Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Əgər xəstənin penisillinə allergiyası varsa, ona hansı antibiotik verilə bilər ?Yüklə 2 Mb.
səhifə6/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

248) Əgər xəstənin penisillinə allergiyası varsa, ona hansı antibiotik verilə bilər ?
A) Gentamisin

B) Klindamisin

C) Sefalosporin

D) Metronidazol

E) Eritromisin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -11
249) Hamilə qadınlara nə üçün tetrasiklin verilə bilməz ?
A) Qanı durulaşdırır

B) İonotrofik effekt yaradır

C) Kalsiumun təsirini sıfıra endirir

D) Kalsiumun təsirini dəyişir

E) Kalsiumun xelatlarını yaradır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -12
250) Reyes sindromu hansı dərmanın uzun müddət istifadəsi nəticəsində yaranır ?
A) Parasetamol

B) Aspirin

C) Nimesulid

D) Metronidazol

E) İbuprofen
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -13
251) Kəskin parasetamol zəhərlənməsi hansı dozada baş verir ?
A) 8 qm/kq

B) 6 qm/kq

C) 7 qm/kq

D) 10 qm/kq

E) 9, 5 qm/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -13
252) Hansı virus stomatoloqlar üçün ən qorxulu sayılır ?
A) Herpes simplex, Herpes zoster

B) Herpes zoster, Hepatit B

C) HİV , Hepatit B

D) Koksaki, HİV

E) HİV, Herpes simplex
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -14
253) “Fumigation” dedikdə nə anlaşılır ?
A) Əllərin sterilizasiyası

B) Kreslonun dezinfeksiyası

C) Alətlərin dezinfeksiyası

D) Əməliyyat otağının döşəməsinin dezinfeksiyası

E) Kiçik əməliyyat otağının tavanı, döşəməsi və divarlarının dezinfeksiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -15
254) Stomatoloji xəstələr arasında ən çox yoluxucu virus hansıdır ?
A) Hepatit E

B) Hepatit A və E

C) Hepatit A, B və C

D) Hepatit E və C

E) Hepatit B və C
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -15
255) İti və kəsici alətlər necə sterilizasiya edilir ?
A) Spirtlə

B) Xloraminlə

C) Formaldehidlə

D) Qlutaraldehidlə

E) Potassium permanqanatla
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -16
256) Hansı halda yerli anestetikin istifadəsi qəti əks göstərişdir ?
A) Hipertireodizm

B) Hipertoniya

C) Revmatizm

D) Bronxial astma

E) Şəkərli diabet
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -19
257) Yerli anestetikin tərkibindəki antioksidant hansıdır ?
A) Epinefrin

B) Metilparaben

C) Adrenalin

D) Sodium xlorid

E) Sodium – meta bisulfit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -19
258) Qaraciyər sirrozu olan xəstəyə ən münasib yerli anestetik qrupu hansıdır ?
A) Maskalı

B) Ümumi anesteziya

C) Ester qrup

D) Sedasiya

E) Amid qrup
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -20
259) Yerli anestetikin təsir mexanizmi haqqında qəbul edilən nəzəriyyə hansıdır ?
A) Spesifik reseptor nəzəriyyəsi

B) Trans – membran neytrallaşma nəzəriyyəsi

C) İrsi – yoluxucu nəzəriyyə

D) “Gate – control “ (qapı – yoxlama) nəzəriyyəsi

E) Membran keçiriciliyi nəzəriyyəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -20
260) Əgər xəstədə yerli anestetikə qarşı tamamilə allergiya varsa, əvəzedici kimi hansı dərman istifadə edilə bilər ?
A) Benzalkonium xlorid

B) Xlorfeniramin maleit

C) Sodium xlorid

D) Ketamin hidroxlorid

E) Difenhidramin hidroxlorid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -20
261) Yerli anestetikin tərkibində olan metilparabenin funksiyası nədir ?
A) Antiseptik

B) Antioksidant

C) Antibakterial

D) Antifunqal

E) Qoruyucu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -20
262) Əgər xəstədə anafilaktik şok baş verərsə ilk yeridiləcək dərman hansıdır ?
A) Dezifillin

B) Antihistamin

C) Adrenalin

D) Eufillin

E) Deksametazon
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -22
263) “ Dry – socket “- ın ( quru diş yuvası ) sinonimi nədir ?
A) Deformans osteiti

B) Kəskin alveo osteiti

C) Kəskin osteomielit

D) Xronik alveolit

E) Yuva osteomieliti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -26
264) İkincili qanaxma nə qədər müddət sonra baş verir ?
A) 12 saat

B) 1 həftə

C) 6 saat

D) 24 saat

E) 48 saat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -26
265) “ Dry – socket “- ın ( quru diş yuvası ) patogenezini kim tədqiq etmişdir ?
A) Birn

B) Hilton

C) William

D) Bells


E) Kelly
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -28
266) “ Dry – socket “- ın ( quru diş yuvası ) törədicisi hansıdır ?
A) Streptokokk

B) Stafilokokk

C) Pnevmokokk

D) Treponema denticola

E) Qonokokk
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -28
267) Çənənin radiasiyaya uğramış nahiyəsində cərrahi müdaxilə üçün ən optimal zaman hansıdır ?
A) Radioterapiyadan dərhal sonra

B) Radioterapiyadan 3 ay sonra

C) Radioterapiyadan 4 – 6 həftə sonra

D) Radioterapiyadan 6 ay – 1 il sonra

E) Radioterapiya kursu dövründə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -29
268) Çəkilmiş dişin yuvası üçün istifadə olunan transplantant materialı hansıdır ?
A) Kalsium karbonat

B) Hidroksiapatit

C) Kalsium sulfat

D) Kalsium xlorid

E) Kalsium fosfat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -30
269) Gicgah – çənə oynağı ankilozunun cərrahi müalicəsində üz sinirini zədələməmək şərtilə aparılacaq kəsik hansıdır ?
A) Post aurikular

B) Çənəaltı

C) Hemikoronal

D) Alkayat və Bramley

E) Endural
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -34
270) Gicgah – çənə oynağı ankilozunun cərrahi müalicəsində hansı intubasiya metodundan istifadə edilir ?
A) Oyanıq intubasiya

B) Traxestomik intubasiya

C) Normal intubasiya

D) Fibro – optik intubasiya

E) Kor burun intubasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 34
271) Gicgah – çənə oynağının rentgen müayinəsi zamanı ağız həm açıq, həmdə qapalı olduqda oynaq boşluğunda bulanıq görüntü nəyin əlamətidir ?
A) Oynaqda çıxıq

B) Oynaq başının demineralizasiyası

C) Oynaqda kəskin iltihab

D) Oynaq başının eroziyası

E) Ankilozun başlaması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 34
272) Uşaqlarda aşağı alveol sinirinin naqili anesteziyasından sonra ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır ?
A) Trizm

B) Dodaqda xoralar

C) Dodağın nekrozu

D) Paresteziya

E) Bucaq xeyliti
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -24
273) Gicgah – çənə oynağına hidrokortizon inyeksiyası zamanı xəstə ağzını nə qədər açmalıdır ?
A) Tam açılmalıdır

B) Ağız bağlı olmalıdır

C) Tam açılmanın 1/3 qədər

D) Dodaqlar nisbi sakitlik vəziyyətində olmalıdır

E) Tam açılmanın 2/3
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 35
274) Gicgah – çənə oynağında aparılan cərrahi müdaxilənin ağırlaşması hansıdır ?
A) Frey sindromu

B) Volf – Parkinson – Vayt sindromu

C) Pikvikian sindromu

D) Keen sindromu

E) Trotter sindromu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 34
275) Şuxardt şinasından hansı hallarda istifadə edilir ?
A) Uşaqlarda çənə sınıqlarında

B) Dento – alveolyar sınıqlarda

C) Burun sınıqlarında

D) Əng sümüyü sınığında

E) Almacıq sınığında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -39
276) Xəstədə əng – almacıq kompleksinin sınığı vardır və xəstə şok vəziyyətindədir. Hansı müalicə aparılmalıdır ?
A) 0, 9 %-li NaCl v/d

B) Antibiotik vurulmalıdır

C) Qan köçürülməlidir

D) Ringer laktat məhlulu v/d

E) Plazma köçürülməlidir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 40
277) Çənənin hansı nahiyəsi ən az sınmaya məruz qalan nahiyədir ?
A) Oynaq çıxıntı

B) Çənə cismi

C) Çənə bucağı

D) Tac çıxıntı

E) Simfizial nahiyə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 41
278) Gicgah əzələsinin ani kontrakturası hansı nahiyənin sınmasına səbəb olur ?
A) Tac çıxıntının

B) Gicgah – çənə oynağının

C) Oynaq diskinin

D) Əsas sümüyün

E) Oynaq çıxıntının
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -41
279) Üz skeletinin möhkəm və davamlı komponenti hansıdır ?
A) Burun sümüyü

B) Alın sümüyü

C) Dilaltı sümük

D) Çənə sümüyü

E) Etmoidal sümük
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -41
280) Battl simptomu nədir ?
A) Le For I sınığı

B) Kəllə əsasının sınığı

C) Le For III sınığı

D) Le For II sınığı

E) Bucaq nahiyəsinin sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 41
281) Çənə sınıqları zamanı ən yavaş bitişmə gedən nahiyə hansıdır ?
A) Oynaq çıxıntısı

B) Tac çıxıntı nahiyə

C) Bucaq nahiyəsi

D) Şaxə nahiyəsi

E) Simfizial
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers).Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. -41
282) Xəstədə bir müddət əvvəl çənənin yerini dəyişmiş sınığı olmuşdur. Xəstə köhnə sınıq yerində ağrıdan şikayətlənir, bu yer mental dəliyə yaxındır və orada törəmə müəyyən edilir. Diaqnozu müəyyən edin?
A) Nevrolemmoma

B) Travmatik nevroma

C) Hipersementoz

D) Nevrofibroma

E) Nevromatoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 46
283) Çənədə ikitərəfli köpək nahiyəsinin sınığı olduğu halda çənəni arxaya doğru çəkən əzələlər hansıdır ?
A) Genioqlossus və masseter

B) Genioqlossus və mylohyoid

C) Mylohyoid və pteriqoid medialis

D) Genioqlossus və diqastrikusun ön qarıncığı

E) Genioqlossus və tirehyoid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 46
284) Le For II sınığında hansı sümüklər zədələnir ?
A) Əngin alın çıxıntısı, gözyaşı , etmoidal

B) Əng, almacıq , burun , gözyaşı

C) Alın , əng , burun

D) Almacığın alın çıxıntısı, əng , burun

E) Əngin alın çıxıntısı, burun , gözyaşı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 48
285) İkiqarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı hansı sinirlə innervasiya olunur ?
A) Hipoqlossal

B) Ansa servikalis

C) Fasial

D) Mandibulyar

E) Servikal kələf
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 6


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə