İxtisasın adı: Tərəvəz ustası Modulun nömrəsiYüklə 1,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/207
tarix24.12.2023
ölçüsü1,21 Mb.
#193370
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   207
quot-adviyyat-bitki-caylari-va-darman-bitkilari-quot-modulu-uzra-dars-vasaitiİxtisasın adı:
 
Tərəvəz
 
ustası
 
Modulun nömrəsi:
 3.2.1.2.2.2.03
 
 
 
ƏDVİ
YYAT,
BİTKİ ÇAYLARI VƏ 
 
DƏRMAN BİTKİLƏRİ
Bakı –
 2018 


Modul d
ə
rs v
ə
saiti müvafiq t
ə
dris proqramlar
ı
üzr
ə
bilik v
ə
bacar
ı
qlar
ı
n verilm
ə
si m
ə
qs
ə
dil
ə
haz
ı
rlanm
ış
d
ı
r v
ə
ilk-pe
şə
-ixtisas t
ə
hsili mü
ə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
müvafiq modullar
ı
n t
ə
drisi üçün 
tövsiy
ə
edilir. Modul d
ə
rs v
ə
saitinin istifad
ə
si öd
ə
ni
ş
sizdir v
ə
kommersiya m
ə
qs
ə
di il
ə
sat
ışı
qada
ğ
and
ı
r. 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirinin
20 sentyabr 2018-ci il tarixli, F-654 
saylı əmr

ilə təsdiq edilmişdir.
Ədviyy
at
, bitki çayları və dərman bitkiləri
adlı modul 
200 
ə
d
ə
d tiraj il
ə
çap olunmu
ş
dur.

ə
llif:
Abbas İsmayılov
R
ə
yçil
ə
r:
Malik Qurbanov, Məhbubə Həsənova, Rəsul Əsgərov və Turanə Çələbizadə
Dizayner

Şamo Məmmədov
© Az
ərbaycan Respublikası Tə
hsil Nazirliyi 
Modulda ifadə olunan fikirlər müəllifə aiddir və müəllif tərəfindən istifadə olunan fotolar açıq 
mənbələrdən götürülüb. Modulda həmçinin Əhməd Muxtarovun fotolarından da istifadə 
olunmuşdur.


Bu modul d
ə
rs v
ə
saiti BP v
ə
t
ə
r
əfdaşlarının Sosial Sə
rmay
ə
l
ə
r T
əşə
bbüsü ç
ə
rçiv
ə
sind
ə
h
ə
yata 
keçiril
ə
n K
ə
nd T
ə
s
ərrüfatı Peşə
T
ə
hsilind
ə
Yeni İxtisasların Yaradılması layihə
si üçün 
hazırlanmışdır. Modulda ifadə
olunan fikirl
ə
r v
ə
m
ə
lumatlara gör
ə
BP v
ə
t
ə
r
əfdaşları 
m
ə
suliyy
ət daşımır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ə
laq
ə
 üçün: 
Az
ərbaycan Respublikası Tə
hsil Nazirliyi
Peşə
T
ə
hsili Üzr
ə
Dövl
ə
t Agentliyi 
N.Hacıyev 4, AZ1033, Bakı, Azə
rbaycan 
Telefon: 146 v
ə
(+99412) 599 1277
Faks: (+99412) 566 9777 
E-mail: 
office@vet.edu.gov.az
 
İnternet sə
hif
ə

www.vet.edu.gov.az


İxtisasın adı: Tərəvəz ustası (Tərəvəzçilik mütəxəssisi)
 

MÜNDƏRİCAT
 
MODULUN SPESİFİKASİYASI
 ...................................................................................................... 

GİRİŞ
 ........................................................................................................................................... 
13 
1. 
ƏDVİYYAT, BİTKİ ÇAYLARI VƏ DƏRMAN BİTKİLƏRİ İLƏ ÜMUMİ TANIŞLIQ, ONLARIN 
QRUPLAŞDIRILMASI VƏ BAZAR RƏQABƏTLİ SORTLARININ SEÇİLMƏSİ
 .......................... 
15 
1.1. Ədviyyat, bitki çayları və
d
ə
rman bitkil
ə
rinin 
ə
h
ə
miyy
ə
ti, m
ənşə
yi v
ə
tarixi inkişafı
.... 
17 
1.2. Ədviyyat, bitki çayları və
d
ə
rman bitkil
ə
rinin bazar v
ə
fayda
lılıq də
y
ə
ri
.................. 
22 
1.3. Ədviyyat, bitki çayları və
d
ə
rman bitkil
ə
rinin kimy
ə
vi t
ə
rkibi v
ə
çoxalma növl
ə
ri
........ 
23 
1.4. Ədviyyat, bitki çayları və
d
ə
rman bitkil
ərinin qruplaşdırılması
........................................ 
29 
1.5. Ədviyyat, bitki çayları və
d
ə
rman bitkil
ərinin sortlarının seçilmə
sinin 
əsas meyarları 
(aspektl
ə
ri)
......................................................................................................................................... 
31 
1.6. Ədviyyat, bitki çayları və
d
ə
rman bitkil
ə
rinin mühüm növ v
ə
sortları
........................... 
47 
1.7. Ədviyyat, bitki çayları və
d
ə
rman bitkil
ə
rinin bazarda 
satılan mühüm növ və
sortlarının 
bioloji-t
ə
s
ə
rrüfat xüsusiyy
ə
tl
ə
ri
................................................................................ 
50 
1.7.1. T
ə
rxun
.................................................................................................................................. 
50 
1.
7.2. Şüyüd
.................................................................................................................................... 
51 
1.7.3. Keşniş
.................................................................................................................................... 
52 
1.7.4. C
ə
f
ə
ri
..................................................................................................................................... 
53 
1.7.5. K
ə
r
ə
viz
.................................................................................................................................. 
53 
1.7.6. Reyhan
.................................................................................................................................. 
54 
1.7.7. Nan
ə
...................................................................................................................................... 
55 
1.7.9. M
ə
rz
ə
.................................................................................................................................... 
56 
1.7.9. Razyana
................................................................................................................................ 
57 
1.7.10. C
ı
rhavuç
............................................................................................................................. 
57 
1.7.11. K
ə
klikotu
............................................................................................................................ 
58 
1.7.12. 
Yarpız
.................................................................................................................................. 
59 
1.7.13. Xardal
................................................................................................................................. 
59 
1.7.14. Z
ə
f
ə
ran
............................................................................................................................... 
59 
1.7.15. Hil
........................................................................................................................................ 
60 
1.7.16
. Sarık
ök
................................................................................................................................ 
60 
1.7.17. Z
ə
nc
ə
fil
............................................................................................................................... 
61 Yüklə 1,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   207
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin