İxtisas: Bank işi Fənn: RiyaziyyatYüklə 127,02 Kb.
səhifə1/2
tarix11.12.2022
ölçüsü127,02 Kb.
#73771
  1   2
Riyaziyyat mövzu 5


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci

İxtisas: Bank işi
Fənn: Riyaziyyat

SƏRBƏST İŞ

Mövzu: Diferensial tənliklər
Fakültə: İqtisadiyyat və İdarəetmə
Qrup: 382
Kurs: II

Tələbə: Məmmədov Sənan İmza:
Müəllim: Hüseyinova Nərgiz İmza:

Bakı 2020


Tərif. İxtiyari x dəyişəni, onun funksiyası və bu funksi-yanın həmin x dəyişəninə nəzərən törəmələri daxil olan tənliyə adi diferensial tənlik deyilir.
Diferensial tənliyə daxil olan ən yüksək tərtibli törəmənin tərtibinə həmin diferensial tənliyin tərtibi deyilir. n-tərtibli adi diferensial tənlik ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazılır
. (1)
(1) diferensial tənliyini eyniliyə çevirən funksiyasına həmin tənliyin həlli deyilir. Bu, o deməkdir ki, funksiyasını və onun törəmələrini (1) tənliyində yerinə yazdıqda həmin tənlik x -ə nəzərən eyniliyə çevrilir.
n-tərtibli diferensial tənliyin ümumi həlli n sayda ixtiyari sabitin daxil olduğu elə
(2)
həllinə deyilir ki, o verilmiş tənliyi eyniliyə çevirsin.
Diferensial tənliyin ümumi həllinə daxil olan ixtiyari sabitlərin müəyyən qiymətlərində alınan hər bir həlli diferensial tənliyin xüsusi həlli adlanır.
Verilmiş diferensial tənliyi ödəyən funksiya (həll) qeyri-aşkar və parametrik şəkildə də verilə bilər. Bu halda həmin funksiyaya bəzən diferensial tənliyin inteqralı deyilir. Diferensial tənliyin həllinin qrafiki inteqral əyrisi adlanır.
Birtərtibli diferensial tənlik ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazılır
.
Bu tənliyi axtarılan funksiyanın y törəməsinə nəzərən həll etmək mümkün olduqda
(1)
şəklində törəməyə nəzərən həll olunmuş birtərtibli diferensial tənlik alınır.
(1) tənliyinin ümumi həlli
(2)
şəklindədir. Burada C ixtiyari sabitdir. Həndəsi olaraq (2) ümumi həll inteqral əyriləri ailəsindən ibarətdir, yəni C sabitinin müxtəlif qiymətlərinə uyğun olan xətlər toplusudur. İnteqral əyriləri belə bir xassəyə malikdirlər ki, onların hər bir M(x, y) nöqtəsində toxunanın meyl bucağı

şərtini ödəyir.
Əgər inteqral əyrisinin keçdiyi nöqtəsini versək, onda bununla sonsuz inteqral əyriləri ailəsindən müəyyən bir inteqral əyrisi seçilir və bu bizim diferensial tənliyin xüsusi həllinə uyğundur.
Analitik olaraq bu tələb olduqda başlanğıc adlanan şərtə gətirilir. Əgər (2) ümumi həll məlumdursa, onda alırıq ki,

Bu şərtdən C sabitini müəyyən etmək olar və nəticədə, uyğun xüsusi həlli tapmaq olar. Koşi məsələsi bundan ibarətdir.
Koşi məsələsi. (1) diferensial tənliyinin başlanğıc şərti ödəyən, yəni arqumentin qiymətində verilmiş qiymətini alan həllini tapın.
Koşi məsələsini həndəsi olaraq belə ifadə etmək olar: (1) diferensial tənliyinin verilmiş nöqtəsindən keçən inteqral əyrisini tapın.
Qeyd edək ki, törəməyə nəzərən həll olunmuş birtərtibli diferensial tənliyi həmişə
(3)
diferensial şəkildə yazmaq olar. Doğrudan da (2) tənliyini

kimi yazıb, orada və qəbul etsək (3) şəklində diferensial tənlik alınar.

Tutaq ki, M(x) və funksiyaları uyğun olaraq (a,b) və (c,d ) intervalında kəsilməzdir. Bu halda


(1)
tənliyinə dəyişənlərinə ayrılmış diferensial tənlik deyilir. (1) tənliyində dx-in əmsalı ancaq x-dən, dy-in əmsalı ancaq y-dən asılıdır.
Fərz edək ki, funksiyası (1) tənliyinin həllidir. Onda həmin funksiya (1) tənliyini eyniliyə çevirir:
(2)
Bu eyniliyi inteqralladıqda
(3)
münasibəti alınar, burada S ixtiyari sabitdir. Buradan aydındır ki, (3) tənliyi (1) tənliyinin bütün həllərini təyin edir. Buna görə də (3) münasibətinə (1) tənliyinin ümumi inteqralı deyilir.
Fərz edək ki, M1(x), M2(x), N1(y), N2(y) funksiyaları kəsilməzdir. Bu halda
(4)
tənliyinə dəyişənlərinə ayrılan tənlik deyilir. Bu tənliyi həll etmək üçün onun hər iki tərəfini N1(y) M2(x) 0 hasilinə bölək:

Dəyişənlərinə ayrılmış bu tənliyin ümumi inteqralı
(5)
olar. (4) tənliyinin (5) ümumi inteqralından alınmayan başqa həlləri də ola bilər. Belə həllər N1(y) M2(x) = 0 bərabərliyinin ödənildiyi nöqtələr içərisində olar
(N1( y) = 0, M2(x) = 0).
Misal. x = 5, y = 1 başlanğıc şərtini ödəyən diferensial tənliyinin həllini tapmalı.
,
(x – 1)dx + ( y + 2)dy = 0 ,
,
( ).
Mərkəzi O(1,–2) nöqtəsində olan çevrələr. Xüsusi həlli tapaq üçün x = 5, y = 1 başlanğıc şərtlərdən istifadə edək:
,
Axtarılan xüsusi inteqral

çevrəni müəyyən edir.

Yüklə 127,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin