Anexa 5 – Contractare/ Model contract finanare Modulele I, III, IV modelul contractului de finantare anexa IYüklə 0,63 Mb.
səhifə1/7
tarix05.05.2017
ölçüsü0,63 Mb.
#16689
  1   2   3   4   5   6   7


Anexa 5 – Contractare/ Model contract finanare - Modulele I, III, IV

Modelul contractului de finantare

ANEXA I / Formular B

Programul


CEEX/ Formular B
Modul

3

Tipul proiectului

P-INT-VIZ
Acronimul Propunerii
Numărul Propunerii


Arii tematice S/T*)

(3 arii tematice)Cod 1

1.1.1

Denumire 1

cercetare completă. Urmărind stimularea progresului experimental în cercetarea biomedicală, prin imbunătăţirea generării, standardizării, achiziţiei şi analizei datelor

Cod 2

1.1.2

Denumire 2

detecţie,diagnoză şi monitorare .Cu accent pe tehnicile neinvazive sau minim invazive

Cod 3

1.2.4

Denumire 3

Tranferarea rezultatelor cercetării în tratarea afecţiunilor majore: cancer, boli cardiovasculare, diabet/obezitate, boli rare şi alte afecţiuni cronice (ex: osteoartritele).Urmărind dezvoltarea strategiei de orientare spre pacient de la prevenire până la diagnosticare şi tratament, inclusiv cercetarea clinică

Platforma tehnologică **)

Cod
Denumire*) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Arii tematice S/T

**) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Platforme tehnologice (pentru proiecte complexe)B - DESCRIEREA A PROPUNERII DE PROIECT

(A nu se depăşi 15 pagini, Arial 10, 1.5 linii)


1. Titlul complet al Propunerii

Titlul complet al propunerii şi acronimul: PROMOVAREA DEZVOLTARII CERCETARII IN NEUROLOGIA PEDIATRICA IN SCOPUL PARTICIPARII LA PROGRAMELE DE CERCETARE ALE UNIUNII EUROPENE
1.1 Aria tematică S/T cf Anexa 1 : (se preiau din anexa 1 datele corespunzătoare, spre ex:

1.2.5 Cercetarea creierului şi a bolilori asociate explorarea proceselor de îmbătrînire sănătoasă şi a modului în care creierul interacţionează cu genele şi mediul, în condiţii normale şi în cazul bolilor specifice creierului.)

1.2 Rezumatul propunerii ( max. ¾ pagină, arial 10, 1.5 linii) – Se va preciza corelarea propunerii şi încadrarea acesteia în aria tematică S/T precizată


2. SITUATIA PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL LA NIVELUL DOMENIULUI SI A TEMATICII PROPUSE:

Se vor prezenta situaţia pe plan naţional şi internaţional în aria tematică stabilită: • orientări, priorităţi, direcţii, obiective cunoscute, stadiul existent;

 • rezultate semnificative obţinute şi modalităţi de aplicare;

 • unităţi C-D cu preocupări în domeniu;

 • potenţiali utilizatori.
3. OBIECTIVE


3.1. Probleme propuse spre rezolvare legate de situatia actuala a domeniului, tematici proiectului. In prezent, in Romania, patologia neurological a copilului face obiectul numeroase programe de cercetare, avandu-se in vedere implicatiile deosebite ale acestor afectiuni asupra copiilor si familiilor acestora, dar si asupra intregii societati. Multe din problemele pe care le ridica bolile neurologice ale copilului, propuse spre rezolvare in cadrul acestui proiect sunt de mare actualitate pe plan international, fiind in centrul atentiei multor centre de cercetare fundamentala si aplicativa. Peste 60 de laboratoare din lumea intreaga Iume sunt preocupate sa identifice noi metode de tratament. Acest deziderat nu poate fi indeplinit fara stabilirea unui diagnostic corect si complex. Proiectul, prin cresterea vizibilitatii internationale a comunitatii stiintifice si a programelor de cercetare din domeniul neurologiei pediatrice, urmareste o crestere a gradului de corelare si integrare in programele europene si internationale de cercetare, cu scopul de a facilita aplicarea in Romania de strategii terapeutice si profilactice moderne pentru aceste afectiuni.

3.2. Obiectivele proiectului

Obiectivele generale: 1. Formarea, dezvoltarea, integrarea si consolidarea unor retele de cercetare a caror activitate atinge nivelul de excelenta, recunoscut conform normelor internationale; 2. Intarirea colaborarii pe termen lung in domeniul neurologiei pediatrice; 3. dezvoltarea retelelor la nivel european in domeniul neurologiei pediatrice; 4. corelarea programelor nationale specifice, din tarile partenere, inclusiv in privinta difuzarii, diseminarii si transferului de rezultate si cunostinte in domeniul neurologiei pediatrice; 5. Dezvoltarea cunostintelor in domeniul stiintelor medicale si definirea aplicatiilor in patologia neurologica a copilului si adolescentului; 6. Eliminarea decalajului existent fata de nivelul european in privinta serviciilor medicale, obiectiv aflat in concordanta cu obiectivul programului de accelerare a procesului de aliniere si integrare tehnologica, conform cerintelor si reglementarilor Uniunii Europene

Obiective masurabile: 1. initierea unor protocoale standard de examinare a bolnavilor cu afectiuni neurologice, de nivel international; 2. diseminarea datelor obtinute la clinicile de neurologie si de pediatrie din tara, prin comunicari stiintifice si mese rotunde; 3. educatia medicilor rezidenti neurologi pediatri, pediatri, geneticieni, in domeniul bolilor neurologice ale copilului; 4. comunicarea de lucrari originale la manifestari stiintifice nationale si internationale; 5. publicarea de articole originale in publicatii nationale si internationale; 6. realizarea unor lucrari de dizertatie si teze de doctorat, prin atragerea tinerilor absolventi in cercetare.

3.3. Conformitatea obiectivelor propuse cu cele ale Programului Cadru 7 al CE

Avand in vedere importanţa deosebita a domeniului abordat în proiect în cadrul viitorului Program Cadru 7 al CE, acest proiect va permite racordarea mai stransa la Aria Europeana de Cercetare şi promovarea participarii la programele europene şi internaţionale de cercetare.4. PREZENTAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICA A PROIECTULUI:


4.1 Gradul de noutate. Proiectul isi propune sa realizeze o deschidere catre comunitatea stiintifica internationala in domeniul neurologiei pediatrice, in vederea stabilirii de colaborari cu center europene similare in cadrul programelor UE.

4.2 Metodologia, tehnicile, instrumentele, software-ul, contributia fiecarui partener.,.
1. Punerea in valoare a competentelor si potentialului de cercetare existent, prin:

 • vizite de lucru ale unor personalitati stiintifice de mare valoare din domeniul neurologiei pediatrice;

 • schimb de rezultate si de experienta in domeniul neurologiei pediatrice cu centre de profil din tara si din lume;

 • vizite si stagii de formare, de cercetare in clinici de neurologie pediatrica de prestigiu din Europa;

2. Organizarea de manifestari stiintifice, cu participanti de inalt prestigiu din domeniul neurologiei pediatrice 1. Organizarea si paticiparea la activitati suport in vederea integrarii in proiecte ale UE

Personalitati stiintifice ce vor participa in cadrul proiectului:

 1. Paolo Curatolo – Profesor de Neurologie si Psihiatrie Pediatrica in cadrul Departamentului de Neurologie al Universitatii Tor Vergata din Roma, Italia; Director al Clinicii de Neurologie si Psihiatrie Pediatrica si al Departamentului de Neurostiinte din cadrul Universitatii Tor Vergata din Roma, Italia

 2. Marc Tardieu5. JUSTIFICAREA PROIECTULUI:

5.1. Relevanta proiectului pentru domeniu si modul in care se incadreaza in politica nationala in domeniu. Prin acest proiect se urmareste o aliniere a protocoalelor diferitelor afectiuni neurologice ale copilului la cele aplicate la nivel mondial. Totodata se va urmari punerea in valoare a rezultatelor cercetarilor desfasurate pana in acest moment in unitatea noastra si stabilirea de colaborari in acest domeniu cu centre similare din Europa. Astfel se va ajunge la o mai buna intelegere a diferitelor aspecte etiopatogenice si clinice din patologia neurologica pediatrica, cu posibilitatea stabilirii diagnosticului precoce si a stabilirii masurilor de prevenire si tratament corespunzatoare. Pentru realizarea proiectului s-a constituit un grup de cercetare care reuneste medici clinicieni, cu preocupari in domeniu. Consideram justificata propunerea noastra de proiect din mai multe considerente si anume: proiectul isi propune studierea unor aspecte variate privind eficienta unor metode de diagnostic in cazul diverselor afectiuni neurologice pediatrice. Acest fapt va conduce la cunoasterea mai profunda a manifestarilor bolilor neurologice pediatrice, a evolutiei lor ulterioare, la acordarea unui sfat genetic familiilor cu risc, reducand numarul de astfel de cazuri in timp. Unul din aspectele cele mai importante ar fi elaborarea unor strategii de tratament pentru pacienti. Stiindu-se ca in tarile Uniunii Europene si nu numai se studiaza intens metode de terapie genica in cazul diferitelor boli neurologice (distrofinopatii, boli metabolice etc.), este importanta instruirea specialistilor romani in acest domeniu in scopul aplicarii pe viitor a acestora si in Romania.Indeplinirea obiectivelor specifice proiectului poate avea aplicatii practice, cum ar fi stabilirea si introducerea de protocoale pentru diferite boli neurologice pediatrice, la standarde internationale, aplicabile in toate centrele universitare din tara, ca si initierea de colaborari, parteneriate cu centre similare din alte tari.

 1. Proiectul reuneste forte umane si materiale importante, creand premisele unei cercetari de calitate si dezvoltarii profesionale a tinerilor specialisti in propria lor tara.6. SCHEMA DE REALIZARE A PROIECTULUI:

Se vor descrie pe larg elementele prezentate în Planul de realizare a proiectului (formulare A3.1 şi A3.2) , şi anume:

 • planul de realizare a obiectivelor proiectului, conform cu etapele/ fazele propuse;

 • rolul şi responsabilităţile fiecărui partener pentru realizarea proiectului, cu defalcarea pe activităţi (obiective, rezultate, termene, elemente de monitorizare);

 • calendarul de timp (se va prezenta o diagramă/ matrice cu elementele necesare pentru fiecare activitate; activităţile vor trebui defalcate pentru a permite identificarea categoriilor de cheltuieli necesare pentru realizarea lor - cheltuielile necesare nu se exprimă valoric, ci numai in unităţi fizice).

Se vor sublinia (unde este cazul) aspectele privind:

 • realizarea proiectului în parteneriat;

 • implicarea partenerilor cofinanţatori, a beneficiarilor care valorifică direct rezultatele cercetării;

 • atragerea la realizarea proiectului a tinerilor absolvenţi;

 • existenţa şi promovarea colaborărilor internaţionale în sprijinul realizării obiectivelor programului şi proiectului.

Se vor evidenţia în mod explicit activităţile obligatorii specifice în funcţie de tipul de proiect, inclusiv cele prin care se finalizează proiectul.

Etapa I:

Promovarea cercetarilor in patologia neurologica a copilulului

Activitate I.1

Caracterizarea complexa (clinica, paraclinica) a bolilor neurologice ale copilului

Activitate I.2

Diseminarea rezultatelor obtinute prin comunicarea lor la manifestari stiintifice

Rezultatele cercetarilor privind bolile neurologice ale copilului vor fi comunicate, sub forma de lucrari, in cadrul manifestarilor stiintifice nationale si internationale:

- Al 8-lea Congres al Societatii de Neurologie pediatrica, Belgia, aprilie 2006

- Conferinta internationala de cercetare a sclerozei tuberoase, Berlin, Germania, mai 2006

- A 38-a Conferinta Europeana de Genetica Umana, Amsterdam, iunie 2006

-Al al 11-lea Congres International de Boli Neuromusculare, Istanbul, Turcia, iulie 2006

Activitate I.3

Propunerea inscrierii datelor citogenetice obtinute in bazele de date ORPHANET

Activitate I.4

Diseminarea cunostintelor la nivel national, prin organizarea unui cursuri cu participarea unor personalitati stiintifice de prestigiu

Activitate I.5

Perfectionarea pregatirii profesionale prin stagii de formare in centre de renume de Europa

Activitate I.6.

Elaborarea raportului de cercetare
Etapa II:

Difuzarea datelor obtinute

Activitate II.1

Diseminarea rezultatelor obtinute prin comunicarea lor la manifestari stiintifice

-A 39-a Conferinta Europeana de Genetica Umana, 2007

- Congresul Societatii Europene de Neurologie pediatrica, Izmir, Turcia, octombrie 2007

Activitate II.2

Propunerea inscrierii datelor citogenetice obtinute in bazele de date Orphanet

Activitate II.3

Diseminarea cunostintelor, la nivel national, prin organizarea unui cursuri cu participarea unor personalitati stiintifice de prestigiu

Activitate II.4

Perfectionarea pregatirii profesionale prin stagii de formare in centre de renume de Europa.

Activitate II.5.

Elaborarea raportului de cercetare7. REZULTATE / BENEFICII ŞI SCHEMA/ PLANUL DE VALORIFICARE/ DISEMINARE

Estimarea rezultatelor cuantificabile: • rezultatele aşteptate

 • beneficiile preconizate

 • profit estimat, rentabilitate;

 • modul de valorificare în cadrul activităţilor proiectului, a rezultatelor intermediare, pe etape;

 • modalităţile prin care rezultatele vor fi diseminate şi potenţialii beneficiari

 • în cazul proiectelor cu agenţi economici, se prezintă planurile lor de exploatare a rezultatelor

 • precizări privind repartizarea drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau industrială şi comercială între partenerii la proiect, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7.1 Rezultate preconizate: 1. perfectionarea cunostintelor in domeniul neurologiei pediatrice; 2. stabilirea de protocoale de diagnostic si tratament, recunoscute la nivel international, pentru diferite afectiuni neurologice pediatrice, aplicabile in intreaga tara, pentru o mai buna cuantificare a evolutiei bolilor; 3. realizarea de schimburi de experienta si rezultate ale cercetarilor stiintifice cu alte centre similare din tara si din strainatate; 4. punerea bazelor unor viitoare colaborari in diferite domenii ale neurologiei pediatrice cu centre din Europa in cadrul Programulu Cadru 7 al UE; 5. articole publicate în reviste şi la conferinţe de specialitate interne şi internaţionale.

7.2 Beneficii preconizate: 1. in cercetarea fundamentală interdisciplinara, (interpretarea datelor experimentale limitate, sugerarea de noi ţinte experimentale); 2. pregatirea de propuneri de proiecte în viitorul Program Cadru 7 al UE (în care domeniile acestui proiect sunt prioritare)

8. IMPACTUL TEHNIC, ECONOMIC SI SOCIAL
 • se identifică impactul tehnic, economic, social şi asupra mediului pe care îl pot avea rezultatele proiectului (impactul se poate defini prin condiţii mai bune de muncă şi viaţă, inclusiv sănătate, oportunităţi pentru învăţământ şi perfecţionare, creare de noi locuri de muncă, conservarea mediului şi a resurselor naturale pe cale de dispariţie oportunităţi de transfer tehnologic, în special în regiuni mai puţin dezvoltate şi/sau pentru dezvoltare regională şi rurală etc.)

8.1. Impactul ştiinţific şi tehnic: contribuţia la creşterea competitivităţii structurilor de cercetare avansată în domeniul neurologiei pediatrice de care depinde în mare măsura competitivitatea industriei farmaceutice; 2. dezvoltarea şi corelarea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare cu cele ale comunităţii ştiinţifice internaţionale şi cu priorităţile europene.

8.2. Impactul economic si social: oportunităţi pentru învăţământ şi perfecţionare prin participarea la cursuri, stagii de pregatire, in centre renumite din Europa.
9. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
 • metodele/ modalitatile de conducere, coordonare şi comunicare pentru realizarea proiectului, în acord cu cerinţele Planului de realizare a proiectului;

 • acţiunile-suport care vor fi iniţiate pentru conducerea proiectului şi costurile necesare pentru derularea lor (dacă este cazul).10. DESCRIEREA RESURSELOR NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

Se vor preciza: • necesarul de resurse umane, materiale şi financiare necesare realizării proiectului,

 • modul de alocare şi de utilizare a resurselor:

 • în funcţie de obiectivele proiectului

 • conform cu etapele/ fazele de realizare propuse.

Descrierea va include detalieri explicite privind elementele referitoare la resursele financiare şi materiale prezentate în Planul de realizare a proiectului (formularul A3.1), precum şi în lista de echipamente (formularul A2.3)


Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin