Ətraf mühitə təhlükə yarada bilən maddYüklə 20,18 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü20,18 Kb.
#15965

200

8. Ətraf mühitə təhlükə yarada bilən

maddələr 1h/

200

7. Alışan mayelər 1g/  (xüsusi təzyiq və

temperatur şəraitində istifadədə)

200 — 50

6. Partlayıcı maddələr 1f/

500 — 200

5. Oksidləşdiricilər 1e/

500 — 200

4. Toksiki maddələr 1d/

20

3. Yüksək toksiki maddələr 1c/

50000

2. Tezalışan mayelər 1b/

200

1.

Alışan qazlar, o cümlədən MNQ 1 

a/

(Madd

ə

l

ə

rin Nomenklatura qrupu)

Son hədd miqdarı (tonla)

Kateqoriya

Maddә vә tәrkiblәrin kateqoriyaları (cәdvәl 1)

1

2a

0,15

13. Metilizosionat

0,75

12. Fosgen

50

11. Qurğuşunun alkilləri

75

10. Kükürd-üç-oksid

250

9. Kükürd-iki-oksid

50

8. Hidrogen sulfid

50

7. Hidrogen ftorid

20

6. Hidrogen sianid

50

5. Etilen oksidi

25

4. Xlor

200

3. Akrilonitril

10000

b Ammonium nitrat, gübrə şəklində 3/ 

2500

2a. Ammonium nitrat 2/

500

1. Ammonyak

Son hədd miqdarı (tonla)

Maddə

Konkret maddәlәr (cәdvәl 2)

2

3a

Ftorlu suların partlayış-təhlükəli  mühit  yaratmaqla atmosferə

qarışması

Yanğın-partlayış təhlükəli istehsal

Alüminium istehsalı9

Sintez məhsullarının (sulfat turşusu) transsərhəd su hövzələrinə

qarışması

Yanğın-partlayış təhlükəli istehsal

Sulfat turşusunun istehsalı

8

Sintez məhsullarının (sulfat turşusu) transsərhəd su hövzələrinə

qarışması

Yanğın-partlayış təhlükəli istehsal

Kükürdlü anhidridinı, civə üsulu ilə

kaustik sodanın və xlorun istehsalı7

Sintez məhsullarının (sulfat turşusu) transsərhəd su hövzələrinə

qarışması

Yanğın-partlayış təhlükəli istehsal

Butadenin, izopropil spirtin istehsalı

6

Karbohidrogen emalı məhsullarının transsərhəd su hövzələrinə

qarışması

Yanğın-partlayış təhlükəli istehsal

Yüksək təzyiqli etilenin, propilenin, 

polietilenin istehsalı5

Üzvi sintez məhsullarının(karbohidrogen, xlor, hidrogen xlorid) 

transsərhəd su hövzələrinə qarışması

Üzvi sintez (propilen okisin, sadə

yarımefirin) istehsalı

4

Təbii qazın partlayış-təhlükəli  mühit  yaratmaqla atmosferə qarışması

Təbii qazın boru kəməri ilə nəqli

3

Karbohidrogenlərin transsərhəd su hövzələrinə qarışması

Neftin boru kəməri ilə nəqli

2

Neft məhsullarının transsərhəd su hövzələrinə qarışması

Yanğın-partlayış təhlükəli istehsal

Neft emalı1

Təhlükə ehtimallarıTəhlükəli fəaliyyət növünün  adı

Təhlükəli fəaliyyət növləri və belə fəaliyyətlərin transsərhəd təhlükə

ehtimalları

3

Yüklə 20,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə