[Type the document title]Yüklə 410,07 Kb.
tarix26.12.2016
ölçüsü410,07 Kb.

[Type the document title]1. BELC kurslarında converstationda iştirak edən dörd xarici tələbə:A,B,C və Dnın milliyətləri fərqlidir və hər birinin dörd dilindən(rus,ingilis,fransız,italyan) ikisini bilmələrinə baxmayaraq,onlarin dördülükdə danışa bilmələri üçün hamısının bildikləri eyni bir dil yoxdur.Üç nəfərin eyni vaxtda danışa bildikləri italyan dilidir.Tələbələrinlərin heç biri eyni vaxtda fransız və rus dillərində danışa bilmir.A ingiliscə danışa bilmir , amma C və B bir biri ilə danışmaq istələr o , tərcüməçilik edə bilir.B D ilə fransızca danışa bilir.A, C və D üçlükdə eyni dildə söhbət edə bilmirlər.A hansı iki dilli bilir?

1.Rus 2.İtalyan 3.Fransız 4.İngilis

2. DEG D+E=G

+ MNL C=D+E+G

ABC C=(A+B)/2

DBCC


DBCC=?

3. Yaşlı adamdan soruşurlar ki, sən neçə müharibədə iştirak etmisən? O cavab verir: "Mənim yaşımın 1/27 –i qədər və ya nəvəmin yaşının 1/7 -i qədər və ya həmin nəvəmin oğlu nəticəmin yaşı qədər. Mənim yaşım isə 100 ədədindən daha çox 90-a yaxındır". O neçə müharibənin iştirakçısıdır ?

4. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 rəqəmlərini verilmiş cədvələ elə yerləşdirin ki, hər sətirdə sütunda seçilmiş kvadratda hər rəqəmden bir dənə olsun. A+B+C=?

5. Günorta saat 12.00 – da mənim elektron saatım düz işləyirdi. Sonra saatın batareyası yavaş – yavaş ölməyə başladı və sonra tam dayandı. Saat 12.00 ilə saatımın tam dayandığı vaxt müddətində mənim saatım hər saatda 20 dəqiqə geri qalırdı. İndi mənim saatım 18.00 – u göstərir. Amma o, 4 saat əvvəl dayanmışdır. Bu anda düzgün vaxt neçədir?(CAVABİ NÖQTƏSİZ QEYD EDİN . məs 12.45 əvəzinə 1245)

6. 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97, 107, ?

A) 111 B)109 C)701 D)121 E)307

7.

8.

9. 987*672=90

978*762=99

897*276=84

798*267=?

A)82 B)83 C)78 D)84 E)85

10.


11.Fərqli şəkili seçin12.


13. Misir-heroqlif : Şumer-?

A)qədim B)türk C)papirus

D)mixi E)morze


14.Ceyhun hər 8 addım irəli atdiqda 2 addım geri atır. Əgər Ceyhun 2016 addım atıbsa ilkin durduğu mövqeydən neçə addım öndə olacaq?

A)1212 B)1640 C)976 D) 1476 E)1446


15. AB A+B=C-1X

B C=?
AAC


A)6 B)4 C)9 D)5 E)8

16-18 saylı sualları aşağıdakı mətinə əsasən cavablandırın.

Sinfin yeddi məzunu (A.B.C.D.E.F.G) tibb universitetinin “ Müalicə işi”, “Pediatriya” və “Stomatalogiya” fakültələrinə qəbul oldular.


♦A və E eyni fakültəyə qəbul oldular
♦“Pediatriya” fakültəsinə məzunlardan yalnız biri qəbul oldu.
♦B,D və F müxtəlif fakültələrə qəbul oldular.
♦G-nin qəbul olduğu fakültəyə bu sinifdən cəmi iki nəfə qəbul oldu.

16.Əgər bu məzunlardan çoxunun “ Müalicə işi” fakültəsinə qəbul olduğu məlum olarsa ,yeddi məzundan neçəsinin hansı fakültəyə qəbul olduğunu tapmaq mümkün olmaz?

A)beşinin B)ikisinin C)heç birinin D)üçünün E)Dördünün

17.Bu məzunlardan hər birinin qəbul olduğu fakültəni tapmaq üçün yuxarıda verilənlərdən əlavə azı üç nəfərin qəbul olduğu fakültə açıqlanmalıdır.Bu üç nəfər kimlər ola bilər?

A)C,D,E B)A,C,G C)C,E,F D)B,F,G E)B,D,F

18.Aşağıdakılardan hansı mütləq səhvdir.


A)C “Pediatriya” fakültəsinə qəbul oldu.
B)G“ Müalicə işi” fakültəsinə qəbul oldu. C)“Stomatalogiya” fakültəsinə məzunlardan ikisi qəbul oldu
D)A və B müxtəlif fakultələrə qəbul oldular
E) “ Müalicə işi” fakültəsinə məzunlardan dördü qəbul oldu
19. O,D,B,Q,B,Ə,X,?

A)Ş B)Q C)T D)Ə E) O


20. _BBBACCBA_BCCAB_BA boşluqların əvəzinə uyğun olan hərfləri tapın

A) A,B,B B) B,C,A C) A,A,B D)B,B,B E) C,C,C

21.


22. 4A3B2=4096

2A5B2=1024

3A4B2=6561

2A6B1=?


A)1248 B)644 C)1296 D)64 E)576

23. Alıcı mağazada 7 əşya (T,U,V,S,X,Y və Z) bəyənir. Lakin onlardan ancaq 5-ni ala bilər. Alıcı ya S, ya da Z-i mütləq almalıdır. Amma ikisini birlrkdə ala bilməz. Y-ni alsa, V-ni də almalıdır. U-nu alsa, S-i almamalıdır. Əgər alıcı T, U və X-ni alsa, alacağı digər iki əşya hansılar olacaq?

A)V və S B) V və Z C) Z və Y

D) V və Y E) S və Y


24.


a= ?25. Şirkətdə neçə işçinin həyat siğortası var?
(1) Şirkətdə 300 işçi var

(2) Siğortalı işçilərin sayının siğortasız işçilərin sayına nisbəti 1 : 5 kimidir.  1. və (2) mülahizələrindən və tapşırığın sualından istifadə edərək, məsələni həll etmək üçün mülahizələrin kifayət olub olmadığını müəyyən edin və aşağıda göstərilən 5 cavab variantından düzgün variantı seçin:

A) Düzgün cavabı almaq üçün (1) mülahizəsi ayrılıqda götürüldükdə kifayətdir, lakin (2) mülahizəsi ayrılıqda götürüldükdə, kifayət deyil

B)Düzgün cavabı almaq üçün (2) mülahizəsi ayrılıqda götürüldükdə kifayətdir, lakin (1) mülahizəsi ayrılıqda götürüldükdə, kifayət deyil

C) Düzgün cavabı almaq üçün, hər iki mülahizə birlikdə istifadə edildikdə kifayətdir, lakin ayrılıqda götürüldükdə kifayət deyil

D) Düzgün cavabı almaq üçün mülahizələrin hər biri ayrılıqda götürüldükdə kifayət edir.

E) Düzgün cavabı almaq üçün (1) və (2) mülahizələri, hətta birlikdə istifadə edildikdə belə, kifayət etmir
26. 37,58,87,130,193,?

A)229 B)292 C)276 D)303 E)302


27. X şətri dilinə tərcümədə aşğıdakılar alınır.

O onları eşidir-Ukorama

O səni görür-Uzodari

Mən səni eşidirəm-Ozorama

O bizi görür-Unedari

“O səni eşidir” X dilinə necə tərcümə olunar?


A) Udari B) Uzokodari C) Uzorama

D) Udarizo E) Ozorama

28. Fiqur  üçbucaq,

maddə halı  ?

A)Hərəkət B) maye C) atom

D) molekul E) temperature


29.

30. Fərqli şəkili seçin31. 1-ci şəkil kubun açılış şəkilidir.bu kubun üçünü yan –yana qoysaq 2-ci şəkildəki kimi şəkil alınar.

Digər görünən dörd üzün cəmi ən azı neçə olar

A) 8 B) 9 C) 10 D)11 E)12

32.

33.
34.35. Hərf dəyişikliyi ilə yazılmış sözlərdən biri digərlərinə uyğun deyil. Onu tapın.

A)YUBAD B) AVAKINT C) İRNA

D) UPER E) QOKON


36. Aşağıda verilmiş şəkilin sahəsi 384-dür. Onun perimetrini tapın

37.
38. Eyni gücə malik 3 nasos birgə qoşulur. Hovuz 1/3 hissəsi dolduqda birinci nasosun işi dayandırılır. Hovuzun boş qalan hissəsinin 2/3 -si dolduqdan sonra isə ikinci nasosun işi dayandırılır.Hovuzun 30 saata tam dolduğunu bilərək , ikinci nasosun neçə saat işlədiyini tapın:

A)24 B)18 C)14 D)16 E)12

39. Fərqli ölçüdə neçə üçbucaq var?

40. 1333=8

7729=13

2727=12


7245=?

A)9 B)23 C)12 D)17 E)11

41.42.43.Kitabı nömrələmək üçün 3293 rəqəmdən istifadə olunub, hemin rəqəmlərin neçəsi 7-dir?

A) 276 B) 320 C) 194 D) 342 E)360

44.

45. Tutumları uyğun olaraq 8, 5 və 3 vedrə olan 3 çəllək vardır. Birinci çəllək kvasla doludur. Boş çəlləklərdən istifadə etməklə ən azı neçə dəfədən sonra bütün kvası bərabər hissələrə bölmək olar?

A)5 B)6 C)7 D)8 E)9

46.

47. Səməd hər gün bir gün əvvəlkindən 1 saat daha çox işləyərək tapşırığı 5 gündə qurtarır. Səməd ümumi olaraq 30 saat tapşırıqla məşğul olduğuna görə, birinci gün neçə saat işləmişdir?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

48.
49.50. 30 nəfərlik bir sinifdə 10 nəfər riyaziyyatı və 5 nəfər fizikanı pis bilir. Bu sinifdə ən çoxu neçə nəfər hər iki fənni pis bilir?A)2 B)3 C)4 D)5 E)6
Yüklə 410,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə