Toksyny pochodzenia biologicznego jako potencjalna broń biologiczna Dr n med. Janusz KocikYüklə 445 b.
tarix13.03.2017
ölçüsü445 b.


Toksyny pochodzenia biologicznego jako potencjalna broń biologiczna

 • Dr n. med. Janusz Kocik


Niepewny „ status dyplomatyczny” biotoksyn

 • Częściowa akceptacja biotoksyn jako przedstawicieli broni biologicznej;

 • Jednakże toksyny pochodzenia biologicznego spełniają niekiedy kryteria toksyn chemicznych;

 • Saksytoksyna i rycyna są objęte Konwencją o Zakazie Broni Chemicznej;

 • Konwencja o Zakazie Broni Biologicznej i Toksynowej obejmuje toksyny pochodzenia biologicznego produkowane i składowane w celu nieprawnego użycia przeciwko ludziom, zwierzętom lub roślinom.Produkcja toksyn biologicznych w Irackim Programie BiologicznymRozmieszczenie irackich ośrodków badawczych, produkcyjnych i poligonów testowych w programie biologicznymPrzykłady możliwości produkcyjnych i środków rozprzestrzeniania broni biologicznej w Programie IrackimPorównanie toksyn biologicznych z środkami broni chemicznejPorównanie wybranych toksyn biologicznych z przedstawicielami broni chemicznej /dane laboratoryjne/Użycie biotoksyn – potencjalne korzyści i ograniczenia

 • Podstawowe cechy korzystne dla toksyn w aspekcie ich użycia w ataku biologicznym:

  • duża toksyczność (botulina)
  • działanie przezskórne (T2 mykotoksyny)
  • stałość w środowisku
  • niskie koszty produkcji (rycyna)
  • możliwość dezaktywacji (enterotoksyna gronkowcowa B).


Charakterystyka biotoksyn

 • Bardziej toksyczne niż wyprodukowane przez człowieka toksyny chemiczne (botulina, toksyna tężcowa, shigatoxin i abrin);

 • Nie działają przezskórnie (z wyjątkiem T-2 mykotoksyn, lyngbyatoksyny i kilku toksyn produkowanych z niebiesko – zielonych glonów);

 • Większa siła działania po podaniu drogą wziewną i parenteralnie niż w przypadku spożycia;

 • Mogą być użyte przeciwko populacji ludzkiej w formie wziewnej.Charakterystyka-streszczenie

 • zagrożenie powtórną ekspozycją poprzez przemieszczanie się skażonym terenie (re-aerozolizacja) wydaje się niewielkie, przeciwnie do przedstawicieli broni chemicznej, gdzie ryzyko może być znaczne;

 • Teren w pobliżu uwolnienia nie zawsze jest ciężko skażony.Mykotoksyny

 • większość z ponad 300 mykotoksyn produkowana jest z około 350 gatunków grzybów;

 • T-2 mykotoksyny, które są sklasyfikowane jako „trichothecene mycotoxin” produkowane są z grzybów z gatunku Fusaria;

 • spośród mykotoksyn,które mogą być użyte jako broń biologiczna dobrze poznane są tylko T-2 mykotoksyny;T-2 mykotoksyny jako broń biologiczna

 • pierwsze podejrzenie użycia w Laos, podczas wojny w Wietnamie;

 • raport dotyczący użycia tzw. „żółtego deszczu„ w dżungli w Laosie (1975-81), którego skutki ocenianie są na ponad 6300 zabitych,

 • wniosło to podejrzenie użycia T-2 mykotoksyn w wojnie biologicznej;

 • w kwestii użycia mykotoksyn w Laos toczą się gorące debaty;

 • wg kilku autorów użycie „trichothecene mycotoxins” jest bardzo prawdopodobne i poparte przez specjalistyczne badania epidemiologiczne.T-2 - mykotoksyny jako broń biologiczna

 • Podwyższone poziomy mykotoksyn i ich naturalnie rzadkie mieszaniny pozyskiwano ze skażonych powierzchni oraz znajdowano we krwi ocalałych, a także w tkankach zmarłych.

 • Niedostateczna liczba pozytywnych wyników w kierunku mykotoksyn podważa przekonanie o ich ewentualnym użyciu w ataku biologicznym (o tym, że zdarzył się atak biologiczny świadczy co najwyżej 10% dodatnich wyników z próbek);

 • Ponadto zdarzały się naturalne zachorowania (skażona żywność) w Tajlandii;

 • Jednakże powyżej 98 % kontroli w nie zaatakowanym polu było negatywnych, co mogło przemawiać co rzeczywistym atakiem;

 • Inne raporty użycia T-2 mykotoksyn jako broni biologicznej dotyczą Kampuczy (1979-81) i Afganistanu (1979-81).T-2 - mykotoksyny jako broń biologiczna

 • Ostatnio donoszono, że T-2 mykotoksyny były rozsiewane w pobliżu obozowisk armii amerykańskiej podczas kampanii „Pustynna Burza”.

 • W Iraku pociski mogły być detonowane blisko obozowiska.

 • Niektóre oddziały bezpośrednio z pola bitwy raportowały objawy mogące sugerować przezskórną ekspozycję na T2- mykotoksyny.

 • Dowody środowiskowe( pobrane próbki) na zaistnienie tego incydentu są wątpliwe.

 • Niektóre źródła podają, że ekspozycja na T2-mykotoksyny mogła nastąpić w Zatoce Perskiej.T2 – mykotoksyny jako broń biologiczna

 • T2-mykotoksyny mogą być przydatne do użycia jako broń biologiczna.

 • Jednakże ograniczenia produkcyjne dla wystarczającej ilości T2-mykotoksyn do użycia w formie zmasowanej dyspersji powodują, iż nie są one dobrymi przedstawicielami broni biologicznej.

 • T2-mykotoksyny są skuteczniejszym środkiem w przypadku zastosowania ograniczonych kubaturowo pomieszczeniach.

 • T2-mykotoksyny mogą być użyte do skażenia żywności lub wody.

 • Niektóre tkanki, np. nabłonek oddechowy, szpik kostny są bardzo wrażliwe na działanie T2-mykotoksyny.Zatrucie T2 – mykotoksynami objawy kliniczne

 • Spożycie mykotoksyn powoduje :

 • utratę wagi ciała

 • wymioty

 • zapalenie skóry

 • podrażnienie błon śluzowych

 • krwiste biegunki

 • rozległe krwotoki

 • Początek choroby następuje po ekspozycji i rozpoczyna się w pierwszej godzinie. Charakteryzuje się szybko narastającym wstrząsem ze spadkiem ciśnienia tętniczego narastającą niewydolnością krążenia, zwiększeniem poziomu kwasu mlekowego we krwi. Objawy powyższe prowadzą do śmierci w ciągu 12 godzin.T2 – mykotoksyny objawy świadczące o ekspozycji

 • T2-mykotoksyny mogą być uwalniane z samolotów, rakiet, pocisków, m.in. w postaci kropelkowej lub pyłów, aerozoli i dymów.

 • Pacjenci ze skórnymi objawami poddani ekspozycji na T2-mykotoksyny zgłaszają uprzednie pojawienie się chmury koloru żółtego, dymu tej barwy lub aerozolu (czasem zgłaszają niebieski lub żółty kolor aerozolu).

 • Pacjenci mogą zgłaszać występowanie na odzieży charakterystycznych „żółtych kropelek”.T2 – mykotoksyny Oznaki dokonanego atakuT2-mykotoksyny jako broń biologiczna toksyczność ostra

 • Podczas uwolnienia małych dawek powstają objawy skórne, oczne i z układu pokarmowego.

 • Bezpośrednio po ekspozycji pacjenci zgłaszają ból i pieczenie w obrębie eksponowanej powierzchni skóry (po ekspozycji na „żółty deszcz” obserwowano na powierzchni eksponowanej skóry wykwity pęcherzykowe).

 • W/w objawom mogą towarzyszyć bóle i pieczenie spojówek oczu.

 • W dawkach nanogramowych T2 –mykotoksyny powodują ostre podrażnienie skóry (zaczerwienienie, obrzęk, martwicę skóry ).

 • Dawki mikrogramowe powodowały zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówki oraz zaburzenia widzenia.

 • Wymioty i biegunka obserwowane były przy dawkach rzędu jednej dziesiątej dawki śmiertelnej.T2-mykotoksyny jako broń biologiczna toksyczność ostra

 • Toksyczność ekspozycji drogą wziewną (LCt50 200-5800 mgxmin/m3) podobna jest do obserwowanej przy użyciu iperytu lub luizytu (LCt50 1500-1800 mg/min/m3).

 • Śmiertelność przy ekspozycji przezskórnej na T2-mykotoksyny jest wyższa w porównaniu z działaniem innych środków powodujących pęcherzowe wykwity skórne.

 • W związku z powyższym T2 –mykotoksyny są pierwszoplanowym przedstawicielem tej grupy.T2-mykotoksyny jako broń biologiczna leczenie i profilaktyka

 • Nie ma skutecznej profilaktyki i leczenia:

  • szczepienia – zbyt mała masa cząsteczkowa toksyny - niski poziom przeciwciał ochronnych,
  • Efekt uboczny - podrażnienie skóry w miejscu podania szczepionki
  • Opracowywane są szczepionki oparte na przeciwciałach antyidiotypowych oraz antytoksyny oparte na przeciwciałach monoklonalnych.


Botulizm

 • Powodowany przez toksyny Clostridium botulinum

  • typy toksyn A, B, E, najczęściej powodują zachorowania u ludzi
  • najsilniejsza dla ludzi toksyna znana w przyrodzie (LD50 1ng/kg)
 • Spory C. botulinum powszechne w glebie na całym świecie

 • Około 100 przypadków rocznie/rok w USA.

  • Najczęściej u dzieci (72%)
  • zatrucia pokarmowe nie częste
 • Nie przenosi się z człowieka na człowiekaMechanizm działania toksyny botulinowejBotulizm Postacie kliniczne

 • Pokarmowy

  • toksyna produkowana przez bakterie w warunkach beztlenowych w nieprawidłowo przyrządzanej, puszkowanej, żywności, najczęściej o odczynie niskokwaśnym
 • Rana

  • toksyna produkowana przez bakterie w zanieczyszczonej ranie
 • Małe dzieci

  • toksyna produkowana przez bakterie w układzie pokarmowym
 • Botulizm nabyty drogą wziewną

  • Nie występuje naturalnie, broń biologiczna


Botulizm Objawy kliniczne

 • okres inkubacji: 18 do 36 h (w zależności od dawki)

 • nie gorączkujący, pobudzony, zorientowany, bez zaburzeń czucia

 • Wczesne nudności, wymioty, biegunka

 • Objawy z zakresu nerwów czaszkowych:

  • Opadanie powiek (ptosis), niewyraźne/podwójne widzenie, zaburzenia połykania/mowy, zmniejszenie wydzielania śliny
 • Zaburzenia motoryczne (postępujące)

  • Obustronne zstępujące porażenie porażenie mięśni oddechowych (obwodowa niewydolność oddechowa)
 • śmierć 60% nieleczonych; <5% leczonychBotulizm Objawy kliniczneBotulizm Różnicowanie

 • Choroby nerwowo-mięśniowe

  • Udar
  • Myasthenia gravis
  • zespół Guillain-Barre
  • Bioterroryzm:
  • Zatrucie atropiną
  • zespół paralityczny w zatruciu toksyną shellfish/puffer fish


Botulizm: Leczenie/Profilaktyka

 • Oddech wspomagany mechanicznie + leczenie podtrzymujące

 • Antytoksyna botulinowa trzywalentna, końska przeciw typom A, B i E - skuteczna, gdy podana wcześnie

 • Postać dziecięca/zakażona rana - antybiotyki (pochodne penicyliny)

 • Szczepionka w trakcie badań, niedostępna - Armia USA zakłada wdrożenie szczepionki przeciwko toksynie botulinowej -antygenom ABCEF - na rok FY14 (priorytet 20/72 na połączonej liście priorytetów obrony przeciw NBC Departamentu Obrony USA)Botulizm: RóżnicowanieBotulizm: Różnicowanie – c.d.Botulizm: Leczenie/Profilaktyka

 • Niewydolność mięśni oddechowych i kończyn wymaga specjalnych warunków pielęgnacji i długotrwałego wspomagania oddechu

 • Powrót do samodzielności oddechowej może być wybitnie opóźniony -do 2-3 miesięcy – co stwarza duże problemy logistyczne (dostępność sprzętu i personelu)Rycyna jako broń biologiczna

 • Duża dostępność. Na całym świecie przerabia się rocznie milion ton nasion Ricinus communis. Masa odpadkowa po procesie produkcyjnym zawiera 5% rycyny.

 • Toksyna jest dosyć stabilna i wysoce toksyczna dla człowieka różnymi drogami.

 • Może być stosowana do zatrucia żywności i wody, jak również wziewnie.

 • Była wielokrotnie używana w morderstwach.Rycyna jako broń biologiczna – c.d.

 • Rycyna może być przygotowana w postaci ciekłej, krystalicznej lub może być liofilizowana w postaci proszku.

 • Jest ona stabilna w środowisku, ale może być inaktywowana w temperaturze 800C w ciągu 10min. lub 500C w ciągu 1 godz. I proces chlorowania (roztwór 99,4%). Roztwory chloru o niższym stężeniu i jodyna są nieaktywne.

 • Toksyczność rycyny w porównaniu z LD50 botuliny czy skutecznością (ED50) toksyny gronkowcowej jest niewielka.

 • Aby wykonać udany atak terrorystyczny teoretycznie uśmiercający połowę populacji na obszarze 100 km2, agresor musiałby użyć dużej ilości (kilkadziesiąt ton). Równie skuteczna dawka botuliny to ok. 80 kg.Rycyna Patogeneza

 • Rycyna składa się z dwóch hemaglutynin i dwóch toksyn. Toksyny RCL III i RCL IV są dimerami o masie cząsteczkowej ok. 60 kDa.

 • Rycyna jest bardzo toksyczna dla komórek w mechanizmie zahamowania biosyntezy białek.

 • Łańcuch B przyłącza się do receptora powierzchniowego komórki, kompleks toksyna receptor jest wchłaniany do cytoplazmy. Łańcuch A ma aktywność endonukleazy.

 • W bardzo małym stężeniu hamuje replikację DNA i syntezę białka.

 • W zatruciu wziewnym patomorfologicznie obserwuje się zapalenie i martwicę górnych i dolnych dróg oddechowych, cechy śródmiąższowego zapalenia płuc, okołonaczyniowego i pęcherzykowego obrzęku.Rycyna Obraz kliniczny zatrucia w zależności od drogi ekspozycji

 • Objawy zależne od drogi ekspozycji.

 • Po ekspozycji drogą wziewną, w przypadku zatruć dawką subletalną po 4-8h - gorączka, ból w klatce piersiowej, kaszel, duszność, nudności i bóle stawów.

 • Ustępowanie tych objawów połączone jest z obfitym poceniem się.

 • Toksyczny obrzęk płuc, ARDS.

 • Obserwowane objawy nasuwałyby podejrzenie ciężkiego zapalenia płuc z intensywnym kaszlem, dusznością, sinicą i rozwijającymi się objawami obrzęku płuc.

 • W modelach zwierzęcych zgon następuje po 36-72 godzinach po ekspozycji.Rycyna Obraz kliniczny zatrucia w zależności od drogi ekspozycji –c.d.

 • Przy ekspozycji inną drogą rycyna nie drażni bezpośrednio płuc, jednakże podanie dożylne może spowodować niewielki okołonaczyniowy obrzęk, spowodowany uszkodzeniem śródbłonka.

 • Zatrucie doustne powoduje martwicę i ogniskowe krwawienia z powierzchni nabłonka przewodu pokarmowego, martwicę wątroby, śledziony i nerek.

 • Podanie domięśniowe powoduje ciężką lokalną martwicę mięśnia i regionalnych węzłów chłonnych i niewielkie zmiany w narządach wewnętrznych.Rycyna Rozpoznanie zatrucia

 • Atak aerozolem rycyny w pierwszej fazie może być rozpoznany jedynie na podstawie objawów klinicznych masowo zgłaszających się porażonych.

 • Inne czynniki biologiczne: toksynę gronkowcową, gorączkę Q, dżumę tularemię i wąglik; przez czynniki broni chemicznej – związki duszące (fosgen, chlor); insektycydy (paraquat, ANTU) a także przez trujące gazy wydzielające się w trakcie spalania toksycznych substancji przemysłowych (Teflon, Kevlar) w ataku konwencjonalnymi środkami wybuchowymi.Rycyna Rozpoznanie zatrucia

 • Obrzęk płuc spowodowany działaniem rycyny występuje dużo później (po 1–3 dniach od ekspozycji) niż w przypadku toksyny gronkowcowej (ok. 12h) czy fosgenu (ok. 6h).

 • Objawy będą się pogłębiać mimo antybiotykoterapii, przeciwnie do czynników zakaźnych.Rycyna Diagnostyka

 • Do potwierdzenia rozpoznania służą testy ELISA w przypadku gdy materiał do badań stanowi wymazy z nosa, krew lub inne płyny ustrojowe.

 • Toksyna jest silnym immunogenem, przeciwciała mogą być wykryte w surowicy krwi przez 2 tygodnie po ekspozycji.

 • W wymazach z nosa toksyna może być zidentyfikowana do 24 h.

 • Do bezpośredniej analizy tkanek można wykorzystać barwienie immunohistochemiczne.Rycyna Leczenie

 • Pacjenci zatruci drogą wziewną wymagają intensywnej terapii ARDS: tlen, intubacja, sztuczna wentylacja z dodatnim ciśnieniem szczytowo- wydechowym PEEP, monitorowanie hemodynamiczne).

 • W przypadku zatrucia drogą pokarmową należy zastosować płukanie żołądka a następnie leki przeczyszczające.

 • Węgiel aktywowany jest mało aktywny wobec rycyny – toksyny o dużej cząsteczce.

 • Należy dbać o prawidłową gospodarkę wodną i elektrolitową.

 • Badania nad lekami blokującymi enzymatyczny efekt łańcucha A rycyny pozostają jak dotąd bez sukcesu.Rycyna Profilaktyka

 • Ponieważ rycyna działa szybko i nieodwracalnie leczenie po ekspozycji jest dużo trudniejsze niż w przypadku wolno działających toksyn jak botulina i czynników zakaźnych, które można leczyć antybiotykiem.

 • Wobec powyższego immunizacja bierna lub czynna przed ekspozycją ma zasadnicze znaczenie, tym bardziej, że obie metody są wysoce skuteczne w zatruciu zarówno drogą pozajelitową, pokarmową, jak i wziewną.

 • Badania na zwierzętach wykazują, że 2-3 dawki toksoidu (3-5 μg) chroni przed śmiercią w wyniku zastosowania letalnych dawek toksyny drogą wziewną.

 • Trwają badania nad postacią toksoidu i adjuwantem.

 • Badania sugerują także skuteczność immunoglobuliny IgG podawanej drogą wziewną przed ekspozycją.Aflatoksyna jako broń biologiczna

 • w 1995 UNSCOM ( United Nations Special Commission on Iraq) ustaliła, że Irak posiada produkcję dużej ilości aflatoksyny .

 • Zgodnie z ogłoszonym w październiku 1995 roku przez UNSCOM raporcie, Irak potwierdza rozpoczęcie prac badawczych nad aflatoksyną od maja 1988 w aspekcie wykorzystania jej jako broni biologicznej w laboratorium w pobliżu miasta Al Salman.

 • Notka z raportu U.N. : „Badania prowadziły do opracowania toksycznego efektu aflatoksyn w aspekcie wojny biologicznej i zwiększenia ich skuteczności poprzez współdziałanie z innymi przedstawicielami broni chemicznej”.

 • Naukowcy w Iraku opracowywali efekty tej toksyny na owcach, osłach, małpach i psach w warunkach laboratoryjnych, a także wykorzystując w tym celu specjalne komory inhalacyjne.

 • Aflatoksyna to środek letalny, którego skutki są starannie opracowane i przewidziane. W skrajnych przypadkach użycie aflatoksyny może prowadzić do powstania raka wątroby (proces kancerogenezy trwa od jednego miesiąca do roku po ekspozycji).Aflatoksyna jako broń biologiczna –c.d.

 • Spożycie dużej dawki aflatoksyny może powodować ciężkie uszkodzenie wątroby z ostrymi objawami, prowadzącymi zazwyczaj do śmierci.

 • Ten efekt działania aflatoksyny, pomimo udowodnionej skuteczności, nie stanowi o jej atrakcyjności jako broni biologicznej, ponieważ objawy pojawiają się stosunkowo powoli.

 • Powody dla których produkowano aflatoksynę w Iraku pozostają niejasne.

 • Jest możliwe, że Irak poszukiwał możliwości wywoływania przewlekłych chorób w wojskach koalicyjnych, podobnie do irackiej strategii podczas wojny irańsko-irackiej.

 • Alternatywnie, aflatoksyna może działać jako czynnik wywołujący zamierzone kalectwo, a w dużych dawkach powodować skutek śmiertelny.

 • Niektórzy zachodni eksperci spekulują, iż Irak prowadził badania naukowe na zwierzętach z użyciem wysokich stężeń aflatoksyny w formie aerozolowej, która wywoływała więcej szkodliwych działań niż zamierzona powolna indukcja kancerogenezy w wątrobie (po doustnym spożyciu małych dawek).
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə