AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  132‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz  mislinədək” 
sözləri “iki yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  136.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin beş yüz mislindən min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  136.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci il, №  6,  maddə  454)  ilə  136.3‐cü 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin min mislindən beş min 
mislinədək” sözləri “min manatdan beş min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  137.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  min  mislindən  beş 
min  mislinədək”  sözləri  “iki  min  manatdan  beş  min  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmışdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  138.1‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  138.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
19 aprel 2002-ci il tarixli 305-II QD nömrəli "Psixiatriya yardımı haqqında" Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 
aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 236) ilə 
Məcəlləyə yeni 138.3-cü maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci il, №  6,  maddə  454)  ilə  138.3‐cü 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
19  aprel  2002‐ci  il  tarixli  305‐II  QD  nömrəli  ʺPsixiatriya  yardımı  haqqındaʺ 
Azərbaycan 
Respublikası 
Qanununun 
tətbiqi 
ilə 
əlaqədar 
Azərbaycan 
Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər və  əlavələr  edilməsi 
barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik  toplusu,  2002‐ci  il,  №  5,  maddə  236)  ilə  Məcəlləyə  yeni  138.4‐cü 
maddə əlavə edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci il, №  6,  maddə  454)  ilə  138.4‐cü 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  139.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislindən  beş 
yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  141.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  iki  yüz  mislinədək” 
sözləri “iki yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  141.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək” 
sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  141.3‐cü  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz 
mislindən  beş  yüz  mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  142.1‐ci 

maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək” 
sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  143‐cü 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək” 
sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
5  mart  2010‐cu  il  tarixli  971‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti,  18  aprel  2010‐cu  il,  №  82,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010‐cu il, № 04, maddə 275) ilə 143‐1‐ci 
maddə əlavə edilmişdir. 
30  sentyabr  2005‐ci  il  tarixli  1020‐IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr və  dəyişiklik  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2005‐ci il) ilə Məcəlləyə 144‐1‐ci maddə əlavə edilmişdir. 
30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1020-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına 
əlavələr və  dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2005-ci il) ilə Məcəlləyə 144-2­
ci maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  147.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  148‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “üç yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  151‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  153‐cü  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 154.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  154.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  155‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
14 iyun 2005‐ci il tarixli 937‐IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
Məcəlləsinə  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005‐ci il, № 7, maddə 575
ilə  156.1‐ci  maddənin  dispozisiyasında  ʺməlumatlarınʺ  sözündən  sonra  ʺ,  belə 
məlumatları  əks  etdirən sənədlərin  yayılması,  habelə  satılması  və  ya  başqasına 
verilməsiʺ sözləri əlavə edilmişdir. 
4 dekabr 2009‐cu il tarixli 924‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti,  13  fevral  2010‐cu  il,  №  34,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2010‐cu  il,  №2,  maddə  70)  ilə  156.1‐ci 
maddəsinin dispozisiyasında “sənədlərin” sözündən sonra “, video və foto çəkilişi 
materiallarının, səs yazılarının” sözləri əlavə edilmişdir. 

16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 156.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  157.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  158.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
20 iyun 2003-cü il tarixli 490-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin müddəalarının pozulmasına görə  məsuliyyət haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, 
№ 6, maddə 279) ilə 159-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdir.  Əvvəlki redaksiyada 
deyilirdi: 
Maddə 159. 
Seçki hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olma 
159.1. Vətəndaşın seçki hüquqlarının həyata keçirilməsinə habelə ümumxalq səsverməsində 
(referendumda) iştirak etməsinə mane olma— 
minimum əmək haqqı yüz mislindən beş yüz mislinədək miqdarda cərimə və ya yüz əlli saatdan iki yüz 
qırx saatadək ictimai işlər və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
159.2. eyni əməllər: 
159.2.1 ələ alma, aldatma, hədələmə, zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə
159.2.2  qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
159.2.3 vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə — 
minimum əmək haqqı məbləğinin beş yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə və ya üç ilədək 
müddətə müəyyən vəzifətutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğulolma hüququndan məhrum edilməklə və ya 
edilməməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 

Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  159.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  yüz  mislindən  beş  yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  159.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  iki  yüz  mislindən  altı  yüz 
mislinədək”  sözləri  “iki  yüz  manatdan  altı  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci il, №  6,  maddə  454)  ilə  159.3‐cü 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  üç  yüz  mislindən  yeddi  yüz 
mislinədək”  sözləri  “üç  yüz  manatdan  yeddi  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci il, №  6,  maddə  454)  ilə  159.4‐cü 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
30 dekabr 2003-cü il tarixli 569-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki 
Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, 
№ 1, maddə 10) ilə Məcəlləyə yeni 159-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 159‐1.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidinin iki yüz mislindən altı 
yüz  mislinədək”  sözləri  “iki  yüz  manatdan  altı  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz  edilmişdir. 

16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 159.1.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min 
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə