[1] azərbaycan respublikasinin qanunuYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/8
tarix07.12.2016
ölçüsü0,58 Mb.
#988
1   2   3   4   5   6   7   8

[72]

 

 

 

Maddə  32. Sosial  infrastruktur  obyektlərinin  layihələşdirilməsi  və  tikintisi  zamanı əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların tələbatının nəzərə alınması

 

 

 

Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların müyəssər  olması  və  istifadə  etməsi üçün  uyğunlaşdırılmadan  yaşayış  məntəqələrinin  layihələşdirilməsinə,  tikilməsinə,  yaşayış 

rayonlarının formalaşdırılmasına, binaların, qurğuların, o cümlədən aeroportların, dəmir yolu 

vağzallarının,  komplekslərinin  və  kommunikasiyalarının  tikilməsinə  və  yenidən  qurulmasına 

yol verilmir. Bu məsələlərin həllində əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ictimai 

təşkilatlarının iştirakı və razılığı olmalıdır.

 

 

 

Maddə  33. İstifadədə  olan  sosial  infrastruktur  obyektlərinin  əlillərin və  sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların istifadəsi üçün uyğunlaşdırılması

 

 

 

Müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanları,  müəssisələr  və  təşkilatlar  tabeliklərində  olan nəqliyyat,  rabitə,  informasiya,  mədəni-tamaşa  və  digər  sosial  infrastruktur  qurğularını  və 

obyektlərini öz vəsaitləri hesabına əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların istifadəsi 

üçün uyğunlaşdırırlar.

 

[73]

 

Göstərilən  obyektləri  əlillərə və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlara müyəssər  olmaq üçün  uyğunlaşdırmaq  mümkün  olmadıqda,  müvafiq  müəssisələr,  idarələr  və  təşkilatlar 

əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların tələbatının  ödənilməsini  təmin  edən  lazımi 

tədbirlər hazırlayıb həyata keçirməlidirlər.

 

 

 

Maddə 


34. Yaşayış 

binalarının 

əlillərin, 

sağlamlıq 

imkanları 

məhdud 

uşaqların müyəssər olması və istifadə etməsi üçün uyğunlaşdırılması 

[74]

 


 

 

Əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların və ya tərkibində əlil, sağlamlıq imkanları məhdud  uşağı olan  ailələrin  yaşadıqları  binalar,  əlillərin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud 

uşaqların yaşadıqları evlərin kiriş qapıları, pilləkən meydançaları fərdi reabilitasiya proqramına 

uyğun olaraq xüsusi vasitələr və qurğular, lift habelə telefon rabitəsi ilə təmin edilməlidir.

 

Yaşayış binalarının əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün uyğunlaşdırılmasını və  avadanlıqla  təchiz  edilməsini  mənzil  fondu  ixtiyarında  olan müvafiq  icra 

hakimiyyəti orqanları, müəssisələr, idarələr və təşkilatlar həyata keçirirlər.

 

Əlillərin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların yaşadıqları  fərdi  evlərin  onlar  üçün uyğunlaşdırılmasını və avadanlıqla təchiz edilməsini əlilliyin, 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları 

məhdudluğununbaşlanmasında təqsiri olan müəssisələr, idarələr və təşkilatlar, başqa hallarda 

isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər.

 

Əlilin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın mənzili  müəyyən  edilmiş  tələblərə  uyğun gəlmədikdə  və  mənzili  əlilin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın tələbatına  uyğunlaşdırmaq 

mümkün  olmadıqda,  yaşayış  sahəsi  onun,  uşağın  valideynlərinin  və  ya  qəyyumlarının 

(himayəçilərinin) pazılığı və tələbi ilə dəyişdirilir.

 

Müvafiq  icra  hakimiyyəti orqanları  dayaq-hərəkət  sistemi  pozulmuş  və  digər I  qrup əlillərə,  müharibə  əlillərinə,  habelə  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın  ailələrinə öz  yaşayış 

yerlərinin yaxınlığında qaraj tikintisi üçün torpaq sahələri ayrılmasını təmin edirlər.

 

[75]

 

 

 

Maddə 35. Mədəni-tamaşa müəssisələrinin və idman qurğularının əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara müyəssər olmasının təmin edilməsi

 

 

 

Müvafiq  icra  hakimiyyəti orqanları  mədəni-tamaşa  müəssisələrinin  və  idman qurğularının  əlillərə və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlara müyəssər  olması  üçün  lazımi 

şəraiti  təmin  etməyə,  habelə  onlara  xüsusi  idman  inventarı  verilməsini  təmin  etməyə 

borcludurlar. 

[76]

 

Əlillər və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlar göstərilən  xidmətlərdən  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq pulsuz və ya güzəştli şərtlərlə istifadə edirlər.

 

Dövlət  və  bələdiyyə  bədən  tərbiyəsi-idman  təşkilatlarında  sağlamlıq  imkanları  məhdud uşaqlara və əlillərə bədən tərbiyəsi-idman xidmətləri pulsuz göstərilir.

[77]

 

 

 

Maddə 36. Əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud uşağın ailələrinin rabitə vasitələri ilə təmin edilməsi 

[78]

 

 

 

Müharibə  əlillərinin,  onlara  bərabər  tutulan  şəxslərin,  20  Yanvar  əlillərinin  və  digər kateqoriyadan  olan  I  və  II  qrup  əlillərin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın  ailələrinin 

növbədənkənar  telefon  çəkdirmək  hüququ  vardır.  Müharibə  əlillərinə,  onlara  bərabər  tutulan 

şəxslərə,  20  Yanvar  əlillərinə  və  digər  kateqoriyadan  olan  I  və  II  qrup  əlillərə,  sağlamlıq 

imkanları  məhdud  uşağın  ailələrinə  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanları  tərəfindən  müəyyən 

olunmuş  qaydada  və  məbləğdə  telefondan  istifadə  haqqını  ödəmək  üçün  (şəhərlərarası  və 

beynəlxalq danışıqlar istisna olmaqla) müavinət verilir.

 

[79]

 

 

 

Maddə  37. Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların sosial  infrastruktura müyəssərliyinin təmin edilməməsinə görə məsuliyyət

 

 

 

İdarələr  və  təşkilatlar  sosial  obyektlərin  əlillərə və  sağlamlıq  imkanları  məhdud uşaqlara müyəssərliyini  təmin  etmədikdə  dövlət  büdcəsinə  obyektin  əlillərə və  sağlamlıq 

imkanları  məhdud  uşaqlarauyğunlaşdırılmasına  tələb  edilən  məbləğin  20  faizi  məbləğində 

çərimə köçürürlər. [80]

 

Cəriməni  ödəmiş  müəssisələr  və  təşkilatlar  sosial  infrastruktur  obyektlərinin  əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara uyğunlaşdırılması vəzifəsindən azad edilmirlər.

 

[81]

 

 

 

VI. ƏLİLLƏRİN VƏ SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD UŞAQLARIN MADDİ, SOSİAL-MƏİŞƏT VƏ TİBBİ TƏMİNATI

 

 

 

Maddə 38. Əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara sosial yardımın növləri 

 

 

Əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların maddi, sosial-məişət və tibbi təminatı pul ödəncləri (pensiyalar, müavinətlər, birdəfəlik ödənclər) verilməsi, dava-dərman, texniki və 

başqa  vasitələr,  o  cümlədən  avtomobillər  ilə,  kreslo-arabalar,  protez-ortopediya  məmulatı, 

xüsusi şriftli mətbu nəşrlər, səsgücləndirən aparatlar və analizatorlar ilə təminat, habelə tibbi, 

sosial,  əmək  və  peşəreabilitasiyası sahəsində  xidmətlər  göstərilməsi,  məişət  və  ticarət  xidməti 

göstərilməsi yolu ilə həyata keçirilir.

 

 

 

Maddə 39. Sosial yardımın növünün müəyyən edilməsi 

 

 

Əlillərə və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlara lazımi  maddi,  sosial-məişət  və  tibbi yardımın  növlərini  tibbi-sosial  ekspertiza  orqanları  fərdi reabilitasiya proqramında  müəyyən 

edirlər.


 

[82]

 

 

 

Maddə 


40. Əlilə, 

sağlamlıq 

imkanları 

məhdud 

uşağa texniki 

və 

digər reabilitasiya vasitəsi verilməsi 

[83]

 

 

 

Əlillərə, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara texniki və başqa bərpa vasitələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada verilir.

 

[84]

 

Reabilitasiya proqramında  nəzərdə  tutulan  texniki  və  ya  başqa  vasitələr  əlilə,  sağlamlıq imkanları  məhdud  uşağa verilmədikdə,  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyində 

müəyyən edilmiş qaydada ona kompensasiya ödənilir.

 

Fərdi reabilitasiya Proqramına  uyğun  olaraq  pulsuz  və  ya  güzəştli  şərtlərlə  nəqliyyat vasitələri  almış  əlillərə  bu  vasitələrə  texniki  xidmət  və  onların  təmiri  üçün  Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada kompensasiya ödənilir.

 

[85]

 

 

 

Maddə 41. Əlillərə, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara nəqliyyat xidməti 

 

 

Müharibə  əlillərinə  və  onlara  bərabər  tutulan  şəxslərə  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı tərəfindən  müəyyən  olunmuş  qaydada  və  məbləğdə  ölkədaxili  nəqliyyat  vasitələrindən 

(taksidən başqa) istifadə haqqını ödəmək üçün müavinət verilir.

 

[86]

 

(çıxarılıb) [87]

 

(çıxarılıb) [88]

 

Əlillərə, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara növbədənkənar xidmət göstərilir. 

[89]

 

 

 

Maddə 


41-1. Reabilitasiya 

texnikasının 

və 

mexanizasiya 

vasitələrinin 

standartlaşdırılması, unifikasiyası, sınaqdan keçirilməsi və keyfiyyətinin təminatı

 

  

Əlillərin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin  əmək  və  məişət  şəraitini 

yüngülləşdirmək 

üçün 


reabilitasiya 

texnikasının 

və 

mexanizasiya vasitələrinin 

standartlaşdırılması, unifikasiyası, sınaqdan keçirilməsi və keyfiyyətinin təminatı müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən təşkil edilir.

 

[90]

 

 

 

Maddə 42. Tibbi xidmət, dərman preparatları və protezlər ilə təminat[91]

 

 

 

Müharibə  əlillərinə  və  onlara  bərabər  tutulan  şəxslərə  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada və məbləğdə dərman almaq üçün müavinət verilir.

 

20  Yanvar  əlilləri,  milli  münaqişə  zəminində  əlil  olanlar,  əlil  uşaqlar və  digər kateqoriyalardan  olan  I  və  II  qrup  əlillər,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlar  müvafiq  icra 

hakimiyyəti  orqanları  tərəfindən  müəyyən  olunmuş  qaydada  dərman  preparatları  ilə  təmin 

edilirlər.

 

Əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar tibbi xidmətlə, tibb müəssisələrinin göndərişi ilə  ölkə  hüdudları  daxilində  sanatoriya-kurort  müalicəsi  ilə,  həmçinin  protez-ortopediya 

məmulatı, diş protezləri (qiymətli metallardan hazırlanan protezlər istisna olmaqla), əlil kreslo 

və  veloarabaları,  bərpa  vasitələri  ilə  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən  müəyyən 

olunmuş qaydada təmin edilirlər.[92]

 

 

 

Maddə  43. Əlillərə,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın  ailələrinə mənzil-məişət xidməti 

[93]

 

 

 

Əlillər  dövlətin  hesabına  mənzillə  təmin  edilirlər.  I  qrup  əlillərə,  sağlamlıq  imkanları məhdud uşağın ailələrinə mənzillər növbədənkənar verilir.

 

Fərdi reabilitasiyaproqramına  uyğun  olaraq  əlillər,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın ailələrinə binanın  növünü,  mərtəbəsini,  abadlıq  vəziyyətini  və  yaşayış  üçün  vacib  olan  digər 

şərtləri nəzərə almaqla yaşayış sahəsini seçmək hüququna malikdirlər.

 

Mənzil  bölgüsü  zamanı müvafiq  icra  hakimiyyəti orqanları,  müəssisələr,  idarələr  və təşkilatlar  əlillərin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın  ailələrinin iş  yerlərinin, qohumlarının 

yaşayış 


yerlərinin,reabilitasiya müəssisələrinin (mərkəzlərin) yaxınlığında 

mənzillər 

ayrılmasına olan tələbatı nəzərə alırlar.

 

[94]

 

Tibbi göstərişlərə və arzularına uyğun olaraq əlillərə, sağlamlıq imkanları məhdud uşağın ailələrinə yaşayış evlərinin aşağı mərtəbələrində mənzil verilir (və ya dəyişdirilir).

 

Əlillərə,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın  ailələrinə verilən  mənzillər  əlillərin, sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın  ailələrinin səhhəti  nəzərə  alınmaqla  müəyyən  edilən 

sanitariya texniki tələblərə uyğun gəlməlidir.

 

Əlillərin, sağlamlıq 

imkanları 

məhdud 

uşağın 


ailələrinin mənzil 

şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan şəxslər hesab edilməsinin əsasları, onlara mənzil verilməsinin 

növbəliyi  Azərbaycan  Respublikasının mənzil  qanunvericiliyi  ilə  müəyyən edilir.  Bu  zaman  1 

qrup  əlillər,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın  ailələri, habelə  II  və  III  qrup  müharibə 

əlilləri ailədə  adambaşına  9  kvadratmetr  və  daha  az  yaşayış  sahəsi  ilə  təmin  edilmiş  olduqda 

mənzil  şəraitinin  yaxşılaşdırılmasına  ehtiyacı  olan  şəxslər  sayılırlar.  Mənzil  şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan şəxs qismində uçota durmuş müharibə əlili vəfat etdiyi halda 

güzəştli  mənzil  uçotu  onun  ailə  üzvləri  üçün  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən 

müəyyən olunmuş qaydada saxlanılır. [95]

 

Müharibə  əlillərinə  və  onlara  bərabər  tutulan  şəxslərə  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada və məbləğdə mənzil, kommunal xidmətlərindən istifadə 

haqqını ödəmək üçün müavinət verilir.

 

[96]

 

 

 

Maddə 44. Əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ərzaq və sənaye malları ilə təmin edilməsi

 


 

 

Əlillər və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlar ərzaq  və  sənaye  malları  ilə  güzəştli qaydada təmin edilmək hüququna malikdirlər.

 

(çıxarılıb) [97]

 

Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların ictimai  təşkilatlarının  vəsatətləri üzrə müvafiq  icra  hakimiyyəti orqanları  pərakəndə  ticarət  şəbəkəsi  vasitəsilə  təsərrüfat, 

mədəni-məişət,  turist  və  idman  malları  almaqda  əlillərə və  sağlamlıq  imkanları  məhdud 

uşaqlara kömək göstərirlər.

 

Ərzaq  və  sənaye  malları  ilə  güzəştli  qaydada  təmin  edilmək  hüququna  malik  olan əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların xəstəliklərinin  siyahısını müvafiq  icra 

hakimiyyətin orqanı təsdiq edir. [98]

 

 

 

Maddə 45. Evdə xidmət 

 

 Kənardan  qulluğa  və  yardıma  ehtiyacı  olan  əlillərə,  sağlamlıq  imkanları  məhdud 

uşaqlara sosial yardım orqanları evdə, yaxud stasionar müəssisələrdə tibbi və məişət xidmətləri 

göstərirlər. Ahıl əlillərə sosial xidmət orqanları (evdə, yarımstasionar, stasionar müəssisələrdə), 

habelə  fərdi  qaydada  sosial  xidmət  sahəsində  peşəkar  fəaliyyətlə  məşğul  olan  şəxslər  sosial 

xidmət göstərirlər.

 

[99]

 

Dövlət  kənardan  qulluğa  ehtiyacı  olan  əlillərə,  sağlamlıq  imkanları  məhdud uşaqlara sosial yardım üzrə stasionar müəssisələr şəbəkəsinin inkişafına kömək göstərir.

 

Qohumluq  münasibətindən  asılı  olmayaraq  I  qrup  əlilə  (əlillik  səbəbindən  asılı olmayaraq),  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağa qulluq  edən  şəxsin  bu  qulluq  müddəti  onun 

ümumi əmək stajına daxil edilir. 

[100]

 

İnsanın  immunçatışmazlığı  virusu  ilə  yaşayan  yetkinlik  yaşına  çatmayanların valideynlərindən birinin və ya digər qanuni nümayəndəsinin həmin şəxsə 

xidmət etmək 

üçün müvəqqəti işləmədiyi dövr iş stajı saxlanılmaqla ümumi staja daxil edilir.

 

[101]

 

 

 

Maddə  46. İnternat  evlərdə  və  digər  stasionar  sosial  yardım  müəssisələrində  olan əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların hüquqları 

[102]

 

 

 

Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların internat  evdə  və  ya  digər  stasionar sosial yardım müəssisəsində olmasının şərtləri onların öz hüquqlarını və qanuni mənafelərini 

həyata  keçirməsi  imkanını  təmin  edir  və  şəxsiyyətin  tələbatının  maksimum  ödənilməsinə 

kömək göstərir.

 

Reabilitasiya tədbirləri  nəticəsində  əlilin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın internat evdə  və  ya  başqa  stasionar  sosial  yardım  müəssisəsində  olması  zərurətinin  aradan  qalxdığı 

halda müvafiq  icrahakimiyyəti  orqanı  bu  Qanunun  34-cü  və  43-cü  maddələrinin  tələblərinə 

uyğun olaraq ona abad yaşayış sahəsi verir.

 

[103] 

Valideynləri  olmayan  və  ya  valideynləri  valideynlik  hüquqlarından  məhrum  edilmiş, 

dövlət və ya başqa sosial müəssisələrdə yaşayan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar yetkinlik 

yaşına  çatdıqda  tibbi-sosial  ekspertiza  rəyinə  görə  özlərinə  xidmət  edə  bilərsə  və  müstəqil 

yaşaya  bilərsə,  növbədənkənar  mənzil  almaq  və  onu  abadlaşdırmaqdan  ötrü  maddi  yardım 

almaq hüququna malikdirlər. 

[104]

 

Qocalar  və  əlillər  və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlar  üçün  internat  evlərində (pansionatlarda)  yaşayan  əmək  pensiyaçılarına  təyin  olunmuş  əmək  pensiyası  tam  məbləğdə 

ödənilir. [105]

 


Əlillər üçün internat evdə (pansionatda) yaşayan pensiyaçının öhdəsində əmək qabiliyyəti 

olmayan  ailə  üzvləri  olduqda  pensiya  aşağıdakı  qaydada  ödənilməlidir:  pensiyanın  25  faizi, 

lakin  yaşa  görə  minimum  pensiyanın  20  faizindən  az  olmayaraq  pensiyaçının  özünə,  qalan 

hissəsi isə təyin edilmiş məbləğin 50 faizindən çox olmayaraq göstərilən ailə üzvlərinə.

 

Stasionar  sosial  xidmət  müəssisələrində  yaşayan  ahıl  əlillərin  pensiyalarının  verilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

[106]


 

Əmək  və  istirahət  evində  yaşayan  gənc  əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud 

uşaqların pensiyası tam məbləğdə ödənilir.

 

[107]

 

 

 

Maddə 47. Əlillərin və 

sağlamlıq 

imkanları 

məhdud 

uşaqların həyatının 

yaxşılaşdırılmasına 

yönəldilən 

qərarların 

qəbul 

olunmasında müvafiq 

icra 

hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyəti

 

 

 

Müvafiq  icra  hakimiyyəti  və  yerli  özünüidarəetmə  orqanları  öz  səlahiyyətləri  daxilində əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların spesifik tələbatının ödənilməsinə və yaşayış 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəlmiş müvafiq tədbirlər həyata keçirə bilərlər.

 

[108]

 

 

 

Maddə  48. Əlillərin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  işçilərin yaşayış şəraitinin  yaxşılaşdırılmasına  yönəldilən  qərarların  qəbul  olunmasında  əmək 

kollektivlərinin səlahiyyəti

 

 

 

Pensiyaya  çıxanadək  müəssisədə,  idarədə,  təşkilatda  işləmiş  əlillər,  sağlamlıq  imkanları məhdud  18  yaşınadək  işçilər onun işçiləri ilə  bərabər  tibbi  xidmət,  mənzil  təminatı,  sağlamlıq 

və  profilaktika  müəssisələrinə  putyovkalar  almaq  sahəsində  mövcud  imkanlardan  istifadə 

etmək,  habelə  kollektivin  ümumi  yığıncağının  (konfransının)  qərarı  ilə  həm  də  başqa  sosial 

xidmətlərdən və güzəştlərdən istifadə etmək hüququnu saxlayırlar.

 

Mülkiyyət  və  təsərrüfatçılıq  formalarından  asılı  olmayaraq  müəssisələrin,  idarələrin  və təşkilatların  ixtiyarı  var  ki,  kənardan  yardıma  və  qulluğa  ehtiyacı  olan  əlillərin,  sağlamlıq 

imkanları məhdud 18 yaşınadək işçilərin, xüsusən tək əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud 18 

yaşınadək işçilərin pensiyaları üzərinə öz vəsaitləri hesabına üstəlik və əlavə haqlar müəyyən 

etsinlər, habelə bu Qanunda nəzərdə tutulan başqa güzəştləri versinlər. 

[109]

 

 

 

Maddə 49. Sosial yardımın maliyyələşdirilməsi mənbələri 

 

 

Sosial yardım dövlət büdcəsinin və bələdiyyələr tərəfindən yerli büdcələrin vəsaiti, eləcə də  dövlət  büdcəsinə  müəssisələrin,  təşkilatların  və  vətəndaşların  cərimələri  və  könüllü 

verdikləri ianə hesabına göstərilir.

 

[110]

 

  

VII. ƏLİLLƏRİN VƏ SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD UŞAQLARIN İCTİMAİ 

TƏŞKİLATLARI

 

 

 

Maddə  50. Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların ictimai  təşkilatlarının yaradılması

 

Öz  hüquqlarını  və  mənafelərini  qorumaq,  qarşılıqlı  yardım  və  xidmət  göstərmək məqsədilə  əlillər və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlar və  onları  təmsil  edən  şəxslər 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən edilən qaydada ictimai təşkilatlar, o 

cümlədən müxtəlif fondlar yaratmaq hüququna malikdirlər.

 


Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların ictimai  təşkilatlarının  yaradılması, 

fəaliyyəti  və  ləğv  edilməsi  qaydası müvafiq  qanunvericilik,  bu  təşkilatların  müəyyən  edilmiş 

qaydada qeydə alınan nizamnamələri ilə tənzimlənir.

 


Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin