Adam: Androgen decline in the aging maleYüklə 445 b.
tarix03.04.2017
ölçüsü445 b.ADAM: Androgen decline in the aging male

 • ADAM: Androgen decline in the aging male

 • PADAM: Partial androgen deficiency of the aging male

 • Male climacteric

 • Andropoz

Yaşla birlikte serum androjen seviyelerinde azalma ile karakterize olmuş klinik ve biokimyasal bir sendromdur.

 • Yaşla birlikte serum androjen seviyelerinde azalma ile karakterize olmuş klinik ve biokimyasal bir sendromdur.

 • Hayat kalitesinde ciddi değişikliklerle beraber birden fazla organı da etkileyebilir.FSH ve androjenler, testisin gametojenik işevinin sürekliliğini sağlarlar.

 • FSH ve androjenler, testisin gametojenik işevinin sürekliliğini sağlarlar.

 • LH androjen sekresyonunu sağlar.

 • Spermatide kadar olan gelişim androjenden bağımsızdır.

 • Spermatid spermatozoa dönüşümünde sertoliye etkili androjenler rol oynar.Beyin ve davranış üzerine etkiler

 • Beyin ve davranış üzerine etkiler

  • Beynin maskülinizasyonu
  • Erkek tipi davranış paternleri
  • Ruh hali
  • Saldırganlık
  • libido
 • Erkek ikincil seks karekterlerinin gelişmesi ve sürdürülmesi

 • Protein metabolizması ve kemik gelişimini uyarır ve büyümeyi destekler

 • Kan ve damar sistemi üzerine etkileri

  • Eritropoetin salgısını uyarır
Testiste Leydig hücrelerden 5 gr/gün testosteron salınımı vardır. Bunun özelliği, irregüler, pulsatil olması ve diurnal patern göstermesidir.Sabah erken saatlarde pik seviyelere ulaşır ve akşam en alt seviyelere iner.

 • Testiste Leydig hücrelerden 5 gr/gün testosteron salınımı vardır. Bunun özelliği, irregüler, pulsatil olması ve diurnal patern göstermesidir.Sabah erken saatlarde pik seviyelere ulaşır ve akşam en alt seviyelere iner.

 • Kanda testosteronun %98’i proteine bağlıdır (%57 SHBG ve %41 albumin).

 • %2 serbest testosteron

 • Bioavailable (biyolojik olarak kullanılabilen)T: Serbest+Albumine bağlı TNormal değerleri: 300-1000ng/dL

 • Normal değerleri: 300-1000ng/dL

 • 10.4-34.7nmol/L

 • Adrenal kaynaklı androjenler %90 albumin ve %3 SHBG ile bağlıdır

 • Yaşla, bağlı T %0.4 ve serbest T %1.2 azalmaktadır.50yaş>:Yıllık %0.4-1 Total testosteronda azalma

 • 50yaş>:Yıllık %0.4-1 Total testosteronda azalma

 • Biyokimyasal hipogonadizm

 • <60yaş: %7

 • 60 yaş>: %20 oranında gözlemlenmektedir.

 • Esas değişim SHBG miktarında yıllık %1.2’lik artışa bağlı olarak bioavailable testosteron miktarında %1.2’lik azalmaya bağlı

Bu nedenle serbest testosteron veya bioavailable testosteron miktarının ölçümü/hesaplanması daha doğru

 • Bu nedenle serbest testosteron veya bioavailable testosteron miktarının ölçümü/hesaplanması daha doğru

 • Hipogonadizm için bioavalable testosteron testosteron miktarının ölçümü esas alındığında 60 yaş üzerinde biyokimyasal hipogonadizm %70

 • Bioavailable ve serbest testosteron ölçümü yerine serum total testosteron, albumin ve SHBG düzeyleri ile bu değerleri hesaplamak mümkünCinsel istek ve ereksiyon kalitesinde azalma (en sık izlenen semptom)

 • Cinsel istek ve ereksiyon kalitesinde azalma (en sık izlenen semptom)Entelektüel aktivitede azalma, yorgunluk, depresyon

 • Entelektüel aktivitede azalma, yorgunluk, depresyon

 • Kas kitle ve gücünde azalma

 • Vücut kıllarında azalma

 • Viseral yağ dokusunda artış

 • Kemik dansitometrisinde azalma

Geç başlayan hipogonadizmin başlangıcı, hızı ve derinliği kişiler arasında büyük değişiklikler göstermektedir.

 • Geç başlayan hipogonadizmin başlangıcı, hızı ve derinliği kişiler arasında büyük değişiklikler göstermektedir.

 • Sabah 7-11 arası ölçülen bioavailable veya serbest Testosteron düzeyi

 • FSH, LH ve prolaktin bakısı

 • Sorgulama formuGenel olarak kabul edilmiş normalin alt sınırı yoktur.

 • Genel olarak kabul edilmiş normalin alt sınırı yoktur.

 • Fakat 12 nmol/l (350 ng/dl)’nin üzerindeki total testosteron değerleri için yerine koymanın gerek olmadığı şeklinde genel bir görüş birliği vardır.

 • Serum total testosteron düzeyi 8 nmol/l (230 ng/dl)’nin altında olan hastaların genellikle testosteron tedavisinden yarar göreceği şeklinde bir konsensus vardır.Serum total testosteron düzeyi 8 ve 12 nmol/l arasında ise serbest testosteronu hesaplamak için total testosteron ile birlikte seks hormon bağlayan globulin (SHBG)’in veya denge diyalizi ile serbest testosteron’un ölçümlerinin tekrarı faydalı

 • Serum total testosteron düzeyi 8 ve 12 nmol/l arasında ise serbest testosteronu hesaplamak için total testosteron ile birlikte seks hormon bağlayan globulin (SHBG)’in veya denge diyalizi ile serbest testosteron’un ölçümlerinin tekrarı faydalı

 • olabilir.

 • Analiz metotları arasındaki varyasyonlara dikkat edilmelidir.AMS SORGULAMA FORMU

 • AMS SORGULAMA FORMU

 • Çok

 • Yok Hafif Orta Şiddetli Şiddetli Skor 1 2 3 4 5

 • 1-Genel iyilik hissinde azalma (genel sağlık durumu, kendine dair hisler)

 • 2-Eklem ve kas ağrısı (Bel ağrısı, eklem ağrısı, kol ve

 • bacaklarda ağrı ve yaygın sırt ağrısı)

 • 3-Aşırı terleme (beklenmedik/ani terleme atakları zorlanmadan

 • bağımsız olarak sıcak basması)

 • 4-Uyku problemleri (uykuya dalmada zorluk, derin uyumada zorluk

 • , erken uyanma ve yorgunluk hissi, yetersiz uyku, uykusuzluk

 • 5-Uyku ihtiyacında artma, sık sık yorgun hissetme

 • 6-Alınganlık (Saldırganlık hali, küçük şeylerden

 • kolay etkilenme, karamsarlık)

 • 7-Sinirlilik (Gerginlik, huzursuzluk, yerinde duramama8. Endişe, panik hissi

 • 8. Endişe, panik hissi

 • 9. Bedensel bitkinlik

 • 10. Kas gücünde azalma

 • 11. Depresif ruh hali

 • 12. En iyi zamanların geride kaldığını düşünme

 • 13.Kendin tükenmiş, dibe vurmuş hissetme

 • 14.Sakal büyümesinde azalma

 • 15.Seks gücü ve yapma sıklığında azalma

 • 16.Sabah sertliği sayısında azalma

 • 17.Cinsel istekte azalmaYaşla beraber diğer endokrin sistemlerde de önemli değişiklikler olmakta

 • Yaşla beraber diğer endokrin sistemlerde de önemli değişiklikler olmakta

 • DHEA, DHEA-S, melatonin, GH, IGF-1 seviyelerinde yaşlanma ile değişiklikler oluşur

 • Yaşlanan erkekte geç başlayan hipogonadizm ile ilişkileri ?Sabah kılsız bölgeye uygulanan jel formları

 • Sabah kılsız bölgeye uygulanan jel formları

 • Enjektabl depo etkili formlar

 • Oral preparatlarKanda fizyolojik düzeyde T konsantrasyonu sağlamalı

 • Kanda fizyolojik düzeyde T konsantrasyonu sağlamalı

 • Günlük T salınım ritmini oluşturmalı

 • DHT/T ve Estradiol/T oranlarını koruyabilmeli

 • İlacın ilk metabolizasyonu K.C.’de olmamalı

 • Fiyatı düşük olmalıTedavinin çoğunlukla asıl amacı seksüel fonksiyonun, libidonun ve kendini iyi hissetme halinin iyileştirilmesi

 • Tedavinin çoğunlukla asıl amacı seksüel fonksiyonun, libidonun ve kendini iyi hissetme halinin iyileştirilmesi

 • Osteoporozun durdurulması ve kemik mineral dansitesinin artırılması

 • Kas gücünün ve ruh sağlığının korunmasıTestosteron yerine koyma tedavisi ile sadece serum testosteronunu fizyolojik düzeylere getirmekle kalmamalı,

 • Testosteron yerine koyma tedavisi ile sadece serum testosteronunu fizyolojik düzeylere getirmekle kalmamalı,

 • Bu sayede kas ve kemik kitlesi, libido, virilizasyon ve seksüel fonksiyon en iyi şekilde yerine konulmuş olurTedaviye başlamadan önce mutlaka kesin endikasyon (Hipogonadizmin biyokimyasal kanıtları ile birlikte olan bir klinik tablo) mevcut olmalı

 • Tedaviye başlamadan önce mutlaka kesin endikasyon (Hipogonadizmin biyokimyasal kanıtları ile birlikte olan bir klinik tablo) mevcut olmalı

 • Bilinen bir kontrendikasyon dışında, yaş hipogonadal erkeklerde androjen yerine koyma tedavisi için sınırlayıcı bir faktör değilEnjektabl formların temel dezavantajı enjeksiyon sonrası gelişen, 48-72 saatte en üst düzeye ulaşan suprafizyolojik testosteron deriveleri

 • Enjektabl formların temel dezavantajı enjeksiyon sonrası gelişen, 48-72 saatte en üst düzeye ulaşan suprafizyolojik testosteron deriveleri

 • Takip eden 10-14 gün içinde testosteron seviyeleri sürekli düşer ve normalin alt sınırına subfizyolojik seviyelere kadar geriler

 • Bu formun en büyük avantajı Düşük maliyetOral formlarda en önemli sorun büyük oranda KC’den ilk geçiş yıkılımına uğramaları

 • Oral formlarda en önemli sorun büyük oranda KC’den ilk geçiş yıkılımına uğramaları

 • Bu etkiyi aşabilmek için 200 mg gibi hepatotoksik dozlar gerekli

 • Alkillenmiş form ise KC üzerine karsinojenik etkili • Skrotal yapışan testosteron bantları

  • Sürekli skrotum bakımı gerekli
  • Skrotal ciltteki yüksek 5 alfa redüktaz aktivitesi nedeniyle testosteron konsantrasyonuna orantısız çok yüksek dihidrotestosteron düzeyleri


Non-skrotal yapışan testosteron bantları

 • Non-skrotal yapışan testosteron bantları

  • Sirkadiyen ritmi taklit
  • Fizyolojik sınırlardaki testosteron seviyeleri ile virilizasyonu sağlar, kemik dansitesini arttırırlar
  • İçerdikleri emilimi arttırıcı ajanlar nedeniyle %60’a varan allerjik deri reaksiyonu- %9 tedaviyi bırakma


 • Testosteron jelleri

  • Sirkadiyan ritmi taklit, kolay uygulama, güvenli
  • Daha seyrek cilt reaksiyonu
  • Enjektabl formlara göre daha az oranda gonadotropinleri baskılarlar; sadece 100 mg dozunda SHBG düşüşü yaparlar


Sıvı Retansiyonu

 • Sıvı Retansiyonu

 • KC toksitesi

 • Göğüslerde hassasiyet veya jinekomasti

 • Polisitemi

 • Prostatta değişiklikler

 • Uykuda apne

 • Trigliserid ↑, HDL ↓KC fonksiyon testleri

 • KC fonksiyon testleri

 • Lipid profili ve kardiyovasküler sistem bakısı

 • Eritropoez

 • Uyku bozuklukları

 • Prostat bakısı

 • Hematokrit takibi

 • Sosyal davranış ve duygulanım değişiklikleriProstat kanseri tanısı almış hastalar

 • Prostat kanseri tanısı almış hastalar

 • Meme kanseri

 • Polisitemi

 • Tedavi edilmeyen uyku apnesi

 • İleri derecede alt üriner sistem semptomlarıSemptomatik BPH

 • Semptomatik BPH

 • PSA yüksekliği

 • Uykuda apne (obstrüktif tip)

 • KKY, BB ve KC yetmezliğine bağlı ödem artışı
Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə