Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Limfa sisteminin odontogen iltihabi xəstəliklərində yalnız konservativ müalicə hansı nozoloji forma zamanı aparılır?Yüklə 2 Mb.
səhifə15/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

700) Limfa sisteminin odontogen iltihabi xəstəliklərində yalnız konservativ müalicə hansı nozoloji forma zamanı aparılır?
A) Adenofleqmona

B) Xroniki hiperplastik limfadenit

C) Kəskin irinli limfangit

D) Seroz limfadenit

E) Bütün limfadenitlər
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300
701) Klinik göstəricilərdən asılı olaraq odontogen limfadenitlər hansı qruplara bölünür?
A) Birincili və ikincili

B) Kəskin, xroniki, xroniki kəskinləşmiş

C) Odontogen, tonzillogen, rinogen

D) Spesifik və qeyri - spesifik

E) İnfeksion və qeyri - infeksion
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300
702) Odontogen limfadenitin təsnifatı haqqında aşağıdakılardan hansı səhvdir?
A) Xroniki kəskinləşmiş

B) Yarım kəskin

C) Kəskin irinli

D) Kəskin seroz

E) Xroniki hiperplastik
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300
703) Çənəaltı limfa düyünüdə iltihabi proses tam aradan qaldırılmayıb, bunun səbəbi böyük ehtimalla aşağıdakılarddan hansı ola bilər?
A) Səbəbkar diş müalicə olunmayıb

B) Fizioterapiya aparılmayıb

C) Antibiotikoterapiya aparılmayıb

D) Antihistamin preparatlarla müalicə edilməyib

E) İmmunosupressiv terapiya aparılmayıb
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c. 291-300
704) Aşağıdakı hansı limfa düyünləri kəllə əsasının limfa düyünlərinə aiddir?
A) Ənsə

B) Burun - dodaq

C) Molyar

D) Yanaq


E) Çənə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c. 291-300
705) Kəllə əsası limfa düyünlərinə hansı limfa düyünləri aiddir?
A) Molyar

B) Yanaq


C) Burun - dodaq

D) Dərin qulaqətrafı

E) Çənə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
706) Xüsusi çənəaltı limfa düyünləri haradan limfa almır?
A) xüsusi çənəaltı nahiyənin sümüküstlüyündən

B) Qulaq seyvanından

C) Ağız dibi toxumalarından

D) Dilin uc hissəsindən

E) Alt dodaqdan
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c.291-300
707) Burun - dodaq limfa düyünləri limfanı haradan alır?
A) Üst dodaqdan

B) Qaşüstü nahiyədən

C) Gözyuvasıaltı nahiyənin səthindən

D) Burunun yumşaq toxumalarından

E) Yanaq nahiyəsindən
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c.291-300
708) Yanağın limfa düyünləri harada yerləşir?
A) Burun - dodaq büküşü nahiyəsində

B) Yanaq nahiyəsinin aşağı hissəsində

C) Xüsusi çeynəmə əzələsinin ön kənarında

D) Çənənin aşağı kənarında

E) Yanaq və gözyuvasıaltı nahiyənin sərhədində
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т. Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» c.291-300
709) Xroniki odontogen limfadenitlər hansı xəstəliklərlə differensasiya olunur?
A) Aktinomikoz ilə, kəskin və xroniki osteomielitlərlə

B) Üzün və boyunun anadangəlmə kistaları və fistulası ilə, şiş xəstəlikləri ilə

C) Xroniki osteomielitlərlə, kəskin sialodenitlərlə və xroniki qranulyasiyalaşan periodontitlərlə

D) Kəskin osteomielitlərlə, xroniki pulpitlərlə, şiş xəstəlikləri ilə

E) Karbunkul və qarayara ilə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
710) Kəskin irinli odontogen limfadenitlərin cərrahi müalicə mərhələləri hansıdır?
A) İrinliyin açılması, nekrotik toxumaların kənar edilməsi, drenajın qoyulması

B) İrinli ocağa elektroforezlə medikamentoz təsir

C) İrinliyin açılması, drenaj qoyulması

D) İrinliyin açılması, fizioterapevtik prosedurların təyini

E) İrinliyin açılması, antibakterial terapiya
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
711) Odontogen kəskin və xroniki limfadenitlərin ilkin müalicə taktikası hansıdır?
A) Antibakterial terapiya

B) Odontogen infeksiya mənbəyinin aradan qaldırılması

C) İmmun sisteminin modulyasiyası

D) İrinliyin açılması

E) Fizioterapiya
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова «Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
712) Kəskin irinli limfadenit zamanı müalicə necə aparılır?
A) İrinliyin açılması və medikamentoz terapiya

B) Elektrofarez

C) Yalnız antibakterial terapiya

D) İmmunnoterapiya

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
713) Kəskin irinli odontogen limfadeniti hansı xəstəliklərlə differensasiya etmək olar?
A) Miqrasiyaedici qranulyoma, karbunkul

B) Lipoma, dermoid kista

C) Aktinomikotik və vərəm limfadeniti

D) Ateroma, furunkul

E) Ateroma, karbunkul
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
714) Kəskin limfadenitdə iltihabın inkişafının ardıcıllığı necə olmalıdır?
A) İrinli, seroz, adenofleqmona, periadenit

B) Periadenit, seroz, irinli

C) Adenofleqmona, periadenit, irinli

D) Seroz, irinli,adenofleqmona, periadenit

E) Seroz, irinli, periadenit, adenofleqmona
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
715) Kəskin seroz limfadenit nə ilə səciyyələnir?
A) Hiperemiya, ödem, hüceyrə infiltrasiyası

B) Tünd qəhvəyi rəngli dəri örtüyü ilə ödem

C) Leykositlərin yığımı ilə

D) Limfatik follikulanın böyüməsi ilə

E) Makrofaqların böyüməsi ilə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
716) Xroniki hiperplastik limfadenit xarakterizə olunur?
A) Fibroz toxumanın böyüməsi ilə

B) Hemorragik ekssudatın yığılması ilə

C) Limfoid toxumanın əvəz olunmaı ilə

D) Limfoid elementlərin hiperplaziyası ilə

E) Birləşdirici toxumanın yaranması ilə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
717) Adenofleqmonoz proses nəyi göstərir?
A) Limfa damarlarının, limfa düyünlərinin iltihabi xəstəliyini

B) Badamcıqların və yumşaq damağın iltihabi xəstəliyini

C) Limfa düyünlərinin və onu əhatə edən yumşaq toxumaların yayılmış irinli iltihabi xəstəliyini

D) Limfa damarlarının iltihabi xəstəliyini

E) Limfa düyünlərinin iltihabi xəstəliyini
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
718) Adenofleqmonanın səbəbi hansıdır?
A) Absesləşmiş furunkul

B) Periostit

C) İltihabi prosesin limfa düyünündən kənara yayılması

D) Periapikal iltihab

E) Parenximatoz sialodenit
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
719) Adenofleqmona zamanı periferik qanın ümumi analizində hansı əsas parametrlərdə dəyişikliklər olur?
A) Hemoqlobin azalır, leykositoz müşahidə edilmir

B) Leykositoz olmur, eritrositlərin çökmə sürəti dəyişilmir

C) Eritrositlərin çökmə sürəti artır və leykositoz müşahidə edilir

D) Eritrositlərin çökmə sürəti azalır, hemoqlobin artır

E) Leykopeniya baş verir
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
720) Adenofleqmonaların əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Medikamentoz

B) Medikamentoz, fizioterapevtik

C) Fizioterapevtik

D) Cərrahi

E) Cərrahi, fizioterapevtik
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
721) Adenofleqmonaların müalicəsi necə aparılır?
A) Seroz limfadenitdə olduğu kimi

B) Xroniki periodontitin cərrahi müalicəsi kimi

C) Fizioterapevtik üsulla

D) Fleqmonalarda olduğu kimi

E) Medikamentoz üsulla
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
722) Adenofleqmonaların klinikasında aşağıdakılardan hansı müşahidə edilir?
A) Yalnız hərarət

B) Ağrı, lokal şişkinlik, intoksikasiya əlamətləri

C) Bərk konsistensiyalı şişkinlik

D) Yalnız ümumi halsızlıq

E) Yalnız ağrı
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
723) Periferik qanda əsasən hansı göstəricilərin dəyişilməsi adenofleqmonaların diaqnostikasında mühüm rol oynayır?
A) İltihabın kəskin faza göstəriciləri və patoloji seroloji proteinlər

B) Lipid mübadiləsi göstəriciləri

C) Biokimyəvi markerlər

D) Osteomarkerlərin səviyyəsi

E) Qanın ümumi analizinin parametrləri
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
724) Adenofleqmonalar zamanı hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostika aparılmalıdır?
A) Aktinomikoz, vərəm

B) Yalnız karbunkul

C) Sarkoidoz, qarayara

D) Yalnız sarkoidoz

E) Furunkul, karbunkul
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
725) Üz - çənə nahiyəsinin limfadeniti anlayışınına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Limfa düyününün iltihabı

B) Limfa düyününün fibrozlaşması

C) Limfa düyününün kapsulunun dağılması nəticəsində ətraf toxumalarının iltihabı

D) Limfa damarının ilthabı

E) Limfa düyünündə iltihab nəticəsində kazeoz (kəsmik) nekroz
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 258
726) Üz - çənə nahiyəsinin limfangoiti anlayışına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Limfa düyündə iltihab nəticəsində kazeoz (kəsmik) nekroz

B) Limfa damarının ilthabı

C) Limfa düyününün kapsulunun dağılması nəticəsində ətraf toxumalarının iltihabı

D) Limfa düyünün iltihabı

E) Limfa düyününün fibrozlaşması
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
727) Üz - çənə nahiyəsinin adenofleqmonası anlayışınına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Limfa düyünündə iltihab nəticəsində kazeoz (kəsmik) nekroz

B) Limfa düyününün kapsulunun dağılması nəticəsində ətraf toxumalarının iltihabı

C) Limfa düyününün iltihabı

D) Limfa damarının ilthabı

E) Limfa düyünün fibrozlaşması
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
728) Kəskin retikulyar limfanqoitdən fərqli olaraq trunkulyar limfanqoit zamanı hansı proses baş verir?
A) İri arteriyalarının arteriti qeyd olunur

B) Dərialtı piy toxumasının irinli dağılması müşahidə olunur

C) Dərin limfatik damarlar zədələnir

D) Limfa damarlarının səthi şəbəkəsi zədələnir

E) Üz dərisinin hissəvi nekrozu baş verir
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
729) Kəskin trunkulyar limfanqoitdən fərqli olaraq retikulyar limfangoit zamanı baş verən prosesi təyin edin.
A) İri arteriyalarının arteriti qeyd olunur

B) Üz dərisinin hissəvi nekrozu var

C) Limfa damarlarının səthi şəbəkəsi zədələnir

D) Dərialtı piy toxumasının irinli dağılması müşahidə olunur

E) Dərin limfa damarları zədələnir
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
730) Kəskin limfanqoit hansı patologiya ilə differensasiya olunmalıdır?
A) Dərialtı qranuloma

B) Qızılyel xəstəliyi

C) Odontogen abses

D) Odontogen fleqmona

E) Kavernoz sinusun trombozu
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
731) Kəskin seroz odontogen limfadenit zamanı xəstənin ağız boşluğunun müayinəsi zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?
A) Dilaltı tüpürcək vəzisinin sialodeniti

B) Qlossit

C) Xroniki tonzilit

D) Ağız boşluğunun selikli qişasının irinləmiş yarası

E) Periodontit
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
732) Kəskin seroz qeyri - odontogen limfadenit zamanı xəstənin ağız boşluğunun müayinəsi zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?
A) Xroniki tonzilit

B) Periostit

C) Alveolit

D) Perikoronit

E) Xroniki periodontit
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.291-300
733) Limfogen parotit nədir?
A) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün limfadenit nəticəsində stenon axarının stenozu

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin iltihablaşması nəticəsində regionar limfadenit

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün hiperplaziyası

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün limfadenit nəticəsində vəzinin parexnimasının seroz iltihabı

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfatik düyünün dağılması və irinin axar vasitəsi ilə ifraz olunması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 258-269
734) “ Hersenberq ” yanlış parotiti zamanı aşağıdakılardan hansı baş verir?

A) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfa düyünün limfadeniti nəticəsində stenon axarının stenozu

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfa düyünün limfadeniti nəticəsində vəzinin parexnimasının seroz iltihabı

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin daxilində olan limfa düyünün hiperplaziyası

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzinin iltihablaşması nəticəsində regionar limfadenit

E) Qulaqətrafı - çeynəmə fassiyanın altında olan dərin qulaqətrafı limfa düyünlərinin limfadeniti


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 258-269
735) Rentgenoloji şəkildə haymor boşluqları harada yerləşir?
A) Üçbucaq formasında olan göz yuvasının altında

B) Üçbucaq formasında olan almacıq qövsünün altında

C) Üçbucaq formasında burun sümüklərinin altında

D) Kvadrat formasında olan göz yuvasının altında

E) Kvadrat formasında olan almacıq qövsünün altında
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
736) Düzgün olmayan cavabı göstərin.
A) Odontogen haymorit zamanı dişdə və ya parodont toxumalarında ağrı qeyd olunur

B) Odontogen haymorit zamanı adətən hər iki əng boşluğu zədələnir

C) Odontogen haymorit zamanı boşluğun ön və lateral divarının palpasiyası ağrılıdır

D) Odontogen haymorit zamanı əng sümüyü nahiyəsində iltihabi prosesin olması ( periodontit , patoloji dişəti cibi, osteomielit )

E) Odontogen haymorit zamanı boşluğun dibində perforativ dəlik qeyd olunur
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
737) Haymorotomiya zamanı qanaxma müşahidə olunduqda boşluğa doldurulan piltə hansı məhlulda isladılır?

A) Antibiotik

B) Yodoform

C) Heparin

D) Furasilin

E) Xlorheksidin


Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
738) Haymorotomiya əməliyyatından adətən neçə gün sonra piltə sinusdan çıxarılır ?
A) 2 - ci gün

B) 7 - ci gün

C) 4 - cü gün

D) 6 - cı gün

E) 5 - ci gün
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
739) Əng sinusunun perforasiyası oroantral fistuladan nə ilə fərqlənir?
A) 4 həftədən bir neçə aya qədər perforasiya, 2 həftədən 4 həftəyə qədər isə fistula yolu hesab olunur.

B) 1 - 3 həftə perforasiya , 3 - 6 həftə isə fistula yolu hesab olunur.

C) 1 həftədən 4 həftəyə qədər perforasiya, 4 həftədən bir neçə aya qədər isə fistula yolu hesab olunur.

D) 1 aydan 4 aya qədər perforasiya , 4 aydan çox isə fistula yolu hesab olunur.

E) Perforasiya zamanı perforativ dəlik epitel toxuması ilə örtülməyib ,oroantral fistula zamanı isə örtülüb.
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
740) Radikal haymorotomiya əməliyyatı üçün sinusa haradan yol açılır?
A) Ön divardan

B) Üst divardan

C) Lateral divardan

D) Alt divardan

E) Medial divardan
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
741) Haymor boşluğu xəstəliklərinin diaqnostikası üçün hansı rentgenoloji müayinə daha səmərəlidir?
A) Yan proyeksiyada kəllənin rentgenoqrafiyası

B) Düz proyeksiyada üz skeletinin rentgenoqrafiyası

C) Aksial proyeksiyada burunun əlavə ciblərinin rentgenoqrafiyası və üz skeletinin KT-si.

D) Ortopantomoqramma

E) Başın KT və MRT müayinəsi
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
742) Haymorotomiya əməliyyatı zamanı burun boşluğu ilə əlaqə hansı yolla yaradılır?
A) Üst burun balıqqulağının altından

B) Orta burun balıqqulağının altından

C) Yuxarı burun yolu ilə

D) Orta burun yolu ilə

E) Aşağı burun yolu ilə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
743) İltihabi proseslərdə haymorotomiya əməliyyatı zamanı sinusun selikli qişasının hansı hissəsi götürülür?
A) Alt divarın selikli qişası

B) Polipoz dəyişilmiş hissələr

C) Sinusun bütün selikli qişası

D) Yan divarın selikli qişası

E) Alt və medial divarların selikli qişası
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
744) Xroniki haymoritlər zamanı, əsasən sinusun hansı divarında polipoz dəyişikliklərə rast gəlinir?
A) Lateral divarın selikli qişasında

B) Alt və medial divarın selikli qişasında

C) Alt divarın selikli qişasında

D) Üst divarın selikli qişasında

E) Medial divarın selikli qişasında
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
745) Oroantral fistula ilə müşaiyət olunan odontogen polipoz haymoritin müalicəsi hansı üsulla aparılır?
A) Medial divardan daxil olmaqla sinusun punksiyası , sanasiyası və fistulanın plastikası

B) Cərrahi əməliyyat – haymorotomiya, fistulanın plastik bağlanması

C) Oroantral fistulanın yolu ilə sinusun selikli qişasının dəyişilmiş hissəsinin çıxarılması və fistulanın plastikası

D) Oroantral fistulanın yolu ilə haymor boşluğundan, histoloji müayinə üçün toxumanın götürülməsi

E) Sinusun antiseptik məhlullarla yuyulması və fistulanın plastik bağlanması
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
746) Əngin hansı dişlərinin kök zirvələri haymor boşluğuna daha yaxındır?
A) 38, 48

B) 16, 26

C) 47, 37

D) 21, 11

E) 35, 45
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
747) Haymoritin hansı klinik forması konservativ müalicəyə davamsızdır?

A) Sinusun dibinin postekstraksion tamlığının pozulması ilə müşahidə edilən haymoritlərin xroniki forması

B) Böyük perforativ dəlik ilə müşahidə edilən forması

C) Haymoritin polipoz forması

D) Haymoritlərin xroniki forması

E) İrinli eksudasiya ilə olan kəskin forması


Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
748) Odontogen haymoritlərdə sinusun selikli qişa membranın hansı hissəsi ən çox zədələnir?
A) Ön divarın selikli qişası

B) Yuxarı divarın selikli qişası

C) Medial divarın selikli qişası

D) Medial və ön divar birlikdə

E) Aşağı divarının selikli qişası
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
749) Hansı diaqnostik taktika ilə odontogen haymoritin konservativ müalicəsinin effektivliyini təsdiqləmək olar?
A) Sinusun boşluğuna onun dibinin 1/3 - ni təşkil edən qüsurunu hipertrofiyalaşmış selikli qişanın yerinə qaytarılması ilə

B) Sinusların kontrast rentgen müayinəsi fonunda

C) Antiseptik işlənilmiş mayedə çürüntülü eksudatın izlərinin olması

D) Sinusun antiseptik işlənməsindən sonra alınmış mayenin qoxusuna görə

E) Sinusun antiseptik işlənməsindən sonra mayenin sitoloji tətqiqatı ilə
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
750) Əng cibinin perforasiyası zamanı xəstə əsasən nədən şikayətlənir?
A) Həmin tərəfdə burun keçəcəyindən ifrazatın axması

B) Ağız boşluğundan burun boşluğuna havanın keçməsi

C) Göz nahiyəsində narahatlıq

D) Qonşu dişlərdə ağrılar

E) Baş ağrıları
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
751) Əng cibinin quruluşuna görə hansı növləri var?
A) Pnevmatik, yuvalı, aralıq

B) Sklerotik, sporadik ,aralıq

C) Pnevmatik, sklerotik, yuvalı

D) Pnevmatik ,aralıq, sklerotik

E) Aralıq , pnevmatik, yuvalı
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
752) Odontogen haymoritin diaqnozunun təsdiqi zamanı hansı diaqnostik metod daha səmərilidir?
A) Kontrast rentgenoqrafiya

B) Rentgenoloji

C) Diafanoskopiya

D) Histoloji

E) Sitoloji
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.
753) Dişin ekstraksiyasından sonra əng cibinin perforasiyası zamanı hansı klinik əlamətlər müşahidə edilir?
A) Burundan qanaxma, alın nahiyəsində ağrılar

B) Burundan qanaxma, gözlərdə ağrılar, dəyişilmiş selikli qişanın hissəsinin diş yuvasından düşməsi

C) Burundan qanaxma, hava qabarcıqları ilə qanlı ifrazat, gözlərdə ağrı

D) Diş yuvasından qanaxma, gicgah nahiyəsində ağrılar

E) Diş yuvasından hava qabarcıqları ilə birlikdə qanlı ifrazatın olması, yuvanın tamlığının yoxlanılması zamanı alətin daha dərinə keçməsi
Ədəbiyyat: В.М.Безруков, Т.Г.Робустова«Руководство по хирургической и стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»c.312-326.


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin