Vfz 102 Anatomi II dersi Uygulama Kitapçığı 2013 Öğrencinin; Adı Soyadı : NumarasıYüklə 167 Kb.
tarix06.05.2017
ölçüsü167 Kb.VFZ 102

Anatomi II Dersi Uygulama Kitapçığı

2013

Öğrencinin;

Adı Soyadı :

Numarası :Uygulamanın Adı

Akciğer, Trachea, göğüs bölgesinin damar, sinir ve lenf yumrularının uygulaması

Yapılacağı Hafta

1. hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Trachea, Pleura ve Pulmo’nun anatomik konumu ve yapısı, türler arası farklılıklarının öğrenilmesi.

Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, bistüri, penset, makas ve eldiven.

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi göğüs bölgesinin damar, sinir, lenf yumruları akciğer ve trachea için örnek bir diseksiyon yaparak konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler kendilerine ait kadavralarda aynı diseksiyon yolunu izleyerek göğüs bölgesinin diseksiyonunu tamamlarlar. Uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak üzere kadavralar üzerinde çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Evcil memeli hayvan türlerindeki trachea halkaları, evcil memeli hayvan türlerinde arcus aorta’dan çıkan damarlar.

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:


Uygulamanın Adı

Kalp uygulaması

Yapılacağı Hafta

2. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Kalbin yeri, bağlantıları, anatomik yapısı, damar ve sinirleri, türler arası farklılıklarının öğrenilmesi.

Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, bistüri, penset, makas ve eldiven.

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak evcil memeli hayvan türlerine ait kalplerle çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Kalp, kalpten çıkan damarlar

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Mide ve bağırsakların uygulaması

Yapılacağı Hafta

3. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Abdomenin sınırları ve iştirakleri ile ilgili her bir bölümde yer alan organların tanımlanması. Peritoneum, omentum, mezenterium, mide ve bağırsakların makroanatomik yapıları ile türler arası farklılıkların öğrenilmesi


Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, bistüri, penset, makas ve eldiven.

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi abdomen bölgesinin örnek bir diseksiyonunu yaparak peritoneum, omentum, mezenterium, mide ve bağırsakların makroanatomik yapıları hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler kendilerine ait kadavralarda aynı diseksiyon yolunu izleyerek abdomen bölgesinin diseksiyonunu tamamlarlar. Uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak üzere kadavralar üzerinde çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Abdomenin sınırları, evcil memeli hayvan türlerinde mide ve bağırsaklar.

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Bağırsak uygulamasının devamı, karaciğer, pancreas, dalağın uygulaması

Yapılacağı Hafta

4. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Karaciğer, pankreas ve dalağın anatomik konumu, komşulukları, bulundurduğu oluşumlar ile hayvan türleri arasındaki farkların öğrenilmesi


Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, bistüri, penset, makas ve eldiven.

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak evcil memeli hayvan türlerine ait karaciğer, dalak ve pankreas’larla çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Evcil memeli hayvan türlerinde karaciğer, pankreas ve dalak

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Karın ve pelvis bölgesinin damarları, üriner sistem’in uygulaması

Yapılacağı Hafta

5. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Üriner sistem (organa urinaria)’yı oluşturan böbrekler (renes), sidik kanalları (üreter), sidik kesesi (vesica urinaria) ve urethra'nın anatomik konumu ve yapısı, türler ve cinsiyetler arası farklılıkları ile klinik öneminin öğrenilmesi


Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, bistüri, penset, makas ve eldiven.

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi karın-pelvis bölgesinin damarları ve üriner sistemin örnek bir diseksiyonunu yaparak konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler kendilerine ait kadavralarda aynı diseksiyon yolunu izleyerek karın-pelvis bölgesinin damarları ve üriner sistemin diseksiyonunu tamamlarlar. Uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak üzere kadavralar üzerinde çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Evcil memeli hayvan türlerinde böbrek kesiti ve sidik kesesi

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Erkek genital sistemi’nin uygulaması

Yapılacağı Hafta

6. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Erkek iç üreme organları olan testis epididymis, ductus deferens ve eklenti üreme bezleri ile dış üreme organları olan penis, urethra masculina, preputium’un makroanatomik yapısı ve türler arası farklılıkların öğrenilmesi


Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, plastine edilmiş genital sistem modelleri, bistüri, penset, makas ve eldiven

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi erkek genital sistemin örnek bir diseksiyonunu yaparak konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler kendilerine ait kadavralarda aynı diseksiyon yolunu izleyerek erkek genital sistemin diseksiyonunu tamamlarlar. Uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak üzere kadavralar üzerinde çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Evcil memeli hayvan türlerinde iç ve dış erkek üreme organları

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Dişi genital sistemi ve meme’nin uygulaması

Yapılacağı Hafta

7. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Dişi genital sistemi şekillendiren organların barındırdıkları oluşumlar ve hayvan türleri arasındaki farkın öğrenilmesi

Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, plastine edilmiş genital sistem modelleri, bistüri, penset, makas ve eldiven

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi dişi genital sistemin örnek bir diseksiyonunu yaparak hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler kendilerine ait kadavralarda aynı diseksiyon yolunu izleyerek erkek genital sistemin diseksiyonunu tamamlarlar. Uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak üzere kadavralar üzerinde çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Evcil memeli hayvan türlerinde dişi iç üreme organları ve meme.

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Kafa kemikleri’nin uygulaması

Yapılacağı Hafta

8. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Neurocranium’u oluşturan kemiklerin, bu kemikler üzerinde bulunan ya da bunlar tarafından oluşturulan önemli anatomik oluşumların tanımlanması, bunların bölgedeki diğer organlarla olan ilişkilerinin öğrenilmesi. Yüz kemikleri ve bulundurdukları oluşumların bilinmesi

Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait cranium kemikleri, iskelet modelleri, plastine edilmiş hayvan cranium modelleri

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak evcil memeli hayvan türlerine ait kafa kemikleri ve anatomik modellerle çalışırlar.

Aşağıda verilen resimde kafa kemiklerini sınırlandırıp isimlendiriniz

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Kafa kemikleri’nin uygulaması’nın devamı, kafanın eklem ve kasları’nın uygulaması

Yapılacağı Hafta

9. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Kafanın eklem ve kaslarının öğrenilmesi

Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, plastine edilmiş kafa modelleri, bistüri, penset, makas ve eldiven

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi kafanın eklem ve kasları için örnek bir diseksiyonunu yaparak hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler kendilerine ait kadavralarda aynı diseksiyon yolunu izleyerek kafanın eklem ve kaslarının diseksiyonunu tamamlarlar. Uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak üzere kadavralar üzerinde çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Evcil memeli hayvan türlerinde kafanın kasları

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Sindirim ve solunum sisteminin kafada bulunan oluşumları’nın uygulaması

Yapılacağı Hafta

10. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Sindirim sisteminin kafada bulunan oluşumları; cavum oris, labia oris, bucca, dentes, palatum, tonsillae, lingua, pharynx, glandulae salivariae, esophagus‘un anatomik konumu, yapısı ve türler arası farklılıklarının öğrenilmesi

Solunum sisteminin kafada bulunan oluşumları, nasus, cavum nasi, organum vomeronasale (jacobson organı), sinus paranasales, larynx’in anatomik konumu, yapısı ve türler arası farklılıklarının öğrenilmesi.Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, plastine edilmiş kafa modelleri, bistüri, penset, makas ve eldiven

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak evcil memeli hayvan türlerine ait yarım kafa kesitler ve anatomik modellerle çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Dişin bölümleri, dişin kesiti, dil papillarının yerleşimi.

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:


Uygulamanın Adı

Solunum sisteminin kafada bulunan oluşumları ve kafanın damarlar ve sinirleri’nin uygulaması

Yapılacağı Hafta

11. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Baş bölgesini besleyen arterler’in, drenajını sağlayan venalar’ın ve innervasyonunu sağlayan sinirlerin seyir ve dallanmalarının öğrenilmesi.

Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, plastine edilmiş kafa modelleri bistüri, penset, makas ve eldiven

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi kafanın damar ve sinirleri için örnek bir diseksiyon yaparak konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler kendilerine ait kadavralarda aynı diseksiyon yolunu izleyerek kafanın damar ve sinirlerinin diseksiyonunu tamamlarlar. Uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak üzere kadavralar üzerinde çalışırlar.

Aşağıda verilen resim üzerinde kafanın damarlarını çiziniz.


Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Encephalon’un uygulaması

Yapılacağı Hafta

12. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Beyin ve zarlarının bölümleri, her bölümde bulunan anatomik oluşumların öğrenilmesi

Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, bistüri, penset, makas ve eldiven.

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak evcil memeli hayvan türlerine ait beyinlerle çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Beynin dorsal, basal ve median kesit görünümü.


Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Meninges ve Medulla spinalis’in uygulaması

Yapılacağı Hafta

13. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Beyin ve zarlarının bölümleri, her bölümde bulunan anatomik oluşumların öğrenilmesi, Medulla spinalis’in bölümlerinin öğernilmesi.


Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, bistüri, penset, makas ve eldiven.

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi meninges ve medulla spinalis için örnek bir diseksiyon yaparak konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak üzere kadavralar üzerinde çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Medulla spinalis’in kesiti


Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Göz’ün yardımcı organları, Bulbus oculi ve kulak uygulaması

Yapılacağı Hafta

14. Hafta


Uygulamanın Temel Hedefi

Göz’ün yardımcı organları; palpebra, tunica conjunctiva, appartus lacrimalis, musculi bulbi, periorbita ve corpus adiposum’un anatomik konumu ve yapısı, türler arası farklılıklarının öğrenilmesi. Bulbus oculi’yi oluşturan katmanların ve içindeki boşlukların (camera bulbi) anatomik konumu ve yapısı, türler arası farklılıklarının öğrenilmesi.

Kulak da bulunan auris externa, auris media ve auris interna’nın anatomik konumu ve yapısı, türler arası farklılıklarının öğrenilmesi.Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Evcil memeli hayvan türlerine ait kadavralar, bistüri, penset, makas ve eldiven.

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi gözün yardımcı organları ve bulbus oculi için örnek bir diseksiyon yaparak konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler kendilerine ait kadavralarda aynı diseksiyon yolunu izleyerek gözün yardımcı organları ve bulbus oculinin diseksiyonunu tamamlarlar. Uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak üzere kadavralar üzerinde çalışırlar.

Öğrenci tarafından çizilmesi gereken şekiller: Gözün katmanları

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:

Uygulamanın Adı

Kanatlı anatomisi’nin uygulaması göz ile kulağın tekrarı.

Yapılacağı Hafta

15. Hafta

Uygulamanın Temel Hedefi

Kanatlı ile evcil memeli hayvanlar arasındaki sistematik farklılıkların incelenmesi

Kullanılacak Materyal ve Malzeme Adı

Kanatlı hayvan kadavrası, bistüri, penset, makas ve eldiven

Gerekli Olan Güvenlik Uygulamaları

Öğrenciler uygulama dersinde önlük ve eldiven kullanmak zorundadır. Diseksiyon sırasında kullanılacak olan malzemeler (bistüri, penset, makas) uygulama dersinden sorumlu öğretim üyesi gözetiminde kullanılmalıdır. Öğrenciler laboratuar içinde yer değiştirmek zorunda kaldıklarında diseksiyon malzemelerini gruplarına ait diseksiyon masasında bırakmalıdırlar. Diseksiyon bitiminde kadavralara ait doku parçaları çöp kovalarına atılmalıdır. Diseksiyon masaları temizlenmeli ve kullanılan bisturi uçları tıbbi atık kovasına atılmalıdır.
UYGULAMA BİLGİSİ

Uygulamadan sorumlu Öğretim Üyesi konu hakkındaki genel bilgileri öğrencilere aktarır. Öğrenciler uygulama dersi kaynakları olan ders kitabı, atlaslar ve resimli öğrenci föyleri yardımıyla, uygulama dersinin hedeflerine ulaşmak evcil kanatlı hayvan (tavuk, horoz) kadavraları ile çalışırlar

Kontrol eden öğretim üyesi: İmza:Yüklə 167 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə