Ət və iqtisadiyyat Gürcüstan Konstitusiyasında n ə s əYüklə 0,67 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix06.09.2017
ölçüsü0,67 Mb.
#29006
  1   2   3

 Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

  Siyasət və iqtisadiyyat  

1. Gürcüstan Konstitusiyasında nə

s

ə

 

ə

h

ə

miyy

ə

tli d


ə

yişiklik(lə

r) etm


ə

y

ə

 t

ə

ş

ə

bbüs ed

ə

c

ə

ksinizmi?  

Ölkənin stabil inkişafı üçün sistemli islahatların davam edilməsi və dərinləşdirilməsi, habelə Gürcüstanın 

avropa  yolu  ilə  inkişaf  etməsi  üçün  zəmanətlər yaratmaq  vacibdir.  Buna  görə  də,  Konstitusiya  „arxası“ 

yaratmaq lazımdır. Bu özünü bunlarda büruzə verir: 

-

 

Gürcüstan  Konstitusiyasının  preambulasında  belə  bir  şey  yazılmalıdır:  „

Demokratik 

dövlətlərin  təhlükəsizliyi  və  əməkdaşlığının  avroatlantik  sistemində  tam  yer  tutaq“,  biz 

bununla  Gürcüstanın  inkiçaf  etməsinin  əsas  məqsədini  bəyan  etmiş  oluruq  –  demokratik 

millətlər dostluğunda yer almağı; 

-

 Konstitusiyaya  yenidən  baxılma  qaydası  dəyişdirilməlidir  ki,  bir  tərəfdən,  Konstitusiyanın 

sabitliyi  təmin  olunsun  və,  ikinci  tərəfdən  də,  kiçik  qrupa  lazımlı  dəyişiklikləri  saxlamaq 

imkanı verilməsin; 

-

 Parlamentin  insan  hüquqları  və  petisiyası  məsələləri  komitələrini  yaratma  öhdəlikləri 

yəqinləşdirilməlidir. Onun üzvlərinin yarısı, o cümlədən, sədrləri, müxalifətin nümayəndələri 

olacaqlar; 

-

 Müvəqqəti istintaq komissiyasının yaratmaq öhdəliyi parlament üzvlərinin ən azı 1/5 tələb 

edərsə, yəqinləşdirilməlidir; 

-

 

Parlamentin,  hakimiyyətdə  yüksək  vəzifəli  şəxslərin  hərəkətində  cinayət  əlamətləri sezildiyində, fövqəladə prokuror təyin etmək hüququ olmalıdır; 

-

 Hökümətə etimadsızlıq nümayiş etmək konstruktiv votumun klassik modeli ilə olmalıdır; 

-

 Mövcud seçki sistemi proporsional seçki sistemi ilə əvəz olunmalıdır; 

-

 Gürcüstan  Prezidentinə  qeyri-siyasi institutların  (məhəmə  hakimiyyətinin, prokurorluğun, 

requlyasiya komissiyalarının, MSK-nın) formalaşdırılmasında iştirak hüququ olmalıdır; 

-

 

Hərbi qüvvələr, dövlət təhlükəsizliyi və polis üzərində məsuliyyət daşıyan idarələrin hər hansı birləşməsi adağan olunmalıdır; 

-

 Konstitusiyada subsidiyarlıq prinsipi aydın əks olunmalıdır ki, mərkəzi və yerli hakimiyyət 

arasında səlahiyyətlərin ayrılması və yerli hakimiyyətin funksiyalarının paylaşılması prosesi 

davam  etdirilsin;  dövlət  siyasətini  müəyyənləşdirmək  üçün  ölkə  vəziyyətinin  obyektiv 

qiymətləndirilməsi  zəruridir.  Bunun  üçün  obyektiv  statistik  məlumat  və  dövlət  vəsaitləri 

üzərində  nəzarətdən  əlavə,  büdcə  mədaxillərinin  nəzarəti  lazımdır.  Həmçinin  dövlət  audit 

xidmətinin  funksiyaları  artırılmalı  və  hökumətdən  müstəqil,  müvafiq  səlahiyyətləri  olan  

statistika  xidməti  yaradılmalıdır.  Statistika  xidməti  Parlament  qarşısında  məsul  olacaq  və 

onun sədrini, parlamentlə razılığa gələrək, Gürcüstan Prezindent təyin edəcəkdir.   

2. M

ə

hk

ə

m

ə

l

ə

rin müst

ə

qilliyini möhkə

ml

ə

tm

ə

k, m


ə

hk

ə

m

ə

 sisteminə

 etibarı güclə

ndirm


ə

k üçün n


ə

 kimi 


siyas

ə

ti h


ə

yata keçirmə

yi düşünürsünüz?   

Məhkəmə  hakimiyyətinin  müstəqilliyi,  məhkəmənin  əlçatanlılığı  və  hakimlərin  peşəkarlığını  təmin 

etmək üçün lazımı addımlar atılmalıdır, məsələn, Konstitusiya məhkəməsinin, Ədliyyənin Ali Şurasının, 

Ədliyyənin  Ali  Məktəbinin,  məhkəmə  sədrlərinin  rolları  yenidən  dərk  olunmalı  və  müvafiq 

qanunvericilik dəyişiklikləri həyata keçirilməlidir:  

-

 

Konstitusiya  məhkəməsinin  səlayihhəti  genişlənəcəkdir:  mövcud  olandan  başqa,  o mübahisələri  ümumi  məhkəmənin  son  qərarını  mübahisənin  əsasını  məhkəmə  tərəfindən 

 Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

  istifadə  olunan  hüquq  normasının  ya  onun  izahının  konstitutluğudursa,  konstitusiyalı 

olduğuna görə; Aydın  formalaşdırılmış inzibati praktikanın konstitusyonallığına  görə,  əgər 

belə  bir  praktika  şəxsin  hansısa  təməl  hüququnu  və  azadlığını  məhdudlaşdırırsa;  istənilən 

normativ aktın, bir tək qanunun deyil, konstitusyonallığına görə həll etməlidir; 

-

 

Ədliyyənin Ali Şurasından Ədliyyənin Ali Məktəbinin müstəqilliyi təmin olacaqdır. Məktəb qəbul  müsabiqələrini  müstəqilcə  keçirəcəkdir  və  dinləyicilərin  miqdarını  da  özü  müəyyən 

edəcəkdir.  Ədliyyənin  Ali  Şurasından  hakimlərin  kvalifikasiya  imtahanlarının  təşkili 

ayrılacaqdır;  

-

 Ədliyyənin Ali Şurası tərəfindən seçilmiş namizədlərin vəzifəyə Gürcüstan Prezidenti təyin 

edəckdir;  

-

 

Hakim    olmaq  üçün  xidmət  senzi  təyin  olunacaqdır:  birinci  instansiyalı  məhkəmə  hakimi üçün -hüquqşünas kimi işləmənin beş illik təcrübəsi, apelyasiya məhkəməsi hakimləri üçün –

birinci instansiya hakimi kimi işləməyin beş illik təcrübəsi

-

 

Ali məhkəmənin hakimlik namizədlərini Gürcüstan Prezidenti qanunla təyin olunmuş şəffaf prosedurla ən azı onbeş illik iş təcrübəsi olan hüquqşünaslar ya hakimlər içindən seçəcəkdir. 

Onların bunun üçün apelyasiya məhkəməsində, ən azı, dörd illik təcrübələri olmalıdır;  

-

 

Ali  məhkəmə  hakiminin  vəzifədən  çıxarılması  yalnız  impiçment  qaydası  ilə  mümkün olacaqdır; 

-

 Öz  reqlamenti  ilə  deyil,  Ədliyyənin  Ali  Şurası  fəaliyyətinin  əsas  məsələləri  qanunla 

müəyyənləşdiriləcək. Bu onun şəffaflığını təmin edəckdir;   

-

 

Məhkəmə  sədrlərinin  kimliyi  konkret  məhkəmə  hakimləri  arasında  püşkatma  ilə müəyyənləşdiriləcəkdir.  Məhkəmə  sədrinin,  sədr  müavini  və  kolleqiyanın  sədrinin 

funksiyaları  qanunla  müəyyənləşdiriləcəkdir.  Onların  arasında  ən  əsası  məhkəmə 

səlahiyyətini həyata keçirmək olacaqdır;   

-

 Hakimlər arasında işlərin elektron, təsadüfi paylaşma qaydası ləngitmədən işə düşəcəkdir.  

3. İnsanların şə

xsi h


ə

yatının toxunulmazlığını möhkə

ml

ə

tm

ə

k üçün n


ə

 kimi siyasə

t yürüd


ə

c

ə

ksiniz?  

Bu məsələ, ilk növbədə, dövlətin güc strukturlarının, ən əvvəli isə, təhlükəsizlik xidmətinin fəaliyyətində 

mövcud  olan  sovet  praktikası  və  bu  praktikanın  qanunvericilik  requlyasiyalarının  qüsurlu  olması  ilə 

əlaqəlidir.  Düzdür  2015-ci  ildə  Dövlət  Təhlükəsizlik  Xidməti  Daxili  İşlər  Nazirliyindən  atrılaraq 

Parlament  qarşısında  cavabdeh  olan  müstəqil  agentliyə  çevrildi,  lakin  bu  yalnız birinci addımdı  və  bu 

xidmətin modernləşdirilməsinə ehtiyac vardır.  

Dövlət  Təhlükəsizlik  Xidmətinin  funksiyası  dövlət  təhlükəsizliyi  ilə  bağlı  məlumat  almağı,  təhlili, 

sistemləşdirilməsini, müvafiq qərarların alınmasını, müvafiq dövlət orqanları üçün nəticələr hazırlamaq 

və beynəlxalq təhlükəsizlik sistemləri ilə əməkdaşlıqdır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti cinayət üzrə hüquq 

təqibi  aparmamalıdır,  „dövlətcə“  nəyin  düzgün,  nəyin  qeyri-düzgün  olduğuna  qərar  verməməlidir, 

konkret şəxslər üçün hüquqi məhdüdiyyət qoymamalıdır  - o yalnız qərar qəbul edən şəxslərə məlumat 

verməlidir.  Dövlət  təhlükəsizliyinin  prioritetlərini  və  Dövlət  Təhlükəsizlik  Xidmətinin  fəaliyyət 

çərçivəsini  parlament  təyin  etməlidir,  bu  xidmət  deyil.  Dövlət  Təhlükəsizlik  Xidməti  üzərində  effektli 

parlament nəzarəti təyin olmalıdır.  

Dövlət  Təhlükəsizlik  Xidmətindən  texniki  demartament  ayrılmalı  və    müstəqil  agentlik  kimi 

formalaşmalıdır.  Bu  departament  həm  bu  xidmət  üçün,  həmdə  operativ-axtarış  məqsədlər  üçün  hal-

hazırda gizlin elektron dinləməl aparır.  


 Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

  Qanunla  icazə  verilmiş  elektron  dinləmələrin  texniki  təminini,  elektron  kommunikasiyalarla  əlaqəli 

personal  verilmişləri  bazasını  yaratmağı  və  müvafiq  məlumatın  verilməsini  elə  bir  xidmət  həyata 

keçirilməlidir,  hansının  funksiyası  yalnız  qeyd  olunan  işi  görmək  daxildir.  Bunun  üçün  bizə  müstəqil 

gizlin  elektron  gözətləmə  agentliyi  görünür.  Onun  rəhbərini  qanunla  müəyyənləşdirilmiş  müddətdə 

Parlament təyin edəcək və o, yalnız Parlament qarşısında cavabdeh olacaqdır. Agentliyin fəaliyyəti üzrə 

parlamentin nəzarət mexanizmləri yaradılmalıdır. Bundan əlavə, operativ-araşdırma məqsədləri ilə gizlin 

dinləmələr və personal verilmişlərin işlənməsinin qanuniliyini daima personal verilmişləri qorumaq üzrə 

müffətiş yoxlamalıdır.   

4. Gürcüstanda nec

ə

 bir seçki sistemi olmalıdır?  

Əgər parlamentdə bizim baxışlarımızı ifadə edəcək nümayəndəmizin olmasını istəyiriksə, əgər niyyətimiz 

Gürcüstanın  həqiqətən  də  heç  bir  avtoritar  (bir  şəxs  ya  bir  partiya  üzərində  qurulmuş)  rejimi  əlində 

olmadan demokratik ölkə olmasıdırsa, bunun üçün ilk növbədə, mövcud seçki sistemini proporsional seçki 

sistemi  ilə  əvəz  etməkdir.  Parlamentin  150  üzvü  çoxmandatlı  seçki  bölgələrindən  seçiləcəklər.  Bu  cür 

sistem  bizə  seçicinin  iradəsinə  uyğun  nəticə  almağa,  o  cümlədən,  regional  maraqlarını  nəzərə  almaq 

imkanını verəcəkdir.  

Yerli  seçkilər  sistemi  nisbətən  yumşaq  sistemlə  əvəz  olunmalıdır  (məsələn  proporsional  sistemilə,  açıq 

partiya siyahıları ilə ya onunla kombinasiyalı çoxmandatlı bölgələrlə) ki, Sakrebulolarda müxtəlif sosial 

qrupların təmsişiliyi artsın. 

Seçki prosesini demokratiya keyfiyyətini müayyən etmənin gender bərabərliyi kimi əhəmiyyətli aspekti 

müşahidə etməkdədir. Onu təmin etmək üçün siyasi fəaliyyətdə gender kvotalarının gətirilməsi zəruridir.  

5. T


ə

hsil siyasə

tin


ə

 n

ə

z

ə

riniz necə

dir v


ə

 ibtidai, ixtisasi və

 ali t


ə

hsilin keyfiyyə

tini yaxşılaşdırmaq üçün nə

 

kimi siyasə

t t


ə

klif edirsiniz?  

Dövlət  təhsili  maliyyələşdirməyi  artırmalıdır.  Bu  gün  mövcud  ÜDM  1,8  faizinin  (2015)  əvəzinə,    bu 

mərhələdə tamamilə mümkündür ki, ÜDM-nin 5% təhsil və elmin inkişafına xərclənsin.  

Məktəb  təhsili  ilə  münasibətdə  Təhsil  Nazirliyinin  funksiyası  bu  olmalıdır:  məktəb  təhsili  siyasətini 

müəyyənləşdirmək, müəllimlərin hazırlanması və müvafiq keyfiyyət vermək (universitetlərlə birlikdə). 

-

 

müəllim -bu gün müəllimin baza maaşı 360 laridir və bu dövlət və ictimaiyyətin müəllimdən tələb etdiyi əməyə görə qeyri-adekvatdır.   

-

 Müəllimlərin  minimum  üçmərhələləi  qradasiyası  təyin  olmalıdır.  Meyar  əməyin  nəticəsi 

olmalıdır. Yüksək mərhələdə duran müəllimin maaşı da yüksək olmalıdır və ona etimad da 

artmalıdır.   

-

 Müəllimin prestijini, onun nüfuzunu artırmaq da zəruridir. Bunu müəllimləri hazırlmamağın 

yeni sistemini yaratmadan əldə etmək qeyri-mümkündür. Bu işi universitetlər görməlidirlər. 

Müəllimə müvafiq dərəcə verməkdə də onlar iştirak etməlidirlər.   

Peşə üzrə təhsil öz mahiyyəti etibar ilə dualdır. Onda minimum iki tərəf – biznes və təhsil ocağı əməkdaşlıq 

edir. Faktdır ki, biznesin real tələbləri və təhsil sahəsinin imkanatları üst-üstə düşmür. Bu uyğunsuzluğu 

aradan qaldırmaq üçün sonraki tədbirləri keçirmək lazımdır: 

-

 

Əmək bazarının requlyar təhlili;   Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

  -

 

Məlumat sistemlərinin tətbiqi;  -

 

Peşə üzrə müəllimlərin hazırlanması və peşə təhsilinə qoşulmaq motivasiyasını artırmaq;  -

 

Maliyyələşdirmənin bu gün mövcud modelini dəyişmək və peşə üzrə məktəblərin hər bir tələbə üçün  eynicür  əlçatanlılığı,  təhsil  ocağının  hüquqi  statusundan  asılı  olmayaraq  (istər  özəl,  istər 

dövlət), maliyyələşdirmə modelində istehsalat praktikasının maliyyələşdirilməsini nəzərə almaq; 

-

 

Biznes  subyektlərin  təfəkkürünü  yüksəltmək  və  peşə  üzrə  təhsilə  onların  qoşulmasını stimullaşdırmaq;  

-

 Həmkarlar  İttifaqının  əmək  şərtləri  və  əmək  hüquqlarını  qorumaq  məsələsində  rollarının 

fəallaşdırılması;  

-

 

Peşə oryentasiyası komponentini fəallaşması və sistem yanaşmasının həyata keçirilməsi;  -

 

Təhsil dalanlarını aradan qaldırmaq, təhsilin üst mərhələlərində kreditlər transferi, formal təhsili tanımaq mexanizmlərini yaratmaq. 

6. İşsizliyi aradan qaldırmaq üçün nə

 kimi addımlar atacaqsınız?  

Yoxsulluq yalnız onunla  „mübarizə“ aparmaqla yenilməz. İşsizlik də – işlə təmin proqramları ilə: ölkə 

iqtisadiyyatı sürətli inkişaf etmədisə rifahın yüksəjk standartlarına çatmaq qeyri-mümkündür.  

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının tərəfimizdən təklif olunan kursu nıticəsində, hər bir vətəndaş konkret 

fayda götürəcəkdir: 

-

 

öz kvalifikasiyasına və  təcrübəsinə uyğun iş yeri tapacaq və  bununla  imkanlarını gerçəkləşdirə biləcəkdir; 

-

 Gəlirlər əldə edəcək və sosial vəziyyəti yaxşılaşacaqdır. 

Əmək qanunvericiliyinin avropa qanunvericiliyi ilə uyğunlaşdırılması bu vəzifələri reallaşdırmaq üçün 

əhəmiyyətli komponentdir. Qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması və  müasir əmək bazarını formalaşdırmaq 

məqsədi ilə:  

-

 

İşsizləri qeydiyyata alan məlumat bankı yaradılacaq ki, onlar üçün  adekvatlı iş təklif olunsun; -

 

İşlə təmin edən xidmətlərin səyləri işsizlərin yeni iş yeri axtarma müddətinin azaldılması və işlə təmin olmaq üçün ən az şansa və imkanlara malik işsizlərin üzərinə səfərbər olunacaqdır; 

-

 Əmək mübahisələri həllinin effektli mexanizmləri yaradılacaqdır; 

-

 Sosial dialoq və sosial tərəfdaşlığın effektli sistemi yaradılacaqdır.  

Biz heç kimə, işçinin hüquqlarını pozmağa imkan verən deyilik. Həmçinin, gənclər üçün keyfiyyətli iş 

yerləri yaradacağıq. İş siyasəti yalnız sosial istiqaməti kimi qəbul oluna bilməz. Bunun üçün iqtisadiyyatda 

konkret addımların atılması gərəkdir və nəticəsi də bizim proqramımızın müvafiq hissələrində müvafiq 

yeni iş yerlərini göstərməklə verilmişdir.  

7. İqtisadi artımı tə

min etm


ə

k üçün planınız nə

 cürdür? Iqtisadi strategiyanızda sizin üçün prioritetli olan 

n

ə

dir v


ə

 n

ə

 kimi konkret t

ə

ş

ə

bbüsl

ə

riniz var?   

Kiçik və orta biznesin öz gücünə inkişafı çox yavaş naş verir. Dünya təcrübəsi ilə, kiçik və orta biznes 

dövlətin iştirakı ilə həvəsləndirilməlidir. Bu özəl sektorda sərmayələrin və innovasiyaların artmasını təmin 

edəcəkdir. Qeyd olunan effekti kiçi və orta biznes üçün aşağıdaki halları yaratmaqla mümkündür: 


 Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

  -

 

xərclərin  azaldılması  üçün islahatlar  keçirmək, yəni  xammal və  resurslar  üzərində  monopoliya xarakterli qiymətlərin azaldılması; 

-

 Effektli  rəqabər  siyasətini  keçirmək.  Bu  siyasətə  görə  hər  cür  biznes  üçün  eynicür  şəraitlər 

yaradılacaqdır; 

-

 

Biznesmühitdə mövcud risklərin azaldılması; -

 

Kreditlərin əlçatmasını artırmaq (riskləri azaltmaq yolu ilə faiz kəsimini aşağı salmaq); -

 

mülkiyyət və sövdalaşmağın qorunması, onların toxunulmazlığı; -

 

Vergi  prosedurlarını  sadələşdirmək  (vergilərin  hesablamaları  və  ödəmənin  sadə  qaydalarını gətirmək).  Bir  tərəfdən,  ədalətli  rəqabət  siyasəti  və,  ikinci  tərəfdən,  kiçik  və  orta  müəssisələri 

dəstəkləmək onların istehsal etdikləri məhsulların həcminin və kapitallarının artırılmasını təmin 

edəcəkdir.  Bu  isə  bu  sektorda  işlə  təminin  böyüməsinə  səbəbləndirəcək  ki,  sosial  vəziyyətin 

yaxşılaşmasına zəmin yaradacaqdır.  

Mikrobiznesə  başlayan  yaxud  onu  inkişaf  etdirən  vətəndaşlar  və  kiçik  qruplar  üçün  nəzərdə  tutulan 

„Regionlarda  başlayanlar“  proqramı  üçün  il  ərzində  ən  azı  60mln  lari  ayrılacaqdır.    20,000  lari  isə 

(həmmaliyyələşdirilmədən) fərdi və qrup layihələri üçün  veriləcəkdir. Layihələr müsabiqəsi ildə 6 dəfə, 

hər 2 ayda bir keçiriləcək və hər bir müsabiqə 10 mln larinin ayrılmasını nəzərdə tutacaqdır.   

Bundan  əlavə  kiçik  və  orta  biznesin  inkişafına  həmçinin  qrant  ünsurunu  ehtiva  edən  kreditləşdirmə 

sistemi dəstək olacaqdır. Bu işlərini kommersiyalaşdıra bilməyə yetərincə fundamenti və imkanatı olan 

seqmentlərin  dəstəyi  üçün  ediləcəkdir.  Agentliklərin    regionlara  görə  bu  mexanizmlərin  gerçəkləməsi 

üçün aydın pioritetləri, coğrafi və sahə üzrə meyarları olmalıdır.  

8.  Larinin  m

ə

z

ə

nn

ə

sinin  d


ə

y

ə

rsizl

ə

şm

ə

si  öt

ə

n  ili 


ə

haliy


ə

  pis  t


ə

sir  bağışladı.  Bu  istiqamə

td

ə

  n

ə

s

ə

  siyas

ə

yürütmə

yi düşünürsünüzmü? Düşünürsünüzsə

 planınız nə

d

ə

n ibar

ə

tdir?  


Son  illərin  xarici  çaxnaşmalar  fonunda  aydın  oldu  ki,  daxili  valyuta  bazarını  xarici  şoklar  təsirindən 

qorumaq üçün nə Milli Bankın, nədə Gürcüstan hökumətinin müvafiq variantlı planları yoxudur.  

Milli Bank tərəfindən pul-kredit və valyuta siyasətinin hər illik sənədində daxili valyuta bazarında larinin 

mübadilə  məzənnəsinin  kəskin  dəyişmələrinə  təsir  edən  amilləri  azalda  biləcək  rıçaqlar  və  monetar 

tənzimləmə alətləri təklif olunmalıdır.  

Larinin  mübadilə  məzənnəsini  yəqin  edən  qayda  şəffaf  deyildir  və  bu  məsələ  ləngitmədən  yenidən 

baxılmasını tələb edir. Biz əlbəttə ki „Blumberq“ sistemində sövdələşməyi nəzərdə tutmuruq, lakin bazar 

iştirakçıları  üçün  və  Gürcürstan  vtəndaşları  üçün  lari  məzənnəsinin  hansı  sövdalaşmalar  nəticəsində 

müəyyənlədirildiyi bəlli olmalıdır.   

Bundan  əlavə  Milli  Bank  tərəfindən  beynəlxalq  valyuta  ehtiyatlarını  idarə  etmək  siyasətinə  yenidən 

baxılmalıdır. Bu siyasət bu gün Milli Bank tərəfindən yalnız bir məqsədə xidmət göstərir – ehtiyatların 

dayanmadan  artırılmasına.  Unutmamalıyıq  ki  Gürcüstan  velyuta  ehtiyatlarının  təyinatı  yalnız  onu 

toplamaq  deyil,  valyuta  sərmayəsi  yolları  ilə  xərclənməsidir  də.  Valyuta  ehtiyatları,  ilk  növbədə  daxili 

valyuta  bazarının  sabitləşməsinə  xidmət  göstərməlidir  və  əgər  larinin  mübadilə  məzənnəsinin  kəskin 

dəyişməsindən  və  inflasiya  gözləntisindən  yayına  biləriksə  o  zaman  onun  istənilən  miqyasda  xərcləyə 

bilərik.   

Beynəlxalq valyuta ehtiyatlarını xərcləməkdən savayı Milli Bank tinzimləməyin alternativ yollarından da 

istifadə edə bilər. Belə yollardan biri də kommersiya banklarının əcnəbi valyutada mövcud olan minimal  Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

  ehtiyatlarından istifadə etməkdir. Onun müəyyən həddə azaldılmasında Milli Banka, valyuta ehtiyatları 

ilə yanaşı olaraq, daxili valyuta bazarına əcnəbi valyutanın çatdırılması qaynağı kimi istəfadə edə bilər. 

Bununla o valyuta ehtiyatlarına qənaət edə biləcəkdir.   

9. Xahiş edirik, 2020-ci ildə

 sizin iqtisadi və

 fiskal siyasə

tin n


ə

tic


ə

l

ə

rini  qiym

ə

tl


Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin