Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31

41  
əyləncə
 
xidmətləri;  istirahət xidmətləri; əyləncə 
xidmətləri;  əyləncə  mərkəzləri  və  parkları;  mövzulu 
park  xidmətləri;  əyləncə  obyektləri  təmin  edilməsi; 
macəra  oyun  xidmətləri;  teatr  və  kino  xidmətlərinin 
göstərilməsi;  təhsil  və  təlim  xidmətləri;  mədəni 
fəaliyyəti;  idman  və  mədəni  tədbirlərin  təşkili, 
mədəniyyət,  təhsil  və  istirahət  klubları,əyləncəli  TV 
proqramları,  video  filmləri  və  kinoların  tamaşaya 
qoyulması, radio əyləncə proqramları, musiqi və şeir 
yazma,  şou  proqramları,  konsertlərin,  produser 
xidmətlərinin  təşkili  və  idarə  edilməsi  daxil  olmaqla; 
kollokvumların, 
sərgilərin, 
konsertlərin, 
kon
-
fransların, 
konqreslərin, 
seminarların, 
simpo
-
ziumların,  festivalların,  yarmarkaların,  sirklərin, 
şouların,  emalatxanaların,  moda  nümayişlərinin  və 
yarışlarının  təşkili  və  idarə  edilməsi;  qonaqlıq 
planlaşdırılması;  qonaq  partiləri  və  əyləncələr;  nəşr 
və nəşriyyat xidmətləri; kino təqdimatları; disk
-jokey 
və  DJ  xidmətləri;  profesional  estrada  artistlərinin 
canlı,  televiziyalaşdırılmış,  onlayn  və  kinolarda 
çıxışının  təşkili  və  təqdim  edilməsi;  istifadəçilərin 
istirahət,  asudə  vaxt  keçirmək  və  ya  əyləncə  üçün 
daxil ola bildiyi əyləncə xidmətlərinin virtual mühitdə 
təmin  edilməsi;  bloqlar,  vbloqlar,  podkastlar  və 
onlayn  formlar  vasitəsilə  təmin  olunan  əyləncə  və 
2016 1028-2016
 
1028
 
83

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
təhsil  xidmətləri;  yüklənməyən  media  və  nəşrlərin 
mobil rabitə cihazları üçün veb
-
əsaslı proqramlarının 
təmin  edilməsi;  əyləncə  sahəsində  informasiya 
təminatı  onlayn  xidmətlər  daxil  olmaqla;  sosial 
şəbəkə 
vebsaytlarında 
əyləncə 
xidmətləri; 
internetdən  onlayn  elektron  nəşrlərin  və  rəqəmsal 
musiqi  və  videonun  (yüklənə  bilinməyən)  təmin 
edilməsi;  video,  audio,  audiovizual  və  radio 
proqramların  və  filmlərin,  animasiya  filmlərinin, 
səslərin  və  video  yazıların,  və  canlı  tədbirlərin 
istehsalı,  hazırlanması,  sərgisi,  paylanmasıvə 
kirayəsi,  o  cümlədən  interaktiv  KİV
-
in  köməyi  ilə,  o 
cümlədən 
internetlə; 
istirahət 
və 
əyləncə 
vasitələrinin  təmin;  televiziya  və  musiqili  proqramlar 
üçün formatların yaradılması; mükafatların təşkili və 
həyata  keçirilməsi;  sosial  xeyirxahlığın  təlimatı; 
internetdə  MP3  veb  saytarından  təmin  edilən 
rəqəmsal  musiqi  (yüklənə  bilinməyən);  sifariş 
agentlikləri;  onlayn  elektron  nəşrlərin  və  rəqəmsal 
musiqinin  (yüklənə  bilinməyən)  internetdən  təmin 
edilməsi; podkastların təminatı; əyləncə, təlim, təhsil 
və  mədəniyyət  nümayişləri;  nəşriyyat  xidmətləri; 
xəbər  xidmətləri;  onlayn  nəşrlərin  təchizi;  çap 
məhsullarının,  dövri  nəşrlərin,  çap  olunmuş 
nəşrlərin,  kitabların  və  jurnalların  dərci  ilə  bağlı 
xidmətlər;  verilənlər  bazasından  və  ya  internetdən 
əldə  edilən  materialların  dərci;kompyute  verilənlər 
bazası  və  ya  İnternetdən  təmin  olunan  interaktiv 
informasiya;  elektron  dərc;  icmalların  dərci;  təhsil 
axtarışları və məruzələri; yüklənə bilinməyən media, 
multimedia, audioviziual və radio proqramların mobil 
rabitə cihazları üçün veb
-
əsaslı proqramlarının təmin 
edilməsi;  sosial  şəbəkə  veb  saytlarında  əyləncə  və 
təhsil  xidmətləri;  video,  audio,  audiovizual  və  radio 
proqramların  və  filmlərin,  animasiya  filmlərinin, 
səslərin  və  video  yazıların,  və  canlı  tədbirlərin 
istehsal
ı,  hazırlanması,  sərgisi,  paylanmasıvə 
kirayəsi,  o  cümlədən  interaktiv  KİV
-
in  köməyi  ilə,  o 
cümlədən internetlə; azarkeş klubu xidmətləri; təhsil 
və  təlim  xidmətləri;  kollekvumların,  sərgilərin, 
konsertlərin,  konfransların,  konqreslərin,  semi
-
narların, simpoziumların, festivalların, yarmarkaların, 
sirklərin, 
şouların, 
emalatxanaların, 
moda 
nümayişlərinin, 
yarışların, 
şans 
oyunlarının, 
oyunların,  müsabiqələrin  təşkili  və  idarə  edilməsi; 
oyun  və  oyun  xidmətləri;  oyun  şousu  əyləncə  və 
xidmətləri;  realiti  televiziya  əyləncə  və  xidmətləri; 
virtual  realiti  oyun  və  oyun  xidmətləri;  əyləncə, 
istirahət,  təhsil  və  mədəniyyət  tədbirlərinin  təşkili, 
istehsalı,  qurulması  və  kurasiyası;  audio,  video, 
mətn  və  şəkillərin  seçmə  və  kompilyasiyası;  xəbər 
məruzəsi xidmətləri; geyim kirayəsi;  idman, əyləncə 
və mədəniyyət tədbirlərinə sifariş agentlikləri və bilet 
rezervasiyası 
xidmətləri; 
yuxarıda 
sadalanan 
xidmətlərlə 
bağlı 
informasiya, 
məsləhət 
və 
konsultasiya xidmətləri.
 
43 - q
ida və içki ilə təmin etmə xidmətləri; müvəqqəti 
y
aşayış;  mehmanxana  xidmətləri;  restoran  və 
qidaların  hazırlanıb  evlərə  çatdırılması  ilə  təmin 
etmə;  qidaların  hazırlanıb  evlərə  çatdırılması, 
restoran, pivəxana, kafe, qəhvə barı, qəlyanaltı barı, 
pivəxana  və  bar  xidmətləri;  kokteyl
-
bar  xidmətləri; 
kafetar
iyalar;  qidanı  özünlə  aparma  xidmətləri;  qida 
və  içki  hazırlanması;  müqaviləli  ərzaq  xidmətləri, 
qonaqpərvərlik  xidmətləri;  korperativ  qonaqpərvərlik 
xidmətləri;  qida  və  içki  ilə  təmin  etmə  üçün  klub  və 
gecə  klubu  xidmətləri;  toy  və  digər  bayram 
tədbirlərinin  təşkili;  yuxarıda  sadalanan  xidmətlərlə 
bağlı  informasiya,  məsləhət  və  konsultasiya 
xidmətləri.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
голубой, красный,
 
белый
 
(511) 
09 

магнитные  носители  данных; 
компьютерные  приводы;  аудио  компакт
-
дисков; 
компакт

диски, 
DVD-
диски  и  другие  цифровые 
носители информации, в  том  числе записанные; 
компьютерное 
программное 
обеспечение; 
загружаемые 
компьютер 
программное 
обеспечение;  компьютер  программное  обеспе
-
чение;  интерактивная  и  сетевая  программа; 
загружаемые цифровые анимации и движущиеся 
изображения; 
загружаемые 
цифровые 
изображения;  загружаемые  цифровые  средства 
массовой  информации  и  компьютерные  файлы, 
являющиеся  текстовыми  сообщениями,  видео 
сообщения,  музыкальные  и  мультимедийные 
сообщения; 
загружаемые 
цифровые 
образовательные медиа; электронные издания и 
загружаемые  электронные  издания;  подкасты; 
аудиокниги; 
загружаемое 
программное 
обеспечение  для  изменения  изображения  и 
позволяющее  передачу  изображений,  аудио
-
визуальных  и  видео
-
контента;  программное 
обеспечение 
для 
сбора, 
редактирования, 
организации,  изменения,  передачи,  хранения  и 
совместного 
использования 
данных 
и 
информации;  программное  обеспечение  для 
социальных  сетей,  построения  приложений 
социальных  сетей  и  позволяет  извлечения 
данных, 
загружать, 
скачивать, 
доступ 
и 
управление;  программное  обеспечение  для 
загрузки,  скачивания,  осуществляя  доступ, 
размещение,  показывая,  пометки,  блоги,  потоке, 
связывая,  обменивая
 
или  иное  обеспечение 
электронных средств массовой информации или 
информации 
через 
компьютер 
и 
коммуникационные 
сети; 
программное 
обеспечение,  файлы,  приложения,  викторины  и 
игры  для  компьютеров,  многофункциональных 
портативных  компьютеров,  электронные  личные 
2016 1028-2016
 
1028
 
84

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
организаторы,  электронные  книги,  планшетные 
компьютеры,  персональные  аудио  плееры, 
персональные  электронные  устройства  для 
развлечений,  игровые  консоли  и  мобильные 
телефоны; компьютерные и видео игры кассеты, 
картриджи,  диски  и  программы;  компьютерные 
игры  для  использования  с  телевизорами,  звуко

и  видеозаписей;  кодируемые  магнитные  и 
компьютеризированные 
карты 
и 
чипы; 
кодируемые  и  магнитные  наличные,  кредитные 
карты и удостоверения; устройства для хранения 
и  передачи  информации  в  электронном  виде; 
программное  обеспечение  видео  игр;  учебные 
устройства; измерительной аппаратуры; научные 
исследования 
и 
лабораторные 
приборы; 
трансляция 
приборы 
и 
оборудование; 
аппаратура 
для 
записи, 
передачи, 
воспроизведения  звука  и  /  или  изображения; 
радио;  связь  и  телекоммуникации;  цифровая 
музыка;  Цифровая  музыка  осуществляемая  с 
Интернет  сайтов;  цифровая  аудиовизуальная 
информация; 
компьютеры; 
компьютер 
и 
мобильный телефон интерфейсы; персональные 
музыкальные 
плееры, 
персональные 
видеоплееры,  личные  медиа
-
плееров; 
MP
3  и 
аудио  файловые  плееры;  игровые  загружаемые 
мелодии, 
музыка, 
мультимедиа, 
аудиовизуальные 
средства, 
MP3, 
MP4s, 
музыкальные  файлы,  графика,  игры,  видео, 
изображения  и  информация  для  беспроводных 
устройств  мобильной  связи;  пульты  управления; 
контактные  линзы;  очки,  очки,  очки,  очки, 
плавательные очки и их оправы, корпуса, цепи и 
линзы; 
весовое 
оборудование; 
компасы; 
комплекты 
для 
беспроводных 
телефонов; 
микрофоны, 
мегафоны, 
громкоговорители; 
камеры;  Веб
-
камеры;  футляры  камер;  кожухи 
камер  ,  ремни,  стропы,  таймеры, 
selfie 
палки, 
видоискатели, вспышки, фильтры, стояки, кейсы; 
кейсы,  рукава,  сумки  и  чехлы,  предназначенные 
для 
компьютеров, 
многофункциональных 
портативных  компьютеров,  электронных  личных 
организаторов,  электронных  книг,  планшетные 
компьютеры,  персональные  аудио  плееры, 
персональные  электронные  устройства  для 
развлечений,  игровых  консолей  и  мобильных 
телефонов;  магниты;  шлемы;  защита  головы; 
защитные  маски;  сигналы  тревоги;  зарядные 
устройства;  фильмы;  декоративные  магниты; 
микроскопы,  телескопы  и  бинокли  и  стенды, 
слайды,  линзы,  рефлекторы,  призмы,  случаи  и 
контейнеры  для  микроскопов,  телескопов  и 
биноклей; 
Устройство 
для 
астрономии; 
лабораторные 
наборы 
для 
научных 
экспериментов; 
лабораторные 
приборы 
и 
приборы  и  лабораторное  набор  компонентов; 
детские  тревоги  и  мониторы;  велосипедные 
спидометры;  наушники,  наушники,  бируши; 
компьютерные  джойстики,  управления  колодки, 
мониторы, 
принтеры, 
клавиатуры, 
мыши, 
устройства  памяти,  коврики,  стилус;  Стерео
-
системы; телевизоры.
 
16  - 
бумага;  книги;  детские  книги;  комиксы  и 
всплывающие 
книги; 
литературные 
книги; 
учебная  и 
развивающая 
учебники; 
книги 
деятельности; 
книги, 
закладки, 
печатная 
продукция, 
печатные 
издания, 
журналы, 
комиксы,  журналы,  периодические  издания, 
справочники, 
каталоги, 
печатные 
статьи, 
фотографии,  эстампы,  портреты,  открытки, 
плакаты,  календари,  ежедневники,  личные 
организаторы,  альбомы,  открытки,  трафареты, 
записные  книжки  и  ноутбуки;  письменные 
принадлежности; 
учебные, 
учебно
-
воспитательный  материал  (кроме  аппарата); 
материалы для живописи; футляры
 
и чехлы  для 
книг;  путеводители  и  руководства;  инструкция 
самопомощи  книг  и  советы  книги;  книги  для 
планирования 
расписания 
и 
организации; 
дневники;  альбомы  и  альманахи;  повестки  дня, 
наклейки; 
материалы 
для 
живописи; 
оборудование  для  рисования,  ремесла  и 
моделирования;  писать  и  рисовать  орудия; 
канцелярские  товары;  концы  книги,  держатели, 
обложки,  маркеры;  футляры  для  паспортов; 
печатные  карты  и  городские  справочники;  повар 
книги  и  книги  рецептов;  справочники;  блокноты; 
каталоги;  подарочные  сертификаты  и  купоны; 
постеры;  учебники;  поздравительные  открытки; 
дисплей, 
подачи, 
подарок, 
приветствие, 
идентичность,  значение,  идентификация,  место, 
лояльность,  наличные  деньги,  и  контроля 
доступа  карты;  картонные  и  бумажные  коробки; 
наклейки  и  стикеры;  художника  кисти,  пастели, 
карандаши,  ручки,  мольберты,  холст;  бумажные 
пакеты;  напечатанные  произведения  искусства; 
работы на бумаге или холсте; мелки и классные 
доски  и  ластики  для  мела;  декоративная  бумага 
и  бумажные  изделия  декоративные;  бумажные 
флажки;  подарочные  коробки,  сумки,  открытки, 
коробки,  упаковка,  упаковка,  этикетки;  пластик 
для  упаковки  и  обертывания;  резинки;  линейки; 
салфетки и коврики; мелочи карты; ваучеры

18  
кожа и имитация кожи; необработанное или 
частично  обработанное  кожа;  отделка  из  кожи 
для  мебели;  шкуры  животных;  скрывает; 
дорожные  сундуки,  чемоданы;  зонтики  и  зонты; 
трости;  кнуты;  сбруя  и  шорные  изделия;  сумки; 
сумки  хозяйственные;  пляжные  сумки;  сумки 
дамские;  ранцы;  школьные  сумки;  спортивные 
сумки; 
хобосы; 
клатчы; 
большие 
сумки; 
сумки,надеваемые 
через 
плечо; 
сумки 
с 
внутренними  делениями;  пушеты;  портпледы; 
ручная кладь; сумки без ручек; сумки с верхними 
2016 1028-2016
 
1028
 
85

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
ручками;  складываемые  сумки;  сумки  со 
стягивающим  шнурком;  сумки  в  форме  бочонка; 
сумки  на  поясе;  багеты;  сумки  ведро;  сумки  для 
посыльных;  ридикюли;  ремень  сумки;  сумки  с 
запястьем; трикотажные сумки; изделия из кожи; 
кейсы;  колбасные оболочки; сумки  для макияжа; 
туалетные 
сумки; 
косметические 
мешки; 
саквояжи;  бьюти
-
кейсы;  макияжные  кейсы; 
туалетные  сумки;  сумки  мужские;  музыкальные 
кейсы;  держатели  карт;  портфели;  атташе 
чемоданы; шляпные коробки; кошельки; футляры 
для  ключей;  кошельки;  багаж;  дорожные  сумки; 
сумки  для  путешествия;  сундуки;  чемоданы; 
рюкзаки;  заплечные  сумки;  спортивные  сумки; 
сумки  для  кемпинга;  мешки  для  отдыхающих; 
повсдневные сумки; мешочки; холстовые мешки; 
стропы;  стропы  для  младенцев;  мешки  для 
пеленок; сумки для ношения младенцев; ярлыки 
и этикетки для багажа; кожаные ремни; плечевые 
ремни;  ремни  для  сумки;  зонтики;  зонтики  и 
трости;  одежда  для  животных;  одежда  для 
питомцев;  ошейники  для  животных;  поводки  для 
животных;  пояса;  поводки  для  животных; 
носители 
животных; 
спортивные 
сумки; 
портфели;  детские  рюкзаки;  сумки  для  ношения 
младенцев,  надеваемые  на  тело;  пляжные 
сумки; ручная кладь; клатчи; сумки  для пеленок; 
перевозить  мешки;  пляжные  зонты;  бумажники; 
одеяла  для  лошадей;  визитницы;  трости; 
кошельки;  рюкзаки;  футляры  для  ключей; 
косметические 
коробки 
пустые; 
туалетные 
коробки  пустые;  кошельки  для  монет;  ошейники 
животных; багаж; багажные бирки; седла; трости; 
выставочные  сумки  для  путешествий;  зонтики; 
поясные  пакеты;  кнуты;  кейсы  для  тростей; 
рюкзаки для пикника; кейсы

портфели; кожаные 
чехлы для персональных органайзеров; кожаные 
чехлы  и  обложки  для  книг;  кожаные  чехлы  для 
бумаги  и  печатной  продукции;  кожанные
 
и 
журналы и дневники в кожаных переплетах.
 
25  
одежда,  обувь,  головные  уборы;  одежда, 
обувь,  головные  уборы  для  детей,  младенцев  и 
детей;  платья  и  халаты;  воротники,  шарфы, 
наушники;  саронги  и  пончо;  шейные  платки; 
блузки;  одежда  для  гимнастики;  сапоги;  одежда, 
обувь и головные  уборы для спорта; спортивная 
одежда  (кроме  перчаток  или  шлемов  для 
гольфа);  одежда,  перчатки,  обувь,  шорты,  топы 
для  футбола  и  велоспорта;  купальники  для 
плавания, купальники для ванн, пляжная одежда; 
одежда,  обувь  и  головные  уборы
 
для  гимнастов 
и танцоров; одежда для сна и пижамы; костюмы; 
маскарадная одежда; ремни, подтяжки, подвязки; 
фартуки;  приданое  новорождённого;  балаклавы 
и банданы; нагрудники.
 
28  
игрушки,  игры  и  игрушки;  игрушки,  игры  и 
игрушки  для  учебных  целей;  головоломки  и 
загадки;  головоломки  игрушки,  куклы,  фигурки; 
надувные  шарики;  фрисби;  предметы  для 
жонглирования;  мячи  для  игры,  игры  и  спорта; 
обучающие игрушки и обучающие игры; игры для 
обучения детей; настольные игры; ролевые игры; 
тренажеры  для  игр  на  дому  игровых  шоу; 
карточные  игры  и  азартные  игры;  устройства, 
машины, приборы и оборудование игровые и для 
развлечений;  викторины,  числовые  игры  и  для 
памяти;  ручные  игры,  электронные  игры,  игры 
структурнык 
и 
видео
-
игр 
и 
части, 
принадлежности 
и 
аксессуары 
для 
них;
 
спортивные товары, аппаратура и оборудование; 
аппараты  для  тренинг  тела  и  физических 
упражнений;  грузы  и  скамейки  для  упражнений; 
стационарные  велосипеды,  кросс
-
тренажеры, 
гребные  тренажеры;  щиты  и  обивка  для  защиты 
тела  во  время  катания  на  велосипеде,  катание 
на  роликовой  доске,  спорт;  сетки,  перчатки, 
кольца,  ворота,  клубы,  корзины,  щиты,  биты, 
ракетки,  кии,  столы,  обувь,  головные  уборы, 
специально  приспособленные  для  игр,  легкой 
атлетики  и спорта и  их адаптированных кейсы и 
сумки; оборудования для плавания; скейтборды, 
доски  для  серфинга,  лыжи  и  их  части  и 
адаптированные  кейсы  и  сумки;  одежда  для 
игрушек 
и 
кукол; 
искусственные 
елки; 
рождественские  украшения;  детские  качели; 
надувные  замки  и  батуты;  песочницы;  аппарат 
для ярмарок и детских площадок; снаряды, плей
-
оружие  и  огнестрельное  оружие  для  игр, 
имитирующих 
бой 
войны 
и 
сражений; 
гимнастические  изделия;  скакалки;  обручи; 
шесты для прыжков; игрушка скутеры; змеи и их 
части;  модели  автомобилей,  транспортных 
средств,  зданий  и  их  части  и  наборы; 
масштабные 
модели 
и 
их 
комплекты; 
театральный,  костюмы  и  маски  хэллоуин; 
пиньяты;  предметы  розыгрыша;  насосы  для 
спортивных мячей.
 
35  
реклама,  рекламные  и  маркетинговые 
услуги;  услуги для пропаганды рекламы, аренды 
рекламных 
площадей; 
рекламные 
услуги, 
предоставляемые  через  Интернет;  он
-
лайн 
рекламы  на  компьютерной  сети;  рекламные 
услуги 
и 
масс
-
маркетинговые 
услуги, 
являющиеся  моду  услуги и  рекламу в средствах 
массовой  информации;  маркетинговые  услуги; 
офисные функции; раздача листовок и образцов; 
услуги  подписки  газет;  для  других;  маркетинг  и 
связи  с  общественностью;  регистрация  и  состав 
письменных 
и 
цифровых 
коммуникаций; 
управление  бизнеса  художников,  артистов, 
дизайнеров,  дизайнеров  одежды,  модельеров, 
моделей,  ведущих  и  гостей,  телевизионных 
личностей; 
управление 
компьютерными 
файлами; организация выставок в коммерческих 
2016 1028-2016
 
1028
 
86

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
или  рекламных  целях;  бизнес  и  коммерческие 
выставки,  конференции  и  ярмарки;  аренда  и 
предоставление  рекламы  и  рекламного  времени 
и  пространства  на  всех  средствах  связи; 
розничные  услуги  и  онлайн
-
услуги  розничной 
торговли,  связанной  с  продажей  косметики, 
мыла,  ухода  за  волосами  и  для  ванн, 
гигиенических изделий, новинки, новогодних елок 
(искусственные)  и  подставок,  гимнастических, 
спортивных  и  плавательных  предметов  и 
оборудования, 
печатных 
материалов, 
поздравительных 
открыток, 
ремесленные 
изделий  и  искусства,  книг,  образования  и 
развлечения,  оберточной  бумаги  и  подарочных 
сумок, 
коробок 
и 
тег, 
канцелярских 
принадлежностей,  календарей,  альбомов  и 
рамок 
для 
фотографий, 
украшений 
и 
декоративных элементов, свечей, компьютерных 
товаров, 
включая 
записываемых 
и 
информационных 
носителей, 
внутренних 
электрических  и  электронных  оборудований  и 
аксессуаров,  одежды,  обуви,  головных  уборов  и 
аксессуаров,  ювелирных  изделий,  наручных 
часов,  часов,  текстиля  и  текстильных  изделий, 
продукты красота и помощи здоровья, предметов 
для  обучения,  образования  и  развлечений  для 
детей  и  подростков,  детского  оборудования, 
туалетных принадлежностей, столовых приборов 
и Столовые приборы , светильников и ночников, 
постельного 
белья 
и 
постельных 
принадлежностей,  части,  принадлежности  и 
аксессуары  для  всех  из  указанных  товаров, 
магнитных 
носителей 
информации, 
компьютерных  дисков,  аудио  компакт
-
дисков, 
компакт
-
дисков, 
DVD-
дисков  и  других  цифровых 
информационных  проведении  сред,  в  том
 
числе 
с 
записями, 
программного 
обеспечения, 
загружаемого 
программного 
обеспечения, 
компьютерного 
приложения 
программного 
обеспечения, 
интерактивных 
и 
сетевых 
программных  обеспечений,  загружаемой  цифро
-
вой  анимации  и  движущихся  изображений, 
скачиваемого 
цифрового 
изображения, 
загружаемых 
цифровых 
средств 
массовой 
информации и компьютерных файлов, текстовых 
сообщений,  видео  сообщения,  музыкальных  и 
мультимедийных 
сообщений, 
загружаемые 
цифровых  образовательных  средств  массовой 
информации, 
электронных 
публикаций 
и 
загружаемые  электронных  изданий,  подкаст, 
аудиокниг, 
загружаемого 
компьютерного 
программного  обеспечения  для  изменения 
внешнего  и  позволяет  передачу  изображений, 
аудио

визуальных 
и 
видео 
контента, 
программного 
обеспечения 
для 
сбора, 
редактирования, 
организации, 
изменение, 
передача,  хранение  и  обмен  данными  и 
информацией,  программное  обеспечение  для 
социальных  сетей,  построения  приложений 
социальных  сетей  и  позволяя  извлечения 
данных, 
загрузки, 
скачивания, 
доступа 
и 
управления, программное обеспечение для того, 
чтобы  загрузку,  загружая,  осуществляя  доступ, 
размещение, 
показывая, 
пометки, 
блоги, 
потоковое, 
связывая, 
обмен 
или 
иное 
обеспечение  электронные  средства  массовой 
информации 
или 
информации 
через 
компьютерные 
и 
коммуникационные 
сети, 
программное
 
обеспечение,  файлы,  приложения, 
викторины 
и 
игры 
для 
компьютеров, 
многофункциональных 
портативных 
компью
-
теров,  электронных  личных  организаторов, 
электронных  книг,  планшетные  компьютеры, 
персональные  аудио  плееры,  персональные 
электронные  устройства  для  развлечений, 
игровые  приставки  и  мобильные  телефоны, 
компьютерная  и  видеоигра  кассеты,  картриджи, 
диски  и  программы,  компьютерные  игры  для 
использования  с  телевизорами, 
звуко

и 
видеозаписей, 
кодирующих, 
магнитных 
и 
компьютеризированных 
карт 
и 
фишек, 
закодированные 
и 
магнитные 
наличные, 
кредитные 
и 
идентификационные 
карты, 
устройства 
для 
хранения 
и 
передачи 
информации  в  электронном  виде,  Видеоигры 
программного обеспечения, аппаратов обучения, 
измерительной 
аппаратуры, 
научных 
исследований 
и 
лабораторных 
установок, 
аппаратуры  и  оборудования  вещания,  аппара
-
туры  для  записи,  передачи,  воспроизведения 
звука  и  /  или  изображения,  радиоприемников, 
коммуникаций  и  телекоммуникаций  аппарата, 
цифровой 
музыки, 
цифровой 
музыки, 
осуществляемой 
с 
интернет
-
веб

сайтов, 
цифровых  аудиовизуальных  СМИ,  компьютеров, 
компьютерных 
и 
мобильных 
телефон 
интерфейсов,  личных  аудиоплееров,  личных 
видеоплееров,  личных  медиа
-
плееров, 
MP
3  и 
игровых  аудиофайл,  загружаемых  мелодии, 
музыки,  мультимедиа,  аудиовизуальных  средств 
массовой информации, 
MP3, MP4s
, музыкальных 
файлов,  графики,  игр,  видео,  картинок  и 
информации  для  беспроводных  мобильных 
устройств  связи,  дистанционного  управления  и 
контактных  линз,  очков,  очки,  солнцезащитные 
очки,  очки,  плавательных  очков  и  их  оправ, 
кейсов,  цепи  и  линз  весовых  машин,  компасов, 
телефонных 
трубок 
для 
беспроводных 
телефонов, 
микрофонов, 
мегафонов, 
громкоговорителей,  камер,  веб
-
камер,  камер 
крепления,  камера  вытяжки,  ремней,  строп, 
таймеров, 
selfie 
палок,  видоискателей,  вспышек, 
фильтров,  стендов,  Чехлов,  футляров,  рукава, 
сумки 
и 
чехлы, 
предназначенные 
для 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə