HİpnosedatiF İLAÇlar II: barbiTÜratlar ve diĞerleri Kimyasal yapılarına göre 7 gruba ayrılırlarYüklə 445 b.
tarix15.03.2017
ölçüsü445 b.
#11323


HİPNOSEDATİF İLAÇLAR II: BARBİTÜRATLAR VE DİĞERLERİ

 • Kimyasal yapılarına göre 7 gruba ayrılırlar:

 • 1. Barbitüratlar,

 • 2. Aldehidler,

 • 3. Piperidindionlar,

 • 4. Kinazolinler,

 • 5. Alkoller ve karbamatlar,

 • 6. Antihistaminikler,

 • 7. Diğer hipnotik ve sedatifler.
Barbitüratların Sınıflandırılması

 • Barbitüratlar; hipnotik ve/veya sedatif etki sürelerine göre dört gruba ayrılırlar:

 • 1. Uzun (6 saat veya daha fazla) etki süreli barbitüratlar,

 • 2. Orta (3-6 saat) etki süreli barbitüratlar,

 • 3. Kısa (3 saatten daha az) etki süreli barbitüratlar,

 • 4. Çok kısa etki süreli barbitüratlar.Farmakokinetik Özellikleri

 • Sedatif ve hipnotik olarak genellikle ağız yolundan kullanılırlar.

 • Barbitüratlar vücutta yaygın bir şekilde dağılırlar.

 • Fötal dolaşıma ve süte kolayca geçerler.

 • SSS'ne giriş hızları, etkilerinin başlaması için geçen süreyi belirler.

 • pKa değerleri plazmanın ve diğer ekstrasellüler sıvıların pH değerine yakın bulunduğundan bu sıvıların pH'sindeki ufak değişmeler ilaçların iyonizasyon derecesinde belirgin değişiklik yapabilir. • Barbitüratların eliminasyonları:

 • i) Karaciğerde mikrozomal enzimler tarafından biyotransformasyon,

 • ii) Böbreklerden itrah,

 • iii) Redistribüsyon.

 • Barbitüratlar (özellikle fenobarbital) karaciğerde bazı mikrozomal enzimleri indüklerler. Bunun sonucu iki durum ortaya çıkar,

 • i) Barbitüratlara karşı biyokimyasal tolerans oluşması ve

 • ii) Mikrozomal enzimler tarafından inaktive edilen diğer ilaçların etkilerinin azalması.Farmakolojik Etkiler

 • Sedatif ve hipnotik etki: Küçük dozlarda sedasyon, yeterli dozda uyku oluştururlar.

 • Antikonvülsan etki: Bilinci ileri derecede bozan dozlarda verildiklerinde konvülsiyonları geçirirler.

 • Anestezi: Yüksek dozda, doz ile orantılı bir derinlikte genel anestezi oluştururlar.

 • Solunum merkezi depresyonu: Hipnotik dozda verildiklerinde solunum hızında hafif azalma yaparlar.

 • Kardiyovasküler etkiler. Sedatif veya hipnotik dozda verilen barbitüratlar kardiyovasküler sistemi pek etkilemezler. Genel anestezi yapan dozda kan basıncında belirgin düşme yapabilirler.Tiyobarbitüratlar damar büzücü etkileri vardır. • Hipnotik ve anestezik dozlarda beyin kan akımını azaltırlar.

 • Düz kaslı organlar üzerine etki: Hipnotik dozda barsak motilitesini, genel anestezi yapan dozda uterusun kontraksiyon gücünü ve kontraksiyon sıklığını azaltırlar. Yenidoğanın solunumunu deprese ederler.

 • Biyotransformasyon yapan enzimler üzerindeki etkileri: Karaciğer hücrelerinde bazı mikrozomal enzimleri indüklerler. Fenobarbital glüküronil transferaz enzimini indükler, ayrıca bilirubin bağlayan Y proteini düzeyini yükseltir. 6-ALA-sentetaz enzimin indükleyip porfirin sentezinde artmaya neden olurlar. Bu gruptan sadece Sekobarbital enzim indüksiyonu yapar.

 • Diğer etkiler: Sedatif ve hipnotik dozlarda santral etki sonucu çizgili kaslarda biraz gevşeme yapabilirler. Anestezi oluşturan dozlarda hipotermi oluşturabilirler.Barbitüratların Kullanılış Yerleri:

 • Barbitüratlar; esas olarak, sedatif, hipnotik, antikonvülsan ve genel anestezik olarak kullanılırlar.

 • Ayrıca, aşağıdaki indikasyonlarda da kullanılırlar:

 • i) Kafa travması, beyin ödemi ve intrakranyal basınç yükselmesinin tedavisi,

 • ii) Yenidoganlarda hiperbilirubinemi ve kernikterusun tedavisi,

 • iii) Hemolitik sarılık ve kolestaz tedavisi.Barbitüratlara Tolerans ve Bağımlılık

 • Her gün hipnotik dozun üst sınırında barbitürat alanlarda tolerans ilk iki hafta içinde gelişebilir.

 • Barbitüratlara tolerans oluşumunda biyokimyasal tolerans ile farmakodinamik tolerans fenomenleri birlikte rol oynarlar.

 • Psişik bağımlılık yanında belirgin fiziksel bağımlılık da oluştururlar.

 • En fazla suistimal edilen barbitürat türü sekobarbital ve pentobarbital’dir.

 • Bağımlıdan ilacın kesilmesi yoksunluk sendromuna neden olur.

 • Bağımlılık kazanmış kimselerde detoksifikasyon yaparken ilaç birden kesilmez • Barbitüratların Yan Tesirleri

 • 1. Uyuşukluk hali ve artık-etki,

 • 2. Bağımlılık oluşumu,

 • 3. Rebound uykusuzluk,

 • 4. Alerjik reaksiyonlar: Ciltte çeşitli tipte döküntüler ve anjiyoödem.

 • 5. Solunum depresyonu,

 • 6. Paradoksik eksitasyon: Nadir görülür.

 • 7. Porfiria'nın şiddetlenmesi,

 • 8. Lokal ağrı: Özellikle boyun ve omuz bölgesinde myalji ve eklem ağrısı görülür. • 2-ALDEHİDLER

 • Aldehid türevi ilaçlar hipnotik dozlarda fazla yan tesirleri olmayan ve artık etkileri en az olan orta etki süreli ilaçlardır.

 • Kloral hidrat ve türevleri:

 • Kloralın yaptığı uykudan sonra kişi oldukça zinde uyanır,uyuşukluk hali asgari derecededir.

 • Karaciğerde mikrozomal enzimleri indükler.

 • Hipnotik dozlarda solunum ve kardiyovasküler sistem üzerinde belirgin bir etki göstermez.

 • En önemli sakıncası mideyi tahriş etmesi ve lezzetinin kötü olmasıdır. • Triklofos sodyum: Kloral hidrata benzer. Ona göre üstünlüğü; tadı daha iyidir ve mideyi daha az tahriş eder.

 • Paraldehit: Hipnotik dozda, solunum merkezi ve kardiyovasküler sistemi etkilemez. Uyandıktan sonra artık-etki bırakmaz. Belirgin antikonvülsan etki gösterir. Alınan dozun %10-30'unun akciğerlerden değişmeden itrah edilmesi nedeniyle nefesin kokmasına neden olur. Bebeklerin febril konvülsiyonlarına karşı diazepam’ın ucuz ve etkin bir alternatifidir.

 • 3. DİFENİLMETAN TÜREVLERİ

 • Hidroksizin

 • Anksiyolitik etkinliği zayıftır. Antiemetik, antihistaminik ve antikolinerjik etkisi vardır. Bu nedenle preanestezik medikasyon, taşıt tutması ve kaşıntıya bağlı anksiyete de kullanılabilir. • 4. PİPERİDİNDİONLAR

 • Glutemid, Metiprilon

 • 5. KİNAZOLİNLER

 • Metakalon ve meklokalon hipnotik ilaç olarak tek başlarına veya bir antihistaminik ilaçla kombine kullanılırlar.

 • 6. ALKOLLER VE KARBAMATLAR

 • Bu gruptaki hipnotikler etklorvinol, klorbutanol, amilen hidrat ve etinamat'tır.

 • 7. PROPANDİOL KARBAMAT TÜREVLERİ

 • Meprobamat: Belirgin sedatif ve kas gevşetici etkisi vardır. Petit mal epilepside antiepileptik etki gösterir. Hipnotik olarak ta kullanılabilir. • 8. DİĞER SEDATİF VE HİPNOTİK İLAÇLAR

 • Sedatif etkisi fazla antihistaminikler’den doksilamin, difenhidramin, metapirilen ve prometazin tek başlarına veya diğer ilaçlarla kombine şekilde sedatif-hipnotik olarak kullanılır.

 • Klormetiazol edisilat: Yarılanma ömrü en kısa olan uyku ilaçlarından biridir (yaklaşık 4 saat). Karaciğer mikrozomal enzimlerini indüklemez. Artık-etki sorun oluşturmaz. Belirgin antikonvülsan etkide gösterir. Ayrıca alkol yoksunluk sendromunu önlemek için kullanılır. Bağımlılık ve suistimal potansiyeli olan bir ilaçtır. • Antikolinerjik ilaçlar: Bazı antikolinerjik ilaçlar (skopolamin ve skopolamin-N-oksid) sedatif etkileri için kullanılabilirler.

 • Antidepresan ilaçlar depresif hastalıklarda sık görülen uykusuzluğu düzeltebilirler. Ayrıca "sedatif" antidepresanlar denilen opipramol amitriptilin, doksepin, trazodon ve trimipramin gibi ilaçlar yatmadan önce alınırlarsa primer uykusuzluğa karşı da etkili olabilirler.

 • Nöroleptik ilaçlardan sedatif etkinliği belirgin olanlar (fenotiazinler gibi) yatmadan önce alındıklarında uykusuzluğu düzeltebilirler.

 • Melatonin: "Jet lag" sendromunun tedavisi için ve diğer tür uyku bozukluklarında kullanılır.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin