Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə23/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31

16  
kağız; kitablar; uşaq kitabları; komik kitablar və 
üzəçıxan  təsvirli  kitablar;  bədii  kitablar;  dərslik  və 
mətn  kitabları;  fəaliyyət  kitabları;  kitablar,  əlfəcinlər. 
çap  məhsulu,  çap  nəşrləri,  jurnallar,  komikslər, 
j
urnallar,  dövri  jurnallar,  dərsliklər,  kataloqlar,  çap 
məqalələri,  fotoşəkillər,  çap,  portretlər,  poçt 
kartoçkası,  plakatlar,  təqvimlər,  gündəliklər,  şəxsi 
2016 1028-2016
 
1029
 
91

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
təşkilatçılar,  albomlar,  təbrik  kartları,  traferetlər, 
bloknotlar  və  qeyd  kitabları;  yazı  ləvazimatları; 
təlimat,  tədris  və  təhsil  materialı(  aparatlardan 
başqa);  rəssamlar  üçün  materiallar;  kitablar  üçün 
örtüklər  və  futlyarlar;  sorğu  kitabçası  və  təlimat 
dərslikləri;  özünə  kömək  kitabları  və  məsləhət 
kitabları;  cədvəl  planlaşdırılması  və  təşkili  üçün 
k
itablar;  gündəliklər;  albomlar  və  almanaxlar;  qeyd 
dəftərləri, 
etiketlər; 
rəssamların 
materialları; 
incəsənət, 
sənətkarlıq 
və 
modelləşdirmə 
avadanlıqları;  yazı  və  rəsm  tətbiqləri;  dəftərxana 
ləvazimatları;  kitab  saxlayıcıları,  tutacaqları,  üzləri, 
nişanları  ;  pasportlar  üçün  futlyarlar;  çap  olunmuş 
xəritələr  və  şəhər  sorğu  kitabçaları;  aşpaz  kitabları 
və resept kitabları; məlumat kitabları; qeyd dəftərləri; 
ünvan  kitabları;  hədiyyə  vouçerləri  və  kuponları; 
plakatlar;  dərsliklər;  təbrik  kartları;  sərgi,  kart
oteka, 
hədiyyə, təbrik, şəxsiyyət, qiymət, eyniləşdirmə, yer, 
endirim,  kredit  və  daxil  olmaya  nəzarət  kartları; 
karton və kağız qutular; Etiketlər və yapışan yazılar; 
rəssamların  boya  fırçaları,  pastel  qələmləri, 
karandaşları,  qələmləri,  molbertləri,  kətanları;  kağız 
çantalar; çap olunmuş sənət işləri; kağız və ya kətan 
üzərində  sənətkarlıq  işləri;  təbaşirlər  və  lövhələr  və 
təbaşiri pozanlar; dekorativ kağız və dekorativ kağız 
məmulatları;  kağız  bayraqlar;  hədiyyə  qutuları, 
çantaları, 
kartları, 
kartonları, 
qablaşdırmaları, 
paketləri,  yarlıqları;  qablaşdırma  və  bükmə  üçün 
plastik  material;  rezin  lentlər;  xətkeşlər;  masa 
salfetləri və həsirləri; xırda kartlar; vouçerlər.
 
18 
dəri və dəri əvəzediciləri; emal olunmamış və ya 
yarı emal olunmuş dəri; mebellər üçün dəri bəzəklər; 
heyvan  dəriləri;  dərilər;  yol  sandıqları,  çamadanlar; 
yağış  və  gün  çətirləri,  əsalar;  qırmanclar;  at  yəhər
-
qayışı  və  sərraclıq  malları;  çantalar;  alış
-
veriş 
çantaları;  çimərlik  çantaları;  əl  çantaları;  çantalar; 
məktəb  çantaları;  idman  çantaları;  hobos;  klaçlar; 
böyük  çantalar;  çarpaz  taxılan  çantalar;  daxili 
bölmələri  olan  çantalar;  puşetlər;  məfrəşlər; 
çamadanlar; çiyindən taxılan çantalar; əl üçün qulplu 
çantalar; açılıb yığılan çantalar; büzməli ipli çantalar; 
çəllək  formalı  çantalar;  bel  çantaları;  baton  formalı 
çantalar;  ağzı  büzülüb  yığılan  çantalar;  poçtalyon 
çantalar; ridikullar; kəmərli çantalar; bilərziyə taxılan 
çantalar;  toxunma  çantalar;  dəri  məhsulları;  portfel; 
sosis  örtüyü;  makiyaj  çantaları;  tualet  çantaları; 
kosmetika çantaları; yol çantası; kosmetika qutuları; 
meykap  çantaları;  tualet  çantaları;  kişilər  üçün  əl 
çantaları;  musiqi  qutuları,  kart  tutqacları;  portfellər; 
attaşe çantaları; papaq qutuları; bumajniklər; açarlar 
üçün  futlyar;  pul  qabılar;  yük;  səyahət  çantaları; 
s
əyahət  sandıqları,  sandıqlar;  çamadanlar;  arxa 
çantaları;  ryukzaklar;  idman  çantaları;  düşərgə 
çantaları;  düşərgə  salanlar  üçün  çantalar;  gündəlik 
çantalar;  kisələr;  kətan  çantalar;  kəmərlər;  körpələr 
üçün  kəmərlər;  uşaq  bezi  çantaları;  körpə 
daşıyıcıları;
 
yüklər  üçün  etiketlər  və  yarlıqlar;  dəri 
qayışlar; çiyin qayışları; çanta qayışları; çətirlər; gün 
çətirləri  və  əsalar;  ev  heyvanları  üçün  geyimlər; 
heyvanlar  üçün  geyimlər;  heyvanlar  üçün  xaltalar; 
heyvanlar üçün mərəzlər; kəmərlər; heyvan xaltaları; 
hey
van  daşıyıcıları;  altlet  çantaları;  portfellər; 
körpəni  daşımaq  üçün  arxa  çantaları;  bədənə 
geyinilən  körpə  daşıyıcıları;  çimərlik  çantaları; 
daşınan çantalar; klaçlar; uşaq bezi çantaları; böyük 
çantalar; 
çimərlik 
çətirləri; 
pul 
kisələri; 
at 
ədyalları;biznes 
kart 
futlyarları; 
qırmanclar; 
portmanetlər;  arxa  çantaları;  açar  futlyarları;  boş 
satılan  kosmetika  qutuları;  boş  satılan  tualet 
qutuları;  qəpik  kisələri;heyvan  xaltaları;  yük;  yük 
yarlıqları;  sərraclıq  malları;  əsalar;  səyahət  üçün 
sərgi  çantaları;  çətirlər;  bel  kisələri;  qamçılar;  əsa 
qutuları;  gəzinti  arxa  çantaları;  portfellər;  şəxsi 
orqanayzerlər üçün dəri futlyarlar; kitablar üçün dəri 
futlyar və örtüklər; kağız və çap məhsulları üçün dəri 
futlyar; dəri və dəri ilə örtülmüş jurnal və gündəliklər.
 
25  
geyim, ayaqqabı, baş geyimi; uşaqlar, körpələr 
və çağalar üçün geyim, ayaqqabı, baş geyimi; paltar 
və  donlar;  yaxalıqlar,  şərflər,  qulaqlıqlar;  saronqlar 
və  pançolar;  boyunluqlar;  bluzkalar;  gimnastika 
paltarı; çəkmələr; idman üçün geyim, ayaqqabı, baş 
geyimi;  idman  geyimi  (qolf  əlcəkləri  və  ya 
papaqlarından başqa); futbol və velosiped geyimləri, 
əlcəkləri,  ayaqqabıları,  şortları,  qısa  köynəkləri; 
üzgüçülük  geyimləri,  hamam  dəstləri,  çimərlik 
geyimləri;  gimnast  və  rəqqaslar  üçün  geyim, 
ayaqqabı,  baş  geyimi;  yataq  geyimi  və  pijamalar; 
kostyumlar; 
maskarad 
kostyumları; 
kəmərlər, 
bəndlər,  çiyinbağları;  önlüklər;  çağalar  üçün 
dəyişəklər; balaklavalar və bandanalar; yaxalıqlar.
 
28  
oyuncaqlar,  oyunlar  və  oyun  əşyaları;  təhsil 
məqsədi  ilə  oyuncaqlar,  oyunlar
 
və  oyun  əşyaları; 
pazıllar  və  tapmaca  pazıllar;  oyuncaq  fiqurlar, 
gəlinciklər,  fiqurlar;  şarlar;  frisbilər;  fokusçuluk 
əşyaları;  oyunlar,  oyun  və  idman  üçün  şarlar; 
öyrədici  oyuncaqlar  və  öyrədici  oyunlar;  uşaqları 
öyrətmək  üçün  oyunlar;  stolüstü  oyunlar;
  rol 
oynanılan  oyunlar;  evdə  oynamaq  üçün  şou 
simulyatorlu  oyun;  kart  oyunları  və  azart  oyunlar; 
oyun  və  əyləncə  vasitələri,  maşınları,  aparatları  və 
ləvazimatları;  viktorina,  sayı  və  yaddaş  oyunları;  əl 
ilə oyunlar, elektron oyunlar, tərkib oyunları və vi
deo 
oyunlar  və  onların  hissələri,  ləvazimatları  və 
aksesuarları; 
idman 
əşyaları, 
aparatları 
və 
ləvazimatları;  bədən  tərbiyəsi  və  idman  aparatları; 
idman  üçün  çəki  və  skamyalar;  stasionar 
velosipedlər, 
çarpaz 
trenajorlar, 
avarçəkmə 
trenajorları; 
konki 
sürmə, 
velosiped 
sürmə, 
skeytbord  sürmə,  idman  zamanı  bədəni  qoruma 
üçün  qoruyucu  qalxanlar  və  döşəklər;  oyunlar, 
atletika  və  idman  üçün  xüsusi  uyğunlaşdırılmış 
şəbəkələr,  əlcəklər,  halqalar,  hədəflər,  klublar, 
yeşiklər, qalxanlar, ağaclar, raketkalar, kiylər, 
stollar, 
ayaqqabılar, 
baş 
geyimləri 
və 
onlara 
2016 1029-2016
 
1029
 
92

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
uyğunlaşdırılmış  qutu  və  çantalar;  üzgüçülük 
ləvazimatları;  skeyt  lövhələri,  sörf  lövhələri,  konkilər 
və  onlara  uyğunlaşdırılmış  qutular  və  çantalar; 
oyuncaqlar  və  gəlinciklər  üçün  geyimlər;  süni  milad 
ağacları;  milad  bəzəkləri;  körpə  yellənçəkləri;  hava 
ilə doldurulan qalalar və batutlar; qum qutuları; sərgi 
və  oyun  meydançası  ləvazimatları;müharibə  və 
döyüşü  imitasiya  edən  mərmilər,  oyun
-
güllələri  və 
oyun  silahları;  gimnastika  məmulatları;  tullanmaq 
üçün  kəndir;  halqalar;  poqo  çubuqları;  oyuncaq 
skuterlər; 
çərpələnglər 
və 
onların 
hissələri; 
avtomobillərin,  nəqliyyat  vasitələrinin,  binaların 
modelləri  və  onların  dəstləri  və  naborları;  tərəzi 
modelləri  və  onların  dəstləri;  teatr  kostyumları  və 
Halloven  maskaları;
  pinatlar;  zarafatlar;  idman 
topları üçün nasoslar.
 
35  
reklam,  promosyon  və  marketinq  xidmətləri; 
reklamın  yayılması  üçün  xidmətlər  ,  reklam 
sahələrinin  icarəsi;  internet  vasitəsi  ilə  təmin  edilən 
reklam  xidmətləri;  kompüter
 
şəbəkəsində  onlayn 
reklam;rek
lam  xidmətləri  və  kütləvi  marketinq 
xidmətləri, populyar kütləvi informasiya vasitələrində 
dəb  üzrə  xidmətlər  və  reklam; marketinq  xidmətləri; 
ofis 
funksiyaları;  vərəqələrin  və  nümunələrin 
paylanması; qəzet abunə xidmətləri; başqaları üçün; 
marketinq  və  ictimai  əlaqələr  xidmətləri;  qeydiyyat 
və  yazılı  və  rəqəmsal  tərkibli  rabitə;  rəssamların, 
sənətkarların,  dizaynerlərin,  geyim  dizaynerlərinin, 
moda  dizynerlərinin,  modellərin,  aparıcıların  və 
qonaqların,  televiziya  işçilərinin  bizneslərinin  idarə 
edilməsi, təqdim edilməsi; kompüter
 
fayllarının idarə 
edilməsi; kommersiya və ya reklam məqsədləri üçün 
sərgilərin  təşkili;  biznes  və  kommersiya  sərgiləri, 
konfransları  və  ticarət  yarmarkaları;  rabitənin  hər 
vasitəsilə  reklam  və  reklam  vaxtı  və  yerinin  icarəsi 
və  təmin  edilməsi;  kosmetikanın,  sabunların,  saça 
qulluq  və  vanna  üçün  məhsullarının,  gigiyeniya 
məhsullarının,  yeniliklərin,  milad  ağaclarının  (süni) 
və  dayaqların,  gimnastika,  idman  və  üzgüçülük 
məmulatlarının 
və 
ləvazimatlarının, 
çap 
məhsullarının,  təbrik  kartlarının,  sənətkarlıq  və 
incəsənət  avadanlıqlarının,  kitabların,  təhsil  və 
əyləncənin,  bükmə  kağızı  və  hədiyyə  qutularının, 
qutular  və  yarlıqların,  heykəllərin,  təqvimlər, 
albomlar  və  şəkil  çərçivələri,  ornamentlər  və 
dekorativ 
məmulatlar, 
şamlar, 
kompüte

məhsullarının  qeydə  alınan  və  əvvəlcədən  qeydə 
alınmış  media  daxil  olmaqla,  daxili  elektrik  və 
elektron  ləvazimatlar  və  aksesuarların,  geyim, 
ayaqqabı,  baş  geyimi  və  aksesuarların,  zərgərlik 
məmulatlarının, qol saatların, saatların, toxuculuq və 
toxuculu
q  məhsullarının,  sağlamlıq  və  gözəlliyə 
yardım məhsullarının, uşaqların və körpələrin təhsili 
və  əyləncəsinin,  uşaqlar  üçün  ləvazimatlar,  tualet 
ləvazimatları, qabları, qab dəstləri, lampalar və gecə 
işıqları,  yataq  və  yataq  dəyişəklərinin,  bütün 
yuxarıda göstərilən məhsulların hissələri, hissəcikləri 
və  aksesuarlarının,  maqnit  məlumat  daşıyıcıları, 
Kompüter
 
diskləri,  audio  CD
-
lər,  kompakt  disklər, 
DVD  və  digər  rəqəmsal  məlumat  daşıyan  vasitələr, 
o  cümlədən  yazıları,  kompüter  proqram  təminatı, 
yüklənə bilən kompüter proqram təminatı, kompüter
 
tətbiqi  proqram  təminatı,  interaktiv  və  şəbəkə 
proqram 
təminatı, 
yüklənə 
bilən 
rəqəmsal 
animasiyalar və hərəkət edən şəkillər, yüklənə bilən 
rəqəmsal şəkillər,  yüklənə  bilən rəqəmsal media və 
kompüter
 
faylı  olan  mətn  mesajları,  video  mesajlar, 
musiqi  mesajları  və  multimedia  mesajları,  yüklənə 
bilən  rəqəmsal  təhsil  mediası,  elektron  nəşrlər  və 
yüklənə 
bilən 
elektron 
nəşrlər, 
podcastlar, 
audiokitablar,  görünüşü  dəyişmək  və  şəkillərin, 
audio-
vizual  və  video  məzmunun  ötürülməsi  üçün 
yüklənə  bilən  proqram  təminatı,  məlumatın  və 
informasiyanın  toplanması,  redaktə  edilməsi,  təşkili, 
dəyişdirilməsi, 
ötürülməsi, 
saxlanması 
və 
paylanması  üçün  yüklənə  bilən  proqram  təminatı, 
sosial  şəbəkələr,  sosial  şəbəkə  tətbiqlərinin 
quraşdırması  və  məlumat  axtarışı,  yüklənə  bilən, 
endirilə  bilən  giriş  və  idarə  imkanı  üçün  proqram 
təminatı, yükləmə, endirmə, giriş etmə, yerləşdirmə, 
göstərmə,  etiketləmə,  bloq  yaratma,  axın  etmə, 
birləşdirmə,  bölüşmə  və  ya  başqa  cür  elektron 
kütləvi  informasiya  vasitələrinin  və  ya  məlumatın 
kompüter
 
və  kommunikasiya  şəbəkəsi  vasitəsi  ilə 
təminatının  proqram  təminatı,  kompüterlər  üçün 
proqram,  fayllar,  tətbiqlər,  viktorinalar  və  oyunlar, 
çox  funksiyalı  əl  kompüteri,  elektron  şəxsi 
təşkilatçılar,  elektron  kitablar,  planşet  kompüter

şəxsi  audio  pleyerlər,  şəxsi  elektron  əyləncə 
cihazları,  oyun  konsolları  və  mobil  telefonlar, 
kompüter
 
və  video  oyun  kasetləri,  kartriclər,  disklər 
və  proqramlar,  televiziya,  səs  və  video  yazıları  ilə 
istifadə  üçün  kompüter
 
oyunları,  kodlaşdırılmış, 
maqnit  və  kompüterləşdirilmiş  kartlar  və  çiplər, 
kodlaşdırılmış  və  maqnit  pul,  kredit  və  şəxsiyyət 
vəsiqələri,  elektron  informasiya  saxlanması  və 
ötürülməsi  üçün  qurğular,  video  oyun  proqram, 
tədris  qurğuları,  ölçü  aparatları,  elmi
-
tədqiqat  və 
l
aboratoriya 
aparatları, 
yayım 
aparat 
və 
avadanlıqları,  səs  və  və/və  ya  şəkillərin  qeydə 
alınması, 
ötürülməsi 
və 
ya 
bərpası 
üçün 
avadanlıqlar,  radiolar,  rabitə  və  telekommunikasiya 
aparatları, rəqəmsal musiqi, İnternet veb saytlardan 
təmin olunan rəqəmsal musiqi, rəqəmsal audiovizual 
media, 
kompüterlər,  kompüter  və  mobil  telefon 
interfeysləri,  şəxsi  audio  pleyerlər,  şəxsi  video 
pleyerlər, şəxsi media  pleyerləri, MP3  və audio fayl 
pleyerlər,  yüklənə  bilən  səs  faylları,  musiqi, 
multimedia,  audiovizual  media,  mp3,  mp4,  musiqi 
faylları, qrafiklər, oyunlar, videolar, şəkillər və simsiz 
mobil  rabitə  cihazları  üçün  məlumat,  pultla  idarə 
etmə,  kontakt  linzaları,  eynək,  gözlük,  gündən 
qorunmaq  üçün  eynək,  üzgüçülük  üçün  eynək  və 
onların  sağanaqları,  futlyarlar,  zəncirlər  və  linzalar, 
2016 1029-2016
 
1029
 
93

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
çəki  avadanlığı,  kompaslar,  telefonlar  üçün  simsiz 
dəstlər, 
mikrofonlar, 
meqafonlar, 
səsiucaldan 
cihazlar, 
kameralar, 
vebkameralar, 
kamera 
futlyarları,  kamera  qapaqları,  qayışlar,  kəmərlər, 
taymerlər, 
selfi 
çubuqları, 
video 
axtarıcılar; 
i
şıqlandırıcılar, 
filtrlər, 
dayaqlar, 
keyslər, 
komyuterlər,  çox  funksiyalı  əl  kompüterləri,  elektron 
şəxsi  təşkilatçılar,  elektron  kitablar,  planşet 
kompüter,  şəxsi  audio  pleyerlər,  şəxsi  elektron 
əyləncə cihazları, oyun konsolları və mobil telefonlar 
üçün  uyğunlaşdırılmış  qutular,  örtüklər,  çantalar, 
örtüklər;  maqnitlər;  dəbilqələr;  baş  qoruyucuları, 
qoruyucu  maskalar,  həyəcan  siqnalları,  batareya 
elektrik yükləyiciləri, plyonkalar, dekorativ maqnitlər, 
mikroskoplar,  teleskoplar  və  durbinlər  və  dayaqlar, 
di
apozitivlər, 
linzalar, 
reflektorlar, 
prizmalar, 
mikroskoplar, teleskoplar və durbinlər üçün futlyarlar 
və  qutular,  astronomiya  üçün  aparatlar,  elmi 
tədqiqatlar  üçün  laboratoriya  dəstləri,  laboratoriya 
avadanlıqları  və  aparatları  və  laboratoriya  dəstinin 
tərkib hissələri, körpələr üçün həyəcan siqnalları  və 
monitorları,  velosiped  sürətölçənləri,  qulaqlıqlar, 
kiçik  qulaqlıqlar,  qulaq  tıxayıcıları;  kompüter
 
idarəediciləri,  nəzarət  yastıqcıqları,  monitorlar, 
printerlər,  klaviaturalar,  siçanlar,  yaddaş  qurğuları

siçan  altlıqları,  qramafon  iynəsi;  stereo  sistemləri, 
televizorlar,  Saatlar  və  xronometrik  cihazlar,  qol 
saatları və saatlar, vaxt cihazları, idman vaxtını təyin 
etmək  üçün  cihazlar,  idman  saatları  və  idman 
məqsədləri  üçün  saatlar,  çoxfunksiyalı  saatlar,
 
idman  saatları  və  dövrə  saatları,  idman  üçün 
xronometrik  sistemlər,  komyuter  quraşdırılmış 
saatlar,  qol  saatları  kəmərləri,  ağıllı  saatlar,  biləyə 
taxmaq üçün fitnes trekerlər, kompüter
 
quraşdırılmış 
zərgərlik  əşyaları  və  boyunbağılar,  yuxarıda 
sadalanan 
məhsullar  üçün  hissələr,  hissəciklər  və 
aksesuarlar,  başqa  siniflərə  aid  olmayan  qiymətli 
metallar və  onların xəlitələri və  qiymətli metallardan 
olan  və  ya  onlarla  örtülmüş  məhsullar,  Zərgərlik 
əşyaları, qiymətli daşlar, saat şüşələri, saatlar  üçün 
futlyar
lar, metal, dəri və ys plstik saat kəmərləri, daş
-
qaşlar, bədən üçün daş
-
qaşlar, üz üçün daş
-
qaşlar, 
bədən  və  üz  üçün  pirsinqlər,  pirsinq  düymələe, 
pirsinq  halqalar,  boyunbağılar,  baş  və  ya  saç  üçün 
zərgərlik  məmulatları,  boyun  bağılar,  süni  daş
-
qaşlar,  zərgərlik  məmulatları  üçün  muncuqlar, 
bilərziklər,  sancaqlar,  amuletlər,  zəncirlər,  breloklar, 
zərgərlik  tutqacları,  sırğalar,  dekorativ  sancaqlar, 
medalyonlar,  medalyonlar,  kulonlar,  saxta  daş
-
qaş, 
süni  daş
-
qaş,  qiymətli  daşlar,  yarı
-
qiymətli  daşlar, 
qiymətli  daşların  təqlidi,  zərgərlik  daşları,  bəzəklər, 
fiqurlar, 
heykəllər, 
heykəlciklər 
və 
zərgərlik 
məmulatlarından  incəsənət  əşyaları  və/  və  ya 
qiymətli  və  ya  yarı
-
qiymətli  daşlar  və/və  ya  qiymətli 
və  ya  yarı
-
qiymətli  metallar  və/  və  ya  yuxarıda 
sadalanan 
ma
teriallardan 
təqlid 
versiyaları, 
eyniləşdirmə 
bilərzikləri, 
zaponkalar, 
qalstuk
-
tutqacları,  bəzək  sancaqları,  qalstuk  sancaqları, 
yaxa  sancaqları  və  paltar  düymələri,  yaxa 
plastinkaları,  yaxa  çubuqları,  yaxa  küncləri  üçün 
elastik  plastinka,  yaxa  bərkidənlər,  yuxarıda 
sadalanan məhsulların qutular və futlyarlar, qiymətli 
metallardan  iplər,  açar  halqaları,  kiçik  oyuncaq  , 
breloklar,  Kağız,  kitablar,  uşaq  kitabları,  komik 
kitablar  və  üzəçıxan  təsvirli  kitablar,  bədii  kitablar, 
dərslik  və  mətn  kitabları,  fəaliyyət  kitabları,  kitablar, 
əlfəcinlər.  çap  məhsulu,  çap  nəşrləri,  jurnallar, 
komikslər,  jurnallar,  dövri  jurnallar,  dərsliklər, 
kataloqlar,  çap  məqalələri,  fotoşəkillər,  çap, 
portretlər,  poçt  kartoçkası,  plakatlar,  təqvimlər, 
gündəliklər,  şəxsi  təşkilatçılar,  albomlar,  təbrik 
kartları, traferetlər, bloknotlar və qeyd kitabları,  yazı 
ləvazimatları;  təlimat,  tədris  və  təhsil  materialı( 
aparatlardan  başqa),  rəssamlar  üçün  materiallar, 
kitablar  üçün  örtüklər  və  futlyarlar,  sorğu  kitabçası 
və  təlimat  dərslikləri,  özünə  kümək  kitabları  və 
məsləhət  kitabları,  cədvəl  planlaşdırılması  və  təşkili 
üçün  kitablar,  gündəliklər,  albomlar  və  almanaxlar, 
gündəlik, 
etiketlər, 
rəssamların 
materialları, 
incəsənət, 
sənətkarlıq 
və 
modelləşdirmə 
avadanlıqları,  yazı  və  rəsm  tətbiqləri,  dəftərxana 
ləvazimatları, 
kitab 
saxlayıcıları, 
tutacaqları, 
üzlükləri,  nişanları,  pasportlar  üçün  futlyarlar,  çap 
olunmuş  xəritələr  və  şəhər  sorğu  kitabçaları,  aşpaz 
kitabları  və  resept  kitabları,  məlumat kitabları,  qeyd 
dəftərləri,  ünvan  kitabları,  hədiyyə  vouçerləri  və 
kuponları,  plakatlar,  dərsliklər,  təbrik  kartları,  sərgi, 
kartoteka,  hədiyyə,  təbrik,  şəxsiyyət,  qiymət, 
eyniləşdirmə,  yer,  endirim,  kredit  və  daxil  olmaya 
nəzarət kartları, karton və kağız qutular, Etiketlər və 
yapışan  yazılar,  rəssamların  boya  fırçaları,  pastel 
qələmləri,  karandaşları,  qələmləri,  molbertləri, 
kətanları,  kağız  çantalar,  çap  olunmuş  sənət  işləri, 
kağız  və  ya  kətan  üzərində  sənətkarlıq  işləri, 
təbaşirlər və lövhələr və təbaşiri pozanlar, dekorativ 
kağız  və  dekorativ  kağız  məmulatları,  kağız 
bayraqlar,  hədiyyə  qutuları,  çantaları,  kartları, 
kartonları,  qablaşdırmaları,  paketləri,  yarlıqları, 
qablaşdırma  və  bükmə  üçün  plastik  material,  rezin 
lentlər,  xətkeşlər,  masa  salfetləri  və  həsirləri,  xırda 
kartlar,  vouçerlər,  Dəri  və  dəri  əvəzediciləri,  emal 
olunmamış  və  ya  emal  olunmamış  dəri,  mebellər 
üçün  dəri  bəzəklər,  heyvan  dəriləri,  dərilər,  yol 
sandıqları,  çamadanlar,  yağış  və  gün  çətirləri, 
əsalar,  qırmanclar,  at  yəhər
-
qayışı  və  sərraclıq 
malları,  çantalar,  alış
-
veriş  çantaları,  çimərlik 
çantaları,  əl  çantaları,  çantalar,  məktəb  çantaları, 
idman  çantaları,  hobos,  klaçlar,  böyük  çantalar, 
çarpaz  taxılan  çantalar,  daxili  bölmələri  olan 
çantalar,  puşetlər,  məfrəşlər,  çamadanlar,  çiyindən 
taxılan  çantalar,  əl  üçün  qulplu  çantalar,  açılıb 
yığılan  çantalar,  büzməli  ipli  çantalar,  çəllək  formalı 
çantalar,  bel  çantaları,  baton  formalı  çantalar,  ağzı 
büzülüb  yığılan  çantalar,  poçtalyon  çantalar, 
2016 1029-2016
 
1029
 
94

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə