Adi rentgenoqrafiya düz, yan, çəp şəkliYüklə 7,33 Mb.
tarix09.02.2017
ölçüsü7,33 Mb.
#7855

.

 • .Adi rentgenoqrafiya - düz, yan, çəp şəkli

 • Adi rentgenoqrafiya - düz, yan, çəp şəkli

 • Exokardioqrafiya

 • Radionuklid diaqnostikası

 • PET – pozitron emission tomoqrafiyası

 • CT - sürətli kompüter tomoqrafiyası

 • MRT – maqnit rezonans tomoqrafiyası

 • Angioqrafiya

 • Koronar arterioqrafiya

sxem.

 • sxem.sxem

 • sxem

.

 • ..

 • ..

 • ..

 • ..

 • ..

 • ..

 • .Ümumi

 • Ümumi

 • Anadangəlmə sianozsuz qüsur

 • (başqa qüsurlara nisbətən tez-tez rast gəlinir)

 • Adətən tək defekt müşahidə edilir

 • Qadınlar və kişilər arasında rastgəlmə tezliyi 2 / 1 nisbətindədir

 • Klinika

 • Bu defekt uzun müddət özünü biruzə vermir

 • Sonda – ümumi zəiflik, təngənəfəslik, ürək çatışmazlığı

 • Solda II-ci qabırğaarasında ağciyər arteriyasının pulsasiyası

 • Sıçrayan nəbzi xatırladan nəbz aşkar olunur

 • Auskultasiya

 • Davamlı sistolik və diastolik küy

 • Solda ikinci qabırğaarası sahədə maşın küyüRentgenoloji

 • Rentgenoloji

 • Ağ ciyərlərdə damar şəklinin güclənməsi

 • Sol mədəcik və sol qulaqcığın hipertrofiyası hesabına ürək ölçüləri böyüyür

 • Ağ ciyər hipertenziyasının inkişafı nəticəsində sağ mədəcik də genişlənir

 • Arteriya pulmonalis qövsünün qabarması

 • Aortanın qalxan hissəsi genişlənir və pulsasiya nəzərə çarpırEKQ

 • EKQ

 • Əvvəl – normal

 • Sonda – ürəyin oxu sol tipli olur

 • Proqnoz

 • Orta ömür müddəti 25 yaş

 • Ürəyin çatışmazlığı – ölümün əsas səbəbi sayılır

 • Cərrahi müalicəsi

 • Bütün xəstələrdə əməliyyat aparılmalıdır

 • 3 - 4 yaş arası əməliyyat üçün optimal müddət sayılır

 • Ölüm hadisəsi 1% təşkil edir • Ümumi

 • Anadangəlmə sianozsuz qüsur

 • Klinika

 • Erkən vaxtlarda klinikasız olur

 • Xəstəliyin sonunda kəskin ifadə olunmuş tez yorulma,

 • ürək nahiyəsində ağırlıg, təngənəfəslik

 • Ağciyər arteriyası nahiyəsində güclü titrəmə

 • Auskultasiya

 • II – III qabırğaarasında döş sümüyünün solunda

 • sol körpücüyə ötürülən kobud sistolik küyRentgenoloji

 • Rentgenoloji

 • Ön-arxa proeksiya: Ürəyin sağa böyüməsi sağ qulaqcığın hipertrofiya və diletasiya hesabına əmələ gəlir, sola isə sağ mədəciyin hesabına

 • Ağciyərin damar şəklinin zəifləməsi

 • Ürəyin sol səddində qəfil qabarmalar və ağ ciyər arteriya qövsünün uzanması

 • I çəp proeksiya: Qabaq səddə sağ mədəciyin böyüməsi

 • II çəp proeksiya: Sağ mədəcik retrosternal

 • sahənin əsas hissəsini tuturEKQ

 • EKQ

 • Ürəy oxunun sağa dönməsi və

 • sağ mədəciyin hipertrofiyası

 • Proqnoz

 • Orta ömür müddəti – 32 yaş

 • Ürəyin çatışmazlığı – ölümün səbəbi sayılır

 • Ağciyər toxumasının qanla zəif təhzizatına görə

 • müşahidə olunan vərəm xəstəliyi erkən ölümə

 • səbəb ola bilər

 • Cərrahi müalicəsi

 • Klinik effekt yalnız operativ yolla əldə olunur

 • Ölüm hadisəsi 1% təşkil edirÜmumi

 • Ümumi

 • Anadangəlmə sianozlu qüsur

 • 1. ağciyər arteriyasının daralması

 • 2. mədəciklərarası çəpərin defekti

 • 3. sağ mədəciyin hipertrofiyası

 • 4. aortanın dekstropozisiyası

 • Klinika

 • Təngənəfəslik, əzələlərin tonusdan düşməsi,

 • fiziki aktivliyin kəskin məhdudlaşması, bəzi hallarda – boğulma

 • Gözə çarpan – sianoz (göyərmə), barmaqlarda dırnaqların

 • “saat şüşəsi” və falanqaların “baraban çubuqları” simptomu

 • Auskultasiya

 • Döş sümüyünün sol kənarında II qabırğaarasında kobud

 • sistolik küy (25% hallarda olmur)Rentgenoloji

 • Rentgenoloji

 • Ön-arxa proeksiya: Sağ mədəcik divarlarının hipertrofiyası

 • nəticəsində ürək öz forması ilə “çəkmə”ni xatırladır

 • Ağciyələrin damar şəklinin zəifləməsi

 • Aorta qövsünün yerləşməsini müəyyənləşdirməyə

 • barium məhlulu (BaSO4) ilə qida borusunun kontrastlaşması

 • kömək edir

 • Aorta qövsün sağa meyilli olduqda kontrastlaşmış qida borusu sola çəkilir

 • II çəp proeksiya:

 • Sağ mədəciyin hipertrofiyası,

 • sol mədəcik isə bel sütünunun üstünü örtür • EKQ

 • Ürəyin elektrik oxunun sağa meyilidir, hündür P dişcikləri və

 • sağ mədəciyin hipertrofiyası

 • Proqnoz

 • Orta ömür müddəti – 12 yaş

 • Ölümün səbəbi – ürək çatmamazlığı,

 • ağciyər və beynin emboliyası, bakterial endokardit

 • Cərrahi müalicəsi

 • 4 – 8 yaş arası optimal müddətdir və

 • bütün xəstələrə məsləhətdir

 • Ölüm hadisəsi 10% təşkil edirÜmumi

 • Ümumi

 • Doğulduqdan sonra oval dəlik sağ və sol qulaqcıqarasında açıq qalır.

 • Qadınlar və kişilər arasında rastgəlmə tezliyi 3 / 1 nisbətindədir

 • Klinika

 • Uşaqlar fiziki inkişafda geri qalır və pnevmaniya ilə daha tez xəstələnir.

 • Birinci simptomlar - təngənəfəslik və ürəkdöyünmə 2-3 yaş arası

 • meydana gəlir

 • Auskultasiya

 • Döş sümüyündən solda II – III qabırğa səviyyəsində sistolik küy

 • eşidilir.

 • II ton aksentiRentgenoloji

 • Rentgenoloji

 • Ön-arxa proeksiya: Ağciyər arteriyasının genişlənməsi

 • Ağciyər kökləri damarlarının pulsasiyası

 • Ağciyərlərin damar şəklinin güclənməsi

 • I çəp proeksiya: Sağ qulaqcığın kölgəsinin geniçlənməsinə görə retrosternal sahənin azalması

 • II çəp proeksiya: Sağ qulaqcıq və mədəciyin böyüməsiEKQ

 • EKQ

 • Ürəyin elektrik oxu sağda yerləşir

 • His dəstəsinin sağ ayagçığının geyri-tam blokadası

 • P dişciyinin böyüməsi

 • PQ intervalının və QRS kompleksinin uzanması geyd edilir

 • Proqnoz

 • Kəskin ifadə olunmuş defek zamanı prognoz pis sayılır

 • Orta ömür müddəti 40 yaş

 • Cərrahi müalicəsi

 • Kəskin ifadə olunmuş klinik əlamətlərdə müalicə - operativdir

 • Əməliyyat ürək çatışmazlığından əvvəl aparılıbsa kafidir

 • Ölüm hadisəsi 2 % təşkil edirÜmumi

 • Ümumi

 • Çox vaxt revmatik endokarditin ağırlaşmasıdır

 • Qadınlar və kişilər arasında rastgəlmə tezliyi 3 / 1 nisbətindədir

 • Klinika

 • Uşaqlar fiziki inkişafa görə geri qalır

 • Təngənəfəslik, zəiflik, ürəkdöyünmə

 • Kiçik qan dövranında durğunluq nəticəsində öskürək olur

 • Ürək nahiyəsində ağrılar

 • Ürək zirvəsinin əllənməsində qanın daralmış mirtral dəlikdən

 • keçməsi ilə əlaqəli olaraq diastolik titrəmələr (“pişik” mırıltısı)

 • Auskultasiya

 • Zirvədə çırpınan I ton,

 • Ağciyər arteriyası üzərində II ton aksenti və diastolik küy eşıdılirRentgenoloji

 • Rentgenoloji

 • Ön-arxa proeksiya: Ağ ciyər kökünün kölgəsinin genişlənməsi

 • Ağciyər şəkli güclənib, Kerli xətlər durğunluğu göstərir.

 • Sol qulaqcığın kəskin qabarması nəticəsində ürəyin beli hamarlaşıb ürəyə mitral konfiqurasiya verir

 • Sol mədəciyin ölçüləri sabit qalır və vurğuları zəifləyir

 • I çəp proeksiya: Böyümüş sol qulaqcığın təsiri altında kontrastlaşmış qida borusu kiçik radiuslu qövslə yerini dəyişir

 • II çəp proeksiya: Sol qulaqcıq və sağ mədəciyin genişlənməsiEKQ

 • EKQ

 • Ürəyin elektrik oxu sağdadır və səyirici aritmiya

 • Proqnoz

 • Asanlıgla dekompensasiya verir, ağır gedişə malikdir.

 • Ürək çatışmazlığı başlanırsa 4 ildən sonra ölüm

 • hadisəsi baş verə bilər

 • Cərrahi müalicəsi

 • Ürək çatışmazlıq baş verdikdən əvvəl əməliyyat

 • aparılarıbsa ölüm hadisəsi - 2% təşkil edir - aşağıdır, gec aparılıbsa – 6% təşkil edir.Ümumi

 • Ümumi

 • Uşaq və gənclərdə çox vaxt revmatik prosessdən sonra,

 • Yaşlı şəxslərdə isə ateroskleroz nəticəsində inkişaf edir.

 • Qadınlar və kişilər arasında rastgəlmə tezliyi 4 / 1 nisbətindədir

 • Klinika

 • Kompensasiya halında xəstə şikayət etmir

 • Dekompensasiya baş verdikdə - zəiflik, təngənəfəslik olur

 • Fiziki işə qarşı tolerantlıq aşağıdır

 • Ürəkdöyünmə, ürək nahiyəsində ağrılar

 • Aşağı ətrafların şişməsi, öskürək

 • Auskultasiya

 • I ton zəifləyir

 • Zirvədə və V-ci nögtədə sistolik küy eşidilir.

 • Ağciyər arteriyası üzərində II tonun aksentiRentgenoloji

 • Rentgenoloji

 • Ön-arxa proeksiya: Ürəyin sol konturunun

 • böyüməsinə nəticəsində ürək belinin hamarlanması

 • Ürək üçbucaq şəkli – tipik mitral qüsur formasını alır

 • I çəp proeksiya: Böyümüş sol qulaqcığın təsiri

 • altında kontrastlaşmış qida borusu böyük radiuslu

 • qövslə yerini dəyişir

 • II çəp proeksiya: Sol mədəcik hipertrofiyası və

 • diletasiyasına görə onun kölgəsi bel sütununun

 • kölgəsi ilə üst-üstə düşür • EKQ

 • Sol mədəciyin hipertrofiyası – hündür RV6 dişi

 • Sol qulaqçığın böyüməsi və yüklənməsi – “P mitrale”

 • Taxikardiyası

 • Proqnoz

 • Ən yüngül gedişli gazanmış qüsurdur.

 • Uzun müddət ərzində kompensasiya vəziyyətində galır.

 • Prognozu pisləşdirə faktorlar – gayıdan revmakardit,

 • mitral stenozun goşulması.

 • Cərrahi müalicəsi

 • Əməliyyatdan sonra 43% xəstələrdə vəziyyət yaxşılaşırÜmumi

 • Ümumi

 • Səbəb – septik endokardit, revmatizm, bəzən – ateroskleroz

 • Nadir halda anadangəlmə olur

 • Adətən aorta qapaqlarının çatışmamazlığı ilə

 • aorta dəliyinin daralması birlikdə rast gəlinir

 • Kişilər və qadınlar arasında rastgəlmə tezliyi 3 / 1 nisbətindədir

 • Klinika

 • Təngənəfəslik, taxikardiya (ürəkdöyünmə), tez yorulma

 • Ürək nahiyəsində stenokarditik xarakterli ağrılar

 • Baş ağrıları, baş gicəllənmə, qisa müddətli huşunun itirilməsi

 • Auskultasiya

 • Prekardial nahiyədə qaldırıcı zirvə vurğusu duyulur,

 • yerini sola və aşağıya doğru dəyişir

 • Aorta üzərində II ton alçalır.

 • Sistolik küy – aortal nögtədə eşidilir və zirvəyə doğru yayılır • Rentgenoloji

 • Ağciyər şəkli – adidir

 • Ürəyin beli daha aydın gözə çarpır

 • Ürəyin zirvəsi diafraqma üzərində yerləşir

 • Sol mədəcik böyüyür və onun vurğuları

 • güclənmiş olur

 • Aortanın qalxan hissəsində lokal şəkildə

 • genişlənmə izlənilir • EKQ

 • Sol mədəciyin hipertrofiyası – hündür RV6 dişi

 • Normal sinus ritmi

 • ST seqment “mənfi” olur – koronar çatışmazlığı əlaməti

 • Proqnoz

 • Ürək çatışmazlığı başlayanda 1 – 2 ildən sonra ölüm hadisə

 • baş verir.

 • Cərrahi müalicəsi

 • Ürək çatışmamazlığından əvvəl əməliyyat aparılıbsa – kafi,

 • əməliyyat aparılmayıbsa – qeyri-kafi nəticə alınır.

 • Ölüm hadisəsi 6 -11% təşkil edirÜmumi

 • Ümumi

 • Septik endokardit, revmatizm və sifilisdən sonra,

 • qocalarda isə aterosklerotik səbəblərdən əmələ gəlir.

 • Kişilər və qadınlar arasında rastgəlmə tezliyi 4 / 1 nisbətindədir

 • Klinika

 • Nəbzin sürətli və böyük olması, nəbz təzyiqinin artması

 • Boyunda karotid arteriyaların gözəçarpan pulsasiyası

 • Başın əsməsi, baş gicəllənmə. Təngənəfəslik, zəiflik

 • Ürək ağrısı, ürəkdöyünmə, güclü ürək vurğuları

 • Diastolik təzyiqin aşağa düşməsi

 • Auskultasiya

 • II ton zəifləyir

 • Aortal və V nöqtədə (Botkin-Erb) qanın aortadan sol mədəciyə

 • qayıtması nəticəsində diastolik küy eşidilirRentgenoloji

 • Rentgenoloji

 • Sol mədəciyin böyüməsi və zirvəsinin yumuru olması

 • Aortanın qalxan hissəsində genişlənməsi və

 • uzanması.

 • Ürəyin beli daha hamar nəzərə çarpır,

 • yəni incəlir və ürək tipik aortal forması alır

 • I çəp proeksiya: Retrokardial sahə daralır ya da itir

 • II çəp proeksiya: Aortanın qalxan hissəsinin, qövsünün və onun enən hissəsinin genişlənməsi, sol mədəciyin böyüməsiEKQ

 • EKQ

 • Ürəyin elektrik oxu solda olur.

 • Normal sinus ritmi, sol mədəciyin yüklənməsi

 • Proqnoz

 • Aorta qapaqlarının çatışmazlığı progresiv olsa

 • onun daralmasından daha ciddidir.

 • Qüsur mitrallaşanda, sağ mədəcik çatmazlığı əlavə

 • olunur, proqnoz pisləşir.

 • Ölüm ürək çatışmazlığından baş verir.

 • Cərrahi müalicəsi

 • Ölüm hadisəsi 15% qeyd olunur. • ? • ? • ? • Perikardit.

 • (oxlar mayeni

 • göstərir)Nəticə ?

 • Nəticə ?

 • A. Aortanın qalxan 9 il əvvəl çəkilmiş

 • hissəsin anevrizması Rentgenoqramm:

 • B. Divararalığın şişi

 • C. Ağciyərin xərçənği

 • Təzə çəkilmiş R-şəkli

 • D. Qabırqanın

 • sarkomasıƏlavə müayinəsi:

 • Əlavə müayinəsi:

 • Aortanın qalxan 9 il əvvəl çəkilmiş

 • hissəsin anevrizması Rentgenoqramm:

 • ox ilə aksial C T

 • göstərilib.

 • Təzə çəkilmiş R-şəkliNormal

 • Normal

 • ürək - damar

 • sərhədləri.

 • .Yüklə 7,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin