Güncelleme; 3 Kasım 2014Yüklə 115.55 Kb.
Pdf просмотр
tarix13.02.2017
ölçüsü115.55 Kb.

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

EBOLA  VİRÜS  HASTALIĞI  (EVH)  

Ankara,  2014  (Güncelleme;  3  Kasım  2014)  

   

 

 

 

 

 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

• 

Ebola   virüs   hastalığı,   viral   hemorajik   ateşlerden  biridir.  

• 

Ancak   2014   BaC   Afrika   Ebola   Salgınında   kanama   vakalarda   ön   planda   olan  semptom  değildir,  

• 

Bu  nedenle  tablo  Ebola  Virüs  Hastalığı  olarak  tanımlanmaktadır.  • 

Akut,  sistemik,  zoonoLk  bir  hastalıkCr.  

• 

Fatalite  hızı  yüksekLr.  • 

İnsanlarda   ve   maymun,   şempanze,   goril   gibi   diğer  

primatlarda  hastalığa  neden  olur.  

EBOLA  VİRÜS  HASTALIĞI  (EVH)  


T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Kongo  DemokraLk  CumhuriyeL  

TARİHÇE

• 

İlk   kez   1976   yılında   Kongo  DemokraLk   CumhuriyeL’nde  

Ebola   nehri   kıyısında   tespit  

edilmişLr  

• 

Yakın   temas   ve   ortak   enjektör  kullanımı  nedeniyle  yayılmış  

• 

Salgında  313  hasta  • 

Ölüm  280  

• 

Fatalite  %88  Daha   sonra   Afrika’da   aralıklı  

salgınlar  görülmüştür.  

 

Bulle%n  of  the  World  Health  Organiza%on.  1978;56(2):271-­‐293

.  


T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Toplam  Vaka:  13567  

Konfirme  Vaka:  7728  

Toplam  Ölüm:  4960  

 

 

 

Kaynak:  hQp://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-­‐

west-­‐africa/index.html  

31  Ekim  2014  i_bariyle  

salgında  son  durum  

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

EVH-­‐ETKEN

• 

Etken  virüs  Filoviridae  ailesi,  Ebola  cinsi  içinde  yer  alır  

• 

Tek  iplikçi  RNA  virüsüdür  • 

Beş  alt  türü  bulunmaktadır  

• 

Bundibugyo  ebolavirus    • 

Zaire  ebolavirus    

• 

Sudan  ebolavirus    • 

Taï  Forest  ebolavirus    

• 

Reston  ebolavirus    (insanlarda  hastalık  yapmaz)   

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

EVH-­‐ETKEN

• 

Virüs   sodyum   hipoklorite,   lipit   çözücülere,   %2  gluteraldehite  ve  ultravioleye  duyarlıdır.  

• 

5   dk   kaynatma   veya   60°C’de   30-­‐60   dk   ısıtmayla  inakLve  olur.  

• 

Sıvı  veya  kuru  materyalde  birkaç  gün  yaşayabilir.  • 

Oda   sıcaklığında   ve   4°C’de   birkaç   gün   (6   gün)  

infekLvitesini  devam  ehrebilir.  

 


T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

VİRÜSÜN  GEÇİŞİ

• 

Doğal   konağın   meyve   yarasaları   olduğu  düşünülmektedir  

• 

Maymun,   şempanze   ve   gorillerde   hastalık  yapmaktadır  

• 

İnsanlara  vahşi  hayvanlardan  geçer  • 

Kan  ve  vücut  sekresyonlarıyla  temas  

• 

Çiğ  vahşi  hayvan  eL  • 

Maymun,  şempanze,  goril,  kirpi  

• 

Meyve  yarasaları,  orman  anLlopu  gibi,    • 

İnsandan  insana  yayılır.  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

İnsandan  İnsana  Bulaşma  Yolları  

• 

Hastaların   kan,   vücut   sekresyonları,   sıvıları   ve   organlarıyla   doğrudan  hasarlı  deri  ve  mukoza  teması  

• 

İğne  ve  kesici  alet  yaralanmaları  • 

Vücut  sıvılarıyla  enfekte  çevreye  hasarlı  deri  ve  mukoza  teması  

• 

Aerosol  oluşturan  işlemlerde  • 

Su,  normal  gıda  ve  hava  yoluyla  bulaşmaz  

• 

Semptomları  olmayan  kişilerden  bulaşmaz  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Kuluçka  Dönemi  

 

• 2-­‐21  gün  

• 

Ortalama  7-­‐8  günde  semptomlar  ortaya  çıkar  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

EVH-­‐Klinik  Belir?  ve  Bulgular

• 

Ateş  


• 

Baş  ağrısı  

• 

Kas  ve  eklem  ağrıları  • 

Halsizlik  

• 

İştahsızlık  • 

İshal  


• 

Kusma  


• 

Mide  ağrısı  

• 

Kanama  


 

           (Mukozal,  vajinal,  diş  eL,  burun        

kanamaları,  hematemez,  melena,  hematüri)  

Diğer  bulgular;  

• 

Döküntü  (eritematöz,  makulopapüler,  peteşi,  ekimoz)  

• 

Gözde  kızarıklık  • 

Hıçkırık  

• 

Öksürük  • 

Boğaz  ağrısı  

• 

Göğüs  ağrısı  • 

Nefes  almada  zorluk  

• 

Yutmada  zorluk  • 

İç  kanamalar  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

EVH-­‐Tanısı  

• 

AnLjen  yakalama  ELISA  tesL  • 

IgM  ELISA  

• 

Reverse  transkriptaz  polimeraz  zincir  reaksiyonu  • 

Elektron  mikroskopi  

• 

Virüs  kültürü  • 

Geç  dönem  ya  da  iyileşen  olgularda:  

• 

IgM  anLkor  • 

IgG  anLkor  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

EVH-­‐Tedavi

• 

Destek  tedavi  • 

Sıvı-­‐elektrolit  tedavisi  

• 

Oksijen  ve  kan  basıncı  kontrolü  • 

GerekLğinde  kan  ve  kan  ürünleri  transfüzyonu  

• 

Ko-­‐morbid  koşulların  tedavisi  • 

Varsa  bakteriyel  enfeksiyonların  tedavisi  

• 

Deneysel  tedaviler  • 

Monoklonal  anLkor  

• 

AnLviral  • 

Konvelesan  serum  tedavisi  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

EVH-­‐Korunma

• 

Henüz  kullanımı  onaylanan  bir  aşı  yoktur,  aşı  çalışmaları  devam  etmektedir  

• 

Hasta  izolasyonu  • 

Şüpheli  vaka  izolasyonu  

• 

Enfeksiyon  kontrol  önlemleri  

• 

Sağlık  personelinin  eğiLmi  • 

Halk  eğiLmi  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Kimlerde  Düşünülmeli  

Epidemiyolojik  Risk  Faktörleri  

• 

Salgın  bölgesinde  son  21  gün  içinde  bulunmuş  olmak  • 

Kesin  ya  da  kuşkulu  Ebola  virüs  hastalığı  olan  birinin  kan  ve  diğer  

vücut  sıvılarıyla  temas  

• 

Endemik  bölgede  yarasa,  kemirici  veya  primatlarla  doğrudan  temas  • 

Endemik  bölgede  yöresel  cenaze  ve  gömme  işlemlerine  kaClmak  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

EVH-­‐Temas  Riskleri  

Yüksek  riskli  temas  

• 

Perkütan   (iğne   batması   gibi)   yaralanma   veya   mukozaya   EVH   hastası   semptomaLkken  vücut  sıvısı  ile  temas.    

• 

EVH  hastası  semptomaLkken  kan  ve  vücut  sıvılarına  (dışkı,  salya,  ter,  idrar,  kusmuk  ve  semen  vb.)  kişisel  koruyucu  donanım  olmaksızın  maruz  kalma.    

• 

EVH   hastası   semptomaLkken   vücut   sıvısı   örnekleri   ile   kişisel   koruyucu   donanım  olmaksızın  çalışan  veya  standart  biyogüvenlik  kurallarına  uymayan  sağlık  çalışanları.    

• 

Salgının  yaygın  görüldüğü  ülkelerde  cenazeye  doğrudan  teması  olan  veya  bakım  veren,  cenazede  görev  alan  kişisel  koruyucu  donanım  kullanmayan  kişiler.    

• 

EVH  hastası  semptomları  varken  aynı  evde  yaşamak  ve  ona  doğrudan  bakım  vermek.    T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

         

Risk  oluşturabilecek  diğer  temaslar  

• 

EVH   hastalığı   tanısı   alan   kişiyle   semptomu   olmadığı  dönemde  ev  içi  ve  gündelik  temas,  

• 

EVH  salgını  görülen  ülkelerde  son  21  gün  içerisinde  bulunma  (EVH  tanısı  alan  vaka  ile  bilinen  teması  olmayan),  

• 

 EVH  hastası  semptomaLkken  aynı  taşıma  aracında  seyahat  etmiş  olma,  

 

EVH-­‐Temas  Riskleri  

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Vaka  Yöne_mi-­‐1  

• 

Bulaşıcı   hastalıklar   yönünden   nakli   yapılacak   şüpheli   vakalarla   ilgili   sağlık  personelinin   bilgilendirilmesi   gerekmektedir.   Vaka   hakkında   ön   bilgi  

verilmeli   ve   hasta   ile   temas   edecek   sağlık   personeli   mümkün   olan   en   az  

sayıda  tutulmalıdır.      

• 

Hasta   veya   hasta   kohortuna   bakım   veren,   takip   eden   sağlık   personeli   başka   hasta  izleminde  yer  almamalıdır.  

• 

Şüpheli/kesin  vakalar  EVH  için  belirlenmiş  referans  hastanelerde  takip  edilir.  • 

Hastaya   ulaşmadan,   hasta   ile   temastan   önce   sağlık   çalışanları   koruyucu  

önlemleri  almalıdır.  

• 

Şüpheli  vakanın  götürüleceği  hastane,  uygun  enfeksiyon  kontrol  önlemlerini  alması  için  önceden  bilgilendirilmelidir.    

 


T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

• 

Kurum  ve  kuruluşlarla  gerekli  işbirliği  sağlanmalı,  vaka  takipleri  ve  hasta  transferleri  LLzlikle  takip  edilmelidir.  

• 

Vakanın  girişi  hastanelerde  belirlenmiş  yerlerden  yapılmalıdır.  Vaka  Yöne_mi-­‐2  

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

EBOLA  VİRÜS  HASTALIĞI  REFERANS  HASTANELER  

KURUM  ADI  

İL  

ADANA  NUMUNE  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA    HASTANESİ  

ADANA  

HATAY  İSKENDERUN  DEVLET  HASTANESİ  HATAY  

ANKARA  ATATÜRK  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

ANKARA  

ZONGULDAK  ATATÜRK  DEVLET  HASTANESİ  

ZONGULDAK  

ANKARA  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

ANKARA  

ÇORUM  T.C.  SAĞLIK  BAKANLIĞI  HİTİT  ÜNİVERSİTESİ  ÇORUM  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

ÇORUM  

YOZGAT  DEVLET  HASTANESİ  YOZGAT  

ANTALYA  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

ANTALYA  

AYDIN  DEVLET  HASTANESİ  

AYDIN  

AYDIN  KADIN  DOĞUM  VE  ÇOCUK  HASTALIKLARI  HASTANESİ  AYDIN  

DENİZLİ  DEVLET  HASTANESİ  

DENİZLİ  

MUĞLA  T.C.SAĞLIK  BAKANLIĞI  MUĞLA  SITKI  KOÇMAN  ÜNİVERSİTESİ  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

MUĞLA  

BURSA  ŞEVKET  YILMAZ  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  BURSA  

ÇANAKKALE  DEVLET  HASTANESİ  

ÇANAKKALE  

DİYARBAKIR  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

DİYARBAKIR  

ELAZIĞ  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

ELAZIĞ  

MALATYA  DEVLET  HASTANESİ  

MALATYA  

ERZURUM  BÖLGE  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

ERZURUM  

ESKİŞEHİR  DEVLET  HASTANESİ  

ESKİŞEHİR  


T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

KURUM  ADI  

İL  

ADIYAMAN  T.C.  SAĞLIK  BAKANLIĞI  ADIYAMAN  ÜNİVERSİTESİ  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

ADIYAMAN  

GAZİANTEP  ÇOCUK  HASTALIKLARI  HASTANESİ  

GAZİANTEP  

GAZİANTEP  DR.ERSİN  ARSLAN  DEVLET  HASTANESİ  

GAZİANTEP  

KAHRAMANMARAŞ  NECİP  FAZIL  ŞEHİR    HASTANESİ  

KAHRAMANMARAŞ  

İSTANBUL  HAYDARPAŞA  NUMUNE  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

İSTANBUL  

İSTANBUL  HASEKİ  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

İSTANBUL  

İZMİR  TEPECİK  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

İZMİR  

MANİSA  MERKEZEFENDİ  DEVLET  HASTANESİ  MANİSA  

KAYSERİ  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

KAYSERİ  

KOCAELİ  DERİNCE  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

KOCAELİ  

SAKARYA  SAĞLIK  BAKANLIĞI  SAKARYA  ÜNİVERSİTESİ  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

SAKARYA  

KONYA  DR.FARUK  SÜKAN  KADIN  DOĞUM  VE  ÇOCUK  HASTALIKLARI  HASTANESİ  

KONYA  

KONYA  NUMUNE  HASTANESİ  KONYA  

MERSİN  DEVLET  HASTANESİ  

MERSİN  

MERSİN  KADIN  DOĞUM  VE  ÇOCUK  HASTALIKLARI  HASTANESİ  

MERSİN  

ORDU  T.C.  SAĞLIK  BAKANLIĞI  ORDU  ÜNİVERSİTESİ  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

ORDU  

SAMSUN  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  SAMSUN  

SAMSUN  KADIN  DOĞUM  VE  ÇOCUK  HASTALIKLARI  HASTANESİ  

SAMSUN  

SİVAS  DEVLET  HASTANESİ  

SİVAS  

TOKAT  DEVLET  HASTANESİ  TOKAT  

ŞANLIURFA  ÇOCUK  HASTALIKLARI  HASTANESİ  

ŞANLIURFA  

ŞANLIURFA  MEHMET  AKİF  İNAN  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

ŞANLIURFA  

TRABZON  KANUNİ  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

TRABZON  

TEKİRDAĞ  DEVLET  HASTANESİ  

TEKİRDAĞ  

VAN  EĞİTİM  VE  ARAŞTIRMA  HASTANESİ  

VAN  

VAN  İPEKYOLU  KADIN  DOĞUM  ve  ÇOCUK  HASTALIKLARI  HASTANESİ  VAN  

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Hasta  izolasyonu

• 

Ebola   virüs   hastalığı   şüpheli   veya   kesin   vakalarının   hastaneye   yaCşlarında   standart,  temas  ve  damlacık  önlemlerinin  alınması  gerekmektedir.    

• 

Ebola  virüs  hastalığı  vakalarının  negaLf  basınçlı  odada  takibi  şart  değildir(varsa  tercih  edilir).  

• 

Tek  kişilik,  özel  banyosu  ve  tuvaleL  olan,  kapaClabilir  kapı  içeren  bir  oda  olmalıdır.    • 

Hastanın   odasına   girişler   sınırlandırılmalı   mümkün   olduğunca   en   aza   indirilmeli,   giriş-­‐

çıkışlar   kayıt   alCna   alınmalıdır.   Özellikle,   sağlık   personeli   açısından   odaya   girenler  

sadece  hastanın  bakımından  sorumlu  olan  personel  ile  sınırlandırılmalıdır.      

• 

Kullanılacak   Cbbi   malzemeler   hastaya   özel   olmalıdır.   Oda   dışına   çıkarılmamalıdır.  Hastalar  arasında  ortak  malzeme  kullanımına  izin  verilmemelidir.  

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Personel  Koruyucu  Donanım        

• 

Eldiven  (Çit  eldiven),  • 

Sıvı  geçirimsiz  önlük,  

• 

Sıvı  geçirimsiz  tulum,  • 

Koruyucu  gözlük,  

• 

Yüz  kalkanı/siperi,  • 

Koruyucu  başlık-­‐şapka  (Tulumda  başlık  yoksa)  

• 

N95/FFP3  maske,  • 

Su  geçirmez  ayak  koruyucu,  

• 

Alkol  bazlı  el  dezenfektanı.    Cilt  ve  mukozaları  tamamen  örtecek    

şekilde,  sıvı  geçirimsiz  

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Giyme  sırası  

• 

El  hijyeni  • 

İç  eldiven  

• 

Tulum  (başlık  sonra  takılacak)  • 

Sıvı  geçirimsiz  ayak  koruyucu  

• 

Sıvı  geçirimsiz  önlük  • 

Maske  (N95/FFP3)  

• 

Gözlük  


• 

Tulum  başlığı  (Tulum  başlığı  yoksa  ayrı  başlık)    

• 

Yüz  koruyucu  • 

Dış  eldiven  (ikinci  kat  eldiven)  KORUYUCU  DONANIM  GİYME    

DSÖ  Kılavuzu,  Eylül  2014;  CDC  Ekim  2014  kılavuzlarından  uyarlanmışCr  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Maske  takılırken

• 

Burnu,  ağzı  ve  çeneyi  tamamen  içine  almalıdır  

• 

Yüze  uygunluk  tam  olmalı,    

• 

N95-­‐FFP3  için  uyum  tes_  yapılmalı    

*

Uyum   tesL:   Maske   ilk   takıldığında   yüze   tam   olarak  oturduğundan   emin   olmak   için   eller   maskenin  

üzerindeyken   derin   nefes   alınıp   verilerek   maske  

kenarlarından   hava   kaçağı   olup   olmadığı   kontrol  

edilmelidir.    T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Gözlük-­‐yüz  koruyucusu  giyilmesi

• 

Gözleri  ve  yüzü  tam  olarak  kapatmalı  

• 

Yüze  uygunluk  tam  olmalı  

• 

Yüze  oturmalı  ancak  sıkmamalıdır  


T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çıkartma  sırası  

1. 


Dış  eldiven  çıkarClır  

2. 


Yeni  eldiven  giyilir  

3. 


Sıvı  geçirimsiz  dış  önlük  çıkarClır  

4. 


Ayak  koruyucu  çıkarClır  

5. 


Dış  eldiven  çıkarClır  

6. 


Yeni  eldiven  giyilir  

7. 


Yüz  koruyucu  çıkarClır  

8. 


Tulum  başlığıyla  tulum  çıkarClır  

9. 


Dış  eldiven  çıkarClır  

10.  Yeni  eldiven  giyilir  

11.  Gözlük  çıkarClır  

12.  Maske  çıkarClır  

13.  Dış  eldiven  çıkarClır  

14.  İç  eldiven  çıkarClır  

15.  El  hijyeni  sağlanır  

DSÖ  Kılavuzu,  Eylül  2014;  CDC,  Ekim  2014  kılavuzlarından  uyarlanmışCr  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Ortam-­‐Çevre  Temizliği

• 

Hasta  sekresyonlarıyla  bulaşmış  tüm  yüzeylerin  temizliği  tarif  edilmiş  olan  tüm  Personel  koruyucu  donanım  giyilerek  yapılır  

• 

Çamaşır   suyu   ya   da   onaylanmış   dezenfektan   Hastane   Enfeksiyon  Kontrol   Talimatlarına   uygun   yapılır   ve   Enfeksiyon   Kontrol   Komitesi  

taravndan  takibi  yapılır.  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Ortam-­‐Çevre  Temizliği

KİŞESEL  KORUYUCU  DONANIM  

•  


Hasta  sekresyonlarıyla  bulaşmış  tüm  yüzeylerin  temizliği,  tarif  edildiği  

şekilde  tüm  kişisel  koruyucu  donanım  giyilerek  yapılmalıdır.  

 


T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Ortam-­‐Çevre  Temizliği

TEMİZLİK  SÜRECİ  

•  


Kan,   vücut   sıvıları,   sekresyon   ve   çıkarClarıyla   kontamine   olan   çevresel  

yüzeyler  ve  nesneler  standart  hastane  deterjan/dezenfektanları  (%0.5  klor  

solüsyonu   veya   5000   ppm’lik   serbest   klor   solüsyonu)   kullanılarak   en   kısa  

zamanda   temizlenmeli   ve   dezenfekte   edilmelidir.   Organik   maddelerin  

dezenfektanı   etkisizleşLrmesini   önlemek   için   dezenfektanlar,   temizlik  

yapıldıktan  sonra  uygulanmalıdır.  

•   Eğer   hastanede   hazırlanacaksa,   temizlik   için   gerekli   solüsyonları   ve  

dezenfektanları  her  gün  hazırlayın.  Hızlıca  kontamine  olacakları  için  temizlik  

solüsyonlarını   ve   ekipmanlarını   gün   içerisinde   sık   sık   değişLrilmeli   ve  

yenilenmeli  (hastane  protokollerine  uyun).    

DSÖ  Kılavuzu,  Eylül  2014  


T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Ortam-­‐Çevre  Temizliği

TEMİZLİK  SÜRECİ  

•     


Yer   ve   yatay   iş   yüzeyleri   temiz   su   ve   deterjan   ile   günde   en   az   bir   kez  

temizlenmelidir.   Nemli   bezle   temizlik,   havadaki   parLküllerin   diğer   yüzeyleri   ve  

havayı  kontamine  etmesini  önlemede  yardımcı  olur.  Kullanmadan  önce  yüzeylerin  

kendiliğinden  kuruması  için  beklenmelidir.  

•  Yerler  süpürge  ile  kuru  bir  şekilde  süpürülmemelidir.  Toz  tutan  temizlik  bezleri  

silkelenmemeli  ve  yüzeyler  kuru  temizlik  bezleriyle  temizlenmemelidir.  

•   Kontaminant/KirleLci   maddelerin   aktarımından   kaçınmak   için   temizlik   her  

zaman  “temiz”  alandan  “kirli”  alana  doğru  yapılmalıdır.  

•   Boş   ya   da   dolu   olan   klinik   alanlara   dezenfektan   sprey   sıkmayın.   Bu,   hastalık  

kontrolünde  faydalı  olduğu  kanıtlanmamış  tehlikeli  bir  uygulamadır.  

DSÖ  Kılavuzu,  Eylül  2014  


T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Ortam-­‐Çevre  TemizliğiÇARŞAF  YÖNETİMİ  

• 

Yatak  takımlarının  değişimi  mecburiyet  olmadığı  (gözle  görülür  kirlenme  vb.)  sürece  yapılmamalıdır.    

• 

Yatak   takımlarının   (yasCk   kılıv,   çarşaf,   bazaniye   vb.)   tek   kullanımlık   olması   tercih  edilir.    

• 

Yatak  takımları,  tek  kullanımlık  olmayanlar  da  dahil  olmak  üzere,  kullanım  alanında  açıkça  eLketlenmiş,  sızdırmaz  poşetlere  konmalı  ve  izolasyon  odasından  taşınmadan  

önce   poşeLn   yüzeyi   etkili   bir   dezenfektan   kullanılarak   silinip   ikinci   bir   poşete  

konulmalıdır.  İlgilenen  bireyleri  gereksiz  bir  riskin  alCna  sokmamak  için,  Enfeksiyon  

Kontrol   Komitesi   görüşü   alınarak   hastane   poliLkasına   uygun   şekilde   bertaraf  

edilmelidir  (yakmak  gibi).  

DSÖ  Kılavuzu,  Eylül  2014  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

CENAZE  TAŞIMA  ve  DEFİN  İŞLEMLERİ

• 

Ebola  virüs  hastalığı  sebebiyle  ölen  kişilerin  cenazelerinde  48  saat  süreyle  virüs  aClımı  ve  bulaşCrıcılığı  devam  ehğinden  cenazeyle  temas  ve  cenaze  işlemleri  yüksek  risk  taşır.  

• 

Cenaze  ile  en  az  sayıda  kişi  ilgilenmelidir.    • 

Ebola   virüs   hastalığı   şüphesi   olan   ya   da   doğrulanan   kişinin   cenazesi   ile   ilgilenirken,  

hastayla  ilgilenen  sağlık  personeli  taravndan    tüm  önlemler  alınmalıdır.    

• 

Doğrulanmış   vakaların   cenazelerinin   yıkanmaması   Dünya   Sağlık   Örgütü   taravndan  önerilmektedir.    

• 

Kişisel  koruyucu  donanım  giyildikten  sonra  cenazenin  bulunduğu  alana  geçilmelidir.    • 

Vücut   çıkarClarının   ve   kanın   dışarı   akışını   engelleyecek   şekilde   orifisler   kapaClmalıdır.  

Cenaze  çit  kat  sızdırmaz  ceset  torbasının  içine  konmalı  ve  her  bir  torbanın  yüzeyi  uygun  

bir   dezenfektan   (örn.   %0.5’lik   klor   solüsyonu)   ile   silinmeli   (sprey   kullanılmamalı)   ve  

yüksek  derecede  bulaşıcı  madde  olarak  kapanmalı  ve  işaretlenmelidir.    

DSÖ  Kılavuzu,  Eylül  2014  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

CENAZE  TAŞIMA  ve  DEFİN  İŞLEMLERİ

• 

Cenaze  taşınacak  veya  morga  nakledilecekse  kişisel  koruyucu  ekipman  giyen  personel  ilk  eldivenini  ve  üszeki  önlüğü  çıkarCp  yeni  eldiven  ve  yeni  önlük  giyerek  ceset  torbasını  bir  

kez   daha   temizlemeli   ve   dışarıda,   ceset   bulunan   alana   girmemiş,   kişisel   koruyucu  

ekipman   giyinmiş   personele   cesedi   teslim   etmelidir.   Cenaze   taşımada   sedye  

kullanılmamalı,   ceset   torbasının   kulplarından   tutularak   izolasyon   odasının   dışına  

taşınmalıdır.   İzolasyon   odasının   dışına   çıkarCldığında   ceset   torbası   yeniden  

temizlenmelidir.  Bundan  sonra  cenaze  sedyeyle  taşınabilir.  

• 

Cenazelere  hiçbir  şey  sıkılmamalıdır.  Ceset  torbaları  hiç  bir  şekilde  tekrar  açılmamalıdır.    • 

Cenaze   bir   tabutun   içine   konmalı   ve   bu   şekilde   gömülmelidir.   EVH   vakalarının  

cenazeleriyle  sadece  eğiLmli  personel  ilgilenmelidir.    

• 

EVH   şüphesi   olan   ya   da   doğrulanan   kişilerin   cenazeleri   ile   ilgilenmediği   sürece   cenaze  aracı  kullanan  kişinin  kişisel  koruyucu  donanım  giymesine  gerek  yoktur.  

DSÖ  Kılavuzu,  Eylül  2014  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

ŞÜPHELİ  VAKA  

EPİDEMİYOLOJİK  KRİTERLER  

 

 

+

 

KLİNİK  KRİTERLER  (Aşağıdaki  klinik  

bulgulardan  en  az  birisinin  varlığı)  

Semptomlar   ortaya   çıkmadan   önceki  

21  gün  içinde;    

•  Doğrulanmış   veya   şüpheli   Ebola  

Virüs  Hastalığı  vakasının  kan  veya  

diğer  vücut  sıvıları  ile  temas  veya  

•  Ebola   Virüs   Hastalığının   aktif  

olarak  yayılımının  olduğu  bölgede  

yaşıyor  olmak  veya    

•  Bulaşın   aktif   olduğu   bölgeye  

seyahat  etmek  veya    

•  Endemik  

bölgede  

yarasa,  

kemirgen  

veya  

maymun,  şempanze   gibi   primatlar   ile  

doğrudan  

temas  

(dokunma,  ısırılma,  etini  yemek  vb).  

 

•  Sebebi  açıklanamayan  ölüm,  

•  ≥38°C  ateş,    

•  Aşağıdaki   klinik   bulgulardan   en   az  

üçünün  varlığı,  

o  Ciddi  baş  ağrısı,    

o  Kas  ağrısı,      

o  Aşırı  halsizlik,  

o  Bulantı,  

o  Kusma,    

o  İshal,    

o  Karın  ağrısı,    

o  Açıklanamayan  kanamalar.  

 

 

EVH  Vaka  TanımlarıT.C.  Sağlık  Bakanlığı  

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

KESİN  VAKA:  

Şüpheli   vaka   tanımına   uyan   ve   Ebola   Virüs   Hastalığı   laboratuvar  

tanı  testleriyle  doğrulanan  vakadır.  

   

 

Not:  Sıtma  ayırıcı  tanıda  mutlaka  akla  gelmeli  ve  araşqrılmalıdır.  EVH  Vaka  TanımlarıПоделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə