Solunum ve kalp atımlarının durması ile canlılığını ilk yitiren organın beyin olduğu en eski tıbbi yazılarda bile yer almaktadırYüklə 445 b.
tarix15.03.2017
ölçüsü445 b.Solunum ve kalp atımlarının durması ile canlılığını ilk yitiren organın beyin olduğu en eski tıbbi yazılarda bile yer almaktadır.

 • Solunum ve kalp atımlarının durması ile canlılığını ilk yitiren organın beyin olduğu en eski tıbbi yazılarda bile yer almaktadır.

 • Kuşaklar boyunca ölüm, kalp atımlarının ve solunumun durması olarak tanımlanmıştır.Organ transplantasyonundaki gelişmeler de ölümün tanımlanmasına yeni bir bakış açısı gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

 • Organ transplantasyonundaki gelişmeler de ölümün tanımlanmasına yeni bir bakış açısı gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

 • Günümüzde ise beyin fonksiyonlarının kesin olarak durması ile canlılığın da ortadan kalktığı görüşü kabul edilmektedir.Beyin ölümü kavramı ilk defa 1959 yılında mekanik ventilatör desteği ile yaşamakta olan bir grup hastada Mollaret adında bir Fransız doktor tarafından ‘le coma depasse’ yani komanın ötesi diye adlandırılmıştır.

 • Beyin ölümü kavramı ilk defa 1959 yılında mekanik ventilatör desteği ile yaşamakta olan bir grup hastada Mollaret adında bir Fransız doktor tarafından ‘le coma depasse’ yani komanın ötesi diye adlandırılmıştır.

 • Massachusets hastanesinde......“Beynin tüm bölümlerinde, geri dönüşsüz

 • “Beynin tüm bölümlerinde, geri dönüşsüz

 • fonksiyon kaybı yerleşmesi durumunda,

 • hukuki ölümün gerçekleştiği kabul

 • edilmelidir. Çünkü, bu durumda,

 • uygulanan tüm tıbbi girişime (solunum ve

 • dolaşım desteği) rağmen, koma durumu

 • kalıcıdır.”Beyin ölümü kriterleri 1980 yılında ABD de President’s komisyonu tarafından standardize edilerek bir kılavuz şeklinde yayınlanmıştır.

 • Beyin ölümü kriterleri 1980 yılında ABD de President’s komisyonu tarafından standardize edilerek bir kılavuz şeklinde yayınlanmıştır.

 • Bu yayın gözlem süresini azaltmak için destekleyici testleri önermiştir.

 • Fakat anoksik beyin hasarlı hastalar için 24 saatlik bir bekleme süresi sonunda klinik testlerin yeniden yapılması ve şok durumunun ekarte edilmesi gerektiğini bildirmiştir.Ülkemizde ise 1979 yılında yayınlanan 2238 sayılı Transplantasyon kanununda Tıbbi ölümün varlığı ve tesbiti tanımlanmıştır

 • Ülkemizde ise 1979 yılında yayınlanan 2238 sayılı Transplantasyon kanununda Tıbbi ölümün varlığı ve tesbiti tanımlanmıştır

 • Tıbbi ölüm hali

  • Kardiyolog,
  • Nörolog,
  • Nöroşirurjiyen,
  • Anesteziyolog


1970 yılında ABD nin Kansas eyaletinde yayınlanan deklarasyonda

 • 1970 yılında ABD nin Kansas eyaletinde yayınlanan deklarasyonda

  • Dolaşım ve solunum fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak durmuş
  • veya beynin tüm fonksiyonlarının (beyin sapını da içerecek şekilde ) geri dönüşümsüz olarak durmuş olduğu bir kişi ölü olarak tanımlanmıştır.


Bilinç kapalı, tam duyarsızlık ve cevapsızlık,

 • Bilinç kapalı, tam duyarsızlık ve cevapsızlık,

 • Spontan hareket, ağrılı uyaranlara yanıt yok,

 • Spontan solunum yok (apne testi),

 • Refleksler yok,

 • EEG’ de düz trase,

 • Ayırıcı tanı;

 • Hipotermi, SSS’ ni baskılayan ilaç alımı.

 • Yeterli süre gözlem (24 saat).

Koma durumunun kalıcı olması ve uygulanan tüm tıbbi girişimlerin başarısız kalması,

 • Koma durumunun kalıcı olması ve uygulanan tüm tıbbi girişimlerin başarısız kalması,

 • Hasta yakınlarını gereksiz umutlandırmamak ve uzamış stresten kurtarma amacı,

 • Başka hastalar için, yaşamı destekleyen cihazların bir an önce boşaltılması,

 • Gereksiz maddi harcamaların kesilmesi,

 • Organ nakli için en erken dönemde organ teminine olanak veren, erken ölüm tanı kriterleri’ ne duyulan gereksinim. • Bilincin kapalı olması, tam duyarsızlık ve cevapsızlık hali,

 • Spontan hareketin bulunmaması ve ağrılı uyaranlara yanıt alınamaması,

 • Spontan solunumun bulunmaması (apne testi),

 • Beyin sapı reflekslerinin yokluğu,

 • Ayırıcı tanının yapılması;

 • Hipotermi, SSS’ ni baskılayan ilaç alımı,

 • Metabolik ve endokrin hastalıklar,

 • Yeterli süre gözlem (24 saat).Bölüm III. Ölüden Organ ve Doku Alınması 11. Madde;

 • Bölüm III. Ölüden Organ ve Doku Alınması 11. Madde;

 • “Tıbbi ölüm hali, bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak suretiyle;

 • kardiyolog, nörolog, nöroşirürji, anesteziyoloji

 • ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik

 • hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır”.T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün, Organ Nakli Danışma Kurulu tarafından onaylanan 6 Mart 1990 tarihli genelgesi.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün, Organ Nakli Danışma Kurulu tarafından onaylanan 6 Mart 1990 tarihli genelgesi.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün,

 • 20 Ağustos 1993,

 • 1 Haziran 2000 ve

 • 14 Ağustos 2002 tarihli Yönetmelikleri.Bilincin tam kaybı,

 • Bilincin tam kaybı,

 • Spontan hareketin bulunmaması

 • Ağrılı uyaranlara serebral-motor cevap alınmaması,

 • Spontan solunumun bulunmaması (apne testi),

 • Beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolması;

 • Pupiller parlak ışığa yanıtsız ve dilate (4-9 mm),

 • Kornea refleksi yokluğu

 • Vestibulo-oküler refleks yokluğu

 • Okülo-sefalik refleks yokluğu

 • Farengeal ve trakeal refleks yokluğu

 • Ayırıcı tanı, Yeterli süre gözlem (12-24 saat). • 20 Ağustos 1993 tarihli Organ Nakli Merkezleri Yönet.(Ek-1)

 • Etyolojisi belirlenmemiş irreversibl komada, hekimler kurulunun uygun göreceği bir yöntemle klinik bulgular teyid edilebilir.

 • 1 Haziran 2000 tarihli Organ Nakli Hizmetleri Yönet.(Ek-1)

 • Klinik beyin ölümü tanısı almış hastalarda,

 • hekimler kurulunun uygun göreceği bir laboratuvar yöntemiyle beyin ölümü

 • teyid edilmelidir.1)Beyin hasarına yol açan nedenin belirlenmesi

 • 1)Beyin hasarına yol açan nedenin belirlenmesi

 • 2)Komanın nedeninin geri dönüşümsüz olduğunun gösterilmesi

 • a)Santral vucut ısısı 32o C den yüksek olmalı

 • b)İlaç ya da besin zehirlenmesi olmamalı

 • c)Nöromuskuler iletimin sağlam olduğu gösterilmeli

 • d)Ağır elektrolit dengesizliği,asit-baz ve endokrin bozukluklar olmamalı

 • Bu koşullar tam olarak yerine getirilmeden klinik olarak beyin ölümü tanısı koymak mümkün değildir

 • Beyin ölümüne neden olabilecek bozukluğun nedeni tam olarak bilinmelidir.Beyin ölümünün klinik bulguları,koma ve yanıtsızlık ile beyin sapı fonksiyonlarının kaybıdır.

 • Beyin ölümünün klinik bulguları,koma ve yanıtsızlık ile beyin sapı fonksiyonlarının kaybıdır.

 • 1-koma ve yanıtsızlık

 • 2-beyin sapı reflekslerinin olmaması1-koma ve yanıtsızlık :beyin ölümü için ilk kriter spontan ya da uyarıyla herhangi bir hareket olmaması ile karakterize serebral yanıtsızlık durumudur.

 • 1-koma ve yanıtsızlık :beyin ölümü için ilk kriter spontan ya da uyarıyla herhangi bir hareket olmaması ile karakterize serebral yanıtsızlık durumudur.

 • Deserebre,dekortike postürü veya beyin sapı aktivitesini gösteren diğer hareketleri olan hastalara ise beyin ölümü teşhisi konulamaz.

 • Buna karşılık uyarı ile ayağın çekilmesi gibi spinal kord reflekslerinin görülmesi beyin ölümü tanısından uzaklaştırmaz.2-beyin sapı reflekslerinin olmaması :beyin sapı fonksiyonları;pupiller,göz hareketleri,fasiyal duyu ve motor yanıtlar,faringeal-trakeal refleksler ve solunum ile değerlendirilir.

 • 2-beyin sapı reflekslerinin olmaması :beyin sapı fonksiyonları;pupiller,göz hareketleri,fasiyal duyu ve motor yanıtlar,faringeal-trakeal refleksler ve solunum ile değerlendirilir.

 • 1-pupiller,beyin ölümünde parlak ışığa yanıtsız, fiks ve dilatedir(4-9 mm arasında olabilir.)

 • 2-göz hareketlerini değerlendirmek için okulosefalik ve okulovestibuler refleksler test edilir.

ABD’de beyin ölümünün kesinleştirilmesi için bütün beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak durmuş olduğunun gösterilmesi gerekirken,

 • ABD’de beyin ölümünün kesinleştirilmesi için bütün beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak durmuş olduğunun gösterilmesi gerekirken,

 • İngilterede beyin sapı fonksiyonlarının durduğunun gösterilmesi yeterli bir durumdur. • Bu iki durum arasında belirgin olarak önemli bir fark olmayabilir,çünkü serebral hemisferler eğer bütün beyin sapı ölü durumdaysa birbirinden bağımsız çalışmazlar.

 • Fakat bunun karşıtı doğru değildir.yani beyin sapı sağlam iken korteks fonksiyonlarını kaybetmiş olabilir.

 • Kalıcı bitkisel hayat diye bahsedilen durumda kortekste ölüm mevcuttur, ama beyin sapı az veya çok intakttır.Klinik olarak travma dışı nedenler sonucu gelişen bitkisel hayatın kalıcı olduğunun belirlenmesi için 3 ay gibi bir süre gerektirirken travma olgularında bu süre bir yıla kadar uzayabilmektedir.

 • Klinik olarak travma dışı nedenler sonucu gelişen bitkisel hayatın kalıcı olduğunun belirlenmesi için 3 ay gibi bir süre gerektirirken travma olgularında bu süre bir yıla kadar uzayabilmektedir.

 • Bu kalıcı bitkisel hayattaki kişilerden organ bağışında yararlanılamaz.

Beyin hasarının primer nedenine ilişkin bir şüphe varsa,komanın geri döndürülebilir nedenleri düşünülüyoırsa, klinik testlerin iyi değerlendirilmediği veya hipoksi gelişmesi nedeniyle apne testinin yapılamadığı durumlarda bazı destekleyici testler yapılabilir.

 • Beyin hasarının primer nedenine ilişkin bir şüphe varsa,komanın geri döndürülebilir nedenleri düşünülüyoırsa, klinik testlerin iyi değerlendirilmediği veya hipoksi gelişmesi nedeniyle apne testinin yapılamadığı durumlarda bazı destekleyici testler yapılabilir.

 • Destekleyici testler:

 • 1-EEG

 • 2-beyin sapı uyarılmış potansiyelleri

 • 3-kontrast anjiografi

 • 4-radyonükleid anjiografi

 • 5-radyonükleid sintigrafi

 • 6-transkranial doppler ultrasonografi


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə