İşgüzar yazışmaların növləri. İş məktublarının növləri Poçtun növləri hansılardır İşgüzar məktublar müxtəlif meyarlara görə bir neçə növə bölünə bilər. Ən çox yayılmış bölmələrdən biri tematikdir. Onun iki qrupu var: 1Yüklə 38,95 Kb.
tarix24.08.2023
ölçüsü38,95 Kb.
#140386
növüYazı
işgüzar danışıqlar


İşgüzar yazışmaların növləri. İş məktublarının növləri Poçtun növləri hansılardır İşgüzar məktublar müxtəlif meyarlara görə bir neçə növə bölünə bilər. Ən çox yayılmış bölmələrdən biri tematikdir. Onun iki qrupu var: 1. Kommersiya - nəticəyə hazırlıq zamanı istifadə olunur iş sövdələşməsi habelə müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq. 2. Qeyri-kommersiya (faktiki işgüzar məktublar) - müxtəlif təşkilati, hüquqi məsələlərin, iqtisadi münasibətlərin həllində istifadə olunur. AT biznes sahəsi Aşağıdakı iş məktublarından istifadə olunur: · CV və işə qəbul üçün ərizə məktubu. · İstefa məktubu. · Tövsiyə məktubu. · Transmissiya məktubu · Rədd məktubu. İşin icrasının gedişi haqqında sorğu məktubu (müqavilələr, əqdlər və s.) · Xatırlatma məktubu. · Bildiriş məktubu. · Təşəkkür məktubu və s. Bu tip hərflərin hər biri öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Aşağıda onlara daha yaxından nəzər salaq. Təqdimat məktubu Müəssisə müəssisə haqqında maksimum lazımi məlumatları, o cümlədən onun nomenklaturasını, tarixini və s., habelə müəssisənin ünvançıdan nə istədiyi barədə aydın şəkildə ifadə edilmiş fikri ehtiva etməlidir: ixrac və ya idxal üçün işgüzar əlaqələr qurmaq, mübadilə nümayəndə heyətləri. , sərgi təşkil etmək və ya orada iştirak etmək və s. Belə bir məktub təqdimatını sənədlərin əlavəsi ilə (müəssisənin kitabçası, təklif olunan malların siyahısı, onların texniki xüsusiyyətləri və s.) müşayiət etmək məsləhətdir. Təklif məktubu(məhsul təklifi). Baxım üçün hüquqi əhəmiyyət kəsb etməsi üçün lazımi məlumatları (təklifin şərtlərini) ehtiva etməlidir əlavə danışıqlar alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması haqqında. Bu şərtlər ondadır ilkin şərt yaxınlaşan müqavilə. Bu şərtlər aşağıdakılardır: təklif olunan malın adı, malın miqdarı, malın keyfiyyəti (spesifikasiyada və ya məktuba əlavədə göstərilə bilər), qiyməti, çatdırılma yerinin əsas şərtləri, ödəniş şərtləri, çatdırılma müddəti, qabın və qablaşdırmanın xarakteri, təklifin qüvvədə olma müddəti. Qeyd etmək lazımdır ki, təklif möhkəm və ya pulsuz ola bilər. Əgər təklif məktubu möhkəmdirsə, o zaman: “qətiyyətlə təklif edirik”, pulsuzdursa, o zaman: “öhdəliyimiz olmadan təklif edirik” sözləri ilə ifadə edilir. Transmissiya məktubu. Sənədlər və ya maddi sərvətlər ünvana göndərilərkən müşayiət məktubu tərtib edilir. Bu cür məktub, əlavə edilmiş sənədə əlavə aydınlıqların daxil edildiyi hallarda özünü doğruldur. Sorğu. Təklif məktubu ilə demək olar ki, bütün eyni məlumatları ehtiva edir. Bundan əlavə, niyə məhz bu şirkətə bu müraciətlə müraciət etdiyinizi qeyd etmək məsləhətdir, yəni. onun bu məhsulla işlədiyini hardan bilirsiniz? Sorğu məktubunda qiymət göstərilməyib. Çatdırılma yerinin əsasını göstərərək təklifdə qeyd etməyi xahiş edə bilərsiniz. Şirkət haqqında məlumat üçün məktub-sorğu. Belə bir məktubda, sizi maraqlandıran hər hansı materialın göndərilməsi tələbinə əlavə olaraq, təşkilatınız haqqında bəzi minimum zəruri məlumatlar və materialı niyə tələb etdiyiniz, yəni. firma sizinlə nə dərəcədə maraqlana bilər. Məktub mesajı. Bu formada iş məktubu bu məktubun göndərildiyi tərəfdən cavab və ya təsdiq tələb etməyən hər hansı məlumat verilir. Təsdiq məktubu. Göndərmənin qəbulu və ya əvvəllər tərtib edilmiş sənədin qüvvədə qalması barədə mesajı ehtiva edir. Siz həmçinin faktı və ya hərəkəti təsdiqləyə bilərsiniz. Xatırlatma məktubu. Telefon danışıqları və ya şəxsi görüşlər vasitəsilə cavab almaq mümkün olmayan hallarda göndərilir. O, iki elementdən ibarətdir: hərəkəti yerinə yetirmək üçün xatırlatma; əvvəllər bağlanmış müqavilə və ya razılaşma yerinə yetirilmədikdə görüləcək tədbirlər. "İkinci dərəcəli" işarəsi, göndəricinin daha əvvəl göndərilmiş məktubu ünvan sahibinin almaması ehtimalını etiraf etdiyi zaman göndərilir. Danışıqlara dəvət məktubu. Belə bir məktub ünvan sahibinə əvvəlcədən göndərilməlidir. Məktubda qarşı tərəfiniz üçün alternativ, ən əlverişli gəliş şərtlərinin olması arzu edilir. Qarşıdan gələn danışıqların mövzusu, səfərin vaxtı, müddəti, vizaların verilməsi və lazım gələrsə, Moskvadan müəssisənizə nəqliyyatın ixracı, gediş-gəliş biletlərinin alınması, mehmanxanada yerləşdirilməsi, yeri və vaxtı. görüş (Moskvada, sizin şəhərinizdə və s.). Zəmanət məktubu. Müəyyən öhdəlikləri təsdiq etmək üçün tərtib edilir və təşkilata və ya fiziki şəxsə ünvanlanır. -a təklif məktubu gələcək müqavilənin və ya proformalı müqavilənin xüsusi şərtlərini göstərən potensial alıcıdan alınan sorğuya cavab. Şikayət məktubu. Göndərildi qeydiyyatlı poçtla bütün zəruri sübut sənədlərinin (məsələn, ekspertiza sertifikatları, meliorativ aktlar, konosamentlər, texniki şərtlər, keyfiyyət sertifikatları) tətbiqi ilə. Bu sənədlərdə müqavilənin nömrəsinə və nəqliyyat sənədinə istinad edilməlidir. Belə məktubun göndərildiyi yerin poçt markasının vurulma tarixi şikayətin verildiyi tarix hesab edilir. Məktuba vizit kartınızı əlavə etmək məqsədəuyğundur, bu, üzərində qısa əlyazma yazısı ilə mümkündür. Yuxarıda deyilənlərin hamısı eyni dərəcədə teleqraf və teleks yazışmalarına da aiddir, təbii ki, onun qısalığı və teleqraf yazı üslubunun xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla. Bir qadın məktubu imzalayırsa, o, adını və soyadını yazmalıdır. Məktub kişi tərəfindən imzalanırsa, o, yalnız bir soyad qoymalıdır. Yuvalama qaydaları təbrik kartı və ya zərfdə hər hansı bir iş məktubu: məktub üç dəfə qatlanır, yəni. akkordeon. Məktubun əvvəli ünvanın yazıldığı zərfin üzünə baxmalıdır. Açıqca ön, bayram tərəfi ilə ünvanın yazıldığı zərfin divarına yapışdırılır. Zərf ya yan tərəfdən qayçı ilə açılır, ya da ən üstü kağız bıçağı ilə açılır. Məktub həmişə zərfi açan şəxslə üzbəüz olmalıdır. Rekvizitlər- iş məktubu və ya sənədin məcburi komponentləri. Ərizə işə qəbul olunmaq üçün müraciət edən təşkilat və ya vəzifəli şəxsə ünvanlanmış sənəddir. Avtobioqrafiya.“Avtobioqrafiya” başlığından sonra ardıcıl mətn şəklində aşağıdakı məlumatlar yazılır: soyadın adı atasının adı (mən İvanov İvan İvanoviç); Tarix və Anadan olduğu yer; valideynlər (onların tam adı və atasının adı, nə etdikləri); təhsil; Başlamaq əmək fəaliyyəti(iş yeri, vəzifəsi, sonrakı hərəkətləri); həvəsləndiriciləri, mükafatları (əgər varsa) göstərmək; tarix (solda) və imza (sağda). Xülasə- Bu, insanın əmək fəaliyyəti dövründə qoyduğu bioqrafik tələbləri özündə əks etdirən sənəddir. CV-nin bir xüsusiyyəti tərs xronoloji ardıcıllıqla təhsil və iş fəaliyyəti haqqında məlumatların verilməsidir. Ofis qeydləri- bunlar struktur bölmələr və ya vəzifəli şəxslər arasında daxili işgüzar yazışmaların sənədləridir. memorandum müəssisənin rəhbərinə ünvanlanmış sənəddir və ya struktur vahidi, sual və ya təklifin ifadəsini ehtiva edir. Daxili memorandumun standart forması aşağıdakı kimidir: sənədin müəllifinin struktur bölməsinin adı; sənəd növünün adı; ünvan; tarix; mətnin başlığı; mətn; ərizənin mövcudluğu haqqında işarələr (əgər varsa); imza. Qeydlər daxili və xarici olur. Kompilyator onları imzalayır. Akt- bu, bir neçə şəxs tərəfindən tərtib edilmiş və müəyyən edilmiş faktları və ya hadisələri təsdiq edən sənəddir. Səbəb-nəticənin mahiyyətini müəyyən etmək üçün hadisələri və faktları obyektiv qeyd etmək məqsədilə kollegial şəkildə tərtib edilir. İstinad- hər hansı faktları və ya hadisələri təsdiq edən sənəd. Kömək iki növdür: 1. İstənilən hadisələri təsvir edən və təsdiq edən sertifikatlar; 2. Sertifikatlaşdıran sertifikatlar hüquqi faktlar: iş yerini, təhsilini, vəzifəsini, yaşayış yerini təsdiqləyən ... Onlarda təşkilatın adı, sənədin növünün adı, tarixi, nömrəsi, tərtib yeri, adı, mətni, ünvan sahibi, ərizənin olması barədə qeydlər, imza və möhür olur. İş məktubunu başqa əsaslarla da bölmək olar. Misal üçün: Alıcıdan asılı olaraq iş məktubları aşağıdakılara bölünür: 1. Dairəvi məktublar - eyni zamanda bir neçə alıcıya ünvanlanan məktublar. 2. Daimi məktublar - konkret bir alıcıya ünvanlanan məktublar. Tərkibinə görə iş məktubları aşağıdakılardır: 1. Bir aspektli - bir məsələni nəzərdən keçirin. 2. Çoxölçülü - eyni zamanda bir neçə məsələyə təsir edir. Quruluşa görə aşağıdakı iş məktubları fərqləndirilir: 1. Tənzimlənən - müəyyən qurulmuş nümunəyə uyğun tərtib edilmişdir. 2. Tənzimlənməmiş - müəllif mətnini ehtiva edir və sərbəst formada hazırlanır, müəyyən edilmiş nümunəyə malik deyildir. İş məktublarının göndərilmə formasına görə aşağıdakılar ola bilər: 1. Zərf – zərfdə poçtla göndərilir. 2. Elektron - elektron şəkildə elektron poçtla göndərilir. 3. Faks - faksla göndərilir. Termin tərifi Dil strukturlarından istifadə edən insanlar arasında ünsiyyət formalarından biri nitq fəaliyyətidir. Bu, müəyyən bir məqsədə çatmağa yönəlmiş bəzi insan səylərini təmsil edir. Eyni zamanda nitq fəaliyyətinin nitq, oxuma, tərcümə, yazı və s. növləri vardır ki, bunların hamısı insanlar arasında ünsiyyət vasitəsidir. Köməkçi kimi yazmaq işarə sistemi. Düzəltmək üçün istifadə olunur danışılan dil. Ancaq eyni zamanda, yazı yalnız ona xas olan bir sıra funksiyaları olan müstəqil bir ünsiyyət sistemidir. Nitq fəaliyyətini təyin etməklə yanaşı, bəşəriyyətə əvvəlki nəsillərin biliklərini mənimsəmək və ünsiyyət dairəsini genişləndirmək imkanı verir. Başqa sözlə desək, yazı insanları zaman və məkan baxımından bir-birindən ayırdıqlarına görə birbaşa ünsiyyət imkanı olmayanda birləşdirir. Bu termin 18-ci əsrin rus ədəbi dili tərəfindən bir qədər fərqli şərh edilmişdir. Həmin dövrlərdə “məktub” sözü kağız üzərində mətni olan poçt göndərişindən əlavə, müəlliflərin yazdığı esse və ya əsəri də ifadə edirdi. Bu şərh bu terminə o dövrdə baş vermiş polyak dilinin rus dilinə əhəmiyyətli təsiri ilə əlaqədar verilmişdir. Bu gün məktub öz əsas - məlumat funksiyasını saxlamışdır. Bununla belə, müəyyən bir mesajı çatdırmaq yollarının siyahısı əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir. Beləliklə, məktublar bu gün elektron poçtla, eləcə də müxtəlif multimedia elementlərindən (şəkillər, audio və ya video kliplər) istifadə edilə bilər. Mesajların təsnifatı Bu gün hərflərin müxtəlif növləri var. Əvvəla, onlar ənənəvi və elektron olan kağıza bölünürlər. Birinci tip məktublar zərfdə möhürlənmiş fərqli xarakterli yazışmalardır. Bu cür mesajlar göndərəndən ünvana qədər uzun bir yol gedir. İstifadə edərək göndərilən müxtəlif növ e-poçtlar müasir vasitələr kommunikasiyalar (elektron poçt, chat, video və s. vasitəsilə) ənənəvi olanlardan mahiyyətcə heç bir fərqi yoxdur. Onlar, sələfləri kimi, göndərənin və alanın ünvanına, əsas məlumat mətninə, imzaya, tarixə və s. elektron rejimlər məktublar xüsusi ünsiyyət vasitəsidir. Onların köməyi ilə insanlar dialoq, telekonfrans və s. rejimində ünsiyyət qura bilirlər.Yəni elektron poçt bəşəriyyətə böyük imkanlar verir, istənilən məlumatı yalnız bir daxiletmə düyməsini sıxmaqla bir neçə saniyə ərzində ötürür. Başqa bir təsnifat var, ona görə hərflərin əsas növləri aşağıdakılardır: mehriban. Onlar, bir qayda olaraq, başqa bir ərazidə yaşayan tanış insanlara yazılır. sevgi. Onları hələ tərcümə etməmiş romantiklər yazır müasir dünya. Hisslərlə dolu bu cür məktublar köhnə dövrlərdə olduğu kimi evdən-evə uçmaqda davam edir, rayonların, ölkələrin, qitələrin sərhədlərini aşmaqdadır. Reklam. Onların əsas məqsədi satışla bağlıdır. Bu gün Rusiyada bu cür məktublar yenicə populyarlaşmağa başlayır, həcmi artır və ildən-ilə inkişaf edir. Bu, müxtəlif daxil ola bilər kommersiya təklifləri, elanlar promosyonlar və s. Biznes. Bunlar müştərilər və tərəfdaşlar, məmurlar və vəzifəli şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş məktublardır. Belə yazışmaların göndərilməsi ciddi nəzarət altındadır. Məktub ünvanına vaxtında çatmalıdır ki, ona vacib məlumatı çatdırsın. Digər növ mesajlar da var. Belə ki, CV-yə əlavə edilən, konsulluğa, redaksiyaya, səfirliyə, eləcə də texniki dəstək xidmətinə göndərilən məktublar var. İşgüzar yazışmalara ehtiyac Rəsmi məktub tərtib edərkən insan onun dizayn və təqdimat üsullarının əsrlər boyu cilalanmış olması barədə düşünmür. İşgüzar mesajlar, köhnə günlərdə olduğu kimi, müxtəlif qurumlar arasında vacib ünsiyyət vasitəsidir. Eyni zamanda, onların hamısı vahid ümumiləşdirilmiş bir ad daşıyır - "rəsmi məktub". Bu konsepsiyaya mövcud QOST-a uyğun tərtib edilmiş və faks, poçt və ya başqa yolla göndərilən müxtəlif məzmunlu sənədlər daxildir. Belə yazışmaların mətni düzgün, savadlı və dəqiq olmalıdır. Bu və ya digər məsələnin həlli, deməli, bütövlükdə müəssisənin uğuru birbaşa bundan asılı olacaqdır. İşgüzar yazışmaların tarixi Sənəd nümunələrindən ibarət kolleksiyaların (“məktublar”) tərtibi Rusiyada 18-ci əsrin əvvəllərində başlamışdır. Bu nəşrlərin öncülləri Qərbdə hələ 7-ci əsrdə istifadə edilən "formalar" idi. Həm bu, həm də digər kataloqlarda sənədlərin təfərrüatlarının təsviri, eləcə də onların xüsusi ardıcıllığı var idi. Bunlar katiblər üçün orijinal doğaçlama kolleksiyaları idi. Onlardan həm sənədin konstruksiyası haqqında məlumat çəkmək, həm də rəsmi etiketin tərkib hissəsi olan ifadə və ifadələrin şablon topluları ilə tanış olmaq mümkün olub. “Yazıçılar” növlərindən biri də “titul” idi. Bu kolleksiyada tam kral titulu necə yazıldığı haqqında məlumatlar var idi. “Ssenari dəftəri”ndə katibin dəst-xəttinə, kağızın rənginə və keyfiyyətinə dair tələblər də var idi. Bütün yazışmalar möhürlənmiş mum və ya vafli ilə möhürlənmiş zərflərdə göndərildi. SSRİ-nin mövcud olduğu dövrdə çar Rusiyasında qəbul edilmiş işgüzar yazı janrı sadəcə olaraq keçmişin yadigarları kimi rədd edilirdi. Sovet hökuməti işgüzar yazışmaların əhəmiyyətini lazımınca qiymətləndirmirdi. Bundan əlavə, rəqabətin olmaması və sərbəst sahibkarlıq tərəfdaşın əməkdaşlığa başlaması üçün natiqlik və inandırıcı arqumentlərə ehtiyacı aradan qaldırdı. İş məktublarının növləri Hazırda heç bir təşkilat rəsmi yazışma olmadan edə bilməz. Kommersiya və idarəetmə fəaliyyətində yaranan bir çox əməliyyat məsələlərinin həllində rəsmi yazışmalardan istifadə olunur. İstənilən iş məktubu protokol xarakterli məlumat mesajından başqa bir şey deyil. Buna görə də bu cür yazışmalar qeydiyyata alınır və tərəfdaşlarla şifahi ünsiyyət onu poçtla göndərmək ehtiyacını aradan qaldırmır. Müxtəlif növlər var.Bundan başqa, onların təsnifatı onlara xas olan xüsusiyyətlərdən asılıdır. Beləliklə, ayırın: Cavab verilməli olan rəsmi məktublar. Bu və s. Cavab tələb etməyən işgüzar yazışmalar. Buraya xəbərdarlıq məktubları, xatırlatma məktubları və s. İşgüzar yazışmaları struktur xüsusiyyətlərinə görə də təsnif etmək olar. Onlara uyğun olaraq xidməti məktubların standart və ad hoc kimi növləri mövcuddur. Bunlardan birincisi müntəzəm iqtisadi və hüquqi vəziyyətlərlə bağlı məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulub. Məlumat belə bir mesajda standart tipli sintaktik konstruksiyalar şəklində təqdim olunur. Tənzimlənməmiş, qəbul edilmiş etiket çərçivəsində yazılmış müəllifin formal-məntiqi povestini ehtiva edir. Rəsmi yazışmaların tematik atributu işgüzar və kommersiya yazışmalarını fərqləndirir. Belə ki, müəssisə fəaliyyətinin hüquqi, iqtisadi, maliyyə və digər formalarını əhatə edən məktublar mövcuddur. Onlar işgüzar yazışmalar kimi təsnif edilir. Məktubun mətnində satış və ya logistika məsələləri varsa, o zaman kommersiya xarakterli hesab olunur. Ünvan sahibinin xüsusiyyətlərinə görə işgüzar yazışmalar dairəvi və adi yazışmalara bölünür. İkinci tip məktublar eyni mətnin bir mənbədən bir neçə ünvana göndərilməsi ilə fərqlənir. Bir aspektli və çox aspektli işgüzar yazışmalar da var. Bu iki növdən birincisi yalnız bir məsələ və ya problemlə məşğul olur. Çoxölçülü mətn eyni anda bir neçə istiqaməti (mesajlar, təkliflər, sorğular) vurğulayır. İş məktublarının tərtibi Bütün rəsmi yazışmalara bir neçə struktur element daxildir. Vərəqin ən yuxarı hissəsində başlıq sahəsi var. Onun sol hissəsində şirkətin adını, habelə poçt və digər rekvizitlərini göstərən müəssisənin künc möhürü yerləşdirilir. Buraya çıxan sənədin nömrəsi və qeydiyyat tarixi də qeyd olunur. Bu künc möhüründən bir qədər aşağıda məktubun mətninin adı, sonra mətnin özü gəlir. Belə bir sənəd yazarkən aşağıdakı qaydalara əməl edilməlidir: mətn ya bir, ya da bir-biri ilə əlaqəli bir neçə məsələyə toxunmalıdır; mətnin birinci hissəsində onun yazılma səbəbi, ikinci hissəsində isə təkliflər, nəticələr, qərarlar və s. göstərilməlidir; yazışmalar A5 və ya A4 formatlı vərəqlərdə yerləşdirilməlidir; ərizələr varsa, onlar əsas mətnin altında göstərilir. Aşağıda imza sahəsi var. Burada sənədi imzalayan şəxsin vəzifəsi, habelə soyadı və baş hərfləri göstərilir. Əgər ingilis, alman və digər dillərdə müxtəlif növ məktublar yazmaq lazımdırsa, o zaman onları hazırlayarkən tərəfdaş ölkədən rəsmi məktubların tərtibinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Beləliklə, müxtəlif dövlətlərdə var ayrı qaydalar yazı tarixləri, ünvanlar və digər xüsusi məqamlar. Elektron məktubların yazılması qaydaları Bu günə qədər çoxsaylı poçt siyahılarının və bloqların müəllifləri oxucuları ilə əlaqə saxlamağa çalışır, onlara müntəzəm olaraq məktublar göndərirlər. faydalı məsləhətlər. Ancaq bu məsələdə var müəyyən qaydalar bir insanın sadəcə kompüterində görmək istəmədiyi poçtla bağlı. Qeyri-adi təsnifat Tamaşaçılara ötürməməli olduğunuz 5 növ e-poçt var. Bunlara daxildir: Monitorun birdən çox ekranının həcmini tutan "Hərflər-vərəqlər". İnadkar bir tezlikdə göndərilən "Lazımsız məktublar". Müəllifin faydalı bir şeylə "tanış olmaq" üçün məsləhət verdiyi "İstiqamət məktubları". Bu cür məlumatları əldə etmək üçün oxucu linkə daxil olur və orada növbəti dərsi və ya təlimi görür. Xarici sayta olan bu cazibə orijinal auditoriyanın ölçüsünü sürətlə azaldır. Müxtəlif poçt siyahılarının müəllifi tərəfindən eyni müştəri bazasına göndərilən "partizan məktubları". "Qorxu məktubları". Bunlara e-poçt göndərilərkən xoşagəlməz görünən yazışmalar daxildir mobil telefon və ya tabletdən. Buna görə də, hər hansı bir mətn hazırlayarkən, onun müxtəlif cihazlardan eyni dərəcədə yaxşı oxunacağına əmin olmaq lazımdır. İnsan inkişafında yazı İnsanlar məktəb yaşında olanda qrafik simvolların kağıza köçürülməsinin əsas anlayışlarını öyrənməyə başlayırlar. Məhz bu illərdə yazı bir fəaliyyət kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Fikirlərini kağız üzərində aydın və tez əks etdirmək istəyi insanın savadını artırdığından xəbər verir. Bundan əlavə, bir çox psixoloqlar qeyd edirlər ki, kağıza köçürülən nitqin orijinallığı onun təkcə barmaqların və əllərin vərdişi olmamasındadır. Yazı fəal idrak fəaliyyəti vasitəsidir və onun mənimsənilməsi şəxsiyyətin formalaşması prosesi ilə sıx bağlıdır. İbtidai məktəbdə yazı Uşaqlar birinci sinifdən nitqi kağız üzərində nümayiş etdirməyin gözəl dünyası ilə tanış olmağa başlayırlar. Eyni zamanda, şagirdlər hərflərin müxtəlif növlərinin olduğunu başa düşməyə başlayırlar. Bu mövzuda müəllim dərsin məqsədlərini ehtiva etməlidir. Onlar uşaqları yazı janrı ilə tanış etmək, ardıcıl nitqin, orfoqrafik sayıqlığın, nitq-eşitmə və vizual yaddaşın, incə motor bacarıqlarının və emosional sferanın inkişafından ibarətdir. Belə bir dərsdə müəllim yazının insanların həyatında oynadığı rolu şagirdlərinə izah edir. Bu, məktəblilərin kommunikativ keyfiyyətlərini inkişaf etdirməyə imkan verir. Uşaqlarda kollektivizm tərbiyə olunur, məktublar üzərində düşünmək, tərtib etmək və yazmaq kimi ilkin təcrübə toplanır. Qeyri-adi esse Orta məktəbdə rus dili və ədəbiyyatı dərslərində bəzən çox maraqlı tapşırıq təklif olunur. Müəllim uşaqları məktub şəklində inşa yazmağa dəvət edir. Bundan istifadə edərək, şablon ifadələrdən və sərt çərçivələrdən qaça bilərsiniz. Eyni zamanda, tələbəyə verilən mövzu çərçivəsində qalaraq, təxəyyülünə uçuş vermək imkanı verilir. Təbii ki, yazı hər şeydən əvvəl fikir azadlığıdır. Ancaq bu esseni tərtib etməzdən əvvəl onun planı üzərində düşünmək zərər vermir. Bu, fikirlərinizi kağız üzərində aydın şəkildə ifadə etməyə və təqdim olunan tezislərdə çaşqınlıq yaratmağa imkan verəcək. Belə bir məktub təkcə onun nəzərdə tutulduğu şəxsə aydın olmayacaq. İstənilən oxucu onun əsas fikrini başa düşəcək. Korreksiya məktəblərində təhsil Müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqlar üçün xüsusi təhsil müəssisələri müxtəlif növlər(1-dən 8-ə qədər). Onların əsas məqsədi tələbələri böyüklər həyatına hazırlamaqdır. Ən çətini 8-ci tipli məktəblərdə təhsildir. Buraya əqli qüsurlu uşaqlar qəbul edilir. Təliminin birinci mərhələsində müəllim ilkin oxu və səslərin qrafik nümayişi bacarıqlarını formalaşdırmalıdır. Belə şagirdlər üçün yazı (1-ci sinif, 8-ci tip məktəb) sintezi və səs-hərf təhlilinin formalaşması üçün əsas rolunu oynayır. Birinci sinif şagirdləri söz və hecalarla, qısa mətnlərlə, eləcə də ən sadə cümlə növləri ilə işləyirlər. Belə məktəblərin yaradılmasında əsas məqsəd uşaqlara oxuyub yazmağı, eləcə də sosial şəraitdə oriyentasiyanı öyrətməkdir. Məktub poçt, kuryer, faks, elektron poçt və s. vasitəsilə göndərilən müxtəlif məzmunlu sənədlərin ümumiləşdirilmiş adıdır. Bildiyiniz kimi, paltarda tanış olun. Buna görə də, məktubunuzun “geyimi”, yəni. zərf və kağız qüsursuz olmalıdır. Əks halda, məktubunuz alıcı üçün ən dəyərli məlumatı ehtiva etsə belə, tullantı kağızı səbətində oxunmamaq riskini daşıyır. Bu, xüsusilə şirkət təqdim etmək, məhsullar, mallar, xidmətlər təklif etmək və işə müraciət etmək kimi məktublar üçün doğrudur. Zərf qalın, qeyri-şəffaf, standart ölçülü ağ kağız olmalıdır. Zərfin üzərindəki ünvan çap edilməli və ya şəffaf pəncərədən görünməlidir. Burada ciddi məhdudiyyətlər və qaydalar yoxdur. Əgər məlumat tələb etmək, mal və ya xidmətlər sifariş etmək niyyətindəsinizsə, onda həm zərf, həm də kağız ən bahalı olmaya bilər, lakin yenə də keyfiyyətlidir. Kağız, şirkətinizin standart formasından istifadə etmirsinizsə, ən sərt tələblərə də cavab verməlidir: A4 formatı, ağ, qalın, qüsursuz və ləkəsiz vərəq, xüsusən əməkdaşlıq təklif edirsinizsə, şirkətinizi təmsil edirsiniz və ya işə götürülürsünüz. İmza elə tərtib edilməlidir ki, alıcı sizin layiqli qələminiz olmadığını və ya imzanızı təkrar etmək üçün kifayət qədər əmin olmadığınız hissini keçirməsin. İlk baxışdan məktubunuz möhkəm, hörmətli təəssürat yaratmalıdır. Məktub məlumatlandırıcı, qısa və bir səhifədən çox olmamalıdır. Heç kim bir səhifədən çox oxumayacaq. Bütün işgüzar məktublar yerinə yetirildiyini bildirən və onun yerinə yetirilməsinin mümkünlüyünü təxmin edən məktublara, cavab məktubu tələb edən məktublara və cavab məktubu tələb etməyən məktublara, işgüzar və kommersiya məktublarına bölünə bilər. İş məktublarının növləri: 1)Məlumat poçtu vəzifəli şəxslərə göndərilir və işin gedişi haqqında məlumat verir və ya hər hansı iş, məsələ, fakt, hadisə və s. Çox vaxt belə məktubların köməyi ilə təşkilatların və məhsulların fəaliyyəti təbliğ olunur. 2) In sorğu məktubu göndəricinin maraq doğuran suala cavab verməsi və ya yerinə yetirilmə ilə bağlı izahat verməsi və s. 3)Qapaq (və ya örtük) məktubu- bu, ünvançıya sənədlərin və ya maddi dəyərlərin göndərildiyi barədə qısa bildirişdir. Bu cür məktublar o zaman tərtib edilir ki, onların tərkibində icranın xarakteri və ya sənədin göndərilmə məqsədi barədə izahatlar var. 4) In xatırlatma məktubu hər hansı bir hərəkətin yerinə yetirilməsinin yaxınlaşması, sürətləndirilməsi və ya son müddətinin başa çatması barədə məlumat verilir. 5)Ərizə məktubu- bu, bu və ya digər sifarişin verildiyi xidmət məktubu, ərizədir. 6) In sorğu məktubu qurumlar, müəssisələr, təşkilatlar və ya ayrı-ayrı vətəndaşlar ünvana müraciətlə müraciət edirlər. 7)Cavab məktubu- bu, sorğulara, ərizələrə, sərəncamlara və s. cavabların verildiyi məktubdur. Mətndə təşəbbüs sənədi üzrə qəbul edilmiş qərar öz əksini tapır. 8)Zəmanət məktubları hər hansı əməliyyatlarda tərəfdaşların öhdəliklərini müəyyən etmək və ya təsdiqləmək: görülən işlərə görə ödəniş, mənzillə təminat və s. Bu sənəd baş və baş mühasib tərəfindən imzalanmalı, təşkilatın möhürü ilə təsdiqlənməlidir. 9)Dəvət məktubu. Məktubun məqsədi görüşə, görüşə, konfransa və s. Müəyyən bir şəxsə, insanlar qrupuna, təşkilata ünvanlanmış və tədbirin tam gündəliyini, çıxış edənlərin adlarını və s. 10)Bildiriş məktubu. Çox vaxt sorğuya cavabdır. 11)Təsdiq məktubu sənədlərin, qiymətlilərin qəbulu barədə məlumat verir, faktları, hərəkətləri təsdiq edir. Təsdiq məktublarının göndərilməsi işgüzar münasibətlərin məcburi hissəsidir. Bu, problemi nəzarətdən çıxarmağa imkan verir. 12)İddia məktubu satınalan müəssisə tərəfindən təchizatçı təşkilatın ünvanına göndərilir. Mətn iddia müəllifinin təqdim etdiyi tələbləri göstərir. Məktublar blanklarda tərtib edilir və aşağıdakı məlumatları ehtiva edir: ünvan sahibi, mətnin adı, ərizənin olması haqqında qeyd, imza, ifaçı haqqında qeyd. Rəsmi yazışmalara məktubların bir çox növləri və növləri daxildir: sorğular, təkliflər, bildirişlər, xatırlatmalar, bildirişlər, örtük və zəmanət məktubları, dəvətnamələr, ərizələr, iddialar və s. İş məktubunun strukturu. Hər hansı bir məktub yazarkən həmişə düsturu rəhbər tutmalısınız: qısaca və nöqtəyə qədər. İş məktubu bir səhifədən çox olmamalıdır. Məktubun mətni, bir qayda olaraq, üç hissədən ibarətdir: giriş, sübut və nəticə. Girişdə məktubun yazılma səbəbləri, sübutda faktlar, məktub müəllifinin mülahizələri və izahatları, onun hesablamaları, nəticədə məktubun əsas məqsədi göstərilir. Məktubun mətni yalnız hər üç elementdən deyil, həm də ikidən - giriş və nəticədən, hətta birdən - nəticədən ibarət ola bilər. Məktublar formada verilir. Hərflərdə sənəd növünün adı göstərilmir. Məktublar iki nüsxədə tərtib edilir: birinci nüsxə çıxış sənədləri jurnalında qeydiyyata alındıqdan sonra ünvana göndərilir, ikincisi isə faylda saxlanılır. Xidməti məktublar göndərilməzdən əvvəl qurumun rəhbəri tərəfindən imzalanmalıdır. Məktub pul, əmlak, maddi və ya kredit xarakteri daşıyırsa, o zaman mühasibin imzası tələb olunur. "İmza" rekvizitlərinə baxın. 2. FAKSLAR, TELEGRAMLAR, TELEFON QRAMMALARI, E-MAIL Fakslar əslində sürətli məktublar, buna görə də məktublar üçün bütün tələblər onlara aiddir. Bundan əlavə, bəzi hallarda faks mesajı orijinalın adi poçtla göndərilməsi ilə təsdiqlənir. İki növ faks var - təcili cavab tələb edən çox qısa mesajlar və daha uzun mesajlar. Birinci halda mesaj standart formada yazılır. Uzun bir mesaj ötürüldüyü təqdirdə, standart formada məlumatın kimə ünvanlandığını və əlavələrin məzmunu haqqında mesajı (müqavilə, sifariş və s.) E-poçt mükəmməldir xüsusi növ interaktiv rejimdə, telekonfrans rejimində işləməyə imkan verən rabitələr və s. elektron yazışmaların aparılmasının xüsusiyyətlərinə görə həm böyük imkanları, həm də böyük çətinlikləri təmsil edir. Bir tərəfdən, elektron məktublar adi sələflərindən - kağız məktublardan demək olar ki, fərqlənmir. Elektron məktubda alıcının ünvanı və göndərənin ünvanı, mesajın göndərilmə və qəbul olunma tarixi və vaxtı, məktubun mətni və göndərənin imzası, mesajın mövzusu, ona əlavə edilmiş fayl ərizə kimi çıxış edir. Biznes e-poçt yazışmaları müəyyən bir xalqa, sosial səviyyəyə və hətta biznes sahəsinə xas olan mədəniyyət və ənənələrə riayət etməyi nəzərdə tutur. Məsələn, bir amerikalı tez bir zamanda demək olar ki, qeyri-rəsmi ünsiyyət səviyyəsinə keçə bilər, bu o demək deyil ki, sizin biznesiniz onun üçün prioritetdir, sadəcə olaraq bunu necə edirlər. Avropalılar sona qədər məsafə saxlayacaqlar və eyni səbəbdən. Ən optimalı, münasibətlərin ciddi şəkildə formaldan daha qeyri-rəsmiyə doğru tədricən inkişafını seçməkdir. İşgüzar ünsiyyətin üslubu və forması rəsmi üslubda olmalıdır. Xatırlamaq lazımdır ki, mesajınız alıcının poçt qutusuna çatmazdan əvvəl bir çox serverdən keçir və bir çox insanın diqqətinə çatdırılır. Buna görə də, e-poçt ilə işləyərkən yadda saxlamalısınız ki, sizin e-poçt heç bir halda sizə, şirkətinizə və ya ünvanınıza güzəştə getməməlidir. 3. Sənədin forması anlayışı. Bucaq və uzununa formalar. Boş sənəd, standart bir kağız vərəqində əvvəlcədən çap edilmiş və ya xüsusi möhürdən istifadə edərək daimi məcburi detallardır. Bu rekvizitlər sənədin rəsmi (şirkət) formasını təşkil edir. Hər bir sənəd rekvizitlər adlanan bir sıra tərkib elementlərindən ibarətdir (ad, ünvan, mətn, tarix və s.). GOST aşağıdakı tərifi düzəldir: Bir dayaq müəyyən bir rəsmi sənəd növünə xas olan məcburi dizayn elementidir. Müxtəlif sənədlər sənədin yaradılması məqsədləri, təyinatı və s. ilə müəyyən edilən müxtəlif rekvizitlər toplusundan ibarətdir.Lakin istənilən halda maddi daşıyıcıda qeyd olunan məlumatlar zəruri detallar qoyulmaqla rəsmiləşdirilməlidir. Yalnız bundan sonra sənədə çevrilir. Xidmət formalarının istehsalında iki əsas kağız standartından istifadə olunur: A4 (210x297mm) və A5 (147x210mm). A3 (420x297mm) və A6 (148x105mm) formatlı formalardan istifadə etməyə icazə verilir. Sənəd formalarının kənarları ən azı 20 mm - sol və yuxarı, 10 mm - sağ və aşağı olmalıdır. Təşkilati və inzibati sənədlər üçün üç növ rəsmi forma var: ümumi forma, məktub forması, forma xüsusi növü sənəd. Məktubdan başqa istənilən növ sənədin hazırlanması üçün ümumi forma istifadə olunur. blank Bu forma vurğulanır, çünki məktubun digər təşkilatlara göndərilməsi nəzərdə tutulur və buna görə də müəssisənin ünvan məlumatlarını ehtiva edir. Məktubun formasına təfərrüatlar daxildir: təşkilatın adı, təşkilat haqqında arayış məlumatları, təşkilatın kodu. Məktublar üçün formada təfərrüatların yerləri göstərilir: sənədin tarixi, sənədin qeydiyyat nömrəsi, qeydiyyat nömrəsinə keçid və sənədin tarixi. Blankda gerbin və ya emblemin təsviri və əsas təşkilatın adı da ola bilər. Detalların qeydiyyatı yolları _________________ ________________________ _________________ ______________ ___________ _________ ____________ __________ ______ ____________ ______ ____________ Sənədlərin formalarına olan tələblər: sənədlər formalarda hazırlanır, müəyyən edilmiş rekvizitlər dəstinə və onların yerləşməsinin sabit qaydasına malik olmalıdır. Sənəd formalarının iki əsas formatı var - A4 (210 x 297 mm) və A5 (148 x 210 mm). Həm formada, həm də onsuz tərtib edilmiş sənədin hər vərəqində sahələr olmalıdır, mm: 20 - sol, 10 - sağ, 20 - üst, İş etiketi: İşgüzar məktub. Kompilyasiya qaydaları. (Alqışlar və təqdimatlar) Çox vaxt iş dünyasında ilk təmas məktubla başlayır.Və yazışma etiketinə önəm verməsəniz, tanışlıq baş tutmaya bilər və müştərini, partnyoru, həmkarınızı itirəcəksiniz. Müasir yazışma formaları təxminən 150 il əvvəl inkişaf etmişdir. Onların vətəni İngiltərədir, yazışmaların yazılması üçün əsas etiket qaydaları oradan yaranır. Yazışma qaydalarına riayət etmək sizin nəzakətinizi, tərəfdaşınıza hörmətinizi göstərir. Təşkilatın təfərrüatlarının artıq mövcud olduğu təşkilatın blankında iş məktubu yazmaq adətdir. Formanın görünüşü bir növdür vizit kartı firmalar buna görə də onun dizaynına xüsusi diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Antetli blank nə qədər formal olsa, yazı üslubu da bir o qədər rəsmi olmalıdır. Zərf Rus praktikasından fərqli olaraq, bütün dünyada ilk dəfə yazırlar Kimə, daha sonra Harada. Qəbul edənin ünvanı iki dəfə yazılır: ilə zərfin üzərində sağ tərəf məktubun aşağı və yuxarı sol küncündə. Əgər məktub şəffaf pəncərəli zərfin içinə salınıbsa, onda ünvan bir dəfə - məktubun yuxarı sol küncündə yazılır və məktubun özü elə bükülür ki, alanın ünvanı sadəcə şəffaf pəncərədə olsun. Ünvandan sonra ünvan sahibinin soyadını baş hərflərlə yazmalısınız: əvvəlcə baş hərflər, sonra soyad. Nəzakət tələb edir ki, baş hərflərdən əvvəl "Cənab", "Xanım" və ya "G-ladies" abreviaturaları olsun. Əksər ölkələrdə əvvəlcə verilən adı, sonra soyadı yazmaq adətdir. Bununla belə, istisnalar var. Məsələn, Çində əvvəlcə soyad, sonra verilən ad gəlir. Macarıstanda verilən ad soyaddan sonra da yazılır; qadının soyadına “not” sonluğu əlavə olunarsa, bu onun evli olduğunu bildirir: İştvan kişidir, İştvane onun arvadıdır. Ünvan sahibinin rütbəsi və ya rütbəsi varsa, sadəcə olaraq “Cənab. Bütün Qərbi Avropa ölkələrində, ABŞ-da olduğu kimi, həm şifahi, həm də dildə başlıqları buraxmaq yazıədəbsiz sayılır. Halbuki “cənab + başlıq + soyad” yazmaq və demək ancaq Almaniyada qəbul edilir. "Cənab" və "Xanım" sözləri adətən soyadsız işlədilmir və onlar həmişə "Cənab" və ya "xanım" kimi qısaldılır, rütbələr və titullar isə tam şəkildə yazılır. İngiltərədə "Esquire" (Esquire - Esq.) nəzakətli müraciəti tez-tez istifadə olunur və heç vaxt "Cənab" sözü ilə birlikdə istifadə edilmir. Fransada, eləcə də İngiltərədə ünvanda həmişə ünvan sahibinin nəcib titulu göstərilir, lakin məktubun mətnində onu qeyd etmək adət deyil. ABŞ-da onlar adətən izləyirlər İngilis qaydaları hərflər, lakin ingilis forması "Esquire" göstərilmir. ABŞ və İngiltərədə evli qadınlar ərinin adını və soyadını yazır. Evli olmayan xanımlara məktubların ünvanında isə həmişə onların adı qeyd olunmalıdır. Ünvan sahibinin vəzifəsini və ya adını bildirən abbreviaturalardan istifadə etməyə icazə verilir. Əgər şəxsən məktub göndərmək istəyirsinizsə, soyaddan sonra “Şəxsən” (“Şəxsi” - İngiltərə, “Şəxsi” - ABŞ) qeyd etməlisiniz. Bundan sonra ünvan sahibinin işlədiyi şirkətin adını, onun adını yazmalısınız Poçt ünvanı bu ardıcıllıqla: ev nömrəsi, küçə, şəhər, əyalət (ilçe, kanton və s.), poçt indeksi, ölkə Misal üçün: Cənab Lampikoski baş direktora Tampella Power Inc., 109, Lapinti, Tampere, 33101 Finlandiya Kiçik broşuraların zərflərində göndərilərkən "Çap edilmiş məhsullar" ("Kitab Postu ilə" və ya "Çap olunmuş Materiya") yazır. İş məktubunun strukturu 1 Göndərən təşkilatın adı. Məktubun müəllifinin və ya makinaçının baş hərfləri, şöbənin, şirkətin rəqəmsal və ya əlifba işarələri və s. ola bilər. Bu halda əvvəlcə alıcının məlumatlarına (Sizin arayışınız), sonra isə göndərənin məlumatlarına (Mənim arayışım) istinad təklif olunur. 3 Məktubun yazıldığı tarix Hərflərlə ay göstərilir və 12 sentyabr 1998-ci ildə qəbul etdiyimiz abbreviaturalar beynəlxalq təcrübədə istifadə olunmur. ABŞ-da əvvəlcə hərflərlə ayı, sonra günü, sonra ili yazmaq adətdir. 4 Məktub qəbul edənin ünvanı Məktub dəqiq ünvanı məlum olmayan şəxsə ünvanlanıbsa və onun işlədiyi firma onun harada olmasından xəbərdardırsa, siz firmanın ünvanına “Qayğı” və ya “C/O” yazaraq məktub göndərə bilərsiniz. ” (qayğı üçün). 5 Müəyyən bir şəxsə istinad Bu atribut məktub hansısa şirkətə ünvanlandıqda və göndərən onun müəyyən bir şəxs tərəfindən oxunmasında maraqlı olduqda istifadə olunur. Bu zaman “Diqqət...” (“Cənabın diqqəti...”) ifadəsi işlədilir. 6 Açılış ünvanı Ənənəvi olaraq “Hörmətli cənab (xanım) + soyad” və ya “Hörmətli cənab (xanım) + soyad” sözlərindən ibarətdir. İngilis dilli yazışmalarda ən çox aşağıdakı ünvanlardan istifadə olunur: Cənablar, - dövlət məmurlarına. Cənab, - dövlət məmurlarına. Hörmətli xanım, daha az rəsmi ünvandır. Hörmətli cənab, daha az rəsmi ünvandır. Hörmətli cənablar, iş adamlarına. Cənablar - iş adamlarına. Hörmətli cənab Braun, şəxsən tanıdığınız insanlara daha az rəsmi müraciətdir. Hörmətli xanım Valters, şəxsən tanıdığınız insanlara daha az rəsmi müraciətdir. Rəsmi məktublarda “sizə” müraciət etmək adət deyil. Bu cür məktublarda kifayət qədər yüksək mövqe tutan insanlar, həyatda onunla qısa olsa da, "sizə" müraciət edilməməlidir. Müxbirinizlə yaxınlıq dərəcəsindən asılı olaraq müraciət “Hörmətli + ad” və ya “Hörmətli + soyad” sözləri ilə başlaya bilər. Giriş sözündən sonra Rusiyada adət olduğu kimi nida deyil, vergül qoyulur. 7 Məktubun ümumi məzmununun, yəni məktubun mövzusunun göstəricisi. Bunu etmək üçün sadəcə olaraq “Re:” (İstinad) və ya “Əlaqədar” yazın. Məktubun mövzusunun altından xətt çəkmək və ya tamamilə böyük hərflərlə yazmaq daha müasirdir. 8 Məktubun əsas mətni İndiki vaxtda abzasların bir-birindən abzaslarla deyil, boşluqlarla ayrıldığı tambloklu üslub getdikcə daha çox populyarlıq qazanır. Sonra bütün abzaslar, ünvan, ünvan, nəzakətin yekun düsturu və s. səhifənin sol kənarı ilə eyni səviyyədə başlayır.Çoxsaylı məktubda birincidən başqa bütün səhifələr nömrələnməlidir. 9 Nəzakətin yekun düsturu Məktub rəsmidirsə, xaricdə, bir qayda olaraq, “Həqiqətən, sizindir” komplimentindən, digər hallarda “Hörmətlə” (Hörmətlə, Hörmətlə, Hörmətlə) istifadə olunur. Cavab məktubunda göndəriləndə olduğu kimi eyni nəzakət düsturu istifadə olunur. 10 İmza Əgər məktub başqası tərəfindən imzalanıbsa, o zaman “adından” və ya “adından” belə və belə (“pp” - hər pro): Jones və Co pp ASmith - Jones and Co adından ASmith imzaladı) . 11 Tətbiqlərin göstərilməsi. İş məktublarının növləri və onların yazılması qaydaları 1 İstək məktubu. Müraciəti aydın və aydın şəkildə, mümkün qədər qısa şəkildə tərtib edin, izahat verin. Şəxsi marağı vurğulamağa və performans üçün əvvəlcədən təşəkkür etməyə dəyər. 2 Bildiriş məktubu. Nəzakətdən, tez cavaba görə minnətdarlıq əlaməti olaraq, əməkdaşlığa hazırlığın ifadəsi kimi və s. və ya xüsusi məlumat mesajı kimi. Belə bir məktubun altında referentin imzasını qoymaq kifayətdir. 3 Xatırlatma məktubu. Telefon danışıqları və ya şəxsi əlaqə vasitəsilə istənilən nəticəni vaxtında əldə etmək mümkün olmayan hallarda göndərilir. Belə bir məktubun məqsədi sizə götürdüyünüz müəyyən öhdəlikləri yerinə yetirməyin zəruriliyini nəzakətlə xatırlatmaqdır. 4 Təsdiq məktubu.Çox vaxt bu, əvvəllər verilmiş vədlərin və ya artıq razılaşdırılmış şərtlərin təminatıdır. Belə bir məktub tərəfdaşa nəzakət və dərin hörmət ifadəsidir. 5 İddia məktubu Rəsmi xəbərdarlıq kimi. O, iddianın verilməsi üçün əsasları, iddiaların özlərini və konkret tələbləri əks etdirməlidir. 6 Rədd məktubuşikayətə cavabdır. Düzgün yazılmışdır, rədd edilməsinə baxmayaraq, müştəri və ya tərəfdaşla normal münasibət saxlamağa kömək edir. Yaxşı olar ki, belə bir məktubu müsbət məlumatlarla başlayasınız: məsələn, razılaşdığınızı sadalayın. Və sonra imtinanın səbəblərini izah etmək lazımdır.Məktubun sonu da müsbət olmalıdır. 7 üzrxahlıq məktubu adətən bəzi ilkin razılaşmanın qəflətən pozulmasının səbəbləri barədə bəyanatdan ibarətdir. Bəzi hallarda belə bir məktub əvvəlcədən telefonla bildirildikdən sonra göndərilir. 8 Zəmanət məktubu- bu, satınalma, göstərilən xidmət və s. üçün ödəniş etmək öhdəliyi kimi göndərilən məktubun xüsusi formasıdır. O, yerinə yetiriləcək əməliyyatın növünü göstərməlidir. Məktub “Biz ödənişə zəmanət veririk” ifadəsi və bizim haqqımızın göstəricisi ilə bitir Bank məlumatları. Belə bir məktubda iki imza olmalıdır - başçı və baş mühasib. 9 Dairəvi məktublar. Onların məqsədi eyni məzmunlu məlumatları bir neçə alıcıya çatdırmaqdır. Belə məktublar bir qayda olaraq, ümumi işlər rəhbəri tərəfindən imzalanan təşkilat daxilində göndərilir. Məktub müxtəlif müəssisələr (təşkilatlar, idarələr) arasında həyata keçirilən rəsmi işgüzar yazışmaların əsas “vasitəsi”dir. Təriflərdən birinə uyğun olaraq işgüzar (vəzifəli) məktub yazışma qaydalarına uyğun tərtib edilmiş vəzifəli şəxsə (təmsil etdiyi müəssisə, təşkilat, idarə) yazılı müraciətdir. Kuznetsova T.V., Sankina L.V. Bykova T.A. Ofis işi (Təşkilat və texnologiyalar sənəd dəstəyi və idarəetmə): Universitetlər üçün dərslik.- M.: UNİTİ-DANA, 2000.- 359s. Maraqlıdır ki, müəssisələrin yazışmalarının əksəriyyəti məktublarla formalaşır. Bu vəziyyət, bu təlimatın “baş qəhrəmanı” kimi çıxış edən məktubun niyə olduğunu qismən izah edir. Başlanır ümumi məsələlər işgüzar məktubların hazırlanması, ilk növbədə, məktubun məzmun yönümünə görə onların növlərinin müxtəlifliyini qeyd etməmək mümkün deyil. Bu, müəllifi məzmunundan asılı olaraq iş məktublarını təsnif etməyə cəhd etməyə sövq edir. Təsnifat meyarına əsasən, 30-a qədər iş məktubunu müəyyən etmək mümkün oldu, o cümlədən: 1) sorğu məktubları; 2) məktublar-mesajlar; 3) sorğu məktubları; 4) ərizə məktubları; 5) təsdiq məktubları; 6) əmr məktubları; 7) təklif məktubları (təkliflər); 11) zəmanət məktubları; 12) təqdimat məktubları; 14) qısa yazılı mesajlar (bildirişlər, xatırlatmalar və s.); 15) əhatə məktubları. 16) təbrik məktubları; 17) dəvət məktubları; 18) üzrxahlıq məktubları; 19) təəssüf və başsağlığı bildirmək üçün məktublar; 20) tanışlıq münasibəti ilə məktublar (qiyabi tanışlıqlar zamanı); 21) gedişlə bağlı məktublar; 22) əlaqələri və əlaqələri qorumaq üçün məktublar (şəkil məktubları); 25) mini hərflər (şablon məktublar, sarkaç hərfləri və s.); 26) açıqca məktubları; 27) mənfi məzmunlu məktublar (imtina məktubları, işdən çıxarılma və ya vakansiya verməkdən imtina barədə yazılı bildirişlər, kiminsə hərəkətlərini bəyənmədiyini və ya qınadığını bildirən məktublar və s.); 28) hər hansı təklifdən imtina barədə məktublar; 29) müxtəlif orqanlara təkbətək müraciət etmək üçün məktublar; 30) tərcümeyi-hal məktubları. Yuxarıda sadalanan hərf növlərini qısaca xarakterizə etməyə çalışaq. Sorğu məktubları bəlkə də ən çox yayılmış iş məktubları qrupudur. Səbəbini başa düşmək asandır - hər şeydən sonra, şəxsən və ya məsələn, telefonla bir sorğu ilə kimsə ilə əlaqə saxlamağa gəldikdə, biz həmişə rahat hiss etmirik. Yazılı müraciət bu proseduru xeyli asanlaşdırır. Həqiqətən də kağız hər şeyə dözəcək. Bununla belə, sorğu məktublarının köməyinə müraciət edərkən, iki əsas qaydaya riayət etməyin zəruriliyini unutma (qalanları daha sonra müzakirə olunacaq). Birincisi, heç vaxt "Xahiş edirəm" sözü ilə məktuba başlamayın - əvvəlcə müraciətinizin səbəblərini izah etmək daha ehtiyatlı və nəzakətlidir (hətta əvvəllər bütün təfərrüatları ünvançı ilə müzakirə etsəniz də). Kirsanova M.V., Aksenov Yu.M. Ofis işi kursu: Proc. müavinət. M.; Novosibirsk, 2005. İkincisi, ünvan sahibinə əvvəlcədən təşəkkür etməyə tələsməyin, çünki bunun üçün xüsusi bir məktub növü var - təşəkkür məktubları. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm, siz həm özünüzü, həm də alıcını yöndəmsiz vəziyyətə salırsınız. Təsəvvür edin ki, bu və ya digər səbəbdən məktubu alan şəxs ondan asılı olmayaraq sizə kömək edə bilmir. Nə, geri çəkmək (göndərmək) üçün bu halda, "qabaqcıl" təşəkkür geri? Odur ki, xahişinizin təmin olunduğunu biləndə həmin şəxsə təşəkkür etməyə tələsin. Mesaj məktubları da biznes yazısının kifayət qədər yayılmış formasıdır. Belə bir məktubun əsas məqsədi müəllifin (göndərən təşkilatın) təşəbbüsü ilə həyata keçirilən kifayət qədər konkret məlumatın məqsədyönlü şəkildə ötürülməsidir. By səbəb verilmişdir bir çox hallarda uzun yazışmalara səbəb olan məktub-mesajlardır. Bir qayda olaraq, onlar əsasdır, lakin deyilənlər heç də o demək deyil ki, bu tip mesaj daha əvvəl aldığınız iş məktubuna cavab vermək üçün istifadə edilə bilməz. Məktub mesajına birbaşa “məlumat verirəm” sözü və ya onun sinonimlərindən biri (“göndərirəm”, “göndərirəm” və ya “təmsil edirəm”) ilə başlamağa icazə verilir. Müvafiq məlumatlara əlavə olaraq, alıcıya məlumat verməyi unutmayın ki, lazım gələrsə, qəbul etmək üçün sizinlə əlaqə saxlaya bilər. əlavə informasiya(çox vaxt bu barədə mətnin sonunda qeyd edilir). Sorğu məktubları əksər hallarda işgüzar yazışma tərəfdaşları arasında müxtəlif müqavilələrin bağlanması üzrə bütün sonrakı işlərdən əvvəl olur. Onlar, adından da göründüyü kimi, müvafiq məlumat tələb etmək üçün nəzərdə tutulub. Biz vurğulayırıq ki, sorğu məktubları müraciət edənlərin mahiyyəti üzrə yazılı cavab şəklində və sorğunun müəllifi və ya normativ sənədlə birbaşa müəyyən etdiyi müddətdə məcburi cavabını nəzərdə tutur. Bu cür məktubları "Xahiş edirəm (xahiş edirik) sizdən məlumat verməyinizi ..." sözləri ilə başlamaq yaxşıdır, baxmayaraq ki, xahişinizin nəyə səbəb olduğunu əvvəlcədən izah etmək artıq olmaz. Mətnin sonundakı sorğudan fərqli olaraq, siz maraqlandığınız məlumatın verilmə vaxtı ilə bağlı öz istəyinizi ünvançıya nəzakətlə bildirə bilərsiniz. Biz vurğulayırıq ki, bu halda cavab məktubu kompozisiyadan və mövzudan (sorğu ilə bağlı) asılı mətn kimi çıxış edir. Sorğunun cavabında məktubun əslinə və onun mövzusuna keçid olmalıdır. Bundan əlavə, hər iki məktub məlumatın həcminə, təqdimat ardıcıllığına, terminologiyaya və istinadlar sisteminə təxminən uyğun olmalıdır. Bəyanat məktubları daxili yazışmalarda çox yayılmış adi bəyanatlarla qarışdırılmamalıdır 1 . Ərizə məktubu ünvan sahibinə işgüzar məktubun müəllifinin (göndərən təşkilatın) bu və ya digər məsələ ilə bağlı mövqeyi barədə rəsmi və operativ məlumat vermək (onun mahiyyətinə və onun həlli qaydasına münasibət bildirmək üçün) nəzərdə tutulur. Məsələn, əvvəllər razılaşdırılmış əməkdaşlıq planlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı niyyətlərini təsdiq etmək. Ərizə məktubunun bir neçə ssenarisi ola bilər və şəraitdən asılı olaraq, niyyət bəyannaməsi, təsdiqləmə, xüsusi bəyanat (yəni, konkret hadisə ilə bağlı bəyanat - məsələn, iş ortağı və s.). Belə bir məktubun standart başlanğıcı belədir: “Biz bununla bağlı elan edirik (bəyan edirik)...” Nəticə standart ifadələrdən birini ehtiva edir: “Lütfən, bu bəyanatı ... üçün nəzərə alın”. Təsdiq məktubları müəyyən bir faktı təsdiqləmək üçün müvafiq ünvana göndərilir - məsələn, ünvan sahibi tərəfindən əvvəllər göndərilən məktubun alınması. Bu cür məktublar adətən məktubun müəllifinə (göndərən təşkilata) verilən sorğuya (“Təsdiq edin...”) cavab olaraq hazırlanır. Kirsanova M.V., Aksenov Yu.M. Ofis işi kursu: Proc. müavinət. M.; Novosibirsk, 2005. Demək olar ki, həmişə təsdiq məktubları “Mən bununla təsdiq edirəm (təsdiq edirəm, təsdiq edirəm) ...” sözləri ilə başlayır Bu tip işgüzar məktubun başqa bir fərqləndirici xüsusiyyəti, yazılmaq üçün xüsusi səbəbə görə onların lakonizmi, qısalığıdır. Təsdiq məktublarında nəyisə “təsdiq etmək” üçün əks müraciətdən çəkinmək adətdir. 9 saylı sifariş məktubları bir çox hallarda təklif (təklif) məktublarına cavabdır. Bu cür məktubların funksional məqsədi yazılı əmrin doldurulması, onun sənədləşdirilməsidir (baxmayaraq ki, sifarişin özü birbaşa poçtda olduğu kimi xüsusi formada da verilə bilər). Sonuncu halda, sifariş məktubu eyni zamanda əhatə məktubu funksiyasını yerinə yetirir. Məktubun müəllifinin ünvançıdan nə isə (mal, xidmət və s.) sifariş etmək niyyəti haqqında bəyanatını onun hərəkətlərinin motivlərini izah etməklə müqəddimə verməsi məsləhətdir. Bunun üçün məlumat mənbəyinə (yazışma materialları, məlumat məktubu və ya birbaşa poçt, reklam məlumatları və s.). Bundan əlavə, sorğu məktubunda olduğu kimi, sifarişin vaxtı ilə bağlı istəyinizi ünvan sahibinə bildirmək də icazəlidir. Bu, tam olaraq bir arzu kimi görünməlidir (əgər biz müəllifin sifariş almaq üçün ikinci, hətta üçüncü və ya dördüncü cəhdindən danışmırıqsa, üstəlik, uzun müddət ödənilir). Təklif məktubları (təkliflər) konkret məhsulun çatdırılması (əlavə çatdırılması) ilə bağlı ünvan sahibinə rəsmi təklif vermək məqsədi daşıyır. Təklifin fərqləndirici xüsusiyyəti təklif olunan kommersiya əməliyyatının şərtlərinin (şərtlər, məhsul çeşidi, miqdar, ödəniş proseduru və s.) təqdim edilməsində müstəsna spesifiklik və dəqiqlikdir. Təklifin ən uğurlu formasının seçilməsi də vacibdir. Qeyd edək ki, praktikada “təklif edirəm (təklif edirəm)” sözü ilə başlayan yazılı müraciətin ən az təsirli variantı daha az təsirli olur. Ünvan sahibinə kiçik təriflər söyləmək - onun qüsursuz nüfuzuna istinad etmək daha düzgün hesab olunur. Sonda təklif başqa bir iş kağızı yazmaq üçün deyil, başqa müştəri əldə etmək üçün verilir. Əlavə məktublar bizə bir mesaj göndərdikdən sonra yazıya müraciət etməyi qeyri-mümkün tapdığımız və nəticədə bəzi vacib məlumatların ünvan sahibinə çatmadığı bütün hallarda kömək edir. Artıq göndərilmiş məktubu “yarım” qaytarmaq mümkün olmadığından, müəllif əlavə məktub göndərə bilər - necə deyərlər, arxasınca. Belə məktubun xarakterik cəhəti onun əvvəlki mesajın davamı olduğunun birbaşa göstəricisidir (bu halda məktubun spesifik xüsusiyyətlərinə - tarixinə, nömrəsinə və s.-ə istinad etmək çox arzuolunan görünür). Məhz bununla mesaj, məsələn, belə başlamalıdır: "Bu məktub bir əlavədir ...". Bundan əlavə, əlavə məktubun mətnində onun göndərilməsi zərurətinə nəyin səbəb olduğu, məsələn, aşağıdakı kimi izah edilməlidir: “Məhsul üçün komponentlərin qiymətində əhəmiyyətli (gözlənilməz) dəyişiklik səbəbindən... birbaşa müəssisənizə maraq...” Şikayət məktubları ( iddia məktubları) rəsmi yazışmalarda nisbətən nadir haldır. Bu cür mesajlar ünvan sahibinin öz iş öhdəliklərini qeyri-qənaətbəxş yerinə yetirməsi ilə bağlı yazılı tələbləri ifadə etmək məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, vicdanlı tərəfdaşlar yaranan fikir ayrılıqlarını şikayətlərə əl atmadan həll etməyə çalışırlar. Bununla belə, biznes biznesdir və müəyyən şəraitdə belə bir mesaj mövcud vəziyyətdən çıxış üçün yeganə qarşılıqlı məqbul yoldur. Şikayət məktubunun mətni bütün hallarda ünvan sahibinin pis niyyətinin (qəsdən və ya səhlənkarlıq) müvafiq sənədli sübutlarına əsaslanmalıdır. Əksər hallarda belə sübut vəzifəli şəxslərin imzaları və göndərən təşkilatın möhürü ilə təsdiq edilmiş aktdır. Belə aktın (onun ikinci nüsxəsi və ya surəti) iddia məktubuna əlavə edilməsi məqsədəuyğundur (sonuncu halda o, eyni zamanda müşayiət məktubu funksiyasını yerinə yetirəcəkdir). Eyni zamanda, akt şəklində iddia məktubu vermək məqsədəuyğun deyil - bu, ünvan sahibi ilə münasibətinizi əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirə bilər. Əksinə, məktubu alan təşkilata bildirin ki, bunu təəssüflə edirsiniz (belə yazın), ondan adekvat cavab alacağına ümidinizi ifadə edin. Şikayət məktubunda ünvançıdan tam olaraq hansı hərəkəti gözlədiyiniz, habelə bu hərəkətlərin vaxtı barədə aydın göstəricilər olmalıdır. Məlumat məktubları ünsiyyət və ya tanıtım məktubları kimi qəbul edilməməlidir. Mesaj, bildiyiniz kimi, qısalığı nəzərdə tutur və ilk növbədə ünvan sahibi ilə əlaqə yaratmağa (yeniləməyə) xidmət edir. Məlumat məktubu yazışmaların məntiqi inkişafının nəticəsidir. Belə bir məktub ünvan sahibi ilə əlaqə qurulduğu halda göndərilir və o, onun sonrakı inkişafına etiraz etmir. Belə bir məktub, mesajın müəllifinin rəsmi, işgüzar və şəxsi əlaqələri inkişaf etdirmək istəyi barədə obyektiv və bir qədər daha çox dərəcədə (mesajla müqayisədə) ünvan sahibini məlumatlandırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. müəyyən aspektləri onların həyata keçirilməsi və s. Məlumat məktubları, müəyyən miqdarda təmin edilən ünvan sahibi ilə ilkin əlaqə qurarkən xüsusilə faydalıdır əlavə informasiya(məsələn, məlumat məktubu göndərən təşkilatın fəaliyyəti haqqında) icmal xarakterli. Göstərilən məlumatlara əsasən, ünvan sahibi sonradan lazımi dəqiqləşdirmələri tələb edə bilər. Müraciəti standart bir ifadə ilə bunu etməyə təşviq etmək düzgün olacaq: "Suallarınıza cavab verməkdən məmnun olarıq ...". Zəmanət məktubları ünvançıya müəllifin (göndərən təşkilatın) niyyətləri və ya hərəkətləri, bu və ya digər şəkildə ünvan sahibinin mənafeyinə toxunan yazılı təminat vermək məqsədi daşıyır. Çox vaxt ödənişi təsdiqləmək üçün zəmanət məktubları verilir. Zəmanət məktubları aydınlığı, dəqiqliyi və birmənalı ifadəsi ilə fərqlənir - çünki söhbət bir təşkilatın və ya vəzifəli şəxsin adından və adından ünvana zəmanət verilməsindən gedir. Bu cür məktublar ünvana verilən zəmanətlərin mahiyyətinin ifadəsi ilə başlaya bilər, məsələn: "Mən bu məktubla zəmanət verirəm ...". Digər hallarda, zəmanət məktubunda müəllifin ünvan sahibinə müəyyən zəmanətlər verməyə hazır olduğunu bildirmək niyyətinə səbəb olan səbəblər göstərilə bilər. Bu halda, müvafiq ifadə son cümlədə tərtib edilir, məsələn: "Mən vaxtında və tam ödənişə zəmanət verirəm". Bu tip məktubların xüsusiyyəti, müəllifin (məsələn, təşkilatın direktoru) imzası ilə yanaşı, maliyyə və ya digər məsələlərə bilavasitə rəhbərlik edən vəzifəli şəxsin imzasının olmasıdır. Təqdimat (reklam, kommersiya) məktubları hər hansı bir məhsulu, təşkilatı, şəxsi (özünü reklam etmək qaydasında) - məsələn, siyasi xadimi və ya sosial əhəmiyyətli hadisəni təqdim etmək (hərfi mənada - əlverişli işıqda təqdim etmək) üçün nəzərdə tutulub. məsələn, şəhər tətili. Təqdimat məktubu açıq (ictimai) xarakter daşıyır, yəni ictimaiyyətə, geniş ictimaiyyətə ünvanlanır və buna görə də ünvan sahibinə şəxsi müraciəti nəzərdə tutmur. Eyni səbəbdən təqdimat məktublarına cavab mesajları ilə cavab vermək adət deyil. Hər hansı bir məhsulu təmsil edən təqdimat məktubunun standart başlanğıcı aşağıdakı ifadədir: "Bu fürsətdən istifadə edərək, diqqətinizi ...". Müvafiq məlumatları təqdim edərkən, ünvan sahibinin diqqəti mesajda təsvir olunan ən vacib üstünlüklərə yönəldilməlidir. Nəticə etibarilə, ünvan sahibini hərəkətə keçməyə təşviq etmək lazımdır - məsələn, əlavə məlumat əldə etmək və ya bir şeydə birbaşa iştirak etmək. Adətən, təqdimat məktubunun əlavəsi olur - arayış məlumat materialları, fotoşəkillər, illüstrasiyalar və s. Birbaşa poçt məktubları (birbaşa poçt), təqdimat (reklam) məktublarından fərqli olaraq, alıcını alış-veriş etməyə təşviq etmək məqsədi daşıyır. Belə məktublarda yalnız məhsulun təsviri deyil, həm də onun qəbulu üçün sifariş forması (yenə poçt və ya kuryer vasitəsilə), bəzi hallarda isə pulsuz (sınaq) istifadə üçün məhsul nümunələri var. Birbaşa poçt məktublarının özəlliyi ondan ibarətdir ki, onlar yüzlərlə, minlərlə, bəzi hallarda isə yüz minlərlə potensial alıcıya ünvanlanır. Müvafiq olaraq, bu məktublar ünvan sahibinə şəxsi müraciəti nəzərdə tutmur. Bundan əlavə, qeyd edildiyi kimi, bu məktub həm də ünvan sahibi ilə onun müəllifi arasında əks əlaqə vasitəsidir - bunun üçün sifariş blanklarından əlavə, kuponlar, kuponlar, dəvətnamələr və s. Qısa yazılı mesajlar, müəllifin (göndərən təşkilatın) konkret hadisə ilə əlaqədar olaraq ünvan sahibini lakonik şəkildə təcili məlumatlandırması lazım olduğu hallarda istifadə olunur. Bu cür mesajlar alıcılara bildiriş, xatırlatma və ya xəbərdarlıq şəklində göndərilir. İlkin məlumat üçün ünvana bildiriş göndərilir. Müəllifin (göndərən təşkilatın) motivlərinin izahını ehtiva edir və sonuncunun ünvançıya konkret və aydın formada təqdim etdiyi təklifləri (istək və ya tələblərini) əks etdirir. Məsələn, bir bank bildiriş vasitəsi ilə öz müştərisinə ona verilmiş kreditin ödənilməsi zərurəti barədə məlumat vermək hüququna malikdir və sülh ədaləti - işdə iddiaçı və ya cavabdehin görünməsi barədə xəbərdar etmək. Əgər bildiriş ünvançıya gözlənilən təsir göstərməmişdirsə (məsələn, sonuncu müəllifin ona yazılı cavab vermək xahişinə cavab verməmişsə müəyyən dövr), sonra onun adına xatırlatma göndərilir. Xatırlatmanın fərqli xüsusiyyətləri bunlardır: Kirsanova M.V., Aksenov Yu.M. Ofis işi kursu: Proc. müavinət. M.; Novosibirsk, 2005. b) müəllifin təkliflərinin (istəklərinin və ya tələblərinin) mahiyyətinin daha qısa təqdimat forması; c) ünvan sahibinin öyüd-nəsihətinin müvafiq reaksiya vermədiyi halda ona qarşı tətbiq edilə biləcək sanksiyalar barədə məlumat vermək. Əgər alıcı həqiqətən xatırladaşa düzgün cavab vermirsə, o zaman ona xəbərdarlıq göndərilir. Bu, əvvəlki mesajlara istinadlara əlavə olaraq və qısa məlumat onların mahiyyəti haqqında, müəllifin (göndərən təşkilatın) ünvan sahibinə qarşı müvafiq sanksiyalar tətbiq etmək niyyəti barədə məlumat vermək (məsələn, onun iştirakı olmadan məhkəmə iclası keçirmək və ya kreditin ödənilməsi məsələsini məhkəməyə vermək). Müraciət məktubları ünvançıya sənədlərin, məlumat materiallarının və s. göndərilməsi haqqında məlumatları özündə əks etdirən məktublardır ki, c. həcm və ya təqdimat formasının məzmununun xüsusiyyətlərinə görə məktub şəklində verilə bilməz. Əhatə məktublarına müvafiq sənədlərin (materialların) göndərilməsi haqqında mesaj, habelə onların siyahısı daxildir. . Bir qayda olaraq, əhatə məktubları sözləri ilə başlayır: "Mən göndərirəm (göndərirəm) ...". Əhatə məktubuna əlavə edilən sənədlərin (materialların) siyahısında onların adları, miqdarı, həcmi (vərəqlərin, səhifələrin sayı), zərurət yarandıqda, möhürü və konkret ünvan sahibi (məsələn, bir neçə nüsxə göndərilərkən) haqqında məlumatlar var. əhatə məktubu bu və ya digər nüsxə nömrəsinin alıcılardan hansı üçün nəzərdə tutulduğunu göstərir). Təbrik məktubları hələ də rəsmi və işgüzar yazışmalarda çox yaygındır, çünki hər zaman kimisə şəxsən və ya telefonla təbrik etmək imkanımız olmur. Təbrik mesajının mətnini "Təbrik edirəm ..." ("Təbrik edirəm ...") sözü ilə başlamaq tövsiyə olunur. Təbriklər, bir qayda olaraq, ünvan sahibinə hər cür fayda arzuları ilə tamamlanır. Təbrik məktublarının tətbiq dairəsi çox genişdir. Müəllif və ünvançı arasında yaranmış münasibətin xarakterindən asılı olaraq, aşağıdakı hallarda təbriklərin göndərilməsi olduqca məqsədəuyğun hesab olunur: a) ünvan sahibinin doğum tarixi (qəbul edən təşkilatın yaranma tarixi də daxil olmaqla); b) bayram günləri; c) peşə bayramları; d) daha nüfuzlu vəzifəyə təyinat; e) fəxri və ya xüsusi adın verilməsi (o cümlədən, onu alan təşkilat); f) mükafatlandırma (qəbul edən təşkilat da daxil olmaqla); g) peşə sahəsində görkəmli (görünən) nailiyyətlər (iqtisadi inkişaf göstəricilərini üstələmək, tenderlərdə qalib gəlmək, müsabiqələrdə, müsabiqələrdə qalib gəlmək və s.); h) qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq müqavilələrinin bağlanması; i) əməkdaşlığın ildönümü (bir qayda olaraq, birinci və ya "raund"). Dəvət məktubları ünvan sahibini müəyyən bir iş (xidmət) və ya təntənəli (xatirə) tədbirdə iştirak etməyə dəvət etmək məqsədi daşıyır. Nəzərə almaq lazımdır ki, xırda səbəblərə görə dəvət məktubu göndərmək adət deyil. İstisna, nədənsə ünvanı alan şəxsə başqa cür məlumat verilə bilmədiyi hallardır (məsələn, sonuncu müvəqqəti olmadıqda). Adətən dəvət mətni bu sözlə başlayır: “Biz dəvət edirik (dəvət edirik)...”. Dəvət həm məktub şəklində, həm də xüsusi blankda (məktuba əlavə edilən dəvətnamə vəsiqəsi) verilə bilər. * Dəvət həmişə şəxsidir. Dəvətin məzmunundan ünvançı nə vaxt, hara və hansı məqsədlə dəvət edildiyini, bəzi hallarda tədbirin təşkilatçılarının ondan hansı cür iştirak gözlədiyini (məsələn, müəyyən mövzuda çıxışlar) başa düşməlidir. Yanlış anlaşılmaların qarşısını almaq üçün dəvətnamələr əvvəlcədən göndərilməlidir. Zəruri hallarda müəllif tədbirdə iştirakını təsdiqləmək zərurəti barədə ünvan sahibini xəbərdar edə bilər. Rəsmi işgüzar yazışmalarda üzrxahlıq məktublarına nisbətən az rast gəlinir. Bununla belə, bir çox hallarda ünvana müraciət edən şəxsdən rəsmi üzr istəmək (qeyri-rəsmi üzrxahlıqlar hələ də birbaşa (şifahi) müraciəti nəzərdə tutur) və münasibətləri normallaşdırmaq üçün əvəzsizdir, xüsusən də başqa cür üzr istəmək mümkün deyilsə. Üzrxahlıq məktubunu açmaq üçün standart mətn belədir: "(üçün)... ilə əlaqədar üzrxahlığı qəbul edin". Eyni zamanda, məktubun gedişində iki dəfə üzr istəməməlisiniz (bu qəbul edilmir). Əvəzində ünvan sahibi ilə baş vermiş münasibətin müvəqqəti pozulması ilə bağlı təəssüfünüzü mümkün qədər səmimi və inandırıcı şəkildə bildirməlisiniz. Üzrxahlıq məktubunun ümumi tonu qəti şəkildə barışdırıcı olmalıdır, lakin həvəsləndirici olmamalıdır. Təəssüf, rəğbət və başsağlığı ifadə etmək üçün məktub gündəlik işgüzar yazışmalarda çox da sevincli olmayan hadisələrlə əlaqədar istifadə olunur. Ünvan sahibinə yaxın insanların (qohumları, dostları, həmkarları) vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı vermək adətdir. Yazılı rəğbət ifadəsi daha az faciəli hadisələrlə bağlı dostluq dəstəyini göstərmək məqsədi daşıyır - məsələn, ünvan sahibinin xəstəxanaya yerləşdirilməsi ilə nəticələnən qəza haqqında, təbii fəlakət onun rifahına, müflisləşməsinə və ya ünvan sahibinin təmsil etdiyi təşkilatın fəaliyyətində digər böyük çətinliklərə təsir edən və s. . Təəssüf ifadəsinə gəlincə, müəlliflə ünvançı arasında münasibətlərdə anlaşılmazlıqlar yarandıqda - işgüzar əlaqələrin adi qaydasını pozan fikir ayrılıqları olduqda bu yazılı müraciət formasına müraciət etmək olar. Daha az əhəmiyyət kəsb edən hallarda təəssüf bildirmək caiz sayılır. Hər halda, bu şəkildə ünvan sahibi ilə münasibətləri pisləşdirmək mümkün deyil - əksinə, belə bir mesaj tərəfdaşınız tərəfindən anlayışla qəbul ediləcəkdir. Belə məktublar başsağlığı (rəğbət, təəssüf) sözləri ilə başlamalıdır, məsələn, “Sizdən başsağlığımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm...” və ya “Sizə səmimi başsağlığımı bildirirəm...”. Bu işdə yazılı müraciətin motivlərinin izahı arxa plana keçir, lakin məcburidir. Bu cür məktubun ümumi tonunun qəti şəkildə isti olması və ümid hissi və (lazım olduqda) nikbinlik üçün yer buraxması çox arzu edilir. Təqdimat münasibətilə məktublar ünvan sahibi ilə yazışma tanışlığı üçün əvəzolunmazdır. Əslində, bu -- təsirli vasitə məktubun müəllifi haqqında minimal məlumata malik olduğu şəxslə şəxsi əlaqələr qurmaq, bununla belə, ünvan sahibi ilə şəxsən tanış olmaq. Bu cür məktublar mesajın hazırlanmasına səbəb olan halların xülasəsi ilə başlamalıdır. Müəllifin və ünvanı alan şəxsin ümumi maraqlarını və ya hər ikisinin iştirak etdiyi, lakin ünsiyyət qura bilmədiyi son hadisəni qeyd edə bilərsiniz. Mesaj adətən ünvan sahibinə cavab vermək tələbi ilə bitir. Təqdimat məktubunda həmişə göndəricinin əlavə olaraq verilmiş vizit kartı var. Gediş məktubları bir işarədir xüsusi diqqət gedən tərəfdən qalan (qəbul edən) tərəfə nisbətən. Belə bir məktub adətən iki funksiyanı yerinə yetirir - onun köməyi ilə müəllif qəbul üçün ünvan sahibinə minnətdarlığını bildirir, ikincisi, onu əlaqələri (əməkdaşlığı) davam etdirməyə dəvət edir. Nəzakətin yüksəkliyi hər iki tərəfin maraqlarına və planlarına uyğun gələrsə, cavab səfərinə dəvətdir. Gediş münasibəti ilə məktubun başlanğıcı dil vasitələrinin seçimində bir qədər böyük sərbəstlik ilə seçilir. Bunu belə başlamaq olar: “Qonaqpərvər şəhərinizi tərk edərək, öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm...” Daha qısa versiya da mümkündür: “Qarşıladığınız üçün təşəkkür edirik. Ziyarət dəvətini qəbul edin...” Məktubda müəllifin vizit kartı da ola bilər. Əlaqələri və münasibətləri qorumaq üçün məktublar və ya şəkil məktubları müəllif və ünvançı arasında işgüzar və şəxsi əlaqələri gücləndirməyə xidmət edir. Bəzən deyirlər ki, bu məktublar yalnız yazışmalardakı məcburi fasilələri doldurmağa xidmət edir və əslində “heç haqqında məktublar”dır. Bununla belə, əslində, şəkil hərflərinin əhəmiyyətini çətin ki, qiymətləndirmək olar - axı, onların köməyi ilə bunun üçün rəsmi səbəb olmadan (işgüzar və ya təntənəli xarakter) ünvançıya diqqətinizi ifadə edə bilərsiniz. Şübhəsiz ki, şəkil məktubuna başlayarkən ünvan sahibinə başa salmaq olmaz ki, onun göndərilməsi müəllif üçün adi bir işdir. Əksinə, mesajın başlanğıcı rəsmi işgüzar yazışmaların iştirakçılarına məlum olan hansısa müsbət hadisə ilə sıx bağlı olmalıdır. Burada ünvan sahibinin səyləri və ya müəlliflə ünvan sahibinin qeyri-rəsmi tədbirdə birgə iştirakı nəticəsində mümkün olmuş uğurlu əməliyyatı qeyd etməyi tövsiyə edə bilərik. Təsvir məktubu təmasların davam etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın inkişafı və s. ümid ifadəsi ilə bitməlidir. Təşəkkür məktubları yalnız ünvançıya göstərdiyi təşkilati və digər səylərə görə minnətdarlıq bildirmək məqsədi ilə yazılır, nəticədə müəllif (göndərən təşkilat) maddi fayda (üstünlüklər, üstünlüklər və s.) . Rəsmi minnətdarlıq üçün başqa bir hal sonuncunun əvvəllər müəllifin ünvanına gələn təbrik, başsağlığı və s. Təşəkkür məktubları ünvana (alıcı təşkilata) minnətdarlıq ifadəsi ilə başlamalıdır, məsələn: "Səmimi minnətdarlığımı bildirirəm ..." və ya "Sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm ...". Təşəkkür sözlərindən sonra motiv deyilir: “... ilə əlaqədar...”, “... münasibəti ilə...” və s. Əvəz olunduğunu vurğulamaq lazımdır təşəkkür məktubu"təşəkkür" sözləri "qiymətləndirmə" və ya "məmnunluq" sözləri ilə bərabər deyil. Tövsiyə məktubları yazışmada iştirak etməyən üçüncü şəxsin xeyrinə müəllifin ünvançıya müraciət formasıdır. Belə bir sorğu qısa və ya uzadılmış formada verilə bilər. Birincisi, məktub ünvanlanana yaxşı tanış olan şəxs haqqındadırsa, məqbuldur. İkincisi, əgər müəllif kifayət qədər tanımadığı və ya ümumiyyətlə tanış olmadığı bir şəxsi ünvana tövsiyə etmək niyyətindədirsə. Uzadılmışın başlanğıcı üçün tipik bir ifadə tövsiyə məktubu məsələn, aşağıdakılara xidmət edir: "Mən sizə cənab (xanım) tövsiyə etmək şərəfinə malikdir ..." bu məktubla. Bundan sonra müəllif müraciət edənin diqqətini müraciətinin motivlərinə cəlb edir və nə tövsiyə olunduğu barədə öz fikrini ortaya qoyur. Qeyd edək ki, müfəssəl tövsiyə “ümumi” ola bilməz - ünvançıda bu şəxs haqqında obyektiv təəssürat yaratmaq üçün tövsiyə olunan şəxsin xüsusi üstünlüklərinin (və ya çatışmazlıqlarının) təsviri olmalıdır. Mil hərfləri - Şablon hərfləri, sarkaç hərfləri və s. -- kiçik epistolyar formalardır. Fərqli xüsusiyyət mini-məktublar, ilk növbədə mesaj müəllifinin dizaynına vaxta qənaət etmək istəyi ilə əlaqədar olaraq, məzmununun əhəmiyyətli bir təkrarıdır (standart). Digər vacib xüsusiyyət, ünvan sahibinin sürətli cavabını tərtib etmək üçün nəzərdə tutulmuş boş blokun bu məktublarının əksəriyyətinin strukturunda olmasıdır. Mini-məktubların mətni adətən məsələnin mahiyyətinin yığcam ifadəsinə gəlir və bu mənada işgüzar məktubların yazılması üçün bəzi rəsmi qaydalara riayət etməkdən azaddır. Belə "teleqrafik" üslubda yazmaq, mini-məktub müəllifinin "bir baxışda" başa düşülməsini tələb edən sıx işgüzar və ya şəxsi münasibətləri inkişaf etdirdiyi alıcılar üçün məqbul hesab olunur. Açıqca məktubları başqa bir xüsusi kiçik epistolyar formadır. İştirakçılarının xidmət və işgüzar münasibətlərinin aspektlərinə birbaşa təsir etməyən yazışmalar üçün ən uyğundur. Açıqcalardan istifadə etmək tövsiyə olunur qısa mesajlarşəxsi xarakter daşıyır, əsasən işgüzar yazışmaların iştirakçıları arasında şəxsi əlaqələrin nədənsə çətin olduğu dövrlərdə. Belə məktublar həmişə açıqcada məcburi dizayna malikdir (şəkilli açıqca, poçt markaları ilə təmin edilir). Bundan əlavə, bu cür kartları zərfsiz poçtla göndərmək adət olduğundan, məzmunu təqdim edərkən, məxfi xarakterli məsələləri qeyd etməkdən hər cür çəkinmək lazımdır. Mənfi məzmunlu məktublar imtina məktubları, işdən çıxarılma və ya subsidiya verməkdən imtina haqqında yazılı bildirişlər, habelə kiminsə hərəkətlərini bəyənmədiyini və ya pislədiyini ifadə edən məktublar və s. (bu məktublara hər hansı təklifdən rəsmi imtinanı ifadə edən məktublar daxil deyil). Bu kədərlidir, lakin biz zaman-zaman belə mesajlar hazırlayıb göndərməliyik. Nəzərə alın ki, əksər hallarda onlar qarşılıqlı xarakter daşıyır (ünvan sahibinin hərəkətlərinə etiraz və ya qınama halları istisna olmaqla). Təbii ki, belə bir məktubun əsas funksiyası müəyyən hərəkətlərə mənfi (mənfi) münasibətin ifadəsidir. Bununla belə, bunun müxtəlif yollarla edilə biləcəyini unutmamalıyıq. Mesajın mətnini və məzmununun təqdimat sırasını seçərkən xüsusilə diqqətli olmaq tövsiyə olunur. Başqa sözlə desək, o, yalnız informasiya məzmunu baxımından mənfi olmalıdır, eyni zamanda ünvan sahibinin şəxsiyyətinə münasibətdə tamamilə neytral olmalıdır. , Bu cür məktubları imtina ilə bağlı təəssüf ifadəsi ilə başlamaq məsləhətdir, məsələn: "Sizə təəssüflə bildiririk ki, ..." imtina etmək qərarının sizin üçün asan olmadığını da ünvançıya aydınlaşdırmaq lazımdır. və yalnız biznes mülahizələri ilə diktə olunurdu. Məktubun sonunda siz ünvanı həvəsləndirməlisiniz - məsələn, ona başqa bir bank təşkilatına və ya başqa işəgötürənə (vakansiya verməkdən imtina etdikdə) subsidiya üçün müraciət etməyi tövsiyə edin. İşdən çıxarılma barədə bildiriş uğursuz olmadan iş üçün minnətdarlıq ifadəsi olmalıdır (bir şərtlə ki, ünvanlanan şəxs bədnam bir hack olmamışdır). Məktubun ünvan sahibinin etdiyi hər hansı hərəkətə və ya onun hər hansı niyyətinə mənfi münasibətini (təqdir etmədiyini) ifadə etmək daha çətindir (sonuncu halda bu, sonuncunu bu niyyətləri həyata keçirməkdən xəbərdar etməkdən daha çox olmalıdır). Belə bir mesajın əsas üstünlüyü onun inandırıcılığı olmalıdır, müəllifin səmimiliyinə heç bir şübhə qoymur və sonuncunun niyə bu vəziyyətdə fərqli hərəkət edə bilmədiyini və buna görə də ona müvafiq məktubla müraciət etdiyini izah edir. Bundan əlavə, ünvana aydın olmalıdır ki, yazılı müraciət onu kifayət qədər düşünülmüş hərəkətlərdən qorumaq məqsədi daşıyır. Bu fikir bütün məzmunda “qırmızı ip” kimi keçməli və mesajın sonunda yenidən vurğulanmalıdır. Qeyd edildiyi kimi, hər hansı təklifə razılıq və ya rədd cavabı verən məktublar fərdi məktubun müstəqil növüdür. Onların hazırlanmasının səbəbi ünvan sahibinin mesajında ​​olan hər hansı bir təklifin rəsmi razılığı və ya rəsmi imtinasıdır - məsələn, dəvətdən imtina. Razılıq və ya imtina məktubları yalnız ünvan sahibinin özü cavab tələb etdiyi və ya ən azı mesajın məzmunundan aydın şəkildə gəldiyi hallarda yazılır. Məsələn, uzunmüddətli tərəfdaşdan bir tədbirdə iştirak etmək üçün dəvət aldıqdan sonra onunla gələcək təmaslarda mümkün fəsadların qarşısını almaq üçün təklifə müsbət və ya mənfi cavab verməlisiniz. Yazılı razılığı göndərərkən, mesajın formal xarakterinə baxmayaraq, siz onun sizin tərəfinizdən müsbət qavranıldığını vurğulamalısınız, məsələn: "İştirak etmək üçün razılığımı elan etməkdən məmnunam...". Yazılı imtinadan danışırıqsa, ünvançıya bu barədə peşman olduğunuzu ifadə etməyi unutmayın, məsələn, belə: “Çox üzr istəyirik, lakin müvəqqəti hallara görə, . ..”. Mesajın sonunda, hər halda, sizə göstərilən diqqətə görə ünvana təşəkkür etməlisiniz. Onu da xatırlamaq lazımdır ki, müəllifin cəldliyi, xüsusən də tədbirin təşkili ilə bağlı ünvan sahibi üçün əlavə problemlər yarada bilər. Buna görə belə bir mesaj aldıqdan sonra cavab verməklə gecikməyin. Şəxsi səbəblərdən müxtəlif orqanlara müraciət etmək üçün məktublarda ünvan sahibinin (alıcı təşkilatın) hərəkəti və ya hərəkətsizliyi ilə bağlı müəllifin konkret tələbi və ya tələbi var. Belə hallar, şəraitdən asılı olaraq, məhkəmə orqanları, kommunal xidmətlər, təhsil müəssisələri, nəqliyyat təşkilatları, məişət xidməti, xidmət və ticarət və s. Bu cür məktubların məzmunu iki məqsədə tabedir - ünvanı alana bir şey haqqında məlumat vermək və onu müəyyən hərəkətlərə sövq etmək. Məktub işin hallarının qısa xülasəsi ilə başlamalı və sorğu və ya tələbin ifadəsi ilə davam etməlidir (əvvəllər bildirilmiş sorğu cavabsız qalmış və ya təmin edilmişdirsə). Mesajın sonunda müəllifin tələbinin (tələbinin) qanuniliyini təsdiq edən hüquqi aktların konkret müddəalarına istinad etmək məqsədəuyğundur. Məktublar-rezyumelər vakansiya axtararkən tərtib edilmiş CV-nin özü ilə eyniləşdirilməməlidir (SU və ya tərcümeyi-hal - qısa tərcümeyi-halı, latın dilindən tərcümə). Müəyyən mənada rezyume məktubu təqdimat məktubuna bənzəyir, yeganə fərq onun məzmununun əsas hissəsinin məhsulun və ya xidmətin mahiyyətinin təsviri deyil, özünü reklam etməsidir. peşəkar keyfiyyətlər müəllifin özü. CV məktubu adi məktubla eyni şəkildə təqdim olunur, yəni paraqraflara girmədən və sənədin başlığını formatlaşdırmadan (rezyume üçün adət olduğu kimi). Eyni zamanda, onun məzmunu elə tərtib edilməli və tərtib edilməlidir ki, ünvançı ilk sətirlərdən mesajda olan təklifin faydalarını qiymətləndirsin. Başqa sözlə, özünüz haqqında deyəcək bir şeyiniz varsa, bunu edin, ancaq qısa, konkret və üslub baxımından əlverişli bir şəkildə. Müraciətinizin səbəblərini ifadə etməklə başlayın və əlaqə məlumatı ilə bitirin: telefon nömrəniz, ünvanlarınız E-poçt və ya faks.


Read more at: https://motherhouse.ru/az/nasledstvo-i-darenie/delovaya-korrespondenciya-vidy-delovyh-pisem-vidy-delovyh-pisem-kakie-est-vidy/
Yüklə 38,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin