Ət və iqtisadiyyat Gürcüstan Konstitusiyasında n ə s əYüklə 0,67 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/3
tarix06.09.2017
ölçüsü0,67 Mb.
#29006
1   2   3
ə

ndirm

ə

kd

ə

 köm

ə

k ed


ə

c

ə

konkret iqtisadi parametrlə

rin adını çə

k

ə

siniz.  

Ölkənin  iqtisadi  inkişafını  və  vətəndaşların  rifahını  təmin  etmək  üçün,  Respublikaçılar  partiyasının 

iştirakı ilə, əvvəlki çağırış parlamentinin fəaliyyəti nəticəsində:  

-

 maliyyə  bazarlarının  qüvvədə  olan  requlyasiyaları  və  qiymətli  kağızlar  haqqında  qanunun 

yeni redaksiyası qəbul olunmuşdur. 

-

 

Fond  bazarlarında  fəaliyyət  göstərən  maliyyə  institutlarının  fəaliyyətinin  requlyasiyası olunur. 

-

 Bazar tərəfindən (emitentlərdən) alınan məlumatlar özlərinin səhmdar cəmiyyətinin maliyyə 

göstəriciləri  haqqında  sistemləşdirilir,  bununla  potensial  sərmayəçilər  üçün  qərarların 

alınması asandlaşdırılır.   

-

 İri  şirkətlər  qeyri-rəqabətli,  privilegiyalı  vəziyyətdə  deyillər  və  onunlar  üçündə  başqaları 

üzərinə təyin olunmuş oyun qaydaları şamil olunur.  

-

 

Bank  mexanizmləri  və  qiymətli  kağızlar  bazarı  arasında  mövcud  olan  assimetriya qanunvericilik  və  requlyasiyanın  müxtəlif  sahələrində  aradan  qaldırılmışdır    (məs.,  vergi, 

valyuta requlasiyası və s.). 

-

 

Bank  sahəsinin  nəzarətindən  qiymətli  kağızlar  bazarının  infrastrukturu  çıxarılmışdır  (fond birjası,  mərkəzi  depozit)  və  onun  üzərinə  mülkiyyət  diversifikasiyasının  „ədalətli  oyun 

meydançası“  prinsipinə  əsaslanan  mexanizmlər  tətbiq  olunmuşdur  və  bu  sərmayədarlar  və 

emmitentlərin tam etibarına layiqdir.   

-

 Pensiya islahatı həyata keçirilib. Bunun nəticəsində dövlət toplama pensiya sistemi gəaliyyət 

göstərir  və  burda  toplanmış  vəsaitlərin  böyük  hissəsi  məhz  yerli  qiymətli  kağızlara,  yerli 

iqtisadiyyata yatırdılır.   

-

 Avropa ittifaqı ilə assosialaşdırma sazişi ilə Gürcüstan qiymətli kağızlarla əlaqəli və ona yaxın 

olan  qanunları  Avropa  İttifaqı  ilə  uyğunlaşdırmağa  dair  öhdəliklərini  yerinə  yetirir.  Bu 

cəhətdən hökumətin hərəkət planı olduqca əhəmiyyətlidir. Bu planda sonraki məsələlərə dair 

hökumətin  baxışları  aydın  şəkildə  formalaşmışdır:  ticarətə  qədər  və  ticarətdən  sonra 

sövdalaşmalar  və  qiymətin  şəffaflığının  artırılması,  emitentlərin  maliyyə  cavabdehliyi  və 

məlumatlarının açıqlığı, sərmayədarların eynicür şəraitlərdə olmalarını təmin etmək və s.   

10.  Xahiş  edirik,  vergi  v

ə

  fiskal  siyasə

tl

ə

  münasib

ə

td

ə

  siyas

ə

tinizi  tə

svir  edin  və

  bu  c


ə

h

ə

td

ə

tə

ş

ə

bbüsl

ə

rinizin (ə

g

ə

r bel

ə

 bir şey varınızsa) adını çə

kin/müzakirə

 edin.  


İqtisadi  siyasət  mücərrəd  iqtisadi  böyüməyə  deyil,  real  iqtisadi  inkişafa  yönəlmiş  olmalıdır.  Bu 

iqtisadiyyatın real sektoru üzərinə diqqət verməyi, ölkə miqyasında dayanıqlı və tarazlaşdırılmış inkişafı, 

hər bir insan üzərində şəhərdə ya kəntdə  və ailə rifahını yüksəltməyi və orta təbəqənin formalaşdırılmasını 

nəzərdə tutur. Bütün bu işdə vergi sisteminin olduqca böyük rolu vardır.  

Vergi siyasəti, vergi növlərinin miqdarı nöqteyi-nəzərindən olduqca liberaldır. Lakin vergi siyasətinin və 

vergi administraşdırmanın təkmilləşdirilməsi sosial-iqtisadi inkişaf üzərinə müsbət təsir bağışlayacaqdır.   Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

  Mədaxil  vergiləri  ilə  münasibətdə  proporsional  bölüşmə  (yəni  hər  bir  mədaxillə  bağlı  eyni  bölüşmə) 

aşağıgəlirli  vətəndaşlara  ədalətsiz  vergi  yükü  olur.    Bunun  üçün  də,  biz  dəyişikliklər  edərək,  vergini 

olduqca mütərəqqi prinsip üzərinə köçürəcəyik və  bu bölgü mərhələvi olacaqdır, 10-dan 15 faizə qədər, 

şəxs tərəfindən alınan gəlirlərə görə.  Bununla, mədaxil vergisi ilə icbari pensiya və tibbi sığortanın ödənişi 

2-dən 5 faizə kimi kombinasiyalı şəkildə olacaqdır.  

Mədaxil  vergisinin  vergi  tutma  bazasından  vergi  ödəyən  bəzi  xərcləri  qanunla  müəyyən  olunmuş 

çərçivədə çıxara biləcəkdir, o cümlədən: təhsillə, sığortadan başqa səhiyyə ilə, bəzi ixtisasi fəaliyyətlə bağlı 

xərcləri.  

2017-ci  ilin  yanvarın  1-dən  təkrar  sərmayə  kimi  yatırdılan  qazanc  vergisi  vergidən  azad  olacaqdır. 

Tərəfimizdən müəssisənin sahibi üçün işçilərinə tibbi sığorta və pensiya ödənişini vermək icbari olacaqdır.  

Həmçinin,  işçilərin  təhsili  üçün  çəkilmiş  xərclər  də  qazanc  vergilərindən  vergi  tutma  bazasından 

kənarlaşdırılacaqdır.   

Vergi  administrasiyalaşdırma  vergi  ödəyənin  maraqlarını  daha  çox  qorumaq  istiqamətində 

təkmilləşəcəkdir.  O  cümlədən,  iqtisadi  cinayətin  əhəmiyyətli  dərəcədə  dekriminalizasiyası  fonunda, 

maliyyə polisi ləğv olunacaq və onun funksiyaları vergi və istintaq orqanları arasında bölüşdürüləcəkdir.  

11. Dövl


ə

t x


ə

rcl


ə

rinin ümumdaxili mallarla münasibə

td

ə

 sizin üçün m

ə

qbul olan proporsiyasını deyin, ə

g

ə

bel


ə

 bir mövqeyiniz varsa.  

Ğlkədə istehsal olunan ümum daxili məhsulun artması əhəmiyyətli parametrdir, lakin o iqtisadi inkişafın 

sinonimi deyildir. Onun daxili strukturu və üzərinə təsir etdiyi benefisiyarları daha əhəmiyyətlidir. ÜDM 

artımı,  əsasən,  iri  şirkətlər  və  firmaların  uğurlarını  əks  etdirir.  Belə  firmalar  bir  çox  hallarda  dövlət 

sifarişləri  xərcinə  işləyirlər,  dünyanın  hər  ölkəsində  əhalinin  əsas  işlə  təmin  edicisi  olan  kiçik  və  orta 

biznesin  payı,onda  əhəmiyyətsiz  dərəcədə  azdır.  Ölkənin  iqtisadi  inkişafı  nə  sektorca,  nədə  coğrafi 

baxımdan diversifikasiya olunmayıbdır  - bölgələrin tənəzzülü fonunda yalnız bir neçə sektor inkişaf edir, 

buda yalnız paytaxtda müşahidə olunur.  „İqtisadi artım“ əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmayıb. 

ÜDM-nin artması  əgər mənfəətin eyniləşdirilməsi baş vermədisə, cəmiyyətinin rifahının yaxşılaşdırılması 

demək  deyildir yəni  əgər  gəlirlərin  bölüşdürülməsi  ədalətli  olmadısa  və  iqtisadi uğuru  hər  bir  ailə  hiss 

etmədisə;  ictimai  finansların  idarəçiliyində  effektli  və  şəffaflığın  müasir  standartları  və  ictimaiyyət 

tərəfindən ödənilən vergilər maksimum şəkildə optimalca xərclənmədisə; əgər ailə, keyfiyyətli iş, təhsil və 

səhiyyə inkişaf strategiyasının prioritetləri olmadısa əhəmiyyəti yoxdur. 

Hökumət  yalnız  ÜDM  göstəricisi  ilə  maraqlanmamalıdır.  O  əhalidən  mənzil  şəraitlərindən,  gəlirləri 

miqdarından,  iş  yerindən,  yaşayış  infrastrukturundan,  təhsil  və  səhiyyə  keyfiyyətindən,  hakimiyyətin 

effektliliyindən, hətta vətəndaş öz vaxtını işi və şəxsi həyatı arasında necə bölüşə bildiyindən belə nə qədər 

razı olduğunu soruşmalıdır. Təəcüblü deyildir ki, inkişaf etmiş ölkələr 1000 kimi obyektiv və subyektiv 

indikatora nəzarət etməklə real inkişafın keyfiyyətini ğyrənməyə çalışırlar.   

12.  Dövlə

t  borcları  və

  büdc


ə

  qıtlığı  ilə

  bağlı  nə

  kimi  siyasə

tiniz  var,  bu  istiqamə

td

ə

  n

ə

  kimi  siyasə

yürüdə

c

ə

ksiniz?   

Bu məsələ ilə bağlı partiyanın mövqeyi naməlumdur.   Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

  13. 13. Xahiş edirik, siyas

ə

tinizin prioritetlə

rin


ə

 uyğun olaraq dövlə

t büdc


ə

sini böl


ə

siniz (M


ə

s

ə

l

ə

n: müdafiə

 

25%, sə

hiyy


ə

 25%, sosial sahə

 25%, t


ə

hsil 15%, digə

r 10% v


ə

 s. bu kateqoriyada ‘’digə

r’’ yalnız 3%-də

n az 


h

ə

cmli istiqamə

tl

ə

r düş

ə

c

ə

kdir).  

Bu məsələ ilə bağlı partiyanın mövqeyi naməlumdur.  

14. 

Ə

razi bütövlüyü bə

rpa etm


ə

k üçün n


ə

 kimi siyasə

t yürüd


ə

c

ə

ksiniz?  

Abxazlarla və Osetinlərlə barışmağın yolunu avropalaşmaqda, institusyonal əsasını isə – avroiteqrasiyada 

görürük. Buna əsas isə Gürcüstanın liberal demokratiya və qanun aliliyinin, siyasi pluralizm və vətəndaş 

bərabərlik dövləti kimi formalaşmasındadır.  

Münaqişələrin  həlli  üçün  ən  əhəmiyyətli  aləti  kimi  dialoqu  hesab  edirik.  Dialoq  qarşılıqlı  etibar  və 

barışmaq üçün zəruri zəmin yaradır. Bizim qəti mövqeyimiz münaqişələrin yalnız və yalnız sülh yolu ilə 

həllidir.  

Avxaziya  və  Tsxinvali  bölgəsində  (Cənubi osetiyada)  münaqişələrin  həllini  müasir  avropa  dövləti kimi 

formalaşma  paradiqmasında  görürük.  Bu  paradiqma  subsidiyarlıq,  assimetrik  regionallıq  prinsipinə 

əsaslanır. Belə dövlətdə hər bir etnik qrupun vətəndaş, siyasi, sosial və mədəni hüquqları bir dəyər kimi  

qorunur  və  hər  bir  diskriminasiya  növü  istisna  olunur.  Eyni  zamanda  Abxaziya  və  Cənubi  Osetiynın 

münaqişələri  açıq  assimetriyası  obyektiv  xarakterli  olduğu  üçün,  münaqişələrin  həllinin  hüquqi-siyasi 

düsturları fərqli ola bilər.   

İşğal olunmuş ərazilər haqqında qanun Venesiya komissiyası məsləhətləti ilə uyğunlaşdırılmalıdır. Belə 

halda bu prinsipi rəhbər tutmalıyıq ki, qanun işğala qarşı olmalıdır, işğal edilmiş ərazidə yaşayanlara qarşı 

deyil.  


Lbeynəlxalq  missiyalar  qayıtmalı  və  barışıq  prosesində  fəal  iştirak  etməlidirlə.  Avropa  İttifaqının 

tanımama və iştirakı siyasəti kamil şəkildə işə düşməlidir.  

Avropa  İttifaqı  ilə  assosialaşdırma  sazişinin  imzalanması,  dərin  və  əhatəli  azad  ticarət  zonasının 

formalaşdırılması  və  vizaların  liberallaşdırması  istiqamətində  Gürcüstanın  irəliləməsi  Gürcüstan 

vətəndaşlarına  əlavə  imkanlar  verir  və  istəyimiz  Abxaziya  və  Tsxinvali  bölgəsində  (cənubi 

osetiya)yaşayanların  da  ondan  istifadə  etməsidir.  Gürcüstan  Abxazlara  və  Osetinlərə  ümumi  avropa 

gələcəyinə tərəf getməyi təklif etməlidir.  

İctimai və sosial məsələlər  

1.  S

ə

hiyy


ə

nin 


ə

lçatan  olması  və

  onun  keyfiyyə

tini  artırmaq  üçün  nə

  kimi  siyasə

t      yürütmə

yi  v


ə

  hansı 


konkret t

ə

dbirl


ə

ri h


ə

yata keçirmə

yi planlaşdırırsınız?   

İstəyirik ki xəstələnməmizə görə müflisləşməyək, hər bir vətəndaş üçün keyfiyyətli və əlçatan tibbi xidmət 

olsun, səhiyyə xərcləri isə dövlət büdcəsinə ağır oturmasın. Bunun üçün səhiyyə sisteminin effeqtli xərcli 

və sərmayələr üçün czibədar sahəyə çevrilməsi gərəkdir.  

2012-ci ildən sonra hamılıqlı səhiyyənin tibbi sığortası mexanizmi tətbiq olundu. Bu ictimaiyyətdə çox 

müsbət qarşılandı, ancaq səhiyyə istiqamətində büdcə xərcləri durmadan artmaqdadır.  Bu vəziyyət vaxtlı 

həll olunmasa, gələcəkdə də, tibbi xidmətin keyfiyyəti aşağa düşə bilər, korrupsiya və başqa problemlar  Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

  baş qaldıra bilər.  Bundan irəli gələrək icbari tibbi sığortanın özəl sistemi arealını genişləndirmək vaxtıdır. 

Bu sistemə artıq əhalinin bir qismi korporativ sığortalar şəklində qoşulmuşdir.  Bu yöndə ilk addım 700 

minə  kimi  işçinin  dövlət  tərəfindən  müəyyənləşmiş  minimal  paketlə  özəl  sığorta  şirkətlərinə 

qoşulmalarıdır.  Burda  stimullaşdıran  mexanizmlərdən  istifadə  olunmalıdır,  ictimai  sektorda  işləyənlər 

üçünsə  –  ailə  paketləri  ilə  sığortanı  təmin  etmək  üçün    icbari  sığorta    mexanizmlərindən  də  istifadə 

olunmalıdır.    İcbari  sığorta  sisteminin  gətirilməsi,  mədaxil  vergilərinin  qismən  icbari  minimal  sığorta 

ödənişi  kimi  tranformasiya  olunacaq,  o  cümlədən,  ailə  paketlərinin  satın-alınması  hesab  olunmaqla,  iş 

verən üçün sığorta ödənişlərini stimullaşdırmaq (qazancından verginin tutulmaması)özəl sığorta arealını 

genişləndirəcəkdir.    Bu  yolla  özəl  sığorta  şirkətində  sığortalananların  sayı  2  milyona  çatacaqdır  və 

hamılıqlı səhiyyə sığortası benefisiyarlarının sayını və bunun üçün büdcədən ayrılan pulları azaldacaqdır. 

Özəl  sığorta  şirkətlərinə  sığortalananların  tibbi  xidməti  xərcləri  hamılıqlı  səhiyyə  sistemindən 

maliyyələşdirilməməlidir. Bundan əlavə özəl tibbi sığorta paketini itirdikdə hamılıqlı səhiyyə paketini sadə 

və gecikdirilmədən almaq da mümkün olmalıdır.  

2.  Sosial  tə

hlük


ə

sizliyini  yaxşılaşdırmaq  mə

qs

ə

di  il

ə

  ir


ə

li  hansı  tə

ş

ə

bbüsl

ə

ri  (bel


ə

  bir  şeyiniz  varsa) 

sürürsünüz?  

Milli Hərəkat hökuməti pensiya sistemini büdcədən yardım halına çevirdi. Bu sistem 2012-ci ildən sonra 

da qaldı və dünyanın bir çox ölkəsində olduğu kimi toplaşma pensiya sistemini yaratmaq istiqamətindı 

adımlar  atılmadı.  Yaxın  zamanlarda  bu  istiqamətdə  islahatların  başlanması  və  bu  büdcə  yükündən 

yavaşyavaş azad olmaq zəruridir. Bu məqsədlə əhali 3 kateqoriyaya ayrılmalıdır:  

1.

 Pensiya yaşında olan insanlar, bu gün birləşdirilmiş pensiyaları alanlar. Bu qrupun nümayəndələri 

üçün  pensiya  təyin  olduqda  onların  keçmiş  əmək  stajları  və  diferensiyalı  pensiyanın  təyin 

olunması üçün lazımi xüsusiyyətlər nəzərə alınmaldır. Şərti pensiya kapitalı qanunla hesablansın 

və aylıq pensiya ordan çıxarılsın. 

2.

 

Gələcəkdə pensiya yaşına daxil olan insanlar. Bu qrup üçün qarışıq modeldən istifadə olunmalıdır, bu  adamlar  icbari  pensiya  sığortası  sisteminə  daxil  olacaqlar  və  orda  onların  gəlirlərindən 

toplanaraq  pullar  pensiya  hesabına  köçürüləcəkdir.  İslahatlar  başlayana  qədər  dövrdə    şərti 

pensiya  kapitalının  düsturundan  istifadə  olunacaqdır,  onlar  pensiya  yaşına  çatana  qədər 

pensiyanın hesablama qaydası bu iki komponentdən təşkil olunur.  

3.

 

Uzaq gələcəkdə pensiya yaşına çatacaq və islahat başlayan kimi icbari pensiya sığortası sisteminə qoşulacaq  gənclər,  öz  gəlirlərindən  müəyyən  pullar  qənaət  etməklə  öz  pensiyalarını  fondda 

toplayacaqlar.   

Pensiya sistemi üçün iki modeldən istifadə etmək mümkündür: biri odur ki, yalnız dövlət pensiya fondu 

yaradılır və ikincisi odur ki, sistem yalnız özəl pensiya fondları ilə təqdim olunur. İlkin mərhələdə qarışıq 

modeldən istifadə etmək olar yəni həm dövlət, həm özəl pensiya modelləri yanaşı mövcud ola bilər.    

3. M


ə

cburi köçkünlə

rin yaşayış və

 iş mühitini daha yaxşı tə

şkil etm


ə

k üçün n


ə

 kimi siyasə

t yürüd


ə

c

ə

ksiniz?  

Barışıq siyasətinin gündəmində Qali rayonunun, beynəlxalq monitoring şəraitlərində, insan hüquqları və 

azadlıqlarının  müdafiəsi,  qayıdanların  təhlükəsizliyi,  əhalinin  başqa  qruplarla  onların  bərabərhüquqlu 

olmalarının hər hansı formada diskriminasiyasının qarşısı alınmasına dair qarantiyalar yaradadılmalıdır.  

Belə şəraitlərin təmini qaçqınların qayıtması faktını tanımaq barədə abxazlarla iki tərəfli formatda sənəd 

hazırlamaq  üzərində  işlərin  başlamasına  imkan  yaradır.    Sənəddə  həmçinin  Abxaziyanın  başqa  Usupaşvili - Respublikaçılar 

 

  

www.partiebi.ge 

 

10 


 

rayonlarında qaçqınların mərhələvi, təhlükəsiz, ləyaqətli qayıdışının prinsipləri təsbit olunmalıdır. Bu cür 

mətni imzalamağı ikitərəfli  və beynəlxalq səviyyədə insan hüquqlarının kütləvi pozulmasına görə reaksiya 

mexanizmlərindən  istifadə  zəruriyyətini  və  qarşılıqlı  etibar  yolunda  əhəmiyyətli  addım  hesab  edirik. 

Analoji prinsiplər əsasında qaçqınların osetin tərəfi ilə də qayıtma məsələsi həll olunasıdır.   

Könüllü  qayıtmaq  hüququ  ilə  faydalanmaq  haqqı  münaqişələrə  görə  öz  evlərini  və  əmlaklarını 

Gürcüstanın  başqa  bölgələrində  tərk  etməyə  məcbur  olan  şəxslərə  də  şamil  olunur.  Biz  „keçmiş  cəubi 

osetiyanın  muxtar  bölgəsində  münaqişə  nəticəsində  Gürcüstan  ərazisində  zərərçəkmişlərin  əmlak 

restitusiyası və təzminatı haqqında“ qanunu (2007-ci yanvarın 1-i) qəbul edir və bu məsələlərin daha geniş 

hüquqi və coğrafi konteksdə müzakirəsi üçün hazır olmalıyıq.  

Qali və Axalqori rayonlarının sakinlərinin təhlükəsizliyi və diskriminasiyasına yol verməmək münaqişə 

tərəfləri arasına etibarın əhəmiyyətli şərtlərindən biridir. „Borderizasiya“ adlanan praktika ətrafda yaşayan 

əhalinin  sosila-iqtisadi  vəziyyətinin  kəskin  pisləşməsinə  bais  olur,  insanların  fundamental  hüquqlarını 

pozur.  Gürcüstan  bu  rayon  sakinlərinin  vəziyyətinin  yüngülləşdirilməsinə  (onların  etnik  mənşəyinə 

baxmayaraq) yerli hakimiyyətlə bərabər davranmaqla, beynəlxalq iştirakçılar və beynəlxalq missiyalarının 

nəzarəti altında cəhd edir.   

4. Azlıqların hüquqlarını qorumaq v

ə

 ölk


ə

nin ictimai-siyasi hə

yatında onların daha çox inteqrasiyası üçün 

n

ə

 kimi t


ə

klifl


ə

riniz (


ə

g

ə

r bel

ə

 bir şeyiniz varsa) var?  

Dövlət  şəxsin  azad  inkişafı  və  bərabər  şəraitlərini  yaratmağın  qeydinə  qalmalıdır.    Azad  insan  tərəqqi 

qaynağıdır. Hakimiyyətin funksiyası fərdin azadlığına müdaxilə etməməkdən ibartdir. İfadə və məlumat 

azadlığı  müasir ictimaiyyətin  əsas dayanacağıdır, çünki yalnız özünürealizə  etmiş insan dərrakəli qərar 

almağa qadirdir.   

Zəif sosial qrupların və fərdlərin problemlərini dəqiq eyd etməyə və sistemləşdirməyə ehtiyac var. Dövlət 

siyasəti bərabərcə mühit yaratmağa və müstəqil həyatı təmin etmək üçün istiqamətlənməlidir.  

Etnik  və  dini  azlıqların  nümayəndələri,  qadınlar,  uşaqlar,  yaşlılar,  fiziki  qüsurlu  və  LGBT  şəxslər,  zəif 

qruplar kimi, fərdi yanaşmaların hazırlanmasına ehtiyac duyurlar.  

Ona  baxmayaraq  ki,  Gürcüstan  “Diskriminasiyanın  hər  bir  formasının  aradan  qaldırılması  haqqında” 

konvensiyaya  qoşulub  və  “Diskriminasiyanın  hər  bir  formasının  aradan  qaldırılması  haqqında”  qanun 

qəbul  edib,  real  həyatda,  məişətdə  diskriminasiyanın  aradan  qaldırılması  üçün  effektli  mexanizmlər 

yoxdur. Buna görə, belə bir mexanizmləri yaratmaq, məsələn, müvafiq sanksiyalar və vurulmuş maddi və 

mənəvi zərəri ödəmək öhdəliyini təyin etmək zəruridir, diskriminasiya faktlarını aşkar etmək üçün Xalq 

Müdafiəçisinə verilmiş səlahiyyətlər genişlənməlidir.  

LGBT insanlara dövlət siyasətinin yanaşması xüsusi problemdir. Onlar bir çox hallarda zorakılıq və nifrətlə 

səbəblənmiş  cinayət  qurbanı  olurlar.  Bu  icma(lar)ın  nümayəndələri  həyatın  müxtəlif  sahəsində 

diskriminasiya  ilə  qarşılaşırlar.  Problemi  onlarla  əlaqədar  olan  məsələlərin  mənəvi  cəhətdən  görülməsi 

yaradır,  hüquqi  yox.  Cinayət  və  zorakılıq  faktlarına  adekvat  reaksiya  vermək  və  qanunun  tələblərinin 

ədalətli uyğunladırılması lazımdır.   

5.  Parlamentlə

rarası  ittifaqın  (Inter  Parliamentary  Union)  verilmişlə

ri  il


ə

,  Gürcüstan  qanunvercilik 

orqanının üzvü qadınlar sayı il

ə

 185-d


ə

n 147-ci yeri tutur. Xahiş edirik, qadınların siyasə

td

ə

 h


Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin