Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında KararYüklə 0,69 Mb.
səhifə1/7
tarix28.04.2017
ölçüsü0,69 Mb.
#15921
  1   2   3   4   5   6   7
  Yatırım Teşvik Mevzuatı

Kaynaklar;

  • 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (20.06.2012/28328 sayılı R.G)

  • 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımlarının Uygulanmasına ilişkin tebliğ (20.06.2012/27404 sayılı R.G.)

  • Gümrük Genel Tebliği (Seri no 9) (12.11.2009/27404 sayılı R.G)

Amaç

  • Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,

  • Üretim ve istihdamın artırılması,

  • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,

  • Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,

  • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,

  • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Tanımlar

Yatırım teşvik belgesi: Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgeyi,

Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımları,

Modernizasyon: Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımları,

Oda: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret odalarını, ticaret ve sanayi odalarını ve sanayi odalarını,

Tevsi: Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımları,

Ürün çeşitlendirme: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımları,

Aracı kurum: Faiz desteğini uygulayacak kamu bankaları dâhil olmak üzere bankalar ve finansal kiralama şirketleri.

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı.

Çevre yatırımı: Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlar.

Genel Müdürlük: Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü.

CKD aksam ve parçaları: Başka bir yerde montaj edilmek üzere de monte parçalardan oluşan makine ve teçhizat.

Makine ve teçhizat listesi: Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı liste.Büyük ölçekli yatırım: 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında belirlenen ve aşağıda belirtilen yatırımları.

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:

a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

Elektronik Sanayi Yatırımları

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

İlaç Üretimi Yatırımları

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:

Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahildir.
Maden kanunun IV / c gurubunda belirtilen metalik madenler ;
Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen altı bölgeye ayrılmıştır.1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

 

 

 

Sivas

 

 

Teşvik sistemi

1) Genel Teşvik uygulamaları

2) Bölgesel Teşvik uygulamaları

3) Büyük ölçekli yatırımların teşviki

4) Stratejik yatırımların teşviki uygulamaları olarak dört kısımda incelenebilir.

Genel teşvik uygulamaları

Bölgesel teşvik uygulamaları,büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için ön görülen koşulları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere,bölgelere göre belirlenmiş sabit yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.

c) Sadece 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için Gelir vergisi stopajı desteği.

d) Sadece tersanelerin gemi inşa yatırımları için Sigorta primi işveren hissesi desteği .Bölgesel teşvik uygulamaları: Belirli iller için karşılarında numaraları belirtilen sektörler, karar ekinde belirtilen ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlaması halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir. İller ve sektör numaraları aşağıdadır.

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).

f) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARIBÖLGE 

İL ADI 

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR NUMARALARI

1. BÖLGE

ANKARA 

1

2

3

4

8

9

10

14

22

27

30

32

33

34

35

36

37

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

 

ANTALYA 

1

2

3

9

10

13

14

15

24

27

30

32

33

34

35

37

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

 

 

BURSA 

1

2

3

4

6

9

10

14

20

27

29

30

32

33

34

35

36

39

41

42

43

44

45

46

47

48

50

 

 

 

 

ESKİŞEHİR

1

2

3

4

9

10

14

20

27

29

30

32

33

34

35

36

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 

 

 

 

İSTANBUL

7

14

31

32

34

35

42

45

46

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İZMİR 

1

2

3

8

9

10

11

23

27

30

32

33

34

35

36

37

38

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

 

KOCAELİ 

1

2

3

4

9

10

11

17

21

27

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

48

50

 

 

 

 

 

MUĞLA 

1

2

3

4

9

10

20

27

30

32

33

34

35

36

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 

 

 

 

 


Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə