Obstetrică Şi ginecologie


DEPRESIA ŞI ANXIETATEA LA PACIENTELE CU OPERAŢIE CEZARIANĂYüklə 14,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə25/28
tarix05.05.2017
ölçüsü14,54 Kb.
#16942
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

DEPRESIA ŞI ANXIETATEA LA PACIENTELE CU OPERAŢIE CEZARIANĂ 
Tatiana Cucu, Cristina Cucu  
(Conducător ştiinţific: conf. univ., d.ş.m. Corolcova Natalia) 
Catedra de Obstetrică şi Ginecologie, USMF ”Nicolae Testemiţanu“ 
 
Summary 
                                       Depression and anxiety in patients after cesarean section 
Based  on  the  state  and  trait  anxiety  test  (Spielberger-Hanin),  and  on  the  depression  test 
(Zung),  performed  in100  patients  with  cesarean  section,  during  the  confinement  and  the  late 
postoperatory  periods,  the  levels  of  post-partum  depression  and  anxiety  have  been  established. 
The  correlation  between  the  psycho-emotional  aspects  after  cesarean  section  and  several  risk 
factors was also proven, the last ones including: trait anxiety, state anxiety and depression during 
the confinement period,  extragenital  pathologies, the child’s state of health  and the changes in 
sexual life. 
 
Rezumat 
Pe  baza  testului  de  evaluare  a  anxietăţii  reactive  şi  a  celei  de  personalitate  (Spielberger-
Hanin), precum şi a testului de evaluare a stării depresive (Zung), efectuate la 100 de paciente cu 
operaţie cezariană, în perioada de lăuzie şi în perioada postoperatorie la distanţă, au fost stabilite 
nivelele  anxietăţii  şi  depresiei  post-partum.  De  asemenea,  a  fost  demonstrată  corelaţia  dintre 
aspectele  psihoemoţionale  post-cezariană  şi  unii  factori  de  risc,  cum  ar  fi:  anxietatea  de 
personalitate,    anxietatea  reactivă  şi  depresia  din  perioada  de  lăuzie,  patologiile  extragenitale, 
starea fătului şi schimbările în viaţa sexuală. 
 
Actualitatea  
La  etapa  actuală,  problema  operaţiei  cezariene  reprezintă  o  problemă  de  importanţă 
majoră,  datorită  frecvenţei  sale  înalte,  extinderii  indicaţiilor  pentru  naşterea  prin  cezariană, 
posibilităţii de a opta pentru cezariană chiar şi în lipsa indicaţiilor, dar şi consecinţelor pe termen 
lung  şi  pe termen scurt  atribuite acestei  intervenţii chirurgicale  atît  asupra mamei,  cît  şi  asupra 
fătului.  
Naşterile  prin  cezariană  atrag  după  sine  consecinţe  de  ordin  psihologic,  fiind  deseori 
asociate  cu  sentimente  de  depresie,  dar  şi  cu  sentimente  de  dezămăgire,  insatisfacţie  şi  chiar 
suferinţă.  Cezariana  neprogramată,  ci  survenită  în  timpul  unor  complicaţii  din  timpul  naşterii, 
contribuie  şi  mai  mult  la  accentuarea  acestor  stări,  precum  şi  la  inducerea  stresului  post-
traumatic  şi  la  întîrzierea  apariţiei  relaţiei  mamă-bebeluş  imediat  după  naştere.  În  acelaşi  timp, 

187 
 
chiar dacă un procent oarecare de femei post-cezariană nu suferă de depresie post-partum, marea 
majoritate prezintă semne de anxietate, mai ales în perioada imediată post-operatorie.  
 
Obiectivele  
1. Evaluarea aspectelor psihoemoţionale ale pacientelor pînă la operaţia cezariană.  
2. Evaluarea aspectelor psihoemoţionale ale pacientelor în perioada de lăuzie şi postoperatorie la 
distanţă.  
3. Elucidarea factorilor de risc pentru apariţia disfuncţiilor psihoemoţionale în perioada de lăuzie 
şi postoperatorie la distanţă.  
 
Material şi metode  
Studiul  a  inclus  100  de  paciente,  cărora  li  s-a  efectuat  operaţia  cezariană.  Prima  parte  a 
cercetării a fost făcută în perioada postoperatorie precoce (perioada de lăuzie), iar cea de-a doua 
parte a studiului (perioada postoperatorie la distanţă) a fost efectuată peste 6 luni după operaţia 
cezariană. 
Starea psihoemoţională a pacientelor a fost evaluată prin intermediul testului Spielberger-
Hanin (estimarea anxietăţii reactive şi a celei de personalitate) şi a testului Zung (evaluarea stării 
depresive). 
Testul  Spielberger-Hanin  este  alcătuit  din  2  scale  de  evaluare  pentru  măsurarea  a  două 
concepte distincte  privind  anxietatea:  anxietatea reactivă şi anxietatea de personalitate. Scala 
anxietăţii de personalitate constă din 20 de întrebări pe baza cărora pacientele au exprimat modul 
în  care  ele  se  simt  în  general  (pînă  la  operaţia  cezariană).  Scala  anxietăţii  reactive  constă  de 
asemenea, din 20 de întrebări pentru a evalua modul în care pacientele se simţeau la momentul 
examinării (în perioada de lăuzie şi în perioada postoperatorie la distanţă). 
Testul  lui  Zung  reprezintă  un  test  constînd,  de  asemenea,  din  20  de  întrebări,  pentru 
evaluarea  stării  psihoemoţionale  post-cezariană,  pentru  determinarea  absenţei  sau  prezenţei 
depresiei, precum şi a gradului ei. 
 
Rezultate şi discuţii 
În studiu au participat 71 paciente cu vîrsta cuprinsă între 20-30 de ani, 21 de paciente cu 
vîrsta de 31-35 de ani şi 8 paciente cu vîrsta mai mare de 35 de ani (în total 100 de paciente). 
Majoritatea pacientelor (55%) au fost primipare.  
A  fost  depistată  anxietatea  de  personalitate  de  formă  uşoară  la  76  paciente  (76,0%±4,27 
cazuri),  moderată  –  la  23  paciente  (23,0%±4,20  cazuri)  şi  severă  –  la  1  pacientă  (1,0%±0,99 
cazuri). 
Perioada de lăuzie 
În privinţa anxietăţii reactive din primele zile postoperatorii (în perioada de lăuzie), aceasta 
a fost: uşoară – la 28 femei (28,0%±4,48 cazuri), moderată – la 58 (58,0%±4,93 cazuri), severă – 
la  14  (14,0%±3,46  cazuri).  Astfel,    majoritatea  pacientelor  -  72  femei  (72,0%±4,48)  -  au 
anxietate reactivă fie moderată, fie severă în primele zile după cezariană. 
Se  observă  că  anxietatea  de  personalitate  este  moderată  sau  severă  în  doar  24,0%±4,27  cazuri, 
ceea ce denotă că nivelul anxietăţii reactive este în dependenţă directă de stresul postoperator în 
majoritatea cazurilor, şi că acesta nu depinde de nivelul anxietăţii de personalitate, prin urmare, 
nu este o trăsătură de caracter.  
Datele  studiului au  arătat  că 23 (23,0%±4,20) paciente  în  primele  zile după naşterea prin 
cezariană  prezentau  semne  de  depresie,  dintre  care:  formă  uşoară  de  depresie  –  la  17  femei 
(17,0%±3,75  cazuri)  şi  formă  moderată  de  depresie  –  la  6  (6,0%±2,37  cazuri).  La  77 
(77,0%±4,20) paciente nu au fost depistate semne de depresie, iar forma severă a depresiei nu a 
fost depistată la nici una dintre paciente. 

188 
 
Perioada postoperatorie la distanţă 
În ceea ce priveşte anxietatea reactivă din perioada postoperatorie la distanţă (peste 6 luni 
de la operaţia cezariană), rezultatele au fost următoarele: anxietatea reactivă de formă uşoară – la 
60 paciente (60,0%±4,89), de formă moderată – la 36 paciente (36,0%±4,80) şi de formă severă 
– la 4 (4,0%±1,95 cazuri). Formele moderată şi severă ale anxietăţii reactive în această perioadă 
constituie 40,0%±4,89. Prin urmare, comparativ cu anxietatea reactivă din perioada de lăuzie, în 
perioada postoperatorie la distanţă, anxietatea reactivă a scăzut simţitor. 
Depresia  în  perioada  postoperatorie  la  distanţă  a  fost  depistată  doar  la  12  (12,0%±3,24) 
paciente,  fiind  în  totalitate  de  formă  uşoară.  La  88  (88,0%±3,24)  paciente,  depresia  a  fost 
absentă, la fel fiind absentă şi depresia de formă moderată sau severă. Comparativ cu perioada de 
lăuzie,  numărul  de  cazuri  de  depresie  depistate  în  lotul  de  paciente  studiat  a  scăzut  de 
aproximativ  2  ori,  iar  formele  moderată  şi  severă  ale  depresiei  nu  au  fost  prezente  la  nici  una 
dintre paciente. 
Factorii de risc 
Factorii  de  risc  pentru  apariţia  disfuncţiilor  psihoemoţionale  în  perioada  de  lăuzie  sunt 
reprezentaţi în Tabelul 1. 
                                                                                                                                    Tabelul 1 
Corelaţia aspectelor psihoemoţionale din perioada de lăuzie cu anxietatea  
de personalitate, patologiile extragenitale şi starea fătului 
 
 
 
Anxietatea 
Personalitate 
Patologii 
Extragenitale 
Starea 
Fătului 
Anxietatea 
Reactivă1 
Depresie1 
Corelaţia 
Pearson  
.529
**
 
.256
**
 
.134 
.583 
Sig. 
(unidirecţional) 
.000 
.005 
.092 
.000 
Anxietatea Reactivă1 
Corelaţia 
Pearson  
.468
**
 
.245
**
 
.197
*
 
          1  
Sig. 
(unidirecţional) 
.000 
.007 
.025 
 
**. Corelaţia are valoare la nivelul  0.01 (unidirecţional).   
 
 
*. Corelaţia are valoare la nivelul 0.05 (unidirecţional).   
 
 
N=100 (Tab.1,Tab.2) 
 
 
 
 
 
Factorii  de  risc  pentru  apariţia  disfuncţiilor  psihoemoţionale în  perioada  postoperatorie  la 
distanţă sunt reprezentaţi în Tabelul 2. 
Conform  Tabelului  1,  atît  depresia,  cît  şi  anxietatea  reactivă  din  perioada  de  lăuzie  au  o 
corelaţie înaltă cu anxietatea de personalitate (corelaţia Pearson=0,529 şi 0,468, respectiv) şi cu 
patologiile  extragenitale  (corelaţia  Pearson=0,256  şi  0,245,  respectiv).  De  asemenea,  influenţă 
poate avea şi starea fătului (0,134 şi 0,197, respectiv). În acelaşi timp, depresia din perioada de 
lăuzie  are  o  corelaţie  maximală  cu  anxietatea  reactivă  din  perioada  de  lăuzie  (corelaţia 
Pearson=0,583),  aceasta  fiind  un  factor  de  risc  primordial  pentru  dezvoltarea  depresiei  post-
cezariană. 
                                                                                                                               

189 
 
  Tabelul 2 
Corelaţia aspectelor psihoemoţionale din perioada postoperatorie la distanţă cu  
anxietatea de personalitate, depresia şi anxietatea reactivă în perioada de  
lăuzie şi schimbările în viaţa sexuală în perioada post-cezariană 
 
 
Anxietatea 
Personalitate  Depresie1 
Anxietatea 
Reactivă1 
Schimbări 
în Viaţa 
Sexuală 
Depresie2 
Corelaţia 
Pearson  
.270
**
 
.675
**
 
.373
**
 
.358
**
 
Sig. 
(unidirecţion
al) 
.003 
.000 
.000 
.000 
Anxietatea Reactivă2 
Corelaţia 
Pearson  
.538
**
 
.590
**
 
.419
**
 
.118 
Sig. 
(unidirecţion
al) 
.000 
.000 
.000 
.121 
 
Conform  Tabelului  2,  observăm  că  depresia  în  perioada  postoperatorie  la  distanţă  are  o 
corelaţie  maximală  cu  depresia  din  perioada  de  lăuzie  (corelaţia  Pearson=0,675),  de  asemenea 
fiind  puternic  influenţată  de  către  anxietatea  de  personalitate  (0,270),  anxietatea  reactivă  din 
perioada  de  lăuzie  (0,373)  şi  schimbările  din  viaţa  sexuală  (0,358).  Anxietatea  reactivă  din 
perioada postoperatorie la distanţă este la fel influenţată de către aceşti factori de risc (depresie în 
perioada de lăuzie – 0,590, anxietatea de personalitate – 0,538, anxietatea reactivă din perioada 
de lăuzie – 0,419 şi mai puţin de către schimbările din viaţa sexuală – 0,118). 
 
Concluzii 
1.
 
Starea psihoemoţională a pacientelor pînă la operaţia cezariană era satisfăcătoare la  76% 
paciente,  cu  anxietate  de  personalitate  de  formă  uşoară.  În  23%  cazuri  a  fost  prezentă 
anxietatea  de  personalitate  de  formă  moderată,  iar  în  1%  cazuri  –  anxietatea  de  formă 
severă. 
2.
 
a) În perioada de lăuzie, predomină anxietatea reactivă de formă moderată (58%), mai rar 
depresia de formă uşoară şi moderată  (23%), acestea fiind în corelaţie directă cu stresul 
postoperator. 
            b) În perioada la distanţă, nivelul anxietăţii reactive este mai scăzut, 
            predominînd anxietatea de formă uşoară (60%), depresia fiind prezentă doar   
            la 12% dintre paciente, fiind în totalitate de formă uşoară.  
3.
 
 În perioada de lăuzie, aspectele psihoemoţionale pot fi influenţate de către: anxietatea de 
personalitate, anxietatea reactivă din perioada de lăuzie, patologiile extragenitale şi starea 
fătului; în perioada la distanţă – de către anxietatea de personalitate, anxietatea reactivă şi 
depresia din perioada de lăuzie, precum şi schimbările în viaţa sexuală. 
 

190 
 
Bibliografie 
1.
 
Appleby, L., Gregoire, A., Platz, C., Prince, M., & Kumar, R. (1994). Screening women 
for high risk of postnatal depression⁄⁄ Journal of Psychomatic Research, 38, 539-545. 
2.
 
Edwards,  D.  R.  L.,  Porter,  S.  A.  M.,  &  Stein,  G.  S.  (1994).  A  pilot  study  of  postnatal 
depression  following  caesarean  section  using  two  retrospective  self-rating  instruments  ⁄⁄ 
Journal of Psychosomatic Research, 38, 111-117. 
3.
 
Frances  A. Carter, PHD, Chris  M. A.  Frampton,  PHD, and Roger T. Mulder, MBCHB, 
FRANZCP, PHD. Cesarean section and postpartum depression: a review of the evidence 
examining the link⁄⁄Psychosomatic Medicine 68:321–330 (2006) 321 
4.
 
Harris,  B.  (1993).  A  hormonal  component  of  postnatal  depression⁄⁄    British  Journal  of 
Psychiatry, 163, 403-405. 
5.
 
Nonacs, R., & Cohen, L. S. (1998). Postpartum mood disorders: Diagnosis and treatment 
guidelines⁄⁄  Journal of Clinical Psychiatry, 59, Suppl. 2, 34-40. 
6.
 
Stanton,  A.,  &  Gallant,  S.  (1995).  The  Psychology  of  Women`s  Health⁄⁄  Washington, 
D.C.: American Psychological Association. 
7.
 
http://www.bellybelly.com.au/post-natal/emotional-scars-caesarean-birth 
8.
 
http://www.nodismed.ro/copilul-meu/efectele-emotionale-ale-operatiei-cezariana-
4890507.html 
9.
 
http://pregnancy.emedtv.com/cesarean-section/postpartum-depression-after-c-
section.html 
10.
 
http://www.gandul.info/magazin/studiu-nasterea-prin-cezariana-predispune-la-depresie-
postnatala-8483554 
 
 
 
FUNCŢIILE DE LACTAŢIE, MENSTRUALĂ ŞI SEXUALĂ LA PACIENTELE CU 
OPERAŢIE CEZARIANĂ 
Tatiana Cucu, Cristina Cucu  
(Conducător ştiinţific: conf. univ., d.ş.m. Corolcova Natalia) 
Catedra de Obstetrică şi Ginecologie, USMF ”Nicolae Testemiţanu“ 
 
Summary 
Lactation, menstrual and sexual functions in patients after cesarean section 
Based  on  the  questionnaires  applied  to  100  patients  with  cesarean  section,  during  the 
confinement  and  the  late  postoperatory  periods,  such  medical  aspects  as  lactation  function, 
menstrual  function  and  sexual  function  have  been  established.  The  correlation  between  the 
medical  aspects  after  cesarean  section  and  several  risk  factors  was  also  proven,  the  last  ones 
including:  trait  anxiety,  state  anxiety  and  depression  during  the  confinement  and  the  late 
postoperatory periods. 
 
Rezumat 
Pe  baza  anchetării  a  100  de  paciente  cu  operaţie  cezariană,  în  perioada  de  lăuzie  şi  în 
perioada postoperatorie la distanţă, au fost stabilite unele aspecte medicale, cum ar fi funcţia de 
lactaţie, funcţia menstruală  şi  funcţia sexuală. De asemenea, a  fost demonstrată corelaţia dintre 
aspectele  medicale  post-cezariană  şi  unii  factori  de  risc,  cum  ar  fi:  anxietatea  de  personalitate, 
anxietatea reactivă şi depresia din perioada de lăuzie şi din perioada postoperatorie la distanţă. 
 
Actualitatea  
Incidenţa operaţiei cezariene la cererea mamei, fără o indicaţie medicală  sau obstetricală, 
este  în  continuă  creştere  în  întreaga  lume,  iar  această  creştere  este  îngrijorătoare,  date  fiind 

191 
 
consecinţele  negative  pe  termen  lung  ale  acestei  intervenţii,  unele  dintre  ele  fiind  afectarea 
funcţiilor de lactaţie, menstruale şi sexuale ale pacientelor respective. 
Funcţia de lactaţie post-cezariană întîmpină unele dificultăţi din mai multe motive. Aceste 
motive  includ:  fatigabilitatea,  stresul  şi  sindromul  algic  matern  (stresul  matern  are  influenţă 
negativă  asupra  eliberării  de  oxitocină,  hormonul  responsabil  pentru  reflexul  de  ejecţie  a 
laptelui), accesul întîrziat către copil (aceasta fiind cauza dereglărilor hormonale şi tulburărilor în 
procesele de formare şi secreţie a laptelui), separarea mamei şi a copilului, pierderile de sînge din 
timpul  operaţiei  ce  pot  fi  cauza  anemiei,  problemele  de  ordin  mecanic  în  alăptarea  copilului 
(influenţa  negativă  a  plăgii  postoperatorii  asupra  poziţionării  copilului  în  timpul  alăptării), 
influenţa medicaţiei administrate, cît şi tipul de anestezie etc. 
Reluarea  funcţiei  menstruale  după  operaţia  cezariană  este  influenţată  de  către  starea 
medicală, atît pre-, cît şi postoperatorie, a mamei. Însă cel mai important factor rămîne funcţia de 
lactaţie.  Alimentarea  la  sîn  stimulează  producerea  de  prolactină,  iar  acest  hormon  suprimă 
ovulaţia  pentru  marea  majoritate  a  lăuzelor.  Lipsa  ovulaţiei  determină  deseori  şi  lipsa 
menstruaţiei.  
În mod normal, funcţia sexuală a femeilor după operaţia cezariană nu este afectată aproape 
deloc,  la  fel  şi  ca  cea  a  femeilor  ce  au  născut  pe  cale  naturală  fără  epiziotomie  sau  traume 
perineale. Totuşi, dacă pentru femeile ce au născut pe cale vaginală, principala tulburare sexuală 
este  dispareunia  (ca  consecinţă  a  traumelor  perineale),  pentru  femeile  post-cezariană  pe  prim 
plan se situează scăderea libidoului. 
 
Obiectivele  
1.
 
Evaluarea funcţiei menstruale şi sexuale înainte de sarcină la pacientele ce au născut prin 
operaţie cezariană. 
2.
 
Evaluarea  aspectelor  medicale  ale  pacientelor  în  perioada  de  lăuzie  şi  postoperatorie  la 
distanţă. 
3.
 
Elucidarea factorilor de risc pentru apariţia disfuncţiilor medicale în perioada de lăuzie şi 
postoperatorie la distanţă. 
 
Material şi metode  
Studiul  a  inclus  100  de  paciente,  cărora  li  s-a  efectuat  operaţia  cezariană.  Prima  parte  a 
cercetării a fost făcută în perioada postoperatorie precoce (perioada de lăuzie), iar cea de-a doua 
parte a studiului (perioada postoperatorie la distanţă) a fost efectuată peste 6 luni după operaţia 
cezariană. 
Starea  medicală  a  femeilor  a  fost  evaluată  prin  metoda  anchetării,  care  a  inclus  întrebări 
privind:  datele  biografice  şi  informaţii  de  bază,  precum  şi  starea  fizică  a  pacientelor  pînă  la 
sarcină cu evaluarea funcţiei menstruale şi a celei sexuale. Pentru evaluarea evoluţiei perioadei 
de  lăuzie  au  fost  anexate  întrebări  pentru  evaluarea  stării  generale  de  sănătate  a  pacientei  şi  a 
funcţiei de lactaţie. Evaluarea funcţiei menstruale şi a celei sexuale a fost efectuată în perioada 
postoperatorie la distanţă. 
 
Rezultate şi discuţii 
În studiu au participat 71 paciente cu vîrsta cuprinsă între 20-30 de ani, 21 de paciente cu 
vîrsta de 31-35 de ani şi 8 paciente cu vîrsta mai mare de 35 de ani (în total 100 de paciente). 
Majoritatea pacientelor (55%) au fost primipare.  
Acuze  menstruale  înainte  de  sarcină  au  acuzat  39  (39,0%±4,87)  paciente.  Printre  acuzele 
menstruale  cele  mai  frecvente  au  fost:  algodismenoree  -  13  (13,0%±3,36),  hipermenoree  -  8 
(8,0%±2,71),  hipomenoree  –  3  (3,0%±1,70),  metroragie  –  2  (2,0%±1,40),  opsomenoree  –  1 
(1,0%±0,99),  polimenoree  -  1  (1,0%±0,99)  şi  acuze  asociate  -  11  (11,0%±3,12).  61 
(61,0%±4,87) paciente au negat prezenţa acuzelor menstruale. 

192 
 
În ceea ce priveşte funcţia sexuală înainte de operaţie, libidoul a fost menţionat a fi normal 
la  84  femei  (84,0%±3,66  cazuri),  la  14  (14,0%±3,46  cazuri)  acesta  a  fost  scăzut,  iar  la  2 
(2,0%±1,40) – crescut. 
Perioada de lăuzie 
Iniţierea  lactaţiei  în  perioada  postoperatorie  a  avut  loc  la  majoritatea  pacientelor  (la  69 
paciente sau în 69,0%±4,62 din cazuri) la a II-a zi după operaţie, la 28 (28,0%±4,48 din cazuri) 
iniţierea lactaţiei a avut loc la 1 săptămînă după operaţie, la 3 paciente (3,0%±1,70 din cazuri) nu 
a fost iniţiată  deloc,  copilul  fiind  trecut  în  continuare  la  alimentaţie  artificială.  Observăm astfel 
că funcţia de lactaţie este afectată negativ în circa 1⁄3 din cazuri. 
Perioada postoperatorie la distanţă 
Acuzele  privind  funcţia  menstruală  au  fost  prezente  la  68  (68,0%±4,66)  paciente,  printre 
care:  polimenoree  –  la  21  (21,0%±4,07  cazuri),  algodismenoree  –  la  5  (5,0%±2,17  cazuri), 
metroragie – la 4 (4,0%±1,95 cazuri), hipermenoree – la 2 (2,0%±1,40 cazuri), opsomenoree – la 
1  (1,0%±0,99  cazuri).  La  35  paciente  (35,0%±4,76  cazuri),  au  fost  prezente  mai  multe  acuze 
privind  funcţia  menstruală,  printre  care  preponderent:  polimenoree  –  25  (71,30%±7,64), 
hipermenoree  -  24  (68,57%±7,84),  algodismenoree  –  18  (51,42%±8,44),  opsomenoree  –  7 
(20,0%±6,76),  metroragie  –  3  (8,57%±4,73).  La  32  (32,0%±4,66)  paciente,  acuzele  privind 
funcţia menstruală au fost absente. Explicaţia acestor fenomene poate fi atît spectrul de patologii 
genitale şi⁄sau extragenitale ale mamelor, ce au servit ca indicaţie pentru operaţia cezariană, cît şi 
operaţia însăşi. 
Conform  spuselor  pacientelor  anchetate,  67  (67,0%±4,70)  dintre  ele  menţionează  a  avea 
libido  normal  pe  parcursul  a  6  luni  după  naşterea  prin  cezariană,  33  (33,0%±4,70)  susţin 
scăderea  acestuia,  comparativ cu perioada de pînă la sarcină, în care  rata pacientelor cu libido 
scăzut era de 14%, fiind aproximativ de 2,5 ori mai mică. În acelaşi timp, fiind întrebate dacă au 
apărut  schimbări  în  viaţa  sexuală  după  naşterea  prin  cezariană,  62  (62,0%±4,85)  femei  au 
răspuns că nu au fost schimbări, 36 (36,0%±4,80) au atestat prezenţa schimbărilor negative, iar 2 
(2,0%±1,40) dintre acestea – prezenţa schimbărilor pozitive în viaţa sexuală. 
Factorii de risc 
Factorii de risc pentru apariţia disfuncţiilor medicale în perioada de lăuzie sunt reprezentaţi 
în Tabelul 1. 
                                                                                                                                     Tabelul 1 
Corelaţia aspectelor medicale din perioada de lăuzie cu anxietatea de personalitate,  
anxietatea reactivă din perioada de lăuzie şi depresia din perioada de lăuzie 
 
 
 
Yüklə 14,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə