Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Replantasiya zamanı dişin alveolla ən əlverişsiz birləşməsi hansıdır?Yüklə 2 Mb.
səhifə13/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21

604) Replantasiya zamanı dişin alveolla ən əlverişsiz birləşməsi hansıdır?
A) Periodontal

B) Fibroz-osteoid

C) Osteoid

D) Periodontal-fibroz

E) Fibroz
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164-165
605) Dişlərin hemiseksiyası hansı dişlərdə aparılır?
A) Aşağı molyarlarda

B) Çətin çıxan dişlərdə

C) Əngin frontal dişlərində

D) Ektopiya olumuş dişlərdə

E) Çənənin frontal dişlərində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 167-168
606) Dişlərin replantasiyası nədir?
A) Diş köklərinin ayrılması

B) Çox köklü dişlərdə diş tacının saxlanılması ilə köklərinin birinin çıxarılması

C) Çıxarılan dişlərin öz diş yuvasına qaytarılması

D) Çox köklü dişlərdə köklərin birinin tac hissəsi ilə birlikdə götürülməsi

E) Diş zirvəsinin rezeksyası
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164
607) Dişlərin hemiseksiyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Çıxarılmış dişin bir neçə gündən sonra yerinə qoyulması

B) Çox köklü dişlərdə köklərin birinin tac hissə ilə birlikdə götürülməsi

C) Diş zirvəsinin çıxarılması

D) Çıxarılmış dişin dərhal yerinə qoyulması

E) Çox köklü dişlərdə diş tacının saxlanılması ilə köklərinin birinin çıxarılması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164
608) Diş kökünün amputasiyası nədir?
A) Dişin kökünün ona məxsus tac hissə ilə çıxarılması

B) Çıxarılmış dişin yenidən öz yuvasına qoyulması

C) Tək köklü dişlərdə diş tacının və diş kökünün bir hissəsinin çıxarılması

D) Çox köklü dişlərdə diş tacının saxlanılması ilə köklərinin birinin çıxarılması

E) Diş kökü zirvəsinin çıxarılması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 168
609) Diş kökünün amputasiyası hansı formada aparılılr?
A) Diş kökü zirvəsi çıxarılır və yeri sümükəvəzedici ilə doldurulur

B) Diş kökü çıxarılır və yerinə implantat qoyulur

C) Diş tacının saxlanılması ilə köklərinin biri çıxarılır

D) Dişin kökünün ona məxsus tac hissə ilə birlikdə çıxarılır

E) Çıxarılmış diş yenidən öz yuvasına qaytarılır
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 168
610) Diş kökü zirvəsinin rezeksiyası planlaşdırıldıqda diş kökü kanalının plomblanması nə vaxt aparılılır?
A) Əməliyyatdan 10 gün sonra

B) Əməliyyatdan əvvəl

C) Əməliyyatdan 1 həftə sonra

D) Plomblamaya ehtiyac olmur

E) Əməliyyatdan dərhal sonra
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 168-170
611) Çənənin periostiti nədir?
A) Alveol çıxıntısının və çənə cisminin sümüküstlüyünün iltihabı

B) Alveol çıxıntısının və çənə cisminin iltihabı

C) Diş yuvasının iltihabı

D) Çənə sümüyü iliyinin iltihabı

E) Alveol çıxıntısının iltihabı
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 173
612) Çənənin odontogen periostitinin əmələ gəlmə səbəbi hansıdır?
A) Zədələnmiş orqanlardan qanla yayılan infeksiya

B) Periodontitin ağırlaşması

C) Üz dərisinin infeksyalaşmış yarası

D) Xora nekrotik stomatitinin ağırlaşması

E) Üz toxumalarının güllə yaralanması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 173-174
613) Çənənin odontogen periostitin əmələ gəlmə səbəbi hansıdır?
A) Üz toxumalarının güllə yaralanması

B) Çətinliklə çıxan dişlər

C) Xoralı nekrotik stomatitin ağırlaşması

D) Üz dərisinin infeksyalaşmış yarası

E) Zədələnmiş orqanlardan qanla yayılan infeksiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 173-174
614) Çənənin odontogen periostitin əmələ gəlmə səbəbi hansıdır?
A) Xora nekrotik stomatitinin ağırlaşması

B) İrinləmiş radikulyar kista

C) Üzün toxumalarının güllə yaralanması

D) Üz dərisinin infeksyalaşmış yarası

E) Zədələnmiş orqanlardan qanla yayılan infeksiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 173-174
615) Çənənin odontogen periostitin əmələ gəlmə səbəbi hansıdır?
A) Xoralı nekrotik stomatitin ağırlaşması

B) Üz dərisinin infeksiyalaşmış yarası

C) Zədələnmiş orqanlardan qanla yayılan infeksiya

D) Üz toxumalarının güllə yaralanması

E) Paradontitin ağırlaşması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 173-174
616) Çənənin odontogen periostitin əmələ gəlmə səbəbi hansı ola bilməz?
A) İrinləmiş radikulyar kista

B) Xoralı nekrotik stomatitin ağırlaşması

C) Çətinliklə çıxan dişlər

D) Periodontitin ağırlaşması

E) Paradontitin ağırlaşması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 173-174
617) Çənənin odontogen periostitinin əmələ gəlmə səbəbi hansı ola bilməz?
A) Paradontitin ağırlaşması

B) Periodontitin ağırlaşması

C) İrinləmiş radikulyar kista

D) Çətinliklə çıxan dişlər

E) Zədələnmiş orqanlardan qanla yayılan infeksiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 173-174
618) Çənənin odontogen periostitin əmələ gəlmə səbəbi hansı ola bilməz?
A) İrinləmiş radikulyar kista

B) Paradontitin ağırlaşması

C) Üz dərisinin infeksyalaşmış yarası

D) Çətinliklə çıxan dişlər

E) Periodontitin ağırlaşması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 173-174
619) Çənənin odontogen periostitinin əmələ gəlmə səbəbi hansı ola bilməz?
A) İrinləmiş radikulyar kista

B) Paradontitin ağırlaşması

C) Periodontitin ağırlaşması

D) Çətinliklə çıxan dişlər

E) Üz toxumalarının güllə yaralanması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 173-174
620) Kəskin irinli periostitin müalicəsi zamanı nə vaxt antibiotiklər əlavə edilir?
A) Ağrı yarandıqda

B) Bədən temperaturu 37 °C olduqda

C) Bədən temperaturu 38 °C -dən yüksək olduqda

D) Bədən hərarəti 38 °C-dən aşağı olduqda

E) Bədən temperaturu 37,5 °C olduqda
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-183
621) Kəskin irinli periostitin müalicəsində hansı halda mütləq antibiotiklər əlavə edilir?
A) Ağrılar zamanı

B) Uşaqlarda

C) Qadınlarda

D) Kişilərdə

E) Bədən hərarəti 38 °C aşağı olduqda
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-183
622) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı irinin yayılma yollarını təyin edin.
A) Üzün yumşaq toxumalarından

B) Travma nəticəsində zədələnmiş sümükdən

C) Zədələnmiş ağız boşluğunun selikli qişası vasitəsi ilə

D) Sümükdaxili limfa yolları ilə

E) Fallopi kanalları vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с195
623) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı irinin yayılma yollarını təyin edin.
A) Fallopi kanalları vasitəsi ilə

B) Travmaya uğramış zədələnmiş sümükdən

C) Üzün yumşaq toxumalarında olan iltihabı prosesdən

D) Diş ətrafı sümük toxumasının rezorbsiya uğramış sahələrindən

E) Zədələnmiş ağız boşluğunun selikli qişası vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с195
624) Aşağı premolyar və molyar dişlərdən əmələ gələn kəskin irinli odontogen periostit digər nahiyələrin periostitlərindən hansı klinik əlamətin olması ilə fərqlənir?
A) “ Pillə ” simptomu

B) Dişin “ uzanma ” hissi

C) “ Vensan ” simptomu

D) Keçid büküşündə olan şişkinlik

E) Ağrıların üçlü sinirin şaxələri boyunca irradiasiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
625) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı əmələ gələn yumşaq toxumalarının ödeminin həcmi nədən asılıdır?
A) İrinli ocaq nahiyəsində sinir şəbəkəsinin vəziyyətindən

B) Diş tacının dağılma dərəcəsindən

C) İrinli ocaq nahiyəsində damar şəbəkəsinin vəziyyətindən

D) Pulpa kamerasının həcmindən

E) Diş köklərinin anatomiyasından
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
626) Əng sümüküstülüyün magistral növ venoz kələfi hansı nahiyədə yerləşir?
A) Əngin tuber nahiyəsi

B) Əng sinusunun ön lövhəsi

C) Çənənin mental nahiyəsi

D) Sərt damaq

E) Əngin frontal nahiyəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
627) Çənə sümüküstülüyün magistral növ venoz kələfi hansı nahiyədə yerləşir?
A) Gözyuvasının aşağı kənarı

B) Sərt damaq

C) Əngin frontal nahiyəsi

D) Əng sinusunun ön lövhəsi

E) Çənənin bucaq nahiyəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
628) Kəskin odontogen periostit zamanı irin sümüküstülüyünü dağıdarsa, ilk növbədə hansı növ abses formalaşar?
A) Selikli qişa altı

B) Sümükdaxili

C) Əzələarası

D) Fassiya arası

E) Sümüküstü
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с196
629) Çənənin dil tərəfində olan kəskin irinli odontogen periostit hansı patologiya ilə oxşardır?
A) Aşağı molyarların kəskin qanqrenoz pulpiti

B) Dilaltı tüpürcək vəzisinin kəskin iltihabi prosesi

C) Yanaq nahiyəsinin kəskin odontogen absesi

D) Dil kökünün fleqmonası

E) Aşağı kəsici dişlərin generalizə olunmuş paradontiti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197-198
630) Kəskin periostitin kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Fizioterapiya

B) Manual terapiya

C) Sedativ müalicə

D) Hipotenziv terapiya

E) Antibakterial terapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 199
631) İrinli periostitlərdə ilkin olaraq irin kütləsi harada yerləşir?
A) Çənənin xarici kortikal lövhəsi altında

B) Sümüküstlüyünün altında

C) Əzələ altında

D) Diş əti altında

E) Dəri altında
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с195-196
632) Periostitin müalicəsi zamanı yaraya drenaj nə vaxt qoyulur?
A) Kəsik aparılılr, drenaj qoyulmur

B) Kəsik aparıldıqdan dərhal sonra

C) Kəsik aparıdıqdan 2 gün sonra

D) Kəsik aparıldıqdan 1 gün sonra

E) Kəsik aparıldıqdan 3 gün sonra
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с199
633) Çənə periostitlərini aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Xroniki haymorit ilə

B) Kəskin sialodenit ilə

C) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi ilə

D) Diş ətinin fibroması ilə

E) Dişlərin sınıqları ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 178-180
634) Çənə periostitlərini aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Kəskin sialodenit ilə

B) Epulitlərlə

C) Kəskin osteomielit ilə

D) Xroniki haymorit ilə

E) Dişlərin sınıqları ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 178-180
635) Çənənin kəskin irinli periostiti ilə müraciət zamanı hansı taktika seçilməlidir?
A) Novokainlə blokada etmə

B) İrinli ocağı cərrahi yolla açmaq

C) Fizioterapevtik müalicə təyin etmək

D) Antihistamin müalicə aparmaq

E) İynərefleksterapiyanı başlamaq
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-182
636) Periostitin müalicəsində, operativ müdaxilə zamanı kəsik hansı nahiyədə aparılır?
A) Retromolyar nahiyənin selikli qişa yarılır

B) Orta xətt üzrə xüsusi çənəaltı nahiyədə

C) Keçid büküşü üzrə selikli qişa və sümüküstlüyü yarılır

D) Çənə bucağı nahiyəsində

E) Şişkinliyə uyğun dəridə horizontal istiqamətdə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-182
637) Kəskin periostitin kompleks müalicəsinə nə aiddir?
A) Elektrokoaqulyasiya

B) Rentgenoterapiya

C) Kimyaterapiya

D) Fizioterapiya

E) Krioterapiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-182
638) Kəskin irinli periostitin ağırlaşması zamanı kompleks müalicəyə hansı əlavə edilir?
A) Hipotenziv müalicə

B) Sedativ müalicə

C) Manual terapiya

D) Şüa müalicəsi

E) Antibakterial müalicə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-182
639) Kəskin periostitin kompleks müalicəsinə hansı aiddir?
A) Hipotenziv preparatlar

B) Manual terapiya

C) Antihistamin preparatları

D) Kimyaterapiyası

E) Sedativ terapiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-182
640) Kök zirvəsinin rezeksiyası əməliyyatına əks göstəriş hansıdır?
A) Xroniki qranuləedici periodontit

B) Diş kanalının zirvəyə qədər doldurulmaması

C) Xroniki qranulomatoz periodontit

D) Dişin ikinci dərəcəli laxlaması

E) Kistaqranuloma
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 168-169
641) 34- cü diş kökünün zirvəsinin rezeksiyası zamanı aşağıdakı ağrılaşmalardan hansı baş verə bilər?
A) Haymor cibinin perforasiyası

B) Selikli qişanın bor vasitəsi ilə zədələnməsi

C) Aşağı alveol sinirinin zədələnməsi

D) Burun boşluğunun perforasiyası

E) Venoz kələfin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 172-173
642) Birköklü dişlərin peridontitlərinin cərrahi müalicəsi zamanı kanal boş olarsa nə etmək lazımdır?
A) Dişin replantasiyasını aparmaq

B) Kanalı retroqrad yolla doldurmaq

C) Diş kökünü amputasiya etmək

D) Dişi hemiseksiya etmək

E) Diş kökünün 1/2 hissəsini rezeksiya etmək
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 170
643) Qranulyasiyaedici və qranulamatoz periodontit necə differensasiya edilir?
A) Biopsiyaya əsasən

B) Rentgenoloji müayinə ilə

C) Keçid büküşünün vəziyətinə görə

D) Anamnezə görə

E) Laborator müayinə ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 161-163
644) Çənənin məhdudlaşmış odontogen ostomielit zamanı iltihabi ocaq hansı nahiyəni əhatə edir?
A) 2-3 diş nahiyəsi

B) çənənin yarısı

C) çənənin oynaq çıxıntısı

D) çənənin cisim və ya şaxə nahiyəsi

E) çənənin tac çıxıntısı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 203
645) Aşağıdakılardan hansı çənələrin odontogen osteomielitini təsvir edir?
A) Çənələrətrafı yumşaq toxumalarının infeksion irinli iltihabı

B) Dişin periodont toxumalarını zədələyən iltihabı proses

C) Çənələrətrafı limfa düyünlərinin yayılmış irinli iltihabı

D) Çənələrin alveol çıxıntısı sümüküstlüyünün irinli iltihabı

E) Çənələrin sümük toxumasının irinli-nekrotik prosesi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 201-203
646) Çənələrin sümük toxumasının yoluxucu irinli-nekrotik prosesi necə adlanır?
A) Haymorit

B) Adenofleqmona

C) odontoma

D) Osteomielit

E) Periostit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 201-203
647) Kəskin odontogen osteomielitin törədicilərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

1. Stafilakoklar

2. Spiroxetlər

3. Xlamidiyalar

4. Fuzobakteriyalar

5. Damcılı parazitlər
A) 2, 3

B) 1, 3


C) 3, 5

D) 4, 5


E) 1, 4
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 184-185
648) Osteomielitin patogenezinin əsaslandırılmış nəzəriyyəsi hansıdır?
A) Endokrin nəzəriyyə

B) Vazomator nəzəriyyə

C) Sinir-somatik nəzəriyyə

D) Yoluxucu-allergik nəzəriyyə

E) İrsi-keçiricilik nəzəriyyəsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 185-187
649) Çənələrin osteomielitinin patogenezinə aid olmayan nəzəriyyə hansıdır?
A) İrsi-keçiricilik nəzəriyyəsi

B) İmunoloji-reaktivlik nəzəriyyəsi

C) Yoluxucu-embol nəzəriyyəsi

D) Neyro-trofik nəzəriyyə

E) Yoluxucu-allergik nəzəriyyə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 185-187
650) Çənələrdə iltihabi prosesin yayılmasına görə osteomielit neçə qrupa bölünür?

A) Yüngül, orta, ağır

B) Məhdud ,ocaqlı,yayılmış

C) Kəskin,yarımkəskin,xroniki

D) Destruktiv,destruktiv-produktiv,produktiv

E) Sekvestr əmələgətirən,yuvalı,hiperostoz


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 201
651) Klinik gedişatına görə osteomielitin hansı dövrləri ayırd edilir?

A) Destruktiv,destruktiv-produktiv,produktiv

B) Məhdud ,ocaqlı,yayılmış

C) Kəskin,yarımkəskin,xroniki

D) Sekvestrəmələgətirən,yuvalı,hiperastoz

E) Yüngül, orta, ağır


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 204
652) Kəskin osteomielit iltihabi prosesin xarakterinə görə necə olur?
A) Fibroz, qranulyasiyaedici, qranulomatoz

B) Litik, yuvalı, hiperostoz

C) Normaergik, hipoergik, hiperergik

D) Destruktiv, destruktiv-produktiv, produktiv

E) Sekvestr əmələgətirici, hiperplastik ,ossifikasiyaedici
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 191
653) Xroniki osteomielitin hansıı klinik variantları mövcuddur?

A) Seroz, serroz-irinli ,irinli

B) Yüngül, orta, ağır

C) Fibroz, qranulyasiyaedici ,qranulomatoz

D) Məhdud, ocaqlı ,yayılmış

E) Destruktiv, destruktiv-produktiv, produktiv


Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 196
654) Xroniki osteomielitin klinik gedişində hansı proses iştirak etmir?
A) Yuvalı ostomielit

B) Sekveztrasiya

C) Hiperostoz

D) Maliqnizasiya

E) Hiperplastik ostomielit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 195-197
655) Çənələrin odontogen osteomieliti hansı yaşlarda daha çox rast gəlinir?
A) qocalıq dövründə

B) 20-40 yaşlar arası

C) 3-5 yaşlar arası

D) 40-60 yaşlar arası

E) yeniyetmə dövründə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 184
656) Çənələrin osteomielitin kəskin dövründə patoloji-anatomik dəyişikliklərinin ardıcıllığını göstərin.

1. Sümük iliyinin irinli əriməsi

2. Sümüyün osteoklastik rezorbsiyası

3. Dişlərin periodontunun leykositoz infiltrasiyası

4. Osteonların stazı, trombozu, əriməsi

5. Sümük iliyinin irinli infiltrasiyası
A) 1,4, 5, 3, 2

B) 3, 4, 2, 5, 1

C) 3, 5, 1, 4 ,2

D) 4, 3, 2, 5, 1

E) 5, 1, 4, 2, 3
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 223-225


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin