Obstetrică Şi ginecologieYüklə 14,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/28
tarix05.05.2017
ölçüsü14,54 Kb.
#16942
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Zoreana Cazacu 
(Conducător ştiinţific – dr., hab., med., profesor universitar Olga Cerneţchi; 
Consultant ştiinţific – dr., hab., med., profesor universitar Constantîn Iavorschi) 
Catedra Obstetrică şi Ginecologie FECMşiF USMF "N. Testemiţanu" 
 
Summary  
Risk factors in development of tuberculosis in pregnant women 
Were  studied  and  were  analyzed  epidemiological,  medical,  biological  and  social  risk 
factors of development of tuberculosis in pregnant women. Appreciated the weight of each factor 
in the development of specific active process in these pacients. 
 
Rezumat  
S-au  studiat  şi  s-au  analizat  factorii  de  risc  epidemiologici,  medico-biologici  şi  sociali  în 
dezvoltarea  tuberculozei  la  femeile  însărcînate.  S-a  apreciat  ponderea  fiecărui  factor  în 
dezvoltarea procesului specific activ la acest contingent de bolnave. 
 
Actualitatea  
În ultimii ani, în legatură  cu  cresterea  globală a numarului de bolnavi de tuberculoză şi 
cazurilor  de  îmbolnăvire  de  tuberculoză  la  femeile  de  vîrstă  reproductive,  problema 
înterconexiunii tuberculozei si sarcinii a căpătat o actualitate deosebită.             
Dezvoltării  tuberculozei  la    femeile      gravide  contribuie  dereglările  funcţionale 
semnificative în multe organe şi sisteme: endocrin, imun, nervos, cardio-vascular, excretor. 
Suplimentar,  structurarea  sistemului    osos  la  făt    necesită  consum  sporit  de  calciu  din 
organismul  gravidei.  Astfel,  în  organismul  mamei  are  loc  demineralizarea,  ce  contribuie  la 
ramolirea  focarelor  tuberculozice  vechi  (în  special  în  ţesutul  pulmonar)  şi  activarea  procesului 
tuberculos latent. 
În  mediu  ambiant  există  un  rezervoar  semnificativ  de  infecţie  cu  tuberculoză.  Faptul 
pătrunderii  micobacteriilor  tuberculozei  în  organism,  identificat  ca  infectare  cu  micobacteriile 

208 
 
tuberculozei,  nu  este  similar  cu  îmbolnăvirea  de  tuberculoză.  Sub  influenta  sistemului  imun 
uman  micobacteria  tuberculozei  îşi  poate  modifica  proprietăţile  biologice,  în  rezultat  este 
micşorată  virulenţa  ei.  În  acelaşi  timp,  micobacteriile  tuberculozei    nu  se  elimină  complet  din 
organism,  ci  persistă,  trecînd  din  forma  neactivă  în  cea  activă,  creînd  riscul  de  dezvoltare  a 
maladiei, la alipirea factorilor suplimentari de risc, ce provoacă scăderea protecţiei imune. 
 
Scopul  studiului  a  constat  în  determinarea  ponderii  factorilor  de  risc  de  bază  în 
dezvoltarea tuberculozei active la gravide. La femeile însărcinate au fost cercetaţi factorii de risc 
epidemiologici, medico-biologici şi sociali în dezvoltarea tuberculozei. 
 
Material şi metode  
În vederea realizării acestui studiu s-a efectuat analiza retrospectivă a fişelor de observaţie 
clinică a pacientelor însărcinate cu tuberculoză activă a organelor respiratorii din baza de date a 
secţiilor  specializate  din  cadrul  IMSP  Institutul  de  Ftiziopneumologie  "Chiril  Draganiuc" 
(Chişinău) în perioada anilor 2000-2009. În lotul de studiu au fost încluse 84 gravide cu forma 
activă  de  tuberculoză  a  organelor  respiratorii  în  timpul  sarcinii  (proces  primar,  acutizare  sau 
recidivă).  Materialul  a  fost  prelucrat  statistic  prin  metode  matematice  şi  şiruri  variaţionale  cu 
determînarea erorii p<0.05. 
 
Rezultate şi discuţii  
Vîrsta femeilor gravide bolnave de tuberculoză implicate în studiu a  variat între  14 si 45 
ani, în mediu fiind de 23 ± 0,62 ani. În lotul de studiu  au predominat gravidele de vîrsta 14 - 25 
ani:  46 (54,8 %) cazuri. (Tabelul 1.) 
                                                                                                                                           Tabelul 1  
Repartizarea pacientelor în funcţie de vîrstă 
 
Vîrsta pacientelor 


14 - 25 ani 
46 
54,8 % 
26 – 35 ani 
32 
38,1 % 
36 – 45 ani 
6 
7,1 % 
 
Majoritatea  femeilor    au  trait  în  sectorul  rural  –  56  (66,7  %)  cazuri,  mai  rar  în  sectorul 
urban – 28 (33,3 %) cazuri. 
Riscul  dezvoltării  tuberculozei  creşte  semnificativ  în  prezenţa  focarului  de  infecţie 
tuberculoasă  în  condiţiile  contactului  cu  bolnavul  de  tuberculoză.  Printre  femeile  studiate    44 
(52,4 %) persoane au avut contactul identificat cu bolnavul de tuberculoză, din ei cu forma activă 
BAAR – pozitiv   - 16  (36,3 %) persoane. 
S-a  constatat  ca  contact  cu  rudele  bolnave  de  I  linie  au  avut  –  17  (38,6  %)  paciente,  cu 
vecinii  –  11  (25,0  %)  paciente,  profesional  –  6  (13,6  %)  paciente.  Contactul  cu  bolnavul  de 
tuberculoză nu a fost identificat  în  40 (47,6 %) cazuri. (Tabelul 2.) 
Tabelul 2  
Contactul cu bolnavul de tuberculoză 
 
Tipul contactului 


De familie 
23 
27,4 % 
Teritorial 
15 
17,9 % 
Profesional 
6 
7,1 % 
 
Studiind factorii sociali de risc am constatat că 29 (34,5 %) persoane fac parte din familii 
social  –  vulnerabile,  iar  12  (14,3  %)  persoane  au  familii  numeroase  (cu  3  şi  mai  mulţi  copii). 

209 
 
Aceste categorii de paciente locuiesc în condiţii nesatisfăcătoare şi proaste
 
de trai. Astfel, cca ½ 
din paciente incluse în studiu suferă de carenţă nutriţională în proteine, vitamine şi minerale.        
În  structura  pacientelor  conform  statului  social  predominau  persoanele  neîncadrate  în 
cîmpul muncii – 62 (73,8 %) cazuri. (Figura 1.)   
 
4,7
1,2
7,1
73,8
10,7
2,4
Casnică
Invalid
Deţinută
Studentă
Muncitoare
Funcţionar public
 
Figura 1. Repartizarea femeilor din lotul de studiu în funcţie de statut social. 
   
Analizînd rolul migraţiei ca factor de risc de îmbolnăvire cu tuberculoză am stabilit că 12 
(14,3 %) persoane au lucrat peste hotare (în special în ţările CSI) anterior depistării formei active 
ale procesului specific. Durata perioadei de lucru a variat între 6 luni şi 2 ani, şi nu a influenţaţ 
semnificativ riscul de îmbolnăvire cu tuberculoză. 
Factorii  medico-biologici  de  risc  sunt  determinaţi  în  mare  parte  de  prezenţa  patologiei  
somatice cronice la paciente din lotul de studiu (Figura 2)  
16,7
6
63,1
9,5
7,1
3,6
0
10
20
30
40
50
60
70
Bolile cronice
respiratorii
Boala ulceroasă
Anemia prin carenţă de
fier
Pielonefrită cronică
Hepatita cronică
HIV-infecţie
Figura 2. Factorii medico-biologici de risc în dezvoltarea tuberculozei la gravide 
 
Astfel, la gravidele cu tuberculoză în 63,1 % cazuri se  determină anemiile prin carenţă de 
fier,  urmate  de  bolile  cronice  ale  aparatului  respirator  –  16,7  %  cazuri,  pielonefritele  cronice  – 
9,5  %  cazuri,  hepatitele  cronice  –  7,1  %  cazuri,  boala  ulceroasă  –  6  %  cazuri.  Prezenţa 
coinfecţiei cu HIV a fost constată în 3 cazuri. Prezenţa deprinderilor dăunătoare la femeile din 
lotul  de  studiu  este  înaltă  –  cca  1/3  din  cazuri,  din  care  au  predominat  gravidele  cu  tabacism 
cronic – 19 (22,6 %) cazuri. (Tabelul 3.)  
Tabelul 3  
Deprinderile dăunătoare la pacientele din lotul de studiu 
Deprinderile dăunătoare 


Tabacismul 
19 
22,6 % 
Alcoolismul 
4 
4,8 % 
Total 
23 
27,4 % 

210 
 
Studiind rolul intervalului între sarcini şi parităţi în apariţia procesului activ tuberculos am 
determinat că 30 (35,7 %) cazuri de tuberculoză s-au dezvoltat la gravide cu întervalul mai mic 
de 3 ani între sarcini, dintre care 12 (40 %) gravide fiind multipare. (Figura 3.) 
 
33,3
25
25
8,3
8,3
3-a naştere
4-a naştere
5-a naştere
6-a naştere
8-a naştere
 
                        Figura 3. Rolul parităţii în dezvoltarea tuberculozei la gravide. 
 
Rezultatele studiului nostru ne permit să facem concluzie, că: 
1.
 
Ca  factori  sociali  de  risc  major  în  dezvoltarea  tuberculozei  la  gravide  sunt  determinaţi 
nivelul social şi de trai prost, fenomenul migraţiei, familiile numeroase. 
2.
 
Între  factorii  medico-biologici  de  risc  un  rol  important  îi  revine  patologiei  somatice, 
deprinderilor  nocive  la  viitoarele  mame,  în  special  tabacismul  cronic,  şi  intervalul  mai 
mic de 3 ani între naşteri, care  influenţează negativ receptivitatea organismului gestantei 
la acţiunea micobacteriilor tuberculozei. 
3.
 
Din  factorii  epidemiologici  de  risc  o  importanţă  majoră  are  contactul  cu  bolnavul  de 
tuberculoză, în special contactul de familie cu rudele de I linie. 
4.
 
În  asigurarea  asistentei  medicale  perinatale  calitative  gravidelor,  în  special  celor  din 
focarul  de  infecţie  tuberculoasă,  este  necesar  de  a  lua  în  consideraţie    factorii  de  risc 
mentionaţi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Bibliografie 
1.
 
Khilnani G. C. Tuberculosis and pregnancy. Review article. Indian Journal of Chest Dis 
and Allied Sciences 2004; 46: p.105-11. 
2.
 
Kothari A. Tuberculosis  and pregnancy.  Results  of a study in a high prevalence area in 
London / A. Kothari, N. Mahadevan, J. Girling // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. – 
2006. – Vol. 126, .1. – P. 48-55. 
3.
 
Архипов  В.  В.  и  др.  Заболевания  лёгких  при  беременности.  Под  редакцией 
Чучалина  А.  Г.,  Краснопольского  В.  И.,  Фассахова  Р.  С.  –  Москва:  Атмосфера, 
2002. 89 с. 
4.
 
Валиев Р.Ш., Гилязутдинова З.Ш. Туберкулез и беременность. Казань, 2000. 63 с. 
5.
 
Глазкова  И.  В.,  Волкова  Е.  Н.,  Молчанова  Л.  Ф.  Факторы  риска  развития 
туберкулеза у женщин репродуктивного возраста. В: Туберкулёз и болезни лёгких, 
2010, № 4, с.14-17. 
6.
 
Горбач  Н.  А.,  Большакова  И.  А.,  Корецкая  Н.  М.  Результаты  экспертной  оценки 
факторов  риска  заболевания  туберкулезом.  В:  Проблемы  туберкулеза  и  болезней 
легких, 2004, № 5, с. 32-34. 
7.
 
Зайков  С.В.  Беременность  и  туберкулез.  В:  Медицинские  аспекты  здоровья 
женщины, 2010, № 3, с. 5-11. 
8.
 
Фишер Ю. Я. Беременность и роды как факторы риска заболевания туберкулезом.  
В:  Проблемы туберкулеза и болезней легких, 1994,  № 4, с. 14–17. 
 

Yüklə 14,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin