1. İqtisadi vəziyyətin proqnozlaşdırılması, iqtisadi siyasətin işlənməsi və monitorinqi üçün statistikadan istifadə etməklə iqtisadi modellərin hazırlanması və təkmilləşdirilməsi GirişYüklə 2,59 Mb.
səhifə17/23
tarix05.05.2017
ölçüsü2,59 Mb.
#16751
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
69

2,68

577

2,83

483

2,97

772

3,26

480

2,52

718

2,68

586

2,83

334

2,99

793

3,26

767

2,52

156

2,69

613

2,83

414

3

776

3,27

370

2,53

341

2,69

59

2,85

463

3

36

3,28

472

2,53

403

2,69

666

2,85

672

3

388

3,28

294

2,54

437

2,69

699

2,85

714

3

535

3,28

418

2,54

676

2,69

789

2,85

539

3,02

588

3,3

447

2,54

320

2,7

145

2,86

491

3,03

662

3,3

739

2,54

516

2,7

207

2,86

561

3,06

168

3,33

321

2,55

728

2,7

346

2,86

568

3,06

277

3,34

411

2,55

231

2,71

410

2,86

703

3,06

456

3,34

593

2,55

720

2,71

432

2,86

538

3,07

486

3,34

124

2,56

26

2,72

514

2,86

192

3,09

503

3,34

752

2,56

72

2,72

563

2,87

372

3,1

386

3,35

84

2,57

734

2,72

585

2,87

424

3,1

123

3,39

691

2,57

109

2,73

744

2,87

466

3,1

522

3,39

630

2,59

778

2,73

274

2,88

526

3,11

147

3,4

50

2,6

416

2,74

552

2,88

583

3,11

278

3,4

89

2,6

268

2,75

657

2,88

310

3,12

387

3,4

513

2,6

322

2,75

590

2,89

455

3,13

682

3,4

574

2,6

462

2,75

143

2,9

158

3,14

183

3,42

401

2,61

499

2,75

144

2,9

640

3,14

453

3,42

524

2,61

578

2,75

756

2,9

79

3,17

604

3,42

96

2,62

580

2,75

161

2,91

384

3,17

246

3,46

529

2,62

694

2,75

178

2,91

423

3,17

62

3,49

531

2,62

429

2,76

422

2,91

38

3,18

86

3,49

16

2,63

546

2,76

534

2,91

118

3,19

159

3,5

14

2,64

436

2,77

651

2,91

445

3,19

215

3,5

501

2,64

234

2,78

459

2,93

551

3,2

543

3,51

791

2,64

219

2,79

464

2,93

440

3,21

510

3,52

236

2,65

347

2,79

493

2,93

750

3,21

181

3,54

385

2,65

454

2,8

326

2,94

276

3,23512

2,65

60

2,81

368

2,94

520

3,23


4-cü qrup (3.55-4.86 ha)
442

3,55

788

3,67

313

3,81

244

3,96

87

4,8

765

3,55

155

3,68

665

3,82

458

3,96

517

4,81

4

3,56

383

3,68

66

3,86

171

3,97

154

4,84

351

3,56

27

3,69

41

3,88

65

3,98

141

4,85

291

3,58

242

3,69

42

3,88

671

3,98

94

4,86

504

3,58

494

3,69

45

3,89

673

3,9829

3,59

164

3,7

167

3,89

444

4570

3,59

223

3,7

740

3,89

116

4,01428

3,6

240

3,7

23

3,9

446

4,05179

3,63

117

3,76

97

3,9

101

4,11540

3,63

530

3,78

434

3,9

631

4,11452

3,64

287

3,79

5

3,93

425

4,2392

3,67

148

3,8

220

3,94

457

4,28254

3,67

427

3,8

716

3,94

567

4,3146

4,47

103

4,49

128

4,6

54

4,3871

4,47

48

4,56

555

4,66

435

4,488

4,47

132

4,56

498

4,72

232

4,44562

4,48

35

4,57

52

4,8

56

4,45


5-ci qrup (4.93-6.3 ha)
134

4,93

417

5,37

670

5,91

537

6,331

5,12

95

5,59

125

6,07
Deməli, qruplar üzrə təsərrüfatların paylanması aşağıdakı kimidir:
İntervalın aşağı sərhəddi

İntervalın yuxarı sərhəddi

İntervalın orta qiyməti

Təsərrüfatların sayı

0,2

1,49

0,845

224

1,5

2,5

2

314

2,51

3,54

3,025

183

3,55

4,86

4,205

77

4,93

6,3

5,615

7

Hər qrup üzrə, seçmə əlamətinin (əkin sahəsinin) statistik xarakteristikaları aşağıdakı kimidir:1-ci qrup

2-ci qrup

3-cü qrup

Orta qiymət

0,94

Orta qiymət

1,99

Orta qiymət

2,92

Orta qiymətin standart xətası

0,02

Orta qiymətin standart xətası

0,02

Orta qiymətin standart xətası

0,02

Median qiyməti

0,98

Median qiyməti

1,96

Median qiyməti

2,87

Moda qiyməti

0,67

Moda qiyməti

1,69

Moda qiyməti

2,75

Standart kənarlaşma

0,34

Standart kənarlaşma

0,29

Standart kənarlaşma

0,28

Seçmə variasiyası

0,11

Seçmə variasiyası

0,09

Seçmə variasiyası

0,08

Ekses

-1,11

Ekses

-1,21

Ekses

-0,89

Asimmetriya

-0,04

Asimmetriya

0,13

Asimmetriya

0,45

Rang

1,29

Rang

1,00

Rang

1,03

Minimum

0,20

Minimum

1,50

Minimum

2,51

Maxsimum

1,49

Maxsimum

2,50

Maksimum

3,54Yekun

209,93

Yekun

625,38

Yekun

534,83

Müşahidə vahidlərinin sayı

224,00

Müşahidə vahidlərinin sayı

314,00

Müşahidə vahidlərinin sayı

183,00

Ən böyük qiymət

1,49

Ən böyük qiymət

2,50

Ən böyük qiymət

3,54

Ən kiçik qiymət

0,20

Ən kiçik qiymət

1,50

Ən kiçik qiymət

2,51

Etibarlılıq səviyyəsi (95,0 %)

0,04

Etibarlılıq səviyyəsi (95,0 %)

0,03

Etibarlılıq səviyyəsi (95,0 %)

0,04

4-cü qrup

5-ci qrup

Orta qiymət

4,03

Orta qiymət

5,61

Orta qiymətin standart xətası

0,05

Orta qiymətin standart xətası

0,19

Median qiyməti

3,90

Median qiyməti

5,59

Moda qiyməti

3,67

Moda qiyməti

#N/A

Standart kənarlaşma

0,40

Standart kənarlaşma

0,51

Seçmə variasiyası

0,16

Seçmə variasiyası

0,26

Ekses

-0,77

Ekses

-1,46

Asimmetriya

0,70

Asimmetriya

-0,01

Rang

1,31

Rang

1,37

Minimum

3,55

Minimum

4,93

Maksimum

4,86

Maksimum

6,30

Yekun

310,57

Yekun

39,29

Müşahidə vahidlərinin sayı

77,00

Müşahidə vahidlərinin sayı

7,00

Ən böyük qiymət

4,86

Ən böyük qiymət

6,30

Ən kiçik qiymət

3,55

Ən kiçik qiymət

4,93

Etibarlılıq səviyyəsi (95,0 %)

0,09

Etibarlılıq səviyyəsi (95,0 %)

0,47

Hər bir qrup üzrə seçmə vahidləri aşağıdakı kimi olar:  1. ci qrupda - 106 təsərrüfat

  2. ci qrupda – 30 təsərrüfat

  3. cü qrupda -13 təsərrüfat

  4. cü qrupda -12 təsərrüfat

  5. ci qrupda – 4 təsərrüfat.

Cəmi: 165 təsərrüfat.

Deməli, təsərrüfatlar qruplaşdırıldıqdan sonra seçməyə məruz qalan təsərrüfatların sayı 89 vahid (254-165) azaldı. Həmin qruplardan sadə təsadüfi metodla seçmə aparsaq aşağıdakı nəticəni alarıq.
Qrup N-si


Seçməyə düşən təsərrüfat

Əkin sahəsi, ha


Qrup N-si


Seçmə-

yə düşən təsər-rüfatƏkin sahəsi, ha


Qrup N-si


Seçmə-

düşən təsərrüfatƏkin sahəsi, ha


Qrup N-si


Seçmə-

yə düşən təsər-rüfatƏkin sahəsi, ha


1

65

0,67

1

87

0,74

1

222

1,49

3

607

2,77

1

175

1,25

1

148

1,14

1

162

1,2

3

587

2,7

1

223

1,49

1

68

0,68

1

184

1,32

3

638

2,9

1

191

1,34

1

103

0,89

1

196

1,36

3

706

3,39

1

115

0,98

1

44

0,61

1

217

1,48

3

690

3,26

1

27

0,54

1

186

1,34

1

174

1,25

3

654

2,97

1

52

0,63

1

60

0,67

1

197

1,36

3

696

3,28

1

26

0,53

1

113

0,98

1

161

1,2

3

704

3,35

1

116

0,98

1

184

1,32

1

66

0,67

4

785

4,48

1

129

1,03

1

196

1,36

1

124

1

4

726

3,58

1

131

1,03

1

12

0,42

1

175

1,25

4

754

3,88

1

18

0,49

1

79

0,72

1

8

0,38

4

728

3,59

1

190

1,34

1

155

1,18

2

360

1,9

4

742

3,7

1

208

1,44

1

211

1,45

2

365

1,91

4

780

4,44

1

208

1,44

1

39

0,58

2

423

2,11

4

768

3,98

1

166

1,22

1

33

0,56

2

375

1,94

4

785

4,48

1

81

0,73

1

77

0,71

2

324

1,8

4

729

3,59

1

143

1,1

1

198

1,36

2

250

1,6

4

778

4,38

1

13

0,47

1

208

1,44

2

348

1,87

4

790

4,6

1

81

0,73

1

17

0,49

2

503

2,41

4

765

3,96

1

54

0,64

1

69

0,69

2

299

1,72

5

799

4,93

1

79

0,72

1

209

1,44

2

303

1,73

5

804

6,07

1

92

0,8

1

186

1,34

2

301

1,72

5

800

5,12

1

159

1,19

1

48

0,62

2

480

2,31

5

799

4,93

1

100

0,86

1

213

1,46

2

436

2,16


1

14

0,47

1

187

1,34

2

349

1,88


1

193

1,35

1

128

1,02

2

426

2,12


1

51

0,63

1

165

1,21

2

449

2,2


1

6

0,37

1

126

1,02

2

340

1,86


1

41

0,61

1

112

0,97

2

460

2,25


1

14

0,47

1

110

0,96

2

455

2,23


1

140

1,07

1

101

0,87

2

348

1,87


1

152

1,18

1

68

0,68

2

458

2,25


1

221

1,49

1

219

1,48

2

503

2,41


1

34

0,56

1

196

1,36

2

493

2,36


1

199

1,39

1

81

0,73

2

299

1,72


1

158

1,19

1

169

1,23

2

388

1,99


1

129

1,03

1

75

0,7

2

344

1,87


1

128

1,02

1

140

1,07

2

474

2,3


1

49

0,62

1

29

0,55

2

437

2,16


1

148

1,14

1

65

0,67

2

424

2,12


1

45

0,61

1

124

1

2

248

1,59


1

41

0,61

1

135

1,05

3

709

3,4


1

74

0,69

1

161

1,2

3

712

3,42


1

161

1,2

1

199

1,39

3

562

2,6


1

195

1,36

1

69

0,69

3

639

2,9


1

152

1,18

1

42

0,61

3

622

2,85


Qrup 1

Qrup 2

Qrup 3Orta qiymət

0,979528

Orta qiymət

2,012

Orta qiymət

3,060769

Orta qiymətin standart xətası

0,032575

Orta qiymətin standart xətası

0,044725

Orta qiymətin standart xətası

0,082248

Median qiyməti

1,02

Median qiyməti

1,965

Median qiyməti

2,97

Moda qiyməti

1,36

Moda qiyməti

1,87

Moda qiyməti

2,9

Standart kənarlaşma

0,335376

Standart kənarlaşma

0,244969

Standart kənarlaşma

0,296549

Seçmə variasiyası

0,112477

Seçmə variasiyası

0,06001

Seçmə variasiyası

0,087941

Ekses

-1,3879

Ekses

-1,17114

Ekses

-1,69748

Asimmetriya

-0,07432

Asimmetriya

0,008832

Asimmetriya

-0,09088

Rang

1,12

Rang

0,82

Rang

0,82

Minimum

0,37

Minimum

1,59

Minimum

2,6

Maksimum

1,49

Maksimum

2,41

Maksimum

3,42

Yekun

103,83

Yekun

60,36

Yekun

39,79

Müşahidə vahidlərinin sayı

106

Müşahidə vahidlərinin sayı

30

Müşahidə vahidlərinin sayı

13

Ən böyük qiymət

1,49

Ən böyük qiymət

2,41

Ən böyük qiymət

3,42

Ən kiçik qiymət

0,37

Ən kiçik qiymət

1,59

Ən kiçik qiymət

2,6

Etibarlılıq səviyyəsi (95,0 %)

0,064589

Etibarlılıq səviyyəsi (95,0 %)

0,091473

Etibarlılıq səviyyəsi (95,0 %)

0,179202

Qrup 4

Qrup 5

Orta qiymət

4,055

Orta qiymət

5,2625

Orta qiymətin standart xətası

0,114862

Orta qiymətin standart xətası

0,272867

Median qiyməti

3,97

Median qiyməti

5,025

Moda qiyməti

4,48

Moda qiyməti

4,93

Standart kənarlaşma

0,397892

Standart kənarlaşma

0,545733

Seçmə variasiyası

0,158318

Seçmə variasiyası

0,297825

Ekses

-1,84586

Ekses

3,412305

Asimmetriya

0,081681

Asimmetriya

1,846278

Rang

1,02

Rang

1,14

Minimum

3,58

Minimum

4,93

Maxsimum

4,6

Maxsimum

6,07

Yekun

48,66

Yekun

21,05

Müşahidə vahidlərinin sayı

12

Müşahidə vahidlərinin sayı

4

Ən böyük qiymət

4,6

Ən böyük qiymət

6,07

Ən kiçik qiymət

3,58

Ən kiçik qiymət

4,93

Etibarlılıq səviyyəsi (95,0 %)

0,252809

Etibarlılıq səviyyəsi (95,0 %)

0,868385

Seçməyə düşmüş təsərrüfatların qruplar üzrə statistik xarakteristikası aşağıdakı kimidir:


Seçmə çoxluğunun statistik xarakteristikasına əsasən, seçmənin xətası aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.


Qrup

Seçmə üzrə orta qiymət

Baş məcmu üzrə orta qiymət

Seçmənin xətası

Seçmənin xətası faizlə

1

0,933617

0,937188

0,004

0,38

2

2,012

1,991656

-0,020

-1,02

3

3,034

2,922568

-0,111

-3,81

4

4,055

4,033377

-0,022

-0,54

5

5,2625

5,612857

0,350

6,24

Göründüyü kimi, 5-ci qrupda seçmənin xətası 5 faizdən artıqdır. Belə halda bu qrup üzrə müayinə başdan-başa aparılmalıdır. Qeyd edək ki, bu qrupda cəmi 7 təsərrüfat mövcuddur. Seçmə vahidlərinin artırılması seçmənin həcminə kəskin təsir göstərmir. Əgər 5-ci qrupda vahidlərin sayı çox olarsa baş məcmu ilə seçmə məcmu məlumatlarının uyğunlaşdırılması üçün klaster təhlili yenidən aparılmalıdır.
Yüklə 2,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin