HeydəR ƏLİyev ümumrespublika Olimpiadasında ndu- nun komandası finalaYüklə 2.45 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/3
tarix14.01.2017
ölçüsü2.45 Mb.
  1   2   3

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCANIN ƏN DƏYƏRLİ, QABAQCIL ALİ MƏKTƏBLƏRİNDƏN BİRİDİR

NDU-NUN “FİKİR” İNFORMASİYA BÜLLETENİNƏ ƏLAVƏ                          26 may 2015-ci il.№3(12) 

HEYDƏR ƏLİYEV

Ümumrespublika

Olimpiadasında NDU-

nun komandası finala

vəsiqə qazanıb

Ümummilli Lider

Heydər Əliyev və

Azərbaycan Ədəbiyyatı

Klassikləri

Kənd təsərrüfatının 

inkişaf perspektivlərinə

həsr olunmuş konfrans

Müasir arıçılığın

problemləri və inkişaf

xüsusiyyətləri

səhifə-4-də

səhifə-3-də

səhifə-3-də

səhifə-5-də

Naxçıvan və Şərqi

Anadolu abidələri 

mövzusunda beynəlxalq

simpozium

səhifə-4-də

Ölkəmizdə yüksəkixtisaslı kadrların ha-

zırlanmasında mühüm xidmətləri olan Naxçıvan

Dövlət Universitetində müasir tədris imkanla-

rı yaradılmışdır. Son illər universitet şəhərciyində

aparılan  yenidənqurma  işləri,  tikilən  müasir

binalar  və  yaradılan  elektron  tədris  sistemi

təhsilin  səviyyəsini  xeyli  yüksəltmişdir.  Bu

işlərin davamı olaraq universitet xəstəxanası və

baytarlıq təbabəti ixtisası üçün yeni binalar inşa

olunmuşdur.

Mayın 21-də Naxçıvan Dövlət Univer -

siteti xəstəxanasının yeni binası istifadəyə ve-

rilmişdir.

Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Ali

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış tədbirində

iştirak etmişdir.

Tədbirdə universitetin rektoru, Azərbay -

can Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,

professor Saleh Məhərrəmov çıxış edərək de-

mişdir ki, son illər universitet şəhərciyində ən

müasir texnoloji avadanlıqlarla təmin olunmuş

yeni tədris korpusları, elektron kitabxana, id-

man kompleksi istifadəyə verilmiş, yeni ixti-

saslar açılmışdır. Həyata keçirilən tədbirlər ali

təhsil  ocağında  təhsilin  səviyyəsini

yüksəltmişdir. Xəstəxana və baytarlıq ixtisası

üçün müasir binaların istifadəyə verilməsi də

göstərilən  qayğının  davamıdır.  Saleh

Məhərrəmov yaradılan müasir tədris şəraitinə

görə  universitetin  kollektivi  adından

minnətdarlıq etmiş, tədrisin səviyyəsini daha da

yüksəldəcəklərini bildirmişdir.

Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Ali

Məclisinin  Sədri  Vasif  Talıbov  müəllim  və

tələbələri Tibb fakültəsinin yeni xəstəxana bi-

nasının istifadəyə verilməsi münasibətilə təbrik

edərək demişdir: “Ölkəmizdə gənclərin təhsil

alması üçün lazım olan bütün şərait yaradılır.

Naxçıvan  Dövlət  Universitetində  də  müasir

tədris şəraiti yaradılmış, lazımi avadanlıqlarla

təchiz olunmuş tədris korpusları tikilib istifadəyə

verilmişdir. Həmçinin universitetlərarası təcrübə

mübadiləsi də həyata keçirilir, burada təhsil alan

gənclərin  qabaqcıl  təcrübəyə  yiyələnmələri

təmin edilir. Bütün bunlar ölkəmizin gələcəyi

üçündür.

Hər bir həkim insan sağlamlığının qo-

runmasına cavabdehdir. Buna görə də tələbələrin

bu  peşəni  yaxşı  mənimsəməsi  üçün  lazımi

tədbirlər  görülür.  Bu  gün  istifadəyə  verilən

xəstəxana  binası  da  bu  istiqamətdə  həyata

keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsidir. Naxçıvanın

blokada şəraitində olması nəzərə alınaraq tib-

bi kadrlara olan tələbatı ödəmək üçün 1999-cu

ildə  Naxçıvan  Dövlət  Universitetində  Tibb

fakültəsi  yaradıldı.  O  dövrdə  bir  ixtisasla

fəaliyyətə başlayan fakültə ötən dövr ərzində

inkişaf edərək bu gün 4 kafedrada 5 ixtisas üzrə

həkim hazırlığını həyata keçirir. Bu günədək

fakültənin nəzdində 1 ixtisas üzrə xəstəxana

fəaliyyət göstərirdisə, bu gün 5 ixtisası əhatə

edən xəstəxana şəraiti yaradılmışdır. Həmçinin

Naxçıvan  Muxtar  Respublikasında  fəaliyyət

göstərən  bütün  xəstəxanalarda  tələbələrin

təcrübə keçməsi üçün lazımi şərait yaradılmış,

auditoriyalar qurulmuşdur. Bütün bunlar bilikli

və  təcrübəli  gənclərin  yetişdirilməsində

əhəmiyyətli rol oynayacaqdır”.

Ali  Məclisin  Sədri  demişdir:  “Bu  gün

muxtar respublikada həkim hazırlığı işi pilləli

təhsil sistemi üzrə həyata keçirilir. Kiçik tibb

işçilərinin hazırlanması üçün Naxçıvan Tibb

Kolleci fəaliyyət göstərir. Naxçıvan Dövlət Uni-

versitetində  isə  həm  bakalavr,  həm  də

rezidentura təhsili üzrə həkimlərin hazırlanması

həyata keçirilir. Xəstəxana binasında yaradılan

şərait  gənclərin  ilkin  tibbi  vərdişlərə

yiyələnməsinə  xidmət  edəcəkdir.  Bu  sahədə

təhsil alanların tam ixtisaslaşması üçün isə mux-

tar respublikanın xəstəxanalarında yaradılan im-

kanlardan  səmərəli  istifadə  edilməlidir.  Bu

gün  bu  sahədə  yaradılan  şərait  ölkəmizin

gələcəyi və muxtar respublika əhalisinin sağ-

lamlığının qorunması üçündür. Əgər hər hansı

bir ölkənin insanları sağlamdırsa, onun iqtisa-

diyyatı da davamlı inkişaf edəcək, ailələri də

sağlam təməllər üzərində qurulacaqdır. Buna

görə də ölkəmizdə bu sahənin inkişafına xüsusi

diqqət və qayğı göstərilir. Bu isə insan amilinə

göstərilən qayğı deməkdir. Buna görə də bu

sahədə kadr hazırlığına xüsusi diqqət ayrılma-

lıdır ki, yaxşı həkim peşəsinə yiyələnən gənclər

yetişsin,  insanlara  nümunəvi  tibbi  xidmət

göstərilsin”. 

Ali  Məclisin  Sədri  yaradılan  şəraitdən

səmərəli istifadə olunacağına, tələbələrin ilkin

peşə vərdişlərinə yiyələnəcəklərinə, universitetin

6 minə yaxın tələbə-müəllim heyətinə nümunəvi

tibbi  xidmət  göstərəcəklərinə  əminliyini  bil-

dirmiş, kollektivi bir daha yeni xəstəxana bi-

nasının istifadəyə verilməsi münasibətilə təbrik

etmiş,  onlara  tədrisdə  və  gələcək  işlərində

uğurlar arzulamışdır.

Ali Məclisin Sədri açılışı bildirən lenti

kəsmiş və yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.

Məlumat verilmişdir ki, hazırda univer-

sitetin Tibb fakültəsində pediatriya, tibbi pro-

filaktika, müalicə işi, stomatologiya və əczaçılıq

ixtisasları üzrə 326 tələbə təhsil alır. Xəstəxanada

tələbələrin seçdikləri ixtisaslar üzrə hərtərəfli

bilik və təcrübə qazanması üçün lazımi şərait

yaradılmışdır. Üç mərtəbədən ibarət olan binanın

birinci  mərtəbəsində  cərrahiyyə  bloku  və

klinika bölməsi fəaliyyət göstərir. Burada 2 pa-

latadan  ibarət  reanimasiya  şöbəsi,  rentgen

kabinəsi, kliniki laboratoriya, aptek və həkim

otağı  vardır.  Stasionar  bölmə  üçün  ayrılan

ikinci mərtəbədə həkim və tibb bacıları üçün iş

otaqları, ultrasəslə müayinə və EKQ kabinələri,

pediatriya palatası, oftalmoloji kabinə, 2 pala-

ta, sarğı otağı, auditoriya və bufet yerləşir. 

Binanın  üçüncü  mərtəbəsində  isə  sto-

matoloji kabinə, sterilizasiya otağı, fizioterapiya

kabinəsi, 2 stomatoloji və 2 əczaçılıq labora-

toriyası, terapevt otağı və auditoriyalar vardır.

Mərtəbələrin  hər  birində  müasir  iş  və  tədris

şəraiti yaradılmış, otaq və kabinələr ən yeni tib-

bi avadanlıqlar və inventarlarla təchiz edilmiş,

lift quraşdırılmışdır.

Xəstəxanada  professor-müəllim  heyəti

üçün yaxşı iş şəraiti, tələbələr üçün isə yüksək

bilik və bacarıqlara yiyələnmək imkanı möv-

cuddur. Burada çalışan həkim və tibb işçiləri

peşəkar tibbi kadrların hazırlanması işinə öz

töhfələrini verməklə yanaşı, həm də insanların

sağlamlığının  qayğısına  qalacaqlar.  Müasir

xəstəxana binası tələbələrin nəzəri və praktik

biliklərinin  təkmilləşdirilməsində  müstəsna

əhəmiyyətə  malikdir.  Tələbələr  laborator

məşğələlərdə, diaqnostika, müayinə və müalicə

əməliyyatlarında iştirak etməklə tibbi biliklərini

daha da möhkəmləndirəcəklər.

Xəstəxana ilə tanışlıqdan sonra kollektivlə

görüşən Ali Məclisin Sədri demişdir ki, həkim-

müəllimlərin  qarşısında  insan  sağlamlığının

qorunması  ilə  yanaşı,  gələcəyin  kadrlarının

yetişdirilməsi kimi mühüm vəzifələr dayanır.

Bunun üçün Naxçıvan Dövlət Universitetində

müasir tədris şəraiti yaradılmış, tələbələrin il-

kin tibbi biliklər üzrə təcrübə əldə etməsi üçün

müasir xəstəxana binası istifadəyə verilmişdir.

Bu  gün  Naxçıvan  Dövlət  Universitetinin

dünyanın 100-ə yaxın universiteti ilə əlaqələri

mövcuddur, tələbə-müəllim mübadiləsi həyata

keçirilir. Ardı 2-ci səhifədə

Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəstəxanası və baytarlıq təbabəti

ixtisası üçün yeni bina istifadəyə verilmişdir

Hazırda Tibb fakültəsində təhsil alan

326 tələbədən 54-ü xarici ölkə vətəndaşlarıdır.

Bu da onu göstərir ki, artıq universitetin bu

sahədə də beynəlxalq səviyyədə nüfuzu var-

dır.  Universitetin  xəstəxana  binasında  həm

yüksək tədris imkanı yaradılmış, həm də in-

sanların sağlamlığının qayğısına qalmaq üçün

müasir avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Yeni ava-

danlıqlar  müasir  səhiyyənin  əsasını  təşkil

edir.  Buna  görə  də  bu  avadanlıqlar  yaxşı

öyrənilməli, onlardan səmərəli istifadə olun-

malıdır.  Müasir  tibbi  yeniliklərlə  yanaşı,

bioloji  təbabətin  təməl  tibb  fənlərinin  bir

hissəsi  kimi  öyrədilməsinə  də  diqqət

yetirilməli,  gənclərə  muxtar  respublikada

mövcud olan dərman bitkilərinin tərkibi və

müalicə əhəmiyyəti aşılanmalıdır.

Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının

Əməkdar həkimi – müəllim Malikəjdər İbra-

himov yaradılan şəraitə görə kollektiv adından

minnətdarlıq etmişdir.

Xəstəxana  binasına  fiber-optik  kabel

çəkilmiş,  girişdə  məlumat  monitorları  və

nəzarət-müşahidə kameraları quraşdırılmışdır.

Mayın  21-də  Naxçıvan  Dövlət

Universitetində baytarlıq təbabəti ixtisasının yeni

binasının da açılışı olmuşdur.

Açılış  tədbirində  universitetin  tələbəsi

Nazəni Rüstəmli çıxış edərək demişdir ki, bö-

yük inkişaf yolu keçən Naxçıvan Dövlət Uni-

versiteti bu gün Avropa standartlarına uyğun,

dünya miqyasında tanınan müasir təhsil ocağına

çevrilib. Yeni xəstəxana və baytarlıq təbabəti ix-

tisası binalarının istifadəyə verilməsi bu sahələr

üzrə təhsil alan tələbələrin yüksək elmi biliklərə

və  zəngin  təcrübəyə  yiyələnməsinə  şərait

yaradacaq, gələcəyin mütəxəssisi kimi forma-

laşmasında  əhəmiyyətli  rol  oynayacaqdır.

Nazəni  Rüstəmli  yaradılanlardan  səmərəli

istifadə edəcəklərinə, təhsildə və ictimai işlərdə

fəal olmaqla göstərilən etimadı doğruldacaq-

larına söz vermişdir.

Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Ali

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbir iştirak-

çılarını baytarlıq təbabəti ixtisası üçün yeni tədris

binasının  istifadəyə  verilməsi  münasibətilə

təbrik edərək demişdir: “2005-ci ildə Naxçıvan

Dövlət Universitetində baytarlıq ixtisası açılmış

və  ötən  müddət  ərzində  uğurla  fəaliyyət

göstərmişdir. Əgər insanların sağlamlıqlarının

qorunmasına xidmət edən tədbirlər görülürsə,

bu sahədə müasir infrastruktur yaradılırsa və ix-

tisaslı kadr hazırlığı təmin olunursa, buna ilk

əvvəl baytarlıq təbabətindən başlanılmalıdır. Bu

sahənin insan həyatı üçün əhəmiyyəti nəzərə alı-

naraq baytarlıq ixtisası baytarlıq təbabəti ixti-

sası adlandırılmışdır”.

Ali Məclisin Sədri qeyd etmişdir ki, bu

sahəyə göstərilən diqqət nəticəsində baytarlıq

təbabəti ixtisasının tədrisi lazımi avadanlıqlarla

təchiz olunmuş binada həyata keçiriləcəkdir.

Eyni zamanda Naxçıvan Texniki Kollecində də

baytarlıq  ixtisası üzrə kadr hazırlığı yerinə ye-

tirilir. Bu gün muxtar respublikada 107 min başa

yaxın iribuynuzlu, 650 min başa yaxın xırda-

buynuzlu, 1 milyon başdan yuxarı quş, 69 minə

yaxın arı ailəsi vardır. Buna görə də onların sağ-

lamlığının qorunmasına xidmət edən ixtisaslı

kadrlara da tələbat böyükdür. Muxtar respub-

likada  bu  sahədə  kadr  hazırlığı  Naxçıvan

Dövlət Universitetində və Naxçıvan Texniki

Kollecində həyata keçirilir. Peşəkar kadrların

yetişməsi  üçün  isə  müasir  tədris  metodları

tətbiq olunmalıdır. Bunun üçün hər iki təhsil

müəssisəsində lazımi şərait yaradılmışdır. Eyni

zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət

Baytarlıq  Xidmətində  də  praktik  dərslərin

keçilməsi üçün siniflər yaradılmış, lazımi tədris

avadanlıqları quraşdırılmışdır. Bu işdə Dövlət

Baytarlıq Xidmətinin kollektivinin üzərinə də

mühüm vəzifələr düşür. Xidmətin mütəxəssisləri

dərslərə  cəlb  olunmalı,  tələbələrin  praktik

vərdişlərə  yiyələnməsində  yaxından  iştirak

etməlidirlər. Bu gün ölkəmizdə insan sağlam-

lığına xüsusi diqqət yetirilir. Əhalinin sağlam-

lığının qorunması üçün lazımi tədbirlər həyata

keçirilir, bu sahədə dövlət proqramları qəbul olu-

nur. İnsan sağlamlığının qorunması isə sağlam

qidadan asılıdır. Keyfiyyətli və sağlam ərzaq ol-

madan insan sağlamlığını qorumaq mümkün de-

yil. Buna görə də baytarlıq təbabəti üzrə təhsil

alan  tələbələrin  üzərinə  böyük  məsuliyyət

düşür. Gənclər bu sahəni dərindən öyrənməli,

insanları keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları

ilə təmin etməlidirlər. 

Ali  Məclisin  Sədri  dövlətimizin  bu

sahəyə verdiyi önəmin nəticəsi olaraq yaradılan

şəraitdən düzgün istifadə olunacağına və bu

sahədə  yaxşı  mütəxəssislər  hazırlanacağına

əminliyini bildirmiş, kollektivi bir daha təbrik

etmiş,  gələcək  tədrisdə  və  fəaliyyətlərində

uğurlar arzulamışdır.

Ali Məclisin Sədri açılışı bildirən lenti

kəsmiş  və  binada  yaradılan  şəraitlə

maraqlanmışdır.

Məlumat  verilmişdir  ki,  3  mərtəbədən

ibarət olan binanın birinci mərtəbəsində baytarlıq

klinikası, diaqnostika və terapiya laboratoriyası,

vivarium, mamalıq və süni mayalanma labo-

ratoriyası, aptek və iş otaqları yerləşir. Mikro-

biologiya və virusologiya, fiziologiya və bio-

kimya, parazitologiya, ekspertiza və qida gi-

giyenası, arıçılıq problemləri, farmakologiya və

toksikologiya laboratoriyaları, sterilizasiya ota-

ğı  binanın  ikinci  mərtəbəsindədir.  Üçüncü

mərtəbədə isə anatomiya muzeyi, sitologiya, his-

tologiya, embriologiya, yemləmə, yetişdirmə və

genetika  kabinələri  vardır.  Burada  həmçinin

auditoriyalar,  iş  otaqları,  kompüter  sinfi,

elektron lövhəli siniflər və 75 yerlik iclas zalı

da istifadəyə verilmişdir. 

Bildirilmişdir ki, universitetdə baytarlıq

ixtisası 2005-ci ildə yaradılmış, 2007-ci ildən

Baytarlıq kafedrası kimi fəaliyyətə başlamışdır.

Hazırda bu sahədə universitetin geniş əlaqələri

mövcuddur. Türkiyə və İran İslam respublika-

larının bir sıra universitetləri ilə tədris mübadiləsi

aparılır.  Binada  yaradılan  müasir  şərait

tələbələrin daha dərin biliklərə yiyələnməsinə

və kliniki təcrübələrinin möhkəmləndirilməsinə,

eləcə  də  kənd  təsərrüfatının  və  baytarlıq

xidmətinin inkişafına geniş imkanlar açır. 

Baytarlıq təbabəti ixtisası üçün müasir

tədris şəraitinin yaradılması muxtar respublikada

ərzaq  təhlükəsizliyi  tədbirlərinin  də  güclən -

dirilməsinə stimul verir. Buradakı ekspertiza və

qida  gigiyenası  laboratoriyasında  kənd

təsərrüfatı məhsullarının tərkibi və keyfiyyət

dərəcəsi  öyrəniləcək,  bu  sahə  üzrə  peşəkar

mütəxəssislər hazırlanacaqdır. Laboratoriyalarda

qabaqcıl texnoloji avadanlıqlar quraşdırılmış,

baytarlıq apteki bütün növ lazımi dərman pre-

paratları ilə təchiz edilmişdir. 

Baytarlıq klinikası iki otaqdan ibarətdir.

Burada iri və xırdabuynuzlu heyvanlar üzərində

cərrahi  əməliyyatlar  aparmaq  mümkündür.

Anatomiya  muzeyində  heyvan  skeletlərinin

nümunələri  qoyulmuş,  onların  öyrənilməsi

üçün  lazımi  şərait  yaradılmışdır.  Muzeydə

açıq  dərslərin  keçilməsi  üçün  anatomiya

kabinəsi də vardır.

Heyvandarlığın inkişafında süni maya-

lanma mühüm yer tutur. Muxtar respublikada

bu məsələ diqqət mərkəzində saxlanılır, mal-qa-

ranın cins tərkibi yaxşılaşdırılır. Binada yara-

dılan mamalıq və süni mayalanma laboratori-

yası bu sahədə daha geniş elmi araşdırmalar

aparmağa və ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə

mühüm töhfə verəcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında arı-

çılığın inkişafı sahəsində də mühüm tədbirlər

görülür.  Universitetin  Baytarlıq  təbabəti  ka-

fedrasında arıçılığın ayrıca fənn kimi tədris olun-

ması da bu məqsədə xidmət edir. Binada arıçılıq

problemləri  laboratoriyasının  fəaliyyətə

başlaması isə bu sahədə peşəkar mütəxəssislərin

yetişdirilməsində əsas baza rolunu oynayacaqdır.

Laboratoriyada  arıçılıq  sahəsinə  aid  əyani

tədris vasitələri, mikroskop, balsüzən aparat,

xəstəliklərin öyrənilməsi və dərman preparat-

larının hazırlanması üçün bir sıra avadanlıqlar

quraşdırılmışdır.

Kompüter  otağında  20  kompüter

quraşdırılmış və internetə qoşulmuşdur. Bu da

onlayn  dərslərin  və  elektron  imtahanların

keçirilməsinə imkan verəcəkdir. Geniş iclas za-

lında da müasir avadanlıqlar quraşdırılmışdır.

Burada videokonfransların və distant dərslərin

keçirilməsi mümkündür.

Bina  ilə  tanışlıqdan  sonra  kollektivlə

görüşən  Ali  Məclisin  Sədri  demişdir:

“Universitetdə  baytarlıq  təbabəti  ixtisasının

tədrisi üçün bütün imkanlar yaradılmış, sinif və

auditoriyalar  müasir  avadanlıqlar  və  əyani

tədris vasitələri ilə təmin olunmuşdur. Bütün

bunlar muxtar respublikada dövlətin bu sahəyə

göstərdiyi qayğının ifadəsidir. Eyni zamanda

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baytarlıq

Xidmətinin  tərkibində  elmi  müəssisə  və

laboratoriya fəaliyyət göstərir. Burada forma-

laşdırılan  müasir  tədris  bazası  gənc

mütəxəssislərin hazırlanmasına əlverişli şərait

yaradacaqdır. Muxtar respublikada bu ixtisası

bitirən məzunlar üçün işlə təminat imkanları ge-

nişdir. Son illər aparılan tikinti-quruculuq işləri

zamanı bütün yaşayış məntəqələrində baytarlıq

xidmətinin fəaliyyəti üçün də ayrıca iş yerləri

yaradılmışdır. Ona görə ki, insanların sağlam-

lığının  qorunması  vacib  məsələdir.  Bu  gün

universitetdə istifadəyə verilən həm xəstəxana,

həm də baytarlıq təbabəti ixtisası üçün bina bir-

başa  insanların  sağlamlığına  xidmət  edən

sahələri əhatə edir”. 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru,

Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyasının

müxbir  üzvü,  professor  Saleh  Məhərrəmov

göstərilən  etimadı  doğruldacaqlarına,  tədrisi

günün tələbləri səviyyəsində təşkil edəcəklərinə

söz vermişdir.

Binanın həyətində abadlaşdırma tədbirləri

görülmüş, ətrafda gülzarlıqlar salınmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Baytarlıq təbabəti ixtisası yeni binada tədris olunacaq

2  / GÜNDƏM                       

YENİ FİKİR

MAY 2015


3  / GÜNDƏM                       

YENİ FİKİR

MAY 2015

H

əmin gün Ali Məclisin Sədri NaxçıvanDövlət  Universitetində  daşdan

düzəldilmiş heykəllərə baxmışdır. 

Məlumat verilmişdir ki, bu il mayın 11-

də və 12-də Naxçıvan Dövlət Universitetində

“Naxçıvan və Şərqi Anadolu abidələri” möv-

zusunda Beynəlxalq Simpozium keçirilmişdir.

Beş ölkədən 56 alimin iştirakı ilə keçirilən sim-

poziumda  Naxçıvan  Dövlət  Universiteti

ərazisində Türkiyənin Ağrı İbrahim Çeçen, An-

kara  Qazi,  Ərzurum  Atatürk  və  Naxçıvan

Dövlət universitetlərinin əməkdaşlarının birgə

səyi ilə yaradılmış daşdan düzəldilmiş heykəllər

nümayiş etdirilmişdir. 

Naxçıvana  aid  olan  yerli  travertin  da-

şından  hazırlanmış  heykəllərdə  iki  ölkənin

milli dəyərləri əks olunmuşdur. Onlar arasın-

da iki dost və qardaş ölkənin birliyini əks etdirən

heykəl xüsusilə diqqəti cəlb edir. Ağrı İbrahim

Çeçen  Universitetinin  müəllimi  Bilal  Hano

tərəfindən hazırlanmış “Heydər Əliyev-Atatürk”

abidəsinin  bir  üzündə  Azərbaycan  xalqının

ümummilli  lideri  Heydər  Əliyevin,  digər

üzündə isə türk xalqının böyük öndəri Musta-

fa  Kamal  Atatürkün  Azərbaycan-Türkiyə

birliyini ifadə edən dəyərli fikirləri həkk olun-

muşdur. Ağrı  Universitetinin  müəllimi  Naci

Edinin “Azərbaycan bayrağı”, həmçinin onun

Ozan  Baycan  ilə  birgə  hazırladığı

“Azərbaycanın yüksəlişi”, Ankara Qazi Uni-

versitetinin müəllimi Tulay Özkulun “Sütun və

ay”, Ərzurum Atatürk Universitetinin müəllimi

Volkan  Doğanın  “Buğa”  əsərləri  yüksək

sənətkarlıq nümunələridir.

Ali  Məclisin  Sədri  heykəltəraşlıq  nü -

munələrini yüksək qiymətləndirmiş və onların

Naxçıvan şəhərinin müvafiq yerlərində nüma-

yiş etdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar vermişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Dövlət Universitetində daşdan düzəldilmiş 

heykəllərə baxış olmuşdur

N

axçıvan  Dövlət  Univer -sitetində  “Kənd  təsər -

rüfatının inkişafı: reallıqlar

və  perspektivlər”  mövzusunda

beynəlxalq  konfrans  keçirilib.

Türkiyə Cümhuriyyətindən Ərzurum

Atatürk,  Qars  Qafqaz  və  İqdır

universitetlərinin, Gürcüstandan Şota

Rustaveli adına Batumi Dövlət Uni-

versitetinin  də  təmsil  olunduğu

beynəlxalq  konfransı  universitetin

rektoru,  AMEA-nın  müxbir  üzvü

Saleh  Məhərrəmov  giriş  sözü  ilə

açıb.  Rektor  müasir  dövrdə

Azərbaycanda  aparılan  aqrar  isla-

hatların  uğurlarından,  bu  sahədə

dövlət  strategiaysının  düzgün

müəyyənləşdirilməsindən,  Naxçı-

van  Muxtar  Respublikasında  kənd

təsərrüfatının inikişafına göstərilən

dövlət qayğısından, görülən işlərdən

danışıb. Qeyd olunub ki, ölkəmizdə

“Kənd təsərrüfatı” ilə elan olunan cari

ildə qəbul edilmiş Dövlət Proqram-

larının icrası və kənd təsərrüfatı in-

frastrukturunun yaxşılaşdırılması he-

sabına muxtar respublikada əkinçilik,

heyvandarlıq,quşçuluq  sahəsində

əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edilib.

İftixarla demək olar ki, muxtar res-

publika istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı

məhsullarının  keyfiyyətinə  görə

istənilən ölkə ilə rəqabətə girə bilər.

Rektor kənd təsərrüfatı məhsullarının

ərzaq  təhlükəsizliyi,  ətraf  mühitin

mühafizəsi, ekoloji cəhətdən təmiz

məhsulların əldə olunması və satışı

istiqamətində  qarşıda  duran

vəzifələrdən  söz  açaraq  keçirilən

beynəlxalq  konfransın  mövcud

problemlərin elmi həllində mühüm

rol oynayacağını vurğulayıb.

Sonra AMEA-nın müxbir üzvü

Saleh  Məhərrəmovun  “Naxçıvan

Muxtar Respublikasında helmintoz-

ların qoyunçuluğa vurduğu iqtisadi

zərər  və  onun  qarşısının  alınması

yolları”  ilə  bağlı  elmi  məruzəsi

dinlənilib. Məruzədə zərərvericilərin

vurduğu iqtisadi zərərdən xilas ol-

maq,  insanların  qida  vasitəsi  ilə

infeksion xəstəliklərə yoluxmasının

qarşısını almaq üçün mövcüd olan

üsullardan, qoyunların helmintozalara

yoluxmamaları üçün yonca sahələrinə

antihelmint  bitkilərin  əkilməsinin

əhəmiyyətindən bəhs olunub.

Naxçıvan  Muxtar  Respub -

likasının  Kənd  Təsərrüfatı  naziri

Elşad Əliyev məruzə edərək regionda

kənd  təsərrüfatının  müxtəlif

sahələrinin  sürətli  inkişafı  üçün

əlverişli şərait yaradılmasından, əldə

olunan  nəticələrdən  danışıb.  Qeyd

olunub ki, son illərdə ümumi sahəsi

105 min kvadrat metrdən artıq olan

istixana kompleksləri, ümumi tutu-

mu 12250 ton olan soyuducu anbar-

lar,  tutumu  27000  ton  olan

uzunmüddətli  və  43  min  ton  olan

qısamüddətli taxıl ehtiyatı anbarları,

17 taxıl emalı müəssisəsi, 222 hey-

vandarlıq, 64 quşçuluq, 94 arıçılıq, 12

balıqçılıq, 68 bağçılıq və üzümçülük

təsərrüfatı  yaradılıb.  Aparılan

məqsədyönlü  tədbirlər  nəticəsində

2014-cü ildə muxtar respublika üzrə

103 000 ton taxıl, 41406 ton kartof,

66731 ton tərəvəz, 34339 ton bostan,

36196 ton meyvə, 14395 ton üzüm

məhsulu istehsal edilib. Bütövlükdə

2014-cü  ildə  kənd  təsərrüfatının

ümumi məhsulunun dəyəri 355 mil-

yon 157 min manat təşkil edib ki, bu

da  əvvəlki  illə  müqayisədə  6,1%

çoxdur.  Muxtar  respublikada  hey-

vandarlığın  inkişaf  etdirilməsinə,

mal-qaranın  cins  tərkibinin  yaxşı-

laşdırılmasına, heyvandarlıq məhsu -

llarının  intensiv  artımına  da  nail

olunmuşdur. Belə ki, 1 aprel 2015-ci

il tarixə olan məlumata görə muxtar

respublika üzrə iribuynuzlu malların

baş sayı 114137, xırdabuynuzlu hey-

vanların baş sayı 701 min olmuşdur.

Keçən  ilin  müvafiq  dövrü  ilə

müqayisədə  1550  baş  iribuynuzlu

mal, 12792 baş xırdabuynuzlu hey-

van artıb.

Konfransın  plenar  iclasında

AMEA  Mikrobiologiya  İnstitutu-

nun direktoru, akademik Məmməd

Salmanovun “Azərbaycanın Xəzər

sektorunun üzvi maddələr balansının

müasir  ekoloji  vəziyyəti”,  Naxçı-

van  Muxtar  Respublikası  Dövlət

Baytarlıq Xidməti rəisi Əbil Əbilovun

“Naxçıvanda  baytarlığın  müasir

vəziyyəti” mövzusunda məruzələri

dinlənilib. Diskussiya şəklində keçən

plenar  iclas  maraqlı  elmi

müzakirələrlə yekunlaşıb. Konfrans

“Heyvandarlıq”, “Bitkiçilik və kənd

təsərrüfatının 

iqtisadiyyatı”,

“Ekologiya  və  ətraf  mühit”,

“Meyvəçilik” üzrə bölmə iclasları ilə

işini  davam  etdirib.  Konfrans  işti-

rakçılarına sertifikatlar təqdim olu-

nub. Qonaqlar universitet kampusunu

gəzib, müasir texnologiyalarla təchiz

olunmuş universitet televiziyasında

və digər struktur bölmələrdə olublar.

Növbəti  gün  konfrans  iştirakçıları

muxtar respublikanın heyvandarlıq

komplekslərində,  istilikxanalarda

olublar. Təsərrüfatlarla tanışılıq za-

manı qonaqlar ət və süd məhsulları

istehsalı, heyvan xəstəliklərinə qar-

şı  epizootik  tədbirlərin  aparılması,

əkin  sahələrində  suvarılma  və

becərmə işləri  ilə maraqlanıblar. 

Mehriban SULTAN

NDU-nun Mətbuat şöbəsinin müdiri
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə