Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?


) Kəskin sialoadenitin ümumi şəkli nə ilə xarakterizə olunur?Yüklə 1,85 Mb.
səhifə10/16
tarix25.11.2016
ölçüsü1,85 Mb.
#139
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

644) Kəskin sialoadenitin ümumi şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Sadalananların hamısı

B) Duodenal reflyuks

C) Ağrı,vəzin böyüməsi, hiposalivasiya

D) Olbrayt sindromu

E) Vəzin cüzi bərkiməsi


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.332
645) Kəskin sialoadenitdə ağız suyu necə olur?

A) Duzlu, şəffaf

B) Şəffaf, qatı (yapışqan)

C) Bulanıq, qatı (yapışqan)

D) Şirin, şəffaf

E) Şəffaf, açıq (duru)


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.332
646) Kəskin sialoadenitin müalicəsi nədən ibarətdir?

A) İstinin verilməsindən

B) İltihab ocağının açılmasından

C) Ağız suyu ifrazının aşağı salınmasından, iltihabın aradan qaldırılmasından

D) Zədəli vəzin çıxarılmasından

E) Ağız suyu ifrazının stimulyasiyasından, iltihabın aradan qaldırılmasından


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.333
647) Sadalananlardan hansı ağız suyunun ifrazını stimullaşdırır?

A) Atropin

B) Xlorheksidin

C) Kalium yodid

D) Kalsium xlorid

E) Pilokarpin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.333
648) Sadalananlardan hansı ağız suyunun ifrazını azaldır?

A) Atropin

B) Kalium yodid

C) Pilokarpin

D) Kalsium xlorid

E) Xlorheksidin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.334
649) Vəz toxumasına həssaslığı olan iltihab əlehinə preparat ?

A) Kalsi xlor

B) Atropin

C) Xlorheksidin

D) Kali Yod

E) Pilokarpin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.335
650) Sadalananlardan hansı epidemik parotitin müalicəvi tədbirlər kompleksinə aiddir?

A) Şüa müalicəsi

B) Dezintoksikasion terapiya

C) Axacaqlara mil salınması

D) Rentgenoterapiya

E) Kontrast sialoqrafiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.335
651) Epidemik parotitin yerli ağırlaşmaları?

A) Nevralgiya

B) Meningit

C) Proktit

D) Konkrementlərin əmələ gəlməsi

E) Vəzin irinli əriməsi


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.335
652) Sadalananlardan hansı epidemik parotitin yerli ağırlaşmalarına aiddir?

A) Konkrementlərin əmələ gəlməsi

B) Nevralgiya

C) Meningit

D) Proktit

E) Abses əmələ gəlmə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.335
653) Ağız suyu vəzilərinin xroniki iltihabi xəstəliklərinə aid edilir?

A) Bexçet sindromu

B) Şeqren xəstəliyi

C) Epidemik parotit

D) Parenximatoz sialoadenit

E) Mikuliç xəstəliyi


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.338
654) Xroniki sialoadenitdə müşahidə olunan əsas əlamət?

A) Kəskin stomatit

B) Duodenal reflyuks

C) Sekretor funksiyanın enməsi

D) Reflektor hipersalivasiya

E) Olbrayt sindromu


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.400
655) Xroniki parenximatoz sialoadenit nə ilə xarakterizə olunur?

A) Stromanın əriməsi ilə

B) Xırda irinli boşluqların əmələ gəlməsi ilə

C) Birləşdirici toxumanın böyüməsi ilə (çoxalması ilə)

D) Epitelizasiya ilə

E) Parenximanın total ödemi ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.401
656) Xroniki interstisial sialoadenit nə ilə xarakterizə olunur?

A) Stromanın əriməsi ilə

B) Epitelizasiya ilə

C) Birləşdirici toxumanın böyüməsi ilə (çoxalması ilə)

D) Xırda irinli boşluqların əmələ gəlməsi ilə

E) Parenximanın total ödem ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.403
657) Sialodenit nəyin zədələnməsi ilə xarakterizə olunur?

A) Vəz daxili limfa düyünlərinin

B) Vəzin stromasının

C) Çıxarıcı axacaqların sistemlərinin

D) Vəzin parenximasının

E) Epitelinin


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.405
658) Parenximatoz sialoadenitin kəskinləşməsinin ümumi şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Vəzin cüzi bərkiməsi ilə

B) Ağrı,vəzin şişməsi, irinli tüpürcəklə

C) Stromanın zədələnməsilə

D) Ağrı, hipersalivasiya ilə

E) Ağrı, vəzin şişməsi, hiposalivasiya ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.406
659) Alt çənənin sınıqları zamanı rentgenoloji müayinədə ilk bitişmə əlamətləri neçə gündən sonra müşahidə olunur?

A) 35-45


B) 55-65

C) 15-25

D) 25-35

E) 45-55


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.483
660) Kalkulyoz sialoadenitin əsas kliniki əlaməti hansıdır?

A) Hipersalivasiya

B) Vəzdə ağrı

C) Axacağın girəcəyinin iltihabı

D) Qida qəbulu zamanı vəzin şişməsi

E) Hiposalivasiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.406
661) Parenximatoz sialoadenitin kontrast sialoqramması nə ilə xarakterizə olunur?

A) Əsas axacağın genişlənməsi ilə

B) Yalnız konturların dəqiq olması ilə

C) Əsas axacağın genişlənməsi və konturların dəqiq olması ilə

D) Vəzidə çoxlu sayda boşluqların olması ilə

E) Axacaqlarının daralması ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.407
662) İnterstisial sialoadenitin kontrast sialoqramması nə ilə xarakterizə olunur?

A) Əsas axacağın genişlənməsi ilə

B) Vəzidə çoxlu sayda boşluqların olması ilə

C) Axacaqların daralması ilə

D) II –III sıra axacaqların ampul genişlənməsi ilə

E) Konturların dəqiq olması ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.408
663) Sialodoxitdə kontrast sialoqramma nə ilə xarakterizə olunur?

A) Bütün sıraların axacaqlarının daralması ilə

B) Əsas axacağın genişlənməsi ilə

C) Konturların dəqiq olması ilə

D) Axacaqların ampul genişlənməsi ilə

E) Vəzidə çoxlu sayda boşluqlarla


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.410
664) Xroniki sialoadenitlərdə cərrahi müdaxilə nə zaman aparılır?

A) Konservativ müalicənin qeyri-effektivliyi zamanı

B) Axacaqlardan irinli ifrazatın olması zamanı

C) Vəzin şişməsində

D) Vəzidə çoxlu sayda boşluqlar olan zaman

E) Güclü ağrılar olan zaman


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.411
665) Ağız suyu vəzilərinin xroniki iltihabı xəstəliklərinə hansı aid edilir?

A) İnterstisial sialoadenit

B) Bexçet sindromu

C) Şeqren xəsətəliyi

D) Epidemik parotit

E) Mikuliç xəstəliyi


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.412
666) İnterstisial sialoadenitin ağırlaşmasının klinik şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Ağrı,vəzin şişməsi ilə

B) Ağrı,vəzin şişməsi,hiposalivasiya ilə

C) Vəzin cüzi bərkiməsi,hipersalivasiya ilə

D) Vəzin cüzi bərkiməsi ilə

E) Ağrı,hipersalivasiya ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
667) Hansı dişləmdə oynaq qabarcığının vəziyyəti ən hündürdür?

A) Proqnatik

B) Ortoqnatik

C) Açıq


D) Dərin

E) Progenik


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.483
668) Sialolitiaz daha çox hansı vəzidə rast gəlinir?

A) Çənəaltı

B) Kiçik üst damaq vəzilərində

C) Qulaqaltı

D) Kiçik ağız suyu

E) Dilaltı


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
669) Ağız suyu vəzisinin konkrementinin diaqnostikası üçün istifadə olunan əlavə müayinə metodu hansıdır?

A) Radioizotop

B) Perkussiya

C) Rentgenoloji

D) Sitoloji

E) Kontrast sialoqrafiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.416
670) Kalkulyoz sialoadenitin əsas klinik əlamətləri hansılardır?

A) Ağız suyun ifrazının ağrılı olması

B) Vəzidə daimi ağrının olması

C) Hiposalivasiya

D) İrinli ifrazatın olması

E) Hipersalivasiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.416
671) Vartanov axacağında konkrementin diaqnostikası üçün rentgenoqrafiyanı hansı nahiyədə yerinə yetirirlər?

A) Üst çənənin bazisi nahiyəsində

B) Üst çənə nahiyəsində damaq tərəfdən

C) Ağız boşluğunun dibi nahiyəsində

D) Qulaq altı vəzi nahiyəsində

E) Üst çənə nahiyəsində vestibulyar tərəfdən


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.420
672) Çənəaltı ağız suyu vəzisində konkrementin diaqnostikası üçün daha çox hansı müayinə metodu aparılır?

A) Ağız boşluğu dibinin ağızdaxili rentgenoqrafiyası

B) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin tomoqrafiyasını

C) Ortopantomoqrafiya

D) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin rentgenoqrafiyası

E) Alt çənə cisminin rentgenoqrafiyası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.425
673) Ağız suyu vəzilərinin daşı xəstəliyi zamanı kontrast sialoqrafiya nə məqsədlə istifadə olunur?

A) Axacağın daralması məqsədi ilə

B) İltihabın aradan qaldırılması məqsədilə

C) Daşın çıxarılması üçün

D) Diaqnozu dəqiqləşdirmək məqsədilə

E) Axacağın genişləndirilməsi məqsədilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.426
674) Ağız suyu vəzisinin daşı xəstəliyinin müalicəsinin əsas metodu hansıdır?

A) Fizioterapiya

B) Hormonoterapiya

C) Autohemoterapiya

D) Kimyəvi müalicə

E) Cərrahi müalicə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.429
675) Ağız suyu vəzisinin daşı xəstəliyinin müalicəsinin əsas cərrahi metodu hansıdır?

A) Çıxarıcı axacağın plastikası

B) Vartonov axacağının yarılması

C) Yuxarıdakı variant üzrə boyun toxumasının futlyar-fassial yarılması

D) Vəzin ekstirpasiyası

E) Konkrementin çıxarılması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.429
676) Kalkulyoz sialoadenitin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi nədir?

A) Olbrayt sindromu

B) Kəskin stomatit

C) Reflektor hipersalivasiya

D) Sekretor funksiyanın aşağı düşməsi

E) Mineral mübadilənin pozulması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.429
677) Konkrementin vəzə yeridilməsinin profilaktikası üçün Vartanov axacağından çıxarılması zamanı hansı taktikanı həyata kecirtmək lazımdır?

A) Mil salınması

B) Axacağın öndən tikilməsi

C) Distal tikmə

D) Axacağın doldurulması

E) Antibiotiklərin verilməsi


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.430
678) Kalkulyoz sialoadenitin ağırlaşması nə ola bilər?

A) Abses


B) Nevralgiya

C) Olbrayt sindromu

D) Mineral mübadilənin pozulması

E) Reflektor hipersalivasiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.430
679) Konkrementin Vartanov axacağından çıxarılmasından sonra nə etmək lazımdır?

A) Axacağın hər tərəfini tikmək

B) Qat-qat yaranın hər tərəfini tikmək

C) Axacağı drenajlamaq

D) Yaranı yodoformlu tamponla bağlamaq

E) Axacağı hissəvi tikmək


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.420
680) Ağız suyu vəzisinin daşı xəstəliyində əməliyyatdan sonra hansı müalicə metodu tətbiq olunmalıdır?

A) Şüa terapiyası

B) İmmunoterapiya

C) Fizioterapiya

D) Kimyəvi terapiya

E) Hormonoterapiya


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
681) Ranula nədir?

A) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin şişi

B) Dilaltı ağız suyu vəzisinin şişi

C) Dilaltı ağız suyu vəzisinin kistası

D) Çənəaltı ağız suyu vəzisinin kistası

E) Qulaqaltı ağız suyu vəzisinin kistası


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
682) Kiçik ağız suyu vəzisinin retension kistalarının cərrahi müalicəsi nədən ibarətdir?

A) Kistanın çıxarılması vəzi ilə və ətraf toxumalarla birlikdə

B) Kistanın çıxarılması vəzin yarısı ilə birlikdə

C) Təkcə kistanın çıxarılması

D) Kistanın çıxarılması vəzin bir hissəsi ilə birlikdə

E) Kistanın vəzi ilə birlikdə çıxarılması


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.415
683) Kiçik ağız suyu vəzilərinin retension kistalarının çıxarılmasında hansı hissə yarılır?

A) Kistanın qişasının bir hissəsi

B) Selikli qişa

C) Ətraf toxumalar və vəzi ilə kista, selikli qişanın bir hissəsi

D) Vəzi ilə kista və selikli qişanın bir hissəsi

E) Kista
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.420


684) Retension kistaların çıxarılmasından sonra yaranın tikilməsi zamanı hansı tikişdən istifadə edirlər?

A) Kosmetik

B) П - şəkilli

C) Büzücü

D) Fasiləsiz

E) Düyünlü


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.419
685) Ranulanın müalicəsinin əsas cərrahi metodu nədir?

A) Kistanın çıxarılması ətraf toxumalarla birlikdə

B) Kistanın çıxarılması dilaltı və çənəaltı ağız suyu vəziləri ilə birlikdə

C) Kistanın çıxarılması dilaltı ağız suyu vəzisi ilə birlikdə

D) Kistanın çıxarılması selikli qişanın hissələri ilə birlikdə

E) Kistanın çıxarılması çənəaltı ağız suyu vəzisi ilə birlikdə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.420
686) Xoşxassəli ağız suyu vəzilərinin şişlərinin kliniki şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Vəzinin cüzi bərkiməsi ilə

B) Ağrı ilə, vəzin kiçilməsi ilə, hipersalivasiya ilə

C) Vəzidə ağrısız düyünlə, ətraf toxumlarla lehimlənməmiş (birləşməmiş)

D) Ağrı ilə, vəzin böyüməsi ilə, hiposalivasiya ilə

E) Olbrayt sindromu ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.421
687) Bədxassəli ağız suyu vəzilərinin şişlərinin kliniki şəkli nə ilə xarakterizə olunur?

A) Olbrayt sindromu ilə

B) Vəzidə məhdud hərəkətli zəif ağrılı düyünlə

C) Ağrı ilə, vəzin kiçilməsi ilə

D) Vəzinin cüzi bərkiməsi ilə

E) Ağrı ilə, vəzin böyüməsi ilə, hipersalivasiya ilə


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. «Хирургическая стоматология» 1998. с.422
688) Göz-altı nahiyənin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

B) Göz yuvasının aşağı sərhədi

C) Gicgah-çənə tikişi

D) Armudvari dəliyin kənarı

E) Almacıq sümüyü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
689) Göz-altı nahiyyəsinin medial sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

B) Almacıq sümüyü

C) Gicgah-çənə tikişi

D) Armudvari dəliyin kənarı

E) Göz yuvasının aşağı sərhəddi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
690) Göz-altı nahiyənin lateral sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Göz yuvasının aşağı sərhəddi

B) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

C) Gicgah-çənə tikişi

D) Armudvari dəliyin kənarı

E) Almacıq sümüyü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
691) Almacıq nahiyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yanaq nahiyəsinin ön-yuxarı hissəsi

B) Almacıq-çənə tikişi

C) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

D) Almacıq-gicgah tikişi

E) Almacıq nahiyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
692) Almacıq nahiyəsinin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yanaq nahiyəsinin ön-yuxarı hissəsi

B) Almacıq-çənə tikişi

C) Almacıq-gicgah tikişi

D) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

E) Almacıq nahiyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
693) Almacıq nahiyəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

B) Yanaq nahiyəsinin ön-yuxarı hissəsi

C) Almacıq-çənə tikişi

D) Almacıq nahiyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

E) Almacıq-gicgah tikişi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
694) Almacıq nahiyəsinin arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

B) Almacıq nahiyəsinin ön-aşağı hissəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

C) Yanaq nahiyəsinin ön-yuxarı hissəsi

D) Almacıq-gicgah tikişi

E) Almacıq-çənə tikişi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
695) Yanaq nahiyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) M. masseter-in yuxarı kənarı

B) Aşağı çənənin aşağı kənarı

C) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

D) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

E) Göz yuvasının sərhədləri


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
696) Yanaq nahiyəsinin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

B) Aşağı çənənin aşağı kənarı

C) Göz yuvasının sərhədləri

D) Yuxarı çənənin alveolyar çıxıntısı

E) M. masseter-in yuxarı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
697) Gicgah-altı çuxurun yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

B) Bizvari çıxıntı

C) Yanaq-udlaq fassiyası

D) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

E) Yuxarı çənənin tuberi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
698) Gicgah-altı çuxurun aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Bizvari çıxıntı

B) Yuxarı çənənin tuberi

C) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

D) Yanaq-udlaq fassiyası

E) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
699) Gicgah-altı çuxurun ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yuxarı çənənin tuberi

B) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

C) Bizvari çıxıntı

D) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

E) Yanaq-udlaq fassiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
700) Gicgah-altı çuxurun arxa sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Yanaq-udlaq fassiyası

B) Bizvari çıxıntı

C) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

D) Yuxarı çənənin tuberi

E) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
701) Gicgah-altı çuxurun daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Bizvari çıxıntı

B) Yuxarı çənənin tuberi

C) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

D) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

E) Yanaq-udlaq fassiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
702) Gicgah-altı çuxurun kənar sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

B) Yuxarı çənənin tuberi

C) Bizvari çıxıntı

D) Aşağı çənənin budağının daxili səthi

E) Yanaq-udlaq fassiyası


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
703) Gicgah-altı çuxurun ön sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Yanaq-udlaq fassiyası

B) Əsas sümüyün almacıq-altı çuxuru

C) Qanadvari çıxıntının kənar lövhəsi

D) Bizvari çıxıntı

E) Yuxarı çənənin tuberi


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
704) Gicgah nahiyyəsinin aşağı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Gicgah xətti

B) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

C) Gicgah sümüyünün axçası

D) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

E) Almacıq qövsü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
705) Gicgah nahiyyəsinin ön sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq qövsü

B) Gicgah sümüyünün axçası

C) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

D) Gicgah xətti

E) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
706) Gicgah nahiyəsinin daxili sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

B) Gicgah sümüyünün pullu hissəsi

C) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

D) Gicgah xətti

E) Almacıq qövsü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
707) Gicgah nahiyəsinin kənar sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

B) Almacıq qövsü

C) Gicgah sümüyünün pullu hissəsi

D) Gicgah xətti

E) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
708) Qulaq-ətrafı-çeynəmə nahiyəsinin yuxarı sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) M. masseter-in yuxarı kənarı

B) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

C) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

D) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı

E) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
709) Qulaq-ətrafı çeynəmə nahiyyəsinin aşağı sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

B) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı

C) M. masseter-in yuxarı kənarı

D) Almacıq qövsü

E) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
710) Qulaq-ətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin ön sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

B) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı

C) M. masseter-in yuxarı kənarı

D) Almacıq qövsü

E) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
711) Qulaq-ətrafı-çeynəmə nahiyyəsinin arxa sərhədinə hansı hissə aiddir?

A) Almacıq qövsü

B) Aşağı çənənin budağının aşağı kənarı

C) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

D) Aşağı çənənin budağının arxa kənarı

E) M. masseter-in yuxarı kənarı


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
712) Çənə-arxası nahiyyəsinin yuxarı sərhəddinə hansı hissə aiddir?

A) Gicgah sümüyünün pullu hissəsi

B) Əsas sümüyünün gicgah-altı çuxuru

C) Almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

D) Gicgah xətti

E) Almacıq qövsü


Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002
Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin