Wydział Biologiczny-Chemiczny Uwb rok akademicki 2011/2012 Tryb studiówYüklə 21,23 Kb.
tarix04.05.2017
ölçüsü21,23 Kb.
#16518
Wydział Biologiczny-Chemiczny UwB

Rok akademicki 2011/2012
Tryb studiów

Studia stacjonarne


Kierunek studiów

Biologia


Rok i typ studiów

I-II rok, 2-letnie studia drugiego stopnia


Kod przedmiotu

0200-BS2-1MON11


Liczba punktów kredytowych ECTS

1


Tytuł przedmiotu

Wybrane zagadnienia z fitopatologii


Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego:

dr dr Katarzyna Kolanko


Imiona, nazwiska oraz tytuły / stopnie członków zespołu dydaktycznego

dr Katarzyna Kolanko


Forma zaliczenia przedmiotu

Forma przedmiotu

Wykład

Ogólna ilość godzin

15

Liczba godzin

w tygodniu

2

Forma zaliczenia

Zaliczenie bez oceny, na podstawie obecności


Prerogatywy

Zaliczony kurs botaniki i mykologii


Krótki opis tematyki przedmiotu

Treści kształcenia: zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: historia fitopatologii; pojęcie choroby roślin; objawy chorób roślin i ich klasyfikacja (więdnięcia, przebarwienia, nekrozy tkanek, zniekształcenia, narośla, rany i wydzieliny); pasożytnictwo- cechy pasożytów i ich specjalizacja; zmienność patogenów roślin; abiotyczne i biotyczne czynniki chorobotwórcze roślin; rozwój i patogeneza choroby infekcyjnej; rola toksyn, enzymów, substancji wzrostowych i polisacharydów w patogenezie; wpływ chorób roślin na podstawowe procesy fizjologiczne roślin, odporność roślin na choroby; epidemiologia chorób roślinnych; sposoby ochrony roślin przed chorobami. Przegląd najważniejszych grup patogenów roślin i chorób infekcyjnych.

Efekty kształcenia

wiedza: student rozumie pojęcie choroby rośliny, pasożyta, patogenu, zna relacje zachodzące między rośliną a patogenem; zna przebieg procesu chorobowego. Posiada podstawowe informacje na temat rodzajów patogenów roślin, ich cech, specjalizacji i biologii, rodzajów odporności roślin na infekcje patogenów i najczęściej spotykanych chorób roślin.

umiejętności: student umie rozpoznawać i klasyfikować objawy chorób roślinnych. Potrafi wskazać sposoby ochrony roślin przed chorobami pasożytniczymi.

postawy: po ukończeniu kursu student ma świadomość, że proces choroby rośliny jest spowodowany zakłóceniem równowagi pomiędzy rośliną, populacją patogena i warunkami środowiska zewnętrznego i objawia się zaburzeniami podstawowych procesów fizjologicznych rośliny.


Wykład

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów

L. godz.

1. Zarys historii fitopatologii. Pojęcie choroby rośliny. Zadania i podział

fitopatologii……………………………………………………………………..

2. Klasyfikacja chorób roślinnych. Podział objawów chorobowych (więdnięcia,

przebarwienia, nekrozy tkanek, zniekształcenia, narośla, rany i wydzieliny)….

3. Pasożytnictwo i patogeniczność. Cechy pasożytów roślin, rodzaje

pasożytnictwa i specjalizacja pasożytnicza. Zmienność patogenów roślin…….

4. Abiotyczne i biotyczne czynniki chorobotwórcze……………………………...

5. Rozwój choroby infekcyjnej. Zakażenie roślin przez grzyby, bakterie, wirusy

i mikoplazmy. Nawiązanie kontaktu pasożytniczego i opanowanie tkanek

rośliny żywicielskiej…………………………………………………………….

6. Patogeneza chorób roślin. Rodzaje uszkodzeń. Rola toksyn, enzymów,

substancji wzrostowych i polisacharydów w patogenezie. Wpływ chorób roślin

na podstawowe procesy fizjologiczne roślin……………………………………

7. Odporność roślin na choroby. Rodzaje i mechanizmy odporności.

Epidemie chorób roślin, ich rodzaje i szkodliwość. Warunki występowania

epidemii i ich przebieg…………………………………………………………

8. Ochrona roślin przed chorobami……………………………………………….

9. Wirusy i wiroidy powodujące choroby roślin. Rozwój wirozy, jej objawy,

reakcja rośliny na zawirusowanie. Przykłady chorób wirusowych…………….

10. Bakterie i organizmy mikoplazmopodobne – patogeneza

i objawy powodowanych chorób. Przegląd ważniejszych bakterioz i

sposobów ochrony roślin……………………………………………………….

11. Grzyby powodujące choroby roślin. Klasyfikacje mikoz. Zasady ochrony

roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Przegląd ważniejszych

mikoz……………………………………………………………………………

1
1
1

1

2

11

1
2


2

2


Razem godzin

15


Zalecana literatura

BORECKI Z. 1996. Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa

FIEDOROW Z., GOŁĘBNIAK B., WEBER Z. 1999. Fitopatologia ogólna. Wyd. Akademii Rolniczej im, Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.MAŃKA K. 1998. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa


Warunki zaliczenia

Obecność na wykładach.


Yüklə 21,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə