Kendi vücudu içerisinde saldırıya uğramakYüklə 46,66 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.03.2017
ölçüsü46,66 Kb.
#12201

Romatoid Artrit 

 

 “Kendi vücudu içerisinde 

saldırıya uğramak”

TURK


yani diz veya el bu rahatsızlığa maruz 

kaldığında, diğer diz veya el de aynen 

maruz kalır. 

Vücudun  savunma  sistemi  (immün 

sistemi)  romatoid  artrit  oluşumunda 

önemli  rol  oynar.  Bu  sırada  immün sistemi çok güçlüdür –  çok  zayıf 

değil  –  ve  bu  sebeple  kendi  vücudu-

na (otoimmün bozukluk) ve de eklem 

dokularına saldırır. 

Eklemin  iç  derisine  saldırılır  ve  bu 

alanda  hasara  neden  olur.  Mafsal  iç 

derisinin  devamlı  iltihabı  ilaçlarla 

dindirilemez  ise  iltihap  yayılmaya 

başlar ve bu sayede eklemin kemik ve 

kıkırdaklarında hasara yol açar. 

Ruhsal  sorunlar  (örn.  stres),  çevre 

koşulları (örn. Nikotin) veya hormonal 

bileşenler gibi faktörler, immün siste-

minizi ayrıca zayıflatabilir. 

RA hastalığına yakalandığımı 

nasıl anlarım?

Romatoid Artrit, insandan insana seyir 

bakımından farklılık gösterir. 

Yukarıda  anlatılan  şikayetler  herkeste 

farklı olabilir ve vücudun diğer bölge-

lerinde de meydana gelebilir ve yıllar 

sürebilir. 

Bozulan  immün  sistemi  frenlenmez 

ise,  eklemlerin  bozukluğu  engellene-

mez biçimde ilerler. 

Artan  eklem  bozukluğu,  eklem sertliğine, eklem deformasyonlarına 

ve hatta iş maluliyetine kadar varabilir. 

Romatizma, bir bağ dokusu rahatsızlığı 

olduğu  için  ve  bu,  pratikte  vücudun 

her kısmında meydana geldiği için, za-

manla kalp, ciğer, böbrekler ve akciğer 

de buna maruz kalabilir. 

Romatoid Artrit hastası 

mıyım? 

Bunu keşfedebilmek için aile doktoru-nuzla ve romatologlarla iyi bir işbirliği 

ROMATOID ARTRIT  

 3

  

2  ROMATOID ARTRIT  

Tipik RA hastası, yaklaşık 40 yaşında 

ve  bir  kadındır.  Kadınlar,  Romatoid  

Artrit’e  erkeklere  göre  üç  kat  faz-

la  yakalanmaktadır.  Avusturya’da 

yaklaşık  70.000-80.000  kişi  romatiz-

ma hastasıdır. 

Yaşam  kalitesini  yeniden  artırmak 

veya koruyabilmek için RA hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmak önemli. 

Bu broşür size yardımcı olur. 

Romatoid Artrit nedir? 

RA, bağ dokusunun iltihaplanmasıdır, 

çoğu zaman adım adım ilerler ve ken-

dini  eklemlerde  ağrılar,  şişlik,  sert-

lik ve işlev kaybı yoluyla fark ettirir. 

Hastalığın bir özelliği ayna eşitliğidir; 

Romatoid Artrit 

“Kendi vücudu içerisinde 

saldırıya uğramak”

Romatoid Artrit (RA), kronik poliartrit (CP) olarak da tanımlanmaktadır ve bir 

iltihaplı-romatizmal hastalığın bir şeklidir. Romatizma, sadece ileri yaşlarda or-

taya çıkmayan ve gerçekten ciddi bir hastalıktır. 

Romatoid Artrit’in 

özellikleri:

  Muhtemel ön belirtiler:İştahsızlık, kilo kaybı, aşırı ter-

leme, yükselen vücut sıcaklığı, 

bitkinlik

  Ağrıya duyarlı, sıcak, şişmiş ek-lemler; 6 haftayı aşan bir süre ile 

  Ağrıların simetrik olarak meyda-na gelmesi

  Eklem iltihapları, sıkça el ve parmak eklemlerinde, daha sonra 

daha büyük eklemlerde 

  Ağrı ve sertlik, bunlar özellikle sabahları veya uzun molalardan 

sonra meydana gelir ve 30 dakika-

dan fazla sürer 

Ağrı bölgeleri  

eklemler

İltihaplı kalça eklemi

Diz eklemi

Sağlıklı eklem

Eklem kapsülü

Kemik

İltihaplı parmak 

eklemleri 

Eklem 

sıvısı

Kıkırdak

İltihaplı eklem 

iç derisi

Romatoid artrit

İltihaplı eklem iç 

derisi


.

İlaçlar 


Er  ya  da  geç  iltihabı  durdurmak  ve 

ağrıları  dindirmek  için  ilaç  almanız 

kaçınılmaz  olacaktır.  İnsandan  insana 

RA’nın  hastalık  seyri  nasıl  değişiklik 

gösteriyorsa, her insanda ilaçların etki-

si de farklı olacaktır. 

En önemli ilaçlar:

•  


Steroidal  olmayan  antiromatizma 

ilaçları (NSAR) 

Bu  ilaç  grubu,  ağrıyı  dindiren  ve 

iltihabı önleyen preparatlardır ve kor-

tizon  içermez  (ihtisas  terimi  olarak: 

steroidsuz).  Çok  hızlı  etki  ederler 

(30-60 dakika sonra), ancak etki bir-

kaç saat sürmektedir. Bunun anlamı 

şudur;  tabletleri  düzenli  aralıklarla 

almalısınız  ki,  şikayetleriniz  sürekli 

olarak dindirilebilsin. 

En  önemli  NSAR’lara  örnek;  Dicl-

ofenac,  Celecoxib,  Etoricoxib,  Na-

proxen,  Ibuprofen,  Indometacin,  Pi-

roxicami Mefenamin asidi. 

• 

Analjezikler (salt ağrı kesici)

Bu  ilaç  sadece  ağrının  kaynağı  ile 

değil,  aksine  ağrının  hassasiyeti  ile 

mücadele eder. Paracetamol ve Me-

tamizol bu gruba giren ilaçlardır. 

• 

Kortizon preparatları 

İltihabı engeller 

•  


Temel ilaçlar (yavaş etki eden anti-

romatizmal ilaçlar) 

Temel  ilaçlar,  hastalık  belirti-

lerini  devamlı  olarak  dindirmek  ve 

hastalığın  iyileşmesine  etki  etmek 

amacıyla  kullanılır.  Bu  durumda, 

hastalık prosesine müdahale ederek, 

sürekli  olarak  eklem  kıkırdağındaki 

veya  kemikteki  bozuklukları  durdu-

rabilir veya en azından azaltabilir. 

Bu ilaçların etkisi, birkaç hafta veya 

ay  sonra  meydana  gelir,  sonra  da 

uzun süre devam eder. 

En  sık  karşılaşılan  yan  etkiler:  Kan 

değerlerinde değişiklikler, böbrek ve 

oluşturmalısınız.  Romatolog,  eklem, 

kemik  ve  kas  hastalıkları  konusunda 

uzmanlaşmış bir hekimdir. 

“Romatoid Artrit” tanısı koymak zor-

dur,  çünkü  bu  hastalık  kendisini  her-

keste farklı gösterir. 

Önemli  olan  hasta  öyküsünü  doğru 

almaktır.  Bunun  için  üç  “N  sorusu” 

çok yardımcı olur: 

  NE ZAMAN – Ağrılar günün hangi zamanında ve hangi hava koşulunda 

meydana geliyor?

  NEREDE  – Ağrı  hangi  eklemlerde meydana geliyor?

  NASIL – Hastalık kendini nasıl belli ediyor?  Eklem  ısınıyor  mu?  Eklem 

sabahları sert mi? 

Bir RA şüphesinde tedavi eden hekim 

bir kan ve röntgen tetkiki isteyecektir. 

Çoğu zaman bir Romatoid Artrit’i ke-

sin olarak teşhis etmek için bulgular 

yeterli olmamakta. 

Bir  sonraki  adım,  eklemlerin  kont-

rast  madde  ile  bir  MRT  (manyetik 

rezonans  tomografi)  ve/veya  yüksek 

çözünürlükteki bir röntgen tetkikidir. 

Romatolog, 

toplanan 

bilgilerle 

bulguları  saptayacak  ve  size  en  uy-

gun tedaviyi belirleyecektir. 

Tedavi

Eklemler  en  çok  da  hastalığın başlangıcında  zarar  görmektedir.  Bu 

sebeple,  tedaviye  mümkün  olduğu 

kadar  erken  başlamak  özellikle  çok 

önemlidir. 

Romatoid  Artrit’te  maalesef  henüz 

iyileşme  gerçekleşememektedir.  An-

cak  mevcut  ilaçlarla  çok  iyi  bir  etki 

elde edilebilir. 

Tedavi  hastaya  göre  mümkün  olduğu 

kadar  bireysel  belirlenir,  tedavi 

amaçları ise daima aynıdır:

• 

Ağrıyı dindirmek• 

İltihabı durdurmak

•  

Eklem  bozulmasını  yavaşlatmak veya durdurmak 

• 

Hareketliliği korumak 

İlaçla  tedavinin  yanında  başka  tedavi 

olanakları  da  mevcuttur. Ameliyatlar, 

hasta  jimnastiği,  ergoterapi  ve  fizik-

sel  tedavi  yaşam  kalitesini  artırabilir. 

Daha iyi etki edecek bir RA tedavisin-

de, doktor ile hasta arasındaki işbirliği 

çok önemlidir. 

ROMATOID ARTRIT  

 5

  4

  ROMATOID ARTRIT  olacaktır.  Romatoid  Artrit’e  rağmen 

mümkün  olduğu  kadar  bağımsız  ha-

reket  etmek  ve  kişisel  sınırların  neler 

olduğunu tespit etmek çok önemlidir. 

Dinlenme  ve  hareket  arasında  denge 

kurmanız  gerekir,  bu  sırada  da  sadece 

vücudunuzu dinlemeniz gerekmektedir. 

Eğer  eklemlerdeki  iltihap  çok  yoğun 

ise ve hastalık çok aktif ise – bir diğer 

deyişle  itme  gücüne  sahip  olursunuz 

–  daha  fazla  dinlenmeye  ihtiyacınız 

vardır. 


Eğer  kendinizi  iyi  hissederseniz,  o 

zaman  şu  kural  geçerlidir:  “Boş  du-

ran  pas  tutar”.  Çünkü  amaç,  kasları 

sağlıklı  ve  eklemleri  hareketli 

tutmaktır. 

Her romatizma hastasının çok kişiye 

özel  ihtiyaçları  vardır.  O  nedenle 

hareketliliği,  aktiviteyi,  bağımsızlığı 

ve yaşam kalitesini koruyabilmek için 

ne yapılması gerektiğini doktorunuzla 

veya terapistinizle görüşünüz. 

karaciğer fonksiyonunda bozulmalar, 

yorgunluk ve baş ağrısı. Doktorunuz 

sizi düzenli aralıklarla (özellikle kan 

testleri  ile)  kontrole  çağıracaktır  ki 

yan etkileri erkenden teşhis edebilsin 

ve buna göre hareket edilebilsin. 

• 

Biyolojik ürünler 

Odaklı  olarak  iltihabı  destekleyen 

belirli  maddeleri  etkisiz  hale  getir-

mek için gen teknolojisi ile üretilen 

protein maddeleridir. Çok hızlı etki-

lilik ve özellikle de başka tedavilere 

cevap  vermeyen  hastalardaki  etkili-

lik gibi özellikler biyolojik ürünlerin 

en önemli avantajlarıdır. 

Biyolojik  ürünlerin  iltihabı  önleyen 

etkisi, temel ilaçların ek olarak veril-

mesiyle artırılabilir. 

Hareket 


Romatizmada,  sık,  düzenli  hareket 

etmek,  eklemlerdeki  ağrı  ve  sertliğe 

karşı alınacak önemli bir tedbirdir. Be-

densel hareketler kas gücünü artırır ve 

daha fazla hareketliliği getirir. Roma-

tizma  hastaları  için  bisiklet  sürmek, 

yüzmek, Nordic Walking, yürüyüş ve 

jimnastik mümkün olan spor türleridir. 

Doktorunuza danışınız!

Sağlıklı beslenme 

Bitkisel  yiyeceklerle  zenginleştirilmiş 

ve  yeterli  miktarda  et  ile  denge-

li  beslenme,  romatizma  hastalarının 

çoğunda şikâyetler üzerinde pozitif etki 

yaratmaktadır. Yani bol meyve, sebze ve 

tahıl  ürünleri  (tam  buğday),  ölçülü  süt 

ürünleri, balık ve et ile az yağ ve şeker. 

Özel bir diyete ihtiyacınız yok, yalnızca 

tam değerli bir beslenme yeterlidir. Lüt-

fen kilonuza dikkat ediniz, rahatsızlanan 

eklemlerin  ekstradan  yüke  tahammülü 

yoktur. 


Hareketli kalın

İlaçlarla tedavi ile birlikte, destekleyici 

başka  tedaviler  (örn.  ergoterapi,  hasta 

jimnastiği) de uygulamak anlamlı olur. 

Bunlar size daha az ağrı çekmenize, ek-

lemlerin hareketliliğini mümkün olduğu 

kadar  iyi  koruyabilmenize  ve  eklem 

deformasyonunu  önlemenize  yardımcı 

ROMATOID ARTRIT  

 7

  6

  ROMATOID ARTRIT  Österreichische Rheumaliga 

www.rheumaliga.at 

Tel.: 0699/15 54 16 79

E-Mail: info@rheumaliga.at

BAŞVURU MERKEZLERİ

IMPRESSUM

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: MedMedia Verlag und Mediaservice GmbH, Seidengasse 9/Top 1.1, 

1070 Wien. Tel.: 01/407 31 11-0, Redaktion: Mag. Birgit Schmidle-Loss. Layout und DTP: creative director.cc 

lachmair gmbh, 2120 Wolkersdorf. Illustration (Seite 2): Henning Riediger, Hamburg. Lektorat: Mag. Andrea 

Crevato, 2823 Pitten. Fotos: iStockphoto.com, fotolia.com, shutterstock.com8

  ROMATOID ARTRIT  Yüklə 46,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin