[1] azərbaycan respublikasinin qanunu


olan” sözləri,  ikinci  hissəsində “komissiyasının  rəyi”Yüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/8
tarix07.12.2016
ölçüsü0,58 Mb.
#988
1   2   3   4   5   6   7   8

olan” sözləri,  ikinci  hissəsində “komissiyasının  rəyi” sözlərindən  sonra “uşağın  sağlamlıq  imkanları 

məhdudluğunu,” sözləri, üçüncü hissəsində“əlilə” sözündən sonra “və ya sağlamlıq imkanları məhdud 

uşağa” sözləri əlavə edilmişdir.

 

  [12]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə Qanuna  4-1-ci 

maddə əlavə edilmişdir.

 

 

 

[13] 

15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 731) ilə 5-ci maddə yeni redaksiyada 

verilmişdir. Maddələrin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

M a d d ə 5. Əlilləri sosial müdafiə fondu

 

Əlilləri  sosial  müdafiə  işlərini  (pensiya  təminatı  istisna  olmaqla)  Azərbaycan  Respublikasının əlilləri sosial müdafiə fondu maliyyələşdirir.

 

Fond  haqqında  əsasnaməni müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı əlillərin  respublika  ictimai təşkilatlarının rəyini nəzərə almaqla təsdiq edir.

 

Azərbaycan  Respublikasının  Əlillərin  Sosial  Müdafiəsi  Fondunun  büdcəsi  dövlət  büdcəsinin vəsaiti,  mülkiyyət  formasından  asılı  olmayaraq  respublika  ərazisində  olan  bütün  idarə,  müəssisə  və 

təşkilatların mənfəətindən bir faiz miqdarında məcburi ayırmalar, idarə, müəssisə və təşkilatların, habelə 

vətəndaşların  ianələri,  eləcə  də  Fondun  sahibkarlıq  fəaliyyətindən  əldə  olunan  vəsaitləri  hesabına 

formalaşır.  Kənd  təsərrüfatı məhsulları  istehsal  edən  müəssisələr  1999-cu  ildən  başlayaraq  beş  il 

müddətinə  Azərbaycan  Respublikasının  Əlillərin  Sosial  Müdafiə  Fonduna  bu  maddədə  nəzərdə 

tutulmuş məcburi ayırmalardan azad edilirlər.

 

Belə fondların vəsaiti bank idarələrində xüsusi hesabda saxlanılır və geri alına bilməz. 

Əlilləri  Sosial  Müdafiə  Fonduna  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən  vergi  üzrə  güzəştlər 

verilə bilər.

 

  

23  noyabr  2001-ci  il  tarixli  219-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  736) ilə  5-ci  maddəsinin  beşinci 

hissəsi çıxarılmışdır.[Qeyd:  5-ci  maddəyə  edilmiş  daha  öncəki  dəyişiklikdən  dolayı  müvafiq dəyişikliyin edilməsi mümkün deyildir.

 

 

 

22 


oktyabr 

2010-cu 


il tarixli 1097-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  26  noyabr 2010-cu il,  №  259,  Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 949) ilə 5-ci maddədə “məcburi dövlət sosial sığorta 

haqları və” sözləri çıxarılmışdır.

 

 

 

30 


sentyabr 

2011-ci 


il tarixli 207-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 28 oktyabr 2011-ci il, № 233; “Azərbaycan” qəzeti, 29 oktyabr 2011-ci il, №  240; Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  10,  maddə  882) ilə  5-ci 

maddənin  birinci  cümləsindən  “müvafiq  Dövlət  Proqramına  uyğun  olaraq”  sözləri  və  ikinci  cümləsi 

çıxarılmışdır.

 

 

 

[14]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 6-cı maddənin  birinci 

hissəsində “Azərbaycan  Respublikasının  Sosial  Təminat  Nazirliyi,  Səhiyyə Nazirliyi,  Xalq  Təhsili Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Əmək və Sosial Məsələlər Komitəsi, Dövlət Bədən Tərbiyəsi 

və İdman Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının yerli hakimiyyət orqanları” sözləri “müvafiq icra 

hakimiyyəti  orqanları”  sözləri  ilə əvəz  edilmiş,  ikinci  hissədə “Azərbaycan  Respublikası Sosial 

Təminat  Nazirliyinin  və Azərbaycan  RespublikasıSəhiyyə Nazirliyinin”  sözləri  “müvafiq  icra 

hakimiyyəti  orqanları”  sözləri  ilə əvəz  edilmiş, üçüncü hissədə “Azərbaycan  Respublikasının  Sosial 

Təminat Nazirliyi başqa nazirliklər və baş idarələr, yerli hakimiyyət orqanları” sözləri “müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanları” sözləri ilə əvəz  edilmiş, dördüncü hissədə “Azərbaycan Respublikasının Sosial 

Təminat Nazirliyi” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” sözləri ilə əvəz edilmiş və “Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə” sözləri çıxarılmışdır.

 

 

 

[15]

 11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 7-ci  maddənin  dördüncü 

hissəsində “yerli hakimiyyət” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

  

10  oktyabr  1997-ci  il  tarixli  380-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1998-ci  il,  №  1,  maddə  16)  ilə  7-ci  maddəsinin  üçüncü 

və  dördüncü hissələriçıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Müəssisələrin,  idarələrin  və  təşkilatların  əlillər  üçün  mallar  istehsal  etməyə  və  onlara  xidmət 

göstərməyə,  habelə  əlillər  üçün  sosial-mədəni  obyektlərə  və  idman  qurğularına  avadanlıq  almağa, 

bunları saxlamağa yönəldilən mənfəəti dövlət büdcəsinə ayırmaların bütün növlərindən azad edilir.

 

Əlillərdən  ötrü  texniki  və  başqa  vasitələr  istehsalında  ixtisaslaşan  müəssisələr,  təşkilatlar  və kooperativlər 

üçün 


Azərbaycan 

Respublikasının 

qanunvericiliyi, 

habelə müvafiq 

icra 

hakimiyyəti orqanlarının qərarları ilə müəyyənləşdirilən qaydada və şərtlərlə güzəştlər təyin edilir.  

 

[16] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 8-ci  maddənin  ikinci 

hissəsində “həkim-əmək”sözləri “tibbi-sosial” sözləri 

ilə, “Azərbaycan 

Respublikasının 

Sosial 

Təminat Nazirliyinə” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanına” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

 

[17]

 

13 


iyun 

2008-ci 


il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 5-ci, 6-cı, 7-ci və 

8-ci maddələrin adında və mətnində müvafiq hallarda “əlillərin” və “əlillər” sözlərindən sonra müvafiq 

olaraq “və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların” sözləri  və “və  sağlamlıq  imkanları  məhdud 

uşaqlar” sözləri  əlavə  edilmişdir  və  8-ci  maddənin  ikinci  hissəsində “əlil” sözündən  sonra “və  ya  18 

yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud” sözləri əlavə edilmişdir.

 

  [18]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə II  fəsil yeni  redaksiyada 

verilmişdir. Fəslin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: II. ƏLİLLİYİN QARŞISININ ALINMASI VƏ TİBBİ BƏRPA

 

Maddə 9. Əlilliyin qarşısının alınması 

Əlilliyin  qarşısının  alınması  irsi  xəstəliklərin  aradan  qaldırılmasına,  əhalinin  sağlam  həyat  tərzi, 

ekoloji  təhlükəsizlik,  zərərsiz  əmək  şəraiti,  səmərəli  qida  maddələri  ilə  təmin  olunmasına,  xəstələrin 

vaxtında müalicəsinə yönəldilmiş kompleks tədbirləri özündə birləşdirir.

 

Əlilliyin qarşısının alınması üzrə tədbirlər sistemini respublikanın səhiyyə orqanları hazırlayırlar. həmin  tədbirləri  müəssisələr,  idarələr  və  təşkilatlar  səhiyyə  müəssisələri  və  həm-karlar  təşkilatları  ilə 

birlikdə həyata keçirirlər.

 

Maddə 10.  Müəssisələr,  idarələr  və  təşkilatlar  tərəfindən  orada  işləyən  vətəndaşların təhlükəsiz əmək şəraiti ilə təmin olunması

 

Mülkiyyət  və  təsərrüfatçılıq  formalarından  asılı  olmayaraq  müəssisələr,  idarələr  və  təşkilatlar orada  işləyən  bütün  vətəndaşları  təhlükəsiz  əmək  şəraiti  ilə  təmin  edir  və  onların  əmək  qabiliyyətinin 

aşağı  düşməsinə,  sağlamlığına  yetirilmiş  ziyana  görə  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq  məsuliyyət  daşıyır, 

müalicə və bərpa xərclərini öz öhdəsinə götürür.

 

Maddə 11. Tibbi bərpa 

Tibbi bərpa—əlilliyə  gətirib  çıxaran  xəstəliyin,  fəsadların  qarşısını  almaq  məqsədilə  müxtəlif 

xəstəliklərin, xəsarətlərin, fiziki, əqli və başqa qüsurların müalicəsinə yönəldilmiş tədbirlər sistemidir.

 

Tibbi bərpanı tibbi-sanitariya xidməti və ixtisaslaşdırılmış bərpa mərkəzləri həyata keçirirlər. 

Maddə 12. Tibbi-peşə bərpası

 

Tibbi-peşə  bərpası  əlilin  yenidən  əvvəlki,  yaxud  yeni  peşədə  əmək  qabiliyyətinin  qaytarılması məqsədilə  zəifləmiş,  yaxud  itirilmiş  funksiyasının  bərpasına,  peşə  seçilməsinə  və  əlilin  yeni  peşəyə 

uyğunlaşdırılmasına yönəldilmişdir.

 

Maddə 13. Əlillərin fərdi bərpa proqramı 

Əlillərin  tibbi,  peşə  və  sosial  bərpası  dövlət  orqanları  və  əlillərin  ictimai  təşkilatları 

nümayəndələrinin  iştirakı  ilə  tibbi-sosial  ekspertizanın  rəyi  əsasında  müəyyənləşdirilmiş  fərdi  bərpa 

proqramı üzrə həyata keçirilir.

 

Əlillərin  fərdi  bərpa  proqramı  bərpa  tədbirlərinin,  eyni  zamanda  sosial  yardımın  növlərinin konkret həcmini, növünü və keçirilmə müddətini müəyyən edir.

 

Fərdi  bərpa  proqramı  elə  bir  sənəddir  ki,  müvafiq  dövlət  orqanları,  eyni  zamanda  mülkiyyət  və təsərrüfatçılıq formalarından asılı olmayaraq müəssisələr, idarələr və təşkilatlar tərəfindən hökmən icra 

edilməlidir.

 

Maddə 14. Əlillərə tibbi xidmət 

Əlillərə  dövlət  tibb  müəssisələrində  büdcə  vəsaiti  hesabına  pulsuz  ixtisaslı  tibbi  xidmət 

göstərilməsinə zəmanət verilir.

 

Əlillər  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyində  müəyyən  edilmiş  qaydada  ambulator-poliklinika müəssisələrində və apteklərdə müstəsna xidmətdən istifadə etmək, eyni zamanda sanatoriya-

kurort müalicəsi ilə ilk növbədə təmin olunmaq hüququna malikdirlər.

 

 

 

[19] 

15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  10-cu  maddədə  "Əlilləri 

Sosial Müdafiə Fondundan, tibbi sığorta fondundan, məşğulluq fondundan ayırmalar, habelə hüquqi 

və  fiziki  şəxslərin  ianələri  və  digər  qanuni  mənbələrdən  daxil  olan  vəsait"  sözləri  "Dövlət  Sosial 

Müdafiə Fondu vəsaiti" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

22 oktyabr 

2010-cu 


il tarixli 1097-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  26  noyabr 2010-cu il,  №  259,  Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 11, maddə 949) ilə 10-cu maddədə “dövlət və yerli büdcələrdən, 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu” sözləri “dövlət büdcəsinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

 

[20]

  20  fevral  2001-ci  il  tarixli  90-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 145) ilə 11-ci maddəyə ikinci hissə əlavə 

edilmişdir.

 

 

 13 

iyun 


2008-ci 

il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə II fəslin adında, 9-cu  maddənin  adında  və  mətnində,  10-cu  maddənin  adında  və  mətnində  və  11-ci  maddənin  birinci 

hissəsində  ismin  müvafiq  hallarında “əlilliyin”  və “əlillərin” sözlərindən  sonra  ismin  müvafiq 

hallarında “,  uşaqların  sağlamlıq  imkanları  məhdudluğunun” və “,  sağlamlıq  imkanları  məhdud 

uşaqların” sözləri əlavə edilmişdir.

 

 

 

[21]

 

13 


iyun 

2008-ci 


il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 13-cü maddənin 

adında “əlilliyin” sözü“sağlamlıq imkanları məhdudluğunun” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

  

[22] 

30  aprel  2002-ci  il  tarixli  314-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il,  №  5,  maddə  244) ilə  13-cü  maddəyə  ikinci  hissə 

əlavə edilmiş, əvvəlki ikinci hissə üçüncü hissə hesab edilmişdir.

 

  

[23] 

15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  14-1-ci  maddədən  "güzəştli 

şərtlərlə apteklərdən dərman almaq" sözləri çıxarılmışdır. 

 

 

[24] 

23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  736)  ilə  14-2-ci  maddəsinin  üçüncü 

hissəsiçıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Fərdi  reabilitasiya  proqramının  müvafiq  dövlət  təşkilatları,  eyni  zamanda  müəssisələr,  idarələr 

və təşkilatlar tərəfindən icrası məcburidir.

 

 

 

[25] 

30 


sentyabr 

2011-ci 


il tarixli 207-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 28 oktyabr 2011-ci il, № 233; “Azərbaycan” qəzeti, 29 oktyabr 2011-ci il, № 240; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 10, maddə 882) ilə 14-2-ci 

maddənin  birinci  hissəsinin  birinci  cümləsindən  “və  reabilitasiya  tədbirləri  üzrə  dövlət  proqramına” 

sözləri çıxarılmışdır.

 

 

 

[26]

 

30  aprel  2002-ci  il  tarixli  314-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il,  №  5,  maddə  244) ilə  14-2-ci  maddəyə  maddənin 

adında  "reabilitasiya  müəssisələri"  sözlərindən  sonra "(mərkəzləri)"  sözü  əlavə  edilmiş  və  əvvəlki 

üçüncü hissə dördüncü hissə hesab edilmişdir.

 

 

 

[27]

 

13 


iyun 

2008-ci 


il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 15-ci maddənin 

adında,  birinci,  üçüncü  və  dördüncü  hissələrində “əlillərin” sözündən  sonra “və  sağlamlıq  imkanları məhdud 

uşaqların” sözləri 

əlavə 


edilsin, 

ikinci 


hissəsində “əlil 

uşaqların 

və 

yeniyetmələrin” sözləri “sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların  və  18  yaşından  yuxarı 

əlillərin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

  [28]

 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  15-ci 

maddənin  ikinci  hissədə  “təlim-tərbiyəsini”  sözləri  “təhsilini”  sözü  ilə,  “orta,  texniki-peşə”  sözləri 

ümumi, ilk peşə-ixtisas” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

 

[29]

 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  15-ci 

maddənin üçüncü hissədə “evdə tədris formasında və fərdi dərs planları üzrə” sözləri “evdə təhsil və fərdi təhsil formalarında” sözləri ilə əvəz  edilmişdir.

 

 

 

[30]

 

30  aprel  2002-ci  il  tarixli  314-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il,  №  5,  maddə  244) ilə  15-ci  maddənin  ikinci 

hissəsində "fərdi reabilitasiya proqramına uyğun surətdə" sözləri "psixoloji-tibbi-pedaqoji və ya tibbi-sosial ekspert komissiyasının qərarına əsasən tədris proqramları üzrə məktəbəqədərə," sözləri ilə əvəz 

edilmiş, həmçinin beşinci hissə əlavə edilmişdir. 

 

  

[31] 13 

iyun 


2008-ci 

il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 17-ci maddənin ikinci hissəsində “əlilə” sözü“uşağa” sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

  [32]

 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  18-ci 

maddənin adında və mətnində “tərbiyəsi” sözü “təhsili” sözü ilə əvəz  edilmişdir.

 

 

 


[33]

 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  19-cu 

maddənin adında “orta,” sözü “ümumi,” sözü ilə əvəz   edilmişdir.

 

 

 

[34] 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  19-cu 

maddənin  birinci hissədə “orta,” sözü “ümumi,” sözü ilə, hər iki halda “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə 

əvəz edilmişdir.

 

 

 

[35]

 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  19-cu 

maddənin  ikinci  hissədə  “texniki-peşə  məktəblərinin,  texnikumların  və  ali  məktəblərin”  sözləri  “ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrinin” sözləri ilə əvəz  edilmişdir.

 

 

 

[36]

 

30  aprel  2002-ci  il  tarixli  314-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il,  №  5,  maddə  244) ilə  19-cu  maddənin  üçüncü 

hissəsində "reabilitasiya müəssisələrində" sözlərindən sonra "(mərkəzlərində)" sözü əlavə edilmişdir. 

 

  

[37] 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  19-cu 

maddənin dördüncü hissədə hər iki halda “tədris” sözü “təhsil” sözü ilə əvəz  edilmişdir.

 


Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə