Olgu sunumuYüklə 42,25 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.05.2017
ölçüsü42,25 Kb.
#16376

 

 

                          72

 

OLGU SUNUMU  

 

 Akrep sokması sonucu kalp yetmezliği ve priapizm 

 

Ali Karakuş

1

, Mustafa Şahan2

,

  Mustafa Kömür

3

, Hayri Levent Yılmaz4

, Dinçer Yıldızbaş Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı- Hatay 

2

 

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi -Elazığ 

3

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Servisi-Mersin 

4

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Bilim Dalı- Adana 

5

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı- Adana 

 

 

 

Özet 

 

Akrep sokması vakaları, özellikle Çukurova 

Bölgesi’nde sık karşılaşılan hasta grubundadır. 

Bu tür vakalarda kalp yetmezliği ve priapizm 

ender görülmektedir. Çalışmamızda akrep 

sokması sonucu kalp yetmezliği ve priapizm 

gelişen olgunun takip ve tedavi aşamalarını 

incelemeyi amaçladık.  

 

Anahtar kelimeler: Akrep Sokması, kalp 

yetmezliği, priapizm

 

 

  

 

Yazımız 22–26 Mart 2010 tarihleri arasında Adana Hilton Otel’de gerçekleştirilen 

Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve 

Yoğun Bakım Kongresi’nde poster bildiri olarak 

sunulmuştur.

 

 

Yazışma Adresi:  

 

Yrd. Doç. Dr. Ali KARAKUŞ

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Acil Tıp AD- Hatay   

Telefon: 0.326.2291000-2602/  

Cep Telefonu: 0.505.2540433 

Faks: 03262455654   

E-posta: drkarakus@yahoo.com 

 

 

 

Heart Failure and Priapism due to Scorpion 

Stings 

 

 

Abstract 

 

Cases of scorpion stings are common 

especially in patients living in the Cukurova 

region. 

Heart failure and priapism rarely 

occurs in these patients. The aim of the study 

is to review the stages of follow up and 

treatment of a case who develops heart failure 

and priapism as a result of scorpion sting. 

Key words: Scorpion stings, heart failure, 

priapism 

 

Çok değişik türleri bulunan akreplerin dünyada en zehirli kabul edilen türü bal 

renginde veya siyah olan centripoides 

exicilicaudadır. Ülkemizde Güney ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Androctonus Crassicauda ve Leiurus quinquestriatus türleri 

çoğunluktadır(1). Akrepler nörotoksinleriyle 

sodyum kanallarını açar (uzamış aksiyon 

potansiyeli), kalsiyum geçirgenliğini artırır 

(asetil kolin alınımı artar) veya katekolamin 

salınımını artırabilir. Klinik olarak; 

karıncalanma, ağrı, karın ağrısı, solunum 

zorluğu, istemsiz ekstremite hareketleri gibi 

şikayetler   ve   eritem,  nekroz,   hipertansiyon,  

 

 T  A D

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (2): 72-74 

 

Karakuş ve ark.

 

 

73 taşikardi, EKG de iskemi, nöbet ,hiperglisemi, 

salivasyon artışı, akciğer ödemi, ARDS gibi çok 

geniş yelpazedeki durumlar görülebilir. 

Mortalite oranı çocuklarda % 5,2- 8,3 

arasındadır

Epidemiyolojik özellikleri dünyanın değişik bölgelerinde farklılıklar gösterdiğinden 

çeşitli tedavi ve takip rejimleri önerilmektedir 

(1). 

Olgu 

9 yaşında erkek hasta, ayak başparmağından 

sarı renkli akrep sokması ve 10 dakika sonra 

ağzından köpük gelmesi şikâyetleriyle acil 

servise getirildi. Hastanın genel durumu orta, 

şuuru açık, koopere idi. Tansiyonu 100/60 

mmHg, nabzı 140/dk, kalp sesleri ritmik 

taşikardik, akciğerde dinlemekle krepitan ralleri 

mevcuttu. Ekstremiteleri soğuk, terleme, 

sekresyon artışı ve priapizmi vardı. Akciğer 

grafisi normal olan hastanın, EKG’sinde sinüs 

taşikardisi görüldü. 

Öyküsünde ve soy geçmişinde özellik 

olmayan hastanın yapılan kan tahlili, idrar ve 

kangazı tahlillerinde anormallik saptanmadı. 

Acil servisde prazosin (0,03 mg/kg/dozdan) 

başlanan hasta takip ve tedavi amaçlı çocuk 

yoğun bakıma yatırıldı. 3. ve 6.saatte prazosin 

tedavisi tekrarlandı. Ekstremiteleri ısınan 

hastanın priapizmi düzeldi. Krepitan ralleri olan 

ve ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu 

düşük saptanan hastaya dopamin ve dobutamin 

10mcg/kg/dk’ dan başlandı.  İkincigünde bu 

tedavi, doz azaltılarak kesildi. Üçüncü.gün 

yapılan ekokardiyografide kardiyak 

fonksiyonları normal saptandı. Kontrol amaçlı 

yapılan tetkiklerinde anormallik görülmeyen 

hasta servise alındı. Servisteki 2 günlük 

takibinin ardından 6.günde şifa ile taburcu 

edilen hastanın poliklinik kontrollerinde 

anormallik saptanmadı. 

Akrep zehiri başta nörotoksinler, aglutininler, 

lökositolizinler, koagulinler, lesitin ve 

kolesterin olmak üzere birçok enzim 

içermektedir. Akrep ısırmalarında lokal ya da 

sistemik bulgular gelişebilir. Ağrı, parestezi, 

hiperemi, kaşınma gibi lokal bulguların 

yanında, kusma, hipersalivasyon, terleme, 

priapism, el ve ayaklarda soğukluk, solukluk, 

taşikardi, hipertansiyon, miyokardiyal 

disfonksiyon, aritmiler, akciğer ödemi, şok, 

ensefalopati, konvülsiyon, afazi, hemipleji, 

intraserebral kanama, dissemine intravasküler 

koagulasyon ve solunum yetmezliği gibi 

sistemik bulgular gözlenebilir. 

 Priapizm 5-10 yaş ve 20-50 yaşlarda sık 

görülmekte, en çok neden olarak idiopati 

sayılmaktadır (2,3)

Priapizmin sistemik 

belirtiler    yönünden    öncü    kabul    edilmesi  

gerektiği belirtilmektedir (4). 9 yaşında olan 

hastada  hipersalivasyon, priapizm, el ve 

ayaklarda soğukluk, taşikardi ve akciğer ödemi 

tespit edilerek yoğun bakımda takibe alındı. 

Akrep sokmasına bağlı miyokard 

disfonksiyonu, ventrikül yetersizliği, sistemik 

hipertansiyon,hipotansiyon, pulmoner ödem ve 

kardiyojenik  şok görülebilmektedir. Yapılan 

çalışmalarda miyokarditli vakalara rastlanmış 

olup, EKG değişikliklerinin nonspesifik olduğu, 

bazen miyokardiyal enfarktüs bulgularının ve 

çeşitli aritmilerin görülebildiği tespit edilmiştir 

(5). Sinus taşikardisi tespit edilen vakanın 

yapılan ekokardiyografisinde ejeksiyon 

fraksiyonu düşük saptanmış olup kalp 

yetmezliği olarak değerlendirilmiştir.  

Akrep sokmasına bağlı miyokardit gelişen 

olgularda akrep antiserumu, sıvı elektrolit 

tedavisi, kalp yetersizliğine yönelik tedavi

dopamin ve dobutamin önerilmektedir. Akut 

dönemde anjiyotensin dönüştürücü enzim 

inhibitörlerinin yararsız olduğubildirilmektedir. 

Akut dönemde katekolamin artışının yarattığı 

kalp hasarının prazosin gibi alfa adrenerjik 

blokörlerle önlenebildiği gösterilmiştir (6,7). 

Konjestif kalp yetmezlikle takip edilen 

hastalarda prazosinin etkin olduğu belirtilmiştir 

(8). Prazosin taşikardi, el ve ayaklarda 

soğukluk-solukluk, hipertansiyon, 

hipersalivasyon, terleme gibi sempatik 

bulguların geliştiği olgularda kullanılır (9). 

Priapizm ve ekstremitelerde soğukluk gelişen 

hastaya yapılan prazosin tedavisi sonrası 

semptomların düzeldiği görüldü. Kalp 

yetmezliği için dopamin  ve dobutamin tedavisi 

başlandı ve takiplerinde klinik düzelme 

görüldü. 

Alfa blokor etkili terazosin veya prazosin gibi 

ilaçların priapizme yol açtığını gösteren ve 

yetmezlik tedavisinde prazosin, dopamin ve 

dobutamin  karşılaştırmasını yapan yayınlar 

mevcuttur. Pulmoner ödemli vakalarda yapılan 

çalışma sonucu dobutamine göre prazosin 

tedavisinin hızlı düzelme sağladığı, kolay ve 

ucuz olmasının tercih sebebi olduğu ileri 

sürülmektedir (10-12).  Bizim takip ettiğimiz 

vakada da her iki tedavi yöntemi de 

uygulanarak klinik düzelme sağlandı. Sonuç 

 

Prazosin tedavisi sonucu semptomlarında gerileme görülen bu tip akrep sokması vakaları, 

kalp yetmezliği ve kardiyojenik şok gibi 

ölümcül komplikasyonların gelişebileceği 


 

 

                          74

düşünülerek yoğun bakım  şartlarında takip ve 

tedavisi yapılmalıdır.  

Kaynaklar 

1.

 Canpolat M, Per H, Gümüş H, Narin N, 

Kumandaş S Akrep Sokması Sonucu 

Gelişen Nadir Bir Komplikasyon 

Konvülsiyon, Erciyes Tıp Dergisi, 2008; 

30(3): 175-179. 

2.

 Lue TF. Physiology of penil erection and 

pathophysiology of erectile 

dysfunctionand priapism. In Walsh PC, 

Retic AB, Vaughann DE Jr, Wein 

AJ,Campbell’s Urology, 8th edition, WB 

Saunders, Philadelphia, 2002; 1591-1618.  

3.

 

Polh J, Pott B, Kleinhans G. Priapism: A three-phase concept of management 

according to etiology and prognosis. Br J 

Urol. 1986; 58: 113-115. 

4.

 Bawaskar HS, Bawaskar PH, Abroug F, 

Nouıra S, Elatrous S. Management of 

scorpion sting.Heart 1999; 82: 253-254. 

5.

 Karakurt C., Koçak G.  Akrep Sokmasına 

Bağlı Toksik Miyokardit: Olgu Sunumu 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 

2007; 14(1): 61-63.  

6.

 

Mahadevan S. Scropion sting.Indian Pediatrics 2000; 37: 504-514. 

7.

 Elatrous S, Nouira S, Besbes-Ouanes L et 

al. Dobotuamine in severe scorpion 

envonamtion: Effects on standard 

hemodynamics, right ventricular 

performance and tissue oxygenation. 

Chest 1999 ;116: 748-753. 

8.

 

Korten V,Oram A., Kes S.,Oram E. Kronik Konjestif Kalp Yetmezliğinde 

Prazosin Kullanımı, Türkiye Klinikleri 

Medical Research 1986 (1); 101-107. 

9.

 Koseoglu Z, Koseoglu A, Use of prazosin 

in the treatment of scorpion 

envenomation. Am J Ther  2006; 13: 285-

287. 


10.

 

Sadeghi-Nejad H, Jackson I.New-onset priapism associated with ingestion of 

terazosin in an otherwise healthy man. J 

Sex Med. 2007; 4(6): 1766-1768.  

11.


 

Ylitalo P, Pasternack A.Priapism--side-

effect of prazosin in patients with renal 

failure. Acta Med Scand. 1983; 213(4) 

:319-320. 

12.


 

Gupta BD, Parakh M, Purohit A. 

Management of scorpion sting: prazosin 

or dobutamine. J Trop Pediatr. 2010; 56(2): 115-118. 

 

 

 

 

Yüklə 42,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin