Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Almacıq nahiyəsinin aşağı sərhədi hansıdır?Yüklə 2 Mb.
səhifə18/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

856) Almacıq nahiyəsinin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Almacıq - gicgah tikişi

B) Yanaq nahiyəsinin ön - yuxarı şöbəsi

C) Almacıq - əng tikişi

D) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı

E) Əng sümüyün alveol çıxıntısı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281
857) Almacıq nahiyəsinin ön sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Almacıq - əng tikişi

B) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı

C) Göz yuvasının xarici divarı

D) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi

E) Almacıq - gicgah tikişi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281
858) Almacıq nahiyəsinin arxa sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Gicgah nahiyəsinin ön, aşağı şöbəsi, göz yuvasının aşağı kənarı

B) Almacıq - əng tikişi

C) Gözyuvasının aşağı kənarı

D) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi

E) Almacıq - gicgah tikişi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281
859) Gözyuvası nahiyəsinin sərhədlərini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Göz yuvasının divarları

B) Almacıq sümüyü, göz yuvasının aşağı kənarı, göz yaşı sümüyü, almacıq - əng tikişi

C) Retrobulbar toxumalar, göz yaşı sümüyü, almacıq sümüyünün alın çıxıntısı

D) Retrobulbar toxumalar, göz yaşı sümüyü, göz yuvasının aşağı kənarı

E) Almacıq sümüyü, almacıq - əng tikişi, retrobulbar toxumalar, gözyaşı sümüyü
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281-282
860) Yanaq nahiyəsinin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

B) Əng sümüyünün alveoli çıxıntısının aşağı kənarı

C) Çənənin aşağı kənarı

D) Göz yuvasının aşağı kənarı

E) Çeynəmə əzələnin ön kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
861) Yanaq nahiyəsinin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

B) Çənənin aşağı kənarı

C) Göz yuvasının aşağı kənarı

D) Çeynəmə əzələnin ön kənarı

E) Əng sümüyünün alveol çıxıntısının aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
862) Yanaq nahiyəsinin arxa sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çeynəmə əzələsinin arxa kənarı

B) Almacıq sümüyünün aşağı kənarı

C) Çənə bucağı

D) Çənənin aşağı kənarı

E) Çeynəmə əzələnin ön kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
863) Göz yuvasının fleqmonası zamanı erkən ağırlaşma hansıdır?
A) Görmə qabiliyyətinin itməsi

B) Üz sinirinin parezi

C) Kserostomiya

D) Diplopiya

E) Göz qapağının çevrilməsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281-282
864) Yanaq nahiyəsi fleqmonasının əmələ gəlməsinə hansı törədicilər səbəb olur?
A) Fakultativ və obliqat anaeroblar

B) Solğun spiroxetlər

C) Difteriya cöpləri

D) Vərəm mikobakteriyaları

E) Şua göbələkləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
865) Yanaq nahiyəsinin odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbi hansı dişlərdir?
A) Yuxarı mərkəzi kəsicilər

B) Aşağı yan kəsicilər

C) Aşağı birinci premolyarlar

D) Yuxarı köpək dişləri

E) Yuxarı və aşağı azı dişləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
866) Yanaq nahiyəsinin qeyri - odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbi nədir?
A) Yanaq nahiyyəsinin nevusu

B) Yanaq nahiyyəsinin travmatik hematoması

C) Yanaq nahiyyəsinin selikli qişasının leykoplagiyası

D) Yanaq nahiyyəsinin odontogen limfadeniti

E) Yanaq nahiyyəsinin hemangioması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
867) Aşağıdakılardan hansı yanaq nahiyəsinin qeyri - odontogen mənşəli fleqmonasının əmələ gəlməsinin səbəbidir?
A) Yanaq nahiyəsinin spesifik limfadeniti

B) Yanaq nahiyyəsinin nevusu

C) Yanaq nahiyyəsinin odontogen limfadeniti

D) Yanaq nahiyyəsinin hemangioması

E) Yanaq nahiyyəsinin selikli qişasının leykoplagiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
868) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası üçün səciyyəvi klinik əlamət nədir?
A) Ağızın sərbəst açılması

B) Udqunma aktının pozulması

C) Dişləmin pozulması

D) Yanağın hiperemiyası və ağrılı infiltratın olması

E) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
869) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası üçün səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Udqunma aktının pozulması

B) Yuxarı və aşağı göz qapaqlarının ödemi

C) Dişləmin pozulması

D) Sərbəst ağızın açılması

E) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
870) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasını aşağıdakılardan hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) Göz yuvasının fleqmonası

B) Alt dodağın karbunkulu

C) Ağız dibinin fleqmonası

D) Almacıq nahiyəsinin fleqmonası

E) Çənəaltı nahiyənin fleqmonası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
871) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə xəstənin müraciəti zamanı mütləq nə etmək lazımdır?
A) Novokainlə blokada etmək

B) İrinli ocağın açılması

C) Analeptikləri təyin etmək

D) İynərefleksterapiyası tətbiq etmək

E) Fizioterapevtik müalicə tətbiq etmək
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
872) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının müalicəsi zamanı cərrahi müdaxilədə kəsik haradan aparılır?
A) Yanağın selikli qişası tərəfindən infiltratın aşağı kənarından

B) Çənəaltı nahiyədən çənə tininədək

C) Çənəaltı qanad büküşünün selikli qişası üzrə

D) Çənəaltı nahiyədə orta xətt üzrə

E) Çənənin bucaq əhatəsindən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
873) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının müalicəsi zamanı cərrahi müdaxilədə kəsik haradan aparılır?
A) Burun - dodaq büküşü üzrə

B) Xüsusi çənəaltı nahiyədə orta xətt üzrə

C) Çənə - qanad büküşünün selikli qişası üzrə

D) Çənənin bucaq əhatəsindən

E) Çənəaltı nahiyədən çənə tinindən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
874) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasından sonra gecikmiş yerli ağırlaşmalara aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Yuxarı tənəffüs yollarının stenozu

B) Baş beynin absesi

C) Tüpürcək fistulası

D) Bas beynin venoz sinuslarının trombozu

E) Alt dodağın daxili stomatiti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
875) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Rentgenoterapiya

B) Kimyaterapiya

C) Elektrokoaqulyasiya

D) Krioterapiya

E) Fizioterapiya müalicəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
876) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Desensibilizəedici

B) Şüaterapiyası

C) Sedativ

D) Manual

E) Hipotenziv
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
877) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə daxildir?
A) Manual

B) Sedativ

C) Hipotenziv

D) Dezintoksikasion

E) Şüa terapiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
878) Çənəaltı üçbucağın аrxa - aşağı sərhədlərini göstərin.
A) м. geniohioideus, ön-platizma içəri: m. Diqastricus

B) dilaltı sinir, ön-m. digastricus, arxa-m. omohyoideus

C) dilaltı nahiyyə, ön-çənə, arxa- platizma

D) m. digastricus - arxa qarıncığı, Daxili-çənənin içəri hissəsi ön-m. digastricus, ön qarıncığı

E) m. digastricus. Daxili: m. digastricus. Ön: çənənin ön hissəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286
879) Çənəaltı abses zamanı kəsik necə aparılmalıdır?
A) Çənəaltı üçbuaqda, çənəyə perpendikulyar

B) Çənəaltı üçbucaqda və çənənin aşağı kənarına parallel

C) Çənə kənarına paralell və udlağa yaxın

D) Yuxu üçbucağında

E) Pirogov üçbucağında və parallel
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286-287
880) Çənəaltı fleqmona zamanı infeksiyanın yayılma yollarını göstərin.
A) Boynun dərin nahiyəsi – arxa mediastenum

B) Qulaqətrafı nahiyə - boynun dərin nahiyəsi

C) Boynun dərin nahiyəsi - qulaq ətrafı nahiyə

D) Boynun orta nahiyəsi - ön mediastenum

E) Boynun dərin nahiyəsi - ön mediastenum
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286-287
881) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyəsinin odontogen fleqmonasına səbəbkar dişlər hansıdır?
A) Əng sümüyünün çıxıntısı

B) Aşağı kiçik azı dişləri

C) Köpək və kəsici dişlər

D) Çənənin hər dişi

E) Aşağı böyük azı dişləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
882) İkincili infeksiya qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinə hansı nahiyədən keçir?
A) Yanaq

B) Çənəaltı

C) Gözaltı

D) Retromandibulyar

E) Submental
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
883) Qulaqətrafı – çeynəmə nahiyyəsinin yuxarı sərhədini göstərin.
A) Retromandibulyar nahiyə

B) Çənə sümüyü

C) Almacıq sümüyünün qövsü

D) Əng sümüyü

E) Yanaq əzələsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
884) Qulaqətrafı – çeynəmə nahiyyəsinin arxa sərhədinin göstərin.
A) Çənə şaxəsinin arxa kənarı

B) Üz venası

C) Almacıq sümüyü

D) Almacıq qövsü

E) Üz arteriyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
885) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyyəsinin ön sərhədini göstərin.
A) Üz venası

B) Çənə sümüyü

C) Almacıq sümüyü

D) Çeynəmə əzələsinin ön kənarı

E) Əng sümüyü
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
886) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyyəsinin aşağı sərhədini göstərin.
A) Retromandibular nahiyyə

B) Əngin ön hissəsi

C) Çənənin yuxarı kənarı

D) Yanaq əzələsi

E) Çənənin aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
887) Çənə - qanadvari nahiyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) m. masseter

B) m. platizma

C) m. pterogoideus lateralis

D) m. temporalis

E) m. pterogoideus medialis
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288
888) Çənə - qanadvari nahiyyənin ön sərhədini göstərin.
A) Yanaq əzələsi

B) Çənə sümüyü

C) Gicgah əzələsi

D) Almacıq sümüyü

E) Platizma
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288
889) Çənə - qanadvari nahiyyənin daxili sərhədini göstərin.
A) m. Pterigoideus medialis

B) m. Pterigoideus lateralis

C) m. Platizma

D) m. Diqastricus

E) m. Massefer
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288
890) Çənə - qanadvari nahiyyənin arxa sərhədini göstərin.
A) Gicgah-çənə oynağı

B) Yanaq əzələsi

C) Çənə sümüyü

D) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisi

E) Əng sümüyü
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288
891) Çeynəmə əzələsinin uzun müddətli infeksion prosesi hansı xəstəliyə səbəb ola bilər?
A) Çənə karsinomasına

B) Adenofleqmonaya

C) Çənə aktinomikozuna

D) Çənəaltı fleqmonaya

E) Çənənin ikincili kortikal osteomiyelitinə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 242
892) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin infeksiyalaşmasına hansı dişlər səbəb olur?
A) Yuxarı kəsici və köpək dişləri

B) Aşağı kəsici və köpək dişləri

C) Aşağı molyarlar

D) Yuxarı molyarlar

E) Ağıl dişləri
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218
893) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) m. geniohyoideus

B) m. platizma

C) m. digastricus

D) m. mylohyoideus

E) m. buccalis
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218
894) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin aşağı sərhədini göstərin.
A) m. digastricus

B) m. fascia superfacialis colli

C) m. masseter

D) m. geniohyoideus

E) m. platizma
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218
895) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin yan sərhədini göstərin.
A) m. digastricus

B) m. masseter

C) m. geniohyoideus

D) m. platizma

E) m. buccalis
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218
896) Hansı xəstəliyin ağırlaşması udlaqətrafı absesin və fleqmonanın inkişaf etməsinə səbəb ola bilər?
A) Orta qulağın ikincili iltihabı

B) Xroniki tonzillit

C) Parotit

D) Kəskin tonzillit

E) Dil absesi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
897) Udlaqətrafı nahiyənin xarici sərhəddini göstərin.
A) m. masseter

B) m. pterogoideus medialis

C) m. pterogoideus lateralis

D) m. buccalis

E) m. platizma
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
898) Udlaqətrafı nahiyənin fleqmonasında irinin yayılma yollarını göstərin.
A) Çənəaltı nahiyyə - ön mediastenum

B) Çənəaltı-boyun nahiyyəsi - arxa mediastenum

C) Boyun nahiyyəsi - ön mediastenum

D) Çənəaltı nahiyyə - arxa mediastenum

E) Boyunun arxa hissəsi - arxa mediastenum
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
899) Udlaqətrafı nahiyənin absesində cərrahi yol aşağıdakılardan hansı olmalıdır?
A) Ancaq ağız xarici kəsik

B) Ağız xarici kəsik və çənəaltı vəzin çıxarılması ilə birgə

C) Ağız daxili kəsik

D) Ağız daxili və ağız xarici kəsiklərin birləşdirilməsi

E) Qulaqönü kəsik
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
900) Udlaqətrafı fleqmona zamanı kəsik hansı nahiyədə aparılır?
A) Piroqov üçbacığında

B) Çənəaltı üçbucaqda

C) Xüsusi çənəaltı nahiyyədə

D) Yuxu üçbucağında

E) Boyun nahiyyəsində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
901) Udlaqətrafı nahiyyənin absesi zamanı irinliyin açılması əməliyyatı hansı anatomik nahiyəyə uyğun aparılır?
A) Çənəaltı vəzin axacağı

B) Retromolyar üçbucaq

C) Çənə - qanadvari büküş

D) Torus mandibulyaris

E) Dilin yan kənarı
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
902) Çənəarxası nahiyyənin arxa sərhədini göstərin.
A) processus mastoideus, m. sternocleidomastoideus

B) m. buccalis

C) meatus acusticus externus

D) fascia masseter

E) m. masseter
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
903) Çənə arxası nahiyyənin ön sərhədini göstərin.
A) çənə şaxəsinin arxa hissəsi

B) gicgahaltı çuxur

C) m. buccalis

D) udlaqətrafı fassiya

E) m. pteregoideus medialis
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
904) Çənəarxası nahiyyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) Udlaqətrafı fassiya

B) Çeynəmə fassiyası

C) Xarici qulaq keçəcəyi

D) Çeynəmə əzələsi

E) Çənə şaxəsinin arxa hissəsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
905) Çənəarxası nahiyyəsinin daxili sərhədini göstərin.
A) Xarici qulaq keçəcəyi

B) Gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı

C) Çeynəmə əzələsi

D) Çənə şaxəsinin arxa hissəsi

E) Çeynəmə fastsiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
906) Çənəarxası nahiyyənin xarici sərhədini göstərin.
A) Xarici qulaq keçəcəyi

B) Çənə şaxəsi

C) Çeynəmə fassiyası

D) Məməyəbənzər çıxıntı

E) Çeynəmə əzələsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
907) Çənəarxası nahiyyənin abses və fleqmonasının cərrahi açılma üsulunu göstərin.
A) Xarici qulaq keçəcəyinin ön hissəsində

B) Almacıqaltı nahiyədə

C) Xüsusi çənəaltı nahiyyədə

D) Döş körpücük - məməyəbənzər əzələnin ön hissəsinə parallel

E) Çənəaltı üçbucaqda
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
908) Çənəarxası nahiyyənin fleqmonasının cərrahi açılması zamanı ilk növbədə hansı vacib anatomik strukturların yerləşməsini nəzərə almaq lazımdır?
A) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin axacağı

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi, üz siniri

C) Döş körpücük - məməyəbənzər əzələ

D) Daxili yuxu arteriyası

E) Üz venası və üz arteriyası
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
909) Abses nədir?
A) Piy sahələrin dəqiq sərhədləri olmayan irinli iltihabıdır

B) Sərhədləri dəqiq səthi məhdudlaşmış irinli prosesdir

C) Əzələlərin məhdud irinli iltihabıdır

D) Əzələlərin yayılmış irinli iltihabıdır

E) Sümüyün irinli iltihabıdır
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207
910) Fleqmona nədir?
A) Məhdudlaşmış piy sahələrinin irinli iltihabıdır

B) Birləşmiş toxumaların (dərialtı,fassiya,əzələarası iltihabi proses) yayılmış irinli prosesidir

C) Əzələlərin məhdud irinli iltihabıdır

D) Əzələlərin yayılmış irinli iltihabıdır

E) Sümüyün irinli iltihabıdır
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin