Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Üz - çənə nahiyəsi aktinomikozunun dərialtı-əzələ növündə çeynəmə əzələsində lokalizasiya edən proses hansı əlamələrlə səciyyələnir?Yüklə 2 Mb.
səhifə21/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

1013) Üz - çənə nahiyəsi aktinomikozunun dərialtı-əzələ növündə çeynəmə əzələsində lokalizasiya edən proses hansı əlamələrlə səciyyələnir?
A) Papulyoz zədələnmə ilə

B) Pustulvari zədələnmə ilə

C) Çapıq deformasiyanın formalaşması ilə

D) Bərk şankrın formalaşması ilə

E) İnfiltratların irinlənməsi ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
1014) Solğun treponemanın orqanizmə daxil olma yolu hansıdır?

A) Alimentar yolla

B) Hava - damcı yolu ilə

C) Selikli qişanın və ya dərinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə

D) Selikli qişanın və ya dərinin intakt epiteli vasitəsi ilə

E) Transmissiv yolla


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364
1015) Anadangəlmə siflis zamanı solğun treponemanın orqanizmə daxil olma yolu hansıdır?
A) Hava - damcı yolu ilə

B) Plasenta vasitəsi ilə

C) Selikli qişanın və ya dərisinin intakt epiteli vasitəsi ilə

D) Alimentar yolla

E) Selikli qişanın və ya dərisinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364
1016) Anadangəlmə siflis zamanı solğun treponemanın orqanizminə daxil olma yolu hansıdır?
A) Alimentar yolla

B) Hava - damcı yolu ilə

C) Selikli qişanın və ya dərisinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə

D) Göbəyin limfa damarları vasitəsi ilə

E) Selikli qişanın və ya dərisinin intakt epiteli vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364
1017) Siflisə aid olamayan anlayış hansıdır?
A) Solğun treponema törədir

B) Qeyri - spesifik odontogen infeksiyadır

C) Selikli qişanın və ya dərisinin zədələnmiş epiteli vasitəsi ilə daxil olur

D) Anadangılmə və qazanılşmış immunitet yaranmır

E) Əsasən cinsi yolla yoluxur
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364
1018) Superinfeksiya anlayışına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) İnfeksiyanın inkubasiya dövrü

B) Anadangəlmə sifilis

C) Orqanizmin hiperreaktivliyi fonunda xəstəliyin atipik gedişi

D) Yolxulmuş xəstənin bədəninə yeni bakteriyaların daxil olması

E) Sifilis fonunda vərəm xəstəliyinin mövcudluğu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 364
1019) Klinik olaraq birincili sifilis nə ilə xarakterizə olunur?
A) Qabarıqlı sifilid ilə

B) Rozeola ilə

C) Bərk şankr ilə

D) Pustula ilə

E) Ləkəli sifilid ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
1020) Klinik cəhətdən birincili sifilis nə ilə xarakterizə olunur?
A) Qabarıqlı sifilid ilə

B) Pustula ilə

C) Sifilitik skleradenit ilə

D) Ləkəli sifilid ilə

E) Rozeola ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
1021) Birincili sifilis zamanı qeyd olunan sərt şankrın sinonimini göstərin.
A) Birincili affekt

B) Pustula

C) Qabarıqlı sifilid

D) Rozeola

E) Ləkəli sifilid
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
1022) Birincili sifilis zamanı qeyd olunan poliadenit nədir?
A) Regionar limfangit

B) Kontakt sialodenit

C) İpsilateral limfadenopatiya

D) Kontralateral limfadenopatiya

E) Bilateral limfadenopatiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
1023) Klinik olaraq ikincili sifilis nə ilə xarakterizə olunur?
A) Sifilitik sklerodenit ilə

B) Sifilitik rozeola ilə

C) Bərk şankr ilə

D) Qabarıqlı sifilid ilə

E) Ləkəli sifilid ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
1024) Sifilitik xora aşağıdakılardan hansı ilə oxşar deyil?
A) Trofik xora ilə

B) Vərəm xorası ilə

C) Yanıqla

D) Travmadan sonrakı xora ilə

E) Aktinomikoz xorası ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 365
1025) Furunkul nədir?
A) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

B) Bir neçə tük follikularının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı

C) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumaların kəskin irinli - nekrotik iltihabı

D) Üz və ağız boşluğu toxumalarının ildırım sürətli gedişə malik yaş qanqrenası

E) Dərinin qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan ocaqlı seroz və ya seroz - hemorragik iltihabı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 300
1026) Karbunkul nədir?
A) Bir neçə tük follikullarının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı

B) Üz və ağız boşluğu toxumalarının ildırımsürətli gedişata malik olan yaş qanqrenası

C) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

D) Dərinin qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan ocaqlı seroz və ya seroz - hemorrahik iltihabı

E) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumalarının kəskin irinli - nekrotik iltihabı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 300
1027) Noma nədir?
A) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

B) Bir neçə tük follikullarının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı

C) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumalarının kəskin irinli - nekrotik iltihabı

D) Üz və ağız boşluğu toxumalarının çox sürətli gedişata malik yaş qanqrenası

E) Dərinin qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan ocaqlı seroz və ya seroz - hemorragik iltihabı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 310
1028) Qızılyel nədir?
A) Üz və ağız boşluğu toxumalarının ildırım sürətli gedişə malik yaş qanqrenası

B) Qızdırma və intoksikasiya ilə xarakterizə olunan dərinin ocaqlı seroz və ya seroz - hemorragik iltihabı

C) Bir neçə tük follikularının və piy vəzilərinin dəriyə və dərialtı toxamalara yayılan kəskin irinli - nekrotik iltihabı

D) Dəri və dərialtı toxumanın odontogen mənşəli kəskin seroz iltihabı

E) Tük follikulunun və onu əhatə edən toxumalarının kəskin irinli - nekrotik iltihabı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 305
1029) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi

B) Üst dodağın dərisi

C) Alt dodağın dərisi

D) Yanaq nahiyəsinin dərisi

E) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
1030) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Alt dodağın dərisi

B) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi

C) Yanaq nahiyəsinin dərisi

D) Ağız bucağının dərisi

E) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
1031) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

B) Yanaq nahiyəsinin dərisi

C) Alt dodağın dərisi

D) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi

E) Gözaltı nahiyənin dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
1032) Furunkulun ən təhlükəli lokalizasiyası hansıdır?
A) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

B) Çənənin mental nahiyəsinin dərisi

C) Periorbital nahiyənin dərisi

D) Alt dodağın dərisi

E) Yanaq nahiyəsinin dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
1033) Karbunkulların tipik lokalizasiyası hansıdır?
A) Yanaq nahiyəsinin dərisi

B) Gözaltı nahiyənin dərisi

C) Periorbital nahiyənin dərisi

D) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

E) Çənənin mental nahiyyəsinin dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
1034) Karbunkulun tipik lokalizasiyası hansıdır?
A) Yanaq nahiyəsinin dərisi

B) Alt və üst dodağının dərisi

C) Periorbital nahiyənin dərisi

D) Qulaqətrafı nahiyənin dərisi

E) Gözaltı nahiyənin dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
1035) Karbunkul və furunkul zamanı abseslərdən fərqli olaraq piogen membranın strukturu necə olur?
A) Tor şəkilində

B) Lövhəli

C) Bütöv “ val ” şəklində

D) Girdə şəkildə

E) Bizvari
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
1036) Ağırlaşmamış furunkulun inkişaf mərhələlərini ardıcıllıqla göstərin.

1 – Ostiofollikulit

2 – İltihabi infiltrasiya

3 – Dərin folikulit

4 – İrinli-nekrotik özəyin əmələ gəlməsi və ayrılması

5 – İltihabi infiltratın sorulması
A) 3, 1, 2, 5, 4

B) 5, 4, 3, 2, 1

C) 4, 1, 3, 2, 5

D) 1, 2, 3 , 4 , 5

E) 1, 3, 2, 4, 5
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
1037) Ostiofollikulit nədir?
A) Yumuşaq toxumaların altında olan sümüyün iltihabı

B) İrinli - nekrotik özəyin ayrılması

C) Tük folikulunun qıf hissəsinin iltihabı

D) Regionar limfa damarlarının iltihabıE) Dərialtı birləşdirici toxumanın iltihabı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 301
Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə