Şİkayeti: Ateş,diz ağrısıYüklə 445 b.
tarix29.03.2017
ölçüsü445 b.
#12885 • DR.Anar AlizadeŞİKAYETİ:Ateş ,diz ağrısı

 • ŞİKAYETİ:Ateş ,diz ağrısıÖYKÜSÜ: Hasta,3 gün önce başlayan belinde ağrı tarifliyor.Ağrı ile birlikte ateş de olmuş.Bel ağrısından sonra bu 3 gün içinde önce sağ dizinde ,sonra da sol dizinde olmak üzere her iki dizde ağrı başlamış.Dizlerde şişlik,ısı artışı,hareketle ağrı olduğunu belirtiyor.

 • ÖYKÜSÜ: Hasta,3 gün önce başlayan belinde ağrı tarifliyor.Ağrı ile birlikte ateş de olmuş.Bel ağrısından sonra bu 3 gün içinde önce sağ dizinde ,sonra da sol dizinde olmak üzere her iki dizde ağrı başlamış.Dizlerde şişlik,ısı artışı,hareketle ağrı olduğunu belirtiyor.

 • Hasta son bir ay içerisinde 1-2 kez burun akıntısı,öksürük,ateş şikayetleri gözlenmiş, 4-5 gün sürmüş,herhangibir tedavi almamış.Kusma,kabızlık,ishal,üşüme,titreme şikayetleri olmamış.Hasta bu yakınmalarla KOU Çocuk ACİL SERVİSİNE başvurmuş.

 • Kusma,kabızlık,ishal,üşüme,titreme şikayetleri olmamış.Hasta bu yakınmalarla KOU Çocuk ACİL SERVİSİNE başvurmuş.Prenatal:Annenin 4. gebeliği.Gebeliği sırasında annede hastalık ,ameliyat, ilaç kullanımı hikayesi yok

 • Prenatal:Annenin 4. gebeliği.Gebeliği sırasında annede hastalık ,ameliyat, ilaç kullanımı hikayesi yok

 • Natal:3700 gram,38 hf.lık ,hastanede ,normal vaginal yolla doğum olmuş

 • Postnatal:Doğar doğmaz ağlamış.İkter,siyanoz yok,küvezde kalmamış.

 • Beslenme: 18 ay boyunca anne sütü kullanmış

 • Aşıları tam zamanında yapılmış

 • Geçirdiği hastalıklar:Sürekli hastalık öyküsü yokAnne:45 yaşında,ev hanımı,sağ,Tiroid nodülleri varmış

 • Anne:45 yaşında,ev hanımı,sağ,Tiroid nodülleri varmış

 • Baba:48 yaşında,çiftçi,sağ,sağlıklı

 • 1.çocuk:22 yaşında,E,sağ,sağlıklı

 • 2.çocuk:19 yaş,K,sağ,sağlıklı

 • 3.çocuk:14 yaş,K , sağ,sağlıklı

 • 4.çocuk:hastamız

 • Anne ve baba arasında akraba evliliği yok.

 • Ailede ateşli hastalık öyküsü yokBOY:135 cm(75-90 p)

 • BOY:135 cm(75-90 p)

 • KİLO:30 kg(75-90p)

 • Ateş: 37.1 °C

 • Nabız:133/dk

 • KB:95/59 mmHg

 • SS:24 /dk

 • SaO2:% 98 • GD: İyi

 • Cilt: Turgor, tonus doğal, soluk,ödem / siyanoz / peteşi / purpura yok.

 • Baş-Boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Bilateral ön servikalde 1cmlik LAP.

 • Gözler: IR +/+

 • KBB: Orofarinks ve tonsiller Hiperemik.

 • KVS: S1 ve S2 doğal.Mitral odakta 3/6 pansistolik üfürüm duyuldu

 • SS: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor, ral ronküs yok.

 • GİS: Batın rahat. Defans , rebound ,organomegali yok

 • GÜS: Haricen erkek.

 • Ekstremite:Her iki dizde şişlik,ısı artışı,haraketle ağrı mevcut

 • Nörolojik Muayene:DoğalTİT

 • TİT

 • Dansite:1020

 • pH:6.5

 • Lökosit:-

 • Kan:-

 • Glukoz:-

 • Protein:30

 • Bilirubin:-

 • Keton:-

 • Nitrit:-

Sinus ritminde

 • Sinus ritminde

 • PR aralığı:0.12

 • ST-T değişikliği yok

 • QTc :0.41

Mitral odakta 3/6 pansistolik üfürüm

 • Mitral odakta 3/6 pansistolik üfürüm

 • Artrit

 • Ateş

 • Sed: 97 mm/s

 • BK:13.600 u/L

 • CRP: 14.97 mg/dl

 • ASO:395 İU/ml

Yeni gelişen üfürüm,ateş,gezici artrit bulguları üzerine hastaya EKOKARDİYOGRAFİ tetkiki yapıldı

 • Yeni gelişen üfürüm,ateş,gezici artrit bulguları üzerine hastaya EKOKARDİYOGRAFİ tetkiki yapıldı

 • EKO-da

 • Mitral yetmezlik(orta)

 • Aort Yetersizliği(hafif)

 • Patent Foramen Ovale tespit edildi

 • Mikrobiyoloji

 • Boğaz kültürü: Beta Hemolitik Streptokok (A-C-G)Üremedi

 • Boğazda Grup A streptokok tayini : negatifHastamıza ARA Karditi ön tanısı ile Acilde ,

 • Hastamıza ARA Karditi ön tanısı ile Acilde ,

 • Pensillin 1.200.000 İU tek doz i.m yapıldı.

 • Deltacortil (Prednizolon) 2mg/kg/gün tb p.o başlandı ve Çocuk Hastalıkları servisine yatırıldı

 • Hastamız şu an Servisimizde takip ediliyor. Genel durumu iyi ,semptomları hafifledi.Akut Romatizmal ateş Üst solunum yollarının AGBHS infeksiyonlarından sonra gelişen, başlıca kalp, eklemler ve merkezi sinir sistemini tutan nonsüpüratif inflamatuvar bağ dokusu hastalığı veya kollajen-vasküler hastalığıdır.

 • Akut Romatizmal ateş Üst solunum yollarının AGBHS infeksiyonlarından sonra gelişen, başlıca kalp, eklemler ve merkezi sinir sistemini tutan nonsüpüratif inflamatuvar bağ dokusu hastalığı veya kollajen-vasküler hastalığıdır.Akut romatizmal ateş (ARA), 5-30 yaş

 • Akut romatizmal ateş (ARA), 5-30 yaş

 • grubunda en sık görülen kalp hastalığı

 • nedenidir.

 • 45 yaş altında kardiyak nedenlere

 • bağlı ölümlerde en sık görülen nedendir.SIKLIK:

 • SIKLIK:

 • DÜNYADA:Gelişmiş ülkelerde 0,5-3/100.000 Gelişmekte olan ülkelerde 20-100/100.000

 • TÜRKİYEDE:Türkiye Romatizmal Ateş Çalışma Grubunun 14 merkezden aldığı 2000 yılı verilerine göre pediyatri polikliniklerine başvuran hastalarda ARA sıklığı 10.8/10.000,çocuk kardiyoloji polikliniklerine başvuran hastalar arasındaki sıklık ise %1.9 bulunmuşturYATKINLIK: Yapılan çalışmalar, bazı HLA antijenleri (HLA DR-27, HLA DR- W 53) ve spesifik bir B hücre alloantijeni (D8/17) varlığında ARA’ ya yatkınlık olduğunu düşündürmüştür

 • YATKINLIK: Yapılan çalışmalar, bazı HLA antijenleri (HLA DR-27, HLA DR- W 53) ve spesifik bir B hücre alloantijeni (D8/17) varlığında ARA’ ya yatkınlık olduğunu düşündürmüştür

 • YAŞ GRUBU: ARA, AGBHS farenjitinin en sık gözlendiği yaş grubu olan 5-15 yaşları arasında zirve yapar

 • MEVSİM: ARA, streptokok infeksiyonlarının daha çok olduğu kış ve ilkbahar aylarında en sık görülür

 • İnsidansda cinsiyet, ırk ve etnik köken açısından fark saptanmamıştır .Akut romatizmal ateşin, grup A beta hemolitik streptokokların romatolojik suşlarının oluşturduğu üst solunum yolu infeksiyonundan sonra geliştiği bilinmektedir .Her ne kadar grup C ve G streptokoklar da farenjite neden olsalar da, SADECE GRUP A STREPTOKOKLARIN sebep olduğu üst solunum yolu infeksiyonlarından sonra gelişen immun cevap ARA’ya yol açar. A grubu beta hemolitik streptokokların M 1, 3, 5, 6, 18, 19, 24 serotipleri sorumlu tutulmuştur.Bunlardan en yaygını M 5 tir.

 • Akut romatizmal ateşin, grup A beta hemolitik streptokokların romatolojik suşlarının oluşturduğu üst solunum yolu infeksiyonundan sonra geliştiği bilinmektedir .Her ne kadar grup C ve G streptokoklar da farenjite neden olsalar da, SADECE GRUP A STREPTOKOKLARIN sebep olduğu üst solunum yolu infeksiyonlarından sonra gelişen immun cevap ARA’ya yol açar. A grubu beta hemolitik streptokokların M 1, 3, 5, 6, 18, 19, 24 serotipleri sorumlu tutulmuştur.Bunlardan en yaygını M 5 tir.Uygun hayvan modelleri geliştirilemediği için A grubu beta-hemolitik streptokokların

 • Uygun hayvan modelleri geliştirilemediği için A grubu beta-hemolitik streptokokların

 • insanlarda hangi mekanizma ile ARA lezyonları meydana getirdiği tam olarak tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu nedenle ARA'nın patogenezini açıklamaya çalışan teoriler vardır.En çok üzerinde durulan teori otoimmunite yani çapraz reaksiyon kuramıdır. Bazı streptokok antijenlerinin doku antijenleri ile benzerlik göstermesi (antigenic mimicry) sonucu hücresel ve humoral immun sistemin uyarılmasıyla klinik bulguların ortaya çıktığı düşünülmektedir.

 • En çok üzerinde durulan teori otoimmunite yani çapraz reaksiyon kuramıdır. Bazı streptokok antijenlerinin doku antijenleri ile benzerlik göstermesi (antigenic mimicry) sonucu hücresel ve humoral immun sistemin uyarılmasıyla klinik bulguların ortaya çıktığı düşünülmektedir.

 • EN ÇOK TUTULAN ORGANLAR VE BULGULAR:

 • EKLEMLER—Artrit---%70

 • KALP----Kardit--%50-75 (MİYOKARD+ENDOKARD+PERİKARD=PANKARDİT)

 • SİNİR SİSTEMİ--Sydenham koresi--%15

 • DERİ---Subkutan noduller--%1-5

 • ---eritema marginatum---%1-5Diz, dirsek, ayak ve el bileklerinde olur.

 • Diz, dirsek, ayak ve el bileklerinde olur.

 • Ağrı, şişlik, kızarıklık, sıcaklık yapar.

 • Asimetrik, gezici ve nonsupuratif poliartritHastalığın en önemli majör

 • Hastalığın en önemli majör

 • bulgusudur

 • Endokard, myokard ve perikard

 • değişik derecelerde tutulabilir.

 • Karditin bileşenleri

 • üfürüm duyulması,

 • kardiyomegali,

 • konjestif kalp yetersizliği,

 • perikardiyal effüzyon veya

 • frotmanEndokard tutulumu kapak yetersizlikleri ile kendini gösterir. En sık mitral kapak tutulur. Fizik muayenede mitral kapağın tutulmasına bağlı olarak apekste, aksillaya yayılan, pansistolik mitral yetersizlik üfürümü duyulur

 • Endokard tutulumu kapak yetersizlikleri ile kendini gösterir. En sık mitral kapak tutulur. Fizik muayenede mitral kapağın tutulmasına bağlı olarak apekste, aksillaya yayılan, pansistolik mitral yetersizlik üfürümü duyulur

 • Myokardit varlığını gösteren esas bulgu ateşten bağımsız, dinlenme sırasında gözlenen sinüs taşikardisidir.

 • Perikardın tutulmasına bağlı olarak klinikte göğüs ağrısı, kalp seslerinin derinden gelmesi, frotman duyulması, telekardiyogramda kardiyomegali ve çadır kalp görülmesi söz konusudurEmosyonel dengesizlik

 • Emosyonel dengesizlik

 • İstemsiz, uyumsuz, düzensiz, amaçsız, sürekli hareketler (El yazısında bozulma, sakarlık)

 • - Hareketler uyanık durumda ve stres altında artar, uykuda azalır.Göğüs ve ekstremitelerin iç yüzlerinde

 • Göğüs ve ekstremitelerin iç yüzlerinde

 • görülen, deriden hafif kabarık, ortası

 • soluk, kaşıntısız, ağrısız, bastırılınca solan

 • lezyonlardır.

 • YÜZDE GÖRÜLMEZEkstremite eklemlerinin ekstensor

 • Ekstremite eklemlerinin ekstensor

 • yüzlerinde, 0.5-2cm çapında, ağrısız,

 • hareketli nodüllerdir • LABAROTUVAR

 • Boğaz kültürü

 • Streptokok antikor testler

 • Anti-streptolizin O (ASO)

 • Anti-streptokinaz Vb.

 • RADYOLOJI:

 • TELE

 • Kardiyomegali

 • Ekokardiyografik bulgular

 • Kardiyak tutulumun derecesi

 • Miyokard kontraktilitesinin derecesiMajor belirtiler

 • Major belirtiler

 • Kardit

 • Poliartrit

 • Kore

 • Eritema marginatum

 • Subkutan nodüllerGEÇİRİLMİŞ STREPTOKOK ENFEKSİYONU KANITI:

 • GEÇİRİLMİŞ STREPTOKOK ENFEKSİYONU KANITI:

 • - 1.Geçirilmiş kızıl

 • - 2.Streptokok antikor titrelerinde yükselme

 • - 3.Boğaz kültürü veya hızlı streptokok

 • antijen testi pozitifliği (ASO, antiDNAaz B)Major belirtiler

 • Major belirtiler

 • Kardit

 • Poliartrit

 • Kore

 • Eritema marginatum

 • Subkutan nodüller1.Geçirilmiş kızıl

 • 1.Geçirilmiş kızıl

 • - 2.Streptokok antikor titrelerinde yükselme

 • - 3.Boğaz kültürü veya hızlı streptokok

 • antijen testi pozitifliği (ASO, antiDNAaz B)Antibiyotik tedavisi (Streptokok infeksiyonunun tedavisi)

 • Antibiyotik tedavisi (Streptokok infeksiyonunun tedavisi)

 • Profilaksi

 • Antiinfilamatuvar tedavi(Artrit ve Kardit tedavisi)

 • Haraket kısıtlaması tedavisiAmaç; streptokoklara bağlı üst solunum yoluinfeksiyonunun tedavisi ve boğazda halen var olabilecek streptokokların temizlenmesidir. Boğaz kültürü negatif saptansa da bu tedavinin uygulanması gerekir. Hatta boğaz kültürü alındıktan hemen sonra tedavi başlanmalıdır.

 • Amaç; streptokoklara bağlı üst solunum yoluinfeksiyonunun tedavisi ve boğazda halen var olabilecek streptokokların temizlenmesidir. Boğaz kültürü negatif saptansa da bu tedavinin uygulanması gerekir. Hatta boğaz kültürü alındıktan hemen sonra tedavi başlanmalıdır.

 • 1- Benzatin penisilin : 600.000 Ü. (27 kg’ın altında) 1.200.000 Ü. (27 kg’ın üstünde) tek doz i.m. ya da

 • 2- Penisilin V : 250 mg (çocuklarda) 500 mg (adolesan ve erişkinde) 2-3 doz po. 10 gün.

 • Penisilin bulunamadığında;

 • -Amoksisilin 10 gün boyunca p.o 50 mg/kg/gün

 • Penisilin alerjisi varsa;

 • - Eritromisin: : 25 mg/kg/gün, 2 dozda oral, 10 günAmaç streptokokların yeniden kolonize olmasını

 • Amaç streptokokların yeniden kolonize olmasını

 • engelleyerek ARA’nın tekrarlamasını önlemektir

 • 1- Benzatin penisilin : 600.000 Ü. (27 kg’ın altında) 1.200.000 Ü. (27 kg’ın üstünde) tek doz im. 21 günde bir

 • 2- Penisilin V : 250 mg veya 500 mg, oral, günde 2 doz

 • 3- Eritromisin : 250 mg, oral, günde 2 doz (penisilin alerjisi olanlarda)Profilaksi kardit geçirenlerde hayat boyu, diğer olgularda 21 yaşına kadar veya son ataktan 5 yıl sonrasına kadar (hangisi uzun ise) 21 günde bir yapılır.

 • Profilaksi kardit geçirenlerde hayat boyu, diğer olgularda 21 yaşına kadar veya son ataktan 5 yıl sonrasına kadar (hangisi uzun ise) 21 günde bir yapılır.A)Artrit ve KKY olmayan hafif Kardit --SALİSİLATLAR

 • A)Artrit ve KKY olmayan hafif Kardit --SALİSİLATLAR

 • Aspirin 75-100 mg/kg/gün (en fazla 3,5 gr/gün) 4 dozda başlanır. 2-3 hafta sonra doz 60-70 mg/kg/gün dozuna inilir ve tedavi 3-6 haftada kesilirB)Kardit(Konjestif kalp yetersizliği bulguları olan orta ve ağır karditli)—STEROİD+SALİSİLAT

 • B)Kardit(Konjestif kalp yetersizliği bulguları olan orta ve ağır karditli)—STEROİD+SALİSİLAT

 • Prednison 2 mg/kg/gün 4 dozda başlanır 2-3 hafta kullanılır, 2-3 haftada azaltılarak kesilir. Steroid dozu azaltılırken tedavinin son haftasında, steroid kesilmesine bağlı ortaya çıkabilecek klinik rebound önlemek için Aspirin eklenir. Aspirin 75 mg/kg/gün 4 dozda başlanır, ve 6 hafta devam edilir

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

 • DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLERYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin