AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


mislinədək” sözləri “beş yüzYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/24
tarix04.12.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#786
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 159.1.3‐cü 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
30 dekabr 2003-cü il tarixli 569-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki 
Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, 
№ 1, maddə 10) ilə 160-cı maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir. Əvvəlki redaksiyada 
deyilirdi: 
Maddə 169. Seçki komissiyalarının qanun fəaliyyətinə mane olma 
20 iyun 2003-cü il tarixli 490-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin müddəalarının pozulmasına görə  məsuliyyət haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, 
№ 6, maddə 279) ilə 160.1-ci maddəyə  "maneolma" sözlərindən sonra "və ya seçki 
komissiyası üzvünün öz vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə bağlı  fəaliyyətinə müdaxilə 
etmə" sözləri əlavə edilmişdir. 
30 dekabr 2003-cü il tarixli 569-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Seçki 
Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi və Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, 
№ 1, maddə 10) ilə 160.1-ci maddədə "Seçki komissiyalarının qanuni fəaliyyətinə mane 
olma" sözləri  "Seçki (referendum) komissiyalarının işinə müdaxilə etmə  və ya təsir 
göstərmə" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6, maddə 454) ilə 160.1‐ci maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən 
beş yüz mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16 may 2008‐ci il tarixli 607-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  160.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
20 iyun 2003-cü il tarixli 490-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin müddəalarının pozulmasına görə  məsuliyyət haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, 
№ 6, maddə 279) ilə 161-ci maddənin adı  və dispozisiyası yeni redaksiyada verilmişdir. 
Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Maddə 161. 
Seçki  sənədlərini  saxtalaşdırma,  bilə‐bilə  səsləri  düzgün  hesablamama,  yaxud 
səsvermənin gizliliyini pozma 
161.1.  Seçki  və  ya  ümumxalq  səsverməsi  (referendum)  komissiyasının  üzvü 
tərəfindən  seçki 
və  ya  ümumxalq  səsverməsi  (referendum)  sənədlərinin 
saxtalaşdırılması,  bilə‐bilə  səslərin  düzgün  hesblanmaması  və  ya  səsvermənin 
nəticələrinin  düzgün  müəyyənləşdirilməməsi  və  ya  səsvermənin  gizliliyinin 
pozulması— 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  161.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
20 iyun 2003-cü il tarixli 490-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikası Seçki 
Məcəlləsinin müddəalarının pozulmasına görə  məsuliyyət haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, 
№ 6, maddə 279) ilə 161.2-ci maddədə  "saxtalaşdırılması" sözündən sonra ", saxta 
sənədlərin təqdim edilməsi, başqa şəxslərin yerinə səs verilməsi, bir şəxs tərəfindən seçki 
qutusuna birdən artıq seçki bülletenlərinin qoyulması üçün zərfin açılması" sözləri əlavə 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  161.2‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

8 may 2009‐cu il tarixli 813‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  31  may  2009‐cu  il,  №  116,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik  Toplusu,  2009‐cu  il,  №  05,  maddə  315)  ilə  167‐1‐ci  maddə  əlavə 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  162.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  163.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
1  fevral  2010‐cu  il  tarixli  951‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti,  19  mart  2010‐cu  il,  №  62,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010‐cu il, № 03, maddə 171) ilə 164‐cü 
maddəsinin adında “uşağı olan qadının” sözlərindən sonra “, üç yaşınadək uşağını 
təkbaşına  böyüdən  kişinin”  sözləri,  mətnində  “uşağı  olmasına  görə”  sözlərindən 
sonra “, həmçinin kişi üç yaşınadək uşağını təkbaşına böyütdüyünə görə” sözləri 
əlavə edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  164‐cü  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  165.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  165.2.2‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  beş  yüz 
mislindən min mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
28  oktyabr  2008‐ci  il  tarixli  708‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  16  dekabr  2008‐ci  il,  №  280,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik 
Toplusu,  2008‐ci  il,  №  12,  maddə  1047)  ilə  165.2‐ci  maddəsinin  sanksiyasının  əvvəlinə  ʺəmlakı 
müsadirə olunmaqlaʺ sözləri əlavə edilmişdir. 
7 noyabr 2003-cü il tarixli 512-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, 
№ 12, maddə 676) ilə Məcəlləyə yeni 165-1-ci maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 165‐1.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  yüz  əlli  mislindən  beş  yüz 
mislinədək”  sözləri  “yüz  əlli  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 165‐1.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  165‐1‐ci 
maddənin  “Qeyd”ində  “şərti  maliyyə  vahidinin  min  mislindən”  sözləri  “min 
manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
5 mart 2004-cü il tarixli 599-IIQD nömrəli “Azərbaycan folkloru nümunələrinin Hüquqi 
qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikasının  İnzibati Xətalar Məcəlləsinə  və Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
Məcəlləsinə  dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 200) ilə 
Məcəlləyə 165-2-ci maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 165‐2.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  yüz  əlli  mislindən  beş  yüz 
mislinədək”  sözləri  “yüz  əlli  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  165‐2‐ci  maddənin  “Qeyd”ində  “şərti  maliyyə  vahidinin  min  mislindən”  sözləri 
min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
15  aprel  2005‐ci  il  tarixli  885‐IIQD  nömrəli  “Məlumat  toplularının  hüquqi 
qorunması  haqqında”  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar 
Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər və  əlavələr 
edilməsi 
barədə” 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu 
(Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005‐ci il, № 6, maddə 462) ilə Məcəlləyə 
165‐3‐cü maddə əlavə edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 165‐3.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  yüz  əlli  mislindən  beş  yüz 
mislinədək”  sözləri  “yüz  əlli  manatdan  beş  yüz  manatadək”  sözləri  ilə  əvəz 
edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 6, maddə 454) ilə 165‐3.2‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidinin  beş  yüz  mislindən  min 
mislinədək” sözləri “beş yüz manatdan min manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 

6,  maddə  454)  ilə 165‐3‐cü  maddənin “Qeyd”ində  “şərti  maliyyə  vahidinin  min  mislindən”  sözləri 
min manatdan” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  166.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  167‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  168.1‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  169.1‐ci 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  üç  yüz  mislinədək” 
sözləri “üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  169.2‐ci 
maddənin sanksiyasında “şərti maliyyə vahidi məbləğinin yüz mislindən beş yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan beş yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
30 sentyabr 2005-ci il tarixli 1020-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına 
əlavələr və  dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2005-ci il) ilə 173-cü maddə 
çıxarılmışdır. Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 
Maddə 173. 
Yetkinlik yaşına çatmayanın alqı‐satqısı 
173.1. Yetkinlik yaşına çatmayanın alqı-satqısı, yaxud yetkinlik yaşına çatmayan barəsində onun 
başqalarına verilməsi və ona sahibliklə əlaqədar digər əqdlərin bağlanması — 
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
173.2. Eyni əməllər: 
173.2.1. təkrar törədildikdə; 
173.2.2. iki və ya daha çox yetkinlik yaşına çatmayan barəsində törədildikdə; 
173.2.3. qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə; 
173.2.4. təqsirkar şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 
173.2.5. yetkinlik yaşına çatmayanın qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisindən 
çıxarılması və ya Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsi yolu ilə törədildikdə; 
173.2.6. yetkinlik yaşına çatmayanın orqanlarından və ya toxumalarından istifadə etmək məqsədi ilə 
törədildikdə— 
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
173.3. Bu Məcəllənin 173.1 və 173.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan yetkinlik 
yaşına çatmayanın ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 
səkkiz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
2 iyul 2001-ci il tarixli 172-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi 
qanunvericilik aktlarına  əlavələr və  dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, 
№ 7, maddə 455) ilə 174-cü maddədən  "təkrar və ya" sözləri çıxarılmışdır. Maddənin 
əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 
Uşaqların övladlığa götürülməsi, qəyyumluğa (himayəyə) və ya himayədar ailəyə 
tərbiyə olunmaq üçün verilməsi ilə bağlı qanunsuz hərəkətlər təkrar və ya tamah məqsədi ilə 
törədildikdə— 
16  may  2008‐ci  il  tarixli  607‐IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu  (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008‐ci  il,  №  123,  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008‐ci  il,  №  6,  maddə  454)  ilə  174‐cü 
maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən  üç  yüz 
mislinədək” sözləri “yüz manatdan üç yüz manatadək” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
16 may 2008‐ci il tarixli 607‐IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 
qəzeti 7 iyun 2008‐ci il, № 123, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008‐ci il, № 
6,  maddə  454)  ilə  175‐ci  maddənin  sanksiyasında  “şərti  maliyyə  vahidi  məbləğinin  yüz  mislindən 
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin