T. C. Adiyaman üNİversitesi tip faküLtesi DÖnem II 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili rehberi TelYüklə 1,14 Mb.
səhifə1/14
tarix03.04.2017
ölçüsü1,14 Mb.
#13358
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


T.C.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM II
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERİ


Tel: (0416) 223 16 90

Faks: (0416) 223 16 93

Web: http://tipfakultesi.adiyaman.edu.tr

Adres: Siteler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 411

Adıyaman/TÜRKİYE
ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk

HEKİMLİK ANDI

Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda hayatımı insanlık yolunda adayacağımı açıkça bildiriyor ve söz veriyorum,


Hocalarıma, saygı ve gönül borcumu her zaman koruyacağıma,
Sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle yerine getireceğime,

Hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma,


Benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma ve onları saklayacağıma,

Hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime,


Meslektaşlarımı kardeş bileceğime,
Din,
Milliyet,
Irk,
Siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime,

İnsan hayatına, kesinlikle saygı göstereceğime,


Baskı altında kalsam bile,
tıp bilgilerimi

insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma,


Açıkça, özgürce
ve namusum üzerine and içerim.


İÇİNDEKİLER
Sayfa

Önsöz

1

Genel Bilgi

2

Vizyonumuz

3

Misyonumuz

3

Eğitim Sistemi

3

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimimizin Hedefleri

4-7

Organizasyon Şeması

8

Yönetim

9

Fakülte Kurulu

9

Yönetim Kurulu

9

Eğitim Komisyonu

9

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Kurulu

9

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu

9

Çekirdek Eğitim Programı Komisyonu Üyeleri

9

Ölçme Ve Değerlendirme Komisyonu

10

Değişim Programları Fakülte Ve Bölüm Koordinatörleri

10

Koordinatörler Ve Ders Kurulu / Staj Sorumlu Öğretim Üyeleri

10

Öğretim Üyesi/ Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi /Uzman/ Asistan

11-14

Tıp Fakültesi 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

15

Dönem II Ders Kataloğu

16

Tıp Fakültesi Dönem II 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

17

Dönem II Ders Kurulları İsmi Ve Sınav Tarihleri

17

Dönem II Dersleri, Saatleri Ve Akts

17

Dönem II Seçmeli Dersler

18

Dönem II Ders Kurulları Ve Saatleri

18

Dönem II Eğitim-Öğretim Sorumluluları

19

Dönem II Öğretim Üye Ve Görevlileri

19

Dönem II Ders Kurulu Başkanı ve Yardımcıları

19

Dönem II Sınav Soru Dağılımı Tablosu

20

Dönem II Amaç Ve Öğrenim Hedefleri

21

Dönem II Anabilim Dalları Ders İçerikleri

22

I. Doku Biyolojisi Ders Kurulu Anabilim Dalları Ders İçerikleri

23-25

II. Dolaşım Ve Solunum Ders Kurulu Anabilim Dalları Ders İçerikleri

26-28

III. Sindirim Ve Metabolizma Ders Kurulu Anabilim Dalları Ders İçerikleri

29-31

IV. Sinir Ve Beş Duyu Ders Kurulu Anabilim Dalları Ders İçerikleri

32-34

V. Endokrin Ve Ürogenital Ders Kurulu Anabilim Dalları Ders İçerikleri

35-37

Dönem II 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Haftalık Ders Programı

38-73


ÖNSÖZ

img_20160824_153143

Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak amacımız;

Üniversitemize ve Türkiye’ye yakışacak nitelikte, modern ve teknolojik yapılara kavuşmak, öğrencilerimizi, zorlu ve yoğun emek sonucu girdikleri fakültemizden; insana değer veren, kendisini, ailesini ve tüm insanlığı seven, mesleki açıdan tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmek, çalışanlarımızın maddi, manevi her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak birlik, beraberlik ve huzur içinde ortak hedeflere kilitlenmelerini sağlamaktır.Birlikte güzel bir geleceğe yürümek dileğiyle…
Prof. Dr. Ali AYDIN

DEKAN V.

GENEL BİLGİ
adiyaman üniversitesi tip fakültesi ile ilgili görsel sonucu
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi Senatosu’nun 21/09/2006 tarih ve 01-02 sayılı kararı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06/12/2006 tarih ve 6881 sayılı kararı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31/05/2007 tarih ve 13184 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunun 09/07/2007 tarihli kararı ile Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur.
2008-2009 eğitim-öğretim yılında Fakültemize öğrenci alınmaya başlanmış olup, yapılan anlaşma ile ilk 4 yıllık dönem dersleri İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde verilmeye başlanmıştır. 2013-2014 eğitim yılından itibaren 1. Sınıf öğrencilerimiz Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında eğitim görmeye başlamışlardır. 2016 -2017 eğitim öğretim yılında IV. Sınıf öğrencilerimiz ile birlikte tüm öğrencimiz Fakültemizde eğitim öğretime devam etmektedirler. Fakültemizde 345 öğrencimiz eğitim görmektedir. Ayrıca şimdiye kadar Fakültemizde 70 adet Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, 3 adet Uzmanlık Diploması verilmiştir. Üniversitemiz T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile yapılan afiliasyon anlaşması gereği Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte poliklinik ve klinik hizmetleri vermektedir.
Tıp Fakültemiz şu an 3 bölümde toplam 37 Anabilim dalı, 16 Bilim dalı, 94 Öğretim Üyesi, 73 Araştırma Görevlisi, 345 öğrencisi, 13 personeli ile hizmet verilmektedir.

adiyaman üniversitesi tip fakültesi ile ilgili görsel sonucu
VİZYONUMUZ
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinin vizyonu, tıp eğitimi, sağlık hizmeti ve araştırma bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilebilir tıp fakülteleri arasında yer almaktır.
MİSYONUMUZ
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu, uluslararası düzeyde bilim üreten, dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım sahibi olan, yenilikçi, rekabet edici hekim ve uzman yetiştirerek, üst düzeyde tıp bilgisi eğitimi veren, iyi klinik uygulamalar içerisinde kontrollü çalışan, etik değerlere sahip, hasta haklarını ve insani değerleri göz önünde bulunduran, toplumun değer yargılarına saygılı, dünya ve toplum sorunlarına duyarlı bir Tıp Fakültesi olmaktır.

EĞİTİM SİSTEMİ
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde entegre eğitim sistemi uygulanmakta olup, eğitim-öğretimde teorik ve uygulamalı dersler birlikte yürütülmektedir. Dönem I, II ve III’te ders kurullarına, dönem IV, V ve VI’da staj esasına göre yapılmaktadır. Öğrenciler bir üst döneme geçebilmek için bulunduğu dönemin meslek içi derslerinden başarılı olmak zorundadır. Bu derslerden başarısız olan, ancak derslerden devam almış olan öğrenciler VI. dönemi bitirinceye kadar bu derslerin sınavına girebilirler.

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİMİZİN HEDEFLERİ
adsız
A. TIP UZMANI

1. Hekimlik rollerinin tümünü entegre ederek optimal, etik ve hasta-merkezli tıbbi bakım sağlar.

1.1. Başka bir sağlık profesyoneli tarafından talep edilen detaylı değerlendirmeleri ve önerileri yazılı ve/veya sözel olarak iletmek de buna dahildir.

1.2. Hekimlik yetkinliklerini etkin bir şekilde kullanır.

1.3. Hasta bakımıyla ilgili etik sorunları bilir ve ona uygun davranır.

1.4. Çok sayıda hasta ve sorunla karşılaştığında profesyonel görevlerini etkin ve uygun bir şekilde önceliklendirir.

1.5. Şefkatli ve hasta odaklı bakım yapar.

1.6. Tıbbi kararlar alırken etik ilkeleri gözetir.

1.7. Gerektiğinde bilirkişilik yapar.

2. Klinik uygulamasına uygun bilgi, beceri ve tutumlarını oluşturur ve sürdürür.

2.1. İlgili temel biyomedikal, sosyal-davranışsal ve klinik bilgileri kendi klinik uygulamasına uyarlar.

2.2. Alanıyla ilgili yetkinlikleri kullanır.

B. İYİ İLETİŞİM KURAN HEKİM

1. Tanı ve tedavi süreçlerinde hasta ve yakınları ile uyumlu, güvene dayalı, etik bir ilişki geliştirir.

1.1. Hekimliğin gerektirdiği temel klinik becerileri iyi iletişim kurarak uygular.

1.2. Tanı tedavi sürecinde hasta ve yakınlarına anlayış, güven, saygı ve empati ile yaklaşır.

1.3. Hasta mahremiyetine ve tercihlerine saygı gösterir.

1.4. Etkin, eleştirel ve empatik bir şekilde dinler.

1.5. Sözel olmayan ipuçlarının farkında olur ve uygun tepkiler verir.

1.6. Bir klinik görüşmeyi kurallarına göre yönlendirir.

2. Hasta ve yakınlarının, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının hastalık süreci ile ilgili bilgi ve bakış açılarını net olarak elde eder ve değerlendirir.

2.1. Hastanın hastalığına yönelik inanışları, endişeleri, beklentileri ve deneyimleri konusunda bilgi toplar.

2.2. Hastaya bakanlardan, yakınlarından ve diğer sağlık çalışanlarından da durumla ilgili bilgi alır ve değerlendirir.

3. Hasta ve yakınlarına, meslektaşlara ve diğer sağlık çalışanlarına sürece ait uygun açıklamayı yapar ve bilgilendirir.

3.1. Hasta ve yakınlarına, meslektaşlarına ve diğer sağlık çalışanlarına insanca bir tutumla ve anlaşılabilir şekilde bilgi aktarır.

3.2. Hasta ve yakınlarının, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının süreci müzakere etmesini ve karara katılmasını cesaretlendirir.

4. Hasta ve yakınları, meslektaşlar ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte tedavi planını oluşturur ve ilgili konularda ortak bir anlayış geliştirir.

4.1. Hasta ile yaptığı görüşmede hastanın durumunu, tepkilerini, kaygılarını ve tercihlerini de içeren sorunları etkili bir şekilde araştırır ve belirler.

4.2. Karar sürecini etkileyen cinsiyet, din, kültürel değerleri de içeren tüm farklılıklara saygı duyar.

4.3. Görüşme sırasında hastayı soru sormaya, tartışmaya, etkileşimde bulunmaya cesaretlendirir

4.4. Hastayı, yakınlarını ve ilgili sağlık personelini karar verme süreçlerine dahil ederek tedavi planını geliştirir.

4.5. Bilgilendirilmiş onamı uygun şekilde alır.

4.6. Kötü haberi uygun şekilde verir.

4.7. Saldırganlık, kararsızlık ve yanlış anlaşılma gibi iletişim sorunlarıyla etkili bir şekilde başa çıkar.

5. Tıbbi durumlar hakkında yazılı ya da sözlü olarak etkili bilgilendirme yapar.

5.1. Klinik durumların ve tanı-tedavi süreçlerinin yazılı ve/veya elektronik kaydını anlaşılır, doğru ve uygun bir şekilde tutar.

5.2. Klinik durumları ve tanı-tedavi süreçlerini sözel olarak etkili bir şekilde sunar.

5.3. Gerektiğinde tıbbi bir durum hakkında topluma veya medyaya etkili şekilde bilgi sunar.

C. EKİP ÜYESİ OLARAK HEKİM

1. Sağlık hizmeti ekiplerine uygun ve etkili bir şekilde katılır.

1.1 Kendi görev ve sorumluluklarını diğer sağlık çalışanlarına net bir şekilde açıklar.

1.2 Sağlık hizmeti ekibindeki diğer çalışanların görev ve sorumluluklarını öğrenir.

1.3 Diğer sağlık çalışanlarının yeterlilik, sorumluluk ve üstlendikleri görevleri kabul eder ve saygı duyar.

1.4 Hastalara ve topluma verilecek hizmeti diğer sağlık çalışanları ile birlikte planlar ve tamamlar.

1.5 Gerektiğinde, sağlık hizmeti dışındaki akademik ve idari işlerde diğer muhatapları ile birlikte çalışır.

1.6 Meslekler arası toplantılara etkili bir şekilde katılır.

1.7 Kaliteli hizmetin sağlanması için diğer meslek grupları ile uyum içinde çalışır.

1.8 Ekip oluşumu ve işlevi sırasında kendi rolünün belirlenmesi sürecine uyar.

1.9 Profesyonellik, kaynak dağılımı, gizlilik de dahil olmak üzere ekip etiğine saygı duyar.

1.10 Gerekli olduğunda bir sağlık ekibine liderlik yapar.

2. Meslekler arası çatışmaları önlemek, müzakere etmek ve çözmek için ekip içinde etkili bir şekilde çalışır.

2.1 Çatışma sürecinde ekipte yer alan farklı meslek sahiplerine ve meslektaşlarına karşı saygılı bir tutum sergiler.

2.2 Çatışmaları önlemek için diğer meslek sahipleri ile birlikte çalışır.

2.3 Çatışmaları çözmek için müzakereyi tüm ekip ile birlikte gerçekleştirir.

2.4 Diğer meslek üyelerinin farklılıklarına ve sınırlılıklarına saygı duyar.

2.5 Çatışma sürecinde özeleştiri yapar ve buna uygun davranır.

2.6 Çatışma çözümünde ekip işlevini önceler.

D. YÖNETİCİ ROLÜYLE HEKİM

1. İnsan yönetimi

1.1. Görev yerlerinde diğer sağlık çalışanlarının görev tanımlarına uygun olarak çalışmasını organize eder.

1.2. Komisyon ve toplantıları uygun şekilde yönetir ya da katılır.

1.3. Etkileşimde olduğu kurum ve kişilerle ilişkilerini yönetir.

1.4. Hasta ve hasta yakınlarının sağlık hizmeti içindeki davranışlarını yönetir.

1.5. Ekibinin kariyer planlamasını etkin yönetir.

2. Kaynak yönetimi

2.1. Sağlık hizmeti kaynaklarını etkili ve dengeli kullanır.

2.2. Hasta bakımını maliyet etkin şekilde düzenler.

3. Zaman yönetimi

3.1. Hekimlik ve kişisel rolleri arasındaki zaman dengesini kurar.

3.2. Zamanı bilimsel ölçütlere göre en uygun planlar.

4. Süreç yönetimi

4.1. Kariyerini etkin yönetir.

4.2. Hekimlik pratiği süreçlerini etkin yönetir.

4.3. Kurumunun kalite yönetiminde etkin rol alır.

5. Sağlık sistemi yönetimi

5.1. Sağlık sisteminin her düzeyini göz önüne alarak işlevsel konumunu yönetir.

5.2. Sağlık sisteminin her düzeyini göz önüne alarak finansal konumunu yönetir.

E. SAĞLIK KORUYUCUSU OLARAK HEKİM

1. Sağlık bakımının bir parçası olarak her bir bireyin sağlık gereksinimine ve sorularına cevap verir.

1.1 Her bir bireyin sağlık gereksinimini belirler.

1.2 Hizmet verdikleri kişilerle birlikte sağlığı geliştirme fırsatlarını belirler.

1.3 Hizmet verdikleri kişilerle birlikte koruyucu hekimlik fırsatlarını belirler.

1.4 Hizmet verilen kişiler için yasal ve sosyal hakları tanımlar ve hedef kitleyi bilgilendirir.

1.5 Toplum içindeki savunmasız ve ihtiyaç sahibi bireyleri belirler ve uygun çözümler üretir.

2. Hizmet sundukları bölge insanının sağlık gereksinimine cevap verir.

2.1 Hekimlik hizmetlerinden daha fazla faydalanmalarını sağlamak için kendi mesleki yetkinlikleri konusunda bölge insanını bilgilendirir.

2.2 Hizmet verdiği kişilerle birlikte sağlığı geliştirme fırsatlarını belirler ve uygun çözümler üretir

2.3 Hizmet verdiği kişilerle birlikte koruyucu hekimlik fırsatlarını belirler ve uygun çözümler üretir.

2.3 Sağlık hizmeti sunumunda bölgesel farklılıklara saygı gösterir.

2.4 Toplumun genel sağlığını tehdit eden durumları tespit eder ve uygun çözümler üretir.

2.5 Bölgesinde sıklığı artan hastalıklarla ilgili farkındalık oluşturur.

3. Hizmet sundukları ülkenin sağlık göstergelerinin saptanmasında görev alır.

3.1 Ülke insanının sağlık hizmetlerine erişimindeki sosyal, fiziksel ve ekonomik engelleri belirler.

3.2 Ülke içindeki savunmasız veya ötekileştirilmiş grupları belirler ve uygun çözümler üretir.

3.3 Toplum sağlığına yönelik muhtemel tehditleri önceden tanımlar ve uygun çözümler üretir.

4. Toplumun ve her bir hastanın sağlığını geliştirir.

4.1 Hizmet sunduğu toplumun sağlık göstergelerini düzeltecek davranışlar sergiler.

4.2 Kamu politikalarının ülke insanının sağlığı üzerindeki etkilerini göz önüne alarak hizmet verir.

4.3 Sağlık hizmetlerinin yapısal ve işlevsel özelliklerinin toplum ve birey sağlığına etkisini bilerek görev yapar.

4.4 Koruyucu hekimlik uygulamasında fedakârlık, sosyal adalet, özerklik, dürüstlük ve idealistliği de kapsayan mesleki sorumluluk üstlenir.

4.5 Sağlık yöneticisi rolünün, koruyucu hekimlik rolünün önüne geçmeyecek şekilde davranır.

4.6 Koruyucu hekimlik uygulamalarında hekimlerin üstlendiği kurumsal mesleki sorumluluğa katkı verir.

F. ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN HEKİM

1.Sürekliöğrenme yoluyla mesleki faaliyetlerini sürdürmek ve geliştirmek

1.1. Mesleki yetkinliğin sürdürülebilirlik ilkelerine uyar.

1.2.Kişisel gelişim dosyasını ilke ve stratejilerine uygun olarak kullanır.

1.3. Klinik uygulama sırasında öğrenim gereksinimlerini fark eder ve tamamlar.

1.4. Klinik uygulamasında öz değerlendirme yapar.


Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin