Sistemi s prenosno funkcijo: Sito z zarezo: ničle 0 = 1, poli X < 1 s Vsepasovno sitoYüklə 29,3 Kb.
tarix01.04.2017
ölçüsü29,3 Kb.
#13054
Sistemi s prenosno funkcijo:

Sito z zarezo: ničle 0 = 1, poli X < 1

e:\moji dokumenti\scan\kopija od pict0007.jpgs

Vsepasovno sito: ničle 0 >1, poli X <1

e:\moji dokumenti\scan\kopija (2) od pict0007.jpg

Resonator: niče 0 =0, pola x <1 (dušeni nihajni krog)

e:\moji dokumenti\scan\pict0007.jpg

Oscilator: niče 0 =0, pola x =1

_______________________________________________________________________Sistemi s prenosno funkcijo:

Lega korenov sistema v ravnini Z. Ali je sistem stabilen, mejno stabilen ali nestabilen

Imenovalec prenosne funkcije razstavimo, da pridemo do oblike ( -½ in ½ sta pola

½ Sistem je stabilen, ker sta pola <1. (če bi bila pola =1 bi bil mejno stabilen, če pa >1 bi bil nestabilen)

  • Izračunajte koeficiente b in a sistem ter skicirajte Direktno strukturo I

b0=4, b1=0, b2=0 a0=4, a1=0, a2=1


_______________________________________________________________________Skupna prenosna funkcija

Poli: -09j, 09j; ničle: -j, j_________________________________________________________________________A/D_pretvorba'>_______________________________________________________________________Na nekaj značilnih primerih prikažite vpliv lege korenov prenosne funkcije diskretnega sistema z neskončnim odzivom na časovno obnašanje sistema!

Obnašanje signala je odvisno od področja lege polov. Lahko ležijo zunaj, znotraj ali na enotinem krogu.

Signal z enim polom je realen eksponentni signal.

Kavzalni sistemi z dvojnim polom so stabilni le za a<1, za a=1 postane nestabilen. Oblika dvojnega pola

V primeru para konjugirano kompleksnih polom, pa vemo, da imamo opravka z eksponentno uteženim kosinusoidnim signalom.

Amplituda signala upada, če je r<1, narašča če je r>1, konstantna, če je r=1.

Ničle prav tako vlivajo na obnašanje sistem, vendar ne tako močno kot poli. Ničle imajo predvsem vliv na fazo trenutnega signala.

Pozitivni realni poli: Negativni realni poli: Konjugirani kompleksni poli:_______________________________________________________________________

A/D pretvorba

Korak ali stopnica+ signali: - signali:

št. kvantizacijskih nivojev

_______________________________________________________________________

A/D pretvorba – naštej in opiši 4 značilne sistemske napake kvantizatorja signala

a) brez napak in realnega pretvornika s popačenji:

b) napaka odmika,

c) napaka dobitka,

d) napaka zaradi nelinearnosti.

e) zgrešene kode

_______________________________________________________________________Povezava prostora Z in Fourierove transformacije:

F:

Z:

Fourierova transformacija je pri r=1 enaka transformaciji Z.

_______________________________________________________________________ Signal je mogoče določiti iz njegovih vzorcev, če je le ta frekvenčno omejen in če je frekvenca vzorčenja 2x večja od frekvence signala

Ta pogoj zadostuje._______________________________________________________________________

S pomočjo vsote dveh fazorjev želimo generirati signal Zapišite ustrezno matematično funkcijo in skicirajte dogajanje za prvih 8 vzorcev.
_______________________________________________________________________

Odziv zaporedno vezanih linearnih čas. neodvisnih sistemov z impulznima odzivoma h1(n)={1,-2,1} in h2(n)={1,1,1}. Diferenčna enačba sistema? Skupna blokovna shema sistema direktne strukture I. Sistem stabilen?

y[n]=x[n]-x[n-1]- x[n-3]+x[n-4]

Sistem je stabilen, ker ima končni odziv. Nestabilen bi bil, če nebi imel končnega odziva.

Imamo 3 bitni sistem (2bita + predznak!) za a/d pretvorbo signalov. Kvantizator razpoznava poz. in neg. signale. Max. nap. kvantizatorja je Vmax=4V.

Prenosna karakteristika enoličnega kvantizatorja s kons. korakom

Št. kvan. nivojev , max. + in – nap. kvantizatorja in tabelo bin. simbolov/nap. (uporabite dvojiški komplement)

_______________________________________________________________________Izpeljite ter skicirajte sistem za izračun FFT z decimacijo po času za N=8

Pri sistemu FFT z decimacijo po času za N=8 skušamo razstaviti niz x[n] v vedno manjše in manjše podnize.

Velikost niza je N=2^m, pri tem računamo posebej izhodne nize freq. s sodim indeksom in posebej z lihim indeksom.Tvorimo vsak niz posebej:Po dobljeni formuli izračunamo izhode x(k)->x(0), x(1), x(2) in narišemo decimacijo po času z dvema N/2 točkovno DFT. Nadaljujemo tako, da N/2 točk. DFT nadomestimo z N/4 točk. DFT, kjer zopet računamo sodo in liho stran. Nazadnje v blok N/4 dodamo še bloke z točkovnim DFT in dobimo celovito rešitev.

_______________________________________________________________________
Hitri Fourierov transform; podajte algoritem za decimacijo po frekvenci

g(n)=x(n)+x(n+N/2)

h(n)=x(n)-x(n+N/2)

skicirajte potek za N=4!

X(0)

X(2)


X(1)

X(3)Pojasnite, zakaj z algoritmom FFT računamo hitreje kot neposredno po izrazu, ki definira DFT

Z algoritmom FFT računamo hitreje zato, ker niz x[k] razdelimo v manjše podnize in tako pridemo hitreje do celovite rešitve

______________________________________________

Potek postopka decimacije po času za 8 točkovno računanje DFT transformacije:

Pri tem postopku zmanjšamo čas računanja, ko računanje razbijemo na niz manjših DFT računanj.

V tem primeru izkoristimo simetričnost in periodičnost kompleksnega eksponenta

_______________________________________________________________________Vzorčenje signalov:

Nariši amp. spekter vzorčenega singala.

e:\moji dokumenti\scan\pict0004.jpg

Matematična funkcija s katero ponazorim postopek vzorčenja:Matematični postopek za rek. vz. sign:


_______________________________________________________________________


Podajte izraz za izračun diskretne Fourierove transformacije. Izračunajte DFT signala x=[-1 0 1 0]. Narišite amplitudni in fazni potek izračunanega spektra!

X(0)=-1*1+0*1+1*1+0*1

Faktorji: (1,1,1,1);(1,-j,-1,j);(1,-1,1,-1);(1,j,-1,-j)

Primer: x(0)=0, x(1)=2, x(2)=0, x(3)=2e:\moji dokumenti\scan\pict0009.jpg

_____________________________________________________

Lega polov in ničele:\moji dokumenti\scan\pict0005.jpg

____________________________________________________________

Stabilnost kavzalnih, časovno neodvisnih sistemov. Podajte kriterij stabilnosti glede na odziv sistema na impulz enote h[n]. Kakšna je lega korenov (polov in ničel) stabilnih kavzalnih sistemov?

h(n)=0 n<0 Ker POK ne more vsebovati polov, sledi, da je kavzalni linearni, časovno neodvisen sistem BIBO(Baunded Input, Baunded Output) stabilen, če in samo če leže poli znotraj enote kroga (poli<1)


Stabilnost sistema 2. reda:

_____________________________________________________________Imamo diskretni signal, ki ga predstavlja rotirajoči fazor x[n] = 5e jπ e jπn / 4 . Skicirajte fazor in potek projekcije signala na realno os za prvih 8 vzorcev.

e:\moji dokumenti\scan\pict0006.jpg

_______________________________________________________________________Funkcija:

1*y(n)=1*x(n)-2*x(n-1)+1*x(n-2)

koeficient a0=1, a1=0, a2=0

b0=1, b1=2, b2=1 - > za odziv sistema

Decimacija po času:
Decimacija po frekvenci:
Kataloq: get
get -> Kratke, ploščate, dolge kosti, kosti nepravilnih oblik
get -> Okostje: 14%telesne teže,1/3 vode,Trdnost: Ca&Mg fosfati+krabonati&vit. D-absorbcija Ca iz prebavil,Prožnost: kolagen,Obremenitev kostnina poveča in nasprotno
get -> Očesno zakotje tvori: trak ciliamika, cedilce, zadebelitev endotela roženice, schlemov kanal za cedilcem
get -> Residential Sikaflex ® Mortar Fix One-component, polyurethane sealant Description
get -> Construction Sikaflex ® 1a One part polyurethane, elastomeric sealant/adhesive Description
get -> Provide simple, but comprehensive steps and guidance that will enable you navigate the often complicated process of getting into residency
get -> 29. januar 2016 produktresumé for Flamazine, creme D. Sp. Nr
get -> Skipulagt íþróttastarf, áfengisneysla og reykingar meðal unglinga
get -> 0. D. Sp. Nr. 9082 LÆgemidlets navn

Yüklə 29,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə