Anexa 5 – Contractare/ Model contract finanare Modulele I, III, IV modelul contractului de finantare anexa IYüklə 0,63 Mb.
səhifə5/7
tarix05.05.2017
ölçüsü0,63 Mb.
#16689
1   2   3   4   5   6   7
1 Numarul raportului corespunde cu numarul transei, inscrisa in Esalonarea platilor. Se depune la sediul CNMP, alaturi de celelelate documente pentru predarea fazei, in 1 EXEMPLAR, insotit de o Fisa de Depunere.


 1. DENUMIREA MANIFESTARII TEHNICO-STIINTIFICE

Participarea unui cercetator la Conferinta „Genetic mental deficiencies: current care and therapeutic perspectives”


 1. DATA SI LOCUL DESFASURARII

20-21.11.2006, Paris, Franta


 1. MOTIVATIA ORGANIZARII MANIFESTARII TEHNICO-STIINTIFICE ( 10 randuri )

Retardul mental de cauze genetice reprezinta una din conditiile incluse intr-unul din proiectele de cercetare aflate in derulare in Clinica de Neurologie pediatrica in scopul stabilirii unui diagnostic etiologic cat mai exact si al stabilirii masurilor terapeutice corespunzatoare. Prin urmare, participarea la aceasta conferinta a constituit un bun prilej de actualizare a cunostintelor in acest domeniu, in special in ceea ce priveste aplicarea unor tehnici avansate de genetica moleculara si de cercetare pe modele animale in scopul descoperirii mecanismelor intime implicate in aparitia retardului mental si, in consecinta, a mijloacelor terapeutice de corectare a acestora.


 1. NUMARUL TOTAL DE PARTICIPANTI – (estimativ)

150 de persoane


 1. PROGRAMUL MANIFESTARII - este atasat 1. REZUMATUL PREZENTARILOR SI AL DISCUTIILOR (ideile de baza din prezentari, cat si intrebari, raspunsuri) (15 randuri)

O parte a lucrarilor prezentate au subliniat importanta examinarii clinice si a evaluarii neuropsihologice a copiilor cu retard mental in scopul diagnosticarii cat mai precoce a diferitelor probleme medicale pentru o interventie terapeutica corespunzatoare in timp util. Au fost prezentate, de asemenea, complicatiile ce survin la pacientii cu retard mental de cauza genetica si modul de diagnosticare si tratare a acestora.

O alta parte a lucrarilor a fost dedicata cercetarilor care se efectueaza in prezent (in principal folosind modele animale) in scopul descoperirii celor mai intime mecanisme implicate in patogeneza sindroamelor genetice ce asociaza retard mental, in special sindromul Down, sindromul de deletie 22q11, sindromul X fragil, sindromul Williams-Beuren. Rezultatele obtinute pana in prezent au permis stabilirea unor corelatii fenotip-genotip, ca si modalitatile de interventie terapeutica la diferite nivele ale cailor etiopatogenice. Este in curs de experimentare un nou medicament ce va fi folosit in tratarea pacientilor cu sindrom Down. 1. GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR ENUNTATE DE PROIECTUL DE FATA ( 5 randuri)

Intrucat obiectivele proiectului sunt alinierea protocoalelor de diagnostic si tratament din clinicile de Neurologie pediatrica din Romania la cele aplicate la nivel european si, totodata, stabilirea de contacte cu cercetatori din Uniunea Europeana in scopul participarii viitoare a Romaniei la programele Uniunii Europene, consideram ca, intr-o buna masura, aceste obiective au fost atinse.


 1. IMPACTUL SI REZULTATELE ORGANIZARII ACESTEI MANIFESTARI (Publicatii stiintifice, elaborarea unor Proiecte comune, etc..) (5 randuri)

Lucrarile prezentate in cadrul conferintei au fost discutate in Clinica noastra, atat in scopul stabilirii unor protocoale de diagnostic si management al copiilor cu retard mental de cauze genetice, cat si pentru instruirea rezidentilor care isi desfasoara activitatea in clinica de Neurologie pediatrica.


 1. COLECTIV DE LUCRU pentru etapa prezentata

Prof. Dr. Sanda Magureanu, director de proiect

Dr. Magdalena Budisteanu, responsabil stiintific proiect

Dr. Burloiu Carmen, specialist

Dr. Craiu Dana, specialist

Dr. Iliescu Catrinel, specialist

10. Orice alta informatie care poate completa relevant descrierea activitatii din etapa prezentata


 1. DENUMIREA MANIFESTARII TEHNICO-STIINTIFICE

Organizarea unui curs pe tema aspectelor clinice, electroencefalografice si terapeutice in sindroamele epileptice sustinut de Dr. Van Emde Boas (Olanda) si Prof. Dr. Patrick van Bogaert (Belgia)


 1. DATA SI LOCUL DESFASURARII

27.09.2006, Neptun, Constanta in cadrul Conferintei Nationale de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului


 1. MOTIVATIA ORGANIZARII MANIFESTARII TEHNICO-STIINTIFICE ( 10 randuri )

Sindroamele epileptice reprezinta unele din cele mai frecvente afectiuni intalnite in practica zilnica, deseori punand probleme deosebite de stabilire a etiologiei si conduitei terapeutice. Ca urmare, organizarea acestui curs sustinut de o personalitate in domeniul epilepsiei a constituit un bun prilej de clarificare a diferitelor aspecte clinice si electroencefalografice intalnite in sindroamele epileptice in scopul aplicarii unor masuri terapeutice corespunzatoare. Totodata, aceasta manifestare a reprezentat o ocazie pentru prezentarea unor cazuri clinice ce au pus probleme deosebite de tratament.


 1. NUMARUL TOTAL DE PARTICIPANTI – (estimativ) 75

din care:

 1. din tara: 70

 2. din strainatate: 5 1. PROGRAMUL MANIFESTARII - este atasat. 1. REZUMATUL PREZENTARILOR SI AL DISCUTIILOR (ideile de baza din prezentari, cat si intrebari, raspunsuri) (15 randuri)

In prima parte a cursului au fost prezentate o serie de aspecte privind tabloul clinic si electroencefalografic al sindroamelor epileptice in raport cu localizarea leziunii. Datele teoretice au fost completate cu imagini video ale unor pacienti cu sindroame epileptice, demonstrandu-se variabilitatea simptomatologiei si corelatiile dintre manifestarile clinice si regiunea cerebrala afectata. De asemenea, au fost prezentate masurile terapeutice recomandate in sindroamele epileptice in raport cu natura lor. In a doua parte a cursului au fost prezentate o serie de cazuri clinice care au pus probleme de incadrare sindromologica si de tratament, solicitandu-se parerea invitatului strain in rezolvarea acestora. In finalul cursului s-a aplicat un test cu intrebari vizand sindroamele epileptice, prin sistem de televoting.
7. GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR ENUNTATE DE PROIECTUL DE FATA ( 5 randuri)

Intrucat obiectivele proiectului sunt alinierea protocoalelor de diagnostic si tratament la cele aplicate la nivel european si, totodata, stabilirea de contacte cu personalitati in domeniul neurologiei pediatrice in scopul participarii viitoare a Romaniei la programele Uniunii Europene, consideram ca, intr-o buna masura, aceste obiective au fost atinse.

8. IMPACTUL SI REZULTATELE ORGANIZARII ACESTEI MANIFESTARI (Publicatii stiintifice, elaborarea unor Proiecte comune, etc..) (5 randuri)

Prelegerile sustinute in cadrul cursului au fost tiparite si distribuite participantilor la curs. Dr. Van Emde Boas a acceptat invitatia Prof. Dr. Sanda Magureanu de a reveni in Romania in Clinica de Neurologie pediatrica din cadrul Spitalului Clinic „Prof. Dr. Al. Obregia” in luna noiembrie pentru a sustine o prelegere privind diagnosticul diferential in epilepsii.

9. COLECTIV DE LUCRU pentru etapa prezentata

Prof. Dr. Sanda Magureanu, director de proiect

Dr. Magdalena Budisteanu, responsabil stiintific proiect

Dr. Burloiu Carmen, specialist

Dr. Craiu Dana, specialist

Dr. Iliescu Catrinel, specialist

10. Orice alta informatie care poate completa relevant descrierea


 1. DENUMIREA MANIFESTARII TEHNICO-STIINTIFICE

Participarea unui cercetator la Cursul european de „Dismorfologie clinica”


 1. DATA SI LOCUL DESFASURARII

01-02.12.2006, Roma, Italia


 1. MOTIVATIA ORGANIZARII MANIFESTARII TEHNICO-STIINTIFICE ( 10 randuri )

Sindroamele neurogenetice fac obiectul cercetarii specialistilor din clinica noastra in cadrul programului cercetare de excelenta. Pentru o recunoastere precoce a acestor sindroame este necesara o cunoastere temeinica a aspectelor dismorfologice caracteristice diferitelor afectiuni. Participarea la acest curs a constituit, prin urmare, o foarte buna ocazie de perfectionare in domeniul dismorfologiei, cu atat mai mult cu cat prelegerile au fost sustinute de cei mai buni specialisti in domeniul respectiv la nivel mondial. Totodata, s-au obtinut informatii recente privind modul de abordare diagnostica si terapeutica a acestor sindroame.


 1. NUMARUL TOTAL DE PARTICIPANTI – (estimativ)

200 de persoane


 1. PROGRAMUL MANIFESTARII - este atasat 1. REZUMATUL PREZENTARILOR SI AL DISCUTIILOR (ideile de baza din prezentari, cat si intrebari, raspunsuri) (15 randuri)

Fiecare prelegere sustinuta in cadrul cursului a reprezentat prezentarea unui sindrom clinic, dintre cele mai frecvente intalnite in practica zilnica. S-a insistat asupra aspectelor dismorfice caracteristice acestor sindroame, in scopul recunoasterii lor pe baza aspectelor clinice. Dintre sindroamele abordate mentionez sindromul Prader-Willi, Sindromul Noonan, trismoia 13 si trisomia 18, sindromul cardio-facio-cutanat.


 1. GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR ENUNTATE DE PROIECTUL DE FATA ( 5 randuri)

Intrucat obiectivele proiectului sunt alinierea protocoalelor de diagnostic si tratament din clinicile de Neurologie pediatrica din Romania la cele aplicate la nivel european si, totodata, stabilirea de contacte cu cercetatori din Uniunea Europeana in scopul participarii viitoare a Romaniei la programele Uniunii Europene, consideram ca, intr-o buna masura, aceste obiective au fost atinse.


 1. IMPACTUL SI REZULTATELE ORGANIZARII ACESTEI MANIFESTARI (Publicatii stiintifice, elaborarea unor Proiecte comune, etc..) (5 randuri)

Lucrarile prezentate in cadrul conferintei au fost discutate in Clinica

noastra, atat in scopul stabilirii unor protocoale de diagnostic si management al copiilor cu retard mental de cauze genetice, cat si pentru instruirea rezidentilor care isi desfasoara activitatea in clinica de Neurologie pediatrica.


 1. COLECTIV DE LUCRU pentru etapa prezentata

Prof. Dr. Sanda Magureanu, director de proiect

Dr. Magdalena Budisteanu, responsabil stiintific proiect

Dr. Burloiu Carmen, specialist

Dr. Craiu Dana, specialist

Dr. Iliescu Catrinel, specialist

10. Orice alta informatie care poate completa relevant descrierea activitatii din etapa prezentata

RAPORTUL STIINTIFIC SI TEHNIC


FAZA DE EXECUTIE NR. 3


CU TITLUL Difuzarea datelor accumulate prin participari la manifestari stiintifice, organizare de cursuri si inscrierea cazurilor datelor citogenetice obtinute in bazele de date ECARUCA, Orphanet, stagii de perfectionare


PRECIZARI PRIVIND STRUCTURA RAPORTULUI STIINTIFIC SI TEHNIC
Raportul Stiintific si Tehnic

 1. Indicatorii sintetici de activitate (conform cu planul de realizare propus). Se completeaza Anexa 1 in conformitate cu specificul proiectului si a fazei de executie realizate;

 2. Raportul de cercetare in extenso conform urmatoarei structuri:

  • cuprins;

  • obiectivele generale;

In prezent, in Romania, patologia neurological a copilului face obiectul numeroase programe de cercetare, avandu-se in vedere implicatiile deosebite ale acestor afectiuni asupra copiilor si familiilor acestora, dar si asupra intregii societati. Multe din problemele pe care le ridica bolile neurologice ale copilului, propuse spre rezolvare in cadrul acestui proiect sunt de mare actualitate pe plan international, fiind in centrul atentiei multor centre de cercetare fundamentala si aplicativa. Peste 60 de laboratoare din lumea intreaga Iume sunt preocupate sa identifice noi metode de tratament. Acest deziderat nu poate fi indeplinit fara stabilirea unui diagnostic corect si complex. Proiectul, prin cresterea vizibilitatii internationale a comunitatii stiintifice si a programelor de cercetare din domeniul neurologiei pediatrice, urmareste o crestere a gradului de corelare si integrare in programele europene si internationale de cercetare, cu scopul de a facilita aplicarea in Romania de strategii terapeutice si profilactice moderne pentru aceste afectiuni.

Obiectivele generale: 1. Formarea, dezvoltarea, integrarea si consolidarea unor retele de cercetare a caror activitate atinge nivelul de excelenta, recunoscut conform normelor internationale; 2. Intarirea colaborarii pe termen lung in domeniul neurologiei pediatrice; 3. dezvoltarea retelelor la nivel european in domeniul neurologiei pediatrice; 4. corelarea programelor nationale specifice, din tarile partenere, inclusiv in privinta difuzarii, diseminarii si transferului de rezultate si cunostinte in domeniul neurologiei pediatrice; 5. Dezvoltarea cunostintelor in domeniul stiintelor medicale si definirea aplicatiilor in patologia neurologica a copilului si adolescentului; 6. Eliminarea decalajului existent fata de nivelul european in privinta serviciilor medicale, obiectiv aflat in concordanta cu obiectivul programului de accelerare a procesului de aliniere si integrare tehnologica, conform cerintelor si reglementarilor Uniunii Europene

  • obiectivele fazei de executie;

1. initierea unor protocoale standard de examinare a bolnavilor cu afectiuni neurologice, de nivel international; 2. diseminarea datelor obtinute la clinicile de neurologie si de pediatrie din tara, prin comunicari stiintifice si mese rotunde; 3. educatia medicilor rezidenti neurologi pediatri, pediatri, geneticieni, in domeniul bolilor neurologice ale copilului; 4. comunicarea de lucrari originale la manifestari stiintifice nationale si internationale; 5. publicarea de articole originale in publicatii nationale si internationale

  • rezumatul fazei (maxim 2 pagini);

In cadrul activitatilor desfasurate in aceasta etapa cercetatorii si specialistii participanti au avut ocazia de a participa la o serie de manifestari stiintifice nationale si internationale. In cadrul acestor manifestari au fost prezentate o parte din rezultatele cercetarilor efectuate in prezent in clinica noastra. Totodata, aceste manifestari au constituit o sursa pretioasa de informatii noi referitoare la cercetarile efectuate la nivel mondial in domeniul patologiei pediatrice in general si a afectiunilor neuropediatrice in special. Au fost stabilite contacte cu cercetatori din alte tari ale Uniunii Europene in vederea unui schimb de opinii si informatii si, pe viitor, a unei posibili colaborari. Informatiile dobandite in cadrul acestor manifestari au fost discutate in cadrul clinicii in vederea completarii protocoalelor de abordare diagnostica si terapeutica a bolilor neuropediatrice. De asemenea, ele au fost prezentate medicilor rezidenti aflati in stagiu de pregatire profesionala in clinica noastra.

  • descrierea stiintifica si tehnica, cu punerea in evidenta a rezultatelor fazei si gradul de realizare a obiectivelor; (se vor indica rezultatele)

   1. Participarea unui specialist la Simpozionul International privind cercetarea Sclerozei tuberoase desfasurat la Roma in perioada 23-26 mai 2007

Simpozionul a fost organizat de catre Asociatia Italiana de Scleroză Tuberoasă. Au fost prezentate comunicari orale ce au abordat diferitele aspecte clinice, genetice, imagistice si terapeutice ale sclerozei tuberoase, cu cele mai noi informatii in domeniu. Prezentarile au fost facute de catre specialisti renumiti in studiul acestei afectiuni din diferite centre de cercetare ale sclerozei tuberoase din lume, scopul fiind acela de intelegere mai buna a acestei afectiuni complexe in vederea stabilirii unor strategii terapeutice adecvate fiecarei determinari a bolii, avand in vedere progresele rapide pe care le-a facut cercetarea acestei boli in ultimii ani. Printre participanti s-au numarat perosane de renume precum Patrick Bolton, Paolo Curatolo, David Franz, S. Jozwiak, R. Gaggero, J. Osborne, C. Sheperd dar si multi altii. Simpozionul a creat astfel posibilitatea discutarii acestor rezultate si schimbul de idei intre specialistii din diferite tari.

Lucrarile au fost prezidate de catre profesorul Paolo Curatolo, fost presedinte al Asociatiei Internationale de Neurologie Pediatrica, seful Clinicii de Neurologie Pediatrica din cadrul Departamentului de Neurostiinte al Universitatii Tor Vergata din Roma.

Simpozionul a inceput prin abordarea problemelor de neurobiologie moleculară ale acestei afectiuni. Profesorul Curatolo a adus in atentie problema susceptibilitatii la crize epileptice in aceasta boala prezentand mecanismele epileptogenezei si accentuind faptul ca epilepsia in scleroza tuberoasa se datoreaza interactiunii dintre multiple arii fiecare ducand la cresterea excitabilitatii si reducerea inhibitiei corticale, deficienta GABAergica a interneuronilor explicand debutul precoce si severitatea crizelor in scleroza tuberoasa. Ulterior au fost prezentate lucrari privind relatia dintre displaziile focale corticale cu celule balonate si scleroza tuberosa, alterarea plasticitatii neuronale in relatie cu fenotipul cognitiv si epilepsia in scleroza tuberoasa. Au fost de asemenea prezentate ultimele informatii privind mecanismele genetice implicate in dezvoltarea tuberilor corticali si a astrocitoamelor cu celule gigante.

In sectiunea a doua au fost abordate aspectele clinice ale sclerozei tuberoase incercandu-se a se gasi o explicatie pentru variabilitatea semnelor clinice ale bolii. Profesorul Sergius Joswiak din Polonia a accentuat importanta mozaicismului si implicatiile clinice in special asupra sistemului nervos central. Au fost prezentate date privind evolutia naturala a epilepsiei si a bolii in general, date privind aspectele clinice , diagnosticul si prevalenta bolii in Irlanda de Nord, semnele neurologice precoce ale sclerozei tuberoase, prevalenta si aspectul tulburarilor de somn la copii cu scleroza tuberoasa.

Sectiunea a treia a abordat aspectele cognitive ale acestei afectiuni. Patrick Bolton de la institutul de Psihiatrie a Colegiului Regal din Londra a abordat problematica markerilor biologici ai disabilitatii intelectuale asociate sclerozei tuberoase, iar Peter de Vries de la Departamentul de Psihiatrie Developmentala a Universitatii Cambridge pe cea a deficitelor de atentie sugerand faptul că in scleroza tuberoasa cascada developmentala poate fi oprita in diferite stadii de dezvoltare neuropsihologica acest lucru ducand in final la diferite traiectorii de dezvoltare catre un profil final similar. S-a accentuat faptul ca nivelul cognitiv scazut este in stransa relatie cu debutul agresiv al epilepsiei si lipsa controlului crizelor epileptice. A fost prezentata modalitatea in care pacientii cu scleroza tuberoasa si disabilitate intelectuala importanta pot fi asistati medical multidisciplinar.

In sectiunea a 4 a au fost abordate aspectele neuroimagistice ale acestei afectiuni. Au fost prezentate noi tehnici de evaluare: tehnica IRM de perfuzie in evaluarea leziunilor cerebrale, magnetoencefalografia in evaluarea prechirugicala a copiilor cu scleroza tuberoasa si epilepsie rezistentă la tratament.

Sectiunea a cincea a abordat modalitatea in care manifestarile neurologice ale bolii pot fi tratate efectiv. Au fost prezentate si discutate cazuri clinice de scleroza tuberoasa cu leziuni cerebrale neobisnuite. S-a discutat de asemenea evolutia clinica si neuroimagistica a astrocitoamelor subependimale cu celule gigante precum si rezultatele tratamentului neurochirurgical al acestora.

O sectiune speciala a fost cea care a dezbatut optiunile terapeutice in epilepsia rezistenta la tratament la pacientii cu scleroza tuberoasa. Au fost prezentate lucrari despre rezultatele favorabile ale stimularii vagale, dietei cetogene si chirurgiei epilepsiei, accentuindu-se pe elementele de predictie in evolutia postoperatorie. O lucrare complexa a fost cea prezentata de catre prof. Elisabeth Thiele din Massachusetts, Centrul de Scleroza Tuberoasa, care a accentuat importanta factorilor asociati epileptogenezei in evolutia favorabila postchirurgicala a epilepsiei, aceasta modalitate terapeutica ducand la ameliorarea controlului crizelor.

De un deosebit interes au fost lucarile care au abordat noi optiuni terapeutice in scleroza tuberoasa. David Franz si Roberto Gaggero au prezentat rezultatele studiilor proprii privind evolutia favorabile a astrocitomului cu celule gigante tratament cu rapamicina. Au fost prezentate optiuni terapeutice noi si pentru tratarea altor leziuni specifice bolii. Mark Davies a prezentat date privind evolutia favorabila a angiomiuolipoamelor renale si limfangioleiomiomatozei pulmonare tratate cu sirolimus cu reducerea semnificativa in dimensiuni a acestora, iar prof. Curatolo a prezentat cazul unei paciente cu angiomiolipom hepatic masiv cu raspuns favorabil in timpul tratamentului cu Tamoxifen. John Osborne a prezentat modalitatea de management a angiomiolipoamelor renale in scleroza tuberoasa.

Originala si interesanta a fost intalnirea dintre familiile pacientilor cu scleroza tuberoasa si specialisti. Parintii au pus diferite intrebari expertilor privind aspectele clinice ale bolii si posibilitatile actuale de tratament, dar si intrebari despre genetica bolii si modalitatea de transmitere a ei, accentuindu-se astfel importanta sfatului genetic.

Prin participarea la acest simpozion am putut sa schimb opinii privind experienta mea personala in intelegerea si tratarea acestei afectiuni cu diferiti specialisti din strainatate. Am discutat cu profesorul Curatolo din Italia, Prof Joswiak din Polonia, David Franz si Elisabeth Thiele din SUA, Peter de Vries din Marea Britanie, Renata Van Woesel din Belgia avand astfel posibilitatea ca in viitor sa pastram legatura in vederea rezolvarii unor cazuri dificile.

2. Participarea unui specialist la Cursul Societatii Europene de Neurologie pediatrica cu tema “Developmental and Neonatal Neurology”, desfasurat la Groningen in perioada 12-13 iunie 2007

În perioada 12 – 13.06.2007 a avut loc cursul intitulat “Neurologie developmentală şi neonatală”, organizat de Societatea Europeană de Neurologie Pediatrică şi Universitatea Medicală din Groningen, Olanda.


Cursul a făcut parte din seriile de cursuri organizate de către Societatea Europeană de Neurologie Pediatrică prin comitetul de educaţie şi training al cărei coordonator este Prof. Oebele F. Brouwer (Olanda).
Cursul a avut drept scop îmbunătăţirea cunoştinţelor despre dezvoltarea sugarului în primele luni de viaţă şi despistarea prcoce a posibilelor anomalii de dezvoltare şi neurologice. De aceea s-a considerat a fi oportună prezentarea noilor tehnici care evaluează creierul la o vârstă foarte mică – tehnici atât clinice cât şi paraclinice.
S-au organizat atât prezentări susţinute de personalităţi cunoscte în domeniu, cât şi work-shop-uri interactive în cursul celor două după-amize, iar la finalul cursului s-a dat un test de evaluare a cunoştinelor acumulate.
Prima zi a cursului a fost condusă de către Mijna Hadders-Algra, fiind concentrată asupra neurologiei developmentale. Primul lector a fost Ivica Kostovic, cercetător cu mare experienţă şi valoare din Zagreb, cu o lucrare extrem de interesantă despre evenimentele ontogenetice ale creierului uman şi consecinţele legate de leucomalacia periventriculară. A urmat de Mijna Hadders-Algra care a explicat principiile dezvoltării tipice şi depistarea anomaliilor de dezvoltare prin evaluarea mişcărilor generale, principiu enunţat pentru prima oară de către Prof Prechtl, şi care permit un diagnostic cu prcizie destul de mare, adiţional faţă de examenul neurologic clasic. Profesorul Giovanni Cioni din Pisa a expus o lucrare despre istoria naturală a paraliziilor cerebrale. Arie Bos, neonatolog în Utrecht, a prezentat semnificaţia unei metode speciale de monitorizare a activităţii electrice cerebrale - EEG-ului cu amplitudine integrată, foarte util în serviciile de neonatologie pentru monitorizarea sugarilor cu risc neurologic. După amiaza au avut loc 2 work-shop-uri despre teme din cursul dimineţii, care au fundamenat cunoştiinţele deja acumulate şi s-au făcut şi exerciţii de verificare, care au fost foarte dinamice şi utile.
A doua zi a cursului a fost condusă de Prof Dr. Lina de Vries, neonatolog de marcă din Utrecht, cu mare experienţă şi interes în neurologia neonatală, şi care are un interes particular în stroke-ul perinatal şi metodele optime de investigare a acestuia. Vorbind însă despre patologia neonatală, rolul bolilor metabolice ca şi cauze ale diverselor suferinţe ale nou-născutului a fost explicat de către Dr. Tom de Koning, care a realizat o trecere în revistă, cu abordări practice referitor la diagnostic şi tratamentul optim al acestora. Dr. Floris Groenendaal, neonatolog specializat în explorarea IRM cerebral la nou-născut a explicat când şi cum trebuie utilizată această metodă de investigare la nou-născutul la termen cu encefalopatie neonatală, o lucrare extrem de interesantă, bazată pe experienţa echipei din Utrecht, care în ultimii 10 ani au reuşit să se dezvolte foarte mult. Linda de Vries a discutat despre diagnosticul stroke-ului neonatal, factorii de risc şi imagistica acestuia, accentuând rolul echografiei transfontanelare în acest domeniu, completată cu IRM cerebral, care a fost excepţională. Lucrările din cursul dimineţii s-au încheiat cu o altă lucrare extrem de valoroasă, prezentată de Eugenio Mercuri, neurolog pediatru cu mare interes în bolile neuromusculare şi neurologia neonatală, care a prezentat o lucrare despre sugarul hipoton.
După – amiaza celei de a doua zi a cuprins 3 work-shop-uri, toate extraordinare, depsre temele din cursul dimienţii, la care toţi am fost extrem de entuziasmaţi.
Ce aduce nou acest curs şi care sunt beneficiile?
În primul rând faptul că este nevoie ca neurologia pediatrică din România să progreseze în ceea ce priveşte abordarea patologiei acute, şi discuţiile au fost concentrate asupra nou-născutului, cu accentuarea faptului că trebuie să avem metode mai elaborate de diagnostic paraclinic şi clinic, pe care este extrem de mare nevoie să la aprofundăm şi în România.
3. Participarea unui specialist la Congresul European de Neurologie, desfasurat la Rhodos in perioada 14-21 iunie 2007
In perioada 16 – 20 iunie am participat la Al 17 lea Congres al Societatii Europene de Neurologie care s-a desfasurat in Rhodos, Grecia. Congresul a intrunit participanti din multe tari, neurologi si neurologi pediatri. Programul stiintific a fost structurat in prezentari orale in plen, comunicari orale in sesiuni paralele abordand diferite patologii neurologice, postere si cursuri.

In prima zi a congresului s-au desfasurat mai multe sesiuni paralele care au abordat prezentari interactive de cazuri si discutii cu referire la: tulburarile neurologice in medicina interna, scleroza multipla, neuropatiile periferice, tulburari de miscare si stroke. Fiecare sesiune a fost condusa de catre neurologi de renume: Prof. Comi din Italia, Prof. Said, Marie Vidailhet din Franta. De remarcat cu mandrie faptul ca sesiunea de Tulburari Neurologice in medicina interna a fost condusa de catre profesorul Bajenaru, presedintele societatii Romane de neurologie, in cadrul acestei sesiuni fiind sustinute mai multe lucrari de catre medici neurologi din Romania. Personal am participat la sesiunea de miscari involuntare in care Dr. Marie Vidailhet a prezentat cazuri interactive cu referire la diferite boli care asociaza tulburari de miscare la copii si adulti. Aceste sesiuni au fost urmate de cursuri de neurologie care s-au desfasurat in paralel si au abordat problematici variate: scleroza multipla si variantele sale, neuropatiile periferice, probleme neurologice in boli sistemice, neurooftalmologia si neurootologia, infectiile sistemului nervos si distonia.

Am participat la cursul de scleroza multipla si variantele sale. Dr. Montalban din Spania a abordat problematica diagnosticului sclerozei multiple cu referire la criteriile de diagnostic ale acesteia in functie de forma clinica, inclusiv elementele de diagnostic diferential. Dr. Massimo Filippi din Italia a adus in discutie bolile inflamator demielinizante: variante ale sclerozei multiple, ADEM si mielita acuta traversa, vasculopatii hipoxic ischemice si vasculite, boli infectioase precum leucoencefalopatia multifocala progresiva. Problematica neuromielitei optice a fost discutata de catre Dr. David Miller din Marea Britanie. Au fost prezentate elementele de diagnostic clinic si paraclinic, criteriile de diagnostic si modalitatile terapeutice. Deosebit de interesanta a fost expunerea prof. Soelberg Sorensen din Danemarca cu referire la noi tratamente in bolile demielinizante.

In data de 17 iunie au continuat cursurile de neurologie de asemenea in sesiuni paralele cu referire la : tratamente in neurologie, neuroimagistica, toxina botulinica, neuropatii periferice, ingrijirea intensiva in neurologie si managementul bolii parkinson, neurooncologie, patologie musculara si de jonctiune neuromusculara, dementa, migrena si modalitatea de efectuare a unei comunicari stiintifice. Am participat la cursul de patologie musculara si de jonctiune neuromusculara. Dr. Dalakas din SUA a prezentat problematica patogenezei miopatiilor inflamatorii si strategiile lor terapeutice in dermatomiozite, polimiozite si miozita cu incluzii celulare. Dr. Zohar Argov din Israel a prezentat modul in care trebuie abordat din punct de vedere clinic si paraclinic un pacient suspectat de a avea o distrofie musculara. Au fost prezentate cazuri clinice ale pacientilor cu diferite tipuri de distrofii musculare. A mai fost abordata problematica bolilor musculare cu afectarea canalelor ionice si a sindroamelor asociate ( Dr. Bertrand Fontaine din Franta ) si a miasteniei la copil ( Dr. John Newson Davis, Anglia ). Au fost prezentate aspectele clinice, paraclinice, patogenice si implicatiile terapeutice adr si problemele de diagnostic diferential in miastenia congenitala, neonatala, sindromul Eaton Lambert si miastenia gravis. Cursurile au fost urmate de prezentari orale in sesiuni paralele cu referire la neurooncologie, boli musculare si dementa.

In data de 18 iunie au fost prezentate lucari in plen ce au abordat protectia axonala in bolile inflamatorii demielinizante cronice, urmate de vizionarea posterelor si de simpozioane satelite, iar apoi de comunicari orale in sesiuni paralele cu referire la boli cerebrovasculare, scleroza multipla, miscari involuntare neuropatii periferice genetica si reabiltare. Au continuat si cursurile in neurologice temele abordate fiind epilepsia si investigarea pacientilor dupa stroke.

In data de 19 iunie s-au desfasurat mai multe simpozioane, simpozioane satelite, comunicari orale in continuarea celor din zilele anterioare, vizionarea posterelor si cursuri de neurologie. De un deosebit interes a fost simpozionul referitor la diagnosticul si tratamentul bolilor mitocondriale.

In data de 20 iunie au fost vizionate ultimele postere apoi, a avut loc un simpozion referitor la preventia stroke si un curs de miscari involuntare paroxistice. Am participat si la acest ultim curs care a suscitat un deosebit interes prin lucrarile prezentate de catre personalitai medicale in diagnosticul si tratamentul acestor boli. Cursul a inceput cu prezentarea Dr. Vonck referitoare la miscari paroxistice involuntare epileptice . Dr. Oertel din Germania a prezentat criteriile de definire, aspectele clinice ale miscarilor paroxistice involuntare neepileptice si ale diverselor boli care asociaza acest tip de miscari cu exemplificari de cazuri clinice si filme video. S-au facut referiri de actualitate privind genetica si tratamentul acestor afectiuni. Cursul a continuat cu abordarea problematicii miscarilor involuntare paroxistice psihogenice de catre Dr. Schrag din Anglia si a miscarilor involuntare paroxistice nocturne de catre Dr. Bassetti din elvetia. La sfarsitul fiecarui curs de neurologie au fost eliberate certificate de participare si note de curs.

Intregul congres a reprezentat o posibilitate de schimburi de idei, de aflare de noutati in diverse domenii ale neurologiei in general. In timpul congresului a existat posibilitatea de achizitie a unor carti si reviste in domeniu de ultima ora.


4. Participarea unui cercetator la Conferinta Europeana de Genetica Umana, desfasurata la Nice in perioada 16-19 iunie 2007

Conferinta a reunit aproximativ 600 de participanti din intreaga lume, cu participarea unor personalitati prestigioase in domeniul geneticii umane. Lucrarile prezentate au fost de inalt nivel stiintific şi deosebit de interesante atat in plan teoretic (privind elucidarea mecanismelor etiopatogenice implicate in aparitia diverselor boli genetice), cat şi practic (privind metode diagnostice mai rapide şi mai sigure a bolilor genetice). Dintre afectiunile cu determinism genetic abordate in cadrul conferintei amintim retardul mental, autismul, etc., afectiuni frecvente intalnite şi in clinica noastra. In cadrul conferintei, cercetatorul roman a prezentat o lucrare stiintifica privind aspectele fenotipice variabile intalnite in sindromul Edwards, in raport cu anomalia citogenetica, pornind de la doua cazuri diagnosticate cu aceasta afectiune. Informatiile dobandite in urma participarii la aceasta conferinta au fost prezentate in cadrul clinicii noastre, atat medicilor specialisti in vederea stabilirii de protocoale diagnostice in conformitate cu noile mijloace diagnostice existente in present in Uniunea Europeana, cat şi medicilor rezidenti, in scopul unei intelegeri cat mai exacte a mecanismelor etiopatogenice implicate in aparitia bolilor neurogenetice.  • Concluzii

1. Participarea specialistilor implicati in acest proiect la o serie de manifestari stiintifice internationale a constituit un bun prilej de informare asupra activitatilor de cercetare desfasurate pe aceeasi patologie in alte tari ale lumii.

2. Au fost prezentate lucrari stiintifice, valorificare a rezultatelor cercetarilor desfasurate in clinica noastra, a fost impartasita experienta specialistilor nostri in diversele patologii neuropediatrice, au fost stabilite contacte cu personalitati in domeniul neuropediatriei si cu cercetatori in acest domeniu, in vederea unor viitoare colaborari.

3. Informatiile dobandite vor fi folosite pentru completarea protocoalelor de abordare diagnostica si terapeutica a afectiunilor neuropediatrice.

4. Cunostintele noi obtinute in urma participarii la aceste manifestari stiintifice au fost impartasite medicilor rezidenti aflati in stagiu de pregatire in clinica noastra, permitandu-le acestora o mai buna intelegere a patologiei neuropediatrice.
Anexa 1-RST
Indicatori de realizare a fazei (conform specificului fiecarui program/proiect)

Denumirea indicatorilor

Numar

Planificat

Realizat


 • organizatii si respectiv de personal de cercetare implicate in program

  • tipuri de organizatii; INCD,U.P., SC, Univ.

  • nr. cercetatori/ proiect/ module

 • sisteme, structuri, procese, metode, mecanisme implementate/ aplicate (pe categorii)

  • produse/ tehnologii/ servicii noi realizate

  • produse/ tehnologii/ servicii modernizate

  • produse/ tehnologii/ servicii noi realizate in cadrul programului, aliniate la standardele internationale

 • produse/ tehnologii/ servicii certificate

 • agenti economici angrenati in parteneriate

 • platforme tehnologice integrate dezvoltate la nivelul programului

 • valoarea dotarilor noi pe program

 • brevete de inventie propuse/ acceptate

 • articole/ carti publicate

- Carti tehnice

- Cataloage

- Dicţionare

- Pliante

- Postere

- Standard European

- Standard Internaţionale

- Standard naţional

- Documentaţii

- Studii

- Studii de piaţa

- Studii de fezabilitate

- Caiet de sarcini

- Concepte

- Metode

- Ghiduri

- Proceduri

- Manual de utilizare

- Rapoarte de verificare/testare

- Proiecte/ Desene de execuţie modele, instalaţie pilot , prototip

- Planuri de afaceri

 • comunicari stiintifice

 • organisme ale infrastructurii de evaluare a conformitatii dezvoltate in cadrul programului:

  • laboratoare de incercari

  • laboratoare de etalonare

  • organisme de certificare

 • organisme de evaluare a conformitatii care isi desfasoara activitatea in domeniile reglementate prin directivele Uniunii Europene, din care:

  • produse industriale care intra sub incidenta marcajului CE;

  • produse agro- alimentare.

  • nr. de specialisti formati/instruiti pentru evaluarea conformitatii;

 • programe postdoctorale create la nivel national

 • cercetatori romani avand titlul de doctori in stiinte obtinut in strainatate sau stagiipostdoctorale efectuate in strainatate reveniti in tara si angajati in unitati de cercetare

 • specialisti formati/ instruiti im managementul si administratia cercetarii

 • manifestari stiintifice sau promotionale cu participare internationala reprezentative;

 • vizite de lucru si stagii de lunga durata ale unor personalitati stiintifice din strainatate;

 • propuneri de proiecte transmise la programe internationale;

 • propuneri de proiecte internationale aprobate;

 • platforme tehnologice integrate in platforme tehnologice europene.

 • parteneriate nou create

 • Software

 • Baze de date

 • Pagini web

SC
6

2

4


3

2
1


SC
6

2

4


3

2
1 • Consultanta, Asistenta tehnica

 • Cursuri de pregatire organizateConstructii institutionale si formare continua:

 • linii de invatamant

 • programe de masterat

 • formare continua

 • Pregatire post doctorala

 • Pregatire manageriala

 • Formarea de personal specializat

Studenti


Rezidenti
cursuri
Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin