Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası ilə olan xəstənin müalicəsinin birinci günündə aşağıdakılardan hansı icra edilir?Yüklə 2 Mb.
səhifə20/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

966) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası ilə olan xəstənin müalicəsinin birinci günündə aşağıdakılardan hansı icra edilir?

A) Masaj


B) Novokain ilə blokada

C) Analeptiklərin venadaxili yeridilməsi

D) Fizioterapiya

E) İrinliyin açılması


Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
967) Ağız boşluğu dibinin fleqmonası zamanı xəstədə əsasən nə müşahidə edilir?
A) Dil sinirinin parezi

B) Udqunmanın çətinləşməsi

C) Hiposalivasiya

D) Üz sinirinin üçüncü şaxəsinin parezi

E) Ptoz
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 275
968) Üzün və boyunun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının əsas törədiciləri hansılardır?
A) Göbələklər

B) Spiroxetlər

C) Anaeroblar

D) Xlamidilər

E) Vərəm mikobakteriyaları
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275
969) Sadalananların hansında intoksikasiya simptomları daha kəskin müşahidə edilir?
A) Çənəaltı fleqmona zamanı

B) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası zamanı

C) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası zamanı

D) Dilaltı fleqmona zamanı

E) Üzün və boyunun çürüntülü-nekrotik fleqmonası zamanı
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275
970) Üzün və boyunun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının tipik klinik şəkli necədir?
A) Aşağı göz qapağının ödemi

B) Üst dodağın ödemi və hiperemiyası

C) Gicgah nahiyəsinin ödemi

D) Çənəaltı və xüsusi çənəaltı nahiyələrinin ödemi və infiltratı, udqunmanın, tənəffüsün çətinləşməsi, intoksikasiya

E) Yuxarı ğöz qapağının ödemi, diplopiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275
971) Üzün və boynun çürüntülü - nekrotik fleqmonasının açılması zamanı kəsik necə aparılır?
A) Yanaqda

B) Almacıq sümüyünün aşağı kənarında

C) Almacıq sümüyünün aşağı kənarında və yanaqda

D) Ağızdaxili

E) Yaxalıq formasında
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274-275

Üz - çənə nahiyəsinin odontogen ilthabi xəstəlikləri. Odontogen limfadenit və haymorit

972) Üz-çənə nahiyəsinin vərəmlə zədələnməsi daha çox hallarda hansı növ mikobakteriya ilə törədilir?
A) Sadə növ mikobakteriyalar

B) Keçid növ mikobakteriyalar

C) Mürəkkəb növ mikobakteriyalar

D) Öküz mikobakteriyaları

E) İnsan mikobakteriyaları
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
973) Üz - çənə nahiyəsinin vərəmlə zədələnməsi zamanı vərəm mikobakteriyalar ilkin zədələnmə ocağından əsasən hansı yolla yayılır?
A) Tonzillogen

B) Limfogen

C) Urogen

D) Rinogen

E) Hemotogen
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
974) Vərəm qabarcığı nə zaman formalaşır?
A) İlkin kontamenasiyası olunduğu halda

B) Vərəm mikobakteriyalarının çoxalması və qranulyomanın formalaşması halında

C) Orqanizmin tuberkoloproteinə qarşı sensiblizasiya olduğu halda

D) Vərəm mikobakteriyalarının selikli qişa altı qata yayılması halında

E) Vərəm mikobakteriyalarının regionar limfotik şəbəkəyə daxil olduğu halda
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
975) Öküz növ vərəm mikobakteriyaları hansı yolla orqanizmə daxil olur?
A) Hemotransfuziya

B) Cinsi


C) Alimentar

D) Kontakt

E) Hava - damcı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
976) İlkin vərəm zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyalar orqanizmə daha çox hallarda hansı yolla daxil olur?
A) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolla

B) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından təmas yolu ilə

C) Piroqov - Valdeyranın limfoid epitelial dairəsinin badamcıqlarından

D) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

E) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
977) İlkin vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə daha çox hallarda hansı yol ilə daxil olur?
A) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağınından hematogen yolu ilə

B) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

C) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

D) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

E) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişasından
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
978) İlkin vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə daha çox hallarda hansı yolla daxil olur?
A) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə

B) Zədələnmiş üz nahiyəsinin dərisindən

C) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə

D) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

E) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
979) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə

B) Zədələnmiş üz nahiyəsinin dərisindən

C) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

D) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

E) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
980) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağının limfogen yolu ilə

B) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağının hematogen yolu ilə

C) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişasından

D) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

E) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolu ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
981) İkincili vərəmlə zədələnmə zamanı vərəm mikobakteriyaları orqanizmə hansı yolla daxil olmur?
A) Ətrafların sümüklərində mövcud olan vərəm ocağından limfogen yolla

B) Piroqov - Valdeyranın limfa epitelial dairənin badamcıqlarından

C) Üz nahiyəsində mövcud olan vərəm ocağından kontakt yolla

D) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağından hematogen yolla

E) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
982) Üz-çənə nahiyəsinin ikincili vərəmlə zədələnməsinə məxsus olan yayılmasının patogenetik mexanizmini təyin edin.
A) Keçid büküşünün zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla

B) Ağciyərlərdə olan vərəm ocağından bəlğəm vasitəsilə

C) Damaq badamcıqlarından tonzillogen yolla

D) Dil badamcıqlarından tonzillogen yolla

E) Yanaq nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
983) Üz-çənə nahiyəsinin ikincili vərəm zədələnməsinə məxsus yayılmasının patogenetik mexanizmini təyin edin.
A) Sərt damaq nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla

B) Dil badamcıqlarından tonzillogen yolla

C) Damaq badamcıqlarından tonzillogen yolla

D) Bağırsaqda mövcud olan vərəm ocağından limfogen yolla

E) Əsnək nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasınıdan kontakt yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 359
984) Üz-çənə nahiyəsinin ikincili vərəm zədələnməsinə məxsus olan yayılmasının patogenetik mexanizmini təyin edin.
A) Sərt damaq nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla

B) Sümükdə olan vərəm ocağından hematogen yolla

C) Damaq badamcıqlarından tonzillogen yolla

D) Dil badamcıqlarından tonzillogen yolla

E) Əsnək nahiyəsinin zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 39
985) Üz-çənə nahiyəsinin vərəmi zamanı aşağıdakılardan hansı zədələnən anatomik strukturlara aid deyil?
A) Üçlü sinirin şaxələri

B) Üzün dərialtı piy təbəqəsi

C) Çənə sümüyü

D) Üz dərisi

E) Ağız boşluğunun selikli qişası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
986) Üz-çənə nahiyəsinin vərəmi zamanı zədələnən anatomik strukturlara aid olmayan hansıdır?
A) Ağız boşluğunun selikli qişası

B) Regionar limfa düyünləri

C) Tüpürcək vəziləri

D) Üz nahiyəsinin magistral damarları

E) Üz dərisi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
987) Vərəm limfadenitinə aid növ hansıdır?
A) Apalstik limfadenit

B) Metastatik limfadenit

C) Hiperplastik limfadenit

D) İrinli limfadenit

E) İdiopatik limfadenit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
988) Aşağıdakılardan hansı vərəm limfadenitə aid növdür?
A) Metastatik limfadenit

B) İdiopatik limfadenit

C) Fibroz - kazeoz limfadenit

D) İrinli limfadenit

E) Aplastik limfadenit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
989) Vərəm limfadenitinə aid olan növ hansıdır?
A) Apastik limfadenit

B) Metastatik limfadenit

C) İdiopatik limfadenit

D) Fibroz limfadenit

E) İrinli limfadenit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
990) Vərəm limfadeniti zamanı limfa düyünündə baş verən hiperplastik növü səciyyələndirən patoanatomik prosses hansıdır?
A) Limfoid toxumanın proliferasiyası fonunda vərəm qranulyomalarının mövcudluğu

B) Subtotal nekroz və çoxsaylı birləşmiş vərəm qranulyomalarının irinləməsi və fistulların formalaşması

C) Limfa düyününün leykositar infiltrasiyası

D) Zədələnmiş limfa düyününün və ətraf toxumalarının fibrozlaşması və kazeozun kalsium duzları ilə hopdurulması

E) Limfatik düyünün afferent və efferent damarlarının seroz eksudatla infiltrasiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
991) Vərəm limfadenit zamanı limfa düyünündə baş verən fibroz - kazeoz növü xarakterizə edən patalogoanatomik prosesi göstərin.
A) Zədələnmiş limfa düyününün və ətraf toxumaların fibrozlaşması və kazeozun kalsium duzları ilə hopdurulması

B) Limfa düyününün leykositar infiltrasiyası

C) Limfoid toxumanın proliferasiyası fonunda vərəm qranulyomalarının mövcudluğu

D) Limfa düyününün afferent və efferent damarlarının seroz eksudatla infiltrasiyası

E) Subtotal kəsmik nekrozu və çoxsaylı birləşmiş vərəm qranulyomalarının irinlənməsi və fistulların formalaşması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
992) Vərəm limfadenit zamanı limfatik düyündə baş verən fibroz növü xarakterizə edən patalogoanatomik prosesləri göstərin.
A) Limfatik düyünün leykositar infiltrasiyası

B) Subtotal kəsmik nekrozu və çoxsaylı birləşmiş vərəm qranulyomalarının irinlənməsi və fistulların formalaşması

C) Zədələnmiş limfa düyününün və ətraf toxumaların fibrozlaşması və kazeozun kalsium duzları ilə hopdurulması

D) Limfatik düyünün afferent və efferent damarlarının seroz eksudatla infiltrasiyası

E) Limfoid toxumanın proliferasiya fonunda vərəm qranulyomalarının mövcudluğu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
993) Vərəm periadeniti zamanı xarakterik klinik əlaməti göstərin.
A) Zədələnmiş limfatik düyünün üzərindəki dəri normal rəngindədir və büküşə yığılır

B) Zədələnmiş limfatik düyünün üzərindəki dəri hiperemiyalıdır,nazikləşmişdir, irinli fistulalar mövcuddur

C) Bədən hərarətin yüksəlməsi və tərləmə qeyd olunur

D) Mülayım leykositoz və EÇS-in yüksəklənməsi qeyd olunur

E) Zədələnmiş limfatik düyünün palpasiyası ağrısızdır
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
994) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin vərəmi daha çox infeksiyanın hansı yolla yayılması nəticəsində baş verir?
A) Zədələnmiş limfa düyünlərindən limfogen yolla

B) Ətraf sümüklərdən hematogen yolla

C) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişasından kontakt yolu ilə

D) Damaq badamcıqlarından tonzilogen yolla

E) Ağciyərlərdə olan patoloji ocaqdan bəlğəm vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
995) Üz-çənə nahiyəsinin dərisinin vərəmi daha çox hallarda infeksiyanın hansı yolla yayılması nəticəsində baş verir?
A) Zədələnmiş limfatik düyünlərdən hematogen yolu ilə

B) Ağciyərlərdə olan pataloji ocağdan bəlğəm vasitəsi ilə

C) Ətraf sümüklərdən hematogen yol ilə

D) Bağırsaqda mövcud olan pataloji ocağından hematogen

E) Dil badamcığından tonzillogen yolu ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
996) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin vərəminə aid olmayan patologiyanı göstərin.
A) Ziylli vərəm

B) Bərk şankr

C) Qurdeşənəyi vərəmi

D) Milliar - xoralaşmış vərəm

E) Skrofuloderma
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
997) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin vərəm şankrına aid olan patoqnomanik əlaməti hansıdır?
A) Dəridə yastı əsasına malik olan eroziya və ya xora qeyd olunur

B) “Alma jelesi” simptomu mövcuddur

C) “Zond fenomeni” mövcuddur

D) Regionar limfadenopatiya müşahidə olunur

E) Sərt şankrdan fərqli olaraq xoranın əsasında infiltrasiya mövcud deyil
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
998) Üz - çənə nahiyəsinin dərisinin qurdeşənəyi vərəminə aid olan patoqnomanik əlaməti hansıdır?
A) Regionar limfadenopatiya müşahidə olunur

B) “Alma jelesi” simptomu mövcuddur

C) Vensan simptomu mövcuddur

D) Dəridə yastı əsasa malik olan eroziya və ya xora qeyd olunur

E) Xoranın əsasında infiltrasiya mövcud deyil
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
999) Üz - çənə nahiyəsinin dərisinin qurdeşənəyi vərəminə aid olan patoqnomonik əlaməti hansıdır?
A) Regionar limfadenopatiya müşahidə olunur

B) Xoranın əsasında infiltrasiya mövcud deyil

C) Vensan simptomu mövcuddur

D) ” Zond fenomeni ” mövcuddur

E) Dəridə yastı əsasına malik olan eroziya və ya xora qeyd olunur
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 360
1000) Üz - çənə nahiyəsi dərisinin qurdeşənəyi vərəminə məxsus olan zədələnmə növü hansıdır?
A) Şankr

B) Eroziya

C) Bulla

D) Xora


E) Lipoma
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361
1001) Klinik olaraq çənə sümüyü vərəmi hansı patologiya ilə oxşardır?
A) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi ilə

B) Xroniki osteomielitlə

C) Paradontoz ilə

D) Generalizasiya olunmuş paradontitlə

E) Kəskin periostitlə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361
1002) Vərəm prosesi ilə zədələnmə zamanı hansı tüpürcək vəzi daha çox zədələnir?
A) Çənəaltı

B) Dilaltı

C) Yanağın selikli qişasında olan kiçik tüpürcək vəziləri

D) Sərt damaq nahiyəsində kiçik tüpürcək vəziləri

E) Qulaqətrafı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361
1003) Qulaqətrafı tüpürcək vəziləri vərəm prosesi ilə zədələndikdə hansı əlavə anatomik struktur da vərəm prosesi ilə zədələnir?
A) Çeynəmə əzələsi

B) Üz arteriyası

C) Vəzdaxili limfa düyünü

D) Üz sinirinin şaxələri

E) Səthi gicgah arteriyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361
1004) Vərəm prosesi zamanı patoloji ocaq qulaqətrafı tüpürcək vəzinin parenximasına açılarsa hansı simptomatika meydana çıxar?
A) Kəskin fleqmona

B) Gicgah - çənə - oynağının artriti

C) Kəskin abses

D) Sialodenit

E) Üz sinirinin nevriti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 361
1005) Üz - çənə nahiyəsinin aktinomikotik prosesi zamanı aktinomisetlər tərəfindən yaradılan koloniyalar necə adlandırılır?
A) Papulalar

B) Qummalar

C) Torlar

D) Druzlar

E) Rozeolalar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
1006) Aktinomikotik druzların daxilində göbələk mitselilərinin xarakterik yerləşməsi necədir?
A) Radial

B) Dairəvi

C) Paralel

D) Nizamsız

E) Perpendikulyar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
1007) Aşağıdakı patologiyalardan hansı üz - çənə nahiyəsi dərisinin aktinomikozunun növünə aiddir?

A) Qummoz zədələnmə

B) Pustulvari zədələnmə

C) Papula

D) Şankr

E) Absesləşən zədələnmə


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
1008) Hansı patologiya üz - çənə nahiyəsi dərisinin aktinomikozunun bir növüdür?
A) Absseslən zədələnmə

B) Qummoz zədələnmə

C) Papula

D) Şankr


E) Qabarcıqvari zədələnmə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
1009) Üz - çənə nahiyyəsinin dərisinin aktinomikozun növlərinə aid olan patologiyanı göstərin.
A) Qarışıq zədələnmə

B) Qummoz zədəlmə

C) Papula

D) Şankr


E) Abseslən zədələnmə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
1010) Üz - çənə nahiyəsinin dərialtı aktinomikozun növlərinə aid olan patologiyanı göstərin.
A) Şankr

B) Pustulvari zədələnmə

C) Papula

D) Absesləşən zədələnmə

E) Qabarcıqvari zədələnmə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
1011) Üz - çənə nahiyəsinin dərialtı aktinomikozunun növlərinə aid patologiya hansıdır?
A) Papula

B) Pustulvari zədələnmə

C) Şankr

D) Qummoz zədələnmə

E) Qabarcıqvari zədələnmə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362
1012) Üz - çənə nahiyəsinin aktinomikozunun selikaltı növünün əsas etioloji amili nədir?
A) Ağız boşluğunun selikli qişasının travmatik zədələnməsi

B) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi

C) Odontogen abses

D) Aktinomikozun dərialtı növünün yayılması

E) Çənələrin kəskin osteomieliti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с – 362


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin