Kalp pili ile ilgili merak ettikleriniz Kalp pilleri ilk olarak kalp ritmini algılama veYüklə 93,65 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.12.2016
ölçüsü93,65 Kb.
#905

Kalp pili ile ilgili merak ettikleriniz 

Kalp pilleri ilk olarak kalp ritmini algılama ve 

uyarmak üzere çıkmışken, günümüzde ölümcül 

ritim bozukluklarını düzeltmede (şok veren piller: 

AİCD) ve kalp yetmezliği tedavisinde de 

(biventriküler piller) kullanılmaktadır. Bazı piller 

bu görevlerin birden fazlasını yapabilir.  

Uyarma, kalp pilinin, kablosu aracılığıyla kalbe bir 

elektrik uyarısı göndermesidir. Bu uyarı, bir kalp 

atımı oluşturur. Kalp pili, kalbin kendi ritmi olma-

dığında, düzensizleştiğinde veya çok yavaşladığın-

da kalbin hızını ayarlar. Kalp pili, aynı zamanda 

kalbin doğal elektrik aktivitesini algılar (izler). Bu 

algılama sayesinde pil, kalp ritminin çok düşük 

olduğunu anladığında uyarı gönderir. Kalp nor-

mal hızında çalışırsa pil devreye girmez ve kalbi 

izler.  

 

Kalp pili sisteminde neler var? 

Kalp pili sistemi 2 ana parçadan oluşur: metal 

kutu ve kablo. Metal kutunun içinde batarya ve 

elektronik devreler vardır.   

Lityum batarya, kalp pili için güç sağlar.  

Elektronik devre, kalp pili içinde bulunan minya-

tür bir bilgisayardır. Pilden gelen enerji, küçük 

elektrik darbelerine dönüştürülür ve elektronik 

devre ile kalbe iletilen elektrik uyarılarının za-

manlaması ve yoğunluğu kontrol edilir.  

Metal kılıf, batarya ve elektronik devreyi dış or-

tamdan sıkıca izole eder.  

Kalp pili kablosu (lead), kalp piline bağlanan yalı-

tılmış bir teldir. Kablo, kalp pilinden kalbe elektrik 

uyarısını taşır, aynı zamanda kalbin doğal aktivi-

tesini de kalp piline iletir. Kablolar oldukça esnek 

ve güçlüdür. Pil çeşidine göre kablo sayısı da 

değişir.  

Kablonun bir ucu kalp piline, diğer ucuysa sağ 

ventrikül veya sağ atriyuma takılır.  

Kalp pilleri genellikle tek ya da çift odacık uyarımı 

için tasarlanmıştır. 

Tek odacıklı pillerde 1 kablo vardır ve sağ atriyum 

ya da sağ ventriküle konur.  

Çift odacıklı pillerde ise 2 kablo bulunur ve hem 

sağ atriyuma hem de sağ ventriküle uyarı verilir. 

Çift odacıklı piller, atriyumlardaki kasılmanın 

hemen arkasından ventriküllerin de kasılmasını 

sağlar. Böylece kalp, normalde olduğu gibi çalışır. 

Hız cevabı olan piller (rate responsive) 

Bazen kalp, hızlanması gereken durumlarda

(egzersiz, koşma, merdiven çıkma vs) yeterince 

hızlanamaz ve çabuk yorulma ve halsizlik olur. Bu 

durumda kalp pilinin uyarım hızı, aktivite, solu-

num ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Hız 

cevaplı uyarım, hem tek odacık hem de çift oda-

cık tipi kalp pillerinde bulunabilir. Böylece vücu-

dun ihtiyaçlarına göre uyarım hızını ayarlanır.  

Kalp hızınızın değişme biçimini, doktorunuz pil 

kontrollerinde ihtiyacınıza göre ayarlar. 

Kalp pili sisteminin parçaları 

2 odacıklı kalp pili.  2 kablo (lead)’dan biri sağ 

atriuma, diğeri ise sağ ventriküle yerleştirilmiş. 

KALP Pİ Lİ  NEDİ R? Kalp pili kimlik (Pacemaker ID) kartı  

Pil takıldıktan hemen sonra geçici, daha sonra ise 

kalıcı kart düzenlenir ve size verilir. Kalp pili kim-

lik kartı sizi implant (vücuda takılı cihaz) taşıyıcısı 

olarak tanımlar.  

Kartın üzerinde adınız, adresiniz, telefon numara-

nız, pil ve kablonun marka, modeli ve seri numa-

rası, pilin takıldığı tarih ve takan doktor yazılıdır. 

Bu kartın sürekli yanınızda bulunması yararlıdır. 

Özellikle pil kontrol randevularınız sırasında, 

havaalanı güvenliğinden geçmek ve tıbbi acil 

durumlarda göstermeniz gerekir.  

Kimlik kartınızı kaybederseniz veya adres veya 

telefon numaralarınızda değişiklik olursa yeni bir 

kimlik kartı edinmeniz gerekir. Bunun için sizi 

takip eden doktorunuz yardımcı olacaktır.  Normal hayata dönüş  

Doktorunuzun onayıyla ve kendinizi daha iyi his-

setmeye başladığınızda normal aktivitelerinize 

yavaş yavaş dönebileceksiniz. Pilin takılış nedeni-

ne göre hangi aktiviteleri yapabileceğinizi dokto-

runuz size söyleyecektir. 

Kalp pili taşıyan bazı kişiler, uzun yürüyüşler, 

duvar tenisi ve tenis gibi yorucu aktivitelere de 

katılırlar. Ancak pil, kalp yetmezliği veya ritim 

problemi nedeniyle takılmışsa doktorunuz aktivi-

telerinizi kısıtlayabilir.  

Kalp pili kontrol / takip randevuları  

Pil kontrolünüz için verilen randevular çok önem-

lidir. Bu kontrollerde kalp ritminizin durumu, 

pilinizin ve kablosunun normal çalışıp çalışmadı-

ğı, ayarlarda değişiklik gerekip gerekmediği, ba-

taryanın ömrü gibi bir çok teknik özellik kontrol 

edilir. Bu kontrolleri doktorunuz pilinize uygun 

bir programlayıcı yardımıyla yapar. Bilgisayar 

yapısında olan bu programlayıcıların özel bir 

parçası pil üzerine konarak pil ile uzaktan iletişi-

me geçilir. Bu şekilde pil ile ilgili bir çok teknik 

bilgi okunur.  

Piller aynı zamanda hastanın ritim bozuklukları 

olup olmadığı hakkında da bilgiler verir ve hatta 

ritim bozukluğu olduğu zaman bunu kendi içine 

kaydedebilir.  

Kalp piliniz ve kablonuzun ne kadar sıklıkla kont-

rol edilmesi gerektiği, kalp pilinizin ve kablosu-

nun tipi, tıbbi durumunuz, pilin ne zaman takıldı-

ğı gibi bazı faktörlere bağlıdır. Ancak genel olarak 

ilk kontrol pil takıldıktan sonraki 2. ayda ve sonra-

sında 6-12 ayda birdir. Kalp pilinizin beklenen 

değiştirilme zamanı yaklaştıkça kontrol aralıkları 

sıklaşır.    

Ayrıca şok verici piller, şok verdiği durumlarda ve 

en geç her 6 ayda bir kontrol edilir. Bu kontroller-

de hastanın ritmi ve ritim bozukluğu olup olmadı-

ğı özellikle değerlendirilir. Kalp pili takılma işleminden sonra 

 

Ameliyattan sonra birkaç gün süreyle yaranızın bulunduğu taraftaki kolunuzu 

kaldırmaktan kaçının, 

 

Kalp piliniz üzerine doğrudan basınç uygulamayın. Örneğin, yüz üstü yatmayın, 

kalp piliniz üzerine bastırmayın veya onu 

manipüle etmeyin (yönünü değiştirmeyin), 

 

Kesi bölgenizi temiz ve kuru tutun(doktorunuz bu konuda size bilgi verecektir.) 

 

Kesi bölgesini kontrol edin. Sıcaklık, ağrı, şişkinlik, kızarıklık veya akıntı gibi enfeksiyon 

belirtileri görürseniz, hemen doktorunuza 

başvurun, 

 

Hiçbir takip / kontrol randevunuzu kaçırmayın. 

 

Sarsıntı veya düşmeye neden olabilecek sert fiziksel aktivitelerden, sert fiziksel 

temas içeren sporlardan kaçının. 

 

Kalp pilinizin bulunduğu tarafa tüfek dipçiği yerleştiriyorsanız, avlanmaktan 

kaçının. 

 

Kalp pilinize baskı ve basınç uygulamaya neden olacak herhangi bir 

aktiviteden kaçının. Önemli 

Pil ömrü 

Pil ömründen kastedilen aslında bataryanın öm-

rüdür. Pilin, elektronik yapısındaki arızalardan 

dolayı değiştirilme ihtimali son derece düşüktür.  

Batarya, elektronik aksama sıkıca bağlı olduğun-

dan batarya bitince hepsi beraber değiştirilir. Bu 

değişimlerde kabloda bir problem yoksa kablo 

değiştirilmez.  

Bataryanın ömrü bir çok faktöre bağlıdır. Bunlar-

da en önemlisi pilin ne sıklıkta devreye girdiğidir. 

Hastanın hastalığına bağlı olarak bazı hastalarda 

nadiren devreye girerken bazı hastalarda ise 

sürekli çalışır. Ayrıca bataryanın enerji tüketimi 

kalp hızıyla da ilgilidir. Dolayısı ile bir hastada pil 

ömrünün ne kadar olacağı öngörülemez. Ancak 

kabaca söylemek gerekirse bu süre 6-10 yıl ara-

sındadır. Ancak şok veren pillerde şok sayısı ile 

orantılı olarak bu süre daha da kısalabilir.  Pilin ne zaman değişeceğini nasıl anlayacağız?  

Hastalar kendilerine verilen muayene ve pil kont-

rol randevularına geldiklerinde pilin ne kadar 

ömrü kaldığı programlayıcı yardımıyla öğrenilir.  

Programlayıcı, pilin güvenli olarak ne zaman de-

ğişmesi gerektiğini (elektif replacement time -ERI) 

yaklaşık olarak söyler (6 ay, 24 ay vs gibi).  Ancak 

bu da yukarıda söylenen nedenlerden dolayı 

kesin değildir. Bu zamanı kaçırmamak için kont-

rollere düzenli gelmek son derece önemlidir. 

Bundan dolayı zaman yaklaştıkça kontroller sık-

laştırılır.  

Bununla birlikte piller ansızın bitmez. Pil, güvenli 

değişim zamanı geldiğini bildirdikten sonra bile 

aylarca sorunsuz çalışmaya devam eder. Ancak 

batarya tamamen bitmeden (ömür sonu -end of 

life- EOL) güvenli değişim zamanında değiştiril-

melidir.  Değiştirme işleminde kablo yerinde bıra-

kılır, yalnız metal pil bölümü değiştirilir.  

Kalp pillerinden farklı olarak, pilin kablosunun ne 

kadar dayanacağı ise öngörülemez. Günümüzde 

pil kabloları yıllarca (hatta yaşam boyu) dayan-

mak için tasarlanmıştır, ama gerçek süre her 

hastada değişebilir; tıbbi durumunuz, anatominiz 

ve yerleştirilirken kullanılan ameliyat tekniği kab-

lonun ne kadar dayanacağını etkiler. Ondan dola-

yı her kalp pili kontrol ziyaretinde kalp piliniz ile 

birlikte kablonun durumu da kontrol edilir.  Elektrik Akımı ve Mıknatıslar  

Elektrikle çalışan ve içerisinde mıknatıs barındı-

ran aletler ve ekipmanların etrafında elektroman-

yetik alan vardır. Genelde zayıf olan bu alanlar 

kalp pilinizi etkilemez. Ancak güçlü elektromanye-

tik alanlar, elektromanyetik etkileşime 

(enterferans) (EME) neden olabilir. EME, geçici 

olarak kalp pilinizin çalışmasını etkileyebilir (pilin 

kalp ritmini algılaması engellenebilir. Bu da kalp 

pilinin gerektiğinde uyarı vermesini durdurabilir. 

Ayrıca EME, pilin kalbinizin ihtiyacı olmadığı halde 

uyarı göndermesine neden olabilir). Ancak pil, bu 

durumdan kalıcı olarak etkilenmez.  

Kalp pilinizi etkileyebileceğini düşündüğünüz bir 

cihaz varsa, tek yapmanız gereken o cihazı kalp 

pilinizden uzaklaştırmaktır. İlgili elektrikli cihazı 

kapatmanız da çözüm getirebilir. O zaman kalp 

piliniz normal çalışmasına dönecektir. Tıbbi İşlemler  

Herhangi bir tıbbi işlemden geçmeden önce işle-

mi yapacak kişiye kalp pili taşıdığınızı söyleyin. 

İşlem öncesi kalp doktorunuzla konuşmaları ge-

rekebilir.  

Diş ve tıbbi işlemlerin çoğu kalp pilinizle etkileş-

mez.  

Dikkat Edilecek Belirtiler 

Herhangi bir zamanda olabilecek aşağıdaki 

durumlarda doktorunuzu arayın: 

 

Solunum zorluğu,  

Baş Dönmesi, 

 

Bayılma nöbetleri veya bayılacakmış gibi olma,  

Sürekli güçsüzlük veya yorgunluk, 

 

Göğüs ağrısı,  

İnatçı ve uzun süre devam eden hıçkırık, 

 

Bacaklar, ayak bilekleri, kollar veya el bileklerinde şişkinlik, 

 

Kalp çarpıntısı.  KALP Pİ Lİ  TAŞİYANLAR NELERE 

Dİ KKAT ETMELİ ? Sakıncalı olmayan tıbbi işlemler 

-Bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları 

-Diş müdahaleleri: Dental matkaplar, dişleri temiz-

lemek için kullanılan ultrasonik sondalar ve diş 

röntgenleri.  

-Göğüs röntgenleri ve mammogramlar dahil tanısal 

röntgenler: Kalp piliniz göğsünüzün üst bölümüne 

yerleştirilmişse mammogramı çeken kişiye bunu 

söyleyin. Öyle ki çekimi yapan kişi daha rahat 

olmanızı sağlamak ve kalp pili üzerindeki basıncı 

azaltmak için röntgen ekipmanını ayarlayabilsin.  

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için kullanılan 

elektroliz aplikatörü kalp pilinizden 15 cm uzakta 

tutulmalıdır.  Zorunlu olmadıkça önerilmeyen işlemler  

Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleş-

tirmeden önce, işlemi gerçekleştirecek doktoru-

nuzla ve kalp doktorunuzla konuşun. Risk ve 

yarar gözden geçirilerek karar verilir.  

Mutlaka yapılması gerekli işlemlerde, işlemden 

pilin asgari düzeyde etkilenmesi için gereken 

düzenlemeler yapılabilir. -Elektrokoter: Bu işlem, cerrahi işlemlerde kana-

mayı durdurmak amaçlı kullanılır. Birçok ameliyat 

(veya cerrahi işlem) sırasında kullanılır.  

-Diatermi: Fizik tedavi amacıyla kullanılabilir. Bu 

işlem vücut dokularını ısıtır.  

-Manyetik bir alan kullanarak dijital sinyaller gön-

deren sarılı bir bobini bulunan işitme cihazı: Bu 

tür işitme cihazları bir kalp pilini etkileyebilir. Bu 

tip bir işitme cihazı kullanılmadan önce kalp pili-

niz ile test edilmelidir.  

-Litotripsi: Safra kesesinde veya idrar yolunda 

bulunan taşları kırmak ve yok etmek amacıyla 

yapılır. 

-Radyo frekans ablasyonu: Bazı istenmeyen doku-

ları yok etmek ve kalpteki bazı ritim bozuklukları-

nın tedavisi için yapılabilir. 

-Radyasyon tedavisi: Verilen radyasyon dozu 

önemlidir. Uygun durumlarda kalp pili radyas-

yondan korumaya alınabilir.  

-Transkütan Elektrikli Sinir Stimülasyonu (TENS): 

Çoğu kez sırtın alt bölümündeki ağrıyı azaltmak 

için kullanılır.  

Önerilmeyenler 

-Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): kalp pili 

taşıyan hastalar için önerilmez. Tıbbi durumlar 

MRI gerektiriyorsa ilgili doktorunuz ve kalp dok-

torunuzla görüşmeniz gerekir.  

Ayrıca, MRI tarayıcısı kapalı olsa bile, manyetik 

alan yaymaya devam eder. MRI tarayıcısının bu-

lundurulduğu bir odada veya yakınındaysanız 

kalp piliniz etkilenebilir.  

Günümüzde MR uyumlu piller de vardır ama bu 

güvenli olarak MR çekilebileceği anlamına gel-

mez.   

Evde Kullanılan Eşyalar  

Genel olarak, değişken (alternatif) akım (AC) ile 

çalıştırılan el cihazlarını kalp pilinizden birkaç 

santimetre uzakta tutun. Bu durum elektroman-

yetik etkileşim (EME) olasılığını azaltacaktır.  

-Cep telefonları: Genel olarak tehlikeli bir duruma 

yol açmaz. Ancak pilden 15 cm uzakta tutmakta 

(pilin olduğu taraftaki cebinize koymayın!) ve pilin 

aksi tarafındaki kulağınız ile konuşmakta yarar 

var. Kulaklıkla konuşmada ise bir sakınca yoktur.   

Sakıncalı olmayan ev eşyaları 

 

Çamaşır makineleri, kurutucular ve elektrik-li ocaklar dahil büyük cihazlar

 

Elektrikli battaniyeler, ısıtma yastıkları ve taşınabilir ortam ısıtıcıları, 

 

Elektrikli süpürgeler,  

Kablosuz elektrikli bıçaklar, ütüler ve yeni 

tip tıraş makineleri gibi AC motoru olmayan 

el aletleri, 

 

Koşu bantları,  

Mikrodalga, gaz ve elektrik fırınları, 

 

Televizyonlar, FM ve AM radyolar, video kaset kaydedicileri (VCR‘ler), video oyunları, 

kompakt disk (CD) çalarlar, müzik setleri 

(hoparlörler hariç), masaüstü ve dizüstü 

bilgisayarlar, 

 

Tost makineleri, blenderler, elektrikli kon-serve açacakları ve mutfak robotları gibi 

masaüstü cihazlar. -Kablosuz telefon: Ahize ile konuşmakta sakınca 

yok ancak telefonun kaidesinden (ahizenin kon-

duğu kaide) pilin 15 cm uzak olmasında yarar var.  

-Standart Telefonlar: Standart duvar veya masa 

telefonları, normal kullanım için güvenlidir. An-

cak, ahizenin kulak bölümünde bir mıknatıs var-

dır. Bu mıknatısı kalp pilinizden uzak tutun.  15 santimetre uzaktayken güvenli  

Aşağıdaki ürünler, kalp pilinizden 15 santimetre 

uzakta tutulduklarında kullanılabilir (Genellikle 

elektromanyetik alan yaratan parça, cihazın mo-

torudur.).  

 

Elektrik kablolu saç kurutma makineleri ve eski model tıraş makineleri, çağrı cihazları, 

 

Dikiş makineleri ve overlok makineleri (saçaklanmayı önlemek için kenarları diken 

dikiş makineleri)., 

 

Elektrikli diş fırçası ve ultrasonik diş fırçasının şarj cihazı, 

 

Genellikle büyük mıknatısları bulunan büyük müzik sistemi hoparlörleri (Büyük hoparlörleri 

kalp pilinizin yakınına getirmeyin).  

Baş dönmesi veya çarpıntı hissederseniz ilgili 

cihazdan uzaklaşmanız yeterlidir. O zaman kalp 

piliniz yine normal ve doğru çalışacaktır.  

Evde motorlu aletlerle çalışırken 

Evdeki çoğu motorlu aletin kullanımı güvenlidir, 

ancak; 

 

Motorlu el aletlerini kalp pilinizden uzak tutun,   

Elektrik çarpmasını önlemek için bütün elekt-

rikli alet ve ekipmanlarını iyi durumda tutun 

(Çalışır durumda, iyi topraklanmış, akım kaçağı 

yaratmayacak şekilde), 

 

Tek başınızayken motorlu aletleri kullanmaktan kaçının, 

 

Aletlerin doğru olarak topraklandığından emin olun. Motorlu ekipmanları sıkça kullanıyorsa-

nız, kaçak akım kesme röleli prizler iyi bir gü-

venlik önlemidir. Bu ucuz cihaz, elektrik çarp-

masını önler.  

 

Elektrikli bahçe aletleri güvenlidir:  

Elektrikli çalı makasları,  

 

Yaprak üfleyiciler,  

Çim biçme makineleri, 

 

Kar üfleyiciler.   

Ayrıca, pille çalışan aletler ve çoğu elektrikli alet 

kullanılabilir:  

 

Elektrikli matkaplar,  

Motorlu oyma testereler, 

 

Elektrikli tornavidalar,  

Havyalar (ama lehim tabancaları değil). Dikkatli olun 

 

Yakıtla çalışan aletler: Ayarları yapmadan önce motoru kapatın. 

 

Otomobil motoru tamiri: Çalışan bir motorun bobin, distribütör veya buji kabloları yakının-

dayken dikkatli olun. Distribütöre herhangi bir 

ayar yapmadan önce motoru kapatın.  

 

Lehim tabancaları ve mıknatıslanma gidericileri kalp pilinizden 15 cm uzakta tutun. 

Önerilmeyenler 

Bir motorlu aleti “açık“ konumuna kilitlenmiş 

olarak kullanmaktan kaçının. Bu durum ekipmanı 

hızla kapatmanızı önler.  

Yakıtla çalışan zincirli testere kullanmaktan kaçı-

nın. Bunun önerilmesinin nedeni, elleriniz ve 

vücudunuzun elektrik kıvılcımı yaratan bileşenle-

re yakın olmasıdır. Bu bileşenler kalp pilinizle 

etkileşimde bulunabilir.  

İşyerinde Kullanılan Cihazlar 

Sakıncası olmayan işyeri cihazları  

Çoğu ofis ekipmanını, kalp pilinizle güvenli bir 

biçimde kullanabilirsiniz; 

 

Masaüstü, dizüstü ve ana bilgisayar gibi bilgisa-yarlar,  

 

Fotokopi makineleri,  

Elektrikli daktilolar, 

 

Faks makineleri,  

Modemler, 

 

Lazer ve iğneli yazıcılar gibi yazıcılar.  Dikkatli olun 

Halk bandı (CB) amatör radyolar ve diğer radyo 

vericileriyle kullanılan antenler elektromanyetik 

etkileşim (EME) oluşturabilir. Antenle, kalp piliniz 

arasındaki olması gereken mesafe, antenin iletici 

gücü, frekansı ve tipine bağlıdır.  

Vericinin gücü çok yüksekse, aranıza daha uzun 

mesafeler koymanız gerekebilir. Önerilmeyenler  

Ağır elektrikli veya sanayi ekipmanları çoğu kez 

elektromanyetik alan (EME) yaratır. Bu ekipman-

lar, kalp pilinizin çalışma biçimini etkileyebilir. 

Aşağıdaki ekipmanlarla çalışmaya başlamadan 

önce doktorunuza danışın.  

 

Bazı müzik sistemi hoparlörlerinde kullanılan-lar gibi büyük mıknatıslar, 

 

Elektrikli ark kaynağı ekipmanı, plazma kesici-ler,  

 

Enerji santralleri, büyük jeneratörler, iletim hatları ve iletim binaları, 

 

Fabrikalarda kullanılan elektrikli çelik fırınlar,  

Radyo ve televizyon yayın kuleleri, 

 

Sanayi mıknatısları,  

Sanayide plastik bükmek için kullanılan dielekt-

rik ısıtıcılar, 

 

Tuğla ocakları gibi indüksiyon fırınları.  Seyahat ve Güvenlik Sistemleri 

Kalp pili taşıyan kişilerin çoğu, özel önlemler al-

madan seyahat edebilir. Ancak bazı güvenlik 

sistemlerine dikkat etmek gerekir.  Sakıncalı olmayanlar 

-Otomobiller: Otomobilin emniyet kemeri rahatsız 

edebilir. Yeni model otomobillerde emniyet ke-

merleri kişiye göre ayarlanabilir. Ameliyattan 

sonraki ilk birkaç hafta içinde emniyet kemeriyle 

kalp piliniz arasına yumuşak bir havlu yerleştir-

mek yararlı olabilir. Emniyet kemerleri, her koşul-

da daima takılmalıdır.  

-Havaalanı güvenlik sistemleri: Kalp pili taşıdığınızı 

belirtin. Güvenlik sistemi kalp pilinizi etkilemez. 

Ancak kalp pilinizin etrafındaki metal kılıf, metal 

saptama alarmının ötmesine neden olabilir. Ha-

vaalanı güvenliğinin sizden şüphe etmesini önle-

mek için, kalp pili kimlik kartınızı gösterin. Bu 

durumda güvenlik personeli elle arayacaktır. 

-Ev tipi güvenlik sistemleri: Kalp pilinizin ev güven-

lik sistemlerini harekete geçirmesi veya bunlar 

tarafından etkilenmesi olası değildir.  

Dikkatli olun  

-Alışveriş mağazaları güvenlik sistemleri: Bu sistem-

lerin kalp pilinizi üzerindeki etkilerini önlemek 

için normal bir biçimde ve hızda içlerinden geçin. 

Bu detektörlerin yanında oyalanmayın veya onla-

ra yaslanmayın.  

Kalp pili kimlik kartınızı her zaman yanınızda 

taşıyın. Bu kart, kalp piliniz bir metal detektörünü 

veya güvenlik sistemini harekete geçirirse yar-

dımcı olacaktır.  


AİCD – ritim bozuklukları tedavisinde kullanılan, 

özel uyarılar veya şok vererek ritmi düzenleyen 

pil.  

aritmi – Normal ritim (sinüs ritmi) dışındaki ritim-

ler. Nabızda çoğunlukla düzensizlik vardır ama 

düzenli de olabilir.  

atriyum – Kalbin üst odacıkları (kulakçıklar). 2 

adettir: sol atriyum ve sağ atriyum.  AV düğüm – (atriyoventriküler düğüm) Atriyum-

lardan alınan elektrik sinyalini ventriküllere 

(karıncıklara) ileten kalbin elektrik sisteminin bir 

parçası.  biventriküler pil – kalp yetmezliği tedavisinde 

kullanılan (CRT-P) pil.  AİCD ile birlikte de olabilir 

(CRT-D). 

bradikardi – Kalbin anormal yavaşlıkta, dakikada 

60 vurudan daha az atması durumu. Bu durum 

bazen vücudun taleplerini karşılayamayacak ka-

dar yavaş veya düzensiz olabilir.  çift odacık uyarımı – Hem atriyal hem de ventri-

küler aktivitenin kalp pili tarafından algılandığı 

uyarım tipi. Bu algılama uyarımın ne zaman ge-

rekli olduğunu belirler. Uyarım gerekli olduğun-

da, atriyuma verilen bir uyarının hemen ardından 

ventrikül uyarılır. Bu zamanlama kalbin doğal 

aktivitesini taklit eder.  

çift odacıklı kalp pili – Tipik olarak iki kablo 

(lead) gerektiren kalp pili tipi. Genellikle bir lead, 

sağ atriyuma, diğer lead ise, sağ ventriküle yer-

leştirilir.  EKG – Elektrokardiyogram, kalbin elektrik aktivi-

tesinin yazdırılmış halidir. elektromanyetik etkileşim (EME veya EMI) – 

Elektrik ve mıknatıs kullanan belli ekipman tipleri-

nin etrafındaki enerji alanları. Zayıf elektroman-

yetik alanlar, kalp pillerini etkilemez. Güçlü elekt-

romanyetik alanlar ise genellikle kalp pilinin çalış-

ma biçimini etkiler.  elektrod – Pilin oluşturduğu uyarının kalbe iletil-

mesini sağlayan kablonun iletken parçası. Elekt-

rod aynı zamanda, kalbin elektrik aktivitesini de 

kalp piline iletir. Kablo (lead), bir veya daha fazla 

elektroda sahip olabilir.  

endokardiyal lead – Ven (toplardamar) içinden 

geçirilip kalbin içine yerleştirilen kablo (lead). 

Ayrıca transvenöz lead de denilmektedir.  

epikardiyal lead – Kalbin dış yüzeyine takılan 

uyarım kablosu (lead). Ayrıca miyokardiyal lead 

de denir.  

hasta sinüs sendromu – SA düğümün sağlıklı 

çalışmaması.  hız cevaplı kalp pili – Bir veya daha fazla özel 

sensörlü bir kalp pili tipidir. Bu sensörler, vücu-

dun aktivitesi veya solunum hızı gibi değişiklikleri 

algılayıp kalp pilinin hızını ayarlarlar.  hız cevaplı uyarım – Uyarım hızının vücudun 

değişen ihtiyaçlarını karşılamak için değiştiği bir 

tür uyarım.  

kalp bloğu – AV düğümün ventriküllere elektrik 

sinyallerini iletmesinin geciktirdiği veya engellen-

diği durum. Ciddiyete göre 1., 2. veya 3. derece 

olarak belirtilir.  kalp pili (pacemaker)– Normal bir hız ve ritim 

kazandırarak kalp vurusunu düzelten vücuda 

yerleştirilebilir tıbbi cihaz.  

programlayıcı – Kalp pilini kontrol edip tekrar 

programlamak için kullanılan bir tür bilgisayar.  SA düğüm – Aynı zamanda sinoatriyal düğüm de 

denir. SA düğüm, kalbin doğal kalp pili 

(pacemaker) dir. Kalbin sağ üst odacığında (sağ 

atriyum) bulunmaktadır. Sağlıklı çalışan bir SA 

düğüm, vücudun ihtiyacına göre değişken hızda 

küçük elektrik uyarıları üretir. Hız, vücudun oksi-

jen taleplerine bağlıdır.  

taşikardi – Kalp hızının dakikada 100’ün üzerinde 

olması.  tek kablolu ve odacıklı kalp pili – Lead‘in sağ 

atriyuma ya da sağ ventriküle yerleştirildiği bir 

kalp pili tipi.  

tek odacık uyarımı – Yalnızca bir kalp odacığına 

uyarım yapılması. Çoğu kez sağ ventriküle uyarım 

yapılır.  

uyarım kablosu (lead) – Esnek, dışı yalıtkan bir 

kablo. Kalp pili sisteminin bir parçasıdır. Lead 

kalp pilinin elektrik uyarısını kalbe, aynı zamanda 

da kalbin doğal aktivitesini kalp piline iletir.  ventriküller – İnsan kalbinin iki alt odacığı 

(karıncıklar). Bunlara sol ve sağ ventrikül denil-

mektedir.  

SÖ ZLÜ K Hastane 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 

Tel: (0312) 508 20 27, sekreter: (0312) 508 25 23 

Muayenehane 

Cinnah  Caddesi, 66/4, Çankaya / Ankara 

Tel: (0312) 442 38 38, Fax: (0312) 442 79 79 

Elektronik posta 

info@ahmetalpman.com 

Yüklə 93,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin