O’tkir yuqumli kasallik bo’lib, sporodik, endemik va epidemik tarqalish, bakteriemiya, klinikada – umumiy intoksikatsiya, tipik isitmalash, jigar va taloq kattalashishi, me’da-ichak trakti disfunksiyasiYüklə 445 b.
tarix28.04.2017
ölçüsü445 b.
#16221

O’tkir yuqumli kasallik bo’lib, sporodik, endemik va epidemik tarqalish, bakteriemiya, klinikada – umumiy intoksikatsiya, tipik isitmalash, jigar va taloq kattalashishi, me’da-ichak trakti disfunksiyasi, patologoanotomik - asosan limfatik apparat zararlanishi va ingichka ichakda yaralar hosil bo’lishi bilan xarakterlanadi.

 • O’tkir yuqumli kasallik bo’lib, sporodik, endemik va epidemik tarqalish, bakteriemiya, klinikada – umumiy intoksikatsiya, tipik isitmalash, jigar va taloq kattalashishi, me’da-ichak trakti disfunksiyasi, patologoanotomik - asosan limfatik apparat zararlanishi va ingichka ichakda yaralar hosil bo’lishi bilan xarakterlanadi.Oilasi – Enterobacteriaceae

 • Oilasi – Enterobacteriaceae

 • Avlod – Salmonella

 • Turkumi – Salmonella enterica

 • Turi – enterica, serovar typhiL-turga o’tish xususiyati

 • L-turga o’tish xususiyati

 • Tashqi muhitga chidamliligi — tuproqda va suvda 1-5 oygacha, najasda— 25 kungacha, kiyim kechak va choyshablarda — 2 haftagacha, oziq ovqat maxsulotlarida — bir necha kundan bir haftagacha, asosan — sutda,qiymada va salatlarda uzoqroq saqlanadi, harorat 18°S dan oshganda ular ko’payish xususiyatiga ham ega.

 • Qaynatilganda tez o’ladi.

 • Dezinfiksiyalovchi moddalarning odatdagi konsentratsiyasida bir necha minutda nobud bo’ladi (lizol, xloramin, fenol, sulema).Grammanfiy xarakatchan tayoqcha peritrixial xivchinlarga ega.

 • Grammanfiy xarakatchan tayoqcha peritrixial xivchinlarga ega.

 • spora va kapsula hosil qilmaydi.Kasallikning manbai va rezervuari faqat bemor va bakteriya tashuvchi odam

 • Kasallikning manbai va rezervuari faqat bemor va bakteriya tashuvchi odam

 • Yuqish mexanizmi – fekal-oral

 • Yer yuzining barcha iqlimlarida uchraydi

Qo’zg’atuvchining infitsirlovchi miqdori (doza) – 10 mln dan to 1 mlrd mikrob tayoqchalari [Nognick R. V.]

 • Qo’zg’atuvchining infitsirlovchi miqdori (doza) – 10 mln dan to 1 mlrd mikrob tayoqchalari [Nognick R. V.]

 • Patogenez bosqichlari:

  • Qo’zg’atuvchining organizmga tushishi
  • Limfadenitning rivojlanishi
  • Bakteriemiya
  • Intoksikatsiya
  • Parenximatoz diffuziyasi
  • Qo’zg’atuvchining organizmdan chiqishi
  • Immunitetning shakllanishi va gomeostazning tiklanishi


4-5- kunlarda spesifik IgM ning shakllanishi

 • 4-5- kunlarda spesifik IgM ning shakllanishi

 • 2-3- haftada– O-antitela IgM va IgG

 • paydo bo’lishi

 • T-xujayralarining umumiy defitsiti va T-xelperlarning va T-supressorlarning kamayishi

 • Postinfeksion immunitet – 15-20 yilgacha saqlanadi.

 • 1,5-2 yil ichida qaytadan kasallanishi mumkinmiyasimon bo’kishi (1-hafta)

 • miyasimon bo’kishi (1-hafta)

 • nekroz bosqichi (2-hafta)

 • yaralanish bosqichi (3-hafta)

 • toza yara bosqichi va yaraning bitish davri (4-5-hafta)Klinik turiga qarab:

 • Klinik turiga qarab:

   • Tipik
   • Atipik (abortiv, bilinar – bilinmas hamda ambulator)
  • Og’irlik darajsiga qarab:
   • Engil
   • O’rtacha og’ir
   • Og’ir
  • Kechish turiga ko’ra:
   • Siklik
   • Qaytalanuvchi (residivli)
  • Asoratlanishiga ko’ra:
   • Asoratli
   • Asoratsiz


Inkubatsion davri – 9-14 kun

 • Inkubatsion davri – 9-14 kun

 • Kasallik davrlari:

  • Boshlang’ich (prodromal) davri
  • Avj olish davri
  • Klinik belgilarning so’nish davri
  • Sog’ayish davri


Umumiy simptomlar

 • Umumiy simptomlar

  • Umumiy xolsizlik
  • Tez charchash
  • Adinamiya
  • Bosh og’rishi
  • Ba’zan et uvishishi.
 • Kasallikning 4—7-kunlari tana harorati eng cho’qqiga ko’tarilishi kuzatiladi.

  • Intoksikatsiya belgilari kuchayadi
  • Bosh og’rishi kuchayadi
  • Ishtaxaning pasayishi yoki yo’qolishi
  • Uyquning buzilishi (kunduzi uyquchanlik, tunda uyqusizlik)
  • Qabziyatga moyillik, meteorizm kuzatiladi.
 • Kasallikning 7—9- kunlarida klinik belgilari yaqqol namoyon bo’ladi.Umumiy intoksikatsiya alomatlari

 • Umumiy intoksikatsiya alomatlari

 • Nisbiy bradikardiya

 • O’pkada tarqoq quruq xirillashlar

 • Til odatda quruq, kulrang – jigar rang karashlar bilan qoplangan, kattalashgan, (til chetlarida tish izlari)

 • Qorin dam bo’lishi (kepchigan - meteorizm)

 • Perkutor tovushning bo’g’iqlashishi, o’ng yonbosh soxada (simptom Padalka).

 • Ba’zan qorin tifi o’tkir gastroenterit yoki enterit belgilari bilan boshlanadi.

Intoksikatsiyaning kuchayishi:

 • Intoksikatsiyaning kuchayishi:

 • Bemorlarda tormozlanish

  • Es – xushning xiralashishi (infeksion-toksik ensefalopatiya)
 • rozeolez toshmalar (qorining yuqori qismida va kukrakning pastki qismlarida)

 • Til quruq tish izlari bilan, kulrang – to’q qo’ng’ir karashlar bilan qoplangan hamda cheti va uchi qizargan karashdan xoli (fuliginoz til).

 • Diareya

 • Gepatosplenomegaliya

 • Nisbiy bradikardiya va puls dikrotiyasi

 • Arterial bosimning pasayishi (gipotoniya)

Meteorizm, qorni yumshoq, palpatsiyada o’ng yonbosh soxada og’riqli, Padalka simptomi musbat. Ko’pincha qabziyat, lekin ich ketishi ham bo’lishi mumkin («no’xat sho’rva»ko’rinishidagi najas).

 • Meteorizm, qorni yumshoq, palpatsiyada o’ng yonbosh soxada og’riqli, Padalka simptomi musbat. Ko’pincha qabziyat, lekin ich ketishi ham bo’lishi mumkin («no’xat sho’rva»ko’rinishidagi najas).

Umumiy intoksikatsiya va bosh og’riqlarining yo’qolishi

 • Umumiy intoksikatsiya va bosh og’riqlarining yo’qolishi

 • Tana haroratining litik pasayishi

 • Ishtaxaning ochilishi

 • Tilning tozalanishi

 • Jigar va taloqning kichiklashishiAbortiv shakli:

 • Abortiv shakli:

  • Xastalikning kam yoki ko’proq belgilarining tez rivojlanishi bilan xarakterlanadi (5—7 kunda yoki 2—3 kunda), ko’pincha haroratning kritik pasayishi, simptomlarning yo’qolishi va sog’ayish davriga o’tishi.
 • Qorin tifini bilinar-bilinmas shakli:

  • Qisqa subfebril isitma
  • Kuchsiz intoksikatsiya va kasallikka xos simptomlarning bo’lmasligi
  • Kasallik davomida isitma 380S dan oshmaydi.
  • Bradikardiya va meteorizm kuzatilmaydi
  • Toshmalarning yo’qligi.
Ichak perforatsiyasining klinikasi

 • Ichak perforatsiyasining klinikasi

  • Odatda kasallikning 3-haftasida ba’zan 11 – 12 kunlarida bo’ladi
  • Asosiy belgisi qorinda og’riqning paydo bo’lishi (odatda qorinnig o’ng pastki qismida)
  • Qorin devori mushaklarning taranglashishi.
  • Qorin pardasini ta’sirlanish simptomi.
  • Qorin soxasida erkin gazlarning aniqlanishi (jigar soxasida bo’g’iq timpanik tovush, jigar bo’g’iqligini kamayishi, rentgenologgik tasvirda jigar usti diafragma soxasida havo borligi)
  • Yonbosh ichakning terminal soxasida ko’pincha perforatsiya kuzatiladi. (20-30 sm)


Ichakdan qon ketishi:

 • Ichakdan qon ketishi:

  • Haroratning tezda tushishi,
  • Es – xushning biroz tiniqlashishi, bosh og’rishining kamayishi, bemor ahvolining engillashishi.
  • Keyin bemorning rangi oqarib ketishi, puls tezlashishi, gipotoniya, sovuq ter ajralishi.
  • Ko’p qon ketganda kollaps holatiga tushishi.
  • Axlatda qonning bo’lishi («qora moysimon axlat»).
  • Ko’p qon ketishida 1,5—2 soatdan sung axlat o’rniga toza qon kelishi. Periferik qonda gemoglobinning kamayishi, eritrotsit va gematokrit ko’rsatkichlarining kamayishi, retikulotsitlar sonini oshishi.


Infeksion-toksik shok (ITSh) —

 • Infeksion-toksik shok (ITSh) —

  • Kasallikning avj olish davrida shakllanadi (2—3-hafta).
  • Bemorning axvoli tezda yomonlashadi.
  • Tana haroratining tez pasayishi normal yoki subnormal sonlargacha
  • Akrotsianoz, ko’z olmasining ketib qolishi
  • Taxikardiya shakllanishi
  • Diurezning kamayishi anuriyagacha


Kasallikning og’irligiga qarab 3—5% bemorlarda tashuvchi bo’ladi

 • Kasallikning og’irligiga qarab 3—5% bemorlarda tashuvchi bo’ladi

 • Ko’p yillar mobaynida ba’zan umrbod

 • Patogenezi

  • Odam organizmining ayrim tif antigenlariga (O – antigen) immunologk tolerantligini.
  • T va V limfotsit va makrofaglarning - immunokompetent hujayralarning normal kooperatsiyasini buzilishi
  • Qo’zg’atuvchining hujayra ichi makrofaglarida parazitlik qilishi va L-formaga o’tishi.
  • Yondosh kasalliklar pielit, pielonefrit, xolesistoxolangit va parazitar kasalliklarning bo’lishi.


Anamnez:

 • Anamnez:

  • epidemiologik ma’lumotlar
  • Isitma va intoksikatsiya bo’lishi
 • Laborator uslublar:

  • Qonni va axlatni bakteriologik tekshirish
  • Qonni umumiy taxlili
  • Serologik uslublar:
   • immunoferment analiz (IFA)
   • radioimmun analiz (RIA)
   • reaksiya koagglyutinatsii (RKA)
   • passiv gemagglyutinatsiya reaksiyasi
   • Vidal reaksiyasi
   • reaksiya O-agregatgemagglyutinatsiya (O-AGA)
   • Bu uslublarning ishonchligigi 90—95% ni tashkil etadi.


Brutsellyoz

 • Brutsellyoz

 • Ku-isitma

 • Toshmali tif

 • Bezgak

 • Salmonellyozning tarqoq turi

 • O’tkir Respirator Virusli Infeksiyalar

 • Kollagenozlar va boshqa somatik kasalliklar bilanQat’iy yotoq rejimi – butun isitma davomida va isitma tushgandan keyin 1 haftagacha

 • Qat’iy yotoq rejimi – butun isitma davomida va isitma tushgandan keyin 1 haftagacha

 • Parxez № 4A

 • Etiotrop davo

 • Patogenetik davoTana harorati normallashgandan so’ng davolash muolajalari kasallikning 10-kungacha davom etishi lozim. Kasallikning turi va qanday kechishidan qat’iy nazar.

 • Tana harorati normallashgandan so’ng davolash muolajalari kasallikning 10-kungacha davom etishi lozim. Kasallikning turi va qanday kechishidan qat’iy nazar.

 • Agar etiotrop davolashning 4-5 kunlarida bemorning axvoli yaxshilanmasa qo’llanilayotgan preparatni almashtiriladi.

 • Autokulturada qo’zg’atuvchi sezuvchanligi aniqlangan preparat berish maqsadga muvofiqdir.Levomitsetin (Xloramfenikol):

 • Levomitsetin (Xloramfenikol):

  • Kattalarga –ichishga 20—30 min ovqatdan oldin 50 mgG’kg dozada, bir sutkada 4 mahal
  • Tana harorat normallashgandan sung 30 mgG’kg tana massasiga
  • Og’iz orqali qabul qilish imkoni bo’lmaganda (qayt qilish, ko’ngil aynash, epigastral soxada og’riq) preparat parenteral yuboriladi (tomir ichiga, mushak ichiga) levomitsetin suksinat 3 g sutkada yoki shamchalarda.
  • Qarshi kursatmalar: qon ivishi buzilishida, psoriaz, ekzema, preparatga sezgirlik yuqori bo’lganda.
  • Nojuya ta’sirlari: leykopeniya, agranulotsitoz, trombotsitopeniya, gipo- yoki aplastik anemiya.


Ampitsillin:

 • Ampitsillin:

  • Kattalarga ichishga ovqatdan so’ng (ampitsillina trigidrat) 1—1,5 g dan 4—6 mahal sutkada yoki
  • Parenteral (natrili tuzi) sutkali doza 6 g.
  • Ampitsillinga effektivligi levomitsetinga qaraganda past.
  • Qarshi ko’rsatma: penitsillin preparatlariga sezgirlik yuqori bo’lganda.


Kompleks trimetoprim (80 mg tab.) va sul’fametoksazola (biseptol, baktrim) (400 mg tab.):

 • Kompleks trimetoprim (80 mg tab.) va sul’fametoksazola (biseptol, baktrim) (400 mg tab.):

 • Kattalarga ichishga 2 tabletkadan X 2 mahal kuniga ovqatdan so’ng (og’ir hollarda 3 tabletkadan 2 mahal X kuniga) 3—4 hafta davomidaLevomitsetin, ampitsillin va trimetaprimlarga – sezgir bo’lganda sulfametoksazolni ftorxinolonlarga — almashtiriladi siprofloksatsin, ofloksatsin i pefloksatsin (asosan chetdan kirib qogan qorin tifi va paratiflar uchun (Tadjikiston, Afg’oniston, Jan.-Sharqiy Osiyo, Lotin Amerikasi, Afrika).

 • Levomitsetin, ampitsillin va trimetaprimlarga – sezgir bo’lganda sulfametoksazolni ftorxinolonlarga — almashtiriladi siprofloksatsin, ofloksatsin i pefloksatsin (asosan chetdan kirib qogan qorin tifi va paratiflar uchun (Tadjikiston, Afg’oniston, Jan.-Sharqiy Osiyo, Lotin Amerikasi, Afrika).

 • Siprofloksatsin:

  • ichishga 500-750 mg dan (2-3 tabletka) 2 mahal kuniga ovqatdan so’ng.
  • In’eksiya uchun tomir ichiga (og’ir hollarda yoki peroral berish imkoni bo’lmaganda) preparat 60—120 min 2 max kuniga 200—400 mg. dan yuboriladi.
 • Ofloksatsin:

  • 400—800 mg dan ichishga 2 mahal kuniga.


Dezintoksikatsion va gemostaz korreksiyasi

 • Dezintoksikatsion va gemostaz korreksiyasi

  • Ko’p suyuqlik berish
  • Enterosorbentlar berish
  • O’rtacha og’ir va og’ir hollarda parenteral tuzli-glyukoza eritmalar yuborish
  • Og’ir hollarda va davolashdan ijobiy natija bo’lmaganda – 3-kunida gemosorbsiya
  • Leykopoez stimulyatorlari (metiluratsil)


Uzoq muddatli ampitsillin bilan davolash kursi

 • Uzoq muddatli ampitsillin bilan davolash kursi

 • Vaksinoterapiya

 • Yondosh kasalliklarni davolashKattalarni immunizatsiya qilish

 • Kattalarni immunizatsiya qilish

 • To’yintirilgan qorin tifi vaksinasi

 • Bolalarni immunizatsiya qilish

 • Tuyintirilgan Vi-antigen bilan vaksinatsiya qilish

 • AQSh da peroral vaksina keng miqyosida qo’llaniladiKataloq: uum2 -> yuqumli-kasalliklar -> omh -> 3-amaliy-qism -> maruzalar -> lotin -> prezentasiya
prezentasiya -> Bo’g’ma – havo-tomchi mexanizmi orqali yuqadigan o’tkir yuqumli kasallik bo’lib, infeksiya inson organizmiga tushgan joyda
prezentasiya -> Yuqumli kasallik (infeksion) – lotincha – “infectio” – “ifloslanish” ma’nosini bildiradi
prezentasiya -> Reja: Kirish – 5 min. Tarixi – 5 min. Etiologiya va epidemiologiya – 10 min. Patogenez va patanatomiya – 10 min. Klinika – 30 min. Diagnostika – 8 min. Davolash – 10 min. Profilaktika – 7 min. Yakuni – 5 min
lotin -> Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Yuқumli va bolalar yuқumli kasalliklari kafedrasi mavzu: Epidemik parotit, tepki. Kўkyўtal
prezentasiya -> Toshkent tibbiyot akademiyasi yuqumli va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasi ko’kyo’tal
lotin -> Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Yuқumli va bolalar yuқumli kasalliklari kafedrasi Mavzu:
prezentasiya -> Meningokokk infeksiyasining qo’zg’atuvchisi – Gr (+) diplokokk Neisseria meningitis bo’lib, Neisseria avlodiga, Neisserisasea oilasiga mansub
prezentasiya -> Gripp – yuqori nafas yo’llarining kataral yallig’lanishi va spesifik intoksikatsiya simptomlari bilan kechuvchi o’tkir yuqumli kasallikdir

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə