Unofficial translationYüklə 0,79 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix25.12.2016
ölçüsü0,79 Mb.
  1   2   3   4   5

 

 

Unofficial translation  

 

Bərabər çıxış imkanı üzrə 

qiymətləndirmə vərəqi 

 

 

Su və sanitar xidmətlərə çıxışla bağlı insan  hüququnun təmin edilməsinə nail olmaq  

üçün siyasi proseslərə dəstək göstərmə 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transsərhəd su axınlarının (çayların) və beynəlxalq göllərin mühafizəsi  

və onlardan istifadə üzrə Konvensiyaya Su və sağlamlıq haqqında Protokol 

 

 

 

 

  

 

İçməli suya və sanitar xidmətlərə çıxış imkanı İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın 11-ci maddəsində təsbit edilmiş tələblərə cavab verən yaşayış səviyyəsinə olan hüququn bir hissəsi kimi insan hüququdur. 

Bu hüquq birmənalı şəkildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İn-

san  Hüquqları  Şurası  tərəfindən  tanınmışdır. Buna  görə  də  dövlətlər  hamı  üçün  su  və  sanitar  xidmətlərə  çıxış  im-

kanını təmin etmək və bu hüququn tam şəkildə realizəsi üçün tədbirlər görmək kimi hüquqi öhdəlik daşıyırlar. Bu 

öhdəliyə riayət etmək üçün, onlar bütün əhali üçün su və sanitar xidmətlərə çıxış imkanının bərabər olmasını təmin 

etməlidirlər.  

 

Bəzi əhali qrupları xüsusi diqqət tələb edir. Məsələn, kiçik kənd icmalarında yaşayanlar, evsizlər və ya su haqqını ödəyə bilməyən yoxsul şəhər əhalisi. Çıxış imkanının təmin edilməsi çətin olan bu insanlara yönələn həll yollarına 

ayrıca  diqqət  yetirilmədiyi  təqdirdə,  su  və  sanitar  xidmətlərə  çıxış  imkanındakı  fərqlər  çox  güman  ki  artacaq  və 

bizim səylərimizi təhlükə altına alacaqdır.  

 

İnanmaq  çətindir  ki,  2011-ci  ildə  pan-Avropa  regionunda  19  milyon  insanın  daha  təkmil  şəkildə  içməli  su mənbəyinə  çıxış  imkanı  olmayıb  və  67  milyon  insan  isə  daha  yaxşı  sanitar  xidmətlərə  çıxış  imkanına  malik 

deyildi, bu da bir çox vaxtsız ölümlərə  səbəb olmuşdur.  Biz tək ölkələr arasında deyil, məhz ölkələr daxilində 

böyük bərabərsizlikləri görürük  və bu bərabərsizliklər az rast gəlinən  hal deyildir. Məsələn, bir ölkədə əhalinin 

ən  yoxsul  40%-i  ən  varlı  20%-dən  təxminən  yeddi  dəfə  az  çıxış  imkanına  malikdir.  Bütün  ölkələrdə  həqiqi 

maneələrlə üzləşən xüsusi əhali qruplarının olduğu pan-Avropa regionunda su və sanitar xidmətlərə çıxış imkanı 

problem olaraq qalmaqdadır. 

 

Mövcud hüquqi və siyasi öhdəliklər bizim su və sanitar xidmətlərə çıxış imkanındakı bərabərsizlikləri aradan qal-dırmağımızı  tələb  edir.  Məsələn,  UNECE-ÜST  Avropa  Su  və  sağlamlıq  haqqında  Protokola  qoşulan  tərəflər,  bu 

Protokola qoşulmaqla və onu ratifikasiya etməklə, təmiz içməli su təchizatına və tələblərə cavab verən sanitar xid-

mətlərə bərabər çıxış imkanını təmin etmək öhdəliyini öz üzərlərinə götürmüşlər. 2010-cu il Ətraf mühit və sağlam-

lıq haqqında Parma Bəyannaməsi zəif təbəqə kimi uşaqları hədəf kimi müəyyənləşdirmişdir:  

 

Pan-Avropa regionu, “2020-ci ilədək, evlərdə, uşaq qayğı mərkəzlərində, uşaq bağçalarında, məktəblərdə, səhiyyə müəssisələrində  və  ictimai  əyləncə  yerlərindəki  su  qurğularında  hər  bir  uşağın  su  və  sanitar  xidmətlərə  çıxış  im-

kanını təmin edəcəkdir”.  

 

Su  və  sağlamlıq  haqqında  Protokol  çərçivəsində  fəaliyyət  göstərən  pan-Avropa  regionundakı  ölkələr  bu  çağırışa doğru irəliləyirlər. 2012-ci ildə Su və Sağlamlıq üzrə İşçi Qrup Heç kim geridə qalmayacaq: pan-Avropa regionun-

da su və sanitar xidmətlərə bərabər çıxış imkanını təmin etmək üçün qabaqcıl təcrübələr adlı nəşri təqdim etmişdir. 

 

Siyasət seçimlərini və qabaqcıl təcrübələri təqdim edən bu nəşrdə bərabər çıxış imkanı ilə bağlı üç əsas məsələ müəyyənləşdirilir:   

 Təmin edilən xidmətlərdə coğrafi bərabərsizlikləri azaltmaq 

 Zəif və təcrid olunmuş qruplar tərəfindən xidmətlərə çıxış imkanında ayrı-seçkilik və ya təcrid edilmə hallarının  

qarşısını almaq 

 

İstifadəçilər tərəfindən maliyyə baxımından əlçatanlığı təmin etmək. Nəşrdə, həmçinin, o da qeyd olunur ki, su təchizatı və sanitar xidmətlərin təmin olunması arasında güclü əlaqələr va-

hid yanaşma tələb edir. Burada ümumi çağırış budur ki, biz, hamının su və sanitar xidmətlərə çıxışı imkanına doğru 

ciddi irəliləyişə nail olmaq üçün siyasi alətlərə və onlardan istifadə üzrə  təcrübəyə malikik.  

 

Bu  sənəd,  ilkin  səviyyəni  müəyyələşdirməkdə,  görülməli  sonrakı  tədbirləri  müzakirə  etməkdə  və  özünü-qiymətləndirmə  prosesi  vasitəsilə  irəliləyişi  dəyərləndirməkdə  hökumətlərə  və  digər  maraqlı  tərəflərə  kömək  edə 

bilən analitik bir sənəddir.   

 

  

Bu sənəd qiymətləndirmə vərəqi formasındadır. Burada siyasi seçimlər sadalanır və istifadəçidən müəyyənləşdirilən 

siyasət  seçimlərinin  nə  dərəcədə  istifadə  olunduğunu  ümumiləşdirən  qiyməti  vermək  və  əsaslandırmaq  gözlənilir. 

Qiymətləndirmə  vərəqi,  həmçinin,  nəticələri  vəziyyətlə  əlaqələndirmək  və  təmiz  içməli  suya  və  sanitar  xidmətlərə 

çıxış imkanının səviyyəsini izah etmək üçün kəmiyyətlə bağlı informasiyanı da tələb edir. Qiymətləndirmə vərəqinin 

istifadəçisi kimi, siz, sərbəst şəkildə onu öz ehtiyaclarınıza uyğunlaşdırmalısınız.  

 

Qiymətləndirmə  vərəqi  özünü-qiymətləndirmənin  aparılması  üçün  dünyanın  istənilən  ölkəsində,  regionunda  və  ya şəhərində istifadə oluna bilər. O, ölkələr (və ya yerli ərazilər) arasında müqayisələrə imkan yaratmaq üçün deyil, ölk-

ənin müəyyən vaxt ərzində öz müxtəlif nəticələrini müqayisə etməsinə imkan vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur.  

 

Qiymətləndirmə vərəqi, Su və sağlamlıq haqqında Protokola əsasən, rəsmi hesabat vermənin bir hissəsi olmasa da, Protokola qoşulan tərəflər, su və sanitar xidmətlərə çıxış imkanında bərabərliyə dair ilkin təhlil aparmaq, bununla 

bağlı  prioritetləri  müəyyənləşdirmək,  hədəfləri  təyin  etmək,  müəyyənləşdirilmiş  boşluqları  aradan  qaldırmaq  və 

irəliləyişi qiymətləndirmək üçün ondan istifadə etməyə çağırılır.  

 

Bərabər çıxış imkanına malik olma və onu saxlama su və sanitar xidmətlər sektorunun nə dərəcədə yaxşı fəaliyyət göstərməsindən asılıdır. Lakin, qiymətləndirmə vərəqində, diqqət, yalnız su və sanitar xidmətlər sektorunun ümumi 

fəaliyyətinə  yönəlmir.  Nə  də su  ehtiyatlarının  idarəçiliyi  kimi  su  və  sanitar  xidmətlərə  bərabər  çıxış  imkanını  poza 

bilən  digər  hallara  yönəlmir.  Qiymətləndirmə  vərəqində,  diqqət,  müxtəlif  vaxtlarda,  bərabərlik  baxımından,  su  və 

sanitar xidmətlərə çıxış imkanının vəziyyətinə dair tam mənzərəni müəyyən edə bilən bəzi məsələlərə və göstəricilərə 

yönəlir.  

 

Fransanın  (Böyük  Paris  şəhər  ərazisi),  Portuqaliyanın  və  Ukraynanın  təcrübəsindən  göründüyü  kimi,  özünü-qiymətləndirmə  prosesi,  müvafiq  orqanlara,  sonrakı  fəaliyyəti  həyata  keçirmək  üçün  düzgün  tərəfdaşları 

müəyyənləşdirməkimkanı  verə,  orqanlar  arasında  və  orqanlarla  digər  maraqlı  tərəflər  arasında  əməkdaşlığa 

başlamağa  kömək  edə  və  siyasi  proseslərə  dəstək  ola  bilər.  Geniş  tərkibdə  maraqlı  tərəfləri  cəlb  etməklə,  özünü-

qiymətləndirmə  məlumatları  artıra  və  su  və  sanitar  xidmətlərə  çıxış  imkanında  bərabərliyə  dair  ümumi  anlayışın 

işlənib hazırlanmasına, habelə yaradıcı düşüncəyə şərait yarada bilər.  

 

Qiymətləndirmə vərəqindən 

istifadə 

maraqlı  tərəflər  arasında  müzakirələrdə  dəlillərə-əsaslanan  və 

strukturlaşdırılmış  yanaşmanın  tətbiqinə  kömək  edə  bilər.  Bu,  öz  növbəsində  obyektiv  müzakirəyə  imkan  yarada 

bilən “yüksək həll yolunun” işlənib hazırlanması ilə vəziyyətin təhlil edilməsinə (o cümlədən mövcud siyasətlərin 

və cari tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi və normative aktlar və reallıqlar arasında boşluqları göstərmə) imkan yarada 

bilər.  Qiymətləndirmə  vərəqi,  eyni  zamanda,  müzakirələrin  əhatə  dairəsini  genişləndirməyə  və  informasiyanın 

mövcudluğunu və etibarlılığını artırmaq tələbini aydınlaşdırmağa kömək edə bilər.  

 Praktiki təlimat – qiymətləndirmə vərəqini doldurmaq üçün qeydlər  

İlkin vəziyyətə dair məlumat.

Bərabər çıxış imkanı məsələləri ilə bağlı ilkin vəziyyətə dair məlumatı “Heç kim 

geridə qalmır” adlı UNECE-ÜST/ Avropa nəşrindən əldə oluna bilər. Qiymətləndirmə vərəqinin hər bir bölməsinə 

girişdə “Heç kim geridə qalmır” adlı nəşrin hər bir Fəaliyyət Sahəsi ilə bağlı olan müvafiq bölməsi göstərilir.  

 

Lüğət

.

Qısa  lüğətdə  qiymətləndirmə  vərəqi  boyu  istifadə  olunan  əsas  konsepsiyaların  anlayışı  verilir.  İki  məsələni 

vurğulamaq lazımdır:  

Bu  sənəddə  “su  və  sanitar  xidmətlərə  çıxış  imkanı”  ifadəsi  su  və  sanitar  xidmətlərə  olan  insan  hüququnu 

müəyyənləşdirən  beş  ölçünü  özündə  birləşdirir:  mövcudluq,  mümkünlük,  münasiblik,  keyfiyyət  /  təhlükəsizlik  və 

əlçatanlıq. Əlçatanlıq məsələsinə qiymətləndirmə vərəqinin 4-cü bölməsində ayrıca diqqət yetirilir.  

Bu sənəddə Su və sağlamlıq haqqında Protokolda işlədilən “su və sanitar xidmətlərə bərabər çıxış imkanı” ifadəsinə 

istinad olunur. Bəzi ekspertlər “bərabərlik və ayrı-seçkiliyin yol verilməzliyi” ifadəsinin tərəfdarıdırlar. Sözün əlavə 

məzmununda müəyyən fərqlər olsa da, bu iki ifadə praktiki baxımdan ekvivalent hesab edilə bilər.  

 

Sənədin  strukturu.

Bu  sənəddə  ölkədəki  vəziyyətə  dair  qısa  məlumat  (burada  nəticələri  məzmuna  daxil  etməyə 

kömək eləmək üçün kəmiyyətlə bağlı məlumata diqqət yetirilir), habelə geniş mövzuları əhatə edən dörd bölmə yer 

alır. Dörd tematik bölmə daha sonra bərabər çıxış imkanını yaxşılaşdırmaq üçün görülən tədbirlərə diqqət yetirilən 

Fəaliyyət Sahələrinə bölünür.  

 

Kəmiyyətlə bağlı məlumat.

Mümkün  olarsa,  kəmiyyətlə  bağlı  məlumatların  mənbəyi  rəsmi  statistik  məlumatlar 

olmalıdır. Maliyyə resurslarına dair məlumat verilərkən, xahiş edirik valyutanı göstərin.  

 

Hesablama metodologiyası.

  Hər bir Fəaliyyət Sahəsi altında irəliləyiş keyfiyyətlə bağlı suallar vasitəsilə müəyyənləşdirilir. Sualların sayı 2 

– 6 arasında dəyişir. 

  Hər bir suala bir cavab tələb  olunur. (Dörd  mümkün cavab vardır:  Yox / Məhdud dərəcədə / Xeyli dərəcədə / 

Bəli). Aşağıdakı cədvəldə hər bir mümkün cavabın necə şərh edilməsinə dair istiqamət verilir. Bütün cavabları 

“Məhdud  dərəcədə”  və  “Xeyli  dərəcədə”  kateqoriyaları  altında  qruplaşdırılmasına  yol  verməmək  üçün  re-

spondentlər cavabları dörd mümkün qiymət boyu yerləşdirməyə çağırılır.  

  

Hər  bir  cavab  əsaslandırılmalıdır.  Bunu  etmək  üçün  respondentlər  hüquqi  sənədlərdən,  təlimatlardan,  təhlil 

hesabatlardan, icmallardan və ya oxşar mənbələrdən əldə edilmiş kəmiyyət və ya keyfiyyətlə bağlı məlumatdan 

istifadə  edə  bilərlər.  Respondentlər  cavabları  yazarkən  ehtiyac  duyulduğu  qədər  çox  sahədən  istifadə  etməyə 

çağırılır.  

  

Hər bir cavabın etibarlılığının özü-özünə qiymətləndirmə imkanı olmalıdır. (bax, aşağıda). 

  Hər bir Fəaliyyət Sahəsi üçün ümumi qiymət hesablanmalıdır. Bu qiymət hər bir sual üzrə qiyməti, habelə hər 

bir  Fəaliyyət  Sahəsi  altında  sualların  sayı  nəzərə  alınmaqla  hesablanmalıdır.  Ümumi  qiyməti  hesablayarkən 

yalnız yüksək və ya orta etibarlılıq dərəcəsi olan cavablar nəzərə alınmalıdır.  

  

Ümumi qiymət icmal vərəqdə hazırlanmalıdır.  

 

Qiymət

 

Interpretation

 

Yox 


Milli və ya yerli səviyyədə,  müsbət cavabı təsdiq edən dəlillər yoxdur və ya çox 

məhduddur.  

Məhdud dərəcədə 

Yerli səviyyədə, müsbət cavabı təsdiq edən müəyyənqədər məhdud informasiya 

vardır. Milli səviyyədə, müsbət cavabı təsdiq edən müəyyən qədər məhdud in-

formasiya vardır.  

Xeyli dərəcədə 

Yerli səviyyədə müsbət cavabı təsdiqləyən  geniş informasiya vardır və 

beynəlxalq səviyyədə isə müəyyən qədər informasiya vardır.  

Bəli 


Milli səviyyədə müsbət cavabı tam şəkildə təsdiqləyən kifayət qədər dəlillər vardır.  

 

Qeyd:Bu cədvəldəki “informasiya” və “dəlillər” ifadələri suala cavabı dəstəkləyən hər hansı müvafiq keyfiyyət və ya 

kəmiyyətlə bağlı informasiya kimi təfsir olunmalıdır.   

 

Etibarlılığı dəyərləndirmə metodologiyası. 

Respondentlərin özləri məlumatı toplama və bildirmə prosesi baxımından cavablar-

dan hər birinin nə qədər etibarlı olduğunu özləri qiymətləndirməlidirlər.  

  

Etibarlılığın üç səviyyəsi: yüksək (çox etibarlı), orta (etibarlı), az (etibarsız). 

  Etibarlılıq dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün meyarlar: prosedurlar, izlənilə bilmə və təsdiqlənmə. 

  

Aşağıdakı cədvəldə, bu meyarlara uyğun olaraq, etibarlılıq dərəcəsinin necə müəyyənləşdirilməsi üçün istiqamət verilir. 

 

Hər bir Fəaliyyət Sahəsi üçün yekun etibarlılıq səviyyəsi aşağıdakı kimi müəyyənləşdiriləcəkdir: yüksək - əgər Fəaliyyət Sahəsində bütün cavablar Yüksək kateqoriyasına aiddirsə. 

 

Orta–Əgər heç bir cavab Az kateqoriyasına aid deyildirsə və ən azı bir cavab Orta kateqoriyasına aiddirsə. Az-Əgər ən azı bir cavab Az kateqoriyasına aid edilirsə. 

 Hər bir Fəaliyyət Sahəsi üçün yekun etibarlılıq dərəcəsi icmal vərəqdə hazırlanmalıdır. . 

 

YÜKSƏK:Çox etibarlı

 

Orta:Etibarlı

 

Az: Etibarlı

 

Məlumatların toplanmasına, işlənməsinə və keyfiyyətə nəzarətə 

görə öhdəlikləri müəyyənləşdirən 

əlaqəli və asan əlçatan bir sıra 

sənədlər mövcuddur.  

Məlumatı istənilən maraqlı şəxs 

üçün əlçatan olan formal 

mənbədən izləmək mümkündür. 

Məlumatlar rəsmi təsdiq olunmuşdur.

 

Məlumatların toplanmasına, işlənməsinə və keyfiyyətə 

nəzarətə görə öhdəliklər 

müəyyənləşdirilmişdir. 

Məlumatlar mənbədən 

izlənilə bilər. 

Məlumatlar təsdiqlənmişdir. 

 

Məlumatların toplanmasına, işlənməsinə və keyfiyyətə 

nəzarətə görə öhdəliklər 

müəyyənləşdirilməmişdir. 

Heç də bütün məlumatlar 

mənbədən izlənilə bilməz. 

Heç də bütün məlumatlar 

təsdiqlənməmişdir. 

 

 Qeyd: Bu cədvəldə “məlumatlar” ifadəsi suala cavabı dəstəkləyən hər hansı keyfiyyət və ya kəmiyyətlə bağlı 

müvafiq informasiya kimi təfsir olunmalıdır. Qeyri-uyğun suallar.

Hər bir fəaliyyət sahəsində heç də bütün suallar pan-Avropa regionundakı bütün ölkələr və ya regionlar üçün 

eyni dərəcədə uyğun deyildir. Əgər qiymətləndirmə vərəqinin müvafiq hissəsinin doldurulmasına görə cavabdeh olanlar hər hansı bir 

sualın uyğun olmadığı qənaətinə gələrlərsə, onlardan bunu əsaslandırmaq xahiş olunur.  

 

İcmal  vərəqi. 

20  Fəaliyyət  Sahəsi  üçün  ümumi  qiymətlər  sənədin  sonunda  icmal  vərəqdə  verilir.  Bu  icmal  vərəqi,  ölkənin  (re-

gionun) geridə qaldığı Fəaliyyət Sahələrini, habelə mövcud informasiyanın etibarsız olduğu sahələri müəyyənləşdirməyə kömək edə 

bilər.  


 

 

Ölkə / region üzrə məlumat

 

 

Sosial-iqtisadi və sektorla bağlı məlumatlar

 

 

 

2014-cü və ya məlu-

matın olduğu ən son 

il ( ili göstərin) 

 

2006-cı il

 

 (Sizin milli / re-

gional proseslərə 

daha çox uyğun 

gəldiyi  təqdirdə 

ilkin vəziyyətə dair 

məlumat üçün 

başqa ili seçin) 

 

Mənbə  (mümkün 

olduğu qədər statis-

tic məlumatlardan 

istifadə edin) 

 

Əhali (sakinlər) 

 

 

 Uzanma(km2) 

 

  

Adambaşına düşən  (Avro / şəxs) 

 

 

 Milli yoxsulluq həddindən aşağı  səviyyədə 

yaşayan əhalinin % nisbəti  

 

 

 İşsiz əhalinin % nisbəti  

 

  

Şəhər ərazilərdə yaşayan əhalinin % nisbəti 

 

 

 Şəhərətrafı ərazilərdə yaşayan əhalinin 

%nisbəti (ƏGƏR bu kateqoriya sizin ölkəyə / 

regiona uyğundursa)  

 

  

Kənd ərazilərdə yaşayan əhalinin % nisbəti  

 

 

 Bərpa olunan təmiz su 

ehtiyatları (adambaşına 

düşən milyon m3) 

 

  

Təmiz içməli suya çıxış im-

kanı olmayan əhalinin % 

nisbəti 


 

 

 Çirkab suların toplanması 

xidmətlərinə çıxış imkanı 

olmayan əhalinin % nisbəti 

access towastewater collec-

tion 

 

  

Çirkab suların təmizlənməsi xidmətlərinə 

(hər hansı bir səviyyədə) çıxış imkanı olma-

yan əhalinin % nisbəti 

 

 

 Su və sanitar xidmətlər 

sektoruna sərf olunan dövlət 

maliyyə vəsaitləri 

 

  

Su və sanitar xidmətlərə bərabər çıxış 

imkanının təmin olunmasına sərf olunan 

dövlət maliyyə vəsaitləri 

 

 

 2-ci fəsildə veriləndən fərqli olduğu hal-

da, xahiş edirik təmiz içməli suyun an-

layışını verin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su və sanitar xidmətlərlə bağlı beynəlxalq öhdəliklər

 

 Bəli

 

  Yox

 

Sizin ölkəniz 1966-cı il İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakta qoşulmuşdurmu?  

 

 Sizin ölkəniz 1999-cu il Su və sağlamlıq haqqında Protokola 

qoşulmuşdurmu?  

 

 


 

 

TheEquitableAccessScore-Card|THESCORE-CARD

Section 1

 

 

1-ci Bölmə. 

İçməli su və sanitar xidmətlərə 

bərabər çıxış imkanını təmin etmək 

üçün rəhbər tutulan idarəçilik 

çərçivələri

 

 

Fəaliyyət Sahələri Heç kim geridə qalmır 

nəşrində müvafiq 

bölmə 

 

1.1  

Bərabər çıxış imkanına nail olmaq üçün strateji çərçivə 3.1-ci bölmə

 

3.4-cü bölmə

 

1.2

Sektorun maliyyə siyasətləri 3.1-ci bölmə

 

2.3-cü bölmə

 

1.3

İstifadəçilərin və digər hüquq sahiblərinin hüquqları və vəzifələri 3.2-ci bölmə

 

  

 

1.1-ci Sahə.Bərabər çıxış imkanına nail olmaq üçün strateji çərçivə 

Əsas səbəb. Ayrı-ayrı təşəbbüslər vasitəsilə irəliləyişə nail olunsa da, bütöv su və sanitar xidmətlər sektorunun 

(və daha ümumi olaraq bütün dövlət idaərçiliyinin) bərabər çıxış imkanına nail olmağa şərait yaratması üçün 

strateji çərçivəyə ehtiyac duyulur.

 

 Bəli

 

Xeyli 

dərəcədə

 

Məhdudərəcəd

ə

 

Yox

 

1.1.1  

Ölkənin hüquqi rejimində su və sanitar xidmətlərə çıxış 

hüququ tətbiq edilmişdir. 

 

      

 

 Qiymətin əsaslandırılması: 

(qısaca izah edin və /və ya cavabı əsaslandırmaq üçün misallar göstərin ) 

 

İstifadə olunan yoxlama vasitələri: 

(məsələn, rəsmi sənədlər, çoxtərəfli məsləhətləşmələr, ekspert rəyi)  

 

Cavabın etibarlılığı: 

(yüksək, orta və ya aşağı) 1.1.2  

Su və sanitar xidmətlərə bərabər çıxış imkanını təmin etmək 

üçün strateji plan mövcuddurmu?  

 

       

 

 Qiymətin əsaslandırılması: 

(qısaca izah edin və /və ya cavabı əsaslandırmaq üçün misallar göstərin ) 

 

İstifadə olunan yoxlama vasitələri: 

(məsələn, rəsmi sənədlər, çoxtərəfli məsləhətləşmələr, ekspert rəyi)  

 Yüklə 0,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə