General anesthesia was absent until the mid-1800’sYüklə 1,4 Mb.
tarix21.01.2017
ölçüsü1,4 Mb.
#6135General anesthesia was absent until the mid-1800’s

 • General anesthesia was absent until the mid-1800’s

 • William Morton administered ether to a patient having a neck tumor removed at the Massachusetts General Hospital, Boston, in October 1846.

 • The discovery of the diethyl ether as general anesthesia was the result of a search for means of eliminating a patient’s pain perception and responses to painful stimuli.Prije otkrića anestetika u tu svrhu su se koristili:

 • Prije otkrića anestetika u tu svrhu su se koristili:

  • Alkohol
  • Različiti lijekovi
  • Led
  • Strangulacija


Ciljevi balansirane anestezije:

 • Ciljevi balansirane anestezije:

  • Amnezija
  • Adekvatna mišićna relaksacija
  • Adekvatna ventilacija
  • Kontrola bola


Opšta

 • Opšta

 • LokalnaInhalacione

 • Inhalacione

  • gasovi,lako isparljive tečnosti
  • uobičajeno halogenovani


Lipidna hipoteza:

 • Lipidna hipoteza:

 • bazira se na činjenici da djelovanje anestetika korelira sa ulje/gas koeficijentom Anestetici dobro topivi u mastima imaju veću anestetičku potenciju

 • Meyer and Overton korelacija

   • Irelevantno


Teorija vezivanja:

 • Teorija vezivanja:

  • anestetik se veže na hidrofobni dio ionskog kanala


Nepoznat!!

 • Nepoznat!!

 • Mnoge studije ukazuju da:

  • opšti anestetici djeluju na CNS modifikujući električnu aktivnost neurona na molekularnom nivou djelujući na IONSKE KANALE.
Koncentracija u CNS

 • Koncentracija u CNS

  • zavisi od ulje:gas odnosa (liposolubilnosti)
 • Parcijalnog pritiska anestetika

 • Rastvorljivosti anestetika u krvi

  • ukoliko je rastvorljivost anestetika u krvi veća,potrebne su veće količine anestetika,nastajanje anestezije sporije
 • Minutni volumen

  • Veći MV= brža indukcija


mjera potentnosti anestetika

 • mjera potentnosti anestetika

 • 1 MAK je neophodna koncentracija anestetika u disajnoj smješi da bi se prevenirao odgovor na bolne draži(nepokretljivost) kod 50% populacije.Koji se parametri prate u opštoj anesteziji?

 • Koji se parametri prate u opštoj anesteziji?

 • Odgovor: krvni pritisak, volemija, nivo kiseonika, puls, brzina respiracije, perfuzija tkivaPreanestetička medikacija

 • Preanestetička medikacija

  • kontrola sedacije
  • kontrola postoperativne boli
  • smanjivanje anksioznosti


desfluran

 • desfluran

 • enfluran

 • halotan

 • izofluran

 • azotni oksidulsniženje krvnog pritiska

 • sniženje krvnog pritiska

 • mučnina i povraćanjeMaligna hipertemija

 • Maligna hipertemija

  • Potrebno brzo rashlađivanje pacijenta i davanje dantrolena koji blokira oslobađanje kalcijuma iz sarkoplazmatskog retikuluma


niska potencija

 • niska potencija

 • MAK = 105%

 • slab anestetik, dobar analgetik

 • potrebni su i drugi lijekovi da bi se izazvala hirurška anestezija

 • mala rastvorljivost u krvi (brz oporavak)minimalni efekti na frekvenciju srca i krvni pritisak

 • minimalni efekti na frekvenciju srca i krvni pritisak

 • može uzrokovati depresiju miokarda

 • mali efekti na respiraciju

 • siguran lijekpotentni inhalacioni anestetik

 • potentni inhalacioni anestetik

 • MAK = 0.75%

 • topiv u krvi i masnom tkivuinhibiše simpatički odgovor na bolne draži

 • inhibiše simpatički odgovor na bolne draži

 • inhibiše simpatički barorefleksni odgovor (hipovolemija)

 • senzibiliše miokard na kateholamine -- ventrikularne aritmijeSmanjuje brzinu respiracije

 • Smanjuje brzinu respiracije

 • depresija miokarda- sniženje krvnog pritiska i usporavanje provođenja srčanog impulsa

 • periferna vazodilatacija“Halotan- hepatitis” -- 1/10,000 slučajeva

 • “Halotan- hepatitis” -- 1/10,000 slučajeva

  • temperatura, žutica, hepatička nekroza, smrt


Maligna hipertermija-- 1/60,000 sa sukcinilholinom,

 • Maligna hipertermija-- 1/60,000 sa sukcinilholinom,

 • bez sukcinilholina 1/260,000

 • rapidan rast temperature, rigiditet mišića, tahikardija, rabdomioliza, acidoza, hiperkalemija, DIC

  • najčešći simptom rigiditet masseter-a
  • porodična anamneza


Maligna hipertermija-(nastavak)

 • Maligna hipertermija-(nastavak)

  • udružena sa mišićnim obolenjima
  • autozomalno dominantno nasleđivanje
  • diagnoza—predhodni simptomi, povišenje pCO2, povećanje CPK, mioglobinurija, mišićna biopsija
  • fiziologija--hipermetaboličko stanje sa inhibicijom ponovnog preuzimanja Ca++ u sarkoplazmatski retikulum


tretman—rana detekcija,, hiperventilacija, bikarb., IV dantrolen (2.5 mg/kg), rashlađivanje, furosemid/manitol/tečnost. Monitoring u jedinici intezivne njege

  • tretman—rana detekcija,, hiperventilacija, bikarb., IV dantrolen (2.5 mg/kg), rashlađivanje, furosemid/manitol/tečnost. Monitoring u jedinici intezivne njege
  • “sumnjivi pacijenti”- preop. IV dantrolen, izbjegavati inhalacione anestetike i sukcinilholin


razvijen 1963. god. Terrell, upotrebljava se od 1972.

 • razvijen 1963. god. Terrell, upotrebljava se od 1972.

 • Stabilan, nezapaljiva tečnost

 • Opor miris

 • MAC 1.68%Potentni inotropni i hronotropni depresor, smanjuje vaskularnu rezistenciju– snižava krvni pritisak i sprovođenje srčanih impulsa-dramatično

 • Potentni inotropni i hronotropni depresor, smanjuje vaskularnu rezistenciju– snižava krvni pritisak i sprovođenje srčanih impulsa-dramatično

 • Inhibira simpatički barorefleksorni odgovor

 • Povećava osjetljivost miokarda na kateholamine-- aritmijeNa respiratorni sistem djeluje depresorno

 • Na respiratorni sistem djeluje depresornoMetabolizam-1/10 halotana, ne stvara toksične metabolite

 • Metabolizam-1/10 halotana, ne stvara toksične metabolite

 • Biotransformacijom se oslobađa fluoridni ion– renalna toksičnost

 • Epileptiformni EEGSinteya 1965.-Terrell, uveden u kl. praksu 1984.

 • Sinteya 1965.-Terrell, uveden u kl. praksu 1984.

 • Nije karcinogen

 • nezapaljiv,oporog mirisa

 • Manje solubilan od halotana ili enflurana

 • MAC of 1.30 %Depresija respiracije – manje od enflurana

 • Depresija respiracije – manje od enflurana

 • Miokardijalna depresija-- manje od enflurana

 • Inhibira simpatički barorefleksorni odgovor

 • - manje od enflurana

 • Povećava osjetljivost miokarda na kateholamine-manje od enflurana ili halotanaDovodi do značajne redukcije sistemske vaskularne rezistencije– sy. koronarne krađe

 • Dovodi do značajne redukcije sistemske vaskularne rezistencije– sy. koronarne krađe

 • Dovodi do snažne mišićne relaksacije- potencira efekte neuromuskularnih blokatoraSlabo se metaboliše (0.2%) – nizak potencijal organotoksičnih metabolita

 • Slabo se metaboliše (0.2%) – nizak potencijal organotoksičnih metabolita

 • Ne dovodi do promjena u EEG-u za razliku od enflurana

 • bronhoiritacija, laringospazamNiska topivost u krvi- brza indukcija

 • Niska topivost u krvi- brza indukcija

 • Minimalni sistemski efekti-blaga respiratorna i kardiačna supresija

 • skupietomidate

 • etomidate

 • fentanil

 • fentanil-droperidol

 • ketamin

 • morfin

 • propofol

 • sufentanilBarbiturati

 • Barbiturati

  • metoheksital
  • tiopental
 • Benzodiazepini

  • diazepam
  • lorazepam
  • midazolam


Koristi se za održavanje anestezije, uspavljivanje, ili liječenje agitacije

 • Koristi se za održavanje anestezije, uspavljivanje, ili liječenje agitacije

 • Ima antiemetička svojstva

 • -pospanost

  • respiratorna depresija
  • motorni nemir
  • povišava krvni pritisak


Barbiturat

 • Barbiturat

 • Dozno-zavisna supresija aktivnosti CNS –smanjuje cerebralni metabolizamBlaga, direktna kardijalna depresija- snižavanje krvnog pritiska- kompenzatorna tahikardija (barorefleks)

 • Blaga, direktna kardijalna depresija- snižavanje krvnog pritiska- kompenzatorna tahikardija (barorefleks)

 • Dozno-zavisna depresija respiracijeStrukturno sličan ketokonazolu

 • Strukturno sličan ketokonazolu

 • Direktni CNS depresor (tiopental) i GABA agonistMale promjene srčane funkcije kako kod zdravih ljudi tako i u srčanih bolesnika

 • Male promjene srčane funkcije kako kod zdravih ljudi tako i u srčanih bolesnika

 • Blaga dozno-zavisna respiratorna depresija

 • Smanjuje cerebralni metabolizamBol na mjestu aplikacije (propilen glikol)

 • Bol na mjestu aplikacije (propilen glikol)

 • Mioklonička aktivnost

 • Mučnina i povraćanje (50%)

 • Supresija kortizola“prekida cerebralne asocijativne puteve-- “disocijativna anestezija”

 • “prekida cerebralne asocijativne puteve-- “disocijativna anestezija”

 • Stimuliše centralne simpatičke puteveStimuliše simpatički nervni sistem-- povećava frekvenciju, krvni pritisak

 • Stimuliše simpatički nervni sistem-- povećava frekvenciju, krvni pritisak

 • održava laringealni refleks i tonus skeletnih mišića

 • Halucinacije i neugodni snovi (15%)Opijatni analgetik

 • Opijatni analgetik

 • Koristi se za operacije na otvorenom srcu zbog odsustva kardijačne depresijeKoristi se za uvod u anesteziju, kratke procedure, i dentalne procedure

 • Koristi se za uvod u anesteziju, kratke procedure, i dentalne procedure

 • Koristi se za kontrolu i prevenciju konvulzija izazvanih lokalnim anesteticima

 • midozolam

  • Najbrži početak djelovanja
  • Velika potentnost
  • Najbrža eliminacija


 • Antagonisti blokiraju dejstvo benzodijazepina ili opijata kod predoziranjaflumazenil - benzodijazep. antagonist

 • flumazenil - benzodijazep. antagonist

 • naltrekson - opijatni antagonist

 • nalokson - opijatni antagonistKompetitivni antagonisti na nikotinskim receptorima

 • Kompetitivni antagonisti na nikotinskim receptorima

 • - npr. kurare (d-tubokurarin), vekuronijum, pankuronijum, atrakurijum i dr…

 • Depolarizirajući blokatori

 • - npr. sukcinilholin, dekametonijum

 • Mehanizmu djelovanja

 • Trajanje dejstva

 • Brzina nastupanja dejstva

 • Neželjeni efekti

Djelovanje na autonomne ganglije

 • Djelovanje na autonomne ganglije

 • -npr. d-tubokurarine ih blokira, a sukcinilholin stimuliše

 • -noviji agensi imaju manje ganglijskih efekata

 • Oslobađanje histamina

 • -npr. d-tubokurarin češće dovodi do bronhospazma, bronhijalne i pljuvačna sekrecijeHipotenzija

 • Hipotenzija

 • Smanjenje tonusa i motaliteta u GI traktu

 • Depolarizirajući agensi mogu uzrokovati:

 • -povećanje K+ kod pacijenata sa opekotinama, traumom – hiperkalemiju

 • -prolongiranu apneju (genetski polimorfizam)

 • -malignu hipertermiju (sukcinilholin + halotan)

 • -sinus bradikardiju (sa sukcinilholinom)Inhibitori holinesteraza (antagonizam)

 • Inhibitori holinesteraza (antagonizam)

 • Inhalacioni anestetici (sinergizam)

 • Aminoglikozidni antibiotici (sinergizam)

 • Blokatori kalcijumskih kanala (sinergizam)Adjuvantna th. pri hirurškoj anesteziji

 • Adjuvantna th. pri hirurškoj anesteziji

 • Ortopedske procedure (reponiranje fraktura)

 • Olakšavanje intubacije – koristiti one sa kratkim djelovanjem

 • Tretman elektrošokom kod psihijatrijskih pacijenataPrekidaju neuromišićnu blokadu izazvanu kompetitivnim (nedepolarizirajućim) relaksansima

 • Prekidaju neuromišićnu blokadu izazvanu kompetitivnim (nedepolarizirajućim) relaksansima

 • neostigmin

 • piridostigmin • Analgetičko djalovanje uz očuvanu svijest i mentalne funkcijeMehanizam djelovanja je reverzibilna blokada natrijumskih kanala, što spriječava depolarizaciju, nastanak i širenje akcijskog potencijala

 • Mehanizam djelovanja je reverzibilna blokada natrijumskih kanala, što spriječava depolarizaciju, nastanak i širenje akcijskog potencijalapovršinska

  • površinska
  • infiltrativna
  • Sprovodna (regionalna)
  • epiduralna
  • spinalna


Klasifikuju se u dvije grupe:

 • Klasifikuju se u dvije grupe:

  • Estarski lokalni anestetici
  • Amidni lokalni anestetici


Estri

 • Estri

  • Kratko djeluju
  • Metabolišu se u plazmi i tkivnim tečnostima,pod dejstvom holinesteraza
  • Izlučuju se urinom


Amidi

 • Amidi

  • Duže djelovanje
  • Metaboliše se u jetri pod dejstvom citohroma p-450
  • Izlučuju se urinom
Estri

 • Estri

 • benzokain

 • hloroprokain

 • diklonin

 • prokain

 • tetrakain

 • kokainAmidi

 • Amidi

 • bupivakain

 • levobupivakain

 • lidokain

 • lidokain-adrenalin

 • prilokain

 • mepivakain  • Osjećaj bola
  • Osjećaj toplote
  • Osjećaj dodira
  • Propriocepcija
  • Gubitak tonusa skeletnih mišića


CNS

 • CNS

  • Inicijalno: vrtoglavica, zujanje u ušima, vizualni poremećaji
  • Kasnije: pospanost, dezorijentiranost, nerazgovjetan govor, gubitak svijesti, konvulzije
  • Finalno: respiratorna depresija


Kardiovaskularna neželjena dejstva

 • Kardiovaskularna neželjena dejstva

  • Miokardijalna depresija i vazodilatacija- hipotenzija i cirkulatorni kolaps, srčane aritmije
 • Alergijske reakcije- rijetko (manje od1%)

  • raš, bronhospazam
  • Methemoglobinemija (prilokain) dati redukciona sredstva (vitamin C, ili metilensko plavilo)


Yüklə 1,4 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin