Akut Hepatit c tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTFYüklə 82,42 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix15.03.2017
ölçüsü82,42 Kb.
#11432

Akut Hepatit C Tedavisi 

 

Dr. Dilara İnan 

Akdeniz ÜTF,

 

İnfeksiyon Hastalıkları ve  

Kl. Mikr AD, Antalya HCV 

• DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3’ü 

(yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte.

 

• İnsidans; 

ABD;   1980’de 130/100 000,

 

    

 

2005’te  0,2/100 000. 

• İtalya; 

 

1985’te  5/100 000, 

   


    

1991’de 1/100 000.

 Tayvan;  110/10 000. 

• Mısır; 

 

0,8-6,8/1000. • Türkiye; (prevelans) %0,4

-1 


HCV 

• Başlıca bulaş;

 

– Gelişmekte olan ülkelerde; 

• HCV yönünden taranmamış kan ürünleri,

 

• Güvenli olmayan tıbbi girişimler, 

– Gelişmiş ülkelerde;

 

• İntravenöz ilaç kullanımı, 

• Son yıllarda önem kazanan bulaş yolları 

 Cinsel yol, Perinatal yol, 

Mesleki temas. Am J Gastroenterol 2008;103:1283. 

Akut HCV: Doğal seyir

 

• Hastaların çoğu asemptomatiktir 

• Sarılık %2’sinden azında görülür

 Sadece %10-15’i semptomatiktir 

 

– Halsizlik, bulantı, sağ üst kadran ağrısı olabilir 

• Semptomatik hastalarda hastalık 2

-12 

hafta sürer 

• Fulminan hepatit çok nadir

 

– Altta kronik HBV’si olan hastalarda daha sık 

Akut HCV 

• Semptomatik akut HCV, hastaların az bir 

kısmında görülmekte,

 

– Semptomatik akut HCV’de spontan klirens daha fazla 

 

• Kronikleşme oranı da asemptomatik ve semptomatik hepatit de değişiklik 

göstermekte

 

 


Maheswari A. Lancet 2008;372:324. 

Akut HCV: Tanı

 

• Akut HCV infeksiyonunun kesin tanısı için tanımlanmış bir test yok.

 

• Tanımlanan bir temas sonrasında; 

Anti-HCV serokonversiyonu, – Daha önce normal düzeyde olduğu bilinen 

karaciğer enzimlerinde yükselme

 

– Diğer akut karaciğer hastalıklarının ekarte edilmesi 

İkincil kanıtlar

 

Akut HCV: Tanı

 

• Kesin tanı koyduran tek metod: 

– Daha önce seronegatif olduğu bilinen kişide 

serokonversiyonun gösterilmesi

 

– Sıklıkla bu durum: 

Mesleki temas veya  • IV ilaç kullanıcısı gibi yüksek risk grubunda 

olanlarda gösterilir

 Anti-HCV’nin aranması, akut infeksiyonda 

çok güvenilir değil

 


Akut HCV: Tanı

 

• HCV RNA en güvenilir test 

– Klinik şüphe yüksek, ancak anti

-HCV negatif 

ise bakılmalı

 Takibinde anti-HCV serokonversiyonu olursa akut infeksiyonu gösterir

 

– Düşük risk grubunda bakılması maliyet etkin değil

 


Akut HCV: HCV RNA 

• HCV RNA’nın daha önce negatifken 

saptanabilir hale gelmesi en duyarlı ve 

spesifik testtir. 

– Temastan 2 hafta sonra saptanabilir düzeyde 

viremi gelişir,

 

– Akut infeksiyonda viremi dalgalanma gösterir, 

5-15 IU/ml’yi saptayabilen yeni kuşak PCR 

metodları önerilmekte,

 Viremiyi anti-HCV oluşumu takip eder.

 

 HCV İnfeksiyonunda 

 

Temas Sonrası İzlem 

• CDC önerisi;

 Bazal HCV Ab ve ALT, Temastan 4-6 hafta sonra HCV RNA, 

Temastan 4-6 ay sonra HCV Ab ve ALT. • Akut infeksiyon sonrası saptanabilir 

viremisi olan hastalarda, izlem için kabul 

görmüş rehber bulunmamakta,

 

– Önerilen 4 hafta arayla HCV RNA takibi. 

2001 öncesi 

rehber 


Akut HCV: Tedavi 

• Büyük, çok merkezli, kontrollü çalışma yok 

• 2 meta analizle değerlendirilmiş

 

– Akut HCV infeksiyonunun tedavisi faydalı ve maliyet etkin bulunmuş.

 

• Yüksek KVY oranları kısa süreli tedaviyle başarılmakta. 

 Hastalar IFN tedavisini iyi tolere etmekte. 

Alberti A. Hepatology 2002;36:S195.  

Licata A. J Hepatol 2003;39:1056. 


Akut HCV: Tedavi 

 

Çalışma 

sayısı

 

Tedavi alan 

Tedavi almayan 

 

KVY (%) KVY (%) 

Alberti  

17 

369 


%62  

(%37-100) 

201 

%12  


(%0-20) 

<0.05 

Licata  


12 

162 


%70.5 

(%25-97.7) 

81 

%35.3 


(%5.8-37.5) 

Alberti A. Hepatology 2002;36:S195.  

Licata A. J Hepatol 2003;39:1056. 


Akut HCV: Tedavi 

Akut HCV: Tedavi 

• Tedaviye ne zaman başlanmalı?

 

• Tedavi süresi ne kadar olmalı?  

• Tedavi rejimi ne olmalı?

 


Tedaviye ne zaman başlanmalı?

 

• Acil tedavi kararı verilmemeli, 

– Özellikle semptomatik hastalarda.

 

• Tedavinin amacı:  

Muhtemelen spontan viral klirens olacak hastalarda tedaviden kaçınmak, 

 

– Tedavinin daha etkin olacağı diğer hastalarda tedaviye başlamak.

 


Tedaviye ne zaman başlanmalı?

 Spontan viral klirens; 

Semptomatik hastalarda; %67 (8/12 hasta), Temas-


HCV RNA negatifleşmesi: 77+/

-

25 gün 

– İlk semptom

-

HCV RNA negatifleşmesi: 34+/-

22 gün


 

Asemptomatik hastalarda spontan klirens gözlenmemiş

 

  

Hofer H. Hepatology 2003;37:60 Tedaviye ne zaman başlanmalı?

 Spontan viral klirens; 

Semptomatik hastalarda; %52 (24/46 hasta) – Süre: Semptomların başlamasından sonraki 

12 hafta içinde gelişmiş

 

 

  

Gerlach JT. Gastroenterology 2003;125:80. Tedaviye ne zaman başlanmalı?

 

• Semptomların başlamasından sonra 12-16 

hafta beklenmeli 

• 12 hafta beklenmesi KVY’ı azaltıyor mu?

 


• 12 hafta beklenmesi KVY’ı azaltıyor mu?

 

– Akut HCV başlangıcı: ALT yüksekliğinin ilk saptandığı zaman

 

– Akut hepatit C tanılı hastalardan 12 hafta sonunda hala viremik olan 16 hasta; 

24 hafta PegIFN alfa-2b verilmiş

 KVY: %94 (15/16) 

 

Santantonio T. J Hepatol 2005;42:329. Santantonio T. J Hepatol 2005;42:329. 

8. haftada spontan klirensi olmayan 129 

akut HCV hastası. 

 Peg IFN alfa-

2b başlanmış:

 1. gruba 8.haftada, 2. gruba 12. haftada, 

3. gruba 20. haftada. • 12 hafta süreyle.

 

 Gastroenterology 2006;130:632. 

• Tedaviye başlamak için uygun zaman 8

-12. 


hafta 

– KVY 20. haftaya göre belirgin yüksek

 

Gastroenterology 2006;130:632. • Tedavi için beklemek daha etkin

 

– Ancak tam uyum sağlanabilirse 

Grup 


Asemptomatik hasta 

Hemen tedavi 

(n:16) 

Semptomatik hasta Hemen tedavi 

(n:36) 


Semptomatik hasta  

12 hafta sonra tedavi 

(n:37) 

Tdv 


Peg-IFN alfa-2b,  

6 ay 


Peg-IFN alfa-2b,  

6 ay 


Peg-IFN alfa-2b + RBV, 

6 ay 


KVY  

Tüm 


hasta 

%69 


%78 

%54 


KVY 

Uyumlu 


hastalar 

%100 


%87 

%100 


EASL Kongresi 2009 

Tedaviye ne zaman başlanmalı?

 

• Daha yüksek olanlar 

• 40 yaş altı (özellikle 

çocuklar),

 

• Kadın cinsiyet (%40’a %19), 

Semptomatik hastalar, • Düşük viral yük,

 

• Genotip 3 (tek bir yayın var!!), 

• Siyah ırk dışı

 

 

• Daha düşük olanlar 

HIV koinfekte bireyler ve • Immun sistem baskılayıcı 

hastalık varlığı

 

 

• Spontan viral klirens göstergeleri var mı? 

– Güvenilir gösterge yok, ancak;

 

 


Tedaviye ne zaman başlanmalı?

 

Sonuç 

• Tanı konduktan sonra 3 ay beklenmesinin 

KVY üzerine olumsuz etkisi yok.

 

– Böylece spontan viral klirens gelişebilecek hastalara gereksiz tedavi verilmemesi 

sağlanıyor

 Asemptomatik hastalarda tedaviye ne zaman başlanacağı ile ilgili veriler kısıtlı

 

– Spontan viral klirens ihtimali çok düşük olduğu için beklenmeden tedavi verilebileceği 

belirtilmekte Akut HCV: Tedavi 

• Tedaviye ne zaman başlanmalı?

 

• Tedavi süresi ne kadar olmalı?  

• Tedavi rejimi ne olmalı?

 


Tedavi süresi

 

• 44 akut HCV hastası 

• 24 hafta süreyle IFN alfa

-

2b verilmiş 

Temas-tedavi arası süre ortalama 89 gün

 KVY %98 

NEJM 2001;345:1452. Tedavi süresi

 89 hasta 

Peg-IFN alfa-2b,  24 hafta  

Hepatology 2006;43:250. 


Tedavi süresi

 

• 3 farklı İtalyan çalışması 

Peg-IFN alfa-2b, 12 hafta 

KVY: %72, %74, %74 J Viral Hepatol 2007;14:116. 

Clin Infect Dis 2007;45:583. 

JAC 2006;57:360. 


Tedavi süresi

 

• Farklı süreleri kıyaslayan tek çalışma 

Peg-IFN alfa-2b, 8, 12, 24 hafta  Hepatology 2006;43:923. 

Tedavi süresi

 

 • HVY’ın KVY’la  birlikteliği 

anlamlı bulunmuş

 

• Genotip 1’de 24 hafta tedavi daha uygun 

8-12 haftalık tedavilerde 

yan etki daha az 

• Tedavi genotip ve HVY’a 

göre bireyselleştirilmeli

 

Hepatology 2006;43:923. Tedavi süresi

 

KVY: 15/16 (%94) IFN-alfa 2b 

Peg-IFN alfa-2a 

+/- RBV 


Tedavi süresi

 

• Semptomların başlamasından 4-6 ay sonra 

Peg-IFN alfa-2a, • 12 hafta süreyle

 

  

12.haftada HCV RNA pozitif olan 2 hastada tedavi 24 haftaya uzatılmış, yanıt alınamamış

 

KVY: 15/17 hasta    

(%88,2) 


PLoS ONE 2008;3:e4085.  

Tedavi süresi

 

Sonuç 

• Süre 12 haftayı geçtikçe yan etki artıyor, 

hasta uyumu azalıyor

 Genotip 2 veya 3 hastalar ile  HVY 

(4.hafta) sağlanan genotip 1 hastaların 12 

hafta süreyle

 

• Diğer hastaların 24 hafta veya daha uzun süreyle tedavi edilmeleri uygun görülmekte

 


Akut HCV: Tedavi 

• Tedaviye ne zaman başlanmalı?

 

• Tedavi süresi ne kadar olmalı?  

• Tedavi rejimi ne olmalı?

 


Tedavi rejimi 

• İlk yayınlar IFN

-beta, daha sonra IFN-alfa  

Peg-IFN kronik HCV tedavisinde onay aldıktan sonra sonraki çalışmalarda Peg

-

IFN kullanılmış 

IFN ile Peg-IFN’u kıyaslayan çalışma yok

 Peg-IFN alfa-

2a ile 2b’yi kıyaslayan çalışma 

da yok 

• Avrupa çalışmalarında daha çok 2b, ABD çalışmalarında 2a

 


Tedavi rejimi 

Ribavirin eklenmesi: – İtalya

 23 hasta, retrospektif 

KVY: %95 • Monoterapi ile kombinasyon arasında fark yok

 

• Farklı Peg-

IFN molekülleri arasında fark yok

 

– Ribavirin eklenmesinin KVY üzerine etkisi yok 

Eur Rev Med Pharmacol Sci 2012;16:1013. Tedavi rejimi 

Peg IFN alfa-2a /2b,  20 hasta monoterapi, 20 hasta + RBV 

• 24 hafta süreyle

     KVY:   

Monoterapi grubu %80, Kombine alan grup: %85 

Hepatology 2004;39:1721. 


Genotip 1 

Genotip 4 

 Peg-IFN alfa 2a ve 2b arası fark yok

  RBV eklenmesinin 

KVY’a anlamlı etkisi 

yok 

 

80 75 

90 


83 

80 


85 

Hepatology 2004;39:1721. Tedavi rejimi 

Sonuç


 

Peg-IFN alfa molekülleri kullanılmakta

 

• RBV eklenmesinin KVY’a anlamlı etkisi gösterilmemiş

 

 Clin Liver Dis 

2010;14:169. Özet: Akut HCV: Tedavi

 

• Tedaviye ne zaman başlanmalı? 

– Tanıdan 3

-(4) ay sonra 

• Tedavi süresi ne kadar olmalı? 

 

– 12 (genotip 1 dışı) – 24 hafta 

• Tedavi rejimi ne olmalı? Peg-IFN alfa  Yüklə 82,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin