SİNİr sistem I SİNİr sistemiYüklə 446 b.
tarix21.04.2017
ölçüsü446 b.
#15131


SİNİR SİSTEM İ


SİNİR SİSTEMİSANTRAL SİNİR SİSTEMİ

 • Beyin ve medulla spinalisdeki nöronlar ve nöglia denen destek hücrelerden oluşur.

 • Tüm uyarılar SSS’de toplanır.

 • Uygun yanıtlar gönderilir.BEYİN (Serebrum)

 • Yüzeyi meninks adlı zarlarla çevrili iki hemisferden oluşmuştur.

 • Anatomik olarak 5 bölgede incelenir:

 • Myelensefalon

 • Metensefalon

 • Mezensefalon

 • Diensefalon

 • TelensefalonMYELENSEFALON

 • Medulla oblongata burada bulunur.

 • Medulla spinalisin hemen üzerindeki 3 cm.lik kısım.

 • Piramidal yol lifleri burada çaprazlaşır.

 • Solunum ve dolaşımı düzenleyen hayati merkezler bulunur.

 • Uyku uyanıklık ritmini ayarlayan retiküler formasyon lifleri buradan köken alıp hipotalamusa giderMETENSEFALON

 • Pons ve serebellum (beyincik) oluşturur.

 • Serebellum

  • motor fonksiyonu düzenler,
  • kasların koordine hareketini sağlar,
  • kas tonüsü, gücü hareketlerdeki koordinasyon ve hareket hızından sorumludur.
  • dengeden sorumludur.
  • Bilinçsiz, otomatik hareketleri düzenler.


MESENSEFALON

 • Çeşitli refleks ve koordinasyon merkezleri bu bölümdedir.

 • Ekstrapiramidal sistemde rol oynayan çekirdeklerin bazıları burada bulunurEkstrapiramidal sistem:

 • Ekstrapiramidal sistem:

 • Motor hareketlerin ince ayarı

 • Koordinasyon

 • Serebellumla birlikte kas tonüsü ve postür üzerinde etkili olur.DİENSEFALON

 • Beynin 3. Ventrikülünü çevreler

 • Talamus ve hipotalamus bu bölgededir.Talamus :

 • Talamus :

 • Bilincin kapısıdır.

 • Tüm afferent liflerden gelen uyarılar buraya uğrar, süzülür ve korteksin ilgili bölümlerine gönderilir.

  • Derin ve yüzeyel duyular,
  • koku duyusu hariç başa ait duyular,
  • beyin ve beyinciğin motor uyarıları
  • ekstrapiramidal lifler, talamusa uğrar.


Hipotalamus :

 • Hipotalamus :

 • Üçüncü ventrikülün önündedir.

 • Otonomik fonksiyonları düzeler.

 • Otonom sinir sisteminin üst düzey merkezidir.

 • Ön hipofiz bezi aracılığı ile endokrin sistemi de kontrol altında tutar.

 • Ekstrapiramidal ve motor fonksiyonlarla da bağlantılıdır.TELENSEFALON

 • Beynin iki hemisferi,

 • korteksi oluşturan gri madde

 • ekstrapiramidal sisteme ait bazal ganglionların bazıları

 • limbik sistem burada bulunur.

Bilinç zeka algılama vb. üst düzey görevler korteksin vazifesidir.

 • Bilinç zeka algılama vb. üst düzey görevler korteksin vazifesidir.

 • Kortekste motor, duysal ve bağlantı bölgeleri bulunur.

 • Görme, işitme, tat ve koku merkezleri de burada bulunur.Limbik sistem:

 • Limbik sistem:

 • Anksiyete, saldırganlık vb. duygusal yanıtlardan sorumludur.Telensefalon iki yarı küreden oluşmuştur (hemisfer)

 • Telensefalon iki yarı küreden oluşmuştur (hemisfer)

 • İki hemisfer ortada corpus callosum denen bir yapı ile birleşirler.Hemisferlerde dışta korteks adı verilen gri madde içte medulla adı verilen ak madde bulunur.

 • Hemisferlerde dışta korteks adı verilen gri madde içte medulla adı verilen ak madde bulunur.

 • Gri madde aksonun ilk kısmı ve nöron gövdelerinden, ak madde miyelinli liflerden oluşur

 • Hemisfer yüzeyleri girus adı verilen kırışıklıklarla kaplıdır.Hemisferler:

 • Hemisferler:

  • Frontal lob (1)
  • Paryetal loblar (2)
  • Oksipital lob (1)
  • Temporal lob (2)
  • gibi kısımlarda incelenirler.


Telensefalonda ekstrapiramidal sistemin bazal gangliyon adı verilen çekirdekleri de bulunur.

 • Telensefalonda ekstrapiramidal sistemin bazal gangliyon adı verilen çekirdekleri de bulunur.

  • Kaudat Nukleus
  • Lentiform Nukleus
  • Nukleus Ruber
  • Nukleus Nigra
  • Bu sistemin en üst düzenleyicisi, globus pallidusu kontrol eden “korpus sitriatum” dur.
Beyin, yaklaşık 1400 gr ağırlığındadır.

 • Beyin, yaklaşık 1400 gr ağırlığındadır.

 • Milyarlarca sinir hücresi (nöron) içerir.

 • Bu nöronların yaklaşık % 20’sinin işlev gördüğü varsanılmaktadır.DAHA BASİT OLARAK BEYİN KATMANLARIMEDULLA SPİNALİS

 • Omurga kanalı içinde yer alır.

 • Erişkinde 1 cm çapında, 40-50 cm uzunluğunda bir kordon şeklindedir.

  • Servikal,
  • Torasik
  • Lomber,
  • Sakral olarak dört bölümden oluşur.
 • 2. Ve 3. Lomber vertebralar hizasında son bulur ve lifler halinde devam eder.

MEDULLA SPİNALİS

 • Gri madde içte, beyaz madde dıştadır.

 • Gri madde; nöron gövdelerinden oluşur.

 • Ön, arka ve yan boynuzları var

 • Ön boynuz: Motor nöronlar

 • Arka boynuz: Duyu nöronları

 • Yan boynuzlar: Otonomik sistem nöronlarıMEDULLA SPİNALİS

 • Ak madde; miyelinli sinir liflerinden oluşur.

 • Ana görevleri, segmentler arası reflekslerdir.

 • Omurilik içinde traktus denen sinir demetleri vardır.

 • İstemli hareketleri oluşturan piramidal ve ekstrapiramidal traktuslardır. (efferent)

 • Duysal lifler de afferent traktuslar oluşturur.

 • Refleks olayların merkezleri de medulla spinalisdedir.

SİNİR TRAKTUSU

 • Benzer fonksiyon gören nöronların myelinli liflerinin oluşturduğu demetlerdir.

PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

 • Vücut ve SSS arasındaki bağlantıyı sağlar.PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ

 • Kranyal sinirler (12 kafa çifti)

 • Spinal sinirler (31 - 32 çift)

 • Sinir uçları (Reseptörler, Motor son plak)KRANYAL SİNİRLER

 • Drekt beyinden veya beyin sapından çıkarlar.

  • Koku (olfaktor) ve görme (optik) duyusu sinirleri,
  • Göz kaslarının motor sinirleri, (okulomotor, troklear, abdusens)
  • Yüzün duyu siniri, (Trigeminal sinir)
  • Çiğneme kaslarının (trigeminal) ve mimik kaslarının motor ve tükürük bezlerinin motor siniri, (fasiyal)
  • İşitme (akustik) ve tat duyu siniri, (glossofaringeal)
  • Paratiroidin salgı, (glossofaringeal)
  • Dilin motor siniri ve (hipoglossal)
  • İç organların parasempatik uyarılarının büyük kısmı (vagus)
SPİNAL SİNİRLER

 • Medulla spinalisin ön köklerinden motor, arka köklerinden duyu sinirleri çıkar.

 • Servikal, brakial, lumbar ve sakral pleksusları oluşturur.

 • Vücudun en uzun siniri SİYATİK sinir sakral pleksusdan çıkarSİNİR UÇLARI

 • Ağrı, ısı, basınç, dokunma vb duyuları alan çıplak sinir uçları veya enkapsüle reseptörlerdir.

 • Motor son plak; motor sinir uyarılarını asetil kolin aracılığı ile kaslara iletir.

ANA SİNİR HÜCRESİ: NÖRON

 • Duysal nöronlar

 • Motor nöronlar

 • Ara nöronlar

 • (Bağlantı nöronları, Konnektör nöronlar)NÖRONLARIN GÖREVLERİ:

 • Periferden gelen uyarıları duysal afferent liflerle SSS’ne iletmek

 • SSS’nin emirlerini motor efferent liflerle effektör organlara (kas veya salgı bezleri vb.) iletmekSALGILAMA GÖREVİ OLAN SİNİR HÜCRELERİ

 • Hormon salgılar

 • Hipotalamus

 • HipofizDIŞ UYARILARA KARŞI ÖZELLEŞMİŞ SİNİR HÜCRELERİ

 • Tüm vücut yüzeyine yayılmışlardır.

 • Üç tip duysal reseptörleri vardır.

 • Eksteroseptif sistem:Vücut yüzeyinden uyarı alır.

 • İnteroseptif sistem:İç organlardan uyarı alır.

 • Proprioseptif sistem: Kaslardan, tendon ve eklemlerden uyarılar alır.NÖRON:

 • Genelde tek çekirdekli (Nadiren 2-4)

 • Perikaryonda Nörofibriller, Nissl cisimleri, Golgi cismi, Mitokondri, Sentrozom, İnklüzyon cisimleri bulunur.

 • Dendritler: Alıcı

 • Akson: İletici • Sinir sisteminde 14 milyar nöron vardır. • Aksonda miyelin kılıf varsa, ileti hızlıdır.

 • Aksondan ayrılan dallar bazen diğer sinir hücrelerinin gövdelerini saran sert bir yapı oluşturur......Sinir Pleksusu

Gerek miyelinli gerek miyelinsiz tüm sinir aksonları Schwann Kılıfı ile sarılıdır.

 • Gerek miyelinli gerek miyelinsiz tüm sinir aksonları Schwann Kılıfı ile sarılıdır.

 • Periferik sinirler, perinöryum denilen bağ dokusu ile çevrili sinir fasiküllerinde bir araya gelirler. • Sinir uyarısı (İMPULS), sinir lifleri tarafından iletilen fizikokimyasal bir değişimdir.

SİNAPS:

 • İki nöron arasında ileti geçişinin sağlandığı ilişki bölgeleridir.

SİNAPS:

 • Presinaptik nörondan sinaps aralığına salgılanan ve ileti geçişini sağlayan kimyasal maddelere nörotransmitter denir.

 • Hücre içinde endoplazmik retikulumda yapılırlar.

NÖROTRANSMİTERLER:

 • 1)Eksitatör nörotransmiterler:

 • Hücre zarını sodyum iyonuna geçirgen hale getirir.

 • Uyarılabilme ve uyarının devamını sağlar.

 • Post sinaptik nöronun hücre içi negatifliği azalır.

 • İstirahat potansiyeli eşik değere yaklaşır.NÖROTRANSMİTERLER:

 • 2)İnhibitör nörotransmiterler:

 • Hücre zarını potasyum ve klor iyonlarına geçirgen kılar.

 • K dışarı, Cl içeri geçer.

 • Hücre içi negatiflik artar.

 • Hücrenin uyarılabilirliğini azaltır ve uyarının sönmesini sağlar.EKSİTATÖR NÖROTRANSMİTERLER

 • Asetilkolin (Ach)

 • Noradrenalin (Norepinefrin)

 • Adrenalin (Epinefrin)

 • Dopamin

 • Histamin

 • Prostoglandin

 • Glutamat

 • Aspartat

 • SeratoninİNHİBİTÖR NÖROTRANSMİTERLER:

 • GABA (Gama amino bütirik asit)

 • Glisin (Daha çok omurilik düzeyinde)

 • Taurin

 • ProlinORTAMA SALINAN NÖROTRANSMİTER’E NELER OLUR?
Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə