve molası

10.15-11.15 

Hasta sunumları

 

 

Oturum Başkanları: Rüçhan Uslu (Türk ye) 

 

                                                 (Azerbaycan)

10.15-10.25 

1. Hasta sunumu: .........................(Azerbaycan)

10.25-10.35 

2. Hasta sunumu: Ülkü Yalçıntaş Arslan (Türk ye)

10.35-10.45 

3. Hasta sunumu:                                (Azerbaycan)

10.45-11.05 

Tartışmacılar: İrfan Ç ç n (Türk ye) -                                (Azerbaycan)

11.05-11.15 

Soru - cevap

KOLOREKTAL KANSERLER OTURUMU

11.15-12.40 Oturum Başkanları: Mustafa Benekl  (Türk ye)

 

  

                        ..........................(Kazak stan)

11.15-11.40 

Kolorektal kanserlerde cerrah :                        (Azerbaycan)

11.40-12.05 

Kolorektal kanserlerde radyoterap : Serdar Özkök (Türk ye)

12.05-12.30 

Metastat k kolorektal kanserlerde kemoterap  (ağırlık targeted tedav ler)

 

 

Bülent Karabulut (Türk ye)12.30-12.40 

Soru - cevap

12.40-13.45 

Öğle yemeğ2

.

Əbülfəz Soltanov

Hüseynov Elçin

Çingiz Quliyev

Şahnaz Yusifova

Sevinc Qiyasbəyli

Yusif Əliyarov


2

.

 

            TÜRKİYE - AZERBAYCAN            ONKOLOJİ GÜNLERİ

13.45-14.30 Hasta oturumu

 

 Oturum Başkanları: Oktay Tarhan (Türk ye)

 

  

                                                   (Azerbaycan)

13.45-13.55 

1. Hasta sunumu:                              (Azerbaycan)

13.55-14.05 

2. Hasta sunumu: Ayşe Gök Durnalı (Türk ye)

14.05-14.20 

Tartışmacı: Faysal Dane (Türk ye)

14.20-14.30 

Soru - cevap

14.30-14.45 

Kahve molasıMEME KANSERİ OTURUMU

14.45-15.45 Oturum Başkanları: Uğur Yılmaz (Türk ye)

 

  

                                                 (Azerbaycan)

14.45-15.10 

Meme kanser nde cerrah : Sal m Dem rc  (Türk ye)

15.10-15.35 

Meme kanser nde radyoterap :                      (Azerbaycan)

15.35-15.45 

Soru - cevap

15.45-16.45 

Oturum Başkanları: F kret Arpacı (Türk ye)

 

  

                                                    (Azerbaycan)

15.45-.16.10 

Meme kanser nde adjuvant kemoterap  (targeted tedav ler dah l) Aytuğ Üner (Türk ye)

16.10-16.35 

Her 2 poz t f metastat k meme kanser nde tedav : Pınar Sa p (Türk ye)

16.35-16.45 

Soru - cevap

16.45-17.40 

Hasta sunumları

 

 Oturum Başkanları: Ahmet Özet (Türk ye)

 

  

                                           (Azerbaycan)

16.45-16.55 

1. Hasta sunumu:                             (Azerbaycan)

16.55-17.10 

2. Hasta sunumu: Gökhan Çelenkoğlu (Türk ye)

17.10-17.20 

3. hasta sunumu: Mehmet B l c  (Türk ye)

17.20-.17.40 

Tartışmacılar: Türkkan Evrensel (Türk ye) -                              (Azerbaycan)

17.40-17.50 

Soru - cevap

17.50-18.50 

Türk d ll  ülkeler nde kanser  stat st kler

 

 

Oturum Başkanları: İbrah m Güllü (Türk ye) 

 

                                                     (Azerbaycan)

 

   (her ülke adına 10'ar dak ka konuşulacak)

 

 -Azerbaycan adına: Elturan

 

 -Kazak stan adına: ..................................................

 

 -Kırgız stan adına: ..................................................

 

 -Özbek stan adına: .................................................

 

 -Türk ye adına: Gökhan Dem r

 

 -Türkmen stan adına: .............................................

18.50-19.00 

Kapanış konuşmaları

23 Ek m 2016

 

 Türk ye’ye dönüş

Rasim Zeynalov

Hüseynov Elçin

Rasim Cəfərov

Günel Hacı

Samir Qurbanov

Asif Abasov

Elxan Kazımov

Elçin Mansurov

Nəsimi QasımovDr. Ahmet Özet

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı

 

Dr. Azad KerimliMilli Onkologiya Mərkəzi Baş Onkolog

 

Dr. Asif AbasovAzerbaycan Temsilcisi

E-mail: abasov_74@mail.ru

 

Dr. Necati AlkışTürkiye Temsilcisi

E-mail: necatialkis476@gmail.com 

BİLİMSEL SEKRETARYAORGANİZASYON SEKRETARYASI


Yüklə 3,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə